Anda di halaman 1dari 26

BUDAYA KERJA KELAS PERTAMA

PEMIKIRAN KRITIS DAN


INOVATIF
Mahu tidak mahu para penjawat awam mesti berfikir di luar
lingkungan kotak. Saya tidak mahu budaya automation menjadi
satu hakikat kehidupan dalam sektor awam. Kita seharusnya
berfikiran kritis dan konstruktif dalam menunaikan tanggungjawab
dan amanah dengan mencari penyelesaian-penyelesaian kreatif
dan inovatif di luar kelaziman

YAB Perdana Menteri


Majlis MAPPA XI
9 Mac 2010
DEFINISI KRITIS

Perkataan kritis berasal daripada perkataan Inggeris iaitu critic

Critic pula berasal daripada perkataan Greek iaitu kriths(kritikos)


yang bermaksud Judge

berfikir secara serius (mendalam) dan seterusnya membuat


pertimbangan daripadanya
Dewey,1933

pemikiran kritis melibatkan aktiviti mental seperti analisis,


sintesis dan penilaian
Bloom, 1956

. tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui


sesuatu (menimbangkan baik buruk nya terlebih dahulu).
Kamus Dewan
Apa itu berfikir?

Sikap ingin tahu Pemikir yang hebat

meneliti kesan, implikasi dan mengkaji


maklumat lengkap penting dalam betul atau tidak sesuatu pernyataan atau
membuat keputusan dan benar atau sebaliknya kesahihan
menyelesai masalah sesuatu perkara
maklumat perlu dikumpul dan memiliki naluri ingin tahu yang kuat dan
dianalisis untuk buat sorotan gemar menyelidik dan mengkaji
maklumat perlu diuji kesahihan mereka proaktif, berfikiran kreatif dan
kita perlu pemikiran kritikal dan inovatif
kreatif untuk menangani masalah mereka bersikap terbuka dalam
membahaskan sesuatu pernyataan
Empat soalan penting dalam berfikir
Apa yang Yang mana Apa yang Kenapa ia
sedang satu? mungkin berlaku?
berlaku Untuk berlaku? Untuk analisa
Kaji situasi membuat Untuk masalah
keputusan mengenal
potensi
masalah
FASA KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS
Mencirikan - mengenalpasti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau item.

Membanding dan membeza - mencari persamaan dan perbezaan dengan


menggunakan ciri-ciri pada item (objek).

Mengumpul dan mengelas - mengumpul item atau maklumat kepada kumpulan


berasaskan kepada ciri-ciri yang sepunya.

Membuat urutan - menyusun item atau maklumat mengikut tertib berdasarkan


kepada sesuatu ciri atau sifat seperti saiz atau masa.

Menyusun mengikut keutamaan - menyusun item atau maklumat mengikut tertib


berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.

Menganalisis - mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian


yang lebih kecil bagi membuat keputusan atau menyelesaikan masalah.

Menilai - mempertimbangkan kebaikan dan keburukan.

Membuat kesimpulan - membuat pernyataan yang menjelaskan atau


mengukuhkan sebab atau alasan selepas menjalankan kajian.
takut buat silap / apa
orang kata
gopoh sambar apa taksub pada statistik
saja idea biadab jikalau banyak
menentang soal
perubahan berfantasi dianggap
membazir masa
takut pada ketua
teguh membatas diri
tidak yakin pada
dengan norma yang
orang bawahan
lazim
kepercayaan yang hanya terima yang
rigid praktikal, ekonomi,
tradisi norma dan
pemikiran yang sedia
ada
ALAT BANTUAN BERFIKIR

Peta minda bentuk urutan


Peta minda bentuk lakaran

Teknik Fishbone / Ishikawa Diagram Teknik 5W + 1H


Ciptaan
baru

Ciptaan
proses
baru

Beri
nafas
baru

Ubah
tanggapan
orang lain
Berasal dari perkataan Latin iaitu creare yang
bermaksud membuat

Dalam bahasa Inggeris ianya berbunyi create atau


cipta

Kebolehan mewujudkan sesuatu yang baru iaitu


daripada tiada kepada ada
Kamus Websters

Melibatkan keupayaan minda untuk memberi beberapa


alternatif yang tidak terkongkong daripada kebiasaan

Keupayaan seseorang untuk melihat sesuatu daripada


pelbagai sudut atau perspektif yang lebih luas
Kreativiti
Kreativiti ialah menzahirkan sesuatu yang tidak wujud sebelumnya baik
dalam bentuk produk, proses atau pemikiran.

Anda seorang yang kreatif jika:


mencipta atau mereka sesuatu yang tidak pernah wujud sebelumnya
mencipta atau mereka sesuatu yang telah wujud di tempat lain sebelumnya
tetapi anda sendiri tidak mengetahuinya
mencipta atau mereka satu proses baru untuk melakukan apa jua perkara.
memberi nafas baru untuk proses atau kaedah yang sedia ada untuk
pasaran baru.
melihat sesuatu perkara dari perspektif yang berbeza dari arus perdana.
mengubah tanggapan orang lain terhadap sesuatu perkara yang cliche.
FASA KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF
Menjana idea - menjana idea yang banyak secara spontan dan berterusan berkaitan dengan sesuatu
tajuk atau masalah dalam satu kumpulan.
Membuat inferens - membuat kesimpulan awal yang mungkin benar atau pun tidak berdasarkan
maklumat daripada pemerhatian.
Menghubungkait - membuat perkaitan untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.
Meramal - menggunakan data dan pengetahuan yang ada untuk menjangka perkara yang akan
berlaku.
Membuat hipotesis - membuat pernyataan umum yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu
perkara atau peristiwa. Kenyataan ini perlu diuji untuk membuktikan kesahihannya.
Membuat generalisasi - membuat pernyataan umum terhadap keseluruhan kumpulan maklumat
berdasarkan pemerhatian ke atas beberapa maklumat dari kumpulan itu.
Menganalogi - membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep secara mengaitkan konsep itu
dengan yang mempunyai ciri yang serupa.
Membuat gambaran mental - membuat gambaran secara mental sesuatu idea atau konsep.
Merekacipta - menghasilkan sesuatu yang baru untuk mengatasi masalah secara terancang.
Dahulu Kini Kini Dahulu

Perubahan masa yang berlaku hakikat ini mencabar pemikiran kita juga agar beranjak
ke era dunia tanpa sempadan dan memanfaatkan teknologi masa kini agar dapat
bekerja/belajar secara efisyen.
Ledakan informasi membawa kita kepada information highway yang memastikan
maklumat dapat diperolehi dengan pantas (at a touch of a button)
Dokumentasi maklumat lebih cekap dan teratur
Akhir 1990an-2020

1980-pertengahan 1990an

1957-1970an

Ekonomi berasaskan INOVASI

Ekonomi berasaskan PERINDUSTRIAN

Ekonomi berasaskan SUMBER


Dari aspek ekonomi, dapat dilihat negara mengalami anjakan ekonomi.
Suatu ketika dahulu Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan
sumber alam. Namun pertumbuhan ekonomi menyebabkan penumpuan
adalah kepada menarik pelaburan asing agar pemindahan teknologi berlaku.
Ketika itu satu kelebihan negara kita adalah tenaga buruh yang murah
dan ini merupakan satu daya penarik.

Namun kini, arus perubahan perubahan menunjukkan bahawa untuk bersaing


negara harus mengorak langkah kepada ekonomi bersaskan pengetahuan dan
mengiktirafkan inovasi sebagai satu faktor yang akan menjadikan Malaysia
kompetitif.
INOVASI DAN KREATIVITI

INOVASI ialah
kaedah mencari jalan KREATIVITI ialah
untuk menghasilkan kebolehan atau
produk atau keupayaan untuk
perkhidmatan yang mencipta, mewujud
lebih baik sama ada dan menghasilkan
melalui sesuatu yang baru
pengubahsuaian atau dalam bentuk
atau baru melalui
penambahbaikan kemahiran imaginasi.
( CREATE )
( MODIFY )
KENAPA PERLU BERFIKIR SECARA
KRITIS DAN INOVATIF?

Jimat kos dan masa - penyediaan perkhidmatan


(penggunaan sumber input lebih cekap)
Tingkatkan kualiti perkhidmatan (pantas, cekap,
kurang masa menunggu, mesra pelanggan, kepuasan
pelanggan)
Tingkatkan prestasi - produktiviti organisasi
(peningkatan output/outcome)
Mudahkan kehidupan - Penyediaan produk dan
perkhidmatan yang inovatif (memenuhi kehendak
pelanggan yang berbeza, spesifik dan unik-OKU,
wanita, ibu tunggal, warga emas)
CABARAN ORGANISASI

RED TAPES RED CARPET

Layanan baik
Birokrasi
Cepat
Lambat
Peka
Kurang peka
Kepuasan
Tidak peduli
Memudahkan urusan
Tidak up-to-date
Up-to-date
BERFIKIR DI LUAR KOTAK

Thinking-outside-the-box requires an acceptance and consideration of ideas


from whatever source and in whatever form.
APA ITU INOVASI
Kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau
perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui
pengubahsuaian atau penambahbaikan.

hasil cetusan idea-idea peningkatan kualiti dan produktiviti.

boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem


dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun
pengenalan teknologi baru.
Latihan/Pembelajaran berterusan - pekerja
berilmu dan sikap positif menjadikan mereka
sentiasa produktif

Menyediakan platfom/sistem untuk staf


memberikan idea supaya bebas memberikan
cadangan/maklumbalas

Memberikan kuasa (empowering) kepada


pegawai dalam tugasan
KREATIVITI
ADALAH MEMIKIRKAN IDEA- Menghubungkan organisasi dan
IDEA BARU persekitarannya semua staf dapat mengesan
MANAKALA perubahan di persekitarannya dan mengambil
tindakan yang bersesuaian untuk memenuhi
INOVASI keperluan organisasi
ADALAH MELAKSANAKAN
IDEA-IDEA BARU Pemimpin / Leader

Sebagai kaunselor, jurulatih, mentor,


model untuk diikuti

Dapat mengembangkan sikap kreatif dan


inovatif di kalangan ahli organisasi dengan
memberikan mereka peluang untuk menilai
proses kerja masing-masing dan
merekabentuk pekerjaan bagi
memudahkan lagi kerja

Sikap kreatif dan inovatif perlu digalakkan


oleh pemimpin
INOVASI DALAM INOVASI DALAM
PERKHIDMATAN KEPERLUAN
AWAM SEHARIAN

Idea untuk
menyejukkan makanan
dengan menggunakan
kipas kecil

Penciptaan payung
yang dapat
melindungi secara
keseluruhan dari
terkena hujan
Perubahan dari konvensional
kepada dalam talian
TEKNIK PENJANAAN IDEA KREATIF

Arahan:

Sambungkan kesemua
titik dengan 4 garis sahaja
tanpa mengangkat pen
tersebut.
FAEDAH KEPADA ORGANISASI

Mengeratkan
perhubungan
Memperbaiki
Memupuk
sistem, proses
kerjasama
dan cara kerja

Penciptaan
Meningkatkan
nilai (value
daya saing
creation)

INOVASI Meningkatkan
Sistem dan
cara kerja baru DAN sistem
penyampaian
KREATIVITI
FAEDAH KEPADA PERKHIDMATAN AWAM

Kerjasama
antara agensi
melalui
penambahbaikan

Meningkatkan Menjimatkan
imej kos dan masa
perkhidmatan operasi
awam INOVASI perkhidmatan
DAN
KREATIVITI

Meningkatkan Meningkatkan
kepuasan kualiti dan
pelanggan dan produktiviti
stakeholders perkhidmatan
TERIMA KASIH