Anda di halaman 1dari 4

TAHBIBUL LUGHAH 2017

KERTAS KERJA
PROGRAM TAHBIBUL LUGHAH
BAHASA ARAB DINI
TINGKATAN 1 TAHUN 2017

TARIKH
JANUARI - FEBRUARI 2017

ANJURAN

PANITIA MATA PELAJARAN BAHASA ARAB DINI


SEK AGAMA MEN SULTAN HISAMUDDIN SG BERTIH
KLANG, SELANGOR

DISEDIAKAN OLEH

KETUA PANITIA
BAHASA ARAB DINI
SAM SULTAN HISAMUDDIN SG BERTIH,
KLANG, SELANGOR

1
TAHBIBUL LUGHAH 2017

PENDAHULUAN

Pengurusan Pembangunan Kurikulum Kemeneteria Pelajaran Malaysia telah


merangka sukatan dini yang diajar bermula tahun 2015 disekolah-sekolah SABK. Tahun
ini merupakan tahun kedua perlaksanaaannya disekolah. Perjalanan pembelajaran
matapelajaran dini disekolah masih lagi baru dan memerlukan penghayatan di kalangan
guru serta murid.
Program Tahbibul lughah bagi mata pelajaran Bahasa Arab Dini bertujuan
menambahkan kesukaan dan kecintaan murid terhadap Bahasa arab seterusnya
menimbulkan kesedaran dalam meningkatkan tahap penguasaan Bahasa arab di
sekolah. Ia sejajar dengan matlamat penubuhan kurikulum dini di peringkat
kementerian.

OBJEKTIF

1. Memartabatkan Bahasa arab sebagai matapelajaran yang disukai di kalangan


murid.

2. Memupuk semangat berkumpulan melalui penyertaan acara.

3. Menyerap kekuatan daya emosi murid, fizikal, intelektual melalui permainan


bahasa.

4. Murid dapat menghafaz beberapa kalimah dan struktur ayat baru dalam bahasa
arab.

NAMA PROGRAM
Program Tahbibul Lughah (cintakan Bahasa)

PENGANJURAN
Panitia Bahasa Arab Dini

TARIKH/MASA/TEMPAT
Dijalankan sepanjang bulan Januari hingga Februari semasa pdp di dalam kelas
Majlis Penutup pada 16hb Feb 2017 di Dewan Makan

SASARAN:
Pelajar tingkatan 1 seramai 160 orang

2
TAHBIBUL LUGHAH 2017

BENTUK PROGRAM

BIL KEMAHIRAN AKTIVITI CATATAN


1 Mendengar dan bertutur/ Kuiz
Lisan Nasyid
Khutbah
2 Menulis Karangan pendek
Khat
3 Membaca Bacaan skrip
Bacaan teks
Bacaan buku cerita

AJK PERLAKSANA PROGRAM TAHBIBUL LUGHAH 2017

Pengerusi : En Mohamad Rahman nin Sulaiman


(Pengetua)
Naib Pengerusi 1 : En Mohd Zainordin bin Surip
(PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 2 : En Mohd Norhisham bin Ahmad
(PK Kurikulum)
Naib Pengerusi 3 : Pn. Nahariah bt Omar
(PK Hem )
Setiausaha : Pn Noraizan binti Mohsin
Ketua Panitia Bhs Arab Dini

AHLI JAWATANKUASA KECIL

JK Hadiah JK Persiapan tempat


Suzana bt Ahmad Wakid Mohd Luqman bin Mohd Khairani

Urusetia kehakiman Pegacara Majlis


Sepiah bt Adam Noraizan binti Mohsin

Peralatan/PA System Dokumentasi


Mohd Harith bin Othman Mohd Lukman Khairani

3
TAHBIBUL LUGHAH 2017

PERBELANJAAN PROGRAM TAHBIBUL LUGHAH 2017

BIL PERKARA ANGGARAN JUMLAH


1) Hadiah 10 unit x RM4.00 RM 40.00
2) Hadiah kumpulam 3 unit x RM50.00 RM150.00
3) Hadiah individu 3 unit x RM 10.00 RM30.00

JUMLAH RM 210.00

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

NORAIZAN BINTI MOHSIN


Ketua Panitia Bahasa Arab Dini,
2017,