Anda di halaman 1dari 27

Contoh Penulisan Sasaran Keberhasilan

1. Pengetua/ Guru Besar


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Kurikulum 1 Memastikan 80% murid tahun 6 lulus dalam UPSR 2017
Memastikan 10% murid tahun 6 cemerlang 6A dalam
2
keputusan UPSR 2017
Memastikan 95% murid tahun 6 lulus subjek BM dalam
3
UPSR 2017
4 Memastikan 90% murid pemulihan khas dapat dipulihkan
Memastikan 100% murid prasekolah boleh membaca
5
dan menulis sukukata terbuka
Memastikan 100% murid tahun 6 khatam al-Quran
6
diperingkat sekolah
Memastikan 100% murid LINUS dapat mencapai tahap
7
Menguasai dalam saringan akhir
Memastikan 100% calon murid Pendidikan Khas Integrasi
8
lulus UPSR
Memastikan 100% murid Tahap 1 menguasai fakta asas
9
matematik
Memastikan 100% murid kelas 2B lulus matematik dalam
10
peperiksaan akhir tahun
Memastikan 100% murid tahun 4S mendapat minimum
11
tahap 4 dalam PBS bagi subjek Sejarah
Memastikan purata kehadiran murid dalam aktiviti
Kokurikulum 12
kokurikulum peringkat sekolah mencapai 95%.
Memastikan 30 orang ahli badan berunifom dapat
13
mewakili sekolah keperingkat daerah
Memastikan salah satu pasukan pertandingan
14 permainan sekolah mendapat johan dalam
pertandingan peringkat daerah.
Memastikan 5 orang atlit sekolah dapat mewakili sekolah
15
ke peringkat daerah.
Memastikan peserta hafazan pendidikan khas dapat
16 mewakili sekoah dalam pertandingan hafazan peringkat
daerah.
Memastikan pasukan bercerita Bahasa Melayu
17 Prasekolah mendapat Johan dalam aktiviti Bijak
Prasekolah peringkat daerah
Memastikan purata kehadiran murid ke sekolah
Hal Ehwal Murid 18
mencapai 95% setahun
19 Memastikan sifar peratus kes ponteng sekolah.
Mengurangkan kes salah laku murid daripada 28%
20
kepada 10%
Memastikan 150 orang ibu bapa terlibat dalam setiap
21
program gotong royong sekolah
Memastikan kebersihan kantin sekolah mencapai gred
22
A.

1
Memastikan semua panitia mencapai perbelanjaan
Pentadbiran 23
100% bagi peruntukan yang ditetapkan.
Memastikan sekolah mencapai 0% kehadiran lewat staf
24
ke sekolah.
Memastikan sekolah mencapai 0% aduan awam
25
terhadap sekolah.

2. PK Pentadbiran
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 3 panitia sekolah dapat menyertai
Pengurusan 5
pertandingan inovasi pendidikan ke peringkat negeri.
Memastikan semua panitia membuat Perancangan
6 Taktikal dan Perancangan Operasi Panitia sebelum
bulan Mac
Mencapai 100% guru mendapat LADAP 7 hari setahun
7
sebelum Oktober 2017
Memastikan semua guru yang dilantik untuk
8 melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikan
pencerapan mengikut takwim yang ditetapkan.
Memastikan semua panitia mata pelajaran
melaksanakan mesyuarat panitia 4 kali setahun
Memastikan semua program kecemerlangan pelajar elit
PT3 dan SPM dilaksanakan 3 kali setahun (Mac, Jun dan
September)
Memastikan 100% murid Tingkatan 1 PAV lulus mata
Kurikulum pelajaran English for Communication pada peperiksaan
akhir tahun.
Memastikan 100% murid LINUS Tahun 3 mencapai tahap
Menguasai dalam saringan akhir bagi mata pelajaran
Bahasa Malaysia dan Matematik
Meningkatkan peratus kehadiran dan penjaga
sebanyak dalam Dialog Prestasi UPSR daripada 40%
kepada 60%.
Memastikan semua panitia melaksanakan mesyuarat
panitia 4 kali setahun sebelum Disember.
Memastikan 95% program kecemerlangan UPSR
dilaksanakan mengikut takwim yang telah ditetapkan.
Memastikan pengurusan fail PBS bagi Pentaksiran
Sekolah, PT3 dan PBS tingkatan 5 diurus dengan
sempurna dan lengkap mengikut senarai semak yang
ditetapkan
Memastikan semua panitia mempunyai perancangan
taktikal dan perancangan operasi bagi program dan
aktiviti kurikulum sebelum Mac
Meningkatkan pencapaian gred purata sekolah dalam
PT3 dari 2.38 kepada 2.30
Memastikan 100% murid tingkatan 4C dapat membaca
PdP 44
dengan lancar pada akhir tahun
Mencapai 100% murid tingkatan 4C lulus Bahasa Melayu
45
dalam peperiksaan akhir tahun.

2
Memastikan 20 daripada 30 orang pelajar 4C dapat
46
membina 1 karangan yang lengkap.
Memastikan 30 daripada 35 orang murid Tingkatan 4
47 Intan mendapat gred A bagi mata pelajaran Matematik
dalam peperiksaan akhir tahun
Memastikan 31/33 pelajar Tahun 4 Ariff mencapai gred A
48 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu pada
peperiksaan akhir tahun.
Memastikan 32/33 pelajar Tahun 4 Ariff menguasai 6
kemahiran dalam mata pelajaran PSV pada penilaian
akhir tahun.
Memastikan 5 daripada 25 murid 6 Takwa mendapat A
dalam peperiksaan akhir tahun bagi subjek matematik.
Memastikan 100% murid kelas 5 Tawakkal lulus dalam
peperiksaan akhir tahun bagi mata pelajaran Bahasa
Malaysia.
Memastikan 100% murid tahun 4 Tayyibah mencapai
tahap penguasaan 4 bagi subjek Pendidikan Jasmani
pada akhir tahun.

3. PK Hal Ehwal Murid


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan pemeriksaan mengejut disiplin dilakukan 4
Pengurusan 1
kali setahun oleh badan disiplin sekolah.
Meningkatkan purata peratus kehadiran murid ke
2
sekolah dari 90% kepada 93%
3
Memastikan E Kehadiran dalam APDM diselesaikan
Hal Ehwal Murid
sebelum pukul 9.00 pagi setiap hari
Memastikan semua guru kelas mengemas kini Buku
rekod kedatangan murid sebelum 5hb setiap bulan.
Mengurangkan kes buli di kalangan murid daripada 10%
kepada 5%
Memastikan kantin sekolah memenangi salah satu
anugerah kantin di peringkat daerah
Memastikan peratus kehadiran murid mencapai 90%
setiap bulan
Memastikan kadar ponteng kelas menurun sebanyak 2%
berbanding tahun sebelumnya
Memastikan pengurusan fail semua unit HEM diurus
dengan sempurna dan lengkap mengikut senarai semak
yang ditetapkan
Memastikan 100% laporan tadbir asrama disediakan
oleh AJK Tadbir Asrama mengikut standard yang
ditetapkan.
Memastikan 15 program peningkatan sahsiah murid di
peringkat sekolah dilaksanakan sebelum Oktober.
Memastikan 30 orang murid dapat mewakili dalam
program Kem Jatidiri Insan peringkat PPD.

3
Memastikan semua urusan berkaitan kebajikan murid
(biasiswa, SPBT, Takaful dll) dilaksanakan mengikut
prosedur yang ditetapkan.
Memastikan tahap kebersihan kantin sekolah kekal
pada gred A
Memastikan 100% maklumat pelajar yang mendapat
biasiswa dilengkapkan sebelum April.
Memastikan penurunan kes merokok daripada 5%
kepada 2% dalam kalangan murid pada tahun semasa
Memastikan semua murid ting 5 Amal mendapat gred B
PdP 38
subjek Fizik dalam peperiksaan percubaan SPM 2017
Memastikan semua murid ting 5 Amal mendapat
39 markah melebihi 40% bagi subjek Sains dalam
peperiksaan percubaan SPM 2017.
Memastikan semua murid Tingkatan 4 Cekal mendapat
40 markah melebihi 25% dalam peperiksaan akhir tahun
bagi subjek Sains.

4. PK Kokurikulum
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Pengurusan Memastikan 85% guru PAJSK mendapat menghadiri
Kursus PAJSK peringkat daerah.

Kokurikulum Memastikan perjumpaan badan beruniform


dilaksanakan setiap minggu pada peringkat sekolah
Memastikan 5 murid dapat mewakili sekolah dalam
aktiviti perkhemahan ke peringkat daerah.
Mendapat pingat emas dalam salah satu pertandingan
permainan di peringkat daerah.
Memastikan 2 orang murid dapat mewakili sekolah
dalam pertandingan catur di peringkat negeri.
Memastikan purata tahunan kehadiran murid dalam
kokurikulum mencapai 95%.
Memastikan 5 atlit dapat mewakili sekolah dalam
pertandingan pringkat daerah.
Memastikan guru mengemaskini markah bagi PJASK dan
SEGAK mengikut jajaran masa yang ditetapkan.
Memastikan 100% laporan aktiviti unit kokurikulum
disediakan setiap bulan mengikut standard yang
ditetapkan.
Memastikan 2 orang pemain sofbal sekolah dapat
mewakili negeri ke peringkat kebangsaan.
Memastikan 1 pasukan badan berunifom dapat
menyertai aktiviti perkhemahan di peringkat daerah
Memastikan semua perjumpaan unit, persatuan, badan
beruniform dan sukan permainan dilaksanakan mengikut
jadual yang ditetapkan.
Memastikan sukan memanah sekolah dapat mewakili
daerah ke peringkat negeri.

4
Melahirkan empat jaguh daripada tujuh kejohanan
sukan yang disertai di peringkat daerah
Memastikan enam orang altit sekolah dapat mewakili
sekolah di peringkat negeri.
Memastikan purata tahunan kehadiran ahli dalam
aktiviti Persatuan Badan Beruniform, Kelab/Persatuan
dan Sukan/Permainan mencapai 95%.
Memastikan 80% murid yang menyertai sukan daerah
mendapat sijil kecemerlangan dalam bidang sukan
yang disertai.
PdP Memastikan 25 daripada 30 pelajar 4 Mulia lulus subjek B
Melayu dalam peperiksaan akhir tahun
Memastikan 100% murid 5 Tawakkal lulus dalam
peperiksaan akhir tahun

5. PK Tingkatan 6
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan semua guru yang dilantik untuk
Pengurusan
1 melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikan
Kurikulum
pencerapan mengikut takwim yang ditetapkan.
Memastikan 3 program pembangunan tingkatan 6
2
dilaksanakan dalam 1 semester
Mencapai 100% guru tingkatan 6 menghantar folio PdP
3
pada setiap minggu sepanjang sesi persekolahan.
Mengurusetiakan mesyuarat post mortem program
4
tingkatan 6 bersama-sama guru 3 kali setahun
Memastikan pendaftaran pelajar tingkatan 6 Bawah
5 dan Minggu Suaikenal dilaksanakan mengikut takwim
yang ditetapkan
Memastikan kem kecemerlangan STPM dilaksanakan 2
6
kali setahun
Melaksanakan perkongsian pintar pelajar tingkatan 6
7
bersama-sama Pusat Pengajian Tinggi 1 kali setahun
Memastikan 80% ibu bapa hadir di Majlis Temu Murni
8
guru tingkatan 6.
Mencapai 100% pelajar lulus penuh 1 Prinsiple dalam
9
peperiksaan percubaan STPM
Mencapai gred purata 2.70 dalam peperiksaan
10
percubaan STPM
Mencapai 70% pelajar mendapat Band 2 dalam
peperiksaan MUET Julai
Memastikan 12 daripada 18 program kecemerlangan
pelajar tingkatan 6 atas dilaksanakan mengikut takwin
yang ditetapkan.
PdP
Pengurusan Mencapai 100% penglibatan murid dalam penyertaan
12
Kokurikulum aktiviti kokurikulum tingkatan 6 (GERKO)

5
Memastikan semua persatuan, badan beruniform dan
permainan menjalankan 18 kali perjumpaan setahun
Pengurusan Hal Mencapai 95% purata kehadiran pelajar tingkatan 6 ke
13
Ehwal Muird sekolah.

6. PK PPKI
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 90% PPM dapat menyiapkan tugasan yang
Pengurusan 1
diberi sepanjang tahun
Memastikan 100% program yang dirancang sepanjang
2
tahun dapat dilaksanakan mengikut takwim
Memastikan semua guru yang dilantik untuk
3 melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikan
pencerapan mengikut takwim yang ditetapkan
Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat masuk program
Kurikulum 4
inklusif
Memastikan 20% MBK dapat memasuki kelas KSSM atau
5
KSSR
Memastikan 20 daripada 30 orang MBK dapat
6
mengambil wuduk dengan sempurna
Memastikan 20 daripada 30 orang MBK dapat
7
menunjukkan cara solat dengan betul.
Memastikan 100% program yang dirancang sepanjang
8
tahun dapat dilaksanakan mengikut takwim
Memastikan semua guru yang dilantik untuk
9 melaksanakan pencerapan PdP menyelesaikan
pencerapan mengikut takwim yang ditetapkan
10
Hal Ehwal Murid 11 Mencapai 90% kehadiran MBK datang ke sekolah
Memastikan 100% APDM dapat diisi oleh guru sebelum
12
pukul 8.30 pagi
Memastikan 100% guru-guru PPKI masuk mengajar tepat
13
pada waktunya
Memastikan 90% pengurusan aset dapat dilengkap
14
dengan sempurna
15 Memastikan 100% MBK dapat EMK
16
Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat membaling bola
Kokurikulum 17
dengan betul dalam sukan petanque
Mencapai 10% MBK dapat membuat roti sandwich
18
dalam aktiviti koku dengan betul
Mencapai 20% MBK dapat berlari dengan betul dalam
19
acara larian.
Mencapai 5% MBK dapat membaling bola boling
20
dengan betul
Memastikan 15 daripada 50 MBK dapat berkawad kaki
21 dengan betul dalam mana-mana pasukan badan
beruniform.

6
Memastikan 5% MBK mendapat sebarang pingat dalam
22
kejohanan sukan peringkat daerah
23 Mencapai 90% kehadiran MBK dalam aktiviti kokurikulum
Memastikan 5% MBK dapat menyertai perkhemahan
24 peringkat daerah

7. Guru Akademik Aliran Perdana


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 7 daripada 23 murid 4 Bestari 2 mendapat
PdP 1 gred B dalam mata pelajaran matematik pada
peperiksaan akhir tahun
Memastikan 20 daripada 23 murid 4 Bestari 2 lulus dalam
2 mata pelajaran matematik pada peperiksaan akhir
tahun
Memastikan 4 daripada 11 murid lelaki 1 Ibnu Zahar
3 mendapat Band 4 dan ke atas dalam PBS Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan
Memastikan 100% murid tingkatan 5 Ar-Razi menghantar
4
kerja kursus ICT yang lengkap pada bulan 7
Memastikan 17 daripada 34 murid 5 As-sufi dapat
5
melukis graf kuadratik dengan tepat
Memastikan 10/15 murid linus tingkatan 1 dapat
membaca dengan lancar.
Memastikan 10/15 murid linus tingkatan 2 dapat menulis
dengan betul
Memastikan 10/15 murid linus tingkatan 3 dapat mengira
dengan betul

6
Mengurangkan 10% kes kesalahan berat murid
Hal Ehwal Murid
berbanding tahun 2016
Mencapai 95% purata kehadiran tahunan murid
tingkatan 1KRK ke sekolah.

Mencapai tempat ke-3 dalam kejohanan bola tampar


Ko kurikulum 7
lelaki di peringkat MSSD Pengerang
Memastikan 6 daripada 12 pemain bola tampar sekolah
8 dapat mewakili Daerah Pengerang ke Pertandingan
Bola Tampar MSS Negeri Johor
Memastikan atlet mendapat 5 pingat perak dalam
9 acara lompat jauh dalam Kejohanan Balapan dan
Padang Daerah Pengerang
Memastikan Pasukan Kawad Kaki Kadet Polis (Lelaki)
10 mendapat tempat ke-3 dalam pertandingan kawad
kaki peringkat sekolah
Mencapai 90% purata tahunan ahli kadet polis memakai
11
uniform lengkap pada setiap hari rabu.

7
Memastikan rumah sukan Syahbandar mendapat 10
12
pingat perak dalam kejohanan Sukan Sekolah.

Mencapai 65% purata murid menggunakan frog vle


Tugas-Tugas Lain
sepanjang tahun
Mencapai pengurangan 10% bilangan komputer yang
rosak berbanding tahun 2016
Mencapai 60% tahap kefahaman guru tentang ICT
melalui bengkel ICT yang dilaksanakan kepada guru-
guru cicir ICT.
Memastikan semua maklumat dalam laman web
sekolah dikemaskini mengikut mengikut takwim yang
ditetapkan.
Mencapai 85% tahap kefahaman guru terhadap Frog
VLE melalui pelaksanaan LDP kepada guru.
Memastikan semua komputer di sekolah diselenggara
mengikut takwim yang ditetapkan
Memastikan semua punca elektrik di makmal ICT1 dan
ICT2 diperiksa setiap bulan.
Memastikan semua panitia bagi mata pelajaran SPM
melaksanakan bengkel teknik menjawab soalan
sebelum Jun 2017.
Memastikan 2 kursus dalaman kelas abad ke-21 kepada
guru di sekolah dilaksanakan sebelum Julai 2017.
Memastikan latihan kecemasan kebakaran di sekolah
dilaksanakan pada sebelum bulan Mac 2017.
Mencapai 75% murid Tingkatan 5 mengikuti program
lawatan sambil belajar ke IPT/IPTS.
Memastikan 95% murid mendapat pendedahan
kesedaran HIV/AIDS melalui program Anti Dadah.
Memastikan 3 sesi gotong royong membersihkan
kawasan sekolah bagi membasmi tempat pembiakan
nyamuk aedes dilaksanakan.

8. Guru PPKI
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 50% MBK KSSR 4 dapat menyebut dua
Kurikulum 1
sukukata terbuka dengan betul
Memastikan 7 daripada 10 MBK KSSR 5 dapat menulis 3
2
ayat mudah dengan betul
Memastikan 5 daripada 10 MBK KSSR 1 dapat menulis
3
huruf A hingga Z dengan betul
Memastikan 7 daripada 10 MBK KSSR 1 dapat menulis
4
nombor 1 hingga 100 dengan betul.
Memastikan 80% MBK KSSR 2 dapat menyiapkan projek
5
pekebunan sekolah

8
Memastikan 80% orang MBK KSSR 2 dapat menyiapkan
6
projek pertukangan sekolah
Memastikan 80% orang MBK KSSR 1 dapat memberus gigi
7
dengan betul.
Mencapai 7 daripada 10 MBK KSSR 2 dapat
8
menggunting kertas dengan betul
Memastikan 100% MBK KSSR 4 dapat menyiapkan projek
9
pekebunan sekolah
Memastikan 80% MBK KSSR 3 dapat membacuh teh
10
dengan betul
Memastikan 70% MBK Kelas KSSR 5 dapat menyiapkan
11
kerja sekolah yang diberikan dalam kelas.
Mencapai 80% MBK Kelas KSSR 3 dapat mengambil
12
wuduk dengan sempurna
Mencapai 95% MBK kelas KSSR 1 dapat hadir ke sekolah
Hal Ehwal Murid 1
tepat pada waktu.
2
Mengurangkan peratus tidak hadir ke sekolah daripada
3
22% kepada 10%.
Memastikan 100% MBK kelas KSSR 1 dapat beratur
4
dengan sempurna untuk dari kelas ke kantin
Memastikan 100% MBK kelas KSSR 1 dapat memakai
5
kasut sendiri.
Mencapai 100% MBK kelas KSSR 2 dapat pergi ke tandas
6
tanpa bantuan guru dan PPM.
Mencapai 80% MBK islam kelas KSSR 2 dapat mengambil
7
wuduk dengan sempurna
Memastikan 90% MBK hadir dalam aktiviti perjumpaan
Kokurikulum 1
Persatuan Pengakap.
Memastikan 10 daripada 30 MBK dapat membaca
2
persetiaan pengakap dengan betul.
Memastikan 5% MBK dapat memenangi apa apa pingat
3
dalam acara sukan peringkat daerah
Memastikan 10 orang daripada 30 MBK dapat
4
membaling bola dengan betul dalam sukan petanque
Mencapai 10% MBK dapat membuat roti sandwich
5
dalam aktiviti koku dengan betul
Mencapai 20% MBK dapat berlari dengan betul dalam
6
acara larian 4x 100 m
Mencapai 5% MBK dapat membaling bola boling
7
dengan betul
Memastikan 15 daripada 50 MBK dapat kawad kaki
8
dengan betul

9. Guru Akademik Tingkatan 6


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 12 daripada 17 pelajar tingkatan 6A2
PdP 1 mendapat gred A Bahasa Melayu dalam peperiksaan
P2

9
Mencapai 90% pelajar 6A4 lulus penuh Bahasa Melayu
2
dalam peperiksaan P2
Memastikan 15 daripada 17 pelajar 6A4 mendapat
3
markah 23/25 dalam Kerja Kursus P2 BM
Hal Ehwal Pelajar
Mencapai Naib Johan dalam pertandingan boling
Kokurikulum
dalam pertandingan peringkat daerah.

10. Guru Dalam Hospital


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Kurikulum 1 Mencapai 80% purata murid dapat menyelesaikan
latihan yang diberikan dengan betul semasa sesi PdP.
Mencapai 90% purata murid yang dapat memahami
topik yang diajar semasa sesi PdP.

Hal Ehwal Muird Mencapai 90% penyertaan PdP murid semasa Sesi Hati
ke Hati
Mencapai 80% purata kehadiran murid dalam setiap sesi
PdP

Kokurikulum Mencapai 90 % murid dapat bermain permainan chess


dengan kaedah yang betul
Mencapain 90 % murid dapat bermain ping pong
dengan kaedah dan pengiraan mata yang betul
Mencapai 90% murid dapat membuat sekurang-
kurangnya 3 jenis origami dengan betul

11. Penyelia Sekolah Dalam Hospital


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Pengurusan 1 Memastikan 100% Laporan Pengajaran Harian oleh Guru
dan Laporan Tugasan Harian oleh PPM dihantar pada
setiap minggu persekolahan
2 Mencapai 50% komunikasi dua hala kerjasama antara
SDH dengan sekolah asal murid dalam laporan
kehadiran murid.
3 Mencapai 50% komunikasi dua hala kerjasama antara
SDH dengan sekolah asal murid dalam prestasi
akademik murid.
4 Memastikan 3 program peningkatan akademik atau
program motivasi kepada murid-murid dilaksanakan
5 Memastikan semua guru dan PPM menghadiri 7 hari
latihan dalam perkhidmatan
6
Kurikulum 7 Memastikan 90% murid menerima PdP daripada jumlah
keseluruhan murid yang berada dalam wad

10
8 Mencapai 90% penggunaan aplikasi pembelajaran
interaktif menggunakan iPad atau tablet oleh guru-guru
dalam pelaksananaan PdP
9
Hal Ehwal Murid 10 Memastikan 75% purata kehadiran murid dalam semua
sesi PdP
11 Memastikan 90% penyertaan murid semasa Sesi Hati ke
Hati
12 Mencapai 95% pematuhan pelaksanaan keselamatan
murid semasa PdP oleh guru dan PPM.
Ko-Kurikulum 13 Memastikan 90 % aktiviti kokurikulum dapat dilaksanakan
mengikut takwim
14 Memastikan 85% purata penyertaan murid dalam semua
aktiviti kokurikulum yang dlaksanakan.
15

12. Guru Prasekolah


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
PdP Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraADELIMA
mengenal huruf dan mengeja menyebut suku kata
KVKV.
Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraBERLIAN
membaca sukukata terbuka dengan lancar.
Memastikan 25 kanak-kanak kelas PraDELIMA dapat
memberus gigi dengan betul.
Memastkan 80% daripada kanak-kanak Kelas PraDelima
dapat mengambil wuduk dengan sempurna
Memastikan 70% daripada kanak-kanak Kelas PraDElima
melibatkan diri dalam semua aktiviti PdP.
Memastkan 80% daripada kanak-kanak Kelas PraDelima
dapat membaca doa sebelum dan selepas makan
dengan betul.
Hal Ehwal Murid Mengurangkan peratus kanak-kanak tidak hadir ke
sekolah daripada 22% kepada 15%.
Kokurikulum Memastikan 10 daripada 25 kanak-kanak Kelas
PraBerlian dapat membaling dan menangkap bola
dengan betul.
Memastikan 10 daripada 25 kanak-kanak kelas
PraBerlian dapat menyayikan lagu Negaraku dan Lagu
Negeri Selangor dengan betul

13. Guru Bimbingan dan Kaunseling


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Perkhidmatan 1. Memastikan semua murid yang gagal mencapai
Bimbingan Dan pencapaian akademik diberi khidmat bimbingan
Kaunseling kaunseling sama ada individu atau berkelompok

11
2. Memastikan semua murid yang mempunyai rekod
didiplin mendapat khidmat bimbingan kaunseling sama
ada individu atau berkelompok
3. Memastikan 100% murid mendapat pendedahan
tentang pendidikan pencegahan dadah.
4.
5.
Pembangunan 1. Memastikan 40% murid Tahap 2 berkeyakinan
Diri Dan membentangan poster kerjaya melalui pertandingan
Perkembangan bagi mencungkil bakat dan kefahaman murid tentang
Sahsiah Murid kerjaya di peringkat sekolah.
2. Memastikan 5 daripada 25 murid yang menyertai Kursus
Asas Pembimbing Rakan Sebaya peringkat daerah
mendapat lencana PRS.
3.
Peningkatan 1. Memastikan 90% daripada murid yang mengikuti
Disiplin Diri Murid Program Sifar Ponteng dapat mengurangkan 50% jumlah
hari pontengnya.
2. Memastikan 50% murid yang mengikuti Kem Jati Diri
Tahun 6 dapat meningkatkan prestasi dalam pelajaran.
3. Mencapai 90% murid yang mengikuti program motivasi
murid-murid yang berisiko disiplin Sayangi Diriku dapat
membimbing dan diberi dorongan untuk berubah
menjadi murid yang lebih baik dari segi sikap dan
tingkahlaku.
4. Meningkatkan peratus tahunan kehadiran murid
daripada 75% kepada 80% melalui program Jom Ke
Sekolah
5. ..
1. Memastikan 100% murid Tingkatan 5 mendapat
Kerjaya pendedahan tentang maklumat kerjaya selepas SPM
melalui program yang dianjurkan.
2.
3.
Psikososial Dan 1. Memastikan 60% murid yang mengikuti Program Transisi
Kesejahteraan Tahun 1 untuk menyesuaikan diri murid dengan alam
Mental sekolah
2. Memastikan 100% murid mendapat pendedahan input
kemahiran-kemahiran sosial.
3. Memastikan 80% murid yang mengikuti Program Aku
Janji UPSR mendapat sekurang kurangnya 4A 2B dalam
peperiksaan UPSR 2017.
4. Memastikan 90% murid Tingkatan 3, 4 dan 5 menguasai
teknik kemahiran belajar.
5. Mencapai prestasi 90% bagi Program Pemuafakatan Ibu
bapa tahun 6 melalui maklum balas peserta..
6. Mengurangkan 2 daripada 8 kes murid merokok melalui
Kempen Tak Nak Merokok

12
14. 3PK Bidang Audiologi
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 100% kanak-kanak yang dirujuk yang
Saringan mempunyai kebarangkalian masalah pendengaran
1
Pendengaran mendapat saringan pendengaran dalam tempoh 1
minggu di 3PK.
Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak
menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan
2
pendengaran di Program Outreach LINUS2.0 mengikut
zon atau daerah.
Memastikan laporan saringan disedakan dan
3 dibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga atau guru
dalam tempoh 1 minggu.
Memastikan murid yang tidak melepasi saringan
4 pendengaran menjalani pemeriksaan/diagnosis lanjutan
dalam tempoh 1 bulan.
Memastikan 100% murid yang dirujuk menjalani ujian
Diagnosis
5 pendengaran bagi mengenal pasti tahap pendengaran
Pendengaran
murid.
Memastikan 100% murid yang mempunyai tahap
pendengaran yang ringan dan sederhana memakai
6
Alat Sokongan Pendengaran bagi membantu
pembelajaran murid di kelas.
Memastikan 100% murid prasekolah yang mempunyai
Intervensi Awal
7 masalah pendengaran mendapat intervensi
Pendengaran
pendengaran secara berkala dalam tempoh 6 bulan.
Memastikan 60% murid prasekolah menunjukkan
Rehabilitasi 8 peningkatan dalam menguasai kemahiran mendengar
selepas 10 sesi intervensi dijalankan.
Memastikan pelan intervensi murid disediakan untuk
9 tempoh 3 bulan berdasarkan keperluan serta tahap
pendengaran murid dan dipersetujui oleh ibu bapa.
Memastikan 100% murid menunjukkan peningkatan
tahap pendengaran melalui ujian dan aktiviti
10
rangsangan pendengaran selepas 5 sesi rehabilitasi
dilaksanakan.
Memastikan 100% murid Sekolah Pendidikan Khas (SPK)
11
menggunakan alat bantu pendengaran di sekolah.
Memeriksa dan
menyelenggara
Memastikan 100% alat bantu pendengaran murid di SPK
peralatan khas 12
berfungsi dengan baik.
dan sokongan
pembelajaran
Memastikan 100% peralatan khas berfungsi dengan baik
13
dan dikalibrasi dalam tempoh setahun.
Memastikan 80% ibu bapa/ penjaga mempunyai
pengetahuan dan kemahiran mengurus kanak-kanak
Konsultasi 14
pendengaran dan mengendali alat bantu
pendengaran kanak-kanak di rumah.

13
Memastikan 100% guru di SPK mempunyai kemahiran
15 untuk mengurus dan mengendalikan alat bantu
pendengaran murid di sekolah.
Memastikan 100% pembantu pengurusan murid
mendapat mempunyai pengetahuan untuk mengurus
16
dan mengendalikan alat bantu pendengaran murid di
asrama sekolah.
Program
Memastikan murid berkeperluan khas di 15 buah sekolah
Sokongan
yang menjalankan program pendidikan inklusif
Kepada Murid 17
menerima khidmat sokongan audiologis dalam tempoh
Berkeperluan
6 bulan.
Khas di sekolah

15. 3PK Bidang Psikologi


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 100% kanak-kanak yang mempunyai
Saringan 1 kebarangkalian masalah pembelajaran mendapat
saringan perkembangan atau tingkah laku
Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak
menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan
2
psikologi di Program Outreach LINUS2.0 mengikut zon
atau daerah.
Memastikan laporan saringan psikologi bagi kanak-
kanak/ murid disediakan dan membentangkan laporan
3
tersebut kepada kepada ibu bapa atau guru dalam
tempoh tiga hari untuk tindakan susulan.
Memastikan 70% kanak-kanak menjalani penilaian
4 psikologi yang lebih komprehensif dalam tempoh 1
minggu.
Memastikan 70% kanak-kanak dapat dikenal pasti tahap
Penilaian 5 intelektual, kekuatan dan kelemahan mereka
berdasarkan laporan penilaian.
Memastikan 80% kanak-kanak yang dikesan mempunyai
kebarangkalian Autism Spectrum Disorder (ASD)/
6 Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD/ Specific
learning disability/ Intellectual Disability berdasarkan
laporan mendapat saringan.
Memastikan formulasi, impresi diagnosis/ hipotesis
7 dihasilkan, dan cadangan tindakan susulan bagi kes
klien dalam tempoh 1 minggu.
Memastikan pelan intervensi murid disediakan untuk
Intervensi
8 tempoh 3 bulan berasaskan bukti dan dipersetujui oleh
Psikologi
ibu bapa.
Memastikan 100% murid menunjukkan pengurangan dari
9 aspek tingkah laku negatif dan boleh memberi tumpuan
perhatian kepada pembelajaran di sekolah.
Memastikan 80% murid menunjukkan peningkatan dari
10 aspek kognitif apabila dapat melaksanakan tugasan
tanpa bimbingan.

14
Memastikan 80% ibu bapa/ penjaga mempunyai
Konsultasi 11 pengetahuan dan kemahiran mengurus/
mengendalikan tingkah laku kanak-kanak di rumah.
Memastikan 100% guru mempunyai pengetahuan dan
12 kemahiran mengurus dan mengendalikan tingkah laku
murid di sekolah.
Memastikan 100% pembantu pengurusan murid
13 mempunyai pengetahuan untuk mengawal tingkah laku
murid di asrama sekolah.
Program
Sokongan Memastikan murid berkeperluan khas di 10 buah sekolah
Kepada Murid 14 yang menjalankan program pendidikan inklusif
Berkeperluan mendapat sokongan psikologis dalam tempoh 6 bulan.
Khas di sekolah

16. 3PK Bidang Terapi Carakerja


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 100% kanak- kanak yang dirujuk yang
Saringan Terapi
1 mempunyai kebarangkalian masalah pembelajaran
Carakerja
mendapat saringan domain terapi carakerja.
Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak
menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan
terapi carakerja bagi mengenal pasti tahap komunikasi
2 lisan, pengurusan diri, jenis genggaman pensil, penulisan,
kemahiran motor halus dan kognitif, kemahiran motor
kasar dan praxis di Program Outreach LINUS2.0 mengikut
zon atau daerah.
Memastikan laporan saringan terapi carakerja untuk
3 murid dan dibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga
dalam tempoh 1 minggu.
Memastikan 50% kanak- kanak mendapat penilaian
Penilaian Terapi
4 terapi carakerja yang lebih menyeluruh dan
Carakerja
komprehensif dalam tempoh satu bulan.
Memastikan 25 daripada 50 murid pemulihan
5 mendapatkan penilaian dan intervensi terapi carakerja
yang komprehensif.
Memastikan 100% murid berkeperluan khas yang dirujuk
menjalani penilaian terapi carakerja bagi mengenal
pasti tahap komunikasi lisan, pengurusan diri, jenis
6
genggaman pensil yang digunakan, penulisan,
kemahiran motor halus dan kognitif, kemahiran motor
kasar dan praxis dan motor sensori klien.
Menyediakan pelan intervensi dalam tempoh 3 bulan
Intervensi Terapi dengan menetapkan matlamat terapi yang realistik dan
7
Carakerja boleh dicapai (SMART goals) berdasarkan dapatan
penilaian dan keperluan spesifik klien.
Memastikan 80% klien menerima intervensi berdasarkan
8
bukti (evidence based practice) dalam tempoh 6 bulan
Memastikan 50 daripada 65 klien menunjukkan
9
peningkatan dari segi kemahiran sosial, pengurusan diri,

15
kemahiran motor halus dan motor kasar selepas 10 kali
sesi intervensi dilaksanakan.
Memastikan 50% ibu bapa/ penjaga klien memdapat
Konsultasi 10 pengetahuan dan mempraktikkan teknik intervensi bagi
membantu pencapaian klien.
Memastikan guru pendidikan khas di 10 buah sekolah
yang menjalankan program pendidikan khas integrasi
11
mendapat pengetahuan dan mengaplikasi strategi dan
teknik intervensi dalam instruksional.
Memastikan 100% pembantu pengurusan murid di SPK
mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk
12
membimbing murid yang mempunyai masalah
pengurusan diri.
Program
Sokongan Memastikan program sokongan terapi carakerja
Kepada Murid 13 dilaksanakan di 12 buah sekolah yang menjalankan
Berkeperluan program pendidikan inklusif dalam tempoh 6 bulan
Khas di sekolah

17. 3PK Bidang Terapi Pertuturan Bahasa


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 100% kanak-kanak yang mempunyai
Saringan
kebarangkalian masalah pertuturan-bahasa menjalani
Pertuturan- 1
saringan bagi mengenal pasti murid yang memerlukan
Bahasa
penilaian lanjutan pertuturan-bahasa.
Memastikan 100% murid pemulihan yang tidak
menguasai konstruk 1 dan konstruk 2 menjalani saringan
2
pertuturan-bahasa di Program Outreach LINUS2.0
mengikut zon atau daerah.
Memastikan laporan saringan pertuturan-bahasa untuk
3 murid disediakan dan dibentangkan kepada ibu bapa/
penjaga dalam tempoh 1 minggu.
Memastikan penilaian dan diagnosis dilaksanakan
Penilaian
kepada sekurang-kurangnya 100 orang kanak-kanak
Pertuturan- 4
berusia 2-18 tahun yang dirujuk mempunyai masalah
Bahasa
pertuturan-bahasa.
Memastikan laporan penilaian awal untuk rujukan
5 profesional lain disediakan dalam masa 2 minggu
selepas penilaian dilakukan.
Meastikan pelan intervensi bagi pelaksanaan intervensi
6
disediakan dalam jangka masa 3 bulan.
Memastikan dapatan penilaian serta matlamat terapi
dilaporkan kepada ibu bapa/penjaga klien sebaik
7
sahaja penilaian selesai dijalankan dalam tempoh 1
minggu.
Memastikan terapi pertuturan individu dan berkumpulan
Intervensi
diadakan mengikut jadual dengan masa menunggu
Pertuturan- 8
terapi ulangan tidak melebihi 3 bulan bagi setiap
Bahasa
individu.

16
Memastikan 30 daripada 50 klien menunjukkan
9 peningkatan dari aspek pertuturan-bahasa selepas sesi
intervensi dijalankan dalam tempoh 6 bulan.
Memastikan laporan kemajuan perkembangan bahasa-
pertuturan klien disediakan selepas 10 kali sesi intervensi
10
dilaksanakan dan dibentangkan kepada ibu bapa/
penjaga klien.
Memastikan 50% klien menunjukkan peningkatan dari
11 aspek pra-pertuturan, pemahaman, bahasa, sebutan
selepas 4 kali terapi diberikan.
Memeriksa dan
menyelenggara Memastikan bahan/ peralatan terapi diperiksa dan
12
peralatan/ diselenggara sekurang-kurangnya 6 kali setahun.
bahan terapi
Memastikan 100% ibu bapa mendapat teknik/strategi
Konsultasi 13 untuk memberi ransangan bahasa kepada anak
mereka di rumah.
Memastikan guru Pendidikan Khas di 4 buah PPKI dan 2
buah prasekolah mendapat pengetahuan tentang
14
kaedah membantu murid berkeperluan khas
bermasalah pertuturan-bahasa di sekolah.
Memastikan satu lembaran 'Home Based Program"
15 dihasilkan untuk ibu bapa melaksanakan latihan
pertuturan-bahasa di rumah.
Memastikan ceramah kesedaran permasalahan
16 pertuturan disampaikan sekurang-kurangnya dalam satu
bengkel anjuran Badan Kerajaan atau Bukan Kerajaan.
17
Program
Sokongan Memastikan perkhidmatan sokongan kepada murid
Kepada Murid 18 berkeperluan khas di 10 buah Program Pendidikan
Berkeperluan Inklusif diberikan bermula Julai hingga Oktober.
Khas di sekolah

18. 3PK Bidang Peripatetik


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 100% murid arus perdana yang dirujuk yang
Saringan mempunyai kebarangkalian masalah pembelajaran
1
Pembelajaran mendapat saringan domain perkembangan di Pusat
Perkhidmatan Pendidikan Khas.
Memastikan laporan saringan disediakan dan
2 dibentangkan kepada ibu bapa/ penjaga atau guru
dalam tempoh 1 minggu.
Memastikan pelan intervensi murid berasaskan bukti
Intervensi
3 disediakan bagi tempoh 3 bulan dan dipersetujui oleh
Pembelajaran
ibu bapa/ penjaga murid
Memastikan 100% murid menguasai kemahiran
4 komunikasi selepas intervensi dilaksanakan dalam
tempoh 6 bulan.

17
Memastikan 100% murid menguasai kemahiran
5 membaca perkataan mudah selepas intervensi
dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan.
Memastikan dapatan penilaian serta matlamat
intervensi disedia dan dibentang kepada ibu
6
bapa/penjaga klien sebaik sahaja penilaian selesai
dijalankan dalam tempoh 1 minggu.
Memastikan 100% guru menggunakan pendekatan PdP
Konsultasi 7 yang sesuai berdasarkan kefahaman kepada kondisi
dan tahap perkembangan murid.
Memastikan 90% ibu bapa memahami kondisi dan
8 tahap perkembangan anak mereka berdasarkan
laporan penilaian.
Sokongan Memastikan 40 murid berkeperluan khas di program
Kepada Murid pendidikan inklusif mendapat khidmat sokongan dalam
9
Berkeperluan tempoh 6 bulan bagi memaksimumkan keupayaan
Khas di sekolah mereka untuk belajar dengan lebih baik.
Memastikan 75% guru mendapat input berkaitan teknik/
10 kaedah pengajaran yang sesuai dengan keperluan
murid mereka.

19. Jurulatih
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Pengurusan Memastikan 85% daripada murid Tingkatan 4,5 dan Pra-U
Pembangunan 3 dapat menyertai sukan di peringkat kebangsaan
Sukan
Memastikan 31% daripada murid Tingkatan 4,5 dan Pra-U
4
dapat menyertai sukan di peringkat antarabangsa
Memastikan 60% atlet daripada murid Tahun 5,6, dan
5 murid Tingkatan 1,2, 3 dapat menyertai sukan di
peringkat kebangsaan
Memastikan 15% atlet daripada murid Tahun 5,6,dan
6 murid Tingkatan 1, 2, 3 dapat menyertai sukan di
peringkat Antarabangsa
Pengurusan Memastikan setiap pasukan sukan dapat menyertai 5
7
Kejohanan Kejohanan KPM setahun.
Pengumpulan Memastikan semua data profil retan atlet murid dianalisis
Data Dan 8 oleh jurulatih sukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun
Maklumat sebelum September.

20. Jurulatih Sukan (Bola Tampar)


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Pengurusan Memastikan 9 daripada 11 atlet bola tampar Tingkatan
Pembangunan 1 4,5 dan Pra-U dapat mewakili pasukan negeri ke
Sukan peringkat kebangsaan
Memastikan 3 daripada 11 atlet bola tampar Tingkatan
2 4,5 dan Pra-U dapat mewakili pasukan Malaysia ke
peringkat antarabangsa

18
Memastikan 5 daripada 9 atlet bola tampar Tingkatan 2
3 dan 3 dapat mewakili pasukan negeri ke peringkat
kebangsaan
Memastikan pasukan bola tampar sekolah dapat
Pengurusan
4 menyertai 5 pertandingan bola tampar peringkat umur
Kejohanan
terbuka.
Memastikan 2 daripada 5 kejohanan yang disertai oleh
Pasukan bola tampar sekolah dapaat melayakkan diri
5
ke peringkat separuh akhir kejohanan bola tampar
terbuka peringkat daerah.
Pengurusan Mencapai 90% purata kehadiran tahunan atlet ke
8
Kejurulatihan latihan kejohanan bola tampar.

21. Nazir Sekolah


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 90% masalah guru tidak menyediakan
Pemeriksaan
1 rekod pengajaran diselesaikan melalui pemeriksaan/
Sekolah
pemantauan di sekolah.
Mencapai 85% tahap kefahaman guru dalam Konsep
2 Pengajaran Abad 21 melalui pemantauan pelaksanaan
PdP di sekolah.
Menyediakan satu inovasi bagi memudahkan
Sektor
3 penyimpanan data pemantauan bagi kegunaan nazir
Pengurusan
negeri pada Julai 2017.
Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 2%
4 melalui penyelenggaraan sistem rangkaian setempat di
JNJK Negeri..
Memastikan data pemeriksaan bagi sekolah yang
belum diperiksa selama lima tahun bagi kegunaan
5
pemeriksaan tahun semasa oleh pihak JNJK Negeri
disediakan pada April 2017.
Mencapai prestasi 85% tahap kefahaman pentadbir
6 sekolah dan penyelaras SKPM sekolah semasa
penataran SKPMg2 melalui maklum balas peserta.

22. Timbalan Nazir Negeri


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Pemeriksaan Memastikan pemeriksaan di 10 sekolah oleh setiap Nazir
1
Sekolah Sekolah diselesaikan pada bulan Jun 2017.
Memastikan semua dapatan pemeriksaan sekolah yang
2 dihasilkan oleh Penulis Dapatan disiapkan pada Julai
2017.
Memastikan 80% taklimat penataran SKPMg2 kepada
Sektor
3 semua pentadbir dan penyelaras SKPM sekolah
Pengurusan
dilaksanakan sebelum Julai.

23. Pegawai Teknologi Pendidikan - PKG


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

19
Khidmat Bantu Memastikan 20% murid dari sekolah kelompok PKG
Pusat Kegiatan menggunakan Frog VLE dalam proses pembelajaran
7
Guru Ke Sekolah melalui pelaksanaan khidmat bantu.
(Hand Holding)
Mencapai tahap 70% kondusif bagi PSS di dua buah
8 sekolah selepas Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah
dilaksanakan.
Mengurangkan masalah pengurusan ICT di dua buah
9 sekolah sebanyak 30% melalui pelaksanaan Program
Khidmat Bantu ICT.
Memastikan 100% sekolah menengah kelompok PKG
10
menerima CD MBMMBI/CEFR sebelum Mac 2017.
Penyelaran Mencapai 75% tahap kefahaman guru tentang
Program dan pembestarian sekolah berasaskan SSQS melalui maklum
Aktiviti 11 balas selepas taklimat yang dilaksanakan.
Pembestarian
Sekolah
Meningkatkan 10% bilangan sekolah yang boleh
12 dicalonkan untuk penarafan Pembestarian Sekolah
melalui SSQS melalui pelaksanaan pemantauan.
13
Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 5%
14 melalui pemantauan speedtest capaian internet di 2
buah sekolah setahun.
Mengurangkan sebanyak 5% tahap ketidakkefahaman
Perkhidmatan
Guru Kanan Bahasa Sekolah Kelompok dan Ketua
Kepakaran dan
15 Panitia BI terhadap bidang media pendidikan (MBMMBI)
Nasihat / Bengkel
melalui bengkel kemahiran profesionalisme yang
Kerja
dilaksanakan.
Mencapai 85% tahap kefahaman penyelaras VLE
16 sekolah peringkat daerah melalui pelaksanaan bengkel
Pemantapan VLE
Menghasilkan dua bahan PdP melalui pelaksanaan satu
bengkel Pemantapan Pembinaan Bahan PdP
17
berasaskan Sony Vegas kepada GPB/JTK sekolah
peringkat daerah.
Mencapai 90% tahap kefahaman GPM Sekolah
18 Kelompok selepas pelaksanaan bengkel Pemantapan
Pengurusan PSS.
Mencapai 95% tahap kefahaman Guru Penyelaras Nilam
19 Sekolah Kelompok PKG selepas Bengkel Pengurusan
NILAM Ditambahbaik.
Galakan
20
Membaca
Memastikan 100% sekolah menghantar empat laporan
21 data nilam sekolah kelompok ke BTPN mengikut takwim
yang ditetapkan.
Mencapai tahap 90% pematuhan SOP bagi
22
pelaksanaan KM1M oleh dua buah sekolah kelompok.

20
Memastikan 100% sekolah menghantar satu laporan
23 pelaksanaan program KM1M ke BTPN mengikut takwim
yang ditetapkan.

24. Pegawai Teknologi Pendidikan - BTPN


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan buku Laporan Tahunan BTPN 2016
Laporan Tahunan
7 diterbitkan pada bulan April 2017 mengikut standard
BTPN
penerbitan yang telah ditetapkan.
Menjalankan satu kajian Tindakan berkaitan MBMMBI
Kajian Dan
9 mengikut standard yang telah ditetapkan sebelum April
Penilaian
2017
Mencapai prestasi 85% bagi sesi kursus peningkatan
Latihan / Kursus 10 profesionalisme kepada pegawai dan staf BTPN PKG
melaui maklum balas peserta.
Mencapai prestasi 85% tahap kompetensi pegawai dan
11 staf BTPN dan PKG melalui pelaksanaan kursus berkaitan
teknologi pendidikan.
Mencapai prestasi 85% tahap kompetensi pegawai dan
12 staf BTPN dan PKG melalui pelaksanaan kursus berkaitan
pengurusan sumber pendidikan.
13
Mengurangkan masalah capaian internet sebanyak 2%
Inisiatif ICT 16 melalui pemantauan speedtest capaian internet di 18
buah sekolah setahun.
Mencapai 3 bintang bagi penarafan Pembestarian
17 Sekolah SSQQ melalui pelaksanaan Khidmat Bantu
Makmal Komputer Sekolah
18
19
Meningkatkan sebanyak 3% tahap kefahaman guru
Pembestarian
20 terhadap penggunaan VLE melalui program khidmat
Sekolah
bantu VLE berdasarkan takwim yang telah ditetapkan.
Mengurangkan sebanyak 3% tahap ketidakkefahaman
21 guru terhadap MBMMBI melalui program khidmat bantu
MBMMBI berdasarkan takwim yang telah ditetapkan
Memastikan 20% pelajar seluruh Kelantan menggunakan
22
VLE dalam pembelajaran
Memastikan peningkatan 10% penggunaan bahan
23
MBMMBI dalam PdP di 10 buah sekolah.
Menerbit Bahan Memastikan 2 bahan koleksi bahan audio untuk PdP
P&P Dalam 24 mengikut format yang telah ditetapkan diterbitkan pada
Pelbagai Media bulan Jun 2017.
Memastikan 2 modul e-guru secara digital mengikut
25 standard 4 KPM yang telah ditetapkan.diterbitkan pada
bulan April 2017.
Memastikan 2 rakaman aktiviti pendidikan mengikut
26 standard penerbitan yang telah ditetapkan diterbitkan
pada bulan Ogos 2017

21
Memastikan Program Pemilihan Tokoh NILAM Negeri
Pembudayaan
27 2016 mengikut standard yang telah ditetapkan
Literasi Maklumat
dilaksanakan pada bulan Mac 2017.
Meningkatkan sebanyak 3% tahap kualiti pengurusan
28 PSS di dua buah sekolah melalui Program Khidmat Bantu
PSS Negeri mengikut takwim yang telah ditetapkan.
29
Memastikan peningkatan purata bacaan buku kepada
Program Nilam 30
30 buah di kalangan murid seluruh negeri.

25. Pensyarah IAB


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Mencapai prestasi 90% bagi sesi latihan bidang
Latihan 1 kepimpinan dan pengurusan pendidikan kepada
pemimpin pendidikan melalui maklum balas peserta.
Mencapai prestasi 90% dari dua sesi latihan dalam
bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan
2
kepada pemimpin pendidikan melalui maklum balas
peserta.
Mencapai prestasi 85% dari satu konsultasi dalam bidang
Konsultasi 3 kepimpinan dan pengurusan pendidikan kepada
pemimpin pendidikan melalui maklum balas peserta..
Melaksanakan satu penyelidikan dalam bidang
Penyelidikan 4 kepimpinan dan pengurusan pendidikan untuk
dibentangkan di peringkat kebangsaan.
Pentaksiran 5
Menghasilkan satu penulisan/penerbitan dalam bidang
Penulisan/
6 kepimpinan dan pengurusan pendidikan di peringkat
Penerbitan
kebangsaan
Pasukan Pemikir 7

26. Pensyarah Kanan IAB


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

27. Ketua Jabatan di IAB


28. Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan semua sesi latihan oleh pensyarah, dan
Pengurusan 1 pensyarah kanan dilaksanakan mengikut takwim yang
ditetapkan.
2
Mencapai prestasi 90% dari 12 sesi latihan dalam bidang
Latihan 3 kepimpinan dan pengurusan pendidikan kepada
pemimpin pendidikan melalui maklum balas peserta.

22
Mencapai prestasi 90% dari dua sesi latihan dalam
bidang kepimpinan dan pengurusan pendidikan
4
kepada pemimpin pendidikan melalui maklum balas
peserta.
Mencapai prestasi 80% bagi konsultasi dalam bidang
Konsultasi 5 kepimpinan dan pengurusan pendidikan kepada
pemimpin pendidikan melalui maklum balas pelanggan.
Melaksanakan satu penyelidikan dalam bidang
Penyelidikan 6 kepimpinan dan pengurusan pendidikan untuk
dibentangkan di peringkat kebangsaan.
Pentaksiran 7
Menghasilkan satu penulisan/penerbitan dalam bidang
Penulisan/
8 kepimpinan dan pengurusan pendidikan di peringkat
Penerbitan
kebangsaan.
Pasukan Pemikir 9
10

29. Fasilitator - Fasilinus


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Menyelaras dan Mencapai 80% guru yang diselia mematuhi SOP
membimbing 1 berpandukan Buku Program LINUS 2.0
pelaksanaan PdP
Memastikan murid linus yang dapat mencapai tahap
2 menguasai dalam saringan akhir meningkat kepada
0.4% dari tahun 2016.
Menyelaras,
membimbing
dan memantau 3
perlaksanaan
saringan
Mencapai 95% tahap kefahaman guru tentang prosedur
4 pelaksanaan pentadbiran saringan melalui sesi
pemantauan yang dilaksanakan
Mengumpul dan Memastikan data LINUS2.0 dihantar oleh guru LINUS2.0
menganalisis kepada PPD untuk dikemaskini dan dimasuk dalam
5
data dalam portal NKRA mengikut takwin yang ditetapkan.
portal NKRA
6
7
Memastikan semua maklumat tentang LINUS2.0 yang
Mengesan
diterima oleh pihak sekolah sama ada melalui media
maklumat 8
cetak, media elektronik, taklimat, kursus, bengkel dan
program LINUS2.0
mesyuarat dikemaskini untuk tujuan rujukan.
Menjalankan dan Memastikan satu amalan terbaik pengajaran dan
menyelaraskan pembelajaran Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan
latihan on-site 9 Literasi Bahasa Inggeris yang dilaksanakan di dalam bilik
bagi guru darjah di semua sekolah didokumentasikan supaya
LINUS2.0 dapat dikongsi dengan sekolah-sekolah lain

23
Memastikan 3 bahan sumber pendidikan untuk PdP
dihasilkan melalui bengkel membina BBM bagi
10
meningkatkan inovasi, kreativiti serta kepelbagaian
bahan di 39 buah sekolah.
Mencapai 60% tahap kefahaman guru yang belum ada
pendedahan demean program LINUS2.0 termasuk guru
11
baharu melalui latihan secara on-site yang dilaksanakan
secara berterusan.
Memastikan 39 buah sekolah merancang dan
mengurus
melaksanakan program sokongan, pemulihan dan
pelaksanaan 12
intervensi pendidikan kepada guru dan murid bagi
program LINUS2.0
menjayakan program LINUS2.0

30. Fasilitator SIP+


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Bimbingan:
Melaksanakan Memastikan 80% PGB dapat mengadakan buku
1
coaching dan perancangan strategik pembangunan sekolah.
mentoring
Memastikan 90% PGB dapat menggunakan SKPMg2
2
untuk mengukur prestasi sekolah.
Memastikan 85% PGB mendapat skor purata 80% dalam
3
standard 1 SKPMg2.
Memastikan 80% PGB mendapat skor 80% dalam
4
standard 2 SKPMg2.
Memastikan 80% PGB mendapat skor 80% dalam
5
standard 5. SKPMg2.
Memastikan 60% PGB dapat mencapai GPS yang
6
disasarkan oleh sekolah masing-masing.
Mencapai 95% tahap kefahaman PGB terhadap
7 SKPMg2 melalui pelaksanaan program coaching and
mentoring.
8
9
10
Mencapa prestasi 95% bagi program bimbingan
Menyelesaikan
11 terhadap PGB tentang penggunaan teknik PILL untuk
masalah
menyelesaikan masalah melalui maklum balas peserta
Mencapai prestasi 95% bagi program bimbingan
12 terhadap PGB tentang pengurusan risiko untuk
menyelesaikan masalah melalui maklum balas peserta
Memastikan 90% dapat menganalisis data untuk
13 menyelesaikan masalah dengan betul selepas sesi
bimbingan dilaksanakan.
Memastikan 100% PGB menyelesaikan masalah dalam
14 bidang kurikulum dengan menggunakan PILL dengan
sempurna.
Memastikan 100% PGB dapat menyelesaikan masalah
15
dengan menggunakan teknik ISHIKAWA.

24
Memastikan 100% PGB dapat menyatakan isu-isu dalam
16
pendidikan menggunakan sumber data yang sah.
Melaksanakan Memastikan 100% sekolah yang dibimbing
17
Dasar Kerajaan melaksanakan budaya pembelajaran PA 21.
Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentang
18 pelaksanaan KSSR selepas bimbingan pelaksanaan KSSR
dilaksnakan.
Memastikan 100% PGB melaksanakan penyeliaan PdPC
19
satu kali setahun.
Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentang
20 pelaksanaan KSSM selepas bimbingan pelaksanaan
KSSM dilaksnakan.
Mencapai 98% tahap kefahaman PGB tentang
21 pelaksanaan PBS selepas bimbingan pelaksanaan PBS
dilaksnakan.

31. Fasilitator SISC+


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Mencapai 90% GDB yang menunjukkan peningkatan
Pengurusan 5 kualiti dalam PdP berdasarkan Instrumen Matrik
Bimbingan TCT.
Mencapai 80% GDB yang menunjukkan peningkatan
6
pencapaian skor berdasarkan SKPMg2
Mencapai 90% GDB menggunakan menggunakan
7 pendekatan Pembelajaran Abad ke-21 (pembelajaran
komperatif) semasa PdP
8
Menghasilkan satu Kajian Tindakan tentang peningkatan
Tugas-tugas lain 9
kualiti dalam PdP untuk peringkat daerah.
Memastikan 2 orang GDB melaksanakan Kajian Tindakan
10
di setiap sekolah.
Menghasilkan satu kompilasi hasil kerja GDB setahun
11 dalam bentuk modul untuk dibentangkan di peringkat
daerah

32. PENYELIA PENDIDIKAN SUKAN NEGERI


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Memastikan 15 atlet negeri dapat ke peringkat MSSM melalui
Pengurusan Atlet 1
pelaksanaan kejohanan sukan peringkat negeri.
Memastikan lima Kontinjen Sukan Negeri dapat menyertai
2
pertandingan di peringkat kebangsaan.
Mencapai 90% tahap kefahaman peserta dalam aspek
merancang, mengurus, dan menyelaras strategi
3
pembangunan pengurusan atlet melalui pelaksanaan Kem
Pengurusan Pembangunan Sukan.
Mencapai 95% tahap kefahaman peserta dalam aspek
Pengurusan merancang, mengurus, dan menyelaras strategi
4
Jurulatih pembangunan kepegawaian/ kepengadilan, dan kejurulatihan
melalui pelaksanaan Kem Pengurusan Pembangunan Sukan.

25
Kejohanan Sukan Memastikan 12 murid orang asli dapat ke peringkat
Sekolah Murid 5 kebangsaan melalui pelaksanaan kejohanan sukan sekolah
Orang Asli orang asli peringkat negeri.
Memastikan lima atlet orang asli mendapat Johan dalam
6
pertandingan balapan peringkat kebangsaan.
Program 1Murid Memastikan 95% tahap kefahaman pentadbir sekolah tentang
7
1Sukan dasar 1M1S di lima SR dan SM.
Program Sukan
Prestasi Tinggi 8
Sekolah (SPTS)
Memastikan seorang atlet mendapat menyertai pertandingan
9
ke peringkat kebangsaan melalui program SPTS.
Liga KPM 10
Memastikan tiga pasukan mendapat Johan peringkat
11
kebangsaan melalui pertandingan sukan Liga KPM.

33. Pusat Kokurikulum Negeri - Ketua Unit


Bidang Bil Sasaran Keberhasilan
Menyelaras dan memantau 90% pelajar menghadiri program
Pengurusan
1 wajib pelajar peringkat negeri mengikut program tahunan yang
Program
ditetapkan
Menyelaras dan memantau 90% pelajar menghadiri program
2
pendidikan marin sebanyak 10 program setahun
Menyelaras dan memantau 90% pelajar menghadiri program
3
pelajar anjuran sekolah sebanyak 15 program setahun
Menyelaras dan memantau 90% pelajar menghadiri program
4 pelajar anjuran GO, NGO Peringkat Negeri dan Daerah
sebanyak 3 program setahun
Menyelaras dan memantau 90% pelajar menghadiri program
5 jurulatih peringkat negeri mengikut program tahunan yang
ditetapkan
Mencapai kepuasan 90% perkhidmatan yang diberikan
6
kepada program pelajar peringkat JPN, dan PPD
Pengurusan Aset
Kerajaan
34.
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

35.
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

36.
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

37.
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

26
38.
Bidang Bil Sasaran Keberhasilan

39.
40.

27

Anda mungkin juga menyukai