Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN TAHUNAN SEJARAH TINGKATAN 2, TAHUN 2017

PENTAKSIRAN CADANGAN AKTIVTI UNSUR & TINGKAHLAKU


MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PPPM KONSEP/ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISME

PENGGAL 1 Tema 3 : KEMAKMURAN Aras1 Band Deskriptor Kedaulatan Melengkap Maklumat: Memanfaatkan aset Negara
DAN KEKAYAAN NEGARA Menceritakan tentang masalah di
Menyatakan maklumat
Faktor-faktor mendorong Malaysia
Minggu 1 - 3 KITA UNTUK MENJAJAH Kedah dan Johor yang membawa 1 Monopoli pertapakan dan perluasan Menghargai dan
campur tangan British berkaitan dengan faktor memanfaatkan aset-aset
m/s 1 yang mendorong pengaruh SHTI
Bab 1: Kedudukan Strategik Menyatakan sebab-sebab pihak Syarikat Hindia Rujuk m/s 1 Negara kita
pertapakan dan peluasan
03 20/01 Mendorong Penguasaan British mengambil Pulau Pinang, pengaruh kuasa Barat di Timur Inggeris
British Seberang Perai, Singapura dan Tanah Melayu secara Melengkap Dialog: Kebijaksaan menjalinkan
Melaka ringkas. Sisitem pewaris Tipu helah Francis Light hubungan
3.1 Penapakan dan Memerihalkan penapakan British di takhta Rujuk m/s 2 Bijak berfikir dan
2 Menerangkan dengan
01/01 peluasan Pulau Pinang, Seberang Prai, jelas cara pertapakan bertindak
Anjakan Cuti pengaruh British Singapura dan Melaka m/s 2 kuasa Barat di Tanah Anak gahara Pemahaman:
Tahun Baru Menyatakan syarat perjanjian Melayu. Pewarisan takhta kerajaan
a) Negeri-negari selat Inggeris-Belanda Menghurai dan membuat
Laluan kapal Johor
3 dagangan
rumusan yang mudah Rujuk m/s 4
i) Pulau Pinang m/s 3 berserta contoh yang
Masalah Kedah dan Aras2 sesuai berkaitan dengan Pusat Banding Beza:
hubungan dengan kuasa Menceritakan usaha-usaha cara kuasa Barat pengumpulan Pertapakan SHTI di Pulau
luar pemimpin kedah mengambil Pulau- mengukuhkan pengaruh
Pinang dengan Singapura
Perbincangan sultan kedah Pinang 5 Membuat penilaian Membuat Rujuk m/s 5
dengan Francis Light Membincangkan perjanjian Inggeris- berkaitan dengan kesan pakatan
Pulau Pinang diambil British Belanda dan kesannya m/s 8 penguasaan kuasa Barat Pengurusan Grafik:
Percubaan kedah Menghuraikan proses pembentukan terhadap Tanah Melayu, Muslihat Sebab dan kesan perjanjian
mengambil semula Pulau Negeri-negeri Selat berdasarkan pelbagai
sumber. Inggeris-Belanda 1824
Pinang Jajahan mahkota Rujuk m/s 6
Pengambilan Seberang Aras 3 Penubuhan negeri-negeri
Perai Membuat justifikasi tindakan Sultan Menghuraikan iktibar yang Negeri-negeri
diperoleh daripada
Selat
Kedah dan Johor dalam selat Rujuk m/s 7
pertapakan kuasa Barat di
ii) Singapura menyelesaikan masalah dalam
Tanah Melayu daripada
Krisis kerajaan Johor-Riau negeri pelbagai aspek. Pusat KBAT:
Lingga Membincangkan pembahagian perdagangan Menilai
Singapura diambil oleh pengaruh kuasa Barat dalam bebas Mesej dan iktibar berdasarkan
British Perjanjian InggerisBelanda gambar
memudahkan penguasaan Barat di Rujuk m/s 8
iii) Melaka Kepulauan Melayu
Perjanjian Inggeris-Belanda i-Think:
1824 Peta Alir
Penubuhan negeri-negeri SHTI mengambil Seberang
selat dan pentadbirannya Perai
Rujuk m/s 3
Peta Titi
Pegawai SHTI dan tahun SHTI
menguasai Pulau Pinang dan
Singapura
Rujuk m/s 5

1
PENTAKSIRAN CADANGAN AKTIVTI UNSUR & TINGKAHLAKU
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PPPM KONSEP/ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Minggu 4 6 Bab 2: Kekayaan Hasil Aras 1 Band Deskriptor Perebutan takhta Membina Garis Masa: Kebijaksanaan menjalinkan
Bumi Mendorong Campur Menyenaraikan faktor-faktor yang Penapakan dan campurtgn hubungan
23/01 10/02 Tangan British menyebabkan campur tangan British 1 Menyatakan maklumat Dasar campur British di Perak, Selangor, Sentiasa berwaspada
berkaitan dengan faktor
di Negeri-negeri Melayu m/s 9 yang mendorong tangan Negeri Sembilan dan Pahang terhadap unsur-unsur luar
b) Campur tangan British di Menyatakan maksud sistem Residen pertapakan dan peluasan
pengaruh kuasa Barat di
Perak, Selangor, Negeri Mengemukakan tujuan Tanah Melayu secara
Kongsi gelap Perbincangan Kumpulan: Kewajipan Mempertahankan
28 & 29/01 Sembilan dan Pahang pembentukan Negeri-negeri Melayu ringkas Faktorfaktor pertapakan dan ketuanan bangsa
Cuti Tahun Bersekutu Sistem perluasan kuasa Barat di Berani memptahankan
2 Menerangkan dengan
Baru Cina i) Hubungan Negeri-negeri jelas: perwarisan Tanah Melayu hak dan kedaulatan
Selat dengan Negeri- m/s takhta di perak Rujuk m/s 9 negara
Aras 2 11 & cara pertapakan kuasa
negeri Melayu sebelum Menjelaskan keadaan di Perak, 12 Barat di Tanah Melayu Faktor campur tangan British
campurtangan British kekayaan hasil bumi Revolusi di negeri-negeri Melayu
Selangor, Negeri Sembilan dan Tanah Melayu
Pahang yang membawa kepada Perindustrian Rujuk m/s 12
ii) Faktor campur tangan 3 Menghurai dan membuat Residen
campur tangan British rumusan yang mudah
Mengupas peranan dan bidang m/s berserta contoh yang Pengurusan Grafik:
iii) Pengenalan Sistem 14 sesuai berkaitan dengan Sistem Residen Iktibar daripada penguasaan
kuasa sultan, pembesar dan residen
Residen cara kuasa Barat kuasa Barat terhadap sumber
dalam Sistem Residen mengukuhkan pengaruh
Membincangkan alasan yang Negeri-Negeri ekonomi
iv) Pembentukan negeri- 4 Mengenal pasti Melayu Rujuk m/s 10
digunakan oleh British untuk campur persamaan dan perbezaan
negeri melayu bersekutu tangan di Negeri-negeri Melayu m/s secara sistematik serta
Bersekutu Faktor penubuhan
(1896) dan kesannya 16 membuat rumusan yang Persekutuan 1896
Bersekutu
sesuai berkaitan dengan Rujuk m/s 15
cara pemimpin tempatan
Aras3 menghalang pengukuhan
Bercerita
Membahaskan keberkesanan kuasa Barat.
Menceritakan permasalahan
pentadbiran Negeri-negeri Melayu 5 Membuat penilaian
berkaitan dengan kesan yang berlaku di negeri-negeri
Bersekutu m/s Melayu
penguasaan kuasa Barat
10, terhadap Tanah Melayu,
13 & Rujuk m/s 11
berdasarkan pelbagai
15 sumber.
Kajian Peta:
Menghuraikan iktibar yang Melabel Negeri-negeri Melayu
diperoleh daripada Bersekutu
pertapakan kuasa Barat di
Tanah Melayu daripada
pelbagai aspek. KBAT:
Menilai
Tindakan yang wajar untuk
mengekang kemasukan kuasa
luar
Rujuk m/s 13 & 15

i-Think:
Peta Pelbagai Alir
Tindakan dan kesan
Rujuk m/s 16

2
PENTAKSIRAN CADANGAN AKTIVTI UNSUR & TINGKAHLAKU
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PPPM KONSEP/ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Aras 1 Negeri naungan Pemahaman: Berdiplomasi


Minggu 7 & 8 Bab 3: Negeri-Negeri Memerihalkan hubungan Kelantan, Maksud dan faktro berlakunya Membuat keputusan yang
Melayu Utara dan Johor Kedah, Kelantan, Perlis Terengganu, Penasihat British zaman imperialis baru bijaksana
13 24/02 Benteng Keselamatan dengan Siam dan British Rujuk m/s 17
British Perjanjian sulit Kejituan visi dan misi
Menyatakan peranan penasihat Band Deskriptor Mengkaji Perjanjian: menjamin keunggulan
c) Penerimaan penasihat British di Kedah, Kelantan, 1 Menyatakan maklumat Bunga emas Jenis-jenis perjanjian, tujuan Negara
British di Kedah, Terengganu dan Perlis m/s berkaitan dengan faktor dan kesan Merealisasikan
Kelantan, Terengganu, 17 yang mendorong Sistem kangcu Rujuk m/s 18 & 19 pembangunan negara
Perlis dan Johor Memerihalkan permodenan Johor pertapakan dan
dan penasihat British peluasan pengaruh Surat sungai Perbincangan Kumpulan:
kuasa Barat di Tanah
i) Menyekat penapakan kuasa Tindakan pemimpin tempatan
Melayu secara ringkas
barat lain Aras2 Menerangkan dengan mempertahankan kedaulatan
2
Menghuraikan penerimaan jelas: negeri masing-masing
ii) kedudukan penasihat British penasihat British di Kedah, m/s Rujuk m/s 21
18 & cara pertapakan
Kelantan, Tganu Perlis dan Johor 19 kuasa Barat di Tanah
Melayu Banding Beza:
Aras3 3 Menghurai dan membuat Temenggung Ibrahim dan
Membuat kesimpulan kewibawaan m/s rumusan yang mudah Sultan Abu Bakar menghalang
pemerintah dan pembesar Johor 21 berserta contoh yang pengukuhan kuasa Barat
sesuai berkaitan dengan
dalam usaha mengekalkan cara kuasa Barat
Rujuk m/s 22
kedaulatan negeri Johor mengukuhkan pengaruh
Membuat perbandingan peranan Mengenal pasti Kajian Peta:
4
residen dengan penasihat British persamaan & perbezaan Melakar dan melabel peta
m/s
22 secara sistematik serta lokasi negeri-negeri yang
membuat rumusan yang menerima penasihat British
sesuai berkaitan dengan
cara pemimpin tempatan i-Think:
menghalang
Peta Titi
pengukuhan kuasa
Barat. Sultan dan penasihat British
Rujuk m/s 20
Peta Dakap
Pemimpin, jawapan dan
sumbangan
Rujuk m/s 23

Minggu 9
27/02 03/03 ULANGKAJI
Minggu 10
06 10/03 UJIAN 1
Minggu 11
13 17/03 PERBINCANGAN DAN PEMBETULAN KERTAS UJIAN 1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(18/03/2017 INGGA 26/03/2017)

3
PENTAKSIRAN CADANGAN AKTIVTI UNSUR & TINGKAHLAKU
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PPPM KONSEP/ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISME
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(12 HINGGA 20/03/2016)
Karisma kepemimpinan
Minggu 11 & 12 Bab 4: Kekayaan Aras 1 Kerahan tenaga Melengkapkan Maklumat: Bersikap kepemimpinan
Ekonomi Sarawak Memerihalkan peristiwa yang Faktor yang mendorong cemerlang
21/03 01/04 Mendorong Penjajahan membawa kepada pengambilan Raja putih pertapakan peluasan kuasa
Keluarga Brooke Sarawak oleh James Brooke Barat di Sarawak Membela maruah Negara
Menyatakan peringkat perluasan Monarki Rujuk m/s 24 Sedia mempertahankan
25/03 d) Sarawak di bawah kuasa di bawah pemerintahan Band Deskriptor Penguasaan Charles Brooke negara
Good Friday pemerintahan keluarga keluarga Brooke 1 Menyatakan maklumat Perlembagaan di Sarawak
Brooke Menyatakan perubahan yang m/s berkaitan dengan faktor Rujuk m/s 26
dilakukan oleh pentadbiran Brooke 24 yang mendorong Majlis tertinggi Menyenaraikan hasil
i) Penapakan kuasa james Menyatakan kandungan pertapakan dan kekayaan bumi di Sarawak
Brooke perlembagaan 1941 peluasan pengaruh Majlis Negeri Rujuk m/s 28
kuasa Barat di Sarawak
Menghuraikan perubahan
secara ringkas
ii) Perubahan di bawah Aras2 Menerangkan dengan sosial di bawah pentadbiran
2
pemerintahan Brooke Membincangkan perubahan jelas: keluarga Brooke
(1841-1941) pentadbiran,ekonomi dan sosial m/s Rujuk m/s 30
25, cara pertapakan
Sarawak di bawah pentadbiran 26 & kuasa Barat di
keluarga Brooke 28 Sarawak Melengkapkan Jadual:
kekayaan hasil bumi Cara keluarga Brooke
Aras3 Tanah Melayu memperkukuhkan kuasa
Mencerakinkan peranan majlis Menghurai dan membuat mereka di Sarawak
3 rumusan yang mudah
tertinggi dan majlis negeri berserta contoh yang
Rujuk m/s 27
Membuat inferens tentang m/s sesuai berkaitan dengan
Perlembagaan 1941 ke arah 27 & Suai Padan:
30 cara kuasa Barat
berkerajaan sendiri mengukuhkan pengaruh Cara British mengeksploitasi
4 Menganalisis serta ekonomi Sarawak
m/s membuat rumusan yang Rujuk m/s 29
29 sesuai berkaitan dengan
cara British Carta organisasi:
mengeksploitasi hasil
Membuat carta pentadbiran
bumi
Membuat penilaian
keluarga Brooke di Sarawak
5
m/s berkaitan dengan kesan
31 penguasaan kuasa Barat KBAT:
Sarawak berdasarkan Menilai
pelbagai sumber. Penilaian berdasarkan
stimulus
Menghuraikan iktibar Rujuk m/s 31
yang diperoleh daripada
pertapakan kuasa Barat
di Sarawak daripada
i-Think:
pelbagai aspek. Peta Alir
Cara petapakan James
Brooke
Rujuk m/s 25

4
PENTAKSIRAN CADANGAN AKTIVTI UNSUR & TINGKAHLAKU
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PPPM KONSEP/ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Minggu 13 & 14 Bab 5: Kekayaan Aras1 Orang Tua Meneka Bendera: Perjuangan
Ekonomi Sabah Menarik Menceritakan penapakan dan Negara-negara pelabur yang mempertahankan
04 15/04 Minat Syarikat Borneo peluasan kuasa barat sehingga Ketua Anak Negeri tertarik dengan potensi Maruah Negara Malaysia
Utara British pengambilan Sabah oleh Syarikat ekonomi Sabah Sedia mempertahankan
Borneo Utara British Residensi Rujuk m/s 27 Negara kita
e) Sabah di bawah Band Deskriptor
pemerintahan Syarikat Menyenaraikan syarat-syarat yang Mahkamah Anak Mengarang: Kebijaksanaan dalam
1 Menyatakan maklumat
Borneo Utara British diberikan oleh kerajaan British untuk berkaitan dengan faktor Negeri Menulis surat untuk membuat keputusan
m/s menyatakan syarat-syarat
(SBUB) menubuhkan Syarikat Borneo Utara 36 yang mendorong menguntungkan Negara
British pertapakan dan Mahkamah pemberian Piagam Diraja Berfikiran strategik dalam
i) Penapakan kuasa barat peluasan pengaruh Majistret Rujuk m/s 38 perancangan
kuasa Barat di Sabah
di Sabah Aras2 Melengkapkan Maklumat:
secara ringkas
Membincangkan perubahan Menerangkan dengan Majlis Penasihat Menghuraikan cara SBUB
2
ii) Perubahan di bawah pentadbiran ekonomi dan sosial jelas: mengukuhkan pengaruhnya
pentadbiran Syarikat sabah di bawah pentadbiran m/s Piagam Diraja
37 & cara pertapakan berdasarkan kata kunci yang
Borneo Utara British syarikat borneo utara British 40 kuasa Barat di Sabah diberikan
kekayaan hasil bumi
Rujuk m/s 39
Menjelaskan bidang kuasa Tanah Melayu
Menghurai dan membuat
Menamakan hasil bumi Sabah
mahkamah majestrit dan mahkamh 3 berdasarkan gambar
anak negeri di sabah m/s rumusan yang mudah
berserta contoh yang Rujuk m/s 40
39
sesuai berkaitan dengan
Aras3 cara kuasa Barat KBAT:
Mentafsir syarat2 piagam yang mengukuhkan pengaruh Menganalisis
diberikan oleh kerajaan British untuk 4 Menganalisis serta Cara British mengeksploitasi
menubuhkan syarikat borneo utara m/s membuat rumusan yang hasil bumi Sabah
British 41 sesuai berkaitan dengan Rujuk m/s 41
cara British Menilai
mengeksploitasi hasil Implikasi yang akan berlaku
bumi
sekiranya British
5 Membuat penilaian
berkaitan dengan kesan
mengeksploitasi hasil bumi
m/s Sabah
43 penguasaan kuasa Barat
Sabah berdasarkan Rujuk m/s 41
pelbagai sumber. Kesan dan iktibar penguasaan
British dari aspek politik,
Menghuraikan iktibar ekonomi dan sosial
yang diperoleh daripada Rujuk m/s 43
pertapakan kuasa Barat
di Sabah daripada i-Think:
pelbagai aspek. Peta Alir
Petapakan SBUB di Sabah
Rujuk m/s 37
Peta Dakap
Perubahan sosial yang
dilaksanakan oleh SBUB di
Sabah
Rujuk m/s 42

5
PENTAKSIRAN CADANGAN AKTIVTI UNSUR & TINGKAHLAKU
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PPPM KONSEP/ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Minggu 15 & 16 Bab 6: British Aras1 Sara diri Projek Buku Skrap: Memanfaatkan kepelbagaian
Mengeksploit Ekonomi Menyenaraikan jenis pertanian sara Kegiatan ekonomi dagangan khazanah Negara Malaysia
18 29/04 diri dan pertanian dagangan di Ekonomi Memelihara dan
3.2 Penguasaan hasil Negara kita tradisional Melengkapkan Maklumat: memanfaatkan khazanah
bumi dan kesannya Menyesuaikan jenis tanaman Negara kita
Menyatakan faktor yang Band Deskriptor Ekonomi dan kawasan pertanian yang
a) Perkembangan ekonomi mempengaruhi perkembangan 2 Menerangkan dengan dagangan terlibat
dagangan getah m/s jelas: Rujuk m/s 44
44, kekayaan hasil bumi Dwi ekonomi
45 & Tanah Melayu
i) Pengenalan siistem Menyenaraikan hasil galian yang di
46
Kajian Peta:
perladangan lombong Modal Kawasan tanaman baru
3 Menghurai dan membuat Rujuk m/s 45
ii) Perusahaan m/s rumusan yang mudah Cari gali minyak
Aras 2 berserta contoh yang
perlombongan Mengklasifikasikan kegiatan- 47 & Pemahaman:
48 sesuai berkaitan dengan
kegiatan ekonomi yang terdapat di Kemudahan kredit Perkembangan perusahaan
cara kuasa Barat
iii) Pengeluaran hasil hutan Negara kita mengukuhkan pengaruh getah
Menganalisis serta Meramu Rujuk m/s 46
4
iv) Pembalakan Membincangkan keberkesanan m/s membuat rumusan yang
rancangan sekatan Stevenson dan 49 sesuai berkaitan dengan Mengumpul Bahan:
racangan peraturan getah cara British Bahan replika yang berkaitan
mengeksploitasi hasil ekonomi dagangan
antarabangsa dalam menstabilkan bumi
harga bijihtimah
Banding Beza:
Aras 3 Ekonomi tradisional dengan
Menghubungkaitkan kekayaan hasil ekonomi dagangan
bumi Negara kita dengan Rujuk m/s 48
pendudukan British di Tanah Melayu
KBAT:
Menganalisis
Cara British mengeksploitasi
hasi bumi
Rujuk m/s 49

i-Think:
Peta Buih
Bahan galian yang terdapat di
negara kita
Rujuk m/s 47

Minggu 17
18 29/04 ULANGKAJI
Minggu 18 - 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
09 27/05 Rujuk muka surat 35 hingga 39
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (2 MINGGU)
(28/05 HINGGA 12/06/2016)

6
PENTAKSIRAN CADANGAN AKTIVTI UNSUR & TINGKAHLAKU
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PPPM KONSEP/ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISME

PENGGAL 2 b) perubahan sosioekonomi Aras 1 Masyarakat Perbincangan: Kemajuan diiri mengukuhkan


Menyatakan cara kedatangan berbilang kaum Kemasukan tenaga buruh Negara
i) Penggunaan tenaga imigran China dan India ke tanah secara terancang Memperkasakan diri
Minggu 21 & 22 buruh luar Melayu Imigran untuk kemajuan Negara
13 24/06 Kajian Peta: kita
ii) Infrastruktur / Mengemukakan kesan-kesan Band Deskriptor Sistem Kangani Rangkaian jalan keretapi dan
kemudahan sosial kedatangan imigran China dan India 5 Membuat penilaian jalan raya Masyarakat berbilang kaum
m/s berkaitan dengan kesan Sistem Kontrak Kemunculan Bandar baru asas kekuatan bangsa
Memerihalkan perkembangan 49 penguasaan kuasa Barat Malaysia
iii) Sistem sistem pengangkutan dan terhadap Tanah Melayu, Infrastruktur Bertoleransi dalam
pendidikan sehingga perhubungan Sarawak dan Sabah Pengurusan Grafik: bermasyarakat
Perang Dunia berdasarkan pelbagai
Prasarana Jadual menunjukan sistem
Kedua sumber.
Memerihalkan perkembangan Menghuraikan iktibar pendidikan di tanah melayu
sisitem pendidikan hingga Perang yang diperoleh daripada Sekolah hingga perang dunia ke-2
Dunia Kedua pertapakan kuasa Barat Vernakular
di Tanah Melayu, KBAT:
Aras 2 Sarawak dan Sabah Sekolah mubaligh Menilai
Membandingkan cara kemasukan daripada pelbagai Perubahan dan kemajuan
imigran melalui sistem kangani dan aspek. dalam sistem ekonomi dan
sisitem kontrak sosial penduduk tempatan
Rujuk m/s 49
Membandingkan sistem pendidikan
Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil

Aras 3
Menghubungkaitkan perkembangan
ekonomi dengan infrastruktur dan
kemudahan sosial

Mewajarkan tindakan British


mengukuhkan kuasanya melalui
dasar pengenalan kaum mengikut
fungsi ekonomi

PENTAKSIRAN CADANGAN AKTIVTI UNSUR & TINGKAHLAKU


MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP/ISTILAH
7
PPPM PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Tema 4 : Tindakbalas Aras 1 Pejuang Menyatakan Tokoh: Semangat patriotik


Minggu 23 - 25 masyarakat tempatan Memerihalkan perjuangan pemimpin Menyatakan nama tokoh Sanggup berjuang
27/06 15/07 terhadap penjajah British setempat menentang penjajah Pemimpin setempat berdasarkan lokasi mempertahankan Negara
kebangkitan pada peta yang
Bab 7: Perjuangan Menyenaraikan sebab pemimpin Hak tradisi ditunjukkan Kejituan iltizam perjuangan
06 & 07/07 Rakyat Tempatan setempat menentang British Band Deskriptor Rujuk m/s 50 Gigih merealisasikan visi
Hari Raya Puasa Mengembalikan 1 Menyatakan beberapa
Kedaulatan Bangsa Mengemukakan matlamat dan corak orang tokoh pemimpin Suai Padan: Mendaulatkan hak dan
m/s Tokoh-tokoh tempatan dengan
perjuangan pemimpin setempat 50 tempatan yang berjuang kewibawaan bangsa
4.1 Perjuangan pemimpin menentang penjajah menentang penjajah faktor dan peristiwa Sentiasa memelihara
setempat British. . penentangan maruah bangsa
2 Menerangkan dengan Rujuk m/s 51, 52 & 53
Menyatakan kesan perjuangan
m/s jelas tentang:
a) Corak dan matlamat pemimpin setempat faktor-faktor Memartabatkan perjuanagn
perjuangan ( Dol Said, 51 & Lakonan: tokoh-tokoh negara
52 pemimpin setempat
Rentap, Syarif Masahor, Mengemukakan langkah2 British menentang penjajah Perjuangan tokoh tempatan Kepemimpinan cemerlang
Datuk Maharaja Lela, menangani kebangkitan pemimpin British menentang British
Yamtuan Antah, setempat 3 Menghuraikan serta Kepemimpinan berkarisma
Dato Bahaman, membuat rumusan yang KBAT: Menghargai jasa dan
m/s Menganalisis
Mat Salleh, Tok Janggut, Aras 2 53 mudah tentang: tokoh2 negara kita
peristiwa Kekuatan strategi untuk
Antanom, Mengklafikasi mengikut lokasi,
penentangan menumpaskan penjajah
Abdul Rahman Limbong) sebab, tujuan, cara dan kesan pemimpin setempat British
perjuangan terhadap penjajah Rujuk m/s 54
b) Reaksi British British Menilai
Membuat inferens tentang 4 Menganalisis serta
Keberkesanan perjuangan
c) Keberkesanan keberkesanan perjuangan pemimpin m/s membuat rumusan yang
pemimpin setempat
perjuangan setempat 54 sesuai berkaitan dengan
strategi pemimpin menentang penjajah British
setempat berjuang Rujuk m/s 55
Aras 3
menentang penjajah Kesan perjuangan
Menjana idea tentang strategi
British. Rujuk m/s 56
perjuangan yang berkesan Membuat penilaian
5 Menyatakan sebab, peristiwa
m/s berdasarkan pelbagai dan kesan perjuangan
Mencirikan keistimewaan sumber berkaitan
55 & Rujuk m/s 58
perjuangan tokoh-tokoh setempat 56 dengan:
keberkesanan
Mengaplikasi
perjuangan Menyatakan unsur patriotisme
Membuat kesimpulan tentang
pemimpin setempat dan iktibar
keistimewaan tokoh-tokoh setempat
menentang penjajah Rujuk m/s 57
yang menentang British
British Mencipta
6 Memberikan pendapat Cara mempertahankan
m/s dan idea yang bernas kedaulatan negara tanpa
59 dan rasional untuk pertumpahan darah
mempertahan
Rujuk m/s 59
kedaulatan negara
daripada sebarang
i-Think:
bentuk ancaman
Peta Bulatan
Strategi pemimpin tempatan
menentang penjajah British

8
Rujuk m/s 54

PENTAKSIRAN CADANGAN AKTIVTI UNSUR & TINGKAHLAKU


MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN PPPM KONSEP/ISTILAH PEMBELAJARAN PATRIOTISME

Minggu 26 - 28 Bab 8: Kebangkitan Aras1 Gerakan Pemulihan Melabel: Kepekaan terhadap


Semangat Kebangsaan Menyatakan pengaruh luar yang Islam Pengaruh gerakan luar perkembangan dunia luar
18/07 - 05/08 Untuk Mengangkat mempengaruhi kebangkitan terhadap faktor kebangkitan Bersatu dalam usaha
Martabat Bangsa semangat kebangsaan Gerakan Pan-iIlam semangat kebangsaan untuk kepentingan Negara
Rujuk m/s 61
4.2 Pembelaan maruah Memerihalkan pengaruh dan kesan Band Deskriptor Kesatuan Kepentinagn berorganisasi
bangsa pendidikan Agama, Melayu, 1 Menerangkan secara Melengkapkan Maklumat: Bersefahaman dan
Inggeris, Cina dan Tamil dalam m/s ringkas maksud Semangat Peranan, tujuan dan kesan muafakat dalam
a) Kebangkitan semanagt kebangkitan semangat kebangsaan 60 semangat kebangsaan. nasionalisme Rujuk m/s 63 & 64 organisasi
kebangsaan untuk Menerangkan dengan
2
membebaskan tanah air Menyenaraikan tajuk, tujuan jelas tentang: Kaum Tua Kajian teks: Penjanaan semangat
i) Pengaruh luar (Turki, penulisan, puisi, cerpen, novel, m/s Badan dan kesatuan yang nasionalisme
61 & faktor-faktor
Mesir, Indonesia, India, majalah dan akhbar harian yang 62 kebangkitan Kaum Muda menentang penjajah Membestarikan diri
China, Jepun dan menyalurkan idea perjuangan semangat
Filipina) kebangsaan Penulisan kreatif Perbincangan: Pendidikan pemangkin
Aras2 3 Menghuraikan serta Kejayaan badan dan kesatuan kematangan perjuangan
m/s membuat rumusan yang
ii) Perkembangan dalam Membandingkan prinsip perjuangan Emansipasi wanita mencapai maklamat bangsa
63 & mudah tentang:
negeri kaum muda dan tua cara golongan
perjuangan Membudayakan ilmu
64
Pendidikan (Agama, nasionalis Kongres dalam kehidupan
Melayu, Inggeris, Cina Membandingkan bentuk pergerakan membangkitkan KBAT:
dan Tamil ) nasionalis golongan sederhana kesedaran Gerakan radikal Menganalisis
Penulisan ( novel, dengan golongan radikal kebangsaan dalam Matlamat dan kesan
cerpen, puisi, majalah kalangan Golongan perjuangan golongan
dan akhbar sebelum Aras 3 masyarakat sederhana nasionalisme
tempatan
Perang Dunia Membahaskan pengaruh luar Rujuk m/s 65
4 Menganalisis serta
Kedua) sebagai pencetus semangat Melayu Raya Mencipta
m/s membuat rumusan yang
kebangsaan sesuai berkaitan dengan Menulis karangan tentang
iii) Peranan badan-badan 65 cabaran dan langkah
strategi pemimpin
dan kesatuan-kesatuan setempat berjuang mempertahankan kedaulatan
sebelum Perang Dunia menentang penjajah negara
Kedua British. Rujuk m/s 67
Tujuan perjuangan 5 Membuat penilaian Menilai
Bentuk perjuangan m/s berdasarkan pelbagai Cara dan keberkesanan
66 sumber berkaitan
Kesan perjuangan perjuangan golongan
dengan:
keberkesanan nasionalisme
perjuangan Rujuk m/s 67
golongan
nasionalis dalam i-Think:
gerakan Peta Bulatan
kebangsaan Maksud semangat
6 Memberikan pendapat kebangsaan
m/s dan idea yang bernas Rujuk m/s 60
67 dan rasional untuk
mempertahan
Faktor-faktor yang
kedaulatan negara menyemarakkan semangat
daripada sebarang
bentuk ancaman 9
kebangsaan
Rujuk m/s 62

Minggu 29
08 12/08 UJIAN 2
Minggu 30 - 33
15/08 09/09 ULANGKAJI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(10/09 HINGGA 18/09/2015)
Minggu 34 - 36
19/09 07/10 ULANGKAJI
Minggu 37 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
10 14/10 Rujuk muka surat 35 hingga 39

Disediakan oleh; Disemak oleh; Disahkan oleh;

GURU MATA PELAJARAN. KETUA PANITIA SEJARAH. KETUA BIDANG


KEMANUSIAAN

10