Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KSSR)

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani


Tarikh 10 April 2016

Masa 8.00 pagi 8.30 pagi


Tahun 5 Bestari
Bilangan Murid L - 8
P - 8

Modul Kemahiran
Aspek 1 Kemahiran Pergerakan
Standard Kandungan Konsep Pergerakan
Standard Pembelajaran 1.10 Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul.
1.10.1 Berlari dan melompat pada satu jarak.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:

1. Psikomotor.
- Melakukan lompat jauh dengan teknik yang betul.
2. Kognitif.
- Memahami teknik lompatan yang betul untuk mencapai jarak yang maksimum.
3. Afektif.
- Menunjukkan rasa gembira melalui riak wajah semasa menjalankan permainan.
Penerapan nilai Semangat kerjasama antara rakan semasa melakukan aktiviti.

Kemahiran berfikir Menganalisis perkaitan antara kelajuan melonjak dengan jarak lompatan.
Strategi utama Kontekstual

1
Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Bahan Sumber P & P Bilangan Bahan Sumber P & P Bilangan


Gelung 12 Kayu 4

Piring Sukan 24

Skitel Besar 12

2
Bahagian/
Aktiviti Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas Catatan
Masa
Permulaan 1. Kehadiran Kehadiran murid direkodkan. Ciri Strategi:
2. Kesihatan Guru memberi perhatian kepada murid yang tidak sihat.
Menghubungkait
(5 minit) 3. Pakaian Guru memastikan pakaian murid seragam dan kemas.
(Relating)
Fokus Pembelajaran
Memanaskan badan dan melakukan regangan untuk mewujudkan
kesediaan diri. BSPP:
1.Wisel
Organsasi Kelas
2. Skitel besar
Murid-murid berlari secara bebas dalam kawasan 3. Gelung
permainan yang telah ditetapkan.
Terdapat 12 gelung diletakkan dalam kawasan permainan. Catatan:
Guru akan memberi meniupkan wisel kalli pertama, murid- Menerusi aktiviti ini,
murid hendaklah berlari bebas dalam kawasan permainan. murid-murid dapat
Apabila wisel kedua telah ditiupkan, murid-murid haruslah menghubungkaitkan
merebut dan lompat ke dalam gelung. kepentingan perkara-
Murid yang gagal merebut gelung akan didenda untuk perkara berikut:
membuat lompat bintang sebanyak 5 kali. a. mewujudkan
kesediaan diri

3
Bahagian/
Aktiviti Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas Catatan
Masa

Perkembangan Aktiviti 1
Fokus Pembelajaran Ciri Strategi:
(20 minit)
Melompat Mengenali teknik-teknik melompat. Mengalami
Statik
Organisasi Kelas (Experiencing)
Murid dibahagikan kepada 2 barisan.
Murid berbaris dalam barisan masing-masing..
NILAI :
Murid dalam keadaan berdiri.
1. Keyakinan
Guru meminta murid untuk berdiri tegak dengan kaki dibuka
2. Kerjasama
seluas bahu.
3. Keseronokan
Murid diminta untuk merendahkan pusat graviti badan dan
fleksi kedua-dua lutut.
BSPP:
Melonjak menggunakan bebola kaki ke atas.
Tangan dibawa ke atas semasa melonjak 1. Wisel
Fleksi kedua-dua lutut ketika mendarat bagi menyerap daya.

Catatan:

Menerusi aktiviti ini,


murid-murid dapat
mengalami:

- Cara untuk
melompat dengan
teknik yang betul

4
Fokus Pembelajaran
Mengaplikasikan teknik-teknik melompat dengan cara yang betul.

Aktiviti 2 Organisasi Kelas BSPP:

Melompat Berdiri tegak dengan kaki dibuka seluas bahu. 1. Kon


Dinamik Rendahkan pusat graviti badan dan fleksi kedua-dua lutut. 2.Pundi kacang
Melonjak menggunakan bebola kaki ke hadapan
Tangan dibawa ke atas dan ke hadapan semasa melonjak
Catatan:
Fleksi kedua-dua lutut ketika mendarat bagi menyerap
daya. Menerusi aktiviti ini,
murid-murid dapat
mengalami:

Cara untuk melakukan


lompatan dengan
sebelah kaki.

5
Bahagian/
Aktiviti Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas Catatan
Masa

Kemuncak Aktiviti 1 Fokus Pembelajaran Ciri Strategi


( 20 minit ) Mengaplikasikan teknik melompat yang betul dalam aktiviti yang Mengalami
Lets Jump
dijalankan. (Experiencing)

Organisasi Kelas BSPP


Murid-murid diminta untuk membahagi kepada 4 kumpulan. 1. Wisel
Murid-murid dikehendaki untuk membuat lompatan dengan 2. Piring sukan
menggunakan sebelah kaki di piring sukan dan melepasi skitel 3. Gelung
besar yang telah ditetapkan serta mendarat dengan dua belah 4. Skitel Besar
kaki di dalam gelung yang telah ditetapkan.
Murid yang mendarat di dalam gelung yang berbeza jarak Catatan:
akan mendapat markah yang berbeza. Menerusi aktiviti ini
Setiap murid akan membuat aktiviti itu secara bergilir-gilir. murid-murid dapat
Aktiviti diulang beberapa kali sehingga guru memberi arahan. memindahkan:
- kemahiran
melompat dengan
sebelah kaki,
melepasi halangan
dan mendarat
dengan dua belah
kaki dalam aktiviti
yang dijalankan.

6
Bahagian/
Aktiviti Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas Catatan
Masa

Penutup Fokus Pembelajaran Ciri Strategi


(5 minit ) Kelonggaran Kualiti pergerakan semasa menyejukkan badan.
Menghubungkait
(Relate)
Organisasi Kelas
Murid-murid diminta untuk membuat separuh bulatan dan
Catatan:
menghadap guru.
Menerusi aktiviti ini
Setiap murid goyang kedua-dua belah kaki kiri dan kanan.
murid dapat
Goyang kedua-dua belah tangan kiri dan kanan.
menghubungkaitkan
Buat selama kiraan dari 1 hingga 4.
pengetahuan dan
Tarik nafas dan mengangkat kedua-dua belah tangan ke atas.
pengalaman sedia ada
Lepas nafas melalui mulut dan tangan diturunkan.
mengenai:
Buat sebanyak 3 kali.
- kualiti pergerakan
semasa
menyejukkan
badan.

Guru
Murid

7
Soal-jawab
Murid-murid memberi pandangan dan menjawab soalan- Catatan:
dan rumusan
isi pelajaran soalan bertumpu dan bercapah mengenai kemahiran yang Menerusi aktiviti ini
telah belajar. murid dapat
Antara soalan-soalan yang dilontarkan adalah seperti berikut: menghubungkaitkan
i. Apakah kemahiran yang dipelajari hari ini? pengetahuan dan
ii. Nyatakan perkaitan antara kelajuan lompatan dengan jarak pengalaman sedia ada
lompatan. dengan kemahiran
iii. Nyatakan cara untuk membuat lompatan yang betul. yang dipelajari.

Isi pelajaran mengenai aktiviti lompat jauh dihuraikan.

Anda mungkin juga menyukai