Anda di halaman 1dari 3

BORANG PENILAIAN KEBERKESANAN KURSUS

BORB

A. MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA

:

NO KAD PENGENALAN:

GRED JAWATAN

:

JABATAN

:

TARIKH KURSUS

:

TAJUK KURSUS

:

B. PENILAIAN KEBERKESANAN KURSUS (Diisi oleh Pegawai yang dinilai)

Sila tandakan

/
/

pada jawapan anda.

1. Adakah kursus yang dihadiri oleh anda berkesan untuk memotivasikan diri semasa bekerja?

oleh anda berkesan untuk memotivasikan diri semasa bekerja? Ya Tidak 2. Adakah kursus ini berjaya meningkatkan

Ya

anda berkesan untuk memotivasikan diri semasa bekerja? Ya Tidak 2. Adakah kursus ini berjaya meningkatkan prestasi

Tidak

2. Adakah kursus ini berjaya meningkatkan prestasi kerja di tempat kerja?

Yaini berjaya meningkatkan prestasi kerja di tempat kerja? Tidak 3. Pada pandangan anda, adakah modul Kursus

Tidakini berjaya meningkatkan prestasi kerja di tempat kerja? Ya 3. Pada pandangan anda, adakah modul Kursus

3. Pada pandangan anda, adakah modul Kursus ini bersesuaian dengan bidang tugas semasa anda?

kerja? Ya Tidak 3. Pada pandangan anda, adakah modul Kursus ini bersesuaian dengan bidang tugas semasa

Ya

kerja? Ya Tidak 3. Pada pandangan anda, adakah modul Kursus ini bersesuaian dengan bidang tugas semasa

Tidak

B. PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN (Diisi oleh Pegawai Penyelia) Sila nyatakan tahap penilaian berdasarkan skor skala
B. PENILAIAN KEBERKESANAN LATIHAN (Diisi oleh Pegawai Penyelia)
Sila nyatakan tahap penilaian berdasarkan skor skala seperti di bawah.
1
2
3
4
5
SangatTidak
Sederhana
TidakBaik
Baik
SangatBaik
Baik
1.
Peningkatan Ilmu Pengetahuan
Sebelum
Selepas
a.
Peningkatan ilmu dalam bidang tugas harian
b.
Kesesuaian latihan dalam bidang tugas semasa
c.
Kesedaran terhadap prosedur dan peraturan semasa
2.
Peningkatan Prestasi Kerja
Sebelum
Selepas
a.
Kecekapan dan kemahiran
b.
Keupayaan untuk memberikan idea yang bernas
c.
Mengurangkan kadar kesilapan semasa bekerja

3. Keberkesanan Kursus Secara Keseluruhan

Sebelum

Selepas

a. Faedah dan manfaat kursus kepada diri peserta

a. Faedah dan manfaat kursus kepada diri peserta
a. Faedah dan manfaat kursus kepada diri peserta

b. Perkongsian ilmu dengan rakan sekerja

b. Perkongsian ilmu dengan rakan sekerja
b. Perkongsian ilmu dengan rakan sekerja

c. Impak Kursus Keseluruhan terhadap peserta dan organisasi

c. Impak Kursus Keseluruhan terhadap peserta dan organisasi
c. Impak Kursus Keseluruhan terhadap peserta dan organisasi

D. ULASAN/CADANGAN (Diisi oleh Pegawai Penyelia)

Tarikh:

(NAMA, TANDATANGAN & COP RASMI JABATAN)