PELAN STRATEGIK MATA PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU Isu Matlamat Objektif Khusus KPI Sasaran Jangka Panjang Strategi

Strategik Nilai 2010 2011 2012 k Mula Pencapa Memastikan 1. Menghasilk 1. Bilangan 0% 3.1% 3.5% 4.0% ian peningkatan an sekurangpelajar akademi peratus kurangnya yang k kategori seorang mendapat rendah cemerlang pelajar gred A1 dan dari dan kategori cemerlang 1A 2A segi lulus atau 2A meningkat kualiti dalam dan peperiksaan kuantiti SPM 87.5% 100% 100% 100% dalam SPM 2. Peratus 2. Memastika kelulusan n kelulusan pelajar 100 % dalam meningkat peperiksaan SPM

SWOT Kekuatan (S) 1. Mempunyai guru subjek yang terlatih 2. Guru pemeriksa kertas SPM Kesusasteraan Melayu 3. Mempunyai murid yang boleh belajar Kelemahan (W) 1. Pelajar kurang komited terhadap kelas tambahan 2. Pelajar kategori sederhana berdasarkan peperiksaan PMR 3. Pelajar tiada buku rujukan tambahan Peluang (O) 1. Pelajar boleh dibentuk 2. Disiplin terkawal 3. Pelajar tinggal berhampiran kawasan sekolah (lingkungan 4 km) Kekangan (T) 1. Kurang sokongan ibu bapa terhadap keperluan pembelajaran anak 2. Pengaruh aktiviti luar menjejaskan minat ke kelas tambahan Pilih strategi 1. S1 + O1 2. S3+ W3 3. W3 + O3 Mengadakan kelas tambahan / Meningkatkan prestasi pelajar Mewujudkan modul pembelajaran khas Pelajar menghadiri kelas tambahan

4.

S2 + O2

Mewujudkan bahan latihan terancang dan berfokus SPM

PELAN TAKTIKAL MATA PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU Nama Memastikan peningkatan peratus strat egi Bil Program/Projek Tanggungjaw ab 1 Kelas Tambahan GPK 1 Ketua Bidang Ketua Panitia Guru Subjek 2 Gerak Gempur GPK 1 Ketua Bidang Ketua Panitia Guru Subjek 3 Modul latihan terancang berfokus SPM Teknik Menjawab Guru Subjek kategori cemerlang dan kategori lulus Tempoh Feb Oktober Julai – Sept Kos/Sumber RM 500 (PCG dan PIBG) RM 500 (PIBG) Out put Kehadiran pelajar meningkat Pelajar lebih berkeyakina n KPI Peratus kehadiran pelajar meningkat Bilangan pelajar yang mendapat keputusan baik meningkat Membuat latihan secara topikal Bilangan soalan dijawab

Sepanjan g tahun

RM 500 (PIBG)

Bilangan latihan pelajar meningkat Pelajar yakin menjawab

4

Guru Kaunseling Guru Subjek

Mac- April

RM 200 (UBK)

soalan 5 Kursus Dalaman GPK1 Ketua Bidang Guru Subjek Februari RM100

6

Grup Elit A

GPK1 Ketua Bidang Guru Subjek

Februari Oktober

RM200

Bilangan guru berkeyakina n dalam menyampaik an P&P bertambah Terdapat Bilangan pelajar pelajar A mendapat A wujud dalam SPM

dengan betul bertambah Bilangan guru berkemahira n bertambah

PELAN OPERASI MATA PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU Nama Program/Projek Objektif Kos kerja Langkah 1 J/Pend ek RM 500 Proses Kerja Mesyuarat JK Peningkatan SPM Tanggungjawab GPK 1 Tempoh 1 hari Plan kontigensi/Status 1. Projek Kelas Tambahan Pelajar memperoleh markah sekurang-kurangnya 40 peratus dalam peperiksaan bertulis.

2

Jadual Kelas tambahan dikeluarkan dan buku rekod kehadiran Penyediaan Bahan Pelaksanaan Program Penilaian

Setiausaha Akademik

1 hari

Dimaklumkan kepada semua guru

3 4 5

Guru Subjek Guru Subjek Guru Subjek

1 minggu Februari – Oktober Sepanjang Tahun

Semua guru subjek Semua guru subjek dan Ketua Bidang Penambahbaikan dari masa ke masa

PELAN OPERASI MATA PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU Nama Program/Projek Objektif Kos kerja Langkah 1 J/Pend ek RM 500 Proses Kerja Mesyuarat JK Tanggungjawab GPK 1 Tempoh 1 hari Plan kontigensi/Status Semua Guru dan 2. Gerak Gempur SPM Pelajar memperoleh markah sekurang-kurangnya 40 peratus dalam peperiksaan bertulis.

Peningkatan SPM 2 Jadual Gerak gempur dikeluarkan dan buku rekod kehadiran Penyediaan Bahan Pelaksanaan Program Setiausaha Akademik 1 bulan

Kaunselor Dimaklumkan kepada semua guru

3 4

Guru Subjek Guru Subjek

1 minggu Julai – Oktober

Semua guru subjek Semua guru subjek dan Ketua Bidang

PELAN OPERASI MATA PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU Nama Program/Projek Objektif Kos kerja J/Pend ek RM 500 3. Modul Latihan terancang berfokus SPM Pelajar memperoleh markah sekurang-kurangnya 40 peratus dalam peperiksaan bertulis

Langkah 1 2

Proses Kerja Mesyuarat J/K Peningkatan SPM Perancangan bahan berdasarkan analisis soalan SPM dan topikal yang penting Penyediaan Bahan Pelaksanaan Program

Tanggungjawab GPK 1 Guru Subjek

Tempoh 1 hari Januari

Plan kontigensi/Status

Dimaklumkan kepada semua guru

3 4

Guru Subjek Guru Subjek

1 minggu (Februari) Februari – Oktober

Semua guru subjek Semua guru subjek

PELAN OPERASI MATA PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU Nama Program/Projek Objektif J/Pend ek 4. Teknik Menjawab Pelajar memperoleh markah sekurang-kurangnya 40 peratus dalam peperiksaan bertulis.

Kos kerja Langkah 1 2

RM 200 Proses Kerja Mesyuarat JK Peningkatan SPM Jadual teknik menjawab dikeluarkan dan rekod kehadiran Penyediaan Bahan Pelaksanaan Program Penilaian Tanggungjawab GPK 1 Setiausaha Akademik Guru Kaunselor Guru Subjek Guru Subjek Guru Subjek Tempoh 1 hari 1 hari Dimaklumkan kepada semua guru Plan kontigensi/Status

3 4 5

1 minggu Mac 1 minggu

Semua guru subjek Semua guru subjek dan Ketua Bidang Semua guru subjek

PELAN OPERASI MATA PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU Nama Program/Projek Objektif J/Pend ek 5. Kursus Dalaman Guru mendapat pendedahan teknik penandaan kertas peperiksaan dan tekik P&P

Kos kerja Langkah 1 2

RM 100 Proses Kerja Mesyuarat J/K Peningkatan SPM Jadual Kursus Dalaman dirancang Penyediaan Bahan Pelaksanaan Program Tanggungjawab GPK 1 Setiausaha Akademik Guru Subjek Guru Subjek Tempoh 1 hari 1 hari Dimaklumkan kepada semua guru Semua guru subjek Semua guru subjek dan Ketua Bidang Plan kontigensi/Status

3 4

1 hari Februari

PELAN OPERASI MATA PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU Nama Program/Projek Objektif J/Pend ek 6. Grup Elit A Terdapat pelajar mendapat A dalam SPM

Kos kerja Langkah 1 2 3

RM 200 Proses Kerja Mesyuarat JK Peningkatan SPM 3 orang pelajar sasaran dipilih Buku latihan tambahan dan pengayaan untuk pelajar terlibat Pelaksanaan Program Pemantauan dan semakan kerja pelajar Penilaian Tanggungjawab GPK 1 Guru Subjek Guru Subjek Tempoh 1 hari 1 hari 1 minggu Dimaklumkan kepada semua guru Semua guru subjek Plan kontigensi/Status

4

Guru Subjek

Mac Oktober

Semua guru subjek dan Ketua Bidang

5

Guru Subjek

Setiap bulan

Semua guru subjek dan Ketua Bidang

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful