Anda di halaman 1dari 2

SOALAN KUIZ ISRAK DAN MIKRAJ 2014

SEKOLAH KEBANGSAAN SULAIMAN

1. Israk ialah : *
a. Perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah.
b. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin.
c. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
d. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha pada malam 27
Rejab, Tahun ke 11 Kerasulan.

2. Mikraj ialah : *
a. Perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah.
b. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam 27
c. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Langit ketujuh dan Sidratul
Muntaha.
d. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha pada malam 27
Rejab, Tahun ke 11 Kerasulan.

3. Israk dan Mikraj berlaku : *


a. Pada malam 27 Rejab Tahun ke 11 kerasulan.
b. Selama sehari semalam pada 27 Rejab Tahun ke 11 kerasulan.
c. Pada 17 Ramadhan Tahun ke 2 hijrah.
d. Pada 1 Syawal setiap tahun.

4. Israk dan Mikraj berlaku dalam masa : *


a. 1 malam.
b. 2 malam.
c. 3 malam.
d. 4 malam.

5. Semasa Rasulullah diisrakkan, baginda ditemani oleh ...... *


a. Malaikat Raqib dan Atid.
b. Malaikat Mikail.
c. Malaikat Izrail.
d. Malaikat Jibril.

6. Apakah yang berlaku sebelum Rasulullah diisrak mikrajkan.. *

Ya Tidak
Rasulullah kematian datuknya, Abdul Mutallib
Rasulullah kematian pakciknya, Abu Talib
Rasulullah kematian isterinya Khadijah
Orang Quraisy Mekah menghalau orang Islam keluar dari kota Mekah
Penolakan penduduk Taif terhadap dakwah Islam
Jibril mengeluarkan hati baginda dan dibasuh dengan air zam-zam
Hati baginda diisi dengan sifat kepimpinan dan amanah

7. Apakah kenderaan Rasulullah semasa israk dan mikraj? *


8. Berapakah bilangan waktu solat yang diperintahkan kepada Rasulullah pada awalnya? *

9. Siapakah Nabi yang menasihatkan Rasulullah agar merayu kepada Allah supaya bilangan waktu
solat dikurangkan? *

10. Berapakah bilangan waktu solat yang difardhukan kepada umat Islam pada hari ini ? *