Anda di halaman 1dari 122

TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

TAMADUN MESIR PURBA


(c) (i) Sebab pendidikan memainkan peranan penting dalam
pembinaan tamadun manusia
(a) Sumbangan tamadun Mesir Purba dalam bidang seni bina dan
perubatan PENSKORAN KBAT
Pendidikan membolehkan manusia menjalankan aktiviti
Seni Bina pertanian.
Memberi sumbangan dalam senibina piramid Contohnya masyarakat Mesir Purba menggunakan ilmu matematik
Menggunakan kreativiti dalam bidang pembinaan. dan astronomi untuk membina sistem pengairan dan mengawal
Memperkenalkan teknik pembinaan menggunakan batu-bata. banjir. Penguasaan ilmu tersebut amat berguna. Dengannya,
mereka boleh mendapatkan bekalan air yang cukup untuk
Perubatan menjalankan aktiviti pertanian. Mereka mendapat bekalan makanan
Melahirkan pengamal perubatan (doktor). yang cukup untuk menampung jumlah penduduk yang ramai.
Menguasai teknik pembedahan. Pendidikan membolehkan manusia membina bandar.
Mereka menguasai ilmu memumiakan mayat.
Menghasilkan ubat-ubatan Contohnya masyarakat di lembah Indus menggunakan ilmu
matematik dan geometri untuk membina bandar terancang.
[6 markah]
Penguasaan ilmu tersebut bsangat bermanfaat. Dengan ilmu
tersebut, mereka dapat menyusun atur bangunan secara blok segi
empat dengan rangkaian jalan raya dan sistem pembentungan yang
(b) Sistem pendidikan dalam tamadun Mesir Purba
sempurna. Pembinaan bandar terancang membolehkan
masyarakatnya menikmati hidup yang sejahtera.
PENSKORAN KBAT
Ulasan [6 markah]
Pendidikannya yang sistematik telah menyebabkan tamadun Mesir
Purba mencapai kegemilangan (ii) Usaha melahirkan masyarakat yang berilmu

Cara Pelaksanaan PENSKORAN KBAT


Pendidikan di Mesir dikhaskan untuk anak golongan atasan sahaja. Untuk melahirkan masyarakat yang berilmu, kita hendaklah
Pendidikan diberikan kepada kanak-kanak sejak kecil lagi. meningkatkan kualiti pendidikan.
Pendidikan diuruskan kerajaan. Kerajaan menentukan dasar, bentuk
Usaha tersebut boleh dilakukan dengan memperbanyakkan lagi
dan kurikulum pendidikan yang hendak dilaksanakan. Pendidikan
pembinaan pusat pengajian tinggi, kolej dan sekolah.
dijalankan di rumah-rumah ibadat. Tenaga pengajarnya terdiri
Institusi tersebut mestilah memiliki frasarana pembelajaran yang
daripada golongan pendeta. Pendidikan member penekanan kepada
sesuai serta mempunyai tenaga pengajar yang berwibawa dan
ilmu geometri, matematik dan sains. Corak pendidikan sedemikian
berkemahiran tinggi serta menguasai teknik pengajaran yang
sangat berkesan. Pendidikan tersebut berjaya melahirkan pegawai
berkesan. Usaha tersebut sangat baik kerana dapat meningkatkan
kerajaan yang terlatih.
minat generasi baru menimba ilmu pengetahuan
[4 markah]
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 1


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

TAMADUN INDUS
Kemahiran dalam ilmu matematik dan geometri sangat berguna.
Hal ini menyebakan mereka berjaya mencapai kemajuan dalam
(a) Bandar terancang di Lembah Indus. bidang pembinaan.
Kerana mereka memiliki sifat terbuka.
Mohenjo Daro Mereka sedia menerima unsur baik dari luar.
Harappa Contohnya mereka mengambil unsur-unsur teknologi baru daripada
[1 markah] tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba.
Mereka menyesuaikan unsur luar tersebut dengan keadaan dan
(b) Ciri bandar terancang tersebut. suasana tempatan.
Usaha mereka itu sangat kreatif kerana dengan usaha tersebut
Terbahagi kepada bahagian utama dan bahagian kedua. mereka dapat meningkatkan mutu bahan bina melalui proses
Bahagian utama ialah pusat pentadbiran dan pusat keagamaan. pembakaran. Dengan itu mereka dapat membina bangunan yang
Bahagian kedua ialah pusat petempatan. lebih baik dan kukuh.
[2 markah]
Bandar terancang itu dikelilingi oleh tembok.
Tembok dapat menghalang bandar tersebut daripada ancaman luar.
(d) Sebab bandar pada hari ini tidak dapat memberikan kehidupan yang
Bandar mempunyai susun atur yang sistematik. selesa
Bandar disusun secara blok segi empat.
Setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus. PENSKORAN KBAT
Bandar dihubungkan dengan sungai. Kerana tiada pembahagian kawasan.
Bandar mempunyai sistem kumbahan terancang. Contohnya bahagian pentadbiran tidak dipisahkan dengan kawasan
Kumbahan dari rumah disalir keluar melalui paip ke longkang yang petempatan.
mengalir di bawah jalan. Keadaan ini tidak tersusun.
Bahan buangan ini dihantar ke pusat pembuangan di luar bandar. Bandar menjadi sesak dengan kenderaan, sibuk dan bising dengan
hiruk pikuk penghuni kawasan perumahan.
[3 markah] Hal ini menimbulkan suasana yang membosankan.

(c) Sebab masyarakat di Lembah Indus berjaya membina bandar Kerana kebersihan tidak terjaga.
terancang. Contohnya air kumbahan, pembuangan najis dan sampah sarap
tidak diuruskan dengan baik.
PENSKORAN KBAT Bandar menjadi kotor dan tidak selesa.
Kerana mereka menguasai ilmu geometri dan matematik. Situasi ini amat mengecewakan.
Penguasaan ilmu ini menyebabkan mereka dapat merancang susun Hal ini boleh menyebabkan merebaknya penyakit berjangkit yang
atur dan pengisian bandar. akan mengakibatkan kualiti kesihatan masyarakat yang rendah.
Contohnya mereka dapat menyusun atur bangunan dengan tersusun [2 markah]
secara blok segi empat. Mereka dapat membina jalan raya yang
lurus. Mereka dapat memisahkan kawasan pentadbiran dengan
kawasan perumahan.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 2


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(e) Bandar yang menjadi idaman anda


PENSKORAN KBAT
Mempunyai susun atur yang terancang.
Bandar dibahagikan kepada dua bahagian mengikut fungsinya.
Contohnya bahagian pentadbiran dipisahkan daripada kawasan
petempatan.
Perancangan tersebut sangat efektif.
Dengan perancangan yang sedemikian, bandar menjadi kurang
sesak dan bebas daripada kebisingan.
Bandar yang sedemikian mewujudkan suasana yang selesa.
Bandar yang bersih. Bandar ini bebas daripada sisa buangan
sampah dan air kumbahan. Saliran dan longkang diurus dengan baik
untuk mencegah merebaknya penyakit berjangkit.
Mempunyai frasarana yang lengkap seperti tempat membeli belah,
pusat kesihatan, sekolah, taman rekreasi dan sebagainya bagi
memenuhi keperluan asas penduduk.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 3


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

TAMADUN HWANG HO

(a) Sebab masyarakat neolitik pada zaman awal membina (c) Hubungkait keadaan semula jadi yang terdapat di persekitarannya
petempatan kekal lembah sungai Hwang Ho terhadap pembentukan tamadun Hwang Ho

PENSKORAN KBAT PENSKORAN KBAT


Tanah di sekitar lembah Hwang Ho subur. Lembangan Szechwan menyediakan tanah yang subur untuk
Contohnya, tanah lanar dimendapkan di lembangan Hwang Ho bercucuk tanam.
selepas berakhirnya banjir. Berbagai-bagai jenis tanaman boleh diusahakan.
Tanah lanar yang subur amat sesuai untuk bercucuk tanam. Bekalan makanan yang berlebihan mendorong penduduk dari
Keadaan ini menguntungkan penduduk. tempat lain berhijrah ke situ.
Mereka boleh menanam pelbagai jenis tanaman untuk dijadikan Lembangan ini juga menyediakan tanah pamah yang landai sesuai
makanan seperti padi, jagung barli, taro dan sebagainya. untuk membina petempatan.
Bekalan makanan yang berlebihan dapat menampung jumlah Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan berlakunya
penduduk yang ramai. pengkhususan pekerjaan dan organisasi sosial.

Sungai Hwang Ho membekalkan sumber air. Sungai Hwang Ho menyebabkan penduduk di situ mudah
Contohnya, air sungai digunakan untuk mengairi kawasan pertanian. mendapatkan bekalan air untuk pengairan.
Mereka membina sistem pengairan untuk mengalirkan air dari Sungai Hwang Ho memudahkan mereka mendapatkan bekalan air
sungai Hwang Ho ke kawasan pertanian. untuk kegunaan harian.
Langkah ini sangat bijak. Sungai ini digunakan sebagai laluan perhubungan dan
Tanah pertanian menjadi lebih subur dan produktif. Mereka pengangkutan
mendapat hasil berlebihan. Lebihan hasil itu diperdagangkan.
Teluk Bo Hai menyebabkan lautnya tenang.
[2 markah] Muara sungai di teluk Bo Hai tenang dan dalam.
Perairan yang tenang amat sesuai untuk dibina pangkalan atau
(b) Keistimewaan yang membezakan bandar Anyang dengan bandar- pelabuhan.
bandar lain di Lembah Hwang Ho.. Melalui pelabuhan, masyarakat di situ dapat menjalinkan hubungan
perdagangan dengan negara luar melalui Laut Kuning.
Terletak di kawasan tanah tinggi [2 markah]
Terdapat istana, kuil dan pusat pentadbiran
Didiami oleh raja, golongan pembesar dan golongan agama
Dilengkapi tembok menghalang pencerobohan musuh
Dikelilingi oleh perkampungan petani
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 4


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(d) Kegemilangan tamadun Hwang Ho banyak bergantung kepada


kemajuan masyarakatnya dalam bidang pertanian. (e) Iktibar yang boleh kita pelajari daripada kejayaan masyarakat di
Lembah Hwang Ho membina tamadun mereka
Nyatakan kemajuan tersebut.
Semangat hidup mereka yang bersatu padu menyebabkan
PENSKORAN KBAT
kehidupan mereka menjadi aman.
Ulasan Contohnya mereka sama-sama berusaha menjaga keamanan
Kegemilangan tamadun Hwang Ho banyak bergantung kepada negara kota mereka. Mereka juga berganding bahu dalam
menjalankan kerja pertanian.
kemajuan masyarakatnya dalam bidang pertanian
Semangat tersebut amat wajar kita contohi.
Semangat perpaduan mengajar kita agar mementingkan
Kemajuan Pertanian
keharmonian agar kita dapat hidup dengan sejahtera.
Penggunaan sistem pengairan dalam pertanian.
Mereka membina terusan untuk mengairi kawasan pertanian dan Kegigihan mencipta sesuatu yang baru menyebabkan mereka
mengelakkan banjir.
dapat menghasilkan teknologi yang tinggi.
Teknologi tersebut sangat berfaedah.
Contohnya, melakukan inovasi sehingga berjaya mencipta sistem
Sistem pengairan yang baik menambah kesuburan tanah pertanian.
tanaman bergilir, sistem teres serta alatan pertanian daripada besi.
Hasil pengeluaran pertanian meningkat.
Sikap ini sangat berharga.
Bekalan makanan berlebihan dan boleh didagangkan.
Teknologi bukan sahaja mempercepatkan kerja-kerja pertanian,
malah menjana hasil pengeluaran yang tinggi.
Penggunaan sistem tanaman bergilir dalam pertanian Sikap ini juga mengajar kita agar tidak mudah mengalah dalam
Tanah diguna secara berterusan sepanjang tahun. Tanaman berbeza mencipta ivovasi kearah meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik.
di tanam di atas tanah yang sama secara begilir.
Contohnya, selepas menanam jagung, tanah itu digunakan pula [2 markah]
untuk menanam kacang.
Kaedah ini sangat menguntungkan.
Walau pun tanah digunakan secara intensif tetapi tanah tersebut
akan kekal subur.
Hasil pertanian akan bertambah.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 5


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

TAMADUN HWANG HO
Tindakan tersebut memabawa kesan yang positif.
Bekalan makanan berlebihan menyebabkan mereka dapat
(a) Kelebihan lembah sungai Hwang Ho yang mendorong masyarakat menampung jumlah penduduk yang ramai.
neolitik pada zaman tamadun awal membina petempatan kekal di situ Penduduk dari tempat lain mula berhijrah ke Lembah Hwang Ho dan
membina tamadun di situ.
PENSKORAN KBAT [6 markah]
Sungai Hwang Ho menjadikan tanah di sekitarnya subur.
Contohnya, tanah lanar dimendapkan di lembangan Hwang Ho
selepas berakhirnya banjir. (c) (i) Hubungkait kemajuan teknologi pertanian dalam masyarakat di
Tanah lanar yang subur amat sesuai untuk bercucuk tanam. lembah Hwang Ho dengan manfaatnya terhadap masyarakat
Keadaan ini menguntungkan penduduk. dunia pada abad ini
Mereka boleh menanam pelbagai jenis tanaman untuk dijadikan
makanan seperti padi, jagung barli, taro dan sebagainya. PENSKORAN KBAT
Bekalan makanan yang berlebihan dapat menampung jumlah Penggunaan sistem pengairan dalam pertanian dimanfaatkan
penduduk yang ramai. oleh masyarakat dunia pada hari ini untuk mengairi kawasan
pertanian.
Sungai Hwang Ho membekalkan sumber air. Contohnya masyarakat dunia membina terusan untuk mengairi
Contohnya, air sungai digunakan untuk mengairi kawasan pertanian. sawah menyebabkan padi boleh ditanam dua kali setahun.
Mereka membina sistem pengairan untuk mengalirkan air dari Teknologi tersebut sangat berfaedah.
sungai Hwang Ho ke kawasan pertanian. Sistem pengairan yang baik menambah kesuburan tanah pertanian.
Langkah ini sangat bijak. Hasil pengeluaran pertanian meningkat.
Tanah pertanian menjadi lebih subur dan produktif. Mereka Bekalan makanan berlebihan dan boleh didagangkan.
mendapat hasil berlebihan. Lebihan hasil itu diperdagangkan.
Penggunaan sistem sistem teres dimanfaatkan oleh masyarakat
[4 markah] dunia pada hari ini untuk membolehkan mereka menjalankan
pertanian di tanah tinggi.
Contohnya di Malaysia, bukit diteres untuk dijadikan ladang getah,
(b) Sumbangan petempatan kekal terhadap pembinaan tamadun di kelapa sawit dan teh.
Lembah Hwang Ho. Usaha ini sangat bermanfaat.
Kawasan pertanian di tanah rata yang amat terhad boleh diatasi.
PENSKORAN KBAT Hasil pertanian dapat diusahakan secara komersil.
Petempatan kekal membolehkan masyarakat menjalankan Negara memperoleh pendapatan.
kegiatan pertanian. [6 markah]
Contohnya, penduduk nomad tidak lagi bergantung hidup kepada
kegiatan berburu dan mengutip makanan.
Mereka mula bercucuk tanam dengan menanam tanaman utama
seperti padi, gandum, barli, oat dan sebagainya.
Mereka juga menanam tanaman sampingan seperti kacang, jagung,
pisang dan sayur-sayuran.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 6


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(c) (ii) Iktibar yang boleh kita pelajari daripada kejayaan


masyarakat Shang di Lembah Hwang Ho membina
tamadun mereka

PENSKORAN KBAT
Semangat hidup mereka yang bersatu padu menyebabkan
kehidupan mereka menjadi aman.
Contohnya mereka sama-sama berusaha menjaga keamanan
negara kota mereka. Mereka juga berganding bahu dalam
menjalankan kerja pertanian.
Semangat tersebut amat wajar kita contohi.
Semangat perpaduan mengajar kita agar mementingkan
keharmonian agar kita dapat hidup dengan sejahtera.

Kegigihan mencipta sesuatu yang baru menyebabkan mereka


dapat menghasilkan teknologi yang tinggi.
Contohnya, melakukan inovasi sehingga berjaya mencipta sistem
tanaman bergilir, sistem teres serta alatan pertanian daripada besi.
Sikap ini sangat berharga.
Teknologi bukan sahaja mempercepatkan kerja-kerja pertanian,
malah menjana hasil pengeluaran yang tinggi.
Sikap ini juga mengajar kita agar tidak mudah mengalah dalam
mencipta ivovasi kearah meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 7


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENINGKATAN TAMADUN (PERUNDANGAN)

(a) Prinsip undang-undang Rom yang menjadi dasar sistem kerana hendak melindungi rakyat agar golongan yang lemah
perundangan moden pada masa kini. tidak ditindas
Pelaksanaan undang-undang membolehkan keadilan diwujudkan
Setiap individu mempunyai hak di sisi undang-undang. dalam masyarakat. Contohnya, undang-undang yang adil
Seseorang itu akan mendapat hak yang sama di sisi undang-undang menghapuskan diskriminasi dalam masyarakat. Dengan itu, keadaan
sama ada dia rakyat biasa atau bangsawan. hidup masyarakat akan menjadi sejahtera.
Seseorang yang dituduh melakukan kesalahan perlu dibicarakan. [6 markah]
Dia berhak membela diri untuk membuktikan dia tidak bersalah.
Seseorang itu tidak boleh dianggap bersalah selagi tidak terbukti
(c) (ii) Gejala tidak mematuhi undang-undang dan Langkah
bersalah
meningkatkan kepatuhan kepada undang-undang
Seseorang yang dituduh berhak membela diri
Hukuman dijatuhi berdasarkan bukti
[4 markah]
PENSKORAN KBAT
Gejala Tidak Mematuhi Undang-Undang
(b) Pelaksanaan undang- dalam tamadun China
Melakukan jenayah.
Contohnya rompakan, culik, pemerdagangan manusia dan
sebagainya. Perkara ini menimbulkan ketakutan dalam kalangan
Pelaksanaan undang- dalam tamadun China bertujuan untuk masyarakat. Ia juga boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi
memperkukuhkan pematuhan rakyat kepada undang-undang negara.
Raja diberi kuasa mutlak dalam melaksanakan undang-undang
Undang-undang dilaksanakan dengan tegas Langkah Meningkatkan Kepatuhan
Orang yang bersalah tidak berpeluang membuat rayuan Menguatkuasakan undang-undang dengan tegas
Tidak ada perasaan belas kasihan dalam melaksanakan hukuman Contohnya membuat pindaan undang-undang terhadap hukuman
Undang-undang dilaksanakan dalam apa jua keadaan sama ada kesalahan rompakan bersenjata dengan lebih tegas. Ketegasan ini
semasa aman atau semasa peperangan akan menyebabkan pesalah akan serik. Di samping itu, ia juga akan
[4 markah] member pengajaran kepada ahli masyarakat yang lain.

[6 markah]
(c) (i) Sebab undang-undang diperlukan dalam sesebuah negara
PENSKORAN KBAT
kerana hendak mengawal keamanan negara agar tidak ada
pihak yang melakukan huru-hara.
Dengan undang-undang, tingkah laku masyarakat dapat dikawal.
Masyarakat sentiasa mematuhi peraturan. Contohnya tiada kejadian
jenayah berlaku dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan keadaan
politik negara menjadi stabil.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 8


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENINGKATAN TAMADUN (PERUNDANGAN)

(a) Cabang undang-undang Rom


(d) Pelaksanaan undang-undang berteraskan falsafah Legalisme di
Undang-undang sivil China
Undang-undang jenayah
PENSKORAN KBAT
Undang-undang natural
Pelaksanaan undang-undangnya sangat tegas
[2 markah]
Buktinya, tidak ada perasaan belas kasihan dalam melaksanakan
hukuman. orang yang bersalah tidak berpeluang membuat rayuan.
Undang-undang tetap dilaksanakan dalam apa jua keadaan sama
(b) Prinsip undang-undang Rom
ada semasa aman atau semasa peperangan.
Setiap individu mempunyai hak di sisi undang-undang [2 markah]
Setiap individu adalah sama di sisi undang-undang
Setiap individu berhak mendapat keadilan
Seseorang tidak dianggap bersalah selagi tidak terbukti bersalah
Seseorang yang dituduh berhak membela diri (e) Hubungkat kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang dengan
Hukuman dijatuhi berdasarkan bukti kestabilan negara
[2 markah]
Masyarakat mematuhi peraturan dalam negara menyebabkan
tingkah laku mereka terkawal.
(c) Pelaksanaan undang-undang yang berteraskan agama Hindu di India Kejadian jenayah berkurangan dalam negara. Contohnya kejadian
rompakan, penculikan, pembunuhan dan lain-lain jarang berlaku. Hal
ini menyebabkan keamanan negara berkekalan.
Berpandukan kitab Dharma Sastra [2 markah]
Brahmin diberi kuasa mentafsir undang-undang
Titah perintah raja menjadi undang-undang
Raja memelihara kedaulatan undang-undang
Semua kesalahan dikenakan denda
Denda berdasarkan keseriusan kesalahan yang dilakukan
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 9


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENINGKATAN TAMADUN (EKONOMI)

(a) Faktor kepesatan perdagangan di India


(b) Penglibatan dalam bidang perdagangan antarabangsa dapat
membantu mewujudkan masyarakat berpendapatan tinggi di negara
India mempunyai hubungan perdagangan dengan luar kita.
Contohnya, kerajaan Maurya mengadakan hubungan dengan
Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah dan Asia Tenggara. PENSKORAN KBAT
Penglibatan dalam perdagangan antarabangsa dapat
Berkembangnya bidang perusahaan
mewujudkan masyarakat berpendapatan tinggi
Banyak pusat perindustrian telah muncul di India. Contohnya pusat
perusahaan di Anga, Kalinga dan Karusa, Bengal dan Benares.
Pusat perusahaan ini menghasilkan tekstil dan kain sutera. Terdapat Perdagangan antarabangsa mendatangkan hasil kepada negara.
juga perusahaan perhiasan perusahaan emas, mutiara dan batu Contohnya, pengeksportan barangan perusahaan, pertanian,
permata. perlombongan dan perkhidmatan dapat menyumbang pendapatan
kepada negara. Negara memperolehi dana yang banyak. Dengan
Mempunyai bekalan barang dagangan yang banyak dana tersebut, kerajaan dapat meningkatkan pembangunan negara.
Contohnya senjata, gading gajah, emas, berlian dll. Barang Pembangunan yang pesat akan membuka banyak peluang ekonomi
dagangan ini boleh dieksport ke negara luar. untuk diceburi oleh rakyat. Peluang pekerjaan yang banyak dapat
Terdapat banyak pelabuhan. membantu rakyat memperoleh pendapatan yang tinggi.
ContohnyaTamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul dan
[4 markah]
Cambay. Pelabuhan ini menghubungkan India dengan negara luar.
Terdapatnya persatuan perdagangan (stresthin). (c) (i) Cara masyarakat dunia memanfaatkan teknologi pertanian
Contohnya persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit dan dalam tamadun di China
sebagainya. Persatuan memainkan peranan mengawal harga dan
kualiti barang serta mengawal gaji pekerja.Kualiti barangan yang
baik mendapat permintaan yang tinggi daripada pedagang luar. PENSKORAN KBAT
Masyarakat dunia hari ini memanfaatkan sistem teres untuk
[6 markah] membolehkan pertanian dijalankan di kawasan tanah tinggi.

Bukit diteres untuk dijadikan ladang. Contohnya ladang kelapa sawit,


getah, koko dan teh di Malaysia. Bukit juga diteres untuk dijadikan
ladang / sawah padi di Jawa dan Vietnam. Kaedah ini menyebabkan
tanah rata boleh digunakan untuk tujuan pembangunan.

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 10


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(c) (ii) Strategi menjadikan pertanian sebagai satu bidang perniagaan

PENSKORAN KBAT
Menanam secara skala besar
Membuka ladang tanaman komersil. Contohnya ladang kelapa sawit,
getah, kokoh, teh, tembakau dan lain-lain. Kerajaan juga libatkan
sektor swasta dan syarikat asing dalam membuka ladang tersebut.
Pengeluaran yang banyak membolehkan hasil pengeluaran
dipasarkan di peringkat dunia.
Memproses hasil pertanian untuk dijadikan barangan konsumer
Hasil pertanian diproses menjadi barangan pengguna. Contohnya
buah-buahan diproses menjadi jem, kerepek, jeruk, jem dan
sebagainya. Pemprosesan tersebut dapat mengelakkan hasil
pertanian rosak. Barangan pengguna juga dapat dipasarkan ke
peringkat antarabangsa.

[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 11


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENINGKATAN TAMADUN (EKONOMI & PENDIDIKAN)

(a) Punca negara kota di Yunani memberikan tumpuan kepada kegiatan


perdagangan (d) Ciri pendidikan agama dalam tamadun India pada Zaman Vedik

Tanahnya tidak subur untuk pertanian Berteraskan agama.


Memiliki pelabuhan yang baik Mereka mempelajari dan mendalami agama Hindu dengan
menggunakan kitab Veda.
Kedudukan yang strategik
Mempunyai hubungan dengan negara luar Pembelajaran dijalankan di rumah ibadat, di istana dan di rumah.
Mempunyai bekalan barang dagangan yang banyak Pendidikan diajar oleh Brahmin, guru agama, pendeta atau ahli
agama.
[2 markah]
Pembelajaran disampaikan dengan menggunakan bahasa Sanskrit.
Pembelajaran dilakukan melalui kaedah hafalan.
(b) Faktor kepesatan bidang perdagangan di India Kebanyakan pelajar adalah kaum lelaki.
Kaum wanita tidak diberi pendidikan.
Lihat SKEMA
Peningkatan Tamadun (Ekonomi) [2 markah]

[2 markah]
(e) Perubahan yang berlaku di Rom akibat perkembangan dalam bidang
pendidikan

(c) Kemajuan dalam bidang pertanian pada zaman peningkatan tamadun PENSKORAN KBAT
di China. Masyarakat berilmu pengetahuan
Ramai cendekiawan muncul pada zaman itu. Contohnya ahli
Penggunaan kolar kuda untuk menarik bajak falsafah, jurutera dan sejarawan. Mereka memanfaatkan ilmu untuk
Penggunaan sistem pengairan untuk mengairi kawasan pertanian membangunkan negara kota. Seperti membina jambatan, jalan raya,
Penggunaan batas untuk menanam bagi mengelakkan tanaman bangunan pentadbiran dan sebagainya. Kemudahan tersebut
memberikan keselesaan kepada masyarakat. Dengan itu, negara
ditenggelami air
kota mereka mengalami kemajuan yang pesat.
Penggunaan alatan pertanian seperti cangkul, sabit dan lain-lain
untuk mempercepatkan kerja-kerja pertanian [2 markah]
Penggunaan teknik tanaman bergilir untuk mengekalkan kesuburan
tanah pertanian
Penggunaan sistem teres untuk membolehkan pertanian dijalankan
di kawasan tanah tinggi
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 12


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENINGKATAN TAMADUN (SENI BINA)


(c) Sebab berjaya membina monumen yang hebat

(a) Tujuan membina monumen Menguasai ilmu matematik dan geometri


Mengambil ilmu daripada tamadun lain
Dijadikan pusat pentadbiran Mempunyai pemimpin yang berwibawa
Menjaga keselamatan negara Kerajaan yang kuat
Menjadi tempat ibadat Rakyat yang bersatu padu
Menyediakan infrastruktur kepada rakyat Rakyat yang mempunyai jati diri
Menjadi lambang keagungan sesebuah kerajaan Rakyat yang mempunyai semangat yakin diri yang tinggi
Menunjukkan kehebatan seseorang pemerintah [2 markah]
Menunjukkan kekayaan sesebuah kerajaan
Mengingati tokoh
(d) Sebab penguasaan dalam bidang sains dan teknologi penting dalam
Mengingat peristiwa penting
pembinaan monumen
Menunjukkan ketahanan menghadapi cabaran
PENSKORAN KBAT
[2 markah] Kerana dapat membina binaan yang kukuh
Dengan penguasaan ilmu sains dan teknologi, jurutera dapat
(b) Ciri kehebatan monumen
menghasilkan bahan binaan yang bermutu tinggi. Contohnya
menghasilkan batu-bata melalui pembakaran dengan suhu yang
Bentuk bangunan yang lebih sempurna tinggi. Dengan itu, bangunan dapat dibina berlapis-lapis. Binaan
Mempunyai ukiran yang unik yang demikian memperlihatkan seni bina yang menarik.
Mempunyai ukiran berunsur keagamaan
Mempunyai nilai estetik. [2 markah]
Menggunakan elemen geometri iaitu berbentuk segi empat dan bulat
Mempunyai binaan menara pelbagai bentuk seperti kon, kubah dan
pagoda. (e) Binaan bersejarah dipulihara dan diisytiharkan sebagai monumen
Penggunaan elemen geometri dalam seni bina. warisan dunia.
Mempunyai pelbagai jenis tembok, pintu gerbang dan jambatan. PENSKORAN KBAT
Memulihara dan mengisytiharkan bangunan bersejarah sebagai
[2 markah] monumen warisan dunia adalah satu usaha yang baik.
Usaha tersebut bertujuan untuk mengekalkan artifak sejarah agar
dapat dijadikan bahan kajian. Pengkaji dapat membuat kajian
tentang teknologi seni bina yang digunakan menyebabkan binaan itu
kukuh dan kekal hingga kini. Unsur seni binanya yang unik bukan
sahaja dapat menjadi tarikan pelacong, tetapi dapat diketahui oleh
generasi kemudian.

[2 markah]
Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 13
TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 14


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

KERAJAAN MARITIM DI ASIA TENGGARA

(a) Maksud pelabuhan entreport


(d) Orang Melayu tidak mampu bersaing dalam bidang perdagangan
Pelabuhan yang mengumpul hasil daripada pelabuhan pembekal
sekitar dan membekalkannya kepada pedagang antarabangsa yang PENSKORAN KBAT
datang berdagang di situ. Ulasan
Dalam masa yang sama, pelabuhan ini juga mengedarkan hasil luar Orang Melayu hari ini menghadapi kesukaran untuk bersaing
negara kepada pedagang tempatan. dalam bidang perdagangan maritim.
[1 markah]
Hujahan
Orang Melayu kekurangan dana.
(b) Faktor yang membantu pelabuhan Kedah Tua menjadi pelabuhan Dana yang sedikit menyukarkan pengurusan perdagangan. Dana
entreport yang maju di Semenanjung Tanah Melayu. diperlukan untuk mendapatkan barang dagangan, menguruskan
pengangkutan, kerja-kerja pembungkusan dan penghantaran dan
Kedudukan strategik iaitu di laluan Selat Melaka lain-lain. Oleh itu, mereka hanya terlibat dalam perniagaan secara
Terlindung daripada monsun Barat Daya dan Timur Laut kecil-kecilan sahaja.
Terdapat Gunung Jerai menjadi panduan kapal [2 markah]
Kaya dengan bekalan seperti damar, rotan dan sebagainya
Kaya dengan sumber bumi seperti bijih timah
Barang dagangan dari luar mudah diperoleh (e) Penekanan kepada perdagangan maritim untuk meningkatkan
kemajuan ekonomi negara
Menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan besar seperti
Srivijaya, China Timur Tengah dan India.
PENSKORAN KBAT
[2 markah]
Pendirian
Penekanan kepada perdagangan maritim untuk meningkatkan
(c) Kelebihan orang Melayu yang menyebabkan mereka berupaya kemajuan ekonomi negara adalah tindakan yang wajar.
menguasai bidang perdagangan maritim
Hujahan
Meluaskan perdagangan ke peringkat antarabangsa
PENSKORAN KBAT Hasil pengeluaran dapat dieksport. Keadaan tersebut membuka
Mahir dalam ilmu pelayaran peluang kepada rakyat negara kita menceburi bidang perdagangan.
Mereka dapat pergi berdagang ke negara luar. Contohnya ke China, Berbagai-bagai peluang perniagaan dapat dikembangkan. Hal ini
India, Jepun dan sebagainya. Membawa barang dagangan yang dapat meningkatkan kemajuan ekonomi negara.
banyak. Mereka mendapat untung lumayan.
[3 markah]
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 15


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

[2 markah]
PENGARUH HINDU DAN BUDDHA DI ASIA TENGGARA

(a) Cara penyebaran pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara.


(d) Kehidupan sosiobudaya masyarakat Melayu dipengaruhi oleh unsur
Disebarkan oleh Vaisya (pedagang) dari India yang datang Hindu Buddha
berdagang ke Asia Tenggara
PENSKORAN KBAT
Disebarkan oleh Ksyatria (tentera) semasa melakukan penaklukan
Ulasan
wilayah
Kehidupan sosiobudaya masyarakat Melayu dipengaruhi oleh
Disebarkan oleh Brahmin (ahli agama) yang mengikut bersama
unsur Hindu Buddha
pedagang atau tentera
Disebarkan oleh pedagang tempatan yang mengambil budaya India Hujahan
dan mengamalkannya di tempat asal Banyak adat masyarakat Melayu ditiru daripada amalan
Disebarkan oleh pemerintah yang menganut agama hindu dan masyarakat dari India yang beragama Hindu
Buddha Contohnya adat bersanding / adat bertindik telinga / adat
[2 markah] melenggang perut dan sebagainya. Adat tersebut masih diamalkan
dalam masyarakat Melayu pada hari ini. Adat ini disesuaikan dengan
(b) Ketertinggian raja prinsip agama Islam. Hal ini menjadikan budaya Melayu sangat unik.

[2 markah]
Ulasan
Pengaruh Hindu Buddha menyebabkan raja menduduki tempat
yang tinggi dalam sistem pemerintahan beraja. (e) Kepelbagaian budaya dapat mengekalkan keharmonian
hidup masyarakat
Penjelasan
Rakyat percaya raja adalah bayangan tuhan atau dewaraja . PENSKORAN KBAT
Oleh itu, raja dianggap suci. Sesiapa yang menderhaka kepada raja Ulasan
samalah seperti mereka menderhaka kepada tuhan. Mereka yang Kepelbagaian budaya dapat mengekalkan keharmonian hidup
menderhaka akan menerima pembalasan sama ada hukuman oleh masyarakat berbilang kaum di negara kita
raja atau menerima malapetaka.
[2 markah] Penjelasan
Setiap kaum berasa ingin mengenali budaya kaum lain.
Mereka berpeluang mengamalkan nilai-nilai baik daripada kaum lain.
(c) Perkataan bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Sanskrit. Dengan itu, timbul sikap menghormati budaya kaum lain
menyebabkan wujud perasaan saling bertolak ansur antara kaum
Bahasa Melayu Bahasa sanskrit dalam segala hal.
Dosa Dosa [2 markah]
Duka Dukka
Derhaka Dorhaka

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 16


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

MASYARAKAT ARAB JAHILIAH

(a) Ciri jahiliah yang menjadi amalan kehidupan masyarakat hari ini
(d) Semangat asabiyah
Melakukan kegiatan tidak bermoral seperti minum arak, berjudi dan
berzina Semangat yang mementingkan puak.
Merendahkan martabat wanita Semangat yang mengasingkan puak lain yang tidak sehaluan
Tidak mengamalkan peraturan perkahwinan dengan puaknya
Membunuh / membuang bayi Semangat yang memihak kepada puak sendiri walau pun apa yang
Mengamalkan riba dalam perniagaan dilakukan oleh puak itu salah
Merompak dan merampas/ meragut barangan Semangat yang membela puak sehingga sanggup berperang
Menindas golongan miskin
Mengambil untung berlipat ganda dalam perniagaan [1 markah]
Menipu dalam urusan jual beli
[2 markah] (e) Semangat asabiyah mendatangkan kesan buruk dalam masyarakat

PENSKORAN KBAT
(b) Sebab amalan tersebut masih berlaku dalam masyarakat Ulasan
Tidak pengetahuan agama menyebabkan tidak berasa bersalah Semangat asabiyah mendatangkan kesan buruk dalam
melakukan dosa masyarakat
Sikap individualistik dalam masyarakat menyebabkan mereka tidak
mengambil kisah urusan orang lain Hujahan
Terpengaruh dengan budaya Barat yang menganggap kegiatan tidak Semangat asabiyah membawa perpecahan dalam masyarakat
bermoral adalah lambang kemajuan hingga menimbulkan huru-hara dalam masyarakat. Percanggahan
Meninggalkan nilai-nilai Timur menyebabkan timbul anggapan apa pendapat yang berlaku menyebabkan sesuatu isu tidak dapat
yang datang dari Barat adalah baik diselesaikan. Keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya
[3 markah] peperangan dan perasaan dendam yang berpanjangan.

[2 markah]
(c) Cara hapuskan amalan tersebut

Menguatkuasakan undang-undang syariah dengan ketat


terhadap penganut Islam
supaya mereka takut untuk melakukan kegiatan yang bercanggah
dengan agama. Amalan yang menurut ajaran agama akan menjadi
ikutan masyarakat.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 17


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH

(a) Maksud dakwah secara rahsia

Dakwah secara sembunyi-sembunyi / senyap-senyap (d) Dakwah Islamiyah pada peringkat awal hanya diterima oleh golongan
bawahan
Ditujukan kepada ahli keluarga, kaum kerabat dan sahabat handai

[1 markah] PENSKORAN KBAT


Ulasan
Dakwah Islamiyah pada peringkat awal hanya diterima oleh
(b) Tokoh yang terawal memeluk Islam golongan bawahan

Khadijah binti Khuwailid Penjelasan


Ali bin Abu Talib Mereka tertarik dengan prinsip persamaan taraf dalam Islam.
Zaid bin Harithah Tiada perbezaan taraf dalam kalangan manusia. Manusia adalah
Abu Bakar As-Siddiq sama di sisi Allah. Kedudukan seseorang tidak ditentukan melalui
Uthman bin Affan darjat atau pangkat. Orang yang mempunyai kedudukan yang baik
ialah orang yang bertakwa kepada Allah.
Zubair bin Awwam
[2 markah]
Arqam bin Abi Al-Arqam
[2 markah]
(e) Sebab golongan atasan di Makkah menentang dakwah Nabi
Muhammad s.a.w.
(c) Cara Nabi Muhammad s.a.w. menyampaikan dakwah
Sudah sebati dengan agama nenek moyang
Menyampaikan dengan cara berhemah
Menerangkan kebaikan Islam Tidak mahu meninggalkan amalan jahiliah
Membandingkan Islam dengan cara hidup jahiliah Tkut kehilangan punca pendapatan daripada jualan patung berhala
Membaca ayat al-Quran
Takut kehilangan pengaruh
Menjawab pertanyaan dengan ayat al-Quran
Mengajak masyarakat Arab berfikir tentang kebesaran Allah dengan Tidak mahu tunduk kepada Nabi Muhammad yang miskin
menggunakan logik akal
Berceramah kepada kaum Quraisy [2 markah]
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 18


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENYEBARAN ISLAM DI MAKKAH

Jadual di bawah merujuk peringkat penyebaran Islam di Makkah. (d) Sebab orang Quraisy Makkah tidak menentang dakwah islamiyah pada
peringkat awal penyebarannya
(a) (i) Dakwah secara rahsia
Penyebaran Islam hanya melibatkan keluarga Nabi
Dakwah secara sembunyi-sembunyi / senyap-senyap Tidak mahu mencampuri urusan keluaga baginda
Ditujukan kepada ahli keluarga, kaum kerabat dan sahabat handai Penyebaran Islam dilakukan secara rahsia
Menganggap seruan itu tidak mendapat sambutan
[1 markah] [2 markah]
(ii) Dakwah secara terbuka

Dakwah secara terang-terangan. (e) Golongan atasan menentang dakwah Nabi Muhammad s.a.w.
Ditujukan kepada seluruh masyarakat Makkah.
Berjalan selama 10 tahun di Makkah. PENSKORAN KBAT
Ulasan
[1 markah] Golongan atasan di Makkah menentang dakwah Nabi
Muhammad s.a.w. sedangkan mereka tahu akan kebenaran
(b) Sebab Nabi Muhammad s.a.w. memilih pendekatan ajaran Islam
dakwah secara rahsia pada peringkat awal penyebaran Islam
Penjelasan
Islam baru dikenali. Mereka sudah sebati dengan agama nenek moyang.
Bilangan penganut Islam masih sedikit. Mereka tidak mahu meninggalkan amalan jahiliah yang menjadi
Mengelakkan penentangan orang Quraisy. budaya hidup. Mereka menyembah berhala. Mereka takut
Menjaga asas Islam daripada dihancurkan. kehilangan punca pendapatan daripada jualan patung berhala.
Kebanyakan penganut Islam adalah golongan bawahan. [2 markah]
Bimbang penganut Islam diseksa.
[2 markah]

(c) Cara Nabi Muhammad s.a.w. menyampaikan dakwah

Menyampaikan dengan cara berhemah


Menerangkan kebaikan Islam
Membandingkan Islam dengan cara hidup jahiliah
Membaca ayat al-Quran
Menjawab pertanyaan dengan ayat al-Quran
Mengajak masyarakat Arab berfikir tentang kebesaran Allah dengan
menggunakan logik akal
[2 markah]
Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 19
TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PIAGAM MADINAH
Mempunyai hak dan kebebasan
Bebas mengamalkan agama
(a) Piagam Madinah Bebas amalkan adat mereka selagi tidak bertentangan dengan Islam

[6 markah]
Perlembagaan bertulis yang berkaitan politik, ekonomi dan sosial
Perlembagaan yang dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w.
Perlembagaan yang berpandukan wahyu Allah s.w.t. (c) (i) Piagam Madinah dapat membina negara yang sejahtera
Peraturan untuk menjalankan pemerintahan
Peraturan untuk dipatuhi oleh pemimpin dan rakyat PENSKORAN KBAT
Peraturan yang mesti dipatuhi oleh orang Islam dan bukan Islam. Ulasan
Piagam Madinah dapat membina negara yang sejahtera
Perjanjian antara pemimpin dan rakyat.
Perjanjian antara orang Islam dan bukan Islam.
Hujahan
[4 markah] Melaksanakan sistem ekonomi Islam.
Rakyat mendapat peluang ekonomi yang sama rata. Amalan riba
dan penipuan dilarang dalam perniagaan. Masyarakat digalakkan
(b) Kandungan Piagam Madinah
mengamalkan amalan bersedekah. Hal ini menyebabkan ekonomi
berkembang pesat dan taraf hidup rakyat meningkat.
Politik
Nabi Muhammad s.a.w adalah ketua negara
Melaksanakan hak dan kebebasan dalam masyarakat
Baginda menyelesaikan masalah rakyat Madinah
Rakyat diberi kebebasan memilih agama. Mereka diberi kebebasan
Baginda adalah ketua hakim
mengamalkan agama dan cara hidup masing-masing. Konsep
keadilan sosial yang dipraktikkan ini menyebabkan masyarakat
Undang-undang Islam diguna secara menyeluruh
hidup sebagai satu ummah. Mereka hidup saling menghormati dan
Peraturan kabilah boleh diamalkan bersatu padu. Negara akan menjadi aman dan makmur.
Semua rakyat wajib menjaga kedaulatan Madinah [6 markah]
Mempertahankan Madinah daripada diserang musuh
(ii) Ciri masyarakat Madinah untuk merealisasikan semangat
Ekonomi 1Malaysia.
Menjalankan sistem ekonomi Islam
Rakyat Madinah mendapat peluang ekonomi sama rata PENSKORAN KBAT
Unsur riba dan penipuan dihapuskan Masyarakat Malaysia adalah satu ummah.
Bekerjasama memajukan negara Madinah Rakyat tidak boleh bermusuhan antara satu sama lain. Mereka
mempunyai hak yang sama dalam ekonomi. Mereka juga bebas
Sosial mengamalkan agama / adat kaum masing-masing. Kedailan sosial
Masyarakat Madinah adalah satu ummah tersebut akan melahirkan masyarakat bersatu padu. Mereka dapat
Tidak boleh bermusuhan sesama sendiri hidup berdasarkan konsep semangat 1Malaysia.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 20


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 21


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(c) (i) Perjanjian Hudaibiyah menguntungkan pihak Islam


PERJANJIAN HUDAIBIYAH
PENSKORAN KBAT
(a) Sebab orang Islam berhasrat menziarahi kota Makkah Ulasan
Syarat Perjanjian Hudaibiyah memberikan keuntungan kepada pihak
Di Makkah terletaknya Kaabah. Islam dalam jangka panjang.
Orang Islam berhasrat untuk mengunjungi Kaabah.
Bukti
Makkah adalah tempat asal orang Muhajirin.
Gencatan senjata selama 10 tahun membolehkan orang Islam
Hendak mengunjungi sanak saudara mereka yang ada di Makkah.
menyebarkan dakwah Islamiyah secara terbuka dan aman.
Hendak melihat tempat turunnya wahyu yang pertama. Kabilah-kabilah Arab bebas memihak sama ada kepada orang Islam
Orang Islam mahu mengerjakan umrah. Madinah atau orang Quraisy Makkah membolehkan banyak kabilah
[4 markah] Arab berbaik dengan Islam dan memeluk Islam.

Orang Islam Madinah yang memihak kepada orang Quraisy


(b) Peristiwa yang membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan.
Hal ini menyebabkan golongan murtad dan munafik tidak terdapat di
Pada tahun 628 Masihi, rombongan Islam Madinah telah Madinah. Orang Quraisy Makkah yang memihak kepada orang
berangkat ke Makkah. Islam Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan
Mereka ingin menunaikan umrah. semula. Hal ini membolehkan dakwah Islamiah dapat dikembangkan
di Makkah secara sembunyi-sembunyi.
Kedatangan orang Islam disekat oleh orang Quraisy Makkah di
Hudaibiyah. [6 markah]
Mereka bertindak demikian kerana merasakan maruah mereka
tercabar dan bimbang dengan kekuatan pengaruh orang Islam. (ii) Pengajaran daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah

Uthman bin Affan dihantar untuk terangkan tujuan kedatangan PENSKORAN KBAT
orang Islam Sekiranya kita mempunyai semangat bersatu padu, kita akan
Namun, pihak Quraisy tidak mempedulikan tentang hasrat orang dihormati.
Islam itu. Keputusan yang dibuat secara bersama selalunya membawa lebih
banyak manfaat. Contohnya orang Islam bersatu melakukan Baiah
Orang Islam mendengar khabar angin tentang kematian Uthman ar-Ridhwan menyebabkan orang Quraisy Makkah berasa gentar.
bin Affan. Akhirnya peristiwa tersebut membawa keuntungan kepada pihak
Orang Islam bersumpah setia dengan Persetiaan Baiah al-Ridhwan. Islam.
Orang Arab Quraisy berasa bimbang dengan kata sepakat orang
Islam. Kita hendaklah menghormati keputusan pemimpin kerana
Lalu mereka pergi menemui Nabi Muhammad s.a.w. selalunya pempimpin berpandangan jauh.
Nabi Muhammad s.a.w. bersedia mengadakan perjanjian. Kita mungkin tidak nampak manfaat di sebalik keputusan yang
Nabi Muhammad s.a.w. dan pihak Quraisy Makkah menandatangani dibuat oleh pemimpin, tetapi dalam jangka panjang ia akan
Perjanjian Hudaibiyah. menguntungkan. Contohnya persetujuan Nabi Muhammad terhadap
syarat perjanjian Hudaibiyah memberi manfaat kepada pihak Islam.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 22


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 23


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

Memisahkan Jabatan Kehakiman daripada jabatan lain


Untuk mengelakkan salah laku hakim. Hakim dibayar gaji yang
ZAMAN KHULAFA AR-RASYIDIN
lumayan untuk mengelakkan penyelewengan.

(a) Sebab Khalifah Abu Bakar as-Siddiq dianggap Penyelamat Umat Islam Ketenteraan
Menyusun semula sistem ketenteraan
Perlantikan Abu Bakar as-Siddiq sebagai Khalifah berjaya Membentuk tentera tetap dan tentera sukarela. Tentera tetap diberi
menyelesaikan isu perlantikan Khalifah. pakaian seragam.
Perlantikan beliau menyebabkan umat Islam yang berpecah-belah Memperkuatkan sistem pertahanan
kembali bersatu.
Markas tentera dibina di setiap bandar utama. Kubu pertahanan
Beliau berjaya mengembalikan semula golongan murtad dan dibina di sempadan yang menghadap negara musuh. Contohnya di
golongan ar-Riddah kepada Islam. Madinah, Kufah, Fustat dan Basrah.
Beliau telah bertindak tegas terhadap golongan murtad. Beliau Melantik Panglima Tentera yang baru
memerangi dan menghapuskan golongan ar-Riddah. Melucutkan jawatan Khalid al-Walid demi menjaga akidah tentera
Beliau berjaya mempertahankan ancaman Parsi dan Rom. Islam. Khalid al-Walid digantikan dengan Abu Ubaidah al-Jarrah.
Kerajaan Parsi mengambil kesempatan menyerang kerajaan Islam
disebabkan krisis di Madinah. Beliau menghantar tentera Islam Ekonomi
pimpinan Khalid al-Walid ke Iraq dan Usamah bin Zaid ke Ghassan Memajukan bidang pertanian
untuk menghadapi tentera Parsi. Beliau membina terusan dan tali air untuk pengairan. Contohnya
empangan Abu Musa di Basrah dan terusan Amirul Mukminin di
Abu Bakar as-Siddiq menjaga kebajikan golongan mawali. Mesir. Rakyat digalakkan meneroka tanah baru untuk pertanian.
Golongan mawali berasa rendah diri kerana mereka bukan Tanah terbiar dipulihkan supaya digunakan untuk pertanian.
berketurunan Arab. Khalifah Abu Bakar as-Siddiq memberi layanan
yang baik untuk mengembalikan keyakinan mereka kepada Islam. Memperkenalkan sistem tanah.
Mewujudkan tanah bertuan dan tanah tidak bertuan. Tanah bertuan
[6 markah] ialah tanah yang dimiliki oleh orang perseorangan. Tanah tidak
bertuan ialah tanah kerajaan. Tanah ini tidak boleh dimiliki tetapi
(b) Pembaharuan Khalifah Umar al-Khattab boleh diusahakan oleh rakyat untuk bertani.
Memperkenalkan sistem cukai.
Politik dan Pentadbiran Melaksanakan cukai jizyah dan kharaj. Cukai jizyah ialah cukai yang
Menubuhkan Majlis Syura dikenakan ke atas golongan zimmi. Kharaj ialah cukai ke atas tanah
Dianggotai oleh orang Ansar dan Muhajirin. berdasarkan jenis dan kesuburannya. Tanah yang ditanam dengan
Membahagikan jajahan takluk Islam kepada beberapa wilayah barli kharajnya 1 dirham, gandum 2 dirham manakala tanah yang
Wilayah tersebut ialah Makkah, Madinah, Kufah, Palestin, Jazirah ditanam dengan anggur kharajnya 10 dirham.
dan Basra. Wali / Gabenor dilantik untuk menjadi pentadbir wilayah Mendirikan Baitulmal.
dan panglima tentera. Untuk menguruskan hasil pendapatan negara.
Menubuhkan Jabatan Kerajaan
Jabatan Tentera, Polis, Jabatan Percukaian dan Jabatan
Perbendaharaan Negara. Penubuhan jabatan kerajaan bertujuan
untuk melicinkan pentadbiran.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 24


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

Sosial
Mengembangkan pengajian al-Quran
Beliau menyediakan tempat pembelajaran al-Quran di masjid.
Beliau menghantar guru agama ke pelbagai wilayah untuk
mengembangkan pendidikan. Contohnya Abu Sufyan dihantar ke
pedalaman untuk mengajar orang Badwi.
Memperkenalkan Takwim Hijrah
Peristiwa hijrah dikira tahun pertama kalendar Hjrah.
[6 markah]

(c) (i) Ciri kepimpinan pemimpin di atas yang boleh dicontohi

PENSKORAN KBAT
Mengamalkan ajaran Islam
Mereka mematuhi perintah Allah. Mereka melaksanakan hukum
Allah dengan adil. Semua rakyat dilayan dengan ang baik. Dengan
ciri-ciri kepimpinan itu, pentadbiran kerajaan menjadi cekap dan
mencapai kemajuan.
[4 markah]

(ii) Sebab negara Malaysia disegani

PENSKORAN KBAT
Memelihara kedudukan agama Islam.
Islam menjadi agama rasmi Persekutuan Malaysia. Malaysia
mentadbir negara mengikut al-Quran dan Sunnah iaitu
menitikberatkan keseimbangan antara keperluan rohaniah dan
jasmaniah. Hal ini menjadikan pentadbiran negara cekap dan
berjaya mewujudkan perpaduan kaum.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 25


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

KERAJAAN BANI UMAIYAH Berjaya mengembangkan perusahaan pembuatan


Industri pembuatan barangan tembikar, perhiasan daripada emas
dan perak, memproses kulit dan membuat senjata berkembang
(a) Pembaharuan kerajaan Bani Umaiyah dalam sistem pemerintahan dan maju.
pentadbiran.
Mencapai kemajuan dalam sektor pertanian
Mengubahsuaikan pemerintahan Sistem Khalifah Sistem saliran dibina untuk memajukan tanah pertanian.
Masih mengekalkan Khalifah sebagai ketua pemerintah. Penyelidikan juga dijalankan untuk mendapatkan benih berkualiti
Bagaimanapun Khalifah dilantik secara warisan. agar hasil pertanian dapat dipertingkatkan.
Memperkenalkan Sistem Wazarah. Berjaya menguruskan sistem kewangan negara
Melantik Wazir untuk mengetuai pentadbiran negara di peringkat Baitulmal ditubuhkan untuk mengimbangkan pendapatan dan
pusat. Gabenor pula dilantik untuk mengetuai pentadbiran wilayah. perbelanjaan negara. Baitulmal juga berperanan menguruskan
sumber pendapatan negara. Pendapatan negara diperolh daripada
Memperkenalkan Sistem Urus Setia. kharaj (cukai tanah), jizyah (cukai perlindungan), zakat, usyur (cukai
Pentadbiran negara dibahagikan kepada lima bahagian iaitu ke atas hasil pertanian) dan ghanimah (harta rampasan perang).
Bahagian Surat Menyurat, Bahagian Cukai, Bahagian Ketenteraan,
Bahagian Polis dan Bahagian Kehakiman. Pegawai-pegawai dilantik [4 markah]
untuk menjalankan urusan pentadbiran.
Memperkenalkan Sistem Hijabah
Pegawai ditugaskan mengawal keselamatan khalifah. Orang yang (c) (i) Rasionalnya kerajaan melakukan pembaharuan dalam sistem
hendak menemui khalifah akan diperiksa oleh pegawai keselamatan. pemerintahan dan pentadbiran
Ada tiga pegawai yang dikecualikan daripada sekatan keselamatan
iaitu Bilal, Ketua Pos dan Ketua Penyedia Makanan. PENSKORAN KBAT
Ulasan
Menubuhkan empat jabatan kerajaan Pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan dalam sistem
Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am dan pemerintahan dan pentadbiran adalah langkah yang bijak.
Jabatan Cop Mohor Pemerintah.
Penjelasan
Memperkemaskan sistem ketenteraan Pembaharuan yang dilakukan dapat meningkatkan kualiti
Kerajaan menubuhkan Diwanul Jundi (Jabatan Ketenteraan). pentadbiran.
Kerajaan juga menubuhkan angkatan tentera darat dan tentera laut. Pemerintahan dan pentadbiran menjadi bertambah cekap.
Kecekapan dalam pemerintahan dan pentadbiran akan
[6 markah] meningkatkan produktiviti perkhidmatan awam. Corak pentadbiran
yang cekap akan mendapat keyakinan rakyat dan menjadikan
kerajaan yang memerintah lebih berwibawa.
(b) Pencapaian kerajaan Bani Umaiyah di Cordova dalam bidang ekonomi 4 markah]

Kerajaan Bani Umaiyah berjaya dalam perdagangan


antarabangsa.
Cordova menjadi pusat perdagangan antarabangsa.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 26


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(ii) Cara kerajaan meningkatkan kemajuan ekonomi negara

PENSKORAN KBAT
Menggalakkan pelaburan asing
Kerajaan menyediakan pelbagai insentif. Contohnya menyediakan
zon perindustrian eksklusif, pengurangan tariff, pengecualian cukai
dan sebagainya. Dengan langkah itu, bidang perusahaan dan
perdagangan berkembang pesat. Pelabur asing banyak membuat
pelaburan di negara kita. Perkembangan tersebut memberikan
sumbangan kepada pendapatan negara, di samping memperluaskan
penglibatan rakyat dalam perdagangan antarabangsa.

Meningkatkan produktiviti pertanian negara


Dapat mengurangkan pergantungan kepada import bekalan makan
dari luar negara. Hal ini dapat menjimatkan perbelanjaan negara.
Kita patut meningkatkan pemprosesan hasil pertanian menjadi
barangan pengguna untuk menjamin kestabilan produk pertanian
negara. Buah-buahan tempatan perlu dipromosikan secara besar-
besaran agar buah-buahan tersebut dapat menembusi pasaran
antarabangsa.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 27


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

KERAJAAN BANI ABBASIYAH Terdapat banyak pusat pengajian tinggi


Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, universiti menjadi tempat
mempelajari pelbagai bidang ilmu. Pusat pengajian tinggi
(a) Persamaan peranan Baitulhikmah dengan Dewan Bahasa dan Pustaka menjalankan kajian dan penyelidikan.Hasil dapatan kajian
disebarkan ke Eropah.Ilmu Islam memberi sumbangan kepada
Pusat intelektual kelahiran Zaman Renaissance.
Yang berperanan sebagai pusat penyebaran ilmu Di Malaysia, kerajaan menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa
Pusat penterjemahan (UIAM) yang member peluang kepada pelajar dari seluruh negara
Yang menterjemah karya asing ke dalam bahasa Arab / bahasa menimba ilmu pengetahuan. Malaysia telah menjadi hub pendidikan
Melayu Asia Tenggara.

Menjadi pusat penulisan buku ilmiah [6 markah]


Seperti ilmu agama, sejarah, kesenian dan sebagainya
Menjadi pusat melahirkan penulis dan ilmuan (c) (i) Sebab memberikan keutamaan kepada bidang pendidikan
Seperti Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Zaaba
dan lain-lain PENSKORAN KBAT
[4 markah] Hendak mewujudkan k-masyarakat
Melahirkan masyarakat yang berpegang kepada konsep
pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya, masyarakat yang
(b) Faktor kegemilangan kedua-dua kerajaan di atas sebagai pusat sentiasa belajar, membuat penyelidikan dan dan memanfaatkan ilmu
kegiatan intelektual tersebut untuk membangunkan negara. Dengan itu lahirlah
masyarakat yang pintar yang akan menjadi tenaga kerja yang
PENSKORAN KBAT berpengetahuan.
Terdapat ramai golongan cendekiawan yang menghasilkan
pelbagai bidang penulisan Hendak menjadikan negara sebagai hub pendidikan
Ramai cendekiawan muncul di kota Vaghdad. Contohnya Imam Abu Menubuhkan pusat pengajian tinggi supaya penuntut dari dalam dan
Hanifah, Imam Malik, Imam Shafii dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. luar negara dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi.
Ulama menyusun hadis dan menghasilkan penulisan dalam bidang Kerajaan menjalinkan kerjasama dengan universiti luar negara
fikah, tafsir, sejarah dan sebagainya. Imam Malik menyusun buku dalam program universiti berkembar agar pengajian peringkat tinggi
al-Muwatta, Ibn Ishaq menyusun sejarah hidup Nabi Muhammad dapat diperluaskan. Dengan itu hasrat kerajaan untuk menjayakan k-
s.a.w., Abu Hanifah menyusun fikah dan pendapat ijtihad. ekonomi (ekonomi berlandaskan pengetahuan) akan tercapai.
Ramai cendekiawan muncul di Malaysia. Contohnya Prof. Diraja
Ungku Aziz yang menghasilkan kajian ilmu dalam bidang ekonomi [6 markah]
moden, sasterawan Usman Awang yang menghasilkan karya puisi
moden yang mempunyai nilai sastera yang bermutu tinggi.
Galakan yang dilakukan oleh kerajaan
Kerajaan menyediakan kemudahan untuk kegiatan keilmuan.
Khalifah Harun al-Rashid menubuhkan Baitulhikmah. Baitulhikmah
menterjemah karya falsafah dan sains daripada bahasa Yunani ke
dalam bahasa Arab.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 28


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(ii) Persediaan untuk membolehkan negara kita menjadi pusat


pendidikan dunia

PENSKORAN KBAT
Menyiapkan prasarana pendidikan agar pendidikan dapat
disampaikan secara kondusif
Menambahkan bilangan pusat pendidikan. Contohnya sekolah, kolej
pengajian tinggi, pusat kemahiran dan universiti. Pusat pendidikan
tersebut dilengkapi dengan kemudahan pendidikan berasaskan ICT
supaya kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 29


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

KERAJAAN TURKI UTHMANIYAH


(c) (i) Peranan dasar sosial Islam menarik minat masyarakat Eropah
memeluk agama Islam.
(a) Latar belakang pembentukan kerajaan Turki Utmaniyah.
Kerajaan Uthmaniyah menjalankan dasar diplomasi dalam
Kelemahan kerajaan Abbasiyah menyebabkan munculnya kerajaan- agama.
kerajaan kecil di Parsi dan Turki. Masyarakat Balkan tidak dipaksa untuk memeluk Islam. Kerajaan
Antara kerajaan kecil di Turki ialah kerajaan Saljuk. Uthmaniyah tidak mencampuri urusan keagamaan orang Kristian.
Kerajaan Uthmaniyah ialah kerajaan kecil di bawah kerajaan Saljuk. Kerajaan tersebuit mengiktiraf kedudukan Gereja Ortodoks. Gereja
Ortodoks dibenar melaksanakan perundangan dan menguruskan
Tetapi, kerajaan ini bebas menjalankan pemerintahan sendiri.
hartanya. Gereja Ortodoks dibenarkan melindungi kepentingan
Uthman Erthugrul mengasaskan kerajaan Uthmaniyah dengan
masyarakat Kristian di kawasan Balkan. Dasar diplomasi itu menarik
menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang lain. minat orang eropah untuk memahami Islam.
Kejayaan Uthman Erthugrul menewaskan Byzantine menyebabkan
banyak kerajaan kecil bersatu di bawahnya. Kerajaan Uthmaniyah mengamalkan dasar sosial yang bersifat
terbuka.
[4 markah]
Kerajaan Uthmaniyah meolak dasar yang berasaskan keturunan.
Islam mengamalkan dasar sosial yang berasaskan kecemerlangan
(b) Faktor kejayaan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke
individu. Setiap individu mendapat imbuhan hasil daripada usahanya
Eropah.
sendiri. Islam memberi keadilan kepada semua tanpa mengira
bangsa dan agama.
[6 markah]
Penguasaan Istanbul (Constantinople)
Menyebabkan wujudnya sebuah empayar Islam. Istanbul menjadi
lambang kesatuan umat Islam. Istanbul menjadi pusat pentadbiran
(ii) Sebab cara hidup masyarakat Islam pada hari ini tidak
Dunia Islam dan pusat perdagangan antarabangsa. Perdagangan
berupaya menarik minat untuk mendekati Islam
dunia dikuasai oleh orang Islam. Penguasaan tersebut
menyebabkan bermulanya penyebaran Islam ke Eropah.
Kejatuhan empayar Byzantine Masyarakat Islam tidak mengamalkan cara hidup Islam.
Kejatuhan itu menyebabkan keadaan politik di Eropah tidak stabil. Cara hidup orang Islam serupa dengan cara hidup jahiliah yang
Pertelingkahan sering berlaku antara kerajaan-kerajaan kecil di diamalkan oleh orang bukan Islam. Tiada yang istimewa tentang
Eropah. Maharaja John VI Cantacuzens meminta tentera Islam Islam pada pandangan orang bukan Islam
memasuki Eropah untuk membantunya. Gereja Greek Ortodoks
tidak lagi menjadi pelindung masyarakat Kristian. Tambahan pula, Masyarakat Islam tidak berilmu pengetahuan.
penyelewengan berlaku dalam kalangan pemimpin Gereja. Hal Orang Islam tidak bersungguh-sungguh menguasai ilmu
tersebut menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap pengetahuan. Orang Islam ketinggalan dalam mempelopori ilmu
kewibawaan Gereja. baharu. Orang bukan Islam tidak perlu merujuk kepada orang Islam
untuk mendalami ilmu pengetahuan.
[6 markah] [4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 30


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN LAIN (d) Persediaan yang perlu dibuat jika negara kita ingin membina
kecemerlangan dalam bidang keilmuan dan intelektual
(a) Tamadun dunia yang bertembung dengan tamadun Islam.
PENSKORAN KBAT
Tamadun Eropah Menubuhkan universiti bertaraf dunia untuk menggalakkan
Tamadun Mesir kemasukan pelajar dari luar negara.
Contohnya Universiti Islam antarabangsa Malaysia (UIAM),
Tamadun China
Universiti Multimedia. Universiti tersebut menawarkan kursus
[2 markah] mengikut keperluan masyarakat dunia. Pelajar dari luar datang
menuntut di universiti negara kita.
[2 markah]
(b) Kesan yang berlaku dalam bidang keilmuan akibat
pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Eropah
(e) Kemungkinan yang berlaku, sekiranya masyarakat kita tidak
Munculnya pelbagai bidang ilmu baru mengambil berat terhadap ilmu pengetahuan
Lahir ramainya cendekiawan dalam bidang ilmu
Karya Eropah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab PENSKORAN KBAT
Ilmu Eropah diubahsuaikan dengan ilmu Islam Negara akan menjadi mundur kerana rakyat tidak berilmu
Kajian ilmiah dijalankan terhadap bidang ilmu pengetahuan.
Lahirnya ilmu falsafah Islam Kita tidak dapat mengusahakan sendiri sumber ekonomi negara
[2 markah] kerana kekuarangan tenaga pakar. Kita akan sentiasa bergantung
kepada teknologi dari luar. Negara kita tidak dapat membina industri
berat kerana kekurangan pengetahuan dalam teknologi.
(c) Kegemilangan tamadun sesebuah bangsa berkait rapat dengan
kecemerlangan mereka dalam bidang ilmu [2 markah]

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Kegemilangan tamadun sesebuah bangsa berkait rapat dengan
kecemerlangan mereka dalam bidang ilmu.

Penjelasan
Kecemerlangan dalam ilmu menyebabkan masyarakat lebih kreatif.
Dengan ilmu, masyarakat berjaya mencipta teknologi baru.
Contohnya, mencipta peralatan-peralatan baru, teknologi
penyimpanan dan pembungkusan barangan dan sebagainya.
Dengan teknologi baru, mereka akan dapat meningkatkan
pencapaian ekonomi
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 31


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA


(c) Usaha pemerintah Kesultanan Melayu Melaka untuk menyebarkan
Islam
(a) Cara pedagang menyebarkan Islam di Asia Tenggara.
Bendahara Tun Perak menakluki kawasan di pesisiran pantai di
Menyebarkan agama Islam sambil berdagang Sumatera Aru, Rokan, Siak dan Inderagiri.
Menjadikan agama Islam sebagai tajuk perbualan Kerajaan Melaka menghantar ulama untuk sebar Islam di tanah
Menunjukkan sifat mahmudah jajahannya.
Mengamalkan sifat berhemah semasa berdakwah Kerajaan Melaka memberikan keistimewaan kepada penganut Islam.
Membawa ulama bersama mereka untuk menyebarkan Islam Sultan Melaka mengahwinkan puterinya dengan raja yang belum
Menetap dan membuka perkampungan Islam Islam.
Menjadikan perkampungan mereka sebagai pusat perbincangan [2 markah]
Islam
Berkahwin dengan wanita tempatan (d) Peranan ulama meningkatkan syiar Islam
Mewujudkan hubungan baik dengan pemerintah tempatan
Menggunakan jawatan syahbandar untuk menyebarkan Islam. Mengajar asas Islam secara tidak formal
Mengajar Islam di istana, masjid, rumah dan pondok
[2 markah] Mmenubuhkan pondok, pesantren dan dayah
Mmenjadi penterjemah kitab Arab ke dalam bahasa Melayu
(b) Sebab Islam mudah tersebar melalui perdagangan Mmenghasilkan karya penulisan tentang Islam
Menjadi pakar rujuk ulama lain tentang masalah agama
Kesungguhan pedagang menyebarkan Islam Menjadi penasihat raja dalam pentadbiran
Sifat mahmudah pedagang menjadi teladan Menjadikan Demak sebagai pusat rgerakan dakwah Islamiah
Sifat berhemah pedagang menyampaikan dakwah. Menjadikan Masjid Agung Demak sebagai markas dakwah.
Pedagang membawa ulama bersama mereka
Pedagang menjadikan perkampungan mereka sebagai pusat [2 markah]
perbincangan tentang Islam.
Pedagang Islam berkahwin dengan wanita tempatan. (e) Sebab masyarakat Melayu mudah menerima Islam
Pedagang mewujudkan hubungan baik dengan pemerintah
tempatan. Islam mudah difahami
Pedagang menggunakan jawatan syahbandar untuk menyebarkan Islam sesuai dengan budaya masyarakat Asia Tenggara
Islam. Masyarakat asia Tenggara mudah menerima perubahan
[2 markah] Masyarakat tertarik dengan cara hidup Islam
Agama Islam dianuti oleh pemerintah
Semua pihak sama-sama menyebarkan Islam
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 32


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

[3 markah]
PENGARUH ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

(a) Maksud daulat

Mempunyai kuasa tertentu yang membolehkan seseiapa sahaja


yang melanggar arahannya (derhaka) akan menerima akibat (tulah)
Dipegang dan dipercayai kebenarannya. (d) Cara menunjukkan kesetiaan kepada Sultan
Mengikat kesetiaan golongan rakyat kepada golongan pemerintah.
Mengangkat kedudukan raja ke tahap yang tinggi. Mematuhi undang-undang negeri
Menimbulkan penghormatan rakyat terhadap institusi raja. Tidak menderhaka kepada raja
Konsep daulat diperkukuhkan dengan pelbagai adat istiadat. Membayar cukai dan hasil kepada raja
Menjaga peri laku agar tidak melanggar larangan
[2 markah] Menjadi tentera kerahan semasa negeri dilanda peperangan
Melaksanakan kerja raja pada hari kebesaran
Menjadi buruh kerahan tenaga untuk membuka tanah milik raja
(b) Cara konsep daulat diperkukuhkan Mentaati pembesar yang dilantik oleh raja

Melalui cara berpakaian seperti larangan penggunaan warna putih [3 markah]


dan kuning untuk rakyat.
Mengehadkan jenis pakaian seperti pakaian daripada songket dan
tengkolok untuk raja sahaja.
Melalui bahasa dan pengucapan seperti penggunaan bahasa dalam
(bahasa istana)
Melalui tingkah laku seperti mengangkat sembah, duduk bersila dan
sebagainya.
Melalui istiadat pertabalan seperti upacara pertabalan, pembacaan
ciri, lafaz ikrar taat setia dan sebagainya.
[2 markah]

(c) Sebab rakyat mesti memberikan kesetiaan kepada Sultan

Hendak mewujudkan kestabilan politik dalam negeri


Raja adalah ketua kerajaan
Segala titah raja menjadi undang-undang
Raja berkuasa ke atas rakyat
Rakyat dibenarkan menjalankan pertanian atas tanah milik raja

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 33


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENGARUH ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

(a) Cara masyarakat Melayu tradisional menerapkan nilai moral kepada


anak- anak melalui pendidikan tidak formal.
(b) Sebab masyarakat Melayu tradisional sangat menitikberatkan nilai
moral dalam kehidupan mereka
Teguran secara langsung.
Menegur dan menasihati anak-anak apabila mereka melakukan
kesalahan. Contohnya menasihati anak-anak yang suka membuang PENSKORAN KBAT
masa, malas membantu ibu bapa mengusahakan pekerjaan atau Menjaga adat dan budaya
membuat kerja rumah dan sebagainya. agar adat dan budaya Melayu menjadi amalan dalam masyarakat.
Contohnya, adat berziarah, adat bergotong-royong, adat berjiran dan
Melalui kaedah bercerita. sebagainya. Adat ini patut dipelihara dan diamalkan hingga hari ini.
Menggunakan cerita lisan seperti cerita binatang dan cerita jenaka.
Contoh cerita yang selalu digunakan ialah cerita Pak Pandir, Anjing [2 markah]
dengan bayang-bayang dan sebagainya. Mereka menerapkan unsur
nasihat dan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar daripadanya.
(c) Sistem pondok kurang mendapat sambutan masyarakat kerana
Melalui pergaulan sosial. pelaksanaannya tidak sistematik.
Mengajar adab pergaulan dengan orang dewasa. Contohnya
memanggil orang yang lebih tua dengan panggilan Abang, Kakak, PENSKORAN KBAT
Pakcik, Encik, Tuan dan sebagainya. Mereka diajar cara bercakap Ulasan
dengan orang yang lebih tua. Anak-anak hendaklah menggunakan Pendidikan pondok kurang mendapat sambutan kerana
bahasa dan nada yang sopan tidak tidak meninggikan suara apabila pelaksanaannya tidak sistematik.
bercakap dengan orang lebih tua daripadanya.
Hujahan
Melalui pantang larang, adab dan adat istiadat. Tidak mempunyai waktu belajar yang khusus.
(Berikan Huraian dan Contoh yang sesuai) Contohnya pembelajaran semasa kuliah zohor, maghrib dan subuh.
Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi kurang berkesan.
Menerusi pantun, peribahasa dan teka-teki.
Dengan itu, masyarakat lebih gemar menghantar anak-anak mereka
(Berikan Huraian dan Contoh yang sesuai)
belajar di madrasah.
[2 markah]
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 34


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(d) Sistem pondok perlu dikekalkan

PENSKORAN KBAT
Pendirian
Pendidikan pondok perlu dikekalkan

Hujahan
Kerana dapat melahirkan guru agama
Mereka dapat mengajar agama kepada masyarakat. Usaha mereka
akan melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan
memiliki pegangan agama. Dengan itu lahirlah masyarakat yang
berdisiplin
[2 markah]

(e) Usaha memajukan sistem pondok

PENSKORAN KBAT
Menyediakan kurikulum pondok yang seragam
Kurikulum pendidikan pondok menjadi selaras di seluruh negara.
Semua pondok dalam negara kita mengikuti sukatan pelajaran dan
kemahiran yang sama. Pelajar juga mengikuti sesi ujian dan
peperiksaan. Hal ini menjadikan pendidikan pondok lebih berkesan.

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 35


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENGARUH ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL Membawa pengaruh terhadap adab sopan
Orang yang berziarah hendaklah memberi salam dan tuan rumah
wajib menjawab salam tersebut.Apabila masuk ke rumah, tuan
(a) Gaya hidup golongan pemerintah dalam masyarakat Melayu
rumah hendaklah bersalaman dengan tetamu.Ketika bersalaman,
tradisional
kanak-kanak dikehendaki mencium tangan orang yang lebih tua.
Tetamu dihidangkan makanan dan minuman. Ungkapan Bismillah
Mengamalkan amalan protokol mestilah dibaca semasa hendak makan. Makan hendaklah
Amalan ini ditiru daripada kerajaan Bani Umaiyah. Rakyat tidak menggunakan tangan kanan. Orang lelaki duduk bersila semasa
boleh berjumpa dengan raja secara sewenang-wenangnya. Rakyat makan, manakala wanita pula duduk bersimpuh.
mestilah mengangkat sembah apabila menghadap raja. Mereka juga
dikehendaki menggunakan bahasa dalam apabila bercakap dengan Membawa pengaruh terhadap adat bermasyarakat
baginda Majlis-majlis tertentu dijalankan oleh masyarakat secara Islam.
. Contohnya majlis perkahwinan, khatam al-Quran, berkhatan dll.
Mengamalkan istiadat pertabalan Majlis begini selalunya dijalankan dengan semangat gotong-royong.
Adat melafaz ikrar dilakukan dalam upacara pertabalan bagi Nilai-nilai perpaduan sangat diutamakan. Masyarakat sentiasa
menggantikan pembacaan ciri mengikut agama Hindu dan Buddha. berpegang kepada konsep bersatu kita teguh, bercerai kita roboh,
Lafaz ikrar menyerupai proses baiah dalam Islam. seikat seperti sirih, serumpun seperti serai dan sedencing seperti
besi.
Mengamalkan istiadat pemakaman [6 markah]
Adat ini ditiru daripada kerajaan Bani Umaiyah. Pengganti raja
dilantik terlebih dahulu sebelum upacara pemakaman dilakukan.
(c) (i) Hubungkait pantang larang dengan keharmonian hidup
Mengamalkan adat berpakaian
Hanya raja yang boleh memakai pakaian berwarna putih dan kuning. PENSKORAN KBAT
Hanya raja yang boleh memakai pakaian daripada songket dan Pantang larang dapat membina akhlak yang lebih baik
bertengkolok. Contohnya, pantang larang anak gadis menyanyi di dapur
dan duduk di bendul menyebabkan anak-anak menjaga
[6 markah] tingkah laku. Pantang larang anak-anak bermain di luar
rumah pada waktu senja dapat membentuk anak-anak
(b) Kesan ajaran Islam dalam kehidupan sosial golongan rakyat menjadi lebih berdisiplin. Hal ini menyebabkan keruntuhan
akhlak dan moral golongan muda dapat dihindari.
Membawa pengaruh terhadap adat berkeluarga
Hubungan kekeluargaan menjadi sangat rapat. Ibu bapa dan orang [4 markah]
yang lebih tua sangat dihormati. Orang tua dipanggil dengan
panggilan pak long, mak long dan sebagainya. Kanak-kanak
mencium apabila bersalaman. Orang yang lebih muda akan
merendahkan suara apabila bercakap dengan orang yang lebih tua,
Membawa pengaruh terhadap adat berjiran
Jiran dianggap seperti keluarga sendiri.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 36


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(ii) Cara mempraktikkan amalan hidup bermasyarakat

Mengadakan rumah terbuka pada musim perayaan.


Menjemput jiran tetangga dan sahabat handai ke rumah terbuka.
Kita hendaklah kunjung-mengunjungi rumah jiran tetangga dan
sahabat handai tanpa mengira kaum dan agama. Mereka diberi
layanan yang baik dan dihidangkan dengan makanan dan minuman.
Hubungan yang terjalin melalui program rumah terbuka akan
mengeratkan silaturrahim dalam masyarakat

Mengamalkan adat berjiran


Berziarah apabila jiran tetangga sakit atau terkena musibah untuk
menunjukkan tanda simpati. Kita juga hendaklah menghulurkan
bantuan jika jiran tetangga atau ahli masyarakat memerlukan
pertolongan.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 37


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENGARUH ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

(a) Faktor orang Melayu melibatkan diri dalam kegiatan perdagangan


(c) Mata wang untuk urusan perdagangan di Melaka.
Perdagangan di Laut Hindi dan China Selatan dikuasai pedagang
Islam. Wang timah Melaka.
Perniagaan adalah sumber rezeki yang besar . Wang timah Johor.
Mencontohi amalan Nabi Muhammad s.a.w. Wang timah Kedah.
Perdagangan menjadi saluran untuk menyebarkan Islam. Wang emas Johor
Kemunculan Melaka sebagai pusat perdagangan. Wang emas Kelantan
Bahasa Melayu menjadi lingua franca [2 markah]
Orang Melayu mahir dalam perniagaan
Orang Melayu mahir membina kapal
(d) Sumbangan bidang perdagangan dalam meningkatkan kemajuan
[2 markah] ekonomi negara
(b) Pelaksanaan cukai di Melaka PENSKORAN KBAT
Memberikan pendapatan kepada negara
(i) Cukai Tetap
Perdagangan menggalakkan pelaburan asing. Pemodal banyak
melabur dalam pelbagai bidang di negara kita. Contohnya dalam
Dikenakan ke atas barangan yang diimport. bidang perindustrian, perladangan, pendidikan dan lain-lain.
Jumlah cukai telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaburan asing menyebabkan dana dari luar negara dibawa masuk
Pedagang dari India, Ceylon, Tanah Arab, Siam dan Pegu 6 ke negara kita. Kemajuan dalam bidang tersebut dapat menyediakan
peratus.. peluang pekerjaan. Kemajuan tersebut juga akan meningkatkan taraf
Pedagang dari Jepun dan China 5 peratus. hidup rakyat.
Cukai dibayar sebelum urusan perniagaan dilakukan. [2 markah]
Setelah cukai dibayar, urusan jual beli dapat dilakukan di bazar-
bazar .
Beras dan barang makanan dikecualikan cukai
[2 markah]

(ii) Cukai Diraja

Dikenakan ke atas orang asing yang menetap di Melaka.


Orang asing dari Kepulauan Melayu 3 peratus.
Orang asing dari tempat lain 6 peratus.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 38


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

ZAMAN GELAP DI EROPAH

(a) Kadaan politik dan ekonomi pada Zaman Gelap (c) (i) Sebab masyarakat Eropah berjaya keluar daripada Zaman Gelap

Politik PENSKORAN KBAT


Keadaan politik tidak stabil / huru-hara Masyarakat menguasai ilmu pengetahuan.
Berlaku peperangan dalam kalangan kerajaan kecil. Tiada kerajaan Mereka mempelajari semula ilmu tamadun Yunani dan Rom.
pusat yang boleh menyatukan dan mengawal kerajaan kecil. Contohnya ilmu matematik, astronomi, fizik dan sebagainya.
Pemerintahan dijalankan secara feudal. Golongan tuan tanah Penguasaan ilmu menyebabkan pemikiran masyarakatnya semakin
menindas golongan rakyat. berkembang. Mereka memanfaatkan ilmu tersebut untuk memajukan
masyarakat.
Ekonomi
Ekonomi tidak berkembang Masyarakat menceburi bidang perdagangan
Perdagangan antarabangsa tidak berlaku. Perdagangan Masyarakatnya mula meneroka lautan. Mereka berjaya mencari
antarabangsa dimonopoli oleh orang Islam. Masyarakat Eropah laluan perdagangan ke Timur. Mereka berjaya menyaingi pedagang
menjalankan ekonomi sara diri sahaja. Perdagangan dijalankan Islam dalam perdagangan atarabangsa. Perdagangan antarabangsa
secara sistem barter menyebabkan pergantungan kepada ekonomi sara diri semakin
[4 markah] berkurangan. Perdagangan antarabangsa juga menyebabkan
ekonominya berkembang.
(b) Kehidupan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap dikongkong oleh [6 markah]
Gereja.
(ii) Iktibar daripada kejayaan masyarakat Eropah
PENSKORAN KBAT
Ulasan PENSKORAN KBAT
Kehidupan masyarakat Eropah dikongkong oleh Gereja Kita hendaklah menguasai ilmu pengetahuan supaya pemikiran
menjadi semakin berkembang.
Penjelasan Contohnya menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan
seperti ilmu matematik, fizik. Astronomi, perubatan dan sebagainya.
Masyarakat mesti patuh apa yang dikehendaki oleh Gereja. Gereja Dengan ilmu pengetahuan kita bukan sahaja dapat menyelesaikan
sangat berkuasa. Contohnya Gereja mempunyai kuasa dalam masalah, bahkan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik
bidang agama. Gereja mempunyai pengaruh yang kuat dalam
masyarakat. Sesiapa yang tidak mengikut arahan Gereja akan Kita hendaklah sentiasa berfikiran terbuka supaya dapat
dipulau. Ahli Gereja menjadi penasihat raja. Rakyat boleh dihukum menerima unsur baik dari luar .
jika tidak mematuhi Gereja Sikap terbuka masyarakat Eropah yang berani mempersoalkan
ketidakadilan dalam masyarakat patut dicontohi. Mereka berani
[4 markah] mempersoalkan penyelewengan golongan Gereja. Sifat ini
menyebabkan masyarakat melakukan perubahan. Dengan itu,
mereka dapat menikmati hidup sejahtera.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 39


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

ZAMAN GELAP DI EROPAH


(c) (i) Usaha masyarakat Eropah keluar daripada Zaman Gelap

(a) Kejatuhan tamadun Rom menyebabkan Eropah mengalami Zaman Masyarakat menguasai ilmu pengetahuan.
Gelap Mereka mempelajari semula ilmu tamadun Yunani dan Rom.
Contohnya ilmu matematik, astronomi, fizik dan sebagainya.
Keadaan politik menjadi tidak stabil Penguasaan ilmu menyebabkan pemikiran masyarakatnya semakin
Keruntuhan kerajaan Rom menyebabkan tiada lagi kerajaan pusat berkembang. Mereka memanfaatkan ilmu tersebut untuk memajukan
yang berwibawa. Keadaan menjadi huru-hara apabila berlaku masyarakat.
peperangan dalam kalangan kerajaan kecil. Tiada kerajaan pusat
yang boleh menyatukan dan mengawal kerajaan kecil tersebut. Masyarakat menceburi bidang perdagangan
Pemerintahan dijalankan secara feudal. Munculnya golongan tuan Masyarakatnya mula meneroka lautan. Mereka berjaya mencari
tanah yang terlalu berkuasa menindas golongan rakyat. laluan perdagangan ke Timur. Mereka berjaya menyaingi pedagang
Islam dalam perdagangan atarabangsa. Perdagangan antarabangsa
menyebabkan pergantungan kepada ekonomi sara diri semakin
[4 markah] berkurangan. Perdagangan antarabangsa juga menyebabkan
ekonominya berkembang.
(b) Ciri Zaman Gelap [4 markah]

Kegiatan Ekonomi Merosot


Perdagangan diganggu orang Viking dan Magyar menyebabkan (ii) Cara menghindarkan negara kita daripada mengalami Zaman
orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur Jauh. Perdagangan di Gelap
Laut Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam.
PENSKORAN KBAT
Tumpuan kepada kegiatan pertanian. Kita hendaklah menguasai ilmu pengetahuan supaya pemikiran
Perniagaan dijalankan secara kecil-kecilan. Perdagangan hanya menjadi semakin berkembang.
melibatkan barangan pertanian sahaja. Contohnya menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan
seperti ilmu matematik, fizik. Astronomi, perubatan dan sebagainya.
Perniagaan dikendalikan secara sistem tukar barang. Dengan ilmu pengetahuan kita bukan sahaja dapat menyelesaikan
Penggunaan mata wang sangat terhad. masalah, bahkan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik

Masyarakat Dikongkong Oleh Gereja Kita hendaklah sentiasa berfikiran terbuka supaya dapat
Masyarakat mesti patuh apa yang dikehendaki oleh Gereja. Gereja menerima unsur baik dari luar .
mempunyai kuasa dalam bidang agama. Gereja mempunyai Sikap terbuka masyarakat Eropah yang berani mempersoalkan
pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Sesiapa yang tidak ketidakadilan dalam masyarakat patut dicontohi. Mereka berani
mengikut arahan Gereja akan dipulau. Ahli Gereja menjadi penasihat mempersoalkan penyelewengan golongan Gereja. Sifat ini
raja. Rakyat boleh dihukum jika tidak mematuhi Gereja menyebabkan masyarakat melakukan perubahan. Dengan itu,
mereka dapat menikmati hidup sejahtera.
[6 markah]
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 40


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

ZAMAN RENAISSANCE

(a) Maksud frasa kelahiran semula Eropah dari tempoh ketandusan yang (c) (i) Konflik berlaku antara pihak Gereja dengan para cendekiawan
agak lama. pada Zaman Renaissance.

Eropah kembali pulih daripada Zaman Gelap sejak runtuhnya PENSKORAN KBAT
empayar Yunani dan Rom. Ulasan
Masyarakat Eropah yang dulunya tidak berilmu pengetahuan mula Konflik berlaku antara pihak Gereja dengan cendekiawan. Ahli
menghargai semula ilmu dalam tamadun Yunani dan Rom. sains dan matematik sentiasa mencabar pemikiran ahli Gereja.
Mereka mengembangkan semula kegemilangan ilmu dalam
tamadun Yunani dan Rom dengan cara menonjolkan keupayaan Penjelasan
berfikir untuk menyelesaikan masalah. Berlaku perselisihan pendapat antara ahli sains dengan Gerja
[4 markah] dalam menjelaskan fenomena alam.
Saintis mengatakan matahari adalah pusat alam. Gereja
(b) Sebab Zaman Renaissance bermula di Itali mengatakan bumi adalah pusat alam.

Perbezaan dalam menggunakan kaedah kajian.


Ramai tokoh aliran humanisme muncul di Itali. Saintis menggunakan kaedah empirikal.Gereja menggunakan
Contohnya Francisco Petrarch, Niccolo Machiavelli dan Giovanni kaedah kaedah tradisional.
Bocaccio. Tokoh-tokoh tersebut menggalakkan manusia [4 markah]
menggunakan akal untuk berfikir bagi menyelesaikan masalah.
Mereka juga membantu menyebarkan idea Renaissance.
Banyak bandar pelabuhan muncul di Itali.
Contohnya bandar Venice, Genoa, Florence, Rom dan Milan. Selain
menjadi pusat perdagangan antarabangsa, bandar ini juga menjadi
pusat pertembungan budaya, bahasa dan agama. Bandar tersebut
juga berlumba-lumba mendapatkan tokoh cendekiawan untuk
mengindahkan bandar mereka.
Ramai pedagang kaya muncul di Itali.
Contohnya keluarga Medici di Florence. Pedagang kaya ini menjadi
patron (penaung atau penaja) kepada pelukis, ahli muzik, saintis dan
penulis. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk membantu
cendekiawan melakukan penyelidikan dan mengindahkan bandar.
Peranan yang dimainkan oleh pihak Gereja Rom.
Paus di Rom berhasrat menjadikan Rom cantik seperti bandar
Florence. Mereka turut menjadi penaung kepada seniman dan
cendekiawan. Mereka mengupah pelukis dan pengukir untuk
mencantikkan gereja Rom.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 41


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(ii) Perkembangan pada Zaman Renaissance mendatangkan


manfaat kepada masyarakat Eropah

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Perkembangan yang berlaku pada Zaman Renaissance
mendatangkan manfaat kepada masyarakat Eropah pada zaman
selepasnya.

Penjelasan
Munculnya monarki baru di Eropah
Contohnya di Portugal, Castile dan Oregon (Sepanyol), England,
Perancis dan Belanda. Golongan monarki baru mewujudkan
kerajaan pusat. Kerajaan pusat mewajibkan pembayaran cukai
secara terus kepada kerajaan pusat. Golongan bangsawan hilang
kuasa memungut cukai.

Sistem perdagangan semakin berkembang


Kegiatan ekonomi sara diri semakin pupus
Renaissance menyebabkan kegiatan penjelajahan dan penerokaan.
Masyarakat Eropah Berjaya menemui laluan alternative ke Timur.
Mereka Berjaya menguasai semula perdagangan antarabangsa
daripada tangan pedagang Islam.

Membawa perubahan dalam gaya hidup masyarakat.


Manusia mula menzahirkan emosi mereka melalui muzik, lukisan
dan ukiran. Hal ini melahirkan budaya mempunyai keyakinan diri.

Melahirkan masyarakat yang menekankan pemikiran logik,


saintifik, falsafah dan metafizik .
Manusia menggunakan kebolehan dan ilmu untuk memajukan
kehidupan. Hal ini melahirkan sifat berani meneroka perkara baru.

[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 42


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

REVOLUSI PERTANIAN

(a) Faktor berlakunya Revolusi Pertanian di Britain


(b) Sumbangan Revolusi Pertanian dalam mencetuskan Revolusi
Pertambahan penduduk di Britain. Perindustrian
Pertambahan penduduk menyebabkan permintaan terhadap
makanan bertambah. Permintaan terhadap makanan menyebabkan Keuntungan daripada pertanian menyediakan modal untuk kegiatan
harga gandum semakin meningkat. Tuan-tuan tanah mahu industri. Peladang-peladang kaya melabur modal dalam bidang
memanfaatkan tanah awam untuk pengeluaran pertanian secara perindustrian.
besar-besaran. Revolusi Pertanian menyediakan makanan yang cukup untuk
menampung keperluan pekerja kilang. Pengeluaran hasil pertanian
Kelulusan Akta Pemagaran Tanah oleh Parlimen Britain. yang banyak dapat mengurangkan penggantungan kepada bahan
Tuan-tuan tanah memohon kelulusan Parlimen bagi memagari tanah makanan yang diimport.
awam. Antara tahun 1761 hingga 1792 hampir 500,000 ekar tanah Pengurangan import makanan dapat mengelakkan pengaliran keluar
telah dipagari.Dengan itu terdapat ladang yang luas untuk
dana. Dana yang diselamatkan dapat digunakan untuk
penanaman secara besar-besaran.Golongan petani secara kecil-
perkembangan industri.
kecilan bekerja sebagai buruh ladang.
Pemagaran tanah awam menyebabkan petani menjadi tenaga buruh
Pengenalan kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian. dalam bidang perindustrian.
Kaedah penanaman secara bergilir membolehkan tanah digunakan
sepanjang tahun dengan menanam jenis tanaman yang berbeza [3 markah]
mengikut musim. Pengenalan jenis tanaman baru seperti tunip dan
ubi kentang dapat dijadikan sebagai tanaman giliran.Peralatan baru (c) Sebab kegiatan pertanian patut dijalankan secara besar-besaran
dicipta seperti alat Jethro Tull menyebabkan kerja menggali lubang
dan menugal dilakukan lebih pantas.Penggunaan baja asli telah PENSKORAN KBAT
menjadikan tanaman lebih subur. Menampung keperluan makanan negara.
Pertanian dijalankan secara komersil. Pertambahan penduduk menyebabkan permintaan terhadap bekalan
Peningkatan hasil pertanian menyebabkan berlaku lebihan hasil makanan bertambah. Pertanian secara besar-besaran dapat
pengeluaran. Hasil lebihan pertanian mula diperdagangkan dengan mengurangkan import bahan makanan. Hal ini mengurangkan
meluas. pengaliran keluar dana negara.
[2 markah]
Meningkatkan produktiviti pertanian.
Pertanian secara besar-besaran menyebabkan pengeluaran hasil
pertanian bertambah. Hal ini akan menggalakkan industri
berasaskan pertanian. Contohnya perusahaan jus, jem, jeruk dan
sebagainya.
[3 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 43


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(d) Hubungkait Revolusi Perindustrian dengan imperialisme Barat di Asia


dan Afrika

PENSKORAN KBAT
Sekatan eksport hasil industri Eropah ke Amerika menyebabkan
kuasa Eropah mahu memasarkan hasil industri ke Asia.
Peningkatan hasil perindustrian menyebabkan mereka memerlukan
kawasan pasaran baru. Negara Eropah mahu jadikan Asia sebagai
pusat pasaran hasil industri mereka. Kuasa Barat hendak menguasai
Asia kerana kelebihan pasaran di China dan India.

Kemajuan dalam sektor perkilangan, menyebabkan negara-


negara Eropah memerlukan bahan mentah secara konsisten.
Kuasa Eropah mahu menguasai negara Asia dan Afrika supaya
mereka mendapat bahan mentah yang berterusan.

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 44


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

REVOLUSI PERINDUSTRIAN

Wujudnya pengkhususan kerja.


Oleh sebab penggunaan mesin memerlukan modal yang besar, para
(a) Maksud Revolusi Perindustrian
pemodal tidak boleh memberi tumpuan kepada banyak bidang.
Mereka akan memberi pengkhususan kepada satu bidang kerja agar
Revolusi Perindustrian bermaksud perubahan yang berlaku secara dapat menjimatkan kos. Pengkhususan kerja dapat memberi
kemahiran kepada pekerja di samping meningkatkan kualiti produk.
mendadak dan menyeluruh dalam bidang perusahaan.
Produk yang berkualiti dapat dipasarkan di peringkat antarabangsa.
Revolusi Perindustrian ialah pengeluaran barang industri yang
dihasilkan secara besar-besaran sehingga melebih paras keperluan Penggunaan mesin berkuasa wap.
pengusaha. Penggunaan enjin berkuasa wap meningkatkan perlombongan
Pengeluaran barangan dihasilkan dengan perantaraan mesin. arang batu. Arang batu digunakan sebagai bahan api untuk industri.
Hasil keluaran barang tersebut bertujuan untuk dikomersilkan. Penggunaan kapal wap meningkatkan sistem perhubungan dan
pengangkutan.
[2 markah] [6 markah]

(c) (i) Kesan Revolusi Perindustrian terhadap ekonomi dan sosial


(b) Faktor Revolusi Perindustrian di Britain Britain.

Sumbangan Revolusi Pertanian. Pertanian komersil diusahakan supaya dapat membekalkan bahan
Revolusi Pertanian menyediakan modal untuk kegiatan industri. mentah untuk perindustrian.
Peladang yang menjadi kaya telah melabur modal dalam Kegiatan pembuatan dan pengilangan telah menggantikan kegiatan
perindustrian. pertanian.
Semangat keusahawanan peladang kaya. Bidang perkilangan menjadi sumber utama ekonomi negara.
Mereka sanggup melabur dalam bidang baru yang belum pasti Ramai rakyat Britain terlibat sebagai pekerja industri
mendatangkan keuntungan. Bidang perindustrian menjadi punca ekonomi masyarakat.
Perindustrian membekalkan banyak peluang pekerjaan.
Bekalan makanan yang mencukupi
Perindustrian menjadi punca pendapatan masyarakat.
Revolusi pertanian menambahkan bekalan makanan.Bekalan
makanan yang banyak cukup untuk menampung keperluan pekerja Ramai rakyat Britain menjadi pekerja industri.
kilang. Britain tidak perlu import bahan makanan dari luar. Dana Wujudnya golongan majikan dan buruh dalam masyarakat
yang diselamatkan itu dapat dilaburkan dalam industri. Pengusaha kilang dihormati dalam masyarakat
[6 markah]
Penggunaan teknologi.
Mesin digunakan bagi menggantikan tenaga manusia atau
binantang. Pelbagai mesin direka untuk tingkatkan pengeluaran.
Dengan menggunakan mesin, barangan dapat dikeluarkan dalam
skala pengeluaran yang besar. Dengan itu, kos pengeluaran
barangan menjadi lebih murah dan mudah dipasarkan.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 45


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(ii) Kebaikan daripada Revolusi Perindustrian yang dapat kita


contohi

PENSKORAN KBAT
Memberi tumpuan kepada bidang perindustrian.
Pengeluaran dapat dijalankan secara berskala besar. Langkah
tersebut dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran. Pengeluaran
yang banyak membolehkan hasil pengeluaran tersebut dipasarkan
ke luar negara.

Memberi tumpuan kepada pertanian seiring dengan


perindustrian
Menjamin pengeluaran makanan yang mencukupi. Pengeluaran
makanan yang mencukupi dapat menampung pertambahan
penduduk. Langkah ini dapat mengurangkan pergantungan kepada
bekalan makanan dari luar negara. Dengan itu kita dapat
menjimatkan perbelanjaan negara ke atas import bekalan makanan.
Dana yang berlebihan dapat dilaburkan dalam bidang yang lain.

[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 46


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PERTANIAN KOMERSIL DI TANAH MELAYU

(a) Usaha H. N. Ridley.


(c) Sebab pihak British menghalang orang Melayu menanam getah
Mengagihkan biji benih getah secara percuma
PENSKORAN KBAT
Mencipta sistem torehan ibidem (tulang ikan hering)
Mahu kekalkan orang Melayu sebagai petani sara diri
Membuat penyelidikan untuk membekukan susu getah
Supaya orang Melayu terus menanam padi bagi menjamin bekalan
Menggalakkan pelabur membuka ladang getah makanan mencukupi. Pihak British tidak perlu mengeluarkan
Membawa masuk buruh dari India perbelanjaan yang banyak bagi mengimport makanan dari luar.

[2 markah] Mahu kekalkan orang Melayu dalam kemiskinan.


Kemiskinan hidup menyebabkan mereka tidak ada masa untuk
(b) Hubungkait usaha H. N. Ridley dengan kemajuan perusahaan getah memikirkan soal politik. Orang Melayu tidak menyedari kesan
penjajahan British. British tidak mahu orang Melayu terdedah kepada
dunia luar yang boleh membangkitkan semangat nasionalisme
PENSKORAN KBAT menentang mereka.
Mengagihkan biji benih getah secara percuma menyebabkan
ramai petani berminat menanam getah.
Petani mula beral;ih daripada menanam padi kepada menanam [2 markah]
getah. Tanah padi ditukar menjadi tanah getah. Pemodal Eropah
mula menanam modal dalam perladangan getah.
(d) Perusahaan getah dikekalkan sebagai sumber ekonomi negara
Mencipta sistem torehan ibidem (tulang ikan hering)
PENSKORAN KBAT
menyebabkan kerosakan pokok getah dapat dikurangkan.
Pendirian
Teknik ini tidak merosakkan batang pokok getah menyebabkan hayat
Perusahaan getah wajar dikekalkan sebagai sumber ekonomi
pokok getah lebih lama. Pokok getah boleh ditoreh dalam tempoh
yang lama. Hasil torehan memuaskan. negara

Penjelasan
Membawa masuk buruh dari India menyebabkan masalah
Menyediakan peluang pekerjaan
kekurangan buruh dalam perladangan getah dapat diatasi.
Buruh India dan Sri Lanka diambil untuk menjadi penoreh getah. Contohnya, sebagai penoreh getah, buruh rencam dan lain-lain.
Pengeluaran getah bertambah dan dapat memenuhi permintaan Pekerjaan tersebut boleh mengurangkan kadar pengangguran di
antarabangsa. negara kita.

[2 markah] Membekalkan bahan mentah


Industri berasaskan getah dapat dibuka di negara kita. Contohnya,
perusahaan membuat tayar, sarung tangan getah, tilam dan lain-lain.
Hasil industri tersebut dapat dieksport ke negara luar.

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 47


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(e) Malaysia menghadapi cabaran besar sebagai negara pengeluar getah


asli terbesar di dunia.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Malaysia menghadapi cabaran besar dalam usaha mengekalkan
kecemerlangan sebagai negara pengeluar getah asli terbesar di
dunia.

Penjelasan
Tanah pertanian semakin berkurangan
Tanah pertanian banyak digunakan untuk tujuan pembangunan.
Contohnya sebagai tapak perumahan, jabatan kerajaan, kemudahan
asas seperti sekolah, hospital dan sebagainya. Oleh itu, ladang
getah tidak dapat ditingkatkan keluasannya.

Hasil getah negara kita terpaksa bersaing dengan negara lain.


Negara lain juga memberi perhatian kepada penanaman getah.
Contohnya, negara Thailand dan Indonesia. Pengeluaran getah
yang berlebihan menyebabkan harga getah tidak stabil dalam
pasaran. Banyak ladang getah terpaksa ditutup.

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 48


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENGGUNAAN BURUH LUAR (c) (i) Keistimewaan masyarakat majmuk

(a) Faktor kemasukan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu. Memiliki kepelbagaian bahasa
Mengenali kebudayaan kaum lain
Kepesatan pertanian komersil dan perlombongan Mewujudkan kepelbagaian kegiatan ekonomi
Berlakunya masalah kekurangan tenaga buruh tempatan. Pihak Mewujudkan persaingan yang sihat dalam bidang ekonomi
British membawa masuk buruh dari luar. Buruh dari India dibawa Dapat mewujudkan kerajaan yang terdiri daripada pelbagai kaum
masuk untuk bekerja di ladang getah. Buruh dari China dibawa
masuk untuk bekerja di lombong bijih timah.. [4 markah]
Kesulitan hidup di negara asal
Pihak British menggalakkan buruh Cina dan India datang ke Tanah (ii) Cara memupuk perpaduan masyarakat majmuk
Melayu. Mereka meninggalkan negara masing-masing untuk
mencari penghidupan baru. PENSKORAN KBAT
Kemasukan imigran tidak ditentang orang Melayu Menghapuskan perbezaan kaum mengikut fungsi ekonomi
Wujudnya hubungan tradisi antara Tanah Melayu dengan negara Kerajaan menjayakan dasar membasmi kemiskinan melalui Dasar
India dan China. Kebanyakan buruh dari China datangnya dari Ekonomi Baru (DEB). Contohnya membuka tanah rancangan untuk
wilayah selatan China seperti Kwangtung, Kwangsi dan Fukien. menempatkan masyarakat luar Bandar yang tidak bertanah.
Kebanyakan buruh India datangnya dari wilayah selatan India seperti Kerajaan juga telah meningkatkan taraf hidup masyarakat luar
Kerala, Tamil Nadu dan Pondicherry. bandar dengan membina kemudahan infrastruktur seperti bekalan
eletrik, bekalan air bersih, jalan raya, sekolah, hospital dan lain-
Kestabilan politik di Tanah Melayu. lain.Hal ini menyebabkan jurang ekonomi antara luar bandar dengan
Tanah Melayu mengalami perkembangan pesat dalam bidang luar bandar semakin berkurangan.
ekonomi. Pemodal Eropah dan China melabur modal dalam
perusahaan getah dan bijih timah. Perkembangan tersebut Memperkenalkan Rukun Negara
membuka peluang pekerjaan yang banyak. Menggaalakkan rakyat menghayati prinsip Rukun Negara.
Penghayatan terhadap Rukun Negara dapat mewujudkan
[6 markah] keharmonian kaum. Contohnya menghayati prinsip Kesopanan dan
Kesusilaan menyebabkan lahirnya semangat hormat menghormati
(b) Ciri masyarakat majmuk. antara satu kaum dengan kaum yang lain.

Mengamalkan adat dan budaya yang berbeza. Mewajibkan penggunaan Bahasa Kebangsaan.
Bahasa Melayu dijadikan Bahasa Kebangsaan. Bahasa
Menggunakan bahasa pertuturan yang berbeza.
Kebangsaan dijadikan bahasa rasmi negara.Semua kaum
Petempatan berbeza mengikut kaum. menggunakan bahasa kebangsaan untuk berinteraksi. Sistem
Jenis pekerjaan berbeza mengikut kaum. pendidikan menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa
Tiada interaksi yang meluas antara kaum. pengantar. Dengan itu semua kaum dapat menguasai Bahasa
Jurang ekonomi antara kaum begitu luas. Kebangsaan. Dengan bahasa yang sama, perpaduan menjadi lebih
Menggunakan pendidikan vernakular masing-masing. erat.
[6 markah]
[4 markah]
Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 49
TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PEMBANDARAN DI TANAH MELAYU

(a) Faktor pembandaran


(c) (i) Sebab pembandaran di kawasan pantai timur Semenanjung
Kekayaan sumber semula jadi. Malaysia lebih perlahan berbanding dengan di kawasan
Contohnya sumber bijih timah dan petroleum. Kawasan yang pantai barat.
berhampiran dengan pusat perlombongan akan berkembang
menjadi tempat mendapatkan barang keperluan. Tempat itu akhirnya Pantai timur tiada sumber semula jadi
menjadi Bandar. Contohnya Bandar Ipoh, Seremban, Taiping dan Pantai Barat kaya dengan sumber semula jadi. Contohnya bijih
Kuala Lumpur. timah. Kawasan tersebut menjadi pusat perlombongan. Pekan yang
berhampiran akan berkembang sebagai pusat mendapatkan bekalan
Dasar British yang membangunkan kawasan tertentu. keperluan untuk pelombong. Dengan itu kawasan tersebut
berkembang pesat. Hal ini tidak berlaku di kawasan pantai timur.
British menjadikan kawasan pantai Barat sebagai pusat pentadbiran
dan pusat ekonomi. British menyediakan pelbagai kemudahan bagi
Pantai timur tiada pelabuhan.
memenuhi keperluan tempat tersebut sebagai pusat pentadbiran,
perbankan, pusat kegiatan ekonomi dan lain-lain. Terdapat Pantaii barat memiliki pelabuhan. Contohnya pelabuhan Pulau
kemudahan infrastruktur disediakan seperti sistem perhubungan Pinang, Port Dickson, Kelang dan lain-lain. Pelabuhan ini menjadi
jalan raya yang baik, bekalan elektrik, bekalan air bersih dan pusat perdagangan antarabangsa. Pelbagai kemudahan disediakan
sebagainya. Hal ini menyebabkan tempat tersebut mengalami untuk memenuhi kepentingannya sebagai pusat perdagangan.
pertambahan penduduk yang pesat. Perkara ini tidak berlaku di pantai timur.
[6 markah] [3 markah]

(b) Fungsi bandar Cadangan untuk mengatasi keadaan tersebut.

Membina rangkaian perhubungan yang baik


Menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah. Bina lebuh raya. Contohnya Lebuh Raya Pantai Timur (LPT) adalah
Sebagai tempat mengumpul hasil lombong. langkah yang baik. Usaha ini perlu dipertingkatkan. Dengan
Menjadi pusat mendapatkan keperluan harian. pembinaan lebuh raya, pemodal asing lebih berminat untuk
Menjadi pusat pentadbiran, perniagaan, perbankan dsb. membuat pelaburan di pantai timur. Pelaburan asing mendorong
Menjadi pusat petempatan. proses pembandaran di pantai timur standing dengan pembandaran
Menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian komersil. di pantai barat.
Menjadi tempat persimpangan sistem perhubungan.
[3 markah]
Sebagai pelabuhan
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 50


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(ii) Pembandaran boleh memajukan ekonomi negara.


PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pembandaran boleh menyumbang ke arah memajukan ekonomi
negara.
Penjelasan
Infrastruktur yang lengkap memudahkan urusan perdagangan
antarabangsa dijalankan.
Contohnya, sistem perhubungan jalan raya dan jalan kereta api
mempercepatkan proses penghantaran barangan untuk dieksport.
Perkembangan perdagangan antarabangsa membantu
mempercepatkan perkembangan ekonomi di kawasan tersebut.
Banyak peluang ekonomi dapat diceburi. Peluang pekerjaan yang
banyak dapat meningkatkan pendapatan rakyat. Kuasa beli yang
tinggi dapat memajukan ekonomi negara.

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 51


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(b) Kepentingan institusi kewangan


INSTITUSI KEWANGAN DAN INSURANS
PENSKORAN KBAT
Tempat menyimpan wang
(a) Perkembangan institusi kewangan di Tanah Melayu Menyimpan wang dengan lebih selamat. Contohnya, dalam akaun
simpanan. Simpanan tersebut akan mendapat keuntungan melalui
pemberian faedah / dividen yang ditawarkan oleh bank. Wang
Kerajaan British menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang
simpanan mudah untuk dikeluarkan, sama ada melalui kaunter atau
pada 1897. mesin ATM.
Lembaga ini mengeluarkan Wang Kertas Negeri Selat dan
menguatkuasakan penggunaan wang tersebut. Badan ini
Membuat pembayaran untuk urusan perniagaan.
mengesahkan hanya mata wang tersebut sahaja sah digunakan
Urusan perniagaan lebih lancer dan selamat. Wang tunai tidak perlu
dalam urusan perdagangan di Negeri Selat. Penggunaan Wang
disediakan untuk membuat pembayaran. Contohnya pembayaran
Kertas Negeri Selat menggantikan mata wang perak Sepanyol di
boleh dibuat dengan menggunakan cek atau bank deraf. Cara ini
Tanah Melayu. Pengenalan mata wang tersebut juga menyebabkan
lebih menjimatkan masa dan selamat.
mata wang Kerajaan Melayu semakin terhapus.
[6 markah]
Kepesatan ekonomi mendorong penubuhan bank.
Bank melicinkan urusan kewangan. Bank menyediakan pelbagai
kemudahan kepada pelabur. Bank memberikan kadar faedah untuk (c) (i) Tujuan insurans maritim dan insurans kebakaran
simpanan. Bank menyalurkan dana dari luar negara ke Tanah
Melayu. Bank menjadi ejen pembayar kepada pengeksport dan Insurans Maritim
pengimport. Memenuhi keperluan perdagangan antarabangsa semakin
Bank Eropah membuka cawangannya di Tanah Melayu. meningkat.
Antaranya ialah Mercantile Bank 1859, The Chartered Bank 1875, Melindungi pengangkutan laut yang menjadi pengangkutan utama
Hong Kong and Shanghai Bank 1894 dan Algemene Bank dalam perdagangan.
Nederland 1899. Bank Eropah lebih mengutamakan pedagang Melindungi barang dagangan.
Eropah. Pedagang tempatan sukar mendapatkan kemudahan bank Melindungi kapal pedagang.
Eropah. Mereka terpaksa menggunakan khidmat komprador (orang [2 markah]
tengah) untuk mendapatkan kemudahan perkhidmatan bank.
Insurans Kebakaran
Pemodal tempatan menubuhkan bank mereka sendiri.
Contohnya Kwong Yik Bank di Kuala Lumpur, Bank of Malaya di Menangani masalah kebakaran yang sering berlaku.
Ipoh, Ban Hin Lee Bank di Pulau Pinang serta Kwong Lee Bank, Melindungi kemusnahan bandar dan kedai.
Sarawak Chinese Banking Corporation Limited dan Ban Chiang Mengurangkan masalah akibat kebakaran
Bank di Sarawak. [2 markah]
Orang Melayu menubuhkan bank mereka sendiri.
Bank pertama orang Melayu ialah Malay National Banking
Corporation 1947 yang ditubuhkan di Kuala Lumpur. Bank ini
menubuhkan cawangannya di Temerloh dan Rembau.

[6 markah]
Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 52
TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(ii) Sebab memerlukan perlindungan insurans

PENSKORAN KBAT
Melindungi harta benda peribadi agar sentiasa selamat.
Sekiranya berlaku kemalangan atau kehilangan, nilai harta benda
tersebut akan dibayar oleh syarikat insurans yang kita carum.
Syarikat insurans membayar ganti rugi kepada pihak lain yang
terlibat dalam kemalangan. Syarikat insurans akan membuat
bayaran pampasan kepada pihak ketiga yang membuat tuntutan.

Menampung pembiayaan yang tinggi.


Contohnya syarikat insurans menampung pembiayaan rawatan
kesihatan di hospital sekiranya kita memiliki insurans kesihatan.

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 53


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

KESAN DASAR EKONOMI BRITISH : PERKHIDMATAN KESIHATAN


Menubuhkan Sanitary Board
Badan ini berfungsi menjaga kebersihan bandar. Lembaga tersebut
(a) Punca wabak penyakit ditugaskan mengawas kebersihan dan kesihatan bandar Kuala
Lumpur dan bandar di Perak.
Kemasukan imigran Cina dan India secara beramai-ramai ke Tanah
Menubuhkan Jabatan Kesihatan
Melayu menyebabkan berlaku pertambahan penduduk secara
mendadak. Dengan penubuhan jabatan ini, tugas Sanitary Board dalam
menjaga kesihatan telah diambil alih oleh Jabatan Kesihatan.
Pertambahan penduduk menyebabkan berlakunya kepadatan
Namun, tugas menjaga kebersihan masih dijalankan oleh Sanitary
penduduk sama ada di Bandar dan luar bandar.
Board.
Kemudahan asas yang tersedia tidak dapat menampung jumlah [6 markah]
kepadatan penduduk yang tinggi.
Kebersihan, pembentungan dan sistem kumbahan tidak diuruskan
dengan sempurna. (c) (i) Sebab kualiti kesihatan sangat diutamakan
Keadaan itu mendorong terjadinya wabak penyakit.
[4 markah] PENSKORAN KBAT
Membina masyarakat yang sihat
Masyarakat yang sihat dapat membentuk masyarakat yang memiliki
(b) Usaha mengawal wabak penyakit berjangkit tahap pemikiran yang tinggi. Hal ini dapat menghasilkan tenaga
kerja yang berkualiti. Produktiviti negara akan meningkat. Hasrat
Membina hospital kerajaan. mencapai negara maju akan tercapai.
Contohnya Hospital Taiping dan Hospital Kuala Lumpur. Hospital [6 markah]
kerajaan yang didirikan di Perak ialah di Tanjung Malim,Batu Gajah,
Gopeng, Kerian dan Kuala Kangsar. Menjelang tahun 1895, terdapat
29 pusat perubatan didirikan di Perak dan Kuala Lumpur. Di Sabah, (ii) Cara hidup sihat yang perlu diamalkan
hospital dibina di Jesselton, Sandakan, Beaufort, Kudat dan Tawau.
Di Sarawak, hospital didirikan di Kuching. PENSKORAN KBAT
Mengamalkan amalan pemakanan yang sihat
Membina pusat kesihatan kecil.
Makan secara teratur dan mengikut jadual. Pilih makanan
Didirikan di Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan.
yang baik. Contohnya, banyakkan makan sayur dan buah-
Menggalakkan pembinaan hospital persendirian buahan. Elakkan makanan yang mengandungi lemak dan
Hospital persendirian dibina atas sumbangan orang perseorangan. gula yang berlebihan. Langkah tersebut dapat
Contohnya Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur. Hospital ini mengurangkan risiko terkena penyakit berbahaya.
memberikan perkhidmatan kesihatan kepada pekerja lombong bijih
timah yang terdiri daripada imigran Cina. [4 markah]

Mendirikan Institut Penyelidikan Perubatan.


Institut ini membuat kajian punca penyakit dan langkah pencegahan.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 54


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

[2 markah]
IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA

(a) Maksud imperialisme


(d) Penjajahan banyak mendatangkan kesan buruk
Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayah dengan
menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu Ulasan
[2 markah] Penjajahan mendatangkan kesan buruk ke atas masyarakat dan
negara di Asia Tenggara.

(b) Hubungkait keistimewaan Asia Tenggara dengan dasar imperialisme Penjelasan


Barat Asia Tenggara menjadi tanah jajahan kuasa Barat.
Sistem birokrasi Barat diperkenalkan di Asia Tenggara. Dengan itu,
berakhirnya sistem beraja di Asia Tenggara. Undang-undang Barat
PENSKORAN KBAT
dilaksanakan di Asia Tenggara. Sumber ekonomi di negara-negara
Asia Tenggara yang terletak antara China dan India Asia Tenggara dibolot oleh penjajah. Hal ini menyebabkan
menjadikannya dekat dengan kawasan pasaran yang terbesar munculnya semangat menentang penjajah dalam kalangan
besar di dunia. penduduk peribumi.
Kuasa Barat hendak menguasai Asia Tenggara supaya dapat
meluaskan pasaran barangan industri mereka ke China dan India. [3 markah]
Barangan industri mereka tidak dapat dipasarkan ke Amerika
disebabkan sekatan import yang dilakukan oleh Amerika ke atas
barangan Eropah.

Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah yang diperlukan


untuk keperluan industri di Eropah.
Dengan menakluki Asia Tenggara, mereka dapat menguasai bahan
mentah secara berterusan.

[3 markah]

(c) Muslihat penggunaan slogan Tugas Menyebarkan Tamadun dan


Beban Orang Putih

PENSKORAN KBAT
Hendak menjajah Asia Tenggara.
Mereka hendak meluaskan tanah jajahan agar dapat mencari
kekayaan. Dengan penguasaan Asia Tenggara, mereka dapat
menguasai bahan mentah dan menjadikan Asia Tenggara sebagai
tempat pasaran baru untuk barang keluaran industri mereka.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 55


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENGENALAN BIROKRASI BARAT DI ASIA TENGGARA

(a) Ciri sistem pentadbiran berpusat di Filipina

Penubuhan kerajaan pusat (d) Sistem birokrasi Barat membawa kesejahteraan


Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai pemerintah
Penubuhan biro (jabatan). Ulasan
Perlantikan ketua biro. Sistem birokrasi Barat dapat mendatangkan kesejahteraan
Pelaksanaan undang-undang Barat. kepada negara jika dilaksanakan dengan cekap.

[2 markah] Penjelasan
Penubuhan kerajaan pusat menyebabkan pentadbiran negeri
(b) Pentadbiran Sistem Encomienda. menjadi seragam.
Pentadbiran diketuai oleh pegawai kerajaan yang tidak
Pentadbiran di peringkat tempatan (daerah). mengamalkan pemerintahan berkuasa mutlak.
[2 markah]
Beberapa buah barangay (kampung) digabungkan menjadi sebuah
encomienda (daerah).
Setiap encomienda diketuai oleh encomiendero. (e) Cara meningkatkan kecekapan sistem birokrasi
Encomiendero dilantik daripada orang Sepanyol.
Tugas Encomiendero ialah menjaga keamanan, mengutip cukai dan PENSKORAN KBAT
mengkristiankan penduduk barangay. Menghapuskan amalan rasuah
Jawatan pembesar tempatan telah dihapuskan. Contohnya wang sogokan, wang sagu hati, hadiah dan lain-lain.
[2 markah] Pegawai menjalankan pentadbiran secara telus. SPRM diberi kuasa
untuk menyiasat dan membongkar gejala rasuah dalam pentadbiran
negara. Dengan itu, pentadbiran diyakini oleh rakyat.
(c) Sebab Sistem Encomienda dibenci
[2 markah]
Mengenakan cukai yang tinggi
Rakyat dijadikan buruh kerahan tenaga
Penduduk dipaksa memeluk Kristian
Undang-undang terlalu keras
Diskriminasi dalam melaksanakan undang-undang
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 56


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENGENALAN BIROKRASI BARAT DI ASIA TENGGARA

(a) Ciri pentadbiran birokrasi di Filipina


(d) Sebab Sistem Encomiendero mendapat tentangan
Penubuhan kerajaan pusat
Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai pemerintah Mengenakan cukai yang tinggi
Penubuhan biro (jabatan). Rakyat dijadikan buruh kerahan tenaga
Perlantikan ketua biro. Penduduk dipaksa memeluk Kristian
Pelaksanaan undang-undang Barat. Undang-undang terlalu keras
[2 markah] Diskriminasi dalam melaksanakan undang-undang
[2 markah]

(b) Pelaksanaan Sistem Encomienda.


(e) Sistem birokrasi dapat mendatangkan kesejahteraan
Beberapa buah barangay (kampung) digabungkan menjadi sebuah
encomienda (daerah) Ulasan
Encomienda diketuai oleh Encomiendero (Ketua Daerah) Sistem birokrasi Barat dapat mendatangkan kesejahteraan
Encomiendero dilantik daripada bangsa Sepanyol kepada negara jika dilaksanakan dengan cekap.
Encomiendero menjalankan tugas menjaga keamanan, mengutip
cukai dan mengkristiankan penduduk barangay Penjelasan
Penubuhan kerajaan pusat menyebabkan pentadbiran negeri
[2 markah] menjadi seragam.
Pentadbiran diketuai oleh pegawai kerajaan yang tidak
(c) Tugas Encomiendero. mengamalkan pemerintahan berkuasa mutlak.
[2 markah]
Menjaga keamanan
Mengutip cukai
Mengkristiankan penduduk barangay
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 57


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PENGENALAN BIROKRASI BARAT DI ASIA TENGGARA

(a) Ciri sistem pemerintahan tradisional di IndoChina (c) (i) Hubungkait birokrasi Barat dengan sistem pemerintahan
tradisional
Negeri di IndoChina ditadbir oleh kerajaan pusat.
PENSKORAN KBAT
Pentadbiran dijalankan oleh raja berkuasa mutlak.
Perlantikan Gabenor Jeneral sebagai pemerintah menyebabkan
Raja memberi kuasa penuh kepada pembesar tempatan.
raja kehilangan kuasa memerintah
Pentadbiran diketuai oleh golongan Mandarin. Gabenor Jeneral menjadi pemerintah di peringklat pusat. Gabenor
Pentadbiran meniru pentadbiran Tanah Besar China. Jeneral dibantu oleh Leftenan Gabenor. Institusi raja telah terhapus.
Pegawai-pegawai dipilih melalui peperiksaan. Raja hilang kuasa dan kewibawaannya.
[6 markah]
Pelaksanaan undang-undang Barat menyebabkan undang-
undang tempatan dimansuhkan.
(b) Ciri pentadbiran birokrasi Union Indochinoise Undang-undang Barat diluluskan oleh Parlimen Perancis. Undang-
undang tersebut digunapakai di IndoChina. Undang-undang
Menubuhkan kerajaan pusat tradisional yang digunakan selama ini telah dimansuhkan.
Menyatukan Vietnam, Kemboja dan Laos. [4 markah]
Menamakannya sebagai Union Indochinoise (IndiChina)

Melantik Gabenor Jeneral (ii) Pelaksanaan sistem birokrasi Barat melicinkan pentadbiran
Gabenor Jeneral mengetuai pentadbiran pusat
Gabenor Jeneral bertanggungjawab kepada Pejabat Tanah Jajahan PENSKORAN KBAT
di Paris. Ulasan
Gabenor Jeneral dibantu oleh Leftenan Gabenor Pelaksanaan sistem birokrasi Barat banyak
Leftenan Gabenor menjadi pemerintah wilayah. memberikan manfaat dalam melicinkan pentadbiran

Melaksanakan undang-undang Barat. Penjelasan


Undang-undang IndoChina diluluskan di Perancis. Penubuhan kerajaan pusat menyebabkan pentadbiran
negeri menjadi seragam.
Kerajaan tempatan diberi kuasa autonomi. Setiap wilayah menggunakan sistem pentadbiran yang
Kerajaan pusat tidak mencampuri urusan pentadbiran kerajaan sama. Persamaan ini menjadikan pentadbiran menjadi lebih
tempatan. cekap. Pentadbiran pusat diketuai oleh pegawai kerajaan.
Kerajaan tempatan perlu bayar cukai dan menyediakan kerahan Pentadbirannya tidak lagi mengamalkan pemerintahan
tenaga berkuasa mutlak. Pegawai pentadbiran dapat menjalankan
kerja dengan lebih cekap
[6 markah]
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 58


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

Kemunculan Golongan Intelektual


Golongan intelek berpendidikan Barat dan Asia Barat menjadi
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
pencetus gerakan nasionalisme. Mereka terdedah kepada falsafah
Barat dan Islam. Mereka menyedari pihak penjajah tidak mentadbir
tanah jajahan dengan baik. Mereka memimpin gerakan nasionalisme
(a) Faktor kemunculan semangat nasionalisme di Asia Tenggara. apabila kembali ke tanah air. Mereka menuntut taraf hidup rakyat
diperbaiki. Mereka memperjuangkan kemerdekaa tanah air
Dasar Penjajah
Rakyat tempatan tiada peluang dalam birokrasi Barat. Mereka kekal [6 markah]
dalam ekonomi tradisional. Dasar ekonomi penjajah menindas
penduduk. Contohnya Sistem Tanaman Paksa dan Sistem Polo
Penjajah mewujudkan jurang sosial masyarakat. Penjajah membawa (b) Perbezaan antara ciri nasionalisme tahap pertama dengan ciri
masuk imigran. Golongan imigran menguasai ekonomi. nasionalisme tahap kedua

Pengaruh Agama
Agama menyatukan rakyat tempatan menghadapi Barat. Agama Ciri Nasionalisme Tahap Pertama
digunakan untuk menghalang kebudayaan Barat dan agama Penentangan bersifat setempat sahaja.
Kristian. Contohnya gerakan Islah di Tanah Melayu, Indonesia serta Gerakan ini dipimpin oleh golongan agama
penubuhan Persatuan Belia Buddha di Burma. Golongan agama Tiada parti politik yang menjadi penggerak.
menjadi pencetus nasionalisme. Agama Kristian menyatukan
Isu yang diperjuangkan ialah berkaitan sosial, kebudayaan, agama
penduduk Filipina menentang Sepanyol. Rakyat Filipina yang
beragama Kristian dianggap golongan kelas kedua. dan hak peribumi
Tujuan gerakan adalah menuntut hak dan taraf hidup rakyat
Karya Kesusasteraan tempatan dibaiki.
Karya sastera memaparkan kesengsaraan masyarakat akibat Gerakan ini bersifat sederhana dan tidak bersifat politik
penindasan penjajah. Karya sastera membangkitkan kesedaran
rakyat. Karya sastera membangkitkan kecintaan kepada negara. Ciri Nasionalisme Tahap Kedua
Karya kesusasteraan menjadi inspirasi kepada rakyat. Contohnya Penentangan menyeluruh di seluruh negara.
Noli Me Tangere (Filipina), Kerikil,Kerikil Tajam dan Ke Makam Gerakan ini dipimpin oleh ahli politik.
Bonda (Indonesia), Putera Gunung Tahan (Tanah Melayu) dll. Mempunyai parti politik sebagai penggerak.
Isu berkaitan politik dan kemerdekaan tanah air.
Sistem Pendidikan Tujuan gerakan adalah menuntut kemerdekaan dan memerintah
Penjajah bersikap pilih kasih dalam pendidikan. Penjajah sendiri.
mengutamakan sekolah yang menggunakan pengantar bahasa Gerakan ini bersifat radikal.
penjajah. Mereka hanya menyediakan kemudahan pendidikan di
Gerakan ini bersifat tindakan politik
sekolah tersebut sahaja. Penjajah hanya menyediakan pendidikan di
[4 markah]
peringkat rendah sahaja. Pendidikan terhad kepada golongan elit
dan penduduk bandar sahaja. Pendidikan anak-anak bangsawan
diasingkan daripada anak orang kebanyakan. Pendidikan sekular
dan pendidikan mubaligh memberi ancaman kepada sekolah agama.
Lepasan sekolah vernakular sukar mendapatkan pekerjaan.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 59


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 60


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(c) (i) Sebab menghayati perjuangan nasionalisme silam

Mengetahui jasa mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan


tanah air.
Mengetahui liku-liku perjuangan mereka. Kita dapat mengetahui
usaha yang dilakukan oleh mereka untuk mengubah sikap dan
pemikiran masyarakat. Hal ini dapat memberi kesedaran kepada
genearsi muda betapa berharganya nikmat kemerdekaan.
[4 markah]

(ii) Sebab tidak menghargai perjuangan tokoh silam

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Terdapat segelintir rakyat Malaysia yang tidak menghargai
perjuangan tokoh negara pada zaman silam.
Penjelasan
Keadaan tersebut berlaku kerana mereka buta sejarah.
Terdapat segelintir masyarakat yang tidak mendalami sejarah tanah
air. Mereka tidak mengenali pejuang negara. Mereka tidak
mengetahui pahit jerihnya perjuangan tokoh negara. Perkara ini
mungkin terjadi disebabkan tiada pihak yang mempromosikan tokoh
negara. Hal ini menyebabkan sikap segelintir masyarakat tidak
mengambil berat terhadap urusan negara. Mereka hanya mengambil
kisah perkara yang ada kaitan dengan diri mereka sahaja.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 61


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

(a) Faktor kebangkitan semangat nasionalisme di Indonesia.


Perjuangan Soekarno
Dasar penjajah yang membiarkan rakyat tempatan kekal dalam Matlamat perjuangan Soekarno ialah mahu mendapatkan
ekonomi tradisional. kemerdekaan Indonesia daripada Belanda dan menjalankan
Penindasan Belanda melalui Sistem Tanaman Paksa pemerintahan sendiri.
Pengaruh agama yang berjaya menyatukan rakyat tempatan Untuk mencapai matlamat perjuangannya, beliau telah menubuhkan
menghadapi Barat. Parti Nasional Indonesia (PNI).
Pengaruh karya kesusasteraan yang memaparkan kesengsaraan PNI menuntut kemerdekaan walaupun secara kekerasan.
masyarakat akibat penindasan penjajah.
[4 markah]
Penjajah bersikap pilih kasih dalam pendidikan.
Kemunculan golongan intelek yang memimpin gerakan nasionalisme
menentang penjajah (b) (i) Ciri kepimpinan tokoh Raden Adjeng Kartini dan Soekarno
Media massa yang menanam perasaan antipenjajah.
Perkembangan sistem perhubungan yang menghubungkan kawasan PENSKORAN KBAT
yang sebelumnya terpisah. Sedia berkorban jiwa raga dalam perjuangan menuntut
Pengaruh luar seperti kejayaan Jepun menewaskan China dan kemerdekaan.
Rusia dan Mahatma Ghandi menentang British Mereka gigih berusaha agar mencapai matlamat perjuangan.
Mereka berani menyuarakan perkara yang benar demi untuk
[4 markah] membela nasib rakyat. Contohnya Raden Adjeng Kartini dengan
lantang menulis tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat
(b) Perbezaan ciri gerakan nasionalisme yang didokong oleh raden penindasan Belanda melalui karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang
Adjeng Kartini dengan Soekarno. dan Catatan Seorang Puteri Jawa. Soekarno pula sanggup dipenjara
demi mencapai matlamat perjuangannya. Mereka ikhlas dalam
perjuangan tanpa mengharapkan balasan dan mengutamakan
Perjuangan Raden Adjeng Kartini kepentingan rakyat tanpa menghiraukan keselamatan mereka.
Matlamat perjuangan Raden Adjeng Kartini ialah mahu mengubah
nasib rakyat melalui pendidikan. [6 markah]
Beliau juga mahu memberikan pendidikan kepada kaum wanita.
Beliau berusaha menyedarkan masyarakat melalui karyanya Habis
(ii) Sebab tidak menghargai perjuangan tokoh silam
Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan Seorang Puteri Jawa.
Beliau mendedahkan penindasan Belanda. [ Lihat Jawapan Modul Sebelumnya ]
Beliau berusaha meningkatkan taraf hidup rakyat.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 62


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

(a) Situasi yang menyebabkan Pridi Phanomyong tidak puas hati terhadap
sistem pemerintahan Raja Vajiravudh (d) Sebab kita patut menghargai nikmat kemerdekaan

Kerabat diraja menguasai politik di Thailand. PENSKORAN KBAT


Raja mengamalkan sistem pemerintahan berkuasa mutlak Kemerdekaan menyebabkan kita dapat memerintah negara kita
mengikut acuan kita sendiri.
Kelemahan sistem pentadbiran kerajaan.
Contohnya menjalankan pemerintahan secara sistem demokrasi dan
Mengambil kerabat diraja menjadi pegawai walaupun tidak layak Raja berperlembagaan. Kita dapat menggabungkan sistem
Sikap raja yang boros. pemerintahan moden dengan sistem pemerintahan tradisional.
[2 markah] Dengan itu, pemerintahan negara menjadi lebih cekap.

Kekayaan negara kita tidak lagi dikaut oleh penjajah menyebabkan


(b) Usaha Phibul Songram mengurangkan pengaruh kebudayaan Cina. kita dapat menikmati kekayaan negara
Kerana kita boleh mengamalkan cara hidup kita dan tidak perlu
Meluluskan undang-undang yang menyekat penguasaan orang Cina mengikut budaya Barat
dalam ekonomi. Kerana bebas menganut mana-mana agama dan kepercayaan
Mengarahkan akhbar Cina dibubarkan tanpa pengaruh daripada agama lain
Mengarahkan sekolah Cina dibubarkan
[2 markah]
Mengarahkan semua rakyat Thai memakai nama Siam
Menukarkan nama negara Siam kepada Thailand (Tanah Bebas).
(e) Usaha memupuk jati diri agar menghargai nikmat kemerdekaan
[2 markah]
PENSKORAN KBAT
(c) Nasionalisme Thailand berbeza dengan nasionalisme di negara lain Memasukkan perjuangan tokoh kemerdekaan dalam sukatan
PENSKORAN KBAT
pelajaran Sejarah agar pelajar mengetahui latar belakang sejarah
Ulasan
kemerdekaan negara.
Nasionalisme di Thailand berbeza dengan nasionalisme di Pengusaha perfileman patut menjadikan sejarah kemerdekaan
negara lain sebagai drama / filem cereka untuk membangkitkan semangat
patriotik
Bukti Perbadanan Muzium perlu mengadakan pameran sejarah
Nasionalisme di Thailand tidak bersifat antipenjajah. kemerdekaan agar masyarakat dapat menghayati kemerdekaan
Mereka tidak menentang penjajah tetapi mereka menentang sikap Negara
raja yang tidak mementingkan rakyat. Nasionalisme Thailand bukan Kementerian Penerangan patut mempromosikan sambutan hari
bertujuan menamatkan penjajahan, tetapi mahu menamatkan sistem kemerdekaan agar masyarakat menghargai nilai-nilai kemerdekaan
beraja mutlak.
[2 markah] [2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 63


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH

(a) Sebab menentang penglibatan British. (b) Faktor Penghulu Dol Said berjaya mematahkan serangan pihak British
Dasar penaklukan British Dibantu oleh rakan-rakannya.
British menakluk Negeri Melayu untuk meluaskan tanah jajahannya.. Contohnya, Penghulu Rembau, Penghulu Remai, Dato Kelana
British memperkenalkan peraturan supaya dapat mengukuhkan Sungai Ujong dan Penghulu Gemencheh.
kedudukannya. Pemimpin tempatan menentang kehendak British
Mendapat sokongan padu rakyat
menyebabkan berlakunya peperangan.
Semangat juang yang tinggi
British mengeksploitasi ekonomi tempatan.
British menguasai sumber ekonomi melalui perjanjian dengan [2 markah]
pemimpin tempatan. Saudagar Negeri Selat dibenar menjalankan
kegiatan perlombongan dan perdagangan bijih timah. Ini
menimbulkan kemarahan penduduk tempatan terhadap British. (c) Tindakan Dato Maharajalela membunuh J.W.W. Birch
Pelaksanaan pentadbiran Barat . PENSKORAN KBAT
British memaksakan pentadbiran Barat kepada penduduk tempatan. Pendirian
British memperkenalkan sistem cukai, peraturan tanah dan lain-lain Tindakan itu wajar.
untuk mendapatkan hasil.
Kesulitan penduduk tempatan. Penjelasan
Penduduk tertekan dengan undang-undang British. Undang-undang Residen bertindak melebihi had sebagai penasihat.
British bertentangan dengan amalan tradisi masyarakat. Cth: Di Birch tidak mematuhi syarat Perjanjian Pangkor. Beliau campur
Terengganu, pembukaan tanah mestilah mendapat keizinan British tangan dalam hal ehwal pentadbiran dengan memperkenalkan
dan dikenakan cukai tanah. sistem cukai baharu. Hal ini menyebabkan pembesar hilang kuasa
memungut cukai.
Pemimpin tempatan kehilangan kuasa [2 markah]
Pemimpin tempatan hilang kuasa memungut cukai. Pembesar juga
kehilangan pengaruh ke atas anak buah dan kawasan pegangannya. (d) Cara British menangani penentangan
Pemimpin tempatan tidak puas hati terhadap British. Pemimpin
tempatan yang mendapat sokongan anak buah mereka menentang Dato Maharaja Lela, Dato Sagor, Pandak Lam, Seputum dan
British. Pandak Induk dihukum mati.
British campur tangan dalam adat resam tempatan. Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Syhabandar dan Laksamana
British mencampuri adat resam tempatan. British memaksa dibuang negeri ke Pulau Sychelles.
masyarakat tempatan menerima nilai-nilai British. Contohnya di
Perak, British melarang amalan gunakan orang suruhan. [2 markah]

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 64


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(e) Strategi menghalang penglibatan kuasa luar dalam urusan politik di


negara kita

PENSKORAN KBAT
Menyelesaikan sendiri masalah politik negara kita.
Krisis politik yang berlaku di negara kita hendaklah ditangani dengan
baik. Jangan meminta bantuan kuasa luar sebagai orang tengah
untuk menyelesaikan konflik tersebut. Contohnya mewujudkan tolak
ansur dan pakatan murni antara kaum agar keadaan politik sentiasa
stabil.

Mewujudkan keharmonian kaum


Setiap kaum hendaklah saling hormati-menghormati. Kita hendaklah
menghoirmati budaya dan cara hidup kaum lain. Sikap ini akan
mewujudkan suasana harmoni antara kaum. Hal ini akan
membentuk suasana aman dan makmur di negara kita. Kuasa Barat
tidak berpeluang untuk campur tangan di negara kita.

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 65


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN MENENTANG BRITISH


(c) Sebab penentangan tidak mencapai kejayaan

PENSKORAN KBAT
(a) Tok Janggut dan Rentap bukanlah pemberontak Strategi penentangan yang kurang tersusun menyebabkan
serangan mudah dipatahkan oleh British.
PENSKORAN KBAT Contohnya, penentangan mereka bersifat setempat sahaja
Ulasan menyebabkan British boleh bersedia lebih awal. Strategi
Tokoh di atas (Tok Janggut dan Rentap) bukanlah pemberontak persenjataan juga kurang baik. Pejuang tempatan menggunakan
seperti yang didakwa oleh pihak British. kelengkapan senjata tradisional. Kekurangan tersebut sudah tentu
tidak mampu menandingi senjata British yang canggih.
Bukti [2 markah]
Mereka mempertahankan hak rakyat .
Pihak British memperkenalkan sistem cukai yang membebankan
rakyat. Contohnya cukai tanah di Kelantan, serta cukai perahu dan (d) Penentangan secara kekerasan adalah langkah terbaik untuk
cukai kepala di Sarawak. Mereka membantah pelaksanaan cukai menyelesaikan masalah
tersebut. Mereka pergi berunding dengan pihak British untuk
memansuhkan cukai tersebut, tetapi tidak dilayan. PENSKORAN KBAT
[2 markah] Ulasan
Penentangan secara kekerasan BUKAN langkah terbaik untuk
menyelesaikan masalah
(b) Sebab penentangan terhadap pihak British.
Penjelasan
Penentangan Tok Janggut Boleh menyebabkan berlakunya peperangan.
Membantah pelaksanaan Sistem Penasihat di Kelantan. Keadaan tersebut boleh mencetuskan huru-hara dalam masyarakat.
Tidak berpuas hati kerana penduduk tempatan dipaksa menerima Contohnya, rompakan, penindasan, pembunuhan dan sebagainya.
pakai undang-undang British. Keadaan tersebut menjejaskan kestabilan politik dan memberikan
Membantah sistem cukai. kesan buruk terhadap perkembangan ekonomi negara.
Bantahan Tok Janggut tidak dilayan oleh Pegawai Daerah Pasir [2 markah]
Puteh.
Pihak British cuba menangkap Tok Janggut (e) Iktibar daripada keikhlasan pemimpin tempatan

Penentangan Rentap di Sarawak


PENSKORAN KBAT
James Brooke cuba menguasai kawasan Rentap
Jika kita mengatur strategi yang tersusun, kita mampu
James Brooke menganggap orang Iban di sungai Skrang sebagai menghadapi musuh dari luar.
lanun. Kita menggunakan strategi menyelesaikan masalah secara
James Brooke bertindak menghapus orang Iban. rundingan. Dengan itu, negara kita akan sentiasa aman
James Brooke membakar kampung Rentap. damai. Jika kita mempunyai semangat nasionalisme, kita
[2 markah] akan sanggup mempertahankan kemerdekaan tanah air.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 66


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 67


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

GERAKAN ISLAH

(a) Maksud Gerakan Islah


(d) Menyokong Gerakan Islah

Gerakan pemulihan atau pembaharuan Islam. PENSKORAN KBAT


Gerakan yang mendorong masyarakat Melayu membetulkan Ulasan
pandangan mereka terhadap Islam. Patut menyokong Gerakan Islah
Gerakan yang menyeru umat Islam kembali kepada ajaran al-Quran
dan Hadis. Penjelasan
Gerakan yang dipelopori oleh golongan berpendidikan Islam di Timur Gerakan Islah bertujuan memajukan orang Melayu.
Tengah. Gerakan Islah menekankan kemajuan dunia dan akhirat. Gerakan ini
Gerakan pembaharuan Islam oleh ulama yang menggelarkan diri menekankan ilmu pengetahuan yang berkaitan dunia dan akhirat.
mereka sebagai Kaum Muda. Gerakan Islah mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Islam
[2 markah] yang sebenar dengan berpegang kepada al-Quran dan Hadis.

(b) Matlamat Gerakan Islah [2 markah]

Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia.


(e) Masyarakat Islam menjadi masyarakat progresif kerana gerakan Kaum
Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu
Muda.
Menyemai sikap mengkritik penjajah dalam fikiran orang Islam.
Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak memajukan orang PENSKORAN KBAT
Melayu Ulasan
Masyarakat Islam di negara kita menjadi masyarakat yang progresif
[2 markah]
kerana gerakan pemulihan Islam yang dipelopori oleh Kaum Muda.
(c) Cabaran Kaum Muda
Penjelasan
Kaum Muda mendapat tentangan penjajah. Gerakan Islah telah memajukan orang Melayu.
Orang Islam mencapai kemajuandunia dan akhirat. Mereka menguasai
Mereka juga ditentang oleh ulama Kaum Tua.
ilmu pengetahuan yang berkaitan dunia dan akhirat. Mereka kembali
Negeri Melayu mengeluarkan undang-undang menghalang gerakan kepada ajaran Islam yang sebenar iaitu berpegang kepada al-Quran dan
Kaum Muda. Hadis.
Kaum Muda perlu mendapat kebenaran sultan untuk berdakwah di
Negeri Melayu. [2 markah]
Buku dan risalah Kaum Muda tidak boleh dibawa masuk ke Negeri-
Negeri Melayu.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 68


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

NASIONALISME PERSATUAN-PERSATUAN MELAYU

(a) Desakan Kesatuan Melayu Singapura (KMS)

(d) Sebab kesedaran berpersatuan di negeri Sarawak dan Sabah


Mendesak orang Melayu dilantik menjadi pegawai dalam
tidak menonjol
pentadbiran British
Mendesak orang Melayu mempunyai wakil dalam Majlis
Perundangan Negeri Selat Kesulitan sistem perhubungan
Mendesak British menjaga kebajikan orang Melayu Singapura. Kekurangan pertubuhan yang aktif
Mendesak British memberi kawasan petempatan khas kepada orang Taraf pendidikan masyarakat masih rendah
Melayu di Singapura Masyarakat terlalu tumpukan kepada kegiatan ekonomi
[2 markah] Kekurangan tokoh yang dapat memimpin persatuan
Masyarakat kurang berminat
[2 markah]
(b) Tujuan penubuhan Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM)

Menggalakkan ahli berkenal-kenalan. (e) Faedah bergiat dalam pertubuhan sosial.


Menggalakkan ahli bertukar pendapat untuk memajukan diri dan
bangsa Memupuk perpaduan kaum
Menggalakkan perpaduan orang Melayu seluruh Semenanjung Menambahkan pengalaman baru
Tanah Melayu. Dapat menonjolkan bakat kepimpinan
[2 markah] Dapat menyuarakan masalah masyarakat
Merapatkan hubungan persahabatan
(c) Bukti Kesatuan Melayu Muda (KMM) cenderung kepada kegiatan
bersifat politik. [2 markah]

Membantu Jepun menghalau British.


Menjadikan KMM sebagai badan propoganda Jepun.
Membeli Warta Malaya untuk dijadikan alat propoganda Jepun.
Menerbitkan artikel yang bersifat anti-British.
Mengelilingi Tanah Melayu untuk cari sokongan
Menubuhkan cawangan KMM di Maahad Ihya Assyarif, Gunung
Semanggol.
Menubuhkan tentera semut untuk menentang British
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 69


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

[2 markah]
LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

(a) Maksud realpolitik ?


(d) Pembinaan negara dan bangsa Malaysia adalah unik
Realpolitik ialah amalan yang mewajarkan apa sahaja tindakan demi
untuk mencapai matlamat politik. PENSKORAN KBAT
Ulasan
Contoh amalan realpolitik ialah melakukan tipu helah, memalsukan
Pembinaan negara dan bangsa Malaysia adalah unik kerana
dokumen, membuat provokasi, melakukan penipuan, mengugut
untuk mencetuskan huru-hara, membangkitkan isu membenci kuasa tidak menggunakan amalan realpolitik.
asing dan mencetuskan peperangan dan sebagainya.
[1 markah] Penjelasan
Buktinya ialah pembinaan negara dan bangsa Malaysia dibentuk
(b) Amalan realpolitik kerana kebijaksanaan pemimpin. Pembinaan negara dan bangsa
Malaysia tidak melibatkan pertumpahan darah. Kemerdekaan
Melakukan tipu helah negara dicapai melalui rundingan. Pembinaan negara dan bangsa
Malaysia dibina melalui pakatan murni dan tolak ansur antara kaum.
Memalsukan dokumen
Perpaduan kaum menjadi asas kemerdekaan.
Membuat provokasi [2 markah]
Melakukan penipuan
Mengugut untuk mencetuskan huru-hara
Membangkitkan isu membenci kuasa asing (e) Keistimewaan negara Malaysia yang menjadi kebanggaan
Mencetuskan peperangan
[2 markah] PENSKORAN KBAT
Keistimewaan Malaysia ialah bentuk pemerintahan yang
(c) Pembinaan negara yang berasaskan amalan realpolitik adalah bercorak demokrasi berparlimen menyebabkan rakyat terlibat
bertentangan dengan nilai moral. dalam pemerintahan.
Perpaduan masyarakat pelbagai kaum menyebabkan keadaan hidup
PENSKORAN KBAT harmoni. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan
Ulasan dapat mengeratkan hubungan antara kaum. Keamanan boleh
menjamin kestabilan politik negara dan menyebabkan negara
Pembinaan negara yang berasaskan amalan realpolitik adalah
berada dalam keadaan aman. Kebebasan individu dalam
bertentangan dengan nilai moral.
mengamalkan agama, budaya dan hak bersuara menyebabkan hak
individu terjamin.
Penjelasan
[3 markah]
Ugutan boleh menyekat kebebasan individu dalam membuat
keputusan.
Mencetuskan huru-hara dan peperangan boleh menyebabkan
keadaan politik negara menjadi tidak stabil.
Pemerintahan secara diktator mengakibatkan tidak ada amalan
musyawarah dalam memerintah negara.
Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 70
TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

LATAR BELAKANG PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA Penjelasan


Ugutan boleh menyekat kebebasan individu.
(a) Usaha tokoh tersebut untuk menyatukan negara bangsa masing- Sekatan terhadap hak asasi boleh mencetuskan huru-hara dan
masing. peperangan. Hal ini boleh menyebabkan keadaan politik negara
menjadi tidak stabil.
Usaha Camillo Benso de Cavour [4 markah]
Berusaha menghalau orang Austria dari bumi Itali.
Membantu Napoleon III mengalahkan Austria. (c) (i) Prinsip Islam yang diamalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
dalam pembinaan negara Islam Madinah
Kekalahan tersebut menyebabkan orang Austria keluar dari bumi
Itali.
Tidak menggunakan realpolitik atau politik darah dan besi.
Mengadakan pungutan suara.
Dibentuk melalui prinsip Islam.
Mendapat sokongan rakyat bagi menyatukan Itali.
Menyusun perlembagaan terlebih dahulu sebelum mengasaskan
Camillio membantu Prussia menewaskan Austria.
kerajaan.
Austria memulangkan wilayah Venetia kepada Itali
Menyatukan penduduk melalui Piagam Madinah.
Camillo berbaik-baik dengan Perancis.
Menggunakan diplomasi, musyawarah dan permuafakatan.
Apabila Perancis mengundurkan tenteranya dari Rom, Camillo
Mewujudkan kerjasama antara pemimpin dengan rakyat.
menyatukan Rom dan Itali.
[4 markah]
Usaha Otto Eduard von Bismarck
(ii) Pembinaan negara dan bangsa Malaysia adalah unik
Bismarck menggunakan amalan realpolitik.
Beliau menggunakan tipu helah, pemalsuan dokumen, provokasi, PENSKORAN KBAT
penipuan dan ugutan. Ulasan
Bismarck mengamalkan politik darah dan besi. Pembinaan negara dan bangsa Malaysia adalah unik kerana
Beliau memerintah secara diktator. tidak menggunakan amalan realpolitik.
Beliau menggunakan taktik mencetuskan peperangan.
Beliau juga menggunakan isu membenci kuasa asing. Penjelasan
Buktinya ialah pembinaan negara dan bangsa Malaysia
[6 markah] dibentuk kerana kebijaksanaan pemimpin.
Pembinaan negara dan bangsa Malaysia tidak melibatkan
(b) Pembinaan negara yang berasaskan amalan realpolitik adalah pertumpahan darah. Kemerdekaan negara dicapai melalui
bertentangan dengan nilai moral. rundingan. Pembinaan negara dan bangsa Malaysia dibina melalui
pakatan murni dan tolak ansur antara kaum. Perpaduan kaum
PENSKORAN KBAT menjadi asas kemerdekaan.
Ulasan [6 markah]
Pembinaan negara yang berasaskan amalan realpolitik adalah
bertentangan dengan nilai moral.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 71


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

NEGARA DAN BANGSA KESULTANAN MELAYU MELAKA Kesultanan Melayu Melaka memiliki keunggulan undang-
undang.
Kesultanan Melayu Melaka mempunyai undang-undang sendiri.
Undang-undang dikuatkuasakan untuk memelihara keamanan dan
(a) Ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka
melindungi rakyat. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat
dua undang-undang bertulis iaitu Hukum Kanun Melaka dan
Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh. Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang itu dipengaruhi oleh
Wilayah ialah kawasan tempat tinggal rakyat.Sempadannya diterima hukum adat dan agama Islam. Hukum Kanun Melaka menyentuh
umum. Wilayah pengaruh merujuk kepada kawasan yang rakyatnya tentang bidang kuasa raja, bidang kuasa pembesar, pantang larang
memperakui pemerintahan seorang raja.Kesultanan Melayu Melaka di kalangan masyarakat, kesalahan jenayah awam, undang-undang
mempunyai kawasan lingkungan pengaruh yang luas. Empayarnya keluarga dan sebagainya. Undang-Undang Laut Melaka menyentuh
meliputi keseluruhan Semenanjung Tanah Melayu dan seluruh timur perkara yang berkaitan dengan tatacara pelayaran, tanggungjawab
Sumatera. pengawal kapal, perniagaan, bidang kuasa nakhoda kapal dan
Kesultanan Melayu Melaka mempunyai kerajaan. hukuman bagi kesalahan jenayah.
Kerajaan merupakan badan yang menguruskan pentadbiran, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai rakyat.
menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dan Rakyat ialah seluruh penduduk dalam sesebuah negeri atau wilayah.
menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.Kerajaan wujud Rakyat terikat kepada undang-undang wilayah itu. Pada zaman
apabila adanya raja.Raja atau Sultan merupakan pemerintah Kesultanan Melayu Melaka, rakyat bertanggungjawab mentaati raja
tertinggi.Raja dibantu oleh Bendahara, Penghulu Bendahari, yang memerintah. Sebagai tanda ketaatan, rakyat sedia
Temenggung dan Laksamana.Sistem Pembesar Empat Lipatan mempertahankan negara, menghadiri adat istiadat kerajaan,
menjamin kelicinan sistem pemerintahan kerajaan Melaka. mengadakan gotong-royong, kerahan tenaga dan sebagainya.
Kesultanan Melayu Melaka memilki kedaulatan [6 markah]
Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kedaulatan dirujuk terus
kepada raja. Kedaulatan adalah kekuasaan raja memerintah negeri
atau kawasan dan hak mutlak terhadap rakyatnya. Kedaulatan juga (b) (i) Sebab negara perlu memiliki kedaulatan
merujuk kepada kebebasan yang dimiliki oleh negara. Pemerintah
negara bebas menggunakan kuasa untuk menggubal dan PENSKORAN KBAT
menguatkuasakan undang-undang. Kedaulatan memastikan negara Kedaulatan menunjukkan negara adalah merdeka.
itu bebas daripada campur tangan, atau penjajahan asing. Kedaulatan menunjukkan negara bebas daripada campur tangan
asing. Pemerintah mempunyai kuasa untuk memerintah negara.
Kesultanan Melayu Melaka mempunyai lambang-lambang Pemerintah berkuasa terhadap rakyat. Kuasa pemerintah tidak boleh
negara. dihalang oleh pihak lain. Pemerintah mempunyai kuasa terhadap
Lambang kebesaran Kesultanan Melayu Melaka ialah sistem negara. Pemerintah boleh menggubal dan menguatkuasakan
pemerintahan beraja, adat istiadat Melayu, bahasa Melayu dan undang-undang.
agama Islam menjadi. Kebesaran Kesultanan Melayu Melaka [4 markah]
dilambangkan juga dengan alat regalia, nobat, warna, bahasa,
undang-undang, protokol dan adat istiadat.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 72


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(ii) Cara kedaulatan negara dipertahankan

PENSKORAN KBAT
Mengamalkan dasar bebas dan berkecuali.
Mengambil sikap tidak menyokong mana-mana kuasa besar sama
ada kuasa blok kapitalis atau blok komunis. Kita mengambil
pendekatan berbaik-baik dengan semua negara. Dengan itu semua
kuasa besar akan menghormati kedaulatan negara kita.

Mewujudkan kestabilan politik dalam negara.


Mengamalkan prinsip pemerintahan demokrasi. Semua rakyat diberi
hak dan kebebasan memilih agama, mengamalkan budaya dan cara
hidup masing-masing serta member hak menyuarakan pendapat.
Dengan itu, semua rakyat akan mempertahankan sistem
pemerintahan yang diamalkan sekian lama.
[6 markah]

(c) Bukti kesetiaan rakyat kepada negara.

PENSKORAN KBAT
Mempertahankan kedaulatan negara
Dengan cara mewujudkan kestabilan politik dalam negara.
Kestabilan politik boleh wujud dengan adanya semangat perpaduan
antara kaum. Semua kaum saling hormat-menghormati,
bekerjasama dalam bidang ekonomi, bergabung kuasa memerintah
negara dan lain-lain. Dengan adanya perpaduan, anasir luar tidak
mempunyai peluang untuk mengambil kesempatan campur tangan
dalam hal ehwal politik di negara kita.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 73


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

WARISAN NEGERI-NEGERI MELAYU

(a) Jemaah Menteri di negeri Kelantan.


(b) Sebab melakukan pengubahsuaian terhadap sistem pentadbiran
Jemaah Penasihat Raja negeri
Jemaah Menteri ini menguruskan perkara dan urusan penting yang
bukan rahsia. Pentadbiran negeri menjadi lebih cekap agar dapat membangun
dengan cepat
Jemaah Menteri Istana Dapat menjamin kedaulatan negeri agar tidak dipengaruhi oleh
Jemaah Menteri ini menguruskan istiadat diraja dan istiadat rasmi di pentadbiran Barat
seluruh negeri. Dapat meneruskan pembangunan negeri agar membawa
kesejahteraan kepada rakyat
Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman Membawa kestabilan politik dalam negeri agar dapat menghindari
Jemaah Menteri ini mengendalikan urusan penting tentang keadilan campur tangan kuasa asing
dan kehakiman. [2 markah]

Jemaah Menteri Dalam Negeri (c) Sistem pentadbiran berasaskan Sistem Adat Perpatih di Negeri
Jemaah Menteri ini menjaga keamanan negeri. Sembilan dikatakan mempunyai unsur demokrasi.

Jemaah Menteri Luar PENSKORAN KBAT


Jemaah Menteri ini mengurus dasar dan hal ehwal luar negeri. Ulasan
Sistem pentadbiran berasaskan Sistem Adat Perpatih di Negeri
Jemaah Menteri Perbendaharaan Sembilan dikatakan mempunyai unsur demokrasi.
Jemaah Menteri ini mengendalikan harta benda dan hasil mahsul.
Penjelasan
Jemaah Menteri Peperangan. Kedaulatan di tangan rakyat.
Jemaah Menteri ini menguruskan pertahanan dan keamanan negeri. Rakyat boleh memilih pemimpin secara demokrasi. Perlantikan
pemimpin dibuat dari peringkat paling bawah. Anak buah melantik
Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri. Buapak, Buapak melantik Lembaga, Lembaga melantik Undang dan
Jemaah Menteri ini menguruskan kemajuan dan pembangunan Undang melantik Yang Dipertuan Besar. Sistem pemerintahan di
negeri. Negeri Sembilan tidak memberi kuasa kepada Yang Dipertuan Besar
melantik pembesar. Perlantikan pembesar dibuat oleh Lembaga,
[2 markah] Buapak dan Anak Buah.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 74


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(d) Sistem pemerintahan yang diamalkan sekarang perlu dikekalkan

PENSKORAN KBAT
Pendirian
Sistem pemerintahan yang diamalkan di negara sekarang kita
PERLU dikekalkan

Penjelasan
Rakyat mempunyai hak kepada rakyat memilih kerajaan.
Mereka boleh mengekalkan atau menukar kerajaan. Pilihan raya
diadakan untuk memilih kerajaan yang berwibawa. Dengan itu, kita
dapat menjamin pemerintahan yang adil.
[2 markah]

(e) Tanggungjawab mengekalkan kestabilan negara

PENSKORAN KBAT
Memupuk perpaduan
Menjalinkan hubungan baik dengan kaum lain. Kita hendaklah
menghormati budaya dan cara hidup kaum lain.

Menangkis ideologi yang bertentangan dengan fahaman


kerajaan
Menghindarkan diri daripada terlibat dalam rusuhan antikerajaan
supaya dapat mengekalkan keamanan negara
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 75


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

WARISAN NEGERI MELAYU


Mengamalkan Adat Perpatih
Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Pentadbiran di Negeri
(a) Latar belakang sistem Jemaah Menteri di negeri Kelantan. Sembilan memilih pemimpin secara demokrasi. Perlantikan
pemimpin dibuat dari peringkat paling bawah. Anak buah melantik
Sultan Muhammad 1 (1801 1836) memperkenalkan sistem Buapak, Buapak melantik Lembaga, Lembaga melantik Undang dan
pentadbiran Kelantan yang berasaskan Sistem Jemaah Menteri. Undang melantik Yang Dipertuan Besar.
Baginda melantik beberapa orang pembesar sebagai Jemaah Pentadbiran tidak mengamalkan kuasa mutlak.
Menteri yang membantu pentadbiran. Keputusan Yang Dipertuan Besar adalah hasil perundingan dengan
Sultan Muhammad II memperkemaskan lagi Sistem Jemaah Undang. Walaupun Yang Dipertuan Besar adalah pemerintah
Menteri. Baginda membentuk lapan Jemaah Menteri tertinggi tetapi baginda tidak mempunyai kuasa melantik pembesar.
Setiap Jemaah Menteri diketuai oleh seorang kerabat diraja dan
dianggotai oleh empat orang pembesar. Jemaah Menteri mempunyai [6 markah]
bidang tugas masing-masing.
Selepas itu berlakunya perebutan kuasa dalam kalangan kerabat (c) (i) Sebab mengubahsuaikan sistem pentadbiran negeri
diraja. Sultan Muhammad II menyingkirkan kerabat diraja yang
terlibat dalam perebutan kuasa. Hendak melicinkan pentadbiran
Baginda menggantikan kerabat diraja dengan golongan pembesar. Hendak menyesuaikan undang-undang mengikut peredaran zaman
Pembesar-pembesar diberi gelaran Nik dan Wan menyebabkan Menyesuaikan pentadbiran negeri dengan sistem birokrasi Barat
mereka memberikan taat setia kepada baginda. Mengelak campurtangan kuasa Barat dalam pentadbiran dan
[4 markah] undang-undang negeri
Memenuhi kehendak rakyat yang inginkan perubahan
(b) Sistem pentadbiran berasaskan Sistem Adat Perpatih di Negeri Melindungi rakyat dengan undang-undang yang lebih adil
Sembilan dikatakan mempunyai unsur demokrasi. Menyelaras pentadbiran dan undang-undang negeri dengan undang-
undang di negeri lain.
PENSKORAN KBAT [6 markah]
Ulasan
Sistem pentadbiran berasaskan Sistem Adat Perpatih di Negeri (ii) Cara mengekalkan sistem pemerintahan Demokrasi
Sembilan dikatakan mempunyai unsur demokrasi. Berparlimen dan Raja Berperlembagaan dikekalkan.

Bukti Mengekalkan penggiliran Raja Melayu menjadi Yang Dipertuan


Agong setiap lima tahun
Mengamalkan prinsip persekutuan
Mengekalkan kuasa Yang Dipertuan Agong sebagai Ketua Utama
Pentadbirannya menggabungkan 9 buah negeri iaitu Sungai Ujong,
Negara
Jelebu, Johol, Jempol, Seri Menanti, Inas, Terachi dan Gunung
Melaksanakan pilihan raya yang telus untuk memilih kerajaan
Pasir.
Memberikan kefahaman kepada rakyat tentang konsep demokrasi
Memberi kuasa kepada Parlimen untuk meminda undang-undang
agar selaras dengan kehendak rakyat.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 76


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 77


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

MALAYAN UNION
(c) (i) Bantahan orang Melayu berjaya kerana penentangan
mereka yang bersifat sederhana.
(a) Faktor bantahan Malayan Union
PENSKORAN KBAT
Sir Harold MacMichael mengugut untuk menurunkan takhta Raja Ulasan
Melayu jika enggan menerima Malayan Union. Bantahan orang Melayu terhadap gagasan Malayan Union
Keadaan selepas Perang Dunia Kedua tidak sesuai untuk berjaya menarik perhatian pihak British kerana penentangan
pembaharuan politik kerana orang Melayu masih trauma dengan mereka yang bersifat sederhana.
keganasan Jepun dan Parti Komunis Malaya.
Penjelasan
Orang Melayu menentang penghakisan kuasa Raja Melayu kerana
Buktinya ialah orang Melayu tidak melancarkan revolusi,
Raja Melayu tiada sebarang kuasa.
Mereka hanya mengadakan tunjuk perasaan. Orang Melayu
Pemberian kerakyatan jus soli mengancam status-quo orang Melayu
berkumpul bersama Raja-Raja Melayu di Kota Bharu, Alor Setar dan
dan menjadikan jumlah orang Melayu kecil.
Tapah. Mereka juga menyatakan bantahan terhadap perlantikan
Orang Melayu bimbang akan kehilangan warisan tamadun Melayu Gabenor Malayan Union.
kerana warisan Kesultanan Melayu Melaka akan lenyap
[6 markah] Orang Melayu hanya menulis di dalam akhbar.
Mereka menggunakan akhbar Saudara, Warta Malaya, Utusan
(b) Bantahan terhadap Malayan Union adalah wajar
Melayu dan lain-lain untuk menyatakan perasaan tidak puas hati
terhadap Malayan Union. Melalui akhbar tersebut, orang Melayu
PENSKORAN KBAT
mendedahkan kelemahan syarat Malayan Union. Mereka juga
Pendirian
mendesak supaya Malayan Union dibatalkan.
Bantahan di atas adalah satu tindakan yang WAJAR [6 markah]
Penjelasan (ii) Kemungkinan jika gagasan Malayan Union tidak ditentang
Mempertahan kedaulatan negara daripada penjajahan British.
Jika Malayan Union dilaksanakan, Tanah Melayu akan diletakkan di PENSKORAN KBAT
bawah pentadbiran Pejabat Tanah Jajahan di London. Tanah Melayu Negara kita akan diperintah oleh pihak British
akan diperintah oleh Gabenor Malayan Union. Dengan itu, Tanah Melayu diperintah oleh Pejabat Tanah Jajahan di London.
kedudukan Raja Melayu terjejas. Dengan bantahan itu, kuasa Raja- Negara kita menjadi tanah jajahan British. Raja-raja Melayu akan
Raja Melayu berjaya dipulihkan. hilang kuasa menyebabkan baginda tidak lagi dihormati. Hak
[4 markah] istimewa orang Melayu akan hilang menyebabkan mereka
mempunyai taraf yang sama dengan kaum imigran. Orang Melayu
akan ketinggalan dalam ekonomi kerana tidak dapat bersaing
dengan kaum lain

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 78


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

MALAYAN UNION

(a) Syarat kerakyatan jus soli.


(d) Helah Harold MacMichael untuk mendapatkan persetujuan Sultan
Sesiapa yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura terhadap Malayan Union
Mereka yang berumur 18 tahun ke atas serta bermastautin di Tanah
Mengugut Raja Melayu.
Melayu selama 10 - 15 tahun.
Mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun yang merupakan Raja Melayu dipaksa menerima Malayan Union.
anak warganegara di atas Raja Melayu akan diturunkan takhta jika enggan menerima MU.
Semua rakyat British daripada tanah jajahan takluknya Sultan tidak diberi masa berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri.
Menggunakan semangat setia kawan kepada British untuk
[2 markah]
mendapatkan tandatangan Sultan
[2 markah]

(b) Kesan kerakyatan jus soli terhadap orang Melayu


(e) Penentangan terhadap Malayan Union adalah satu pemberontakan
Mengancam status-quo orang Melayu.
Orang Melayu hilang hak istimewa PENSKORAN KBAT
Menjadikan jumlah orang Melayu kecil. Pendirian
Menyebabkan orang Melayu mundur. Tidak Benar
Orang Melayu tidak dapat bersaing dalam ekonomi moden
[2 markah] Penjelasan
Mempertahan kedaulatan negara daripada penjajahan British.
(c) Sebab pelaksanaan Perjanjian Malayan Union menjejaskan kedudukan Jika Malayan Union dilaksanakan, Tanah Melayu akan diletakkan di
Raja-Raja Melayu. bawah pentadbiran Pejabat Tanah Jajahan di London. Tanah Melayu
akan diperintah oleh Gabenor Malayan Union. Dengan itu,
Raja Melayu tiada kuasa dalam pemerintahan. kedudukan Raja Melayu terjejas. Dengan bantahan itu, kuasa Raja-
Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu Raja Melayu berjaya dipulihkan.
Raja Melayu menjadi ketua dalam agama Islam. [2 markah]
Raja Melayu hanya boleh membincangkan soal agama dan adat
istiadat.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 79


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

PERGERAKAN POLITIK DI SARAWAK DAN SABAH

(a) Sebab Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.


(d) Sebab kesedaran politik di Sabah amat perlahan berbanding
Beliau telah tua / uzur di Sarawak
Beliau tiada waris yang akan menggantinya.
Anak saudaranya, Anthony Brooke tidak layak mentadbir Pertubuhan yang ada berpecah belah
[2 markah] Gerakan politik tidak berkesan
Pertubuhan yang ditubuhkan ialah pertubuhan sosioekonomi.
Gerakan pertubuhan bersifat sederhana.
(b) Sebab menentang penyerahan Sarawak Sistem perhubungan kurang baik
Kesedaran berpersatuan dalam kalangan masyarakat masih rendah
Bercanggah dengan Perlembagaan 1941 Masyarakat tertutup
Brooke tidak berunding dengan pemimpin tempatan [3 markah]
Hanya disokong bukan bumiputera dan pegawai British.
[3 markah]

(c) Tindakan penduduk Sarawak untuk membantah penyerahan itu.

Persatuan menentang penyerahan Sarawak secara terbuka.


Kaum Ibu dalam PKMS berdemonstrasi dan menghantar surat
bantahan kepada kerajaan British.
Kakitangan kerajaan menentang secara terbuka.
Seramai 338 kakitangan awam meletak jawatan sebagai tanda
bantahan terhadap Surat Pekeliling kerajaan British.
Kaum terpelajar dan orang muda Sarawak mengadakan pakatan
sulit.
Mereka menubuhkan Rukun Tiga Belas untuk menghadapi tekanan
British.
Rosli Dhobi telah membunuh Gabenor Sarawak, Duncan Stewart.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 80


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

SISTEM AHLI

(a) Sistem Ahli

Sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh pihak British di Tanah


Melayu. (d) Tugas Ahli.
Sistem pentadbiran yang ditiru daripada negara Kenya dan
Rhodesia Utara. Menjaga satu portfolio dan jabatan
Sistem yang diperkenalkan oleh British untuk melatih penduduk Menguruskan pentadbiran harian jabatan.
tempatan menerajui pentadbiran. Mencadangkan undang-undang jabatannya untuk dibentangkan
[2 markah] dalam Majlis Perundangan Persekutuan (MPP).
Berbincang dengan pegawai kanan British tentang cadangan
undang-undang.
(b) Sebab British memperkenalkan Sistem Ahli Menerima arahan dan cadangan Pesuruhjaya Tinggi British dalam
menyediakan undang-undang.
Melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran.
Hasrat British menjalankan dasar dekolonisasi [2 markah]
Mengurangkan tekanan Parti Komunis Malaya (PKM)
[2 markah]
(e) Sebab pelaksanaan Sistem Ahli mendatangkan kesan yang baik
kepada pentadbiran negara
(c) Tokoh yang menjadi anggota Sistem Ahli
Sistem Ahli melatih orang tempatan berkerajaan sendiri.
Dato Onn Jaafar Ahli Dalam Negeri Sistem ini memulakan proses perpaduan kaum
O.A. Spencer Ahli Ekonomi Ia menjadi asas yang menentukan kemerdekaan yang akan dicapai
mendapat sokongan seluruh penduduk
Tunku Yaakob Ahli Pertanian & Perhutanan
Pendedahan kepada penduduk tempatan menerajui kerajaan
Dr. Lee Tiang Keng Ahli Kesihatan walaupun dikuasai oleh British
E.E.C. Thuraisingam Ahli Pelajaran [2 markah]

J.D. Hodgkinson Ahli Perindustrian &Sosial


J.D. Mead Ahli Perumahan & Kerja Raya

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 81


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

Besar menjadi pelaksana pentadbiran dan dibantu oleh Dewan


Undangan Negeri dan Exco.
PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

(a) Peranan Suruhanjaya Reid

Merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Kedudukan Raja-Raja Melayu.


Suruhanjaya ini membincangkan kandungan perlembagaan. Institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan di peringkat negeri dan
Suruhanjaya ini juga menyusun kandungannya. negara. Yang Dipertuan Agong sebagai ketua negara.
Mengkaji isu-isu penting dalam merangka perlembagaan. Hak istimewa orang Melayu.
Isu yang diutamakan dalam merangka perlembagaan ialah Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. Tanah Simpanan
pembentukan sebuah persekutuan yang kuat, pemberian kuasa Melayu dikekalkan.
autonomi kepada negeri, kedudukan Raja-Raja Melayu, hak
istimewa orang Melayu dan pewujudan satu bangsa Persekutuan Syarat dan kelayakan pemberian kerakyatan kepada imigran.
Tanah Melayu. Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu secara Kuatkuasa Undang-
Undang, Permohonan dan Naturalisasi. Prinsip jus soli diterima
Menerima memorandum. sebagai syarat kerakyatan kepada imigran.
Memorandum diterima daripada orang perseorangan dan [4 markah]
pertubuhan politik. Cadangan Parti Perikatan diberi perhatian utama.

Menerbitkan cadangan perlembagaan. (c) (i) Kandungan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
Cadangan itu dihantar kepada Parlimen British.
Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan.
Menghantar cadangan itu kepada Majlis Mesyuarat Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen
Perundangan Persekutuan Tanah Melayu untuk disahkan. Institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan
Cadangan tersebut disahkan pada 17 Ogos 1957.
Yang Dipertuan Agong sebagai ketua negara.
[6 markah]
Pemisahan kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melalui Senarai
Persekutuan dan Senarai Negeri.
(b) Isu yang diberikan perhatian oleh Suruhanjaya Reid Pada peringkat negeri, Menteri Besar menjadi pelaksana
pentadbiran dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco.
Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu secara Kuatkuasa Undang-
Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Undang, Permohonan dan Naturalisasi.
Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen iaitu terdapat Prinsip jus soli diterima.
Dewan Rakyat dan Dewan Negara di bawah kuasa Parlimen. Agama Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan.
Islam menjadi agama rasmi Persekutuan Tanah Melayu. Bahasa Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan.
Melayu adalah Bahasa kebangsaan. Tanah Simpanan Melayu dikekalkan.
Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Kuasa autonomi kepada kerajaan negeri. [4 markah]
Kuasa persekutuan dengan kuasa negeri diasingkan melalui Senarai
Persekutuan dan Senarai Negeri. Pada peringkat negeri, Menteri

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 82


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(ii) Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957


terhadap pembinaan negara dan bangsa Malaysia

Langkah pembinaan negara dan bangsa yang kukuh.


Unsur kesultanan Melayu dan sistem birokrasi Barat digabungkan
untuk membentuk identiti negara dan bangsa Persekutuan Tanah
Melayu. Kerajaan demokrasi dengan konsep Raja Berperlembagaan
dibentuk.
Ppersetujuan semua kaum menerusi pakatan murni.
Pakatan murni di kalangan pemimpin mewujudkan perpaduan kaum.
Keharmonian kaum dicapai tanpa pertumpahan darah.
Hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir negara.
Mereka boleh mentadbir mengikut acuan sendiri.
Melahirkan identiti masyarakat yang merdeka.
Perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan.

[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 83


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

CADANGAN PEMBENTUKAN MALAYSIA Mempercepatkan kemerdekaan negeri Sarawak, Sabah dan


Brunei.
Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) 1960
(a) Sebab Lee Kuan Yew mahu menggabungkan Singapura dengan
mengusulkan agar tanah jajahan diberi kemerdekaan. Hampir
Persekutuan Tanah Melayu.
semua negara di Asia Tenggara telah mendapat kemerdekaan.
Negeri Sarawak, Sabah dan Brunei belum mampu berkerajaan
Ancaman komunis di Singapura apabila Barisan Sosialis memenangi sendiri. Pembentukan Malaysia akan dapat mempercepatkan
pilihan raya kecil Hong Lim di Singapura. kemerdekaannya.
Pengaruh Barisan Sosialis, yang merupakan parti berhaluan kiri
melemahkan Parti Tindakan Rakyat pimpinan Lee Kuan Yew. Mewujudkan pasaran yang lebih luas.
Lee Kuan Yew bimbang kebangkitan Barisan Sosialis akan Pembentukan Malaysia akan mewujudkan pasaran yang luas bagi
menggugat rancangan British untuk memberi kemerdekaan kepada menggalakkan pelaburan dan meningkatkan industri pertanian.
Singapura. Tanah Melayu kaya dengan dengan bijih timah dan getah, Sabah
Lee Kuan Yew berharap Persekutuan Tanah Melayu memberikan kaya dengan balak, manakala Sarawak dan Brunei kaya dengan
pertolongan membanteras pengaruh komunis di Singapura. hasil minyak. Pembentukan Malaysia dapat memanfaatkan sumber
yang ada di negeri anggota.
[4 markah] [6 markah]

(c) (i) Apakah faedah yang dinikmati oleh Sarawak dan Sabah
(b) Cadangan pembentukan Malaysia berdasarkan idea Dato Onn Jaafar. menganggotai Malaysia ?

PENSKORAN KBAT Memperoleh kemerdekaan lebih cepat.


Ulasan Mewujudkan kestabilan politik di negeri masing-masing.
Tunku Abdul Rahman menerima cadangan pembentukan Malaysia Menghalang pengaruh komunis di wilayah Borneo.
berdasarkan idea yang dikemukakan oleh Dato Onn Jaafar. Beliau Mewujudkan pasaran yang lebih luas.
mencadangkan agar menggabungkan Sarawak, Sabah, Brunei dan Meningkatkan perkembangan industri pertanian.
Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Memanfaatkan sumber yang ada di negeri itu.
Mengimbangkan jumlah kaum.
Penjelasan
[6 markah]
Menghalang pengaruh komunis di Singapura dan di wilayah-
wilayah Borneo. (ii) Sebab kedaulatan negara Malaysia dipertahankan
Ideologi komunis bertapak di Singapura apabila parti Barisan
Sosialis memenangi pilihan raya kecil Hong Lim di Singapura. PENSKORAN KBAT
Clandestine Communist Organization (CCO) mahu menjadikan Mengekalkan kuasa untuk membuat keputusan tentang hal-hal
Sarawak sebagai sebuah negara komunis di Borneo. Pembentukan
yang berhubung dengan pentadbiran dan politik negara.
Malaysia dapat menjadi benteng bagi menghadapi ancaman
Kerajaan kita memerintah atas paksi sendiri. Rakyat dan negara
komunis di Asia Tenggara.
boleh melaksanakan apa jua kegiatan selagi tidak bercanggah
dengan undang. Rakyat mendokong segala perancangan kerajaan
tanpa wujud sebarang percanggahan
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 84


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA


(c) (i) Konfrontasi berjaya ditangani melalui kebijaksanaan pemimpin
(a) Indonesia kecewa dengan pembentukan Persekutuan Malaysia negara kita.

PENSKORAN KBAT PENSKORAN KBAT


Ulasan Ulasan
Indonesia kecewa dengan pembentukan Persekutuan Malaysia. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia berjaya ditangani
Indonesia mengisytiharkan Konfrontasi terhadap Malaysia. melalui kebijaksanaan pemimpin negara kita.
Penjelasan Penjelasan
Pembentukan Malaysia menjejaskan penyebaran ideologi Parti Malaysia tidak menyerang balas tindakan Indonesia.
Komunis Indonesia (PKI). Pembentukan Malaysia boleh mengancam Malaysia mengambil sikap berdiam diri terhadap tindakan Indonesia.
keselamatan Indonesia. Indonesia menganggap pembentukan Contohnya, Malaysia tidak bertindak balas menyerang kapal nelayan
Malaysia adalah penjajahan bentuk baru. Pembentukan Malaysia dan menceroboh ruang udara Malaysia. Langkah tersebut dapat
dianggap menghalang hasrat Indonesia menubuhkan Melayu Raya mengelakkan ketegangan yang boleh mencetuskan peperangan
yang terdiri semua negeri di Kepulauan Melayu antara kedua-dua negara.

[4 markah] Malaysia memberi penerangan situasi sebenar yang berlaku.


Malaysia mengadakan lawatan ke negara Dunia Ketiga dan Afro-
Asia untuk memberi penjelasan tentang masalah hubungan antara
(b) Hubungkait slogan Ganyang Malaysia dengan kesan buruk kepada Malaysia dengan Indonesia. Penerangan tersebut menyebabkan
negara Malaysia negara Dunia Ketiga dan negara Afro-Asia memahami kekeliruan
yang timbul. Hal ini menjadikan mereka lebih menghormati Malaysia.
PENSKORAN KBAT
Serangan ke atas kapal nelayan menyebabkan nelayan Malaysia [6 markah]
takut untuk turun ke laut menangkap ikan.
Contohnya, nelayan di pinggir Selat Melaka menghentikan aktiviti (ii) Kemungkinan yang akan berlaku, jika Konfrontasi
menangkap ikan untuk melindungi keselamatan mereka. Hal ini tidak dapat diselesaikan.
menyebabkan industri perikanan negara Malaysia terjejas.
Pendapatan nelayan Malaysia juga terjejas PENSKORAN KBAT
Ketegangan antara Malaysia dengan Indonesia
Tindakan memburukkan Malaysia menjatuhkan martabat negara berpanjangan.
di peringkat antarabangsa. Ketegangan tersebut menyebabkan hubungan negara serumpun
Indonesia memburukkan Malaysia di negara Afro-Asia dan di menjadi renggang. Apa-apa isu yang berkaitan dengan kedua-
Negara Dunia Ketiga. Malaysia dituduh mengamalkan dasar dua negara berjiran ini sukar untuk diselesaikan. Peperangan
penjajahan bentuk baru melalui pembentukan Malaysia. Hal ini mungkin berlaku antara Malaysia dengan Indonesia akibat isu
menjadikan negara-negara lain hilang rasa hormat terhadap tersebut. Keadaan politik yang tidak stabil mengundang campur
Malaysia. tangan kuasa besar dunia yang cuba mengambil kesempatan
melebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara.
[6 markah] [4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 85


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN MALAYSIA

(a) Reaksi penduduk Sarawak dan Sabah terhadap cadangan


pembentukan Persekutuan Malaysia (b) Langkah menjayakan pembentukan Persekutuan Malaysia.

Reaksi Penduduk Sarawak British menubuhkan Jawatankuasa Perunding


Parti Negara Sarawak (PANAS) menyokong penubuhan Malaysia. Perpaduan Kaum (JPPK).
JPPK memberi penerangan tentang gagasan Malaysia, mengumpul
Parti Kebangsaan Sarawak (SNAP), Barisan Rakyat Jati Sarawak pandangan penduduk dan menggalakkan kegiatan ke arah
(BERJASA), Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) dan Sarawak pembentukan Malaysia. JPPK mengadakan mesyuarat sebanyak
Chinese Association (SCA) pada peringkat awalnya menentang empat kali di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura.
penyertaan Sarawak ke dalam Malaysia. Mereka mahu JPPK hantar memorandum kepada Suruhanjaya Cobbold.
mendapatkan kemerdekaan sendiri terlebih dahulu. Memorandum tersebut mengandungi pandangan rakyat Sarawak
Bagaimanapun, akhirnya parti-parti ini menyokong penubuhan dan Sabah untuk dimasukkan dalam perlembagaan baru.
Malaysia.
Pihak British menubuhkan Suruhanjaya Cobbold.
Parti Bersatu Rakyat Sarawak (SUPP) terus menerus menentang
Suruhanjaya Cobbold meninjau pandangan rakyat Sarawak dan
penggabungan itu.
Sabah tentang gagasan Malaysia. Suruhanjaya tersebut juga
PANAS, SNAP, BERJASA, PESAKA dan SCA telah bergabung
mengemukakan cadangan perlembagaan Malaysia yang baru
membentuk Parti Perikatan Sarawak. Mereka menyokong
penubuhan Malaysia. British menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
Mereka berusaha menyekat pengaruh SUPP yang menentang JAK memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold. JAK juga
penyertaan Sarawak. menerangkan penubuhan Malaysia kepada rakyat Sarawak dan
Sabah. JAK membincang hak penduduk Sarawak dan Sabah.
Reaksi Penduduk Sabah
Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) menubuhkan
Pengumuman tentang gagasan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman
perwakilan Malaysia ke PBB.
telah melahirkan parti-parti politik di Sabah. Wakil PBB meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan
Contohnya Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO), Sabah. Perwakilan itu juga mengesahkan pendirian rakyat Sarawak
Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO), Parti Kaum dan Sabah untuk menganggotai Malaysia.
Dusun, Parti Pasok Momugun, Parti Bersatu, Parti Demokratik dan [6 markah]
sebagainya.
Parti-parti ini bergabung membentuk Parti Perikatan Sabah.
Parti Perikatan Sabah menyokong penyertaan Sabah ke dalam
Malaysia tetapi dengan syarat tertentu.
Parti Perikatan Sabah mengemukakan tuntutan 20 syarat
kemasukan Sabah ke dalam Malaysia yang dikenali Perkara 20.
Perkara 20 dan dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 86


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(c) (i) Sebab majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyerrtai
persekutuan Malaysia ?

Kesungguhan usaha yang dijalankan kerajaan Persekutuan Tanah


Melayu yang memberikan penerangan tentang kebaikan
pembentukan Malaysia.
Parti Perikatan memenangi pilihan raya memberi keyakinan bahawa
kerajaan Persekutuan Tanah Melayu berwibawa.
Penduduk Sarawak dan Sabah enggan menyertai Indonesia dan
Filipina.
Sarawak dan Sabah akan memperoleh kemerdekaan.
Sarawak dan Sabah dapat menggunakan khidmat kepakaran
kerajaan Persekutuan Tanah Melayu untuk memakmurkan
ekonominya.
Sarawak dan Sabah dapat memanfaatkan sumber ekonominya yang
selama ini tidak dapat diterokai.
[6 markah]

(ii) Iktibar daripada kejayaan pembentukan Malaysia

PENSKORAN KBAT
Memperlihatkan kewibawaan tokoh politik Tanah Melayu,
Sarawak, Sabah dan Singapura.
Mereka menggemblengkan fikiran memikirkan langkah untuk
menangkis ancaman komunis. Pendekatan diplomasi dalam politik
politik dapat menangkis tentangan Indonesia dan Filipina. Mereka
berjaya membentuk kerjasama serantau ke arah pembentukan
Malaysia
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 87


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

Melantik Perdana Menteri.


CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN : RAJA BERPERLEMBAGAAN
Melantik dan memecat Menteri dan Timbalan Menteri atas nasihat
Perdana Menteri.
(a) Maksud raja berperlembagaan Mengisytiharkan undang-undang darurat
Melantik Pengerusi dan ahli Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).
Raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja Melantik Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.
mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Melantik hakim dan Peguam Negara.
Yang Dipertuan Agong bertindak berdasarkan Perlembagaan Melantik Ketua Audit Negara.
Malaysia dan nasihat Perdana Menteri.
Mentauliahkan duta-duta negara kita.
Baginda tidak boleh bertindak sendirian kecuali dalam perkara Melantik Ahli Dewan Negara.
tertentu yang memerlukan budi bicara baginda untuk membuat [3 markah]
keputusan.
Yang Dipertuan Agong dipilih dalam kalangan sembilan orang Raja
Melayu secara bergilir-gilir. Pemilihan baginda dibuat mengikut (d) Sebab institusi Yang Dipertuan Agong perlu kita pertahankan
peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia.
[2 markah] PENSKORAN KBAT
Institusi tersebut adalah warisan Kesultanan Melayu Melaka.
(b) Perlantikan Yang Dipertuan Agong dilantik Raja-Raja Melayu adalah ciri negara dan bangsa kita. Baginda
adalah Ketua Utama Negara. Baginda menjadi simbol perpaduan
Yang Dipertuan Agong dipilih daripada kalangan sembilan orang rakyat dalam negara ini. Baginda menjaga kedudukan dan hak
Raja Melayu secara bergilir-gilir. istimewa orang Melayu. Baginda menjadi Ketua Agama Islam
Pemilihan baginda dibuat mengikut peruntukan dalam [3 markah]
Perlembagaan Malaysia.
[2 markah]

(c) Bidang kuasa Yang Dipertuan Agong

Mengetuai Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan


Kehakiman.
Memanggil dan membubarkan Parlimen.
Menjadi Ketua Tertinggi dalam Angkatan Tentera.
Mengampunkan dan menangguhkan hukuman oleh Mahkamah
Tentera.
Menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang
Melayu.
Menitahkan Majlis Raja-Raja bersidang.
Menjadi Ketua Agama Islam bagi negeri baginda sendiri, Pulau
Pinang, Melaka, Wilayah Persekutuan, Sarawak dan Sabah.
Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 88
TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN : BADAN PERUNDANGAN Kerajaan akan mewartakan undang-undang dalam Warta
Kerajaan.
Undang-undang yang diluluskan itu dinamakan Akta.
(a) Maksud Badan Perundangan
[6 markah]
Badan Perundangan merujuk kepada Parlimen.
Badan Perundangan terdiri daripada tiga komponen iaitu Yang (c) (i) Melaksanakan pilihan raya secara telus
Dipertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat
Badan ini berfungsi menggubal undang-undang di negara kita. PENSKORAN KBAT
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) mestilah kekalkan integritinya.
[2 markah] SPR hendaklah mengemaskinikan sempadan pilihan raya,
pendaftaran pemilih dan pengendalian pilihan raya mengikut
(b) Proses menggubal dan meluluskan undang-undang di Parlimen peredaran dan keperluan semasa. Urusetia SPR wajib mengikut
garis panduan dan dasar yang telah ditetapkan oleh SPR.
Kementerian membuat cadangan undang-undang.
Apabila cadangan itu diluluskan, Jabatan Peguam Negara akan Pilihan raya dijalankan secara adil
menggubal rang undang-undang yang dikehendaki. Parti yang bertanding hendaklah menyediakan manifesto yang
menyatakan prinsip dan hasrat yang hendak dilaksanakan jika
Ahli Dewan Rakyat membuat Pembacaan Pertama di Dewan
memenangi pilihan raya. Pihak yang bertanding dibenarkan
Rakyat.
melancarkan kempen pilihan raya.Kempen dijalankan dalam tempoh
Pembacaan Pertama rang undang-undang hanya membaca tajuk
antara tujuh hingga lima belas hari sahaja. Setiap pihak dibenarkan
sahaja.
mengakses kempen mereka melalui media yang diluluskan oleh
Ahli Dewan Rakyat membuat Pembacaan Kedua. kerajaan. Rakyat dibenarkan membuat pilihan calon yang mereka
Dalam Pembacaan Kedua, rang undang-undang dibaca dan berkenaan tanpa ada paksaan atau halangan.
dibahaskan. Rang undang-undang itu kemudiannya dibincangkan [6 markah]
secara terperinci oleh Jawatankuasa Dewan Rakyat.
Ahli Dewan Rakyat membuat Pembacaan Ketiga.
Dalam Pembacaan Ketiga, rang undang-undang dibahas dan
diluluskan. Rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan
Rakyat dikemukakan ke Dewan Negara.
Rang undang-undang dibentangkan di Dewan Negara
Pembacaan rang undang-undang tersebut melalui proses yang
sama seperti di Dewan Rakyat.
Rang undang-undang diserahkan kepada Yang di-Pertuan
Agong.
Yang di-Pertuan Agong memperkenan dan menurunkan Mohor
Negara.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 89


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(ii) Kriteria memilih seorang ahli Dewan Rakyat

Warganegara Malaysia yang berusia matang dalam membuat


pertimbangan atau keputusan berhubung perkara penting.
Bukan seorang yang muflis supaya tidak berlaku penyalagunaan
kuasa dan penyelewengan dalam menjalankan tugas kerana
keadaannya yangb terdesak.
Bukan bekas seorang banduan kerana status tersebut akan
menjejaskan reputasi dan kepercayaan rakyat terhadapnya.
Seorang yang berpegang kepada prinsip kerana ketegasannya akan
mempengaruhi pihak tertentu untuk membuat keputusan yang tepat
demi untuk kepentingan negara.
Seorang yang taat kepada ajaran agama agar dapat mengawal
tingkah laku dan tindakan politiknya.
Seorang yang petah berbicara agar dapat berhujah dengan baik
semasa berada dalam sidang Dewan Rakyat.
Seorang yang berpengetahuan luas tentang isu semasa agar dapat
mengambil iktuibar dalam membuat keputusan untuk kepentingan
negara.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 90


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN : BADAN PELAKSANA

(a) Tanggungjawab kementerian


(d) Hubungkait gejala rasuah dengan reputasi perkhidmatan awam
Menggubal dasar kerajaan
PENSKORAN KBAT
Mencadangkan rang undang-undang berkaitan dengan
Pemberian wang atau hadiah kepada kakitangan awam
kementeriannya.
menyebabkan urusan perkhidmatan dilaksanakan tidak
Melaksanakan dasar kerajaan di peringkat kementerian
mengikut prosedur.
Merancang dan menyelaras program pembangunan ekonomi dan Mengharapkan wang sogokan boleh menjadikan kakitangan awam
sosial. tamak. Pemberian tender projek kerajaan kepada kroni
Menjalankan pentadbiran di peringkat kementerian. menyebabkan spesifikasi kerja tidak dilaksanakan dengan telus.
[2 markah] Penyelewengan kuasa menyebabkan masyarakat hilang
kepercayaan kepada keupayaan perkhidmatan kerajaan.
Penyalagunaan wang kerajaan menyebabkan negara kehilangan
(b) Tujuan penubuhan suruhanjaya perkhidmatan. dana.
[2 markah]
Mengendalikan urusan perlantikan kakitangan awam.
Menguruskan kenaikan pangkat kakitangan awam.
Memantau disiplin kakitangan awam. (e) Cara untuk meningkatkan produktiviti negara.
[2 markah]
PENSKORAN KBAT
Mengadakan kursus kepada kakitangan awam supaya dapat
(c) Ciri badan berkanun meningkatkan integriti.
Contohnya kursus profesionalisme perkhidmatan. Kursus ini
Badan berkanun adalah badan separuh kerajaan. memberikan penerangan tentang langkah untuk meningkatkan kualiti
Badan ini mempunyai kuasa autonomi tertentu. kerja. Kursus ini akan meningkatkan motivasi kaki tangan awam
Badan berkanun mempunyai peruntukan kewangan tersendiri. untuk menjalankan tanggung jawab dengan lebih cemerlang.
Badan Berkanun ditadbir oleh Lembaga Pengarah yang
Memperkasakan peranan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam agar
bertanggungjawab terus kepada menteri.
dapat memantau disiplin kakitangan awam.
Badan ini berfungsi mempercepatkan program pembangunan
Memberi bonus yang berpatutan kepada kakitangan awam sekiranya
kementeriannya.
perkhidmatan awam berjaya produktiviti kerajaan.
[2 markah]
Mengenakan tindakan tegas kepada kakitangan awam yang
menyalahtadbir urusan perkhidmatan kerajaan supaya menjadi
peringatan kepada semua kakitangan awam yang lain.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 91


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

CIRI DEMOKRASI BERPARLIMEN : BADAN KEHAKIMAN

(a) Bidang kuasa Badan Kehakiman


(c) (i) Kedudukan Hakim dalam sistem kehakiman
Mendengar dan menentukan perkara sivil dan jenayah
Menentukan kesahihan undang-undang. Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana
Menteri.
Mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri.
Urusan perlantikan, kenaikan pangkat, dan perlucutan jawatan
Mentafsirkan undang-undang.
terletak di bawah kuasa YDP Agong.
Mengisytiharkan undang-undang bertulis Kerajaan Persekutuan /
Hakim tidak boleh dipecat sewenang-wenangnya.
Negeri.
Hakim tidak boleh melibatkan diri dalam politik.
Mengisytiharkan tindakan kerajaan tidak sah di sisi undang-undang.
[4 markah]
Tidak mempunyai kuasa meminda undang-undang.
[4 markah]
(ii) Langkah meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap sistem
kehakiman
(b) Hirarki sistem mahkamah
PENSKORAN KBAT
Mahkamah Rendah Menambahbaikkan kualiti penghakiman
Mahkamah Majistret. Meningkatkan kecekapan hakim. Hakim perlu mengelak daripada
Mahkamah Sesyen. menangguhkan perbicaraan kes dan diharapkan seboleh-bolehnya
mendengar sesuatu kes sehingga selesai, bukan secara
Mahkamah Atasan berperingkat, untuk memudahkan mereka menyediakan
Mahkamah Tinggi penghakiman bertulis ketika segala bukti dan keterangan masih
(Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sarawak dan segar dalam ingatan. Tatalaku hakim ketika mengendalikan
Sabah) perbicaraan dan dalam menjalani kehidupan seharian juga amat
Mahkamah Rayuan diberi perhatian untuk mengelak wujudnya persepsi negatif orang
Mahkamah Persekutuan ramai terhadap badan kehakiman.
[6 markah]
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 92


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

LAMBANG NEGARA

(a) (i) Maksud lambang-lambang pada perisai dalam Jata Negara


(ii) Pengertian cogan kata Bersekutu Bertambah Mutu

Empat jalur berlainan warna PENSKORAN KBAT


Empat jalur warna merujuk kepada Negeri Melayu Bersekutu. Warna Semangat permuafakatan dan perpaduan negeri di Malaysia.
hitam dan putih melambangkan negeri Pahang. Warna merah dan Gabungan Negeri-Negeri Melayu, Sabah dan Sarawak akan
kuning melambangkan negeri Selangor. Warna hitam, putih dan membentuk Persekutuan Malaysia yang utuh. Persekutuan
kuning melambangkan negeri Perak. Warna merah, hitam dan Malaysia akan membawa kemakmuran kepada semua negeri
kuning melambangkan Negeri Sembilan. anggota. Perpaduan negeri dalam Persekutuan Malaysia akan
memperkuatkan pertahanan negara. Perpaduan rakyat di
Lima bilah keris Malaysia akan membawa kemajuan kepada negara.
Yang melambangkan lima buah Negeri Melayu Tidak Bersekutu. [4 markah]
Negeri tersebut ialah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan
Johor.
(b) Kepentingan Jalur Gemilang.
Pokok pinang
Membezakan Malaysia dengan negara lain.
Yang melambangkan negeri Pulau Pinang.
Membangkitkan semangat perjuangan rakyat.
Pokok Menimbulkan rasa bangga rakyat terhadap negara.
Merujuk kepada pokok Melaka yang melambangkan negeri Melaka. Dikibarkan dalam majlis dan adat istiadat rasmi.
Menjadi tanda ketaatan kepada raja dan negara.
Burung Menjadi simbol perpaduan, kebanggan dan kedaulatan.
Merujuk kepada burung Kenyalang yang melambangkan negeri
Sarawak. [6 markah]

Gunung
Merujuk kepada Gunung Kinabalu yang melambangkan Sabah.

[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 93


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(c) Gejala tidak menghormati Lagu Kebangsaan

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Gejala tidak menghormati Lagu Kebangsaan semakin
berleluasa dalam kalangan masyarakat Malaysia hari ini.
Contohnya memasang Bendera Kebangsaan secara terbalik,
menukar lambang warna dalam Bendera Kebangsaan, menukar lirik
Lagu Kebangsaan dan mengubah rentak Lagu Kebangsaan

Penjelasan
Menerapkan kefahaman tentang maksud lambang-lambang Jata
Negara dan Bendera Kebangsaan.
Generasi muda hendaklah memahami dan dapat mentafsir maksud
lirik Lagu Kebangsaan. Generasi muda menghayati nilai-nilai
patriotik pada lirik tersebut. Dengan itu akan melahirkan perasaan
cinta dan hormat kepada lambang-lambang negara.

Menghayati lagu Negara Ku.


Kita hendaklah menyanyikan Lagu Negara Ku dalam majlis rasmi.
Kita hendaklah berdiri tegak dan menghayati maksud Lagu
Kebangsaan apabila diperdengarkan.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 94


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

(a) Matlamat RMK 1 dan RMK 2 (c) (i) Peranan FELDA

Mewujudkan integrasi nasional FELDA telah membuka tanah baru secara besar-besaran melalui
Menyelesaikan masalah sosial antara kaum, kawasan dan wilayah. agensinya seperti Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA),
Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH), Lembaga
Menambahkan pendapatan Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) dan Lembaga Kemajuan
Menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang ekonomi. Kelantan Selatan (KESEDAR) untuk menempatkan penduduk luar
bandar yang miskin dan tidak bertanah.
Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.
FELDA memberikan tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa
[4 markah]
sawit untuk tujuan eksport.
(b) Strategi RMK 1 dan RMK 2 FELDA memberi tumpuan kepada pembangunan industri dan
pembangunan bandar baru di tanah rancangan yang dibukanya.
Melaksanakan program pembangunan wilayah dengan membuka FELDA telah melengkapkan kemudahan asas di kawasan
tanah baru (tanah rancangan) petempatan baru untuk meningkatkan taraf hidup penduduk.
Melaksanakan program pembangunan wilayah seperti melancarkan FELDA memindahkan penduduk miskin ke petempatan baru untuk
projek Tiga Segi Jengka, Johor Tenggara dan Pahang Tenggara. menjadikan mereka sebagai petani moden.
Membantu petani dengan cara membangunkan ekonomi dan FELDA memberikan tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa
masyarakat luar bandar. sawit untuk meningkatkan hasil pertanian negara.
Menggalakkan perdagangan dengan memberikan pinjaman modal [6 markah]
kepada pengusaha pertanian, menggalakkan penyertaan orang
Melayu dalam perniagaan (ii) Penubuhan Majlis Amanah Rakyat (MARA) adalah suatu
Menggalakkan penyertaan bumiputera dalam sektor perusahaan dan tindakan yang bijak.
perdagangan.
Menjalankan penyelidikan meningkatkan hasil pertanian. PENSKORAN KBAT
Menggalakkan kemunculan industri baru. Ulasan
Memajukan bandar dengan menyediakan infrastruktur yang lengkap. Penubuhan Majlis Amanah Rakyat (MARA) adalah suatu tindakan
yang bijak.
[4 markah]
Penjelasan
Membangunkan masyarakat luar bandar.
Membantu bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian.
MARA membantu usahawan bumiputera. MARA menambahkan
guna tenaga bumiputera. MARA meningkatkan ekuiti bumiputera.
MARA menyediakan kemudahan asas kepada bumiputera.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 95


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

(a) Matlamat Rancangan Malaya Pertama (1956 1960)

Membangunkan kawasan luar bandar (d) Peranan FELDA dalam menjayakan matlamat Rancangan Malaya
Kedua (1961 1965).
Merapatkan jurang pendapatan penduduk luar bandar dengan
bandar
Meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar
Mengurangkan kemiskinan penduduk luar bandar.
Meningkatkan hasil pertanian negara
Mempelbagaikan aktiviti ekonomi negara
Membuka tanah baru secara besar-besaran untuk pertanian
Mempelbagaikan sumber pendapatan negara
Membuka tanah baru untuk petempatan
Mengurangkan pergantungan kepada bijih timah dan getah
Menyediakan kemudahan asas di kawasan tanah baru dibuka
[2 markah] Memindahkan penduduk luar bandar yang miskin ke kawasan
petempatan baru
(b) Strategi mencapai matlamat RMK 1 Menjadikan penduduk luar bandar yang miskin sebagai petani
moden
Membuka tanah baru untuk pertanian Memberi tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit di
Menanam semula getah kawasan tanah baru dibuka
Mempelbagaikan hasil keluaran pertanian
[2 markah]
Memperluaskan perusahaan perlombongan bijih timah
Menyediakan perkhidmatan kesihatan, pendidikan dan perhubungan
Membina infrastruktur (e) Langkah kerajaan menubuhkan Majlis Amanah Rakyat (MARA)
[2 markah] adalah suatu tindakan yang bijak.

PENSKORAN KBAT
(c) Sebab pencapaian Rancangan Malaya Pertama (1956 1960) kurang Ulasan
berjaya Penubuhan MARA adalah langkah bijak

Ancaman komunis semasa Darurat Penjelasan


Sejumlah pendapatan negara dialih kepada keselamatan negara Dapat membangunkan masyarakat luar bandar .
Kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia MARA memberikan pinjaman modal kepada pengusaha pertanian.
Dengan itu, petani dapat memajukan lagi pertanian hingga
[2 markah] memasarkan hasil pertanian tersebut. MARA juga menggalakkan
orang Melayu dalam bidang perniagaan hingga menjadi pengusaha
yang Berjaya.

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 96


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (DASAR EKONOMI BARU)

(a) Matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB)


(c) Agensi menjayakan Dasar Ekonomi Baru (DEB).
DEB bertujuan untuk membasmi kemiskinan masyarakat tanpa
mengira kaum. LIhat (d)
Untuk merapatkan jurang ekonomi antara kaum. [2 markah]
Untuk merapatkan jurang ekonomi antara kawasan bandar dengan
kawasan luar bandar.
(d) Peranan agensi yang menjayakan DEB
Untuk menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi.
Untuk menyusun semula masyarakat agar tiap-tiap kaum tidak Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
dikenali berdasarkan kepada fungsi ekonominya. Memainkan peranan dalam pembukaan tanah.
Untuk memajukan ekonomi masyarakat luar bandar. Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA)
[2 markah] Membangunkan ekonomi luar bandar.
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Membangunkan masyarakat luar bandar.
(b) Langkah mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
Menjalankan penyelidikan meningkatkan hasil pertanian.
Kerajaan membuka tanah rancangan secara besar-besaran untuk
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah
menempatkan rakyat yang tidak mempunyai tanah.
(RISDA)
Kerajaan menumpukan penanaman getah dan kelapa sawit untuk
Membantu pekebun kecil dari segi penyelidikan dan penanaman
melibatkan rakyat dalam pertanian komersil.
semula getah.
Kerajaan meningkatkan kemudahan infrastruktur di kawasan luar
Lembaga Pertubuhan Peladang
bandar untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
Membantu petani melibatkan diri dalam koperasi.
Kerajaan menggalakkan masyarakat luar bandar menceburi bidang [2 markah]
perniagaan untuk meningkatkan ekonomi mereka.
Kerajaan memberikan bantuan modal dan teknikal kepada
bumiputera supaya mereka melibatkan diri dalam perniagaan.
Kerajaan melancarkan Skim Amanah saham Nasional untuk
meningkatkan hak milik modal saham bumiputera.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 97


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(e) Dasar Ekonomi Baru (DEB) memainkan peranan penting dalam


memajukan masyarakat.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) memainkan peranan
penting dalam memajukan masyarakat di negara kita.

Penjelasan
Kerana dapat memajukan bumiputera menyebabkan jurang
kemiskinan antara kaum berjaya dirapatkan.
Kerana dapat memajukan masyarakat luar bandar menyebabkan
jurang kemiskinan antara wilayah dapat dikurangkan.
Kerana dapat meningkatkan penyertaan orang Melayu dalam
perniagaan menyebabkan kadar kemiskinan orang Melayu berjaya
dikurangkan.
Kerana dapat membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum
menyebabkan perpaduan kaum berjaya dieratkan.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 98


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(c) (i) Hubungkait Dasar Ekonomi Baru (DEB) dengan sosioekonomi


masyarakat luar bandar
RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (DASAR EKONOMI BARU)
PENSKORAN KBAT
(a) Frasa mencapai sasaran membasmi kemiskinan dan menyusun Pembukaan tanah rancangan menyebabkan masyarakat yang
semula masyarakat Malaysia. tidak bertanah telah mempunyai tanah sendiri.
Masyarakat luar bandar yang tidak bertanah ditempatkan di tanah
PENSKORAN KBAT rancangan yang telah dibuka oleh kerajaan. Tanah rancangan
Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menghapuskan dilaksanakan oleh agensi FELDA dengan kerjasama agensi kerajaan
identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. negeri. Pembinaan kemudahan asas yang cukup di tanah rancangan
Kerajaan berusaha merapatkan jurang ekonomi antara kaum dan jurang menyebabkan masyarakat luar bandar dapat menikmati taraf hidup
ekonomi antara wilayah. Kerajaan berusaha menyusun semula yang baik.
masyarakat dinsamping memajukan ekonomi masyarakat luar bandar.
Pemberian bantuan biasiswa menyebabkan pelajar Bumiputera di
[4 markah] luar bandar dapat melanjutkan pelajaran ke luar negara.
Pelancaran skim Amanah Saham Nasional menyebabkan kaum
Bumiputera memiliki pegangan saham dalam syarikat.
(b) Rasionalnya pelaksanaan DEB
Penyediaan kemudahan pinjaman modal menyebabkan kaum
Bumiputera dapat memulakan perniagaan.
PENSKORAN KBAT
Ulasan [4 markah]
DEB dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun iaitu dari 1971 hingga
(ii) Kemungkinan yang wujud jika kerajaan tidak melancarkan
1990. Rancangan Pembuangunan Lima Tahun yang dilaksanakan di Dasar Ekonomi Baru
bawah Dasar Ekonomi Baru ialah RMK2 (1971 1975), RMK3 (1976
1980), RMK4 (1981 1985) dan RMK5 (1986 1990). Usaha PENSKORAN KBAT
kerajaan melancarkan DEB adalah tindakan yang wajar.
Masyarakat luar bandar masih miskin
Penjelasan Mereka masih bergantung kepada ekonomi sara diri. Contohnya,
DEB dapat membasmi kemiskinan masyarakat tanpa mengira menanam padi, menanam tanaman sampingan dan menternak
kaum. binatang secara kecil-kecilan. Hal ini menyebabkan taraf hidup
DEB dapat merapatkan jurang ekonomi antara kaum dan dapat mereka rendah.
merapatkan jurang ekonomi antara kawasan bandar dengan
kawasan luar bandar. DEB dapat menghapuskan identiti kaum Wujudnya jurang pendapatan antara bandar dengan luar
mengikut fungsi ekonomi. DEB dapat menyusun semula masyarakat bandar.
agar tiap-tiap kaum tidak lagi dikenali berdasarkan kepada fungsi Kaum Cina yang tinggal di kawasan bandar berpeluang menceburi
ekonominya. DEB dapat memajukan ekonomi masyarakat luar bidang perniagaan yang berupaya menjadi kaya manakala kaum
bandar. Melayu dan India yang tinggal di luar bandar terus miskin. Keadaan
[6 markah] ini boleh menyebabkan wujudnya perasaan tidak puas hati dalam
kalangan kaum tertentu. Perasaan tidak puas hati ini melambatkan
lagi proses integrasi nasional.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 99


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA (DPEN) (d) Sebab kerajaan memindahkan perkhidmatan dan perusahaan sektor
kerajaan kepada sektor swasta melalui Dasar Penswastaan

(a) Matlamat Dasar Pertanian Negara PENSKORAN KBAT


Hendak mengurangkan beban kewangan kerajaan
Bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan sektor pertanian. Kerajaan menggunakan dana yang banyak untuk menguruskan
Supaya menguruskan sumber ekonomi pertanian negara secara sesebuah jabatan. Dana tersebut digunakan untuk membayar gaji
cekap. kaki tangan awam, menguruskan perbekalan, pengurusan dan
pentadbiran serta kenderaan jabatan. Dengan menswastakan
Untuk memaksimumkan pendapatan pekebun kecil.
jabatan kerajaan tersebut, kerajaan dapat menjimatkan dana
Untuk memajukan komoditi utama yang berpotensi untuk dieksport. kerajaan. Sumber kewangan tersebut dapat digunakan untuk tujuan
pembangunan lain
[2 markah]
Hendak meningkatkan produktiviti negara agar dapat meningkatkan
pendapatan negara
(b) Maksud pembangunan in-situ
Hendak meningkatkan kualiti perkhidmatan agar pentadbiran
menjadi lebih lancar
Strategi meningkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia
[2 markah]
ada.
Dilaksanakan dengan cara memulihkan kawasan pertanian yang (e) Kerajaan Malaysia meletakkan sasaran 70 juta penduduk menjelang
berproduktiviti rendah. tahun 2100
Dilaksanakan melalui projek pembangunan pertanian bersepadu
dengan menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian. PENSKORAN KBAT
Pendirian
[2 markah] Kerajaan Malaysia meletakkan sasaran 70 juta penduduk
menjelang tahun 2100 adalah RASIONAL
(c) Langkah mencapai matlamat Dasar Pertanian Negara.
Penjelasan
Kerajaan membuka tanah baru melalui rancangan FELDA, agensi
Penduduk yang banyak akan meningkatkan jumlah tenaga kerja
pembangunan wilayah dan kerajaan negeri.
Kita tidak perlu lagi mengharapkan tenaga buruh dari negara luar.
Memperkenalkan program pembangunan insitu untuk memulihkan
Dengan jumlah tenaga kerja yang banyak, produktiviti dapat
kawasan yang berproduktiviti rendah. ditingkatkan. Hal ini akan menyebabkan berlaku peningkatan
Menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian seperti pemasaran, pendapatan negara.
kredit, subsidi dan penyelidikan.
Kementerian Pertanian memperkenalkan projek penswastaan Kerana pasaran semakin luas menyebabkan barangan kita boleh
pertanian yang melibatkan sektor swasta dalam projek penswastaan. dipasarkan dalam negara
Kerana boleh menambahkan bilangan tentera menyebabkan
[2 markah] keselamatan negara terjamin.

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 100


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA (DPEN)

(a) Konsep Persyarikatan Malaysia (ii) Cabaran dalam mencapai matlamat Dasar Kependudukan
Negara dan cadangan mengatasi cabarannya.
Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat. PENSKORAN KBAT
Malaysia dimiliki bersama oleh kerajaan dan sektor swasta. Cabarannya ialah hendak menyelaraskan kadar pertumbuhan
Kakitangan kerajaan dan swasta adalah pemilik saham dan pekerja. penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara.
Mereka sama-sama memajukan syarikat (Malaysia). Kerajaan perlu menyediakan kemudahan asas untuk keperluan
[4 markah] rakyat selaras dengan pertambahan penduduk. Contohnya
kemudahan pendidikan, bekalan air bersih, perkhidmatan kesihatan
(b) Strategi menjayakan matlamat Dasar Pertanian Negara (DPN). dan lain-lain. Jika kemudahan tersebut tidak dapat dipenuhi, ia akan
menjejaskan kualiti hidup rakyat. Dengan itu matlamat untuk
Kerajaan membuka tanah baru melalui rancangan FELDA, agensi mencapai negara maju tidak akan tercapai kerana produktiviti
pembangunan wilayah dan kerajaan negeri. negara berada pada tahap yang rendah.
Memperkenalkan program pembangunan insitu untuk memulihkan
kawasan yang berproduktiviti rendah. Cabaran tersebut dapat diatasi dengan cara memajukan
Menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian seperti pemasaran, ekonomi negara.
kredit, subsidi dan penyelidikan. Pelbagai pihak perlu merancang cara meningkatkan pengeluaran
Kementerian Pertanian memperkenalkan projek penswastaan dalam pelbagai bidang sama ada bidang pertanian, perindustrian,
pertanian yang melibatkan sektor swasta dalam projek penswastaan. pelancongan, kraftangan dan sebagainya. Pelbagai infrastruktur
disediakan untuk menggalakkan pelaburan asing dalam pelbagai
[4 markah] sektor. Peluang pekerjaan yang banyak dapat diwujudkan untuk
menampung jumlah penduduk. Dengan itu, pengangguran tidak
(c) (i) Dasar Penswastaan boleh mendatangkan kesan positif berlaku di negara kita.

PENSKORAN KBAT [6 markah]


Pendirian
Dasar Penswastaan BOLEH mendatangkan kesan positif
kepada pembangunan ekonomi negara

Dapat mengurangkan beban kewangan kerajaan


Kerajaan menggunakan dana yang banyak untuk menguruskan
sesebuah jabatan. Dana digunakan untuk membayar gaji kaki
tangan awam, menguruskan perbekalan, dan sebagainya. Dengan
menswastakan jabatan kerajaan tersebut, kerajaan dapat
menjimatkan dana kerajaan. Sumber kewangan tersebut dapat
digunakan untuk tujuan pembangunan lain
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 101


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

RUKUN NEGARA
(d) Kebaikan menghayati prinsip Rukun Negara di atas

Prinsip Kepercayaan Kepada Tuhan


(a) Peristiwa X Menunjukkan bahawa agama merupakan pegangan utama rakyat
Malaysia.
Peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 Rakyat beragama menjadi warganegara yang baik.
Menerima Islam sebagai agama rasmi negara.
[1 markah] Menyedari bahawa agama lain bebas diamalkan.

Prinsip Kesetiaan Kepada Raja dan Negara


(b) Matlamat pembentukan Rukun Negara Menuntut rakyat setia kepada Raja dan Negara.
Mengiktiraf YDP Agong merupakan ketua negara.
Rukun Negara diperkenalkan untuk mengukuhkan perpaduan kaum Raja-Raja Melayu adalah ketua negeri.
di negara kita.
Menyedari Raja menjadi simbol penyatuan rakyat.
Untuk memelihara corak hidup yang demokratik.
Mengakui Raja pelindung hak istimewa peribumi.
Untuk mencipta sebuah masyarakat yang adil.
Menyedari bahawa derhaka kepada raja bermakna derhaka kepada
Untuk menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang
negara.
pelbagai.
Untuk membina masyarakat progresif. Prinsip Keluhuran Perlembagaan
[2 markah] Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara.
Perlembagaan dianggap luhur/ suci / unggul / tinggi.
(c) Prinsip Rukun Negara Menerima, mematuhi, menyanjung dan mempertahankan
perlembagaan.
Kepercayaan kepada Tuhan
Prinsip Kedaulatan Undang-Undang
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Menuntut rakyat menghormati undang-undang.
Keluhuran Perlembagaan
Menuntut rakyat mematuhi undang-undang.
Kedaulatan undang-undang
Rakyat hidup aman jika kedaulatan undang-undang terpelihara.
Kesopanan dan kesusilaan
Memastikan undang-undang sentiasa didaulatkan.
[2 markah]
Memastikan undang-undang tidak dicabar oleh mana-mana pihak.

Prinsip Kesopanan dan Kesusilaan


Menuntut rakyat bersopan dan bertatasusila.
Merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian
individu.
Menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 102


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(e) Perpaduan kaum dapat diwujudkan melalui prinsip Rukun Negara

Prinsip Kepercayaan Kepada Tuhan menyebabkan rakyat Malaysia


menghormati kebebasan beragama.
Prinsip Kesetiaan Kepada Raja dan Negara menyebabkan setiap
warganegara bersatu dan setia kepada negara di bawah
pemerintahan raja
Prinsip Keluhuran Perlembagaan menyebabkan rakyat menerima,
mematuhi, menyanjung dan mempertahankan perlembagaan.
Prinsip Kedaulatan Undang-Undang menyebabkan rakyat
menghormati undang-undang dan hidup aman
Prinsip Kesopanan dan Kesusilaan dapat menjamin kehidupan
masyarakat yang harmoni.
Prinsip kesopanan dan kesusilaan juga menyebabkan setiap
warganegara menghormati kebebasan dan hak asasi orang lain.

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 103


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

RUKUN NEGARA

(a) Latar belakang pembentukan Rukun Negara.


(ii) Ciri masyarakat Malaysia yang wujud melalui penghayatan
Pengenalan Rukun Negara adalah kesan daripada peristiwa rusuhan terhadap Rukun Negara
kaum 13 Mei 1969.
PENSKORAN KBAT
Peristiwa itu mengancam keselamatan negara.
Masyarakat Malaysia adalah masyarakat beragama.
Pentadbiran negara diambil alih oleh MAGERAN.
Tiada rakyat Malaysia yang tidak beragama. Masyarakat
MAGERAN menubuhkan Majlis Perundingan Negara. Malaysia menerima Islam sebagai agama rasmi negara dan
MPN membincangkan isu perpaduan negara. menyedari bahawa agama lain bebas diamalkan. Sebagai
Rukun Negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. masyarakat yang beragama, rakyat Malaysia menjadi
[4 markah] masyarakat yang bersopan dan bertatasusila. Hal ini akan
mewujudkan masyarakat yang harmoni.
(b) Prinsip-prinsip Rukun Negara
[4 markah]
Lihat Soalan Sebelumnya

[8 markah]

(c) (i) Matlamat kerajaan membentuk Rukun Negara

Rukun Negara diperkenalkan untuk mengukuhkan perpaduan kaum


di negara kita.
Untuk memelihara corak hidup yang demokratik.
Untuk mencipta sebuah masyarakat yang adil.
Untuk menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang
pelbagai.
Untuk membina masyarakat progresif.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 104


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

RUKUN NEGARA (d) (i) Sebab setiap warganegara Malaysia dituntut menghayati prinsip
Kesopanan dan Kesusilaan.

(a) Keadaan yang membawa kepada pengenalan Rukun Negara Menuntut rakyat bersopan dan bertatasusila.
Merupakan nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian
Peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969. individu.
Peristiwa itu mengancam keselamatan negara. Menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni.
Pentadbiran negara diambil alih oleh MAGERAN. [2 markah]
MAGERAN menubuhkan Majlis Perundingan Negara.
MPN membincangkan isu perpaduan negara.
(ii) Bagaimanakah prinsip (d) di atas dapat memupuk perpaduan
Rukun Negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. kaum dalam negara kita
[2 markah]
PENSKORAN KBAT
(b) Matlamat pengenalan Rukun Negara. Menuntut rakyat bersopan dan bertatasusila.
Setiap rakyat menghormati hak dan kebebasan orang lain.
Mengukuhkan perpaduan kaum di negara kita. Contohnya, menghormati amalan cara hidup dan pegangan agama
Memelihara corak hidup yang demokratik. kaum-kaum lain. Dengan itu, rakyat dapat hidup dengan harmoni
Mencipta sebuah masyarakat yang adil. dalam suasana bersatu padu.
Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang pelbagai. [2 markah]
Membina masyarakat progresif.
[2 markah]

(c) Rasionalnya Kesetiaan Kepada Raja dan Negara dijadikan prinsip


Rukun Negara

Menuntut rakyat setia kepada Raja dan Negara.


Mengiktiraf YDP Agong merupakan ketua negara.
Raja-Raja Melayu adalah ketua negeri.
Menyedari Raja menjadi simbol penyatuan rakyat.
Mengakui Raja pelindung hak istimewa peribumi.
Menyedari bahawa derhaka kepada raja bermakna derhaka kepada
negara.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 105


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

WAWASAN 2020

(a) Cabaran Wawasan 2020.


(b) Mengatasi Cabaran Wawasan 2020.
Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu.
Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Mereka Membina Bangsa Malaysia yang Bersatu Padu
mengamalkan budaya dan cara hidup yang berbeza. Mereka juga Melaksanakan dasar kerajaan seperti Dasar Pembangunan, Dasar
menjalankan kegiatan ekonomi yang berbeza dan tinggal di Bahasa Kebangsaan dan sebagainya. Pelaksanaan dasar itu dapat
persekitaran yang berbeza. Keadaan ini menyebabkan proses mewujudkan hubungan sihat antara kaum. Oleh itu, rakyat
integrasi nasional agak lambat. Kerajaan terpaksa merancang berorientasikan Malaysia dapat diwujudkan.
pelbagai strategi untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang
hidup bersatu padu. Membina Masyarakat Berjiwa Bebas,Tenteram dan
Berkeyakinan
Menjamin masyarakat adil dan saksama ekonominya Melahirkan masyarakat perlu berjiwa bebas, tenteram dan yakin diri.
Sejak penjajahan British, negara mempunyai jurang ekonomi yang Masyarakat sedemikian sentiasa berbangga dengan apa yang
luas antara kaum. Orang Melayu yang tinggal di luar bandar terlibat dicapai. Untuk mencapai matlamat itu, masyarakat perlu gagah
dengan kegiatan ekonomi sara diri sahaja. Manakala orang Cina menghadapi pelbagai masalah di samping mengangkat martabat
yang hidup di bandar berpeluang menceburi bidang ekonomi bangsa dan menangkis ancaman musuh.
perdagangan menyebabkan mereka lebih baik taraf hidupnya.
Jurang kemiskinan ini menyukarkan kita untuk mewujudkan integrasi Memupuk Masyarakat Malaysia yang Demokratik
kaum. Oleh itu, Wawasan 2020 berhasrat mewujudkan Masyarakat tersebut boleh dicapai apabila masyarakat
pembahagian peluang ekonomi yang lebih adil antara kaum supaya menggunakan kebebasan memilih kerajaan. Mereka menggunakan
jurang kemiskinan antara kaum dapat dirapatkan. hak demokrasi dengan sewajarnya. Contohnya menggunakan
pilihan raya untuk memilih kerajaan yang berwibawa. Mereka juga
Membina masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan sentiasa member teguran kepada kerajaan dan pemimpin melalui
saluran tertentu.
berkeyakinan
Membina masyarakat demokratik yang matang Mewujudkan Masyarakat yang Bermoral dan Beretika
Mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika Kita perlu menseimbangkan etika dengan kemajuan fizikal. Kita juga
Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi hendaklah patuh kepada agama serta mengamalkan budaya dan
Membina masyarakat yang maju dan saintifik tradisi yang cemerlang. Masyarakat beretika dan bermoral dapat
Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang diwujudkan melalui sistem pendidikan yang berkesan iaitu
Memupuk dan membina masyarakat makmur berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pendidikan
sedemikian akan melahirkan insan berilmu, berakhlak, seimbang
[6 markah] dan harmonis.

[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 106


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(c) (i) Sebab negara Malaysia yang maju pada tahun 2020
berbeza dengan negara Barat

PENSKORAN KBAT
Negara Malaysia yang maju pada tahun 2020 berbeza dengan
negara Barat

Negara Malaysia menjadi negara industri yang menggunakan


acuan sendiri.
Kita tidak mementingkan kemajuan dalam aspek fizikal semata-
mata. Kita amat menitikberatkan kemajuan bersepadu iaitu negara
yang maju dalam bidang ekonomi dan pada masa yang sama dapat
mewujudkan negara yang bersatu padu. Masyarakatnya mempunyai
nilai moral dan etika yang kukuh. Negara Malaysia adalah negara
yang maju dan bangsanya mempunyai jati diri yang kukuh.

[4 markah]

(ii) Tanggungjawab pelajar dalam merealisasikan Wawasan 2020

Menguasai ilmu pengetahuan


Mengutamakan ilmu yang bertunjangkan sains dan teknologi.
Dengan ilmu sains dan teknologi, kita dapat menjana produktiviti.
Kita boleh menggunakan ilmu tersebut untuk mencipta kreativiti dan
inovasi. Oleh itu, kita akan menjadi masyarakat yang progresif dan
dapat membantu negara mencapai kemajuan ekonomi yang mantap.

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 107


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

KEMUNCULAN BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN

(a) Perbezaan ciri blok Kapitalis dengan blok Komunis


(c) (i) Pembahagian negara-negara di dunia mengikut blok di atas
Negara kapitalis menjalankan pemerintahan secara demokratik banyak mendatangkan keburukan.
manakala negara komunis menjalankan pemerintahan secara
diktator. PENSKORAN KBAT
Ulasan
Di negara kapitalis, kerajaan dipilih melalui pilihan raya tetapi di
Pembahagian negara-negara di dunia mengikut blok di atas
negara komunis, hanya Parti Komunis sahaja yang memerintah
negara. banyak mendatangkan keburukan
Blok kapitalis membuka peluang perniagaan kepada orang
Penjelasan
persendirian tetapi di negara komunis, hanya kerajaan yang memiliki
Menyebabkan berlakunya persaingan menyebabrkan ideologi.
perniagaan.
Amerika Syarikat dan Soviet Union, masing-masing ingin
Negara kapitalis memberi kebebasan individu sepenuhnya tetapi
menyebarkan ideologi politik yang didokongnya. Amerika Syarikat
negara komunis mengawal kebebasan individu.
mendokong ideologi kapitalis, manakala Soviet Union mendokong
[6 markah]
ideologi sosialis / komunis. Mereka menyebarkan pengaruh ke Asia.
Negara kecil menjadi sasaran. Persaingan menyebarkan ideologi
(b) Sebab berlakunya persaingan antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis
boleh mengakibatkan berlakunya penguasaan ekonomi ke atas
negara kecil. Hal ini menyebabkan negara kecil tersebut akan
PENSKORAN KBAT
sentiasa bergantung kepada negara maju.
Ideologi politik yang berbeza [6 markah]
Terdapat dua ideologi yang utama iaitu ideologi kapitalis yang
diketuai oleh Amerika Syarikat dan ideologi komunis yang diketuai
oleh Soviet Union. Amerika Syarikat dan blok Soviet Union, masing- (ii) Usaha menghapuskan Blok Dunia
masing ingin menyebarkan ideologi politik yang didokongnya.
Mereka ingin menyebarkan pengaruh mereka di Eropah dan Asia. PENSKORAN KBAT
Merealisasikan konsep ZOPFAN (Zon Aman Bebas dan Berkecuali)
[4 markah]
di rantau ASEAN
ASEAN mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara
dan tidak menyokong mana-mana blok. Dasar ini menyebabkan
semua menjalinkan hubungan baik antara satu sama lain. Tindakan
ini akan memberikan kesedaran kepada kuasa besar agar tidak
terlibat dalam penyebaran ideologi.

[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 108


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

DASAR LUAR MALAYSIA

(a) Faktor penggubalan dasar luar Malaysia Faktor Geografi


Malaysia terletak di rantau Asia Tenggara. Oleh itu, Malaysia
Faktor Sejarah menjalinkan hubungan dengan negara ASEAN.
Malaysia sebahagian daripada Kesultanan Melaka. Oleh itu Malaysia Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik. Oleh itu, Malaysia
meneruskan hubungan dengan negara yang pernah menjalinkan menjalinkan hubungan demi untuk menjaga keselamatan Malaysia
hubungan dagang dengan Melaka. Contohnya dengan China, Arab,
Siam dan negeri di Kepulauan Melayu. Demografi
Malaysia pernah dijajah oleh Britain. Oleh itu, Malaysia menyertai Majoriti rakyat Malaysia beragama Islam. Oleh itu, Malaysia Menjalin
pertubuhan Komanwel untuk menjalin hubungan dengan Britain dan hubungan diplomatik dengan negara Islam.
negara bekas jajahannya. Malaysia membenci penindasan agama. Oleh itu, Malaysia tidak
Malaysia pernah diancam oleh komunis. Oleh itu, Malaysia mengadakan hubungan dengan Israel yang menindas rakyat
mengamalkan dasar luar bersifat pro-Barat untuk menghadapi Palestin yang beragama Islam.
ancaman komunis. Malaysia mengamalkan dasar persamaan taraf antara manusia.
Oleh itu, Malaysia tidak mengadakan hubungan dengan Afrika
Faktor Ekonomi Selatan yang mengamalkan Dasar Apartheid.
Malaysia mengamalkan pasaran bebas. Oleh itu, Malaysia menjalin [6 markah]
hubungan dengan negara lain untuk memajukan ekonomi.
Malaysia negara pengeluar bijih timah dan getah. Oleh itu, Malaysia (b) Usaha yang dilakukan oleh Malaysia dalam melaksanakan
berbaikdengan Britain dan Amerika untuk memasarkan bijih timah Dasar Luar Tahap Ketiga.
dan getah.
Malaysia mengharapkan pelaburan asing. Oleh itu, Malaysia Menyelesaikan krisis Vietnam dengan Kemboja agar dapat
mengharapkan pelaburan modal dari Amerika, Britain, Jepun dan mengelakkan campur tangan kuasa besar di Asia Tenggara
Korea . Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur agar dapat menjadikan
Malaysia perlu menceburi pelaburan di luar negara. Oleh itu, Korea Selatan dan Jepun sebagai model pembangunan.
Malaysia menjalin hubungan luar dengan Negara Membangun dan Mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara Afrika,
Negara Islam untuk mencari peluang pelaburan Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan agar dapat
membawa misi perdagangan dalam setiap lawatan Perdana Menteri.
Faktor Politik Menandatangani perjanjian perdagangan dua hala dengan neagra
Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi maju dan negara Dunia Ketiga supaya mendatangkan keuntungan
Berparlimen. Oleh itu Malaysia menjalin hubungan dengan negara kepada kedua belah pihak
yang mengamalkan pemerintahan yang sama. Mengekalkan dasar berkecuali agar dapat memperluaskan
Malaysia menghormati kedaulatan negara lain. Oleh itu, Malaysia kerjasama ekonomi melalui EAEC dan ASEAN+3
menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia
Barat. [4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 109


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

[4 markah]
(c) (i) Kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Demi kepentingan tertentu, negara kita perlu menjalinkan
hubungan baik dengan negara luar

Penjelasan
Mengelakkan campur tangan kuasa besar dalam politik
Kuasa besar dunia berlumba-lumba menyebarkan ideologi politik
yang didokongnya. Contohnya, Amerika Syarikat berusaha
menyebarkan pengaruh ideologi kapitalis, manakala Soviet Union
pula berusaha menyebarkan ideologI komunis / sosialis. Dengan
hubungan baik itu, kuasa besar tersebut tidak berani untuk campuir
tangan dalam politik di negara. Kebimbangan menimbulkan
kemarahan pihak yang lain menyebabkan politik negara kita stabil.

Kerana hendak menjalinkann hubungan perdagangan dua hala


dengan negara maju.
Contohnya Malaysia menjalin hubungan dagang dengan Britain dan
Amerika. Kedua-dua negara ini adalah pembeli utama sumber getah
dan bijih timah dari Malaysia. Dengan hubungan tersebut, kedua-dua
belah pihak memperoleh keuntungan
[6 markah]

(ii) Cara Malaysia mengekalkan hubungan baik dengan negara luar

PENSKORAN KBAT
Menjalin hubungan dengan semua negara tanpa mengira
ideologi.
Contohnya Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara Russia
dan Amerika Syarikat walaupun kedua-dua negara tersebut adalah
pendokong utama ideologi sosialis dan kapitalis. Dengan hubungan
tersebut, semua negara menghormati pendirian Malaysia

Membantu negara yang ditimpa musibah


Contohnya membantu Acheh yang ditimpa Tsunami, membantu
pelarian Rohingya, dan lain-lain. Bantuan tersebut dapat
meringankan beban dan penderitaan negara yang ditimpa musibah
itu. Dengan itu, negara tersebut terhutang budi dengan Malaysia.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 110


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

DASAR LUAR MALAYSIA

(a) Faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia.

Lihat di atas. (ii) Negara kita perlu menjalinkan hubungan baik dengan negara
[6 markah] luar.

PENSKORAN KBAT
(b) Sebab dasar luar Malaysia pada tahap pertama lebih bersifat pro-Barat Ulasan
Demi kepentingan tertentu, negara kita perlu menjalinkan
Ancaman komunis di Asia Tenggara dan di Malaysia. hubungan baik dengan negara luar
Memerlukan bantuan pertahanan negara komanwel.
Perjanjian Pertahanan Inggeris Tanah Melayu (AMDA) untuk Penjelasan
menghadapi ancaman komunis. Mengelakkan campur tangan kuasa besar dalam politik
Mendapat bantuan British sekiranya Malaysia diserang. Kuasa besar dunia berlumba-lumba menyebarkan ideologi politik
yang didokongnya. Contohnya, Amerika Syarikat berusaha
Malaysia anggota blok sterling.
menyebarkan pengaruh ideologi kapitalis, manakala Soviet Union
Konfrontasi Malaysia Indonesia pula berusaha menyebarkan ideologI komunis / sosialis. Dengan
Menjaga kepentingan ekonomi. hubungan baik itu, kuasa besar tersebut tidak berani untuk campuir
Menggalakkan kemasukan modal dan membuka peluang pekerjaan. tangan dalam politik di negara. Kebimbangan menimbulkan
kemarahan pihak yang lain menyebabkan politik negara kita stabil.
[4 markah]
Kerana hendak menjalinkann hubungan perdagangan dua hala
(c) (i) Kerjasama antara Malaysia dengan ASEAN untuk dengan negara maju.
merealisasikan hasrat tersebut . Contohnya Malaysia menjalin hubungan dagang dengan Britain dan
Amerika. Kedua-dua negara ini adalah pembeli utama sumber getah
Berusaha mengatasi pencerobohan Vietnam ke atas Kampuchea dan bijih timah dari Malaysia. Dengan hubungan tersebut, kedua-dua
agar wujud kestabilan politik di IndoChina. belah pihak memperoleh keuntungan
[6 markah]
Mengadakan mesyuarat bagi membentuk Kerajaan Demokratik
Campuran Kampuchea untuk mengelakkan campurtangan kuasa
besar dunia.
Memutuskan ASEAN sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear agar
ASEAN tidak terlibat dalam krisis perlumbaan senjata.
Tidak membenarkan kapal menggunakan pelabuhan negara untuk
mengangkut bahan nuklear.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 111


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSA

(a) Faedah yang diperolehi Malaysia sebagai anggota Komanwel (b) Peranan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB).

Dapat memelihara keamanan dan kedaulatan negara. Malaysia Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa.
mendapat bantuan pertahanan daripada negara Komanwel dalam Malaysia menyertai pasukan pendamai PBB di Congo. Malaysia juga
menyekat perjuangan Parti Komunis Malaya. mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia untuk membantu
negara itu mencapai kemerdekaan. Selain itu, Malaysia menghantar
Dapat mengadakan kerjasama pertahanan dengan negara
pasukan pemerhati ke sempadan Iran Iraq, menghantar pasukan
komanwel. pemerhati ke Kampuchea dan menghantar pasukan pengaman ke
Malaysia telah menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris Bosnia.
Tanah Melayu (AMDA). Malaysia juga membuat perjanjian
pertahanan dengan negara Australia dan New Zealand. Malaysia Membangkitkan isu apartheid.
dijanjikan bantuan ketenteraan sekiranya Malaysia diserang semasa Malaysia dengan lantang menentang dasar aparteid yang diamalkan
Konfrontasi dengan Indonesia. oleh Afrika Selatan. Dasar ini menyalahgunakan hak asasi manusia
Dapat menganjurkan Mesyuarat CHOGM. Mesyuarat ini memberi dengan membezakan manusia mengikut warna kulit.
ruang untuk Malaysia membincangkan hal-hal untuk kepentingan Membangkitkan isu antartika.
bersama. Malaysia menyarankan agar benua Antartika menjadi warisan dunia.
Berjaya mengisytiharkan Deklerasi Langkawi. Dalam deklerasi Benua Antartika hendaklah dijadikan hak milik semua negara.
tersebut, anggota-anggota Komanwel bersepakat mengawal dan Malaysia menjadi ahli Bank Dunia.
mengatasi pencemaran. Malaysia bersama-sama membantu negara sedang membangun
Berpeluang menyuarakan isu Apatheid. Malaysia menentang dasar dan membangunkan negara mereka.
apartheid yang menyalahgunakan hak asasi manusia. Malaysia telah Malaysia memerangi gejala penyalahgunaan dadah.
memutuskan hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan demi untuk Malaysia mengusulkan supaya persidangan mengenai dadah
menegakkan prinsip anti-apartheid. diadakan. Perdana Menteri Malaysia dipilih menjadi Yang Dipertua
Memperoleh faedah dari segi ekonomi. Eksport Malaysia ke negara persidangan antidadah.
Komanwel dikenakan cukai yang rendah. Malaysia menyertai beberapa agensi di bawah PBB.
Menikmati faedah melalui Rancangan Colombo. Melalui rancangan Contohnya Malaysia menyertai agensi Pertubuhan Makanan dan
tersebut, Malaysia mendapat kemudahan teknikal dan biasiswa Pertanian (FAO), Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) dan
dalam bidang pendidikan. Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Budaya Bangsa-Bangsa
Bersatu (UNESCO).
Mendapat hak menganjurkan Sukan Komanwel 1998.
[6 markah] Malaysia mendesak PBB menyelesaikan isu Palestin.
Menganjurkan Persidangan Antarabangsa tentang Palestin di K.
Lumpur.
[8 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 112


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(c) Sebab Malaysia mengutuk kezaliman rejim Israel

PENSKORAN KBAT
Israel mengamalkan dasar perluasan kuasa (Gambar 1)
Israel meluaskan negaranya dengan menguasai dan menjajah
wilayah Palestin. Negara Palestin menjadi semakin sempit. Suatu
masa nanti negara Palestin akan lenyap dalam peta dunia. Oleh itu
Malaysia mengutuk kezaliman Israel kerana hendak menyelamatkan
negara Palestin.
Israel memusnahkan tempat ibadat orang Islam (Gambar 2)
Israel menawan dan mengepung masjid al-Aqsa yang menjadi
tempat ibadat orang Islam. Israel menafikan hak dan kebebasan
beragama yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB).
Mereka menghalang orang Islam menjalankan ibadat di masjid
tersebut. Tindakan mereka boleh mengundang peperangan agama
seperti peristiwa Perang Salib yang berlakusuatu masa dahulu.

Israel melakukan keganasan (Gambar 3)


Israel mengebom Ghaza. Tindakan keganasan ini menyebabkan
berlakunya kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa.
Tindakan Israel juga menyebabkan perkembangan ekonomi di
Ghaza terjejas. Masyarakatnya hidup dalam kemiskinan. Bantuan
ekonomi dan kemanusiaan dari luar disekat oleh Israel. Malaysia
mengutuk tindakan Israel kerana memperjuangkan keamanan di
Ghaza.
Israel melakukan kezaliman ke atas kanak-kanak dan wanita
(Gambar 4)
Israel tidak mematuhi peraturan peperangan. Mereka menyerang
dena mengebom kawasan tempat tinggal dan kem pelarian. Hal ini
menyebabkan berlakunya kematian dalam kalangan wanita dan
kanak-kanak. Ramai juga di atara mereka mengalami kecacatan. Hal
ini menyebabkan mereka mengalami kecacatan seumur hidup.
Malaysia mengutuk kekejaman Israel yang tidak berperi
kemanusiaan.
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 113


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

[2 markah]
MALAYSIA DALAM HUBUNGAN SERANTAU (ASEAN)

(a) Anggota ASEAN.


Sosial
Malaysia Telah mewujudkan kerjasama kebudayaan
Thailand Telah mengadakan festival kebudayaan.
Singapura Telah menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN.
Indonesia Telah bertukar-tukar rancangan radio dan televisyen.
Filipina Telah mengadakan kerjasama pelancongan
Dan lain-lain Telah mengadakan Tahun Melawat ASEAN 1992.
[2 markah] Telah mengadakan kerjasama dalam pendidikan
Telah menyertai Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN
(SEAMEO).
(b) Matlamat pembentukan ASEAN Telah membina Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik
(RECSAM)
Untuk mengekalkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara. Telah mengadakan kerjasama dalam latihan dan penyelidikan
Untuk saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial dan Telah mengadakan pertukaran tenaga pengajar
kebudayaan. Telah mengadakan kerjasama dalam penganjuran sukan
Untuk meningkatkan taraf hidup penduduk. Telah merapatkan hubungan melalui sukan
Untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pertanian, Telah menganjurkan Sukan SEA, Piala AXIATA dan Piala AFF
perdagangan dan perindustrian. SUZUKI.
Untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk latihan dan [2 markah]
penyelidikan
[2 markah]
(d) Cara merealisasikan zon aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN)
(c) Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi dan sosial.
PENSKORAN KBAT
Ekonomi Berusaha mengatasi pencerobohan Vietnam ke atas
Negara ASEAN telah membentuk kerjasama dalam projek Kampuchea
perindustrian Berusaha mewujudkan kestabilan politik di IndoChina. Negara
Telah mengadakan kerjasama dalam projek baja UREA. anggota ASEAN mengadakan mesyuarat bagi membentuk Kerajaan
Telah mengadakan kerjasama Zon Perdagangan Bebas ASEAN Demokratik Campuran Kampuchea untuk mengelakkan
campurtangan kuasa besar dunia.
(AFTA).
Telah memperluaskan skop kerjasama ekonomi Perundingan
Memutuskan ASEAN sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear .
Ekonomi Asia Timur (EAEC)
Tidak membenarkan kapal menggunakan pelabuhan negara ASEAN
Telah mewujudkan kerjasama ekonomi melalui konsep ASEAN + 3. untuk mengangkut bahan nuklear. Dengan itu, ASEAN tidak terlibat
dalam krisis perlumbaan senjata.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 114


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 115


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

MALAYSIA DALAM HUBUNGAN SERANTAU (ASEAN)

(a) Latar belakang penglibatan Malaysia dalam pertubuhan ASA, (b) Kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial yang dijalankan
MAPHILINDO dan ASEAN. oleh negara anggota ASEAN yang lain.

Latar Belakang Penglibatan Malaysia Dalam ASA Lihat di atas


Malaysia diancam oleh komunis. [6 markah]
Parti Komunis Malaya (PKM) melancarkan gerakan gerila untuk
menjatuhkan kerajaan.
(c) (i) Sebab Malaysia sangat mementingkan kerjasama serantau
Komunis turut mengancam Thailand apabila PKM menggunakan
sempadan Malaysia Thailand sebagai pangkalan gerakan gerila.
PENSKORAN KBAT
Komunis mengancam Filipina melalui Hukbalahab.
Menjamin kestabilan politik di rantau Asia Tenggara
Untuk membendung pengaruh komunis, Tunku Abdul Rahman Kuasa besar dunia berusaha meluaskan pengaruh mereka di Asia
mencadangkan penubuhan ASA. Tenggara. Mereka hendak menyebarkan pengaruh melalui
penyebaran ideology masing-masing. Kerjasama dalam kalangan
Latar Belakang Penglibatan Malaysia Dalam MAPHILINDO negara serantau menjadi penghalang kepada negara besar mencari
Pertelingkahan timbul antara Malaysia dengan Filipina dan Indonesia peluang untuk campur tangan dalam politik di Asia Tenggara.
berhubung pembentukan Malaysia.
Indonesia dan Filipina menentang pembentukan Malaysia. Mengukuhkan ekonomi rantau Asia Tenggara
Presiden Soekarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai Negara ASEAN hendak mewujudkan kesatuan ekonomi negara-
penjajahan bentuk baru. negara Asia Tenggara agar dapat menjalin hubungan perdagangan
Filipina menentang pembentukan Malaysia kerana mendakwa dengan kuasa Barat. Contohnya kerjasama ekonomi EAEC dan
Sabah masih menjadi hak milik mereka. ASEAN +3. Dengan kesatuan itu, negara ASEAN boleh bersaing
Malaysia berunding dengan Filipina dan Indonesia. dalam ekonomi global
[4 markah]
Latar Belakang Penglibatan Malaysia Dalam ASEAN (ii) Peranan Malaysia mengeratkan lagi hubungan dalam kalangan
Walaupun ASA dan MAPHILINDO gagal, namun Malaysia terus negara anggota ASEAN
berusaha mengadakan kerjasama dengan negara jiran.
Matlamat Malaysia tercapai apabila termeterainya Deklerasi PENSKORAN KBAT
Bangkok pada 8 Ogos 1967 dan ASEAN ditubuhkan. Malaysia bersama-sama mengisytiharkan negara ASEAN
Keanggotaan awal ASEAN ialah Malaysia, Indonesia, Thailand, sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN).
Filipina dan Singapura. Selepas itu, ASEAN turut disertai Vietnam, Dalam mewujudkan keamanan di Asia Tenggara, Malaysia
Myanmar, Brunei, Laos dan Kampuchea. membantu menyelesaikan krisis pencerobohan Vietnam ke atas
[6 markah] Kampuchea, krisis politik Selatan Thai, di Selatan Filipina dan di
Acheh, masalah pelarian Vietnam serta pelaksanaan demokrasi di
Myanmar. Hal ini dapat mengelakkan campur tangan kuasa besar
dalam hal ehwal politik di Asia Tenggara.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 116


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

CABARAN MASA DEPAN


Tetapi, sekiranya ICT digunakan secara tidak berhemah, ia akan
mendatangkan musibah kepada diri, bangsa dan negara.
(a) Kepentingan ICT kepada masyarakat dunia Contohnya penyebaran berita palsu dalam media social akan
membawa perpecahan dalam masyarakat dan memusnahkan
PENSKORAN KBAT negara.
Mempercepatkan penyampaian maklumat [3 markah]
Komunikasi boleh dilakukan tanpa mengira sempadan. Komunikasi
dengan dunia luar dapat dijalankan dengan cepat. Contohnya (d) Masyarakat yang tidak menguasai kemudahan teknologi maklumat
peristiwa yang berlaku di luar negara dapat diakses dalam sekelip dan komunikasi (ICT) akan menjadi masyarakat yang ketinggalan.
mata. Hal ini akan melahirkan k-masyarakat (masyarakat
bermaklumat). Masyarakat yang bermaklumat akan PENSKORAN KBAT
mempercepatkan proses pembangunan ekonomi negara. Ulasan
[2 markah] Masyarakat yang tidak menguasai kemudahan teknologi
maklumat dan komunikasi (ICT) akan menjadi masyarakat yang
ketinggalan.
(b) Kesan ICT kepada Malaysia.
Penjelasan
PENSKORAN KBAT Mereka ketinggalan dalam mendapatkan maklumat terkini.
Melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan (k-masyarakat). Mereka tidak tahu apa yang berlaku di sekeliling merekaContohnya,
Masyarakat Malaysia dapat meneroka maklumat baru melalui mereka tidak mengetahui peluang ekonomi yang muncul di arena
kemudahan ICT. Maklumat dapat dikuasai dengan cepat. Hal ini antarabangsa menyebabkan mereka bukan sahaja tidak dapat
dapat mempercepatkan kewujudan k-ekonomi. menjana pendapatan sendiri, tetapi juga tidak membantu
[2 markah] meningkatkan perkembangan ekonomi negara.

(c) Kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) umpama [3 markah]


sebilah pisau yang tajam.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
Kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) umpama
sebilah pisau yang tajam.

Penjelasan
Sekiranya kemudahan ICT digunakan dengan baik, ia akan
mendatangkan manfaat kepada diri, bangsa dan negara.
Contohnya Kemudahan ICT boleh digunakan untuk membuat
penyelidikan. Penyelidikan yang baik akan menghasilkan manfaat
kea rah penciptaan teknologi baru.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 117


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

CABARAN MASA DEPAN Kerajaan menyediakan peruntukan kepada penyelidikan dan


pembangunan penciptaan baru dan pendaftaran paten.
Kerajaan menggalakkan rakyat menggunakan penemuan baru.
(a) Cabaran globalisasi
Kerajaan menubuhkan sekolah wawasan .
Malaysia terpaksa menerima hakikat bahawa dunia tanpa Untuk meningkatkan daya saing.
sempadan.
Segala aspek ekonomi dan sosial menyeberangi sempadan dalam Kerajaan menubuhkan Sekolah Bestari .
masa yang begitu singkat. Dilengkapkan dengan frasarana teknologi maklumat.
Proses komunikasi manusia antara sebuah negara dengan sebuah
negara lain berlaku dengan pantas. Kurikulum diubahsuai dan dibentuk semula.
Keadaan ini berlaku kerana kemajuan dalam bidang teknologi Untuk melahirkan pelajar yang kreatif, kritis dan analitis.
maklumat dan komunikasi. [4 markah]
Malaysia terpaksa mengakui kepentingan ICT.
(c) (i) Kepentingan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT)
Kita terpaksa akur dengan nilai baru bahawa pengukuran kekayaan
sesebuah negara adalah berdasarkan teknologi dan industri yang
Mempercepatkan penyampaian maklumat
berasaskan ilmu pengetahuan.
Komunikasi boleh dilakukan tanpa mengira sempadan. Komunikasi
Kita perlu sedar bahawa modal intelek dan pekerja berpengetahuan
dengan dunia luar dapat dijalankan dengan cepat. Contohnya
menjadi sumber paling berharga bagi sesebuah negara.
peristiwa yang berlaku di luar negara dapat diakses dalam sekelip
Kita perlu bersedia mewujudkan K-masyarakat. mata. Hal ini akan melahirkan k-masyarakat (masyarakat
[6 markah] bermaklumat). Masyarakat yang bermaklumat akan
mempercepatkan proses pembangunan ekonomi negara.
(b) Persediaan menyahut arus globalisasi. Mewujudkan k-ekonomi
Urusniaga dapat dijalankan secara atas talian. Perniagaan atas
Malaysia menyediakan frasarana ICT. talian mengurangkan kos operasi kerana tidakj memerlu premis
Langkah ini bertujuan merebut peluang dan faedah yang dihasilkan perniagaan dan pekerja tambahan. Urus niaga berjalan dengan
oleh ICT. pantas kerana tiada had masa berniaga. Perniagaan sedemikian
akan member pulangan pendapatan yang baik kepada masyarakat
Malaysia mempromosikan penggunaan ICT dan negara.
Melancarkan projek Koridor Raya Mulitimedia (MSC).
Koridor Raya Multimedia telah memulakan e-pendidikan, pemasaran [6 markah]
tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital

Kerajaan memperuntukkan RM 5.2 bilion untuk melaksanakan


projek berasaskan ICT
RM 1 bilion daripada peruntukan itu diagihkan untuk program luar
bandar.

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 118


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(ii) Cara menangani penyalahgunaan teknologi maklumat dan


komunikasi (ICT)

PENSKORAN KBAT
Mengadakan kempen kesedaran
Masyarakat diberi kesedaran tentang penggunaan ICT secara
berhemah. Di dalam kempen tersebut, masyarakat diberi
pendedahan bagaimana menggunakan kemudahan ICT dengan
bermanfaat. Contohnya mengajar masyarakat tentang peluang-
peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan melalui kemudahan ICT.
Remaja diberi bimbingan tentang penggunaan ICT secara berhemah
Dengan kempen ini masyarakat tidaklah menghabiskan masa
dengan penggunaan ICT secara tidak berfaedah.

Menggubal undang-undang mengawal penyalahgunaan ICT.


Kerajaan menguatkuasakan undang-undang ICT secara tegas. Unit
pemantau ditubuhkan untuk mengawal penggunaan ICT. Undang-
undang yang tegas dapat menghindari penyebaran berita palsu dan
fitnah melalui media social.
[4 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 119


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

CABARAN MASA DEPAN

(a) Kemudahan yang disediakan dalam Koridor Raya Multimedia


(ii) Maksud k-masyarakat (knowledge based society)
Kemudahan komputer
Alat komunikasi mudah alih K-masyarakat ialah masyarakat yang berilmu pengetahuan.
Penyiaran digital K-masyarakat merujuk kepada masyarakat yang sentiasa berusaha
memperkayakan diri dengan pengetahuan.
Sistemmkomunikasi satelit
K-masyarakat juga merupakan masyarakat yang berpegang kepada
[2 markah]
prinsip pembelajaran sepanjang hayat.
[1 markah]
(b) Sebab kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC)

PENSKORAN KBAT (d) Peranan Koridor Raya Multimedia (MSC) membantu mempercepatkan
mewujudkan k-ekonomi (knowledge based economy)
Untuk memanfaatkan perkembangan teknologi maklumat.
Koridor Raya Multimedia dapat memulakan e-pendidikan, PENSKORAN KBAT
pemasaran tanpa sempadan, e-dagang dan penyiaran digital. Dengan membangunkan Koridor Raya Multimedia, kita dapat
Dengan itu, kita dapat menggalakkan penggunaan ICT secara positif
melahirkan k-masyarakat (masyarakat berpengetahuan) .
dalam kalangan masyarajkat.
Masyarakat berpengetahuan membolehkan kita menjadikan
Malaysia sebagai hub pendidikan dunia. Dengan membangunkan
Untuk memastikan k-ekonomi berjalan lancar.
Koridor Raya Multimedia, kita dapat menggalakkan pelaburan luar
Koridor Raya Multimedia dapat membangunkan ekonomi negara.
dalam bidang pendidikan.
Dengannya, masyarakat yang bermaklumat dapat dilahirkan. Oleh
itu, perniagaan berasaskan ICT dapat dilaksanakan dengan jayanya.
Dengan membangunkan Koridor Raya Multimedia, kita dapat
[2 markah] meningkatkan kemudahan ICT untuk menjalankan urus niaga.
Kita dapat menjalankan perniagaan atas talian. Pengusaha kita
(c) (i) Maksud k-ekonomi (knowledge based economy) dapat menembusi pasaran dunia. Proses pembangunan ekonomi
menjadi lebih pesat.
[2 markah]
K-ekonomi ialah ekonomi yang berlandaskan pengetahuan.
K-ekonomi merujuk kepada keupayaan seseorang menggunakan
ilmu pengetahuan bagi mencipta satu nilai baru yang dapat
membawa kemajuan.
[1 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 120


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

(e) K-Masyarakat memainkan peranan penting ke arah memajukan


negara dalam era globalisasi.

PENSKORAN KBAT
Ulasan
K-Masyarakat memainkan peranan penting ke arah memajukan
negara dalam era globalisasi

Penjelasan
K-masyarakat dapat meningkatkan keupayaan seseorang untuk
menjadi tenaga mahir dalam pelbagai bidang
K-masyarakat dapat melahirkan masyarakat bijaksana. Masyarakat
demikian boleh berperanan ke arah memupuk perpaduan rakyat.

K-masyarakat boleh meningkatkan daya saing.


Masyarakat demikian memiliki daya kreativiti yang tinggi. Mereka
sanggup bersaing untuk menjana kemajuan ekonomi dengan lebih
cekap.
[2 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 121


TAJUK RAMALAN SEJARAH KERTAS 2 SPM 2016

CABARAN MASA DEPAN

(a) Sebab kerajaan mewujudkan Koridor Raya Multimedia (MSC) (ii) Peranan K-Masyarakat dalam memajukan negara

Lihat di atas PENSKORAN KBAT


[6 markah] Ulasan
K-Masyarakat memainkan peranan penting ke arah memajukan
negara dalam era globalisasi
(b) Hubungkait antara k-ekonomi (knowledge based economy) dengan
k-masyarakat (knowledge based society.) Penjelasan
K-masyarakat dapat meningkatkan keupayaan seseorang untuk
PENSKORAN KBAT menjadi tenaga mahir dalam pelbagai bidang
K-ekonomi meningkatkan pengeluaran dan perkhidmatan. K-masyarakat dapat melahirkan masyarakat bijaksana. Masyarakat
Peningkatan tersebut akan mewujudkan industri berasaskan ilmu demikian boleh berperanan ke arah memupuk perpaduan rakyat.
pengetahuan kerana k-ekonomi menghasilkan modal intelek.
K-ekonomi dapat menjana keuntungan dan kemajuan perniagaan, K-masyarakat boleh meningkatkan daya saing.
di samping membuka peluang pekerjaan melalui perkongsian pintar. Masyarakat demikian memiliki daya kreativiti yang tinggi. Mereka
sanggup bersaing untuk menjana kemajuan ekonomi dengan lebih
[4 markah] cekap.
[4 markah]
(c) (i) Peranan Koridor Raya Multimedia (MSC) membantu
mewujudkan k-ekonomi (knowledge based economy)

Lihat di atas
[6 markah]

Sejarah 1249/2 Modul BAGUS SEJARAH SPM @cgzakariasejarah 2016 122