Anda di halaman 1dari 10

1 (a) Tandakan ( / ) bagi proses yang merupakan fenomena alam semula jadi.

(2 Markah )
(b) Rajah 2.1 menunjukkan suatu bentuk tidak sekata.

(i) Anggarkan luas bentuk tidak sekata di atas : .. cm

(ii) Apakah kertas yang digunakan untuk menganggar luas objek tidak sekata di atas? ( 1 markah)


( 1 markah)
3 Suai padankan jenis sel tumbuhan dengan fungsinya yang betul.

(4 markah)
5 (a) Nyatakan contoh bagi ralat-ralat yang berikut.

Ralat Paralaks Ralat Sifar

Ralat

Ralat rawak Ralat Sistematik

(2 markah)
(b) Rajah di bawah menunjukkan kedudukan meniskus cecair dalam sebuah
silinder penyukat.

(1 markah)

(c) Tuliskan kuantiti berikut dalam unit yang dinyatakan.

i. 2 kg = .. g
ii. 1 jam 15 minit = .. s
iii. 1.5 m = .. cm (3 markah)
7 (a) Padankan penerangan yang tepat tentang proses respirasi sel dan proses
fotosintesis.

(i) respirasi sel menghasilkan gula untuk simpanan


dalam sel
menghasilkan tenaga bagi aktiviti sel
(ii) Fotosintesis membebaskan oksigen
membebaskan karbon dioksida

( 4markah)
(b) Proses respirasi sel dan fotosintesis adalah saling melengkapi demi
kesejahteraan hidup Terangkan bagaimana proses-proses ini saling melengkap.

(2 markah)
9

Rajah 9.1

(a) i. Apakah yang terjadi pada badan apabila kita memasuki bilik yang sangat
sejuk?

(1 markah)
ii. Jelaskan jawapan anda di (a) (i).
(3 markah)
iii. Rajah 9.2 menunjukkan sejenis haiwan.

Rajah 9.2

Apakah kegunaan bulu haiwan tersebut pada cuaca sejuk?(1 markah)
(b) Pada hari sukan sekolah, Danny telah mengambil bahagian dalam acara
larian 100 meter. Kadar denyutan nadi Danny telah direkodkan sebelum dan
selepas acara larian tersebut.

i. Antara yang berikut , perubahan manakah berlaku pada denyutan nadi ?


Bulatkan jawapan yang betul.

A Tiada perubahan pada kadar denyutan nadi

B Kadar denyutan nadi meningkat


( 1 markah)
C Kadar denyutan nadi menurun

ii. Adakah denyutan nadi Danny meningkat? Berikan alasan anda.

(2 markah)
11 Rajah 11.1 menunjukkan suatu fetus yang sedang berkembang dalam uterus
ibunya.

Rajah 11.1

(a) Nyatakan satu fungsi bahagian berlabel A.

(1 markah)

(b) Namakan bahagian yang berlabel B, C, dan D.

B
C
D

( 3 markah)
(c) Jelaskan mengapa darah fetus tidak boleh bercampur dengan darah ibu.

(2 markah)
(b) Rajah 11. 2 menunjukkan struktur biji benih.

Rajah 11.2
i. Bahagian manakah yang membentuk anak benih ?

(2markah)

ii. Apakah fungsi struktur Q?

(1markah)
iii. Kumpulan tumbuhan manakah yang mempunyai biji benih seperti rajah 11.2 ?

(1markah)
13 Rajah 13.1 menunjukkan hasil keputusan bagi suatu eksperimen yang dijalankan
oleh Jesnita untuk menyiasat ssama ada kehadiran klorofil diperlukan untuk proses
fotosintesis.

Rajah 13.1
Jesnita mendapati bahagian hijau pada daun bertukar menjadi biru tua manakala
bahagian bukan hijau bewarna perang setelah melalui ujian kehadiran kanji.

(a) Apakah hipotesis yang boleh dibuat berdasarkan eksperimen ini?

(1markah)
(b) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.

i. Pemboleh ubah dimanipulasi : .

ii. Pemboleh ubah bergerakbalas : .

iii. Pemboleh ubah dimalarkan : . (3markah)

(c) Apakah itu klorofil?

. (1markah)
(d) Bahagian manakah pada daun yang mengandungi klorofil?

. (1markah)
(e) Pada pendapat anda, mengapakah daun tidak bervariagasi tidak digunakan dalam
eksperimen?

.
(2markah)
(f) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku semasa proses fotosintesis.

. (1markah)
(g) Ketika ujian kanji, mengapa alkohol dipanaskan di dalam rendaman air panas?

.
. (2markah)
(h) Nyatakan persamaan proses fotosintesis.

. (1markah)