Anda di halaman 1dari 2

Program: KPLI Amb Jan 2011

Semester: 1
Tugasan Berkumpulan: Permainan Bola Tampar
Tarikh Mula: 24/6/2011
Tarikh Hantar: 27/7/2011
Nama Pensyarah: Dr. Lee Bih Ni
En. Mohd. Syam Suzzman Chin Abdullah

Arahan:
1. Hasilkan sebuah persembahan folio tentang sistem permainan bola tampar seperti panduan berikut:

Bil Perkara Wajaran


1. 1. Pengenalan 5%
a. Sejarah
- Malaysia
- Anatarabangsa
b. Peralatan dan Ukuran Gelanggang
2. 2. Kemahiran Asas 10 %
a. Servis
b. Menyangga
c. Mengumpan
d. Merejam
e. Menghadang
3. 3. Asas Kepegawaian
a. Undang-Undang/Peraturan Permainan 10 %
5. 4. Kesimpulan/Refleksi 5%
6. Jumlah 30 %
Ruj:

1. http://www.scribd.com/Sejarah-Bola-Tampar/d/10895007

2. http://www.scribd.com/doc/17299651/peraturan-permainan
3. http://www.docstoc.com/search/permainan-bola-tampar
4. http://www.masum.org.my/pdf/Peraturan/Bola%20Tampar.pdf
5. http://www.volleyball.com/rules.aspx
6. http://volleyball.org/rules/
7. http://westlake.k12.oh.us/Hilliard/whspe/volleyball/volleyball_rules.htm
8. http://www.scribd.com/doc/18232310/kemahiran-asas-dalam-bola-tampar
9. http://www.scribd.com/doc/17341650/Kemahiran-Asas-Bola-Tampar
10. http://www.slideshare.net/hazim7697/bola-tampar-menyangga
11. dan lain-lain
12. http://saidi90107.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/ukurangl.pdf