Anda di halaman 1dari 1

Doa Pembuka Doa Penutup

Sebelum memulai acara ini marilah kita tundukkan


kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Sang Robb, Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Sang Malik, dan Ilah untuk memohon Bismillahirrahmaanirrahiim
keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di
sini. Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi
nikmahu
Audzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru

Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina


nikmahu wal akhirin

Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..

Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-
wal akhirin MU atas segala rahmat karunia-MU yang telah
ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami.. dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir
di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan
Dengan mengucapkan ouji dan syukur kehadirat- ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.
MU, atas segala rahmat dan karunia-MU yang telah
ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para Ya Allah Ya Tuhan kami..
pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara
kami. Seminar dan workshop ini sangat besar sekali arti
dan maknanya bagi kami, terutama menjalin
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim.. hubungan selaturahim antar keluarga IAI-
HISFARSI sekaligus meningkatkan kompetensi
Jadikanlah acara seminar HISFARSI ini sebagai kami di bidang ini, untuk itu ya Allah, tanamkan
majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan sifat rahman dan rahim-MU kepada kami sekalian
hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan
masyarakat dan negara kami. kesehatan.

Ya Allah Ya Rabbana.. Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..

Acara ini ditujukan tidaklain hanya untuk Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya
emmperoleh ridho-MU semata, untuk itu berilah Allah, ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan
petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dan kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU
dapat menjalankannya dengan baik, demi kesehatan tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang
dan keselamatan masyarakat kami di masa yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh.
akan datang.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim, Ya Pengampun..
Tawwaf..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa
Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, apoteker pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua
yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami
jadikanlah pemimpin yang amanah, jika kami ini.
rakyat biasa jadikanlahrakyat yang amanah, karena
kami yakin dengan amanah akan mendatangkan Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati
ridho-MU. hasanah wa qina adzaban naar

Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan Alhamdulillahrabbil alamin.


pengabdian dan hanya kepada-MU kami memohon
pertolongan. ANugrahkanlah kepada kami tekad,
kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan bimbingan
untuk menjalankan amanah sebagai apoteker yang
bekerja dan berkarya demi pengabdian pada-MU
semata.

Iyyaka na budu waiyyaka nastain

Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim,


watub alaina innaka antattauwaburrahim.

Amin Ya Allah Ya Rabbal alamin

Anda mungkin juga menyukai