Anda di halaman 1dari 5

FORUM 1

Hala tuju Pendidikan Muzik di Malaysia

Pendidikan Muzik di Malaysia bermula seawal tahun 1982 dan hanya


dilaksanakan di sekolah rendah sahaja. Setelah 13 tahun kemudian, Pendidikan Muzik
mula dilaksanakan di sekolah menengah sebagai subjek elektif dengan bertujuan
memperkembangkan sahsiah diri pelajar dari aspek estetik, kreatif dan persepsinya
agar dapat mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam urusan
hidupnya serta mengenal identiti bangsa.

Bidang pendidikan muzik di negara ini, sedikit sebanyak telah membuka


perluang pekerjaan kepada sesetengah golongan masyarakat. Pelbagai peluang kerjaya
disediakan seperti guru muzik, pemuzik, penggubah lagu, pencipta lirik, artis dan
sebagainya. Pendidikan muzik di sekolah dapat memberi penekanan ke arah
pembentukan kualiti diri pelajar yang merangkumi aspek perasaan, kreativiti, nilai
sosialisasi, estetika, dan etika.

Selain itu, ia juga bertujuan memperkembangkan tahap pencapaian pelajar


dalam bidang akademik iaitu penggunaan seimbang di antara otak kiri dan kanan
seseorang pelajar itu di samping dapat mencungkil bakat dan juga kemahiran yang
terpendam dalam kalangan pelajar. Pendidikan Muzik juga berperanan membantu
ketangkasan, skil berfikir, skil mendengar, disiplin diri, koordinasi, keyakinan diri, dan
ekspresi diri pelajar.

Bagi pendapat saya, Pendidikan Muzik di sekolah perlulah diperbaharui system


dan sukatan pengajarannya agar ianya lebih sesuai dengan perkembangan aliran muzik
masa kini dengan menyediakan kelengkapan alatan muzik serta tenaga pengajar yang
berkebolehan mengajar subjek ini di sekolah. Rata-rata saya melihat, murid-murid
sekolah rendah terutamanya, tidak diajar dengan sempurna tentang intipati pendidikan
muzik ini.

Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, marilah kita bersama-sama


meningkatkan kualiti pendidikan muzik di negara kita, dan jangan sesekali kita
membenarkan pengurangan masa P&P Pendidikan Muzik ini berlaku. Diharapkan
dengan sokongan ini dapat menjamin generasi yang akan datang dapat menikmati
kesenian muzik yang sistematik dan seterusnya berkembang secara menyeluruh dan
seimbang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.
FORUM 2

Isu mengurangkan masa pembelajaran muzik di sekolah

Isu Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris
(PPSMI) telah berlarutan sejak tahun 2003 lagi. Baru-baru ini, kita dikejutkan lagi
dengan isu PPSMI, yang mana merujuk kepada tindakan kerajaan untuk mengurangkan
waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Muzik di sekolah bagi
menambah waktu P&P Bahasa Inggeris. Jika keadaan ini berlaku, ia akan memberi
kesan negatif kepada generasi baru terutamanya. Isu ini mula berbangkit akibat
daripada masalah politik dalam negara ini sendiri. Walau bagaimanapun masalah ini
telah dapat ditangani dengan bijak oleh Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin
Yassin dengan memansuhkan PPSMI ini, meskipun hanya berkuatkuasa pada tahun
2012. Mengikut maklumat yang saya perolehi, PPSMI ini akan diganti dengan dasar
Memartabatkan Bahasa Melayu (MBM) dan Memperkasakan Bahasa Inggeris (MBI). Jadi
kita tidak perlu khuathir lagi akan masalah waktu Pendidikan Muzik dikurangkan.
Malah Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom, juga telah
berpendapat kurikulum baru itu akan menggabungkan pelbagai kaedah pengajaran
sedia ada dan tambahan termasuk muzik, sastera, “choral speaking” dan sebagainya.
Usaha ini secara tidak langsung akan dapat memertabatkan ilmu pendidikan muzik
secara keseluruhan.
FORUM 3

Benarkah apa yang dikata "Pendidik Muzik" tak penting berada di sekolah?

Bagi pendapat saya, peryataan ini adalah tidak benar sama sekali. Seorang
pendidik muzik sebenarnya mempunyai peranan yang sama besar dengan guru-guru
yang lain di sekolah. Setiap matapelajaran yang dirangka di bawah KBSR dan KBSM
perlulah dianggap sama penting kerana ia mempunyai matlamat dan peranannya yang
tersendiri dalam pembentukan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi, dan jasmani.

Merujuk matlamat utama mata pelajaran muzik di sekolah, Kurikulum Baru


Sekolah Rendah (KBSR) telah menggariskan bahawa Pendidikan Muzik di sekolah
adalah untuk:
a) melahirkan pelajar yang berilmu, berkemahiran dan berpengalaman muzik
b) membolehkan pelajar mempunyai disiplin dalam merekacipta muzik
c) membuat persembahan dan menikmati muzik.

Tambahan pula, mengikut sukatan pelajaran yang telah tersedia, strategi


pengajaran dan pembelajaran muzik telah dirangka dengan sempurna dan segala alatan
muzik telah dibekalkan di sesetengah sekolah tertentu. Selain itu, pengajaran dan
perbelajaran muzik ini bukan sahaja berlaku di dalam waktu sekolah, tetapi juga di luar
waktu seperti kelab dan persatuan. Dengan adanya kumpulan-kumpulan seperti koir,
kumpulan asli, okestra sekolah, pancaragam sekolah dan sebagainya, peranan pendidik
muzik adalah lebih berat. Melihat tugas yang amat berat ini, adalah tidak wajar bagi
seseorang pendidik muzik tidak berada di sekolah.
FORUM 4

1Malaysia dan Relevensinya kepada Pendidikan Muzik

Sekarang masyarakat Malaysia di bawah pentadbiran Perdana Menteri YB Datuk Seri


Najib telah memperkenalkan konsep SATU MALAYSIA.

Apakah yang dikatakan SATU MALAYSIA.

Apakah relevensinya SATU MALAYSIA terhadap Pendidikan Muzik.

Cuba kupaskan peranan Pendidikan Muzik dalam merealisasikan SATU MALAYSIA.

Kaitkan juga dengan konsep KEBUDAYAAN NASIONAL yang dulunya sangat popular.

Apakah persamaan dengan ONE FOR ALL????

Konsep 1Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Mohd
Najib Tun Razak membawa maksud satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan
rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang
seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Matlamat 1Malaysia adalah untuk
mengekalkan dan meningkatkan perpaduan di dalam kepelbagaian kaum yang selama
ini menjadi kekuatan kita dan akan kekal sebagai bekalan terbaik buat kita untuk masa
hadapan.

1Malaysia ini dapat dikaitrapat dengan Pendidikan Muzik di sekolah. Para


pelajar dilatih agar mampu merekacipta, membuat persembahan dan menikmati muzik
ke arah membantu pembentukan insan yang mempunyai emosi seimbang, kreatif,
inovatif dan inventif. Wujudnya pelbagai aktiviti bersama seperti pancaragam, koir,
kumpulan asli dan sebagainya dapat melahirkan rasa cintakan bangsa dan budaya.
Sehubungan dengan itu, mereka secara tidak langsung dapat bekerjasama antara satu
sama lain lalu mewujudkan teras-teras perpaduan dalam 1Malaysia. Seterusnya nilai-
nilai murni seperti hormat-menghormati, rendah hati, keserdehanaan dan berbudi-
bahasa dapat dibentuk dalam diri setiap pelajar.

Melalui pembacaan yang saya perolehi, konsep kebudayaan nasional sebenarnya


mempunyai hubungkait dengan konsep 1Malaysia. Kedua-dua konsep ini mempunyai
hala tuju yang sama dalam melahirkan generasi yang bersatu padu. Konsep kebudayaan
nasional ini adalah intipati daripada penggubalan Dasar Kebudayaan Kebangsaan bagi
mewujudkan sebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Penggubalan dan
pelaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah perlu bagi negara Malaysia yang
sedang membangun dan yang mempunyai penduduk berbilang kaum yang
mengamalkan budaya yang berbeza.

Keunikkan kepelbagaian kaum di negara kita akan membawa kepada


pembentukan budaya yang pelbagai dan seterusnya perpaduan dikalangan masyarakat
akan tercapai. Juteru itu, kualiti kehidupan kemanusiaan akan dapat diperkayakan dan
ditingkatkan seiring dengan pembangunan sosioekonomi.

FORUM 5

Apakah yang dimaksud estetik? Apakah yang dikatakan muzik yang tinggi
estetiknya?

Estetik merupakan kajian deria atau nilai deria emosi, ataupun timbangan sentimen dan
cita rasa. Selain itu ia juga membawa maksud hal-hal yang dapat diserapkan oleh
pancaindera atau lebih khusus lagi ‘kepekaan’. Estetik juga bererti keindahan yang
mana pengertian keindahannya adalah meliputi persoalan keindahan seni, alam, moral
dan intelektual.

Terdapat beberapa definisi keindahan berdasarkan pendapat para ahli antara lain
menjelaskan, (Gie, 1996 : 13-14) :-

 Menurut Sulzer (1720-1777), berpendapat bahawa sesuatu yang dapat dikatakan


indah ialah yang mengandung kebaikan. Tujuan kehidupan adalah berkaitan
dengan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan social seterusnya dapat
meransang serta mendidik perasaan seseorang.

 David Hume pula keindahan adalah suatu yang dapat mendatangkan rasa senang.

Jadi apakah yang dikatakan muzik yang tinggi estetiknya? Bagi pendapat saya,
muzik yang mempunyai nilai estetiknya adalah muzik yang dapat menarik minat
individu itu untuk mendengar kerana mungkin muzik itu dapat menenangkan
perasaannya dan sesuai dengan citarasa muzikaliti yang ada dalam dirinya. Hal ini
kerana estetik adalah terlalu subjektif bagi setiap individu untuk menterjemahkannya.

Anda mungkin juga menyukai