Anda di halaman 1dari 32

F.

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan


Rekapitulasi Suara
1. Persiapan Pengawasan
a. Kerawanan-Kerawanan Dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan,
dan Rekapitulasi Suara
Dalam Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017,
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng mengidentifikasi
potensi-potensi kerawanan pada Pemungutan, Penghitungan, dan
Rekapitulasi Suara, yaitu sebagai berikut:
1) Kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam membuat
salinan Berita Acara Penghitungan Suara;
2) Kekerasan atau intimidasi serta terror dalam pemilu terkadang
dilakukan oleh petugas penyelenggara pemilu di tingkat
pemungutan suara;
3) Pemilih mencoblos lebih dari satu kali pada saat pemungutan
suara;
4) Pemilih yang menggunakan hak pilih mengaku atas nama orang
lain;
5) Adanya politik uang dalam pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan suara;
6) Pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan berdasarkan
asas: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil;
7) Keputusan KPUD tidak berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan peserta
pemilu.
8) Manipulasi dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil
penghitungan:
9) Ketidaksesuaian Hasil Rekapitulasi secara berjenjang yang
dilakukan oleh KPUD Kabupaten Buleleng beserta jajarannya
b. Perencanaan dan Pengawasan
Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang lebih maksimal,
dalam pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan
Rekapitulasi Suara, maka diperlukan suatu strategi dalam melakukan
pengawasan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Buleleng dalam rangka mengoptimalkan

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-293
pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi
Suara adalah sebagai berikut:
1) Membentuk Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan hasil
untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan;
2) Mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul pada tahapan
yang dimaksud yaitu pada tahap pemungutan dan penghitungan
suara;
3) Menentukan fokus pengawasan pada hal-hal yang paling dianggap
rawan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara.
4) mengajak dan berkoordinasi dengan saksi yang hadir ditempat
pemungutan suara serta menyarankan kepada mereka agar
segera mungkin melaporkan kejadian sekecil apapun yang
berpotensi terjadinya pelanggaran yang lebih fatal.
5) Melakukan pencegahan sedini mungkin dengan cara melakukan
hubungan baik dengan penyelenggara Pemilu baik KPU maupun
KPPS yang melakukan tugasnya melakukan pemungutan dan
penghitungan suara.
2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng melakukan upaya
pencegahan dalam tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan
Rekapitulasi Suara guna untuk mengantisipasi potensi-potensi
pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu maupun
Penyelenggara Pemilu. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan
yaitu dengan bersurat dengan instansi terkait yaitu sebagai berikut:
1) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng melakukan
cegah dini dengan bersurat ke Ketua KPU Kabupaten Buleleng
sesuai Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng
Nomor: 935/BAWASLU-PROV.BA-03/HM.02.00/2/2017 tanggal 10
Februari 2017 dengan perihal cegah dini yang ditujukan kepada
KPU Kabupaten Buleleng yang isinya: Sehubungan dengan
Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng
Tahun 2017 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng
mengingatkan hal-hal sebagai berikut: 1) KPU Kabupaten Buleleng
memastikan Warga Masyarakat Kabupaten Buleleng yang telah

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-294
memiliki hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan
Peraturan perundang undangan, 2) KPU Kabupaten Buleleng
memastikan Warga Masyarakat Kabupaten Buleleng yang tidak
tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi memiliki KTP E-
el dapat menggunakan hak pilihnya, 3) KPU Kabupaten Buleleng
Agar memastikan Warga Masyarakat Kabupaten Buleleng yang
tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi Punya
surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, dapat menggunakan hak
pilihnya.
2) Di samping itu juga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Buleleng juga menyampaikan cegah dini secara lisan kepada KPU
Kabupaten Buleleng agar dalam melakukan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara baik di tingkat Kecamatan maupun
di tingkat Kabupaten Buleleng selalu berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Tabel 44.
Pengawasan melalui Strategi Pencegahan pada Tahapan
Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Peroleh Suara
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng
Tahun 2017
N HARI/ BENTUK FOKUS
SASARAN
O TANGGAL KEGIATAN PENCEGAHAN
1 Jumat,10 Surat Cegah KPU agar KPU Kabupaten
Februari 2017 Dini Nomor: Kabupaten Buleleng memastikan
935/BAWASLU Buleleng warga Negara yang
-PROV.BA- memiliki hak pilih dapat
03/HM.02.00/2/ menggunakan hak
2017 pilihnya

b. Aktivitas Pengawasan
1) Pengawasan Pendirian TPS
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng memberikan
instruksi terhadap PPL beserta Pengawas TPS melalui Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk melakukan pengawasan
dalam pendistribusian TPS, TPS dibuat sehari sebelum
pemungutan suara. Dan dari hasil pengawasan yang dilakukan
TPS yang didirikan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
2) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-295
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng
menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se-Kabupaten Buleleng bersama PPL dan Pengawas TPS untuk
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suara di TPS. Berdasarkan hasil pengawasan yang
dilakukan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng
merekap hasil pengawasan penghitungan suara di TPS yaitu
sebagai berikut:
Tabel 45.
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
PASLON
1 PASLON JUMLAH
(SURYA) 2 PASS) SUARA
KABUPATEN KECAMATAN JUMLAH
TIDAK
SAH

BULELENG 1 BULELENG
21,795 35,683 1,103 58,581
2 SUKASADA
10,389 26,466 616 37,471
3 SAWAN
11,547 18,731 442 30,720
4 KUBUTAMBAHAN
7,151 18,935 332 26,418
5 TEJAKULA
8,575 16,463 332 25,370
6 BANJAR
10,168 28,561 1,344 40,073
7 SERIRIT
11,633 23,568 631 35,832
8 BUSUNGBIU
4,262 20,379 332 24,973
9 GEROKGAK
14,741 26,095 600 41,436
JUMLAH TOTAL
100,261 214,881 5,732 320,874

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-296
Gambar 05.
Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
Hasil Penghitungan Suara di TPS
40,000
35,000
30,000
25,000
Jumlah 20,000
15,000
10,000
5,000 PASLON 1 (SURYA)
-
PASLON 2 (PASS)

Kecamatan

3) Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di


Tingkat Kecamatan
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng
menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
Se-Kabupaten Buleleng agar mencermati dan mencocokkan data
hasil pengawasan. Berdasarkan hasil pengawasan Pleno
Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat
Kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng
merekap data hasil pleno di tingkat kecamatan dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel 46.
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara
Pasangan Calon di Tingkat Kecamatan
PASLON PASLON
1 2 JUMLAH
(SURYA) (PASS) SUARA
KABUPATEN KECAMATAN JUMLAH
TIDAK
SAH

BULELENG 1 BULELENG
21,795 35,683 1,108 58,586
2 SUKASADA
10,389 26,466 616 37,471
3 SAWAN
11,547 18,731 442 30,720
4 KUBUTAMBAHAN
7,152 18,934 332 26,418
5 TEJAKULA
8,575 16,463 326 25,364
6 BANJAR
10,168 28,507 647 39,322

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-297
7 SERIRIT
11,633 23,568 631 35,832
8 BUSUNGBIU
4,262 20,379 332 24,973
9 GEROKGAK
14,741 26,094 601 41,436
JUMLAH TOTAL
100,262 214,825 5,035 320,122

Gambar 06.
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara
Pasangan Calon di Tingkat Kecamatan
Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat
Kecamatan
40,000
35,000
30,000
Jumlah

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000 PASLON 1 (SURYA)
-
PASLON 2 (PASS)

Kecamatan

4) Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di


Tingkat Kabupaten
Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari, bertempat di Ruang
Pertemuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, Jalan
Ahmad Yani Nomor 95, Singaraja, dilaksanakan kegiatan Rapat
Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat Kabupaten
Buleleng yang dihadiri oleh:
1. Gede Suardana, S.Pd., M.Si (Ketua KPU Kabupaten Buleleng)
2. Nyoman Gede Cakra Budaya, SP (Anggota KPU Kabupaten
Buleleng)
3. Gede Sutrawan, S.Sn (Anggota KPU kabupaten Buleleng)
4. Luh Putu Sri Widyastini, ST (Anggota KPU Kabupaten Buleleng)
5. drh. I Made Seriyasa (Anggota KPU Kabupaten Buleleng)
6. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST (Ketua KPU Provinsi Bali)
7. Ni Putu Ayu Winariati, SP (Anggota KPU Kabupaten Buleleng)
8. Anggota KPU Kabupaten Se-Bali

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-298
9. Ir. I Putu Dana (Kepala Kesbangpol Kabupaten Buleleng)
10. Ketua dan Anggota PPK Se-Kabupaten Buleleng
11. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diwakili oleh I Wayan
Sumadra
12. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diwakili oleh Ketut
Surana dan Komang Sudiksa
Sebelum dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Tingkat Kabupaten Buleleng, PPK Se-Kabupaten
Buleleng mengambil Kotak Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Tingkat Kecamatan yang disaksikan oleh Ketua Panwaslih
Buleleng dan saksi dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati, dan selanjutnya dibawa ke dalam ruang rapat pleno.
Adapun susunan acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Pemungutan Suara di Tingkat Kabupaten Buleleng dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun
2017 yaitu sebagai berikut:
1. Pembukaan oleh MC
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
3. Pembacaan Doa
4. Pembacaan Tata Tertib acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
Pemungutan Suara di Tingkat Kabupaten Buleleng dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun
2017 oleh Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Buleleng (Gede
Sutrawan, S.Sn)
5. Sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng (Gede
Suardana, S.Pd., M.Si) sekaligus membuka acara rapat pleno
Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Tingkat
Kabupaten Buleleng.
6. Pembacaan Model DA1-KWK oleh PPK Se-Kabupaten
Bulelengyang dipandu oleh anggota KPU Kabupaten Buleleng
Divisi Teknis Penyelenggara (Nyoman Gede Cakra Budaya,
SP), dimulai dari:
1) Kecamatan Banjar
PPK Banjar mengambil Formulir Model DA1-KWK pada Kotak
Suara Kecamatan Banjar yang masih tersegel kemudian
diperlihatkan pada saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-299
Buleleng, sebelum dibacakan hasil penghitungan suara, PPK
Tejakula menyampaikan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan
dan sudah ditindaklanjuti, dan kemudian dilanjutkan dengan
pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk
Kecamatan Banjar yaitu sebagai berikut:
Tabel 47.
Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Banjar
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 31449
PR 31250
JML 62699
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 17
PR 5
JML 22
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 136
atau Surat Keterangan PR 115
JML 251
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 31602
PR 31370
JML 62972

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 20312
PR 18738
JML 39050
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 17
PR 5
JML 22
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 135
atau Surat Keterangan PR 11
JML 250
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 20464
PR 18858
JML 39322

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 5
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 0
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 64347
cadangan 2,5 % (2+3+4)

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-300
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 36
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 24989
4. Jumlah surat suara yang digunakan 39322

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 38675
2. Jumlah Suara Tidak Sah 647
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 39322

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 10168
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 28507
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 38675

2) Kecamatan Buleleng
PPK Buleleng mengambil Formulir Model DA1-KWK pada Kotak
Suara Kecamatan Buleleng yang masih tersegel kemudian
diperlihatkan pada saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten
Buleleng, sebelum dibacakan hasil penghitungan suara, PPK
Buleleng menyampaikan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan
oleh saksi pasangan calon maupun Panwas Kecamatan, dan
kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi
penghitungan suara untuk Kecamatan Buleleng yaitu sebagai
berikut:
Tabel 48.
Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Buleleng
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 55754
PR 57252
JML 113006
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 64
PR 46
JML 111
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 933
atau Surat Keterangan PR 860
JML 1793
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 56752
PR 58158
JML 114910

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-301
PENGGUNA HAK PILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 28580
PR 28135
JML 56715
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 50
PR 28
JML 78
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 933
atau Surat Keterangan PR 860
JML 1793
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 29563
PR 29023
JML 58586

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 11
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 11
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 115922
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 290
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 57046
4. Jumlah surat suara yang digunakan 58586

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 57478
2. Jumlah Suara Tidak Sah 1108
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 58586

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 21795
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 35683
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 57478

PPK Buleleng menyampaikan ada koreksi untuk Desa Pemaron


TPS 4 adanya kekeliruan pengisian pada formulir DAA dan DA-1
bagian data penggunaan surat suara sejumlah 221 itu masuk ke
dalam jumlah surat suara yang tidak digunakan sesuai dengan
formulir model C1-KWK, sedangkan dalam formulir Model DAA-

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-302
KWK dan DA1-KWK di masukkan dalam jumlah surat suara
dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, maka
dikoreksi pada bagian Data Penggunaan Surat Suara, selanjutnya
untuk Kelurahan Paket Agung TPS 4 ada perbaikan karena
kesalahan dari Model C1-KWK, DAA-KWK, dan DA1-KWK terjadi
kesalahan input pada data pemilih Daftar Pemilih Tambahan
(DPTb) yang seharusnya ditulis point Pemilih yang terdaftar dalam
Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) tetapi ditulis dalam DPTb
sebanyak 78 pemilih dengan rincian laki-laki sebanyak 75 pemilih
dan perempuan sebanyak 3 pemilih. Desa Baktiseraga TPS 7
adanya kesalahan dalam pengisian pada DAA-KWK dan DA-1
pada DPPh dimana semestinya jumlahnya laki-laki sebanyak 2 dan
perempuan sebanyak 2 tetapi tertulis laki-laki 6 dan perempuan 6,
dan ini dibuktikan dengan formulir model A4, sehingga koreksinya
sebagai berikut:
Tabel 49.
Koreksi Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan
Buleleng
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 55754
PR 57252
JML 113006
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 136
PR 45
JML 181
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 858
atau Surat Keterangan PR 857
JML 1715
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 56748
PR 58154
JML 114902

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 28580
PR 28135
JML 56715
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 125
PR 31
JML 156
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 858
atau Surat Keterangan PR 857

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-303
JML 1715
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 29563
PR 29023
JML 58586

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 11
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 11
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 115922
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 69
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 57267
4. Jumlah surat suara yang digunakan 58586

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 57478
2. Jumlah Suara Tidak Sah 1108
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 58586

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 21795
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 35683
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 57478

3) Kecamatan Busungbiu
PPK Busungbiu mengambil Formulir Model DA1-KWK pada Kotak
Suara Kecamatan Busungbiu yang masih tersegel kemudian
diperlihatkan pada saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten
Buleleng, sebelum dibacakan hasil penghitungan suara, PPK
Busungbiu menyampaikan bahwa tidak ada keberatan yang
diajukan oleh saksi pasangan calon maupun Panwas Kecamatan,
dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi
penghitungan suara untuk Kecamatan Busungbiu yaitu sebagai
berikut:

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-304
Tabel 50.
Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Busungbiu
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 19801
PR 19849
JML 39650
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 7
PR 4
JML 11
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 57
atau Surat Keterangan PR 55
JML 112
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 19865
PR 19908
JML 39773

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 12900
PR 11950
JML 24850
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 7
PR 4
JML 11
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 57
atau Surat Keterangan PR 55
JML 112
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 12964
PR 12009
JML 24973

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 1
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 1
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 40688
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 5
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 15710
4. Jumlah surat suara yang digunakan 24973

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-305
DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1. Jumlah Suara Sah 24641
2. Jumlah Suara Tidak Sah 332
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 24973

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 4262
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 20379
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 24641

4) Kecamatan Gerokgak
PPK Gerokgak mengambil Formulir Model DA1-KWK pada Kotak
Suara Kecamatan Gerokgakyang masih tersegel kemudian
diperlihatkan pada saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten
Buleleng, pada saat itu juga pukul 10.50 wita hadir saksi pasangan
calon Nomor Urut 1 (I Wayan Sumadra), dan KPU Kabupaten
Buleleng mempersilahkan saksi pasangan calon nomor urut 1
menempati tempat yang telah disediakan. Sebelum dibacakan hasil
penghitungan suara, PPK Gerokgak menyampaikan bahwa tidak
ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon maupun
Panwas Kecamatan, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan
hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Gerokgak
yaitu sebagai berikut:
Tabel 51.
Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Gerokgak
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 34353
PR 34385
JML 68738
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 18
PR 11
JML 29
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 157
atau Surat Keterangan PR 142
JML 299
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 34528
PR 34538
JML 69066

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-306
PENGGUNA HAK PILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 21166
PR 19943
JML 41109
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 18
PR 11
JML 29
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 157
atau Surat Keterangan PR 141
JML 298
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 21341
PR 20095
JML 41436

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 0
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 0
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 70604
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 39
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 29129
4. Jumlah surat suara yang digunakan 41436

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 40835
2. Jumlah Suara Tidak Sah 601
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 41436

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 14741
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 26094
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 40835

5) Kecamatan Kubutambahan
PPK Kubutambahan mengambil Formulir Model DA1-KWK pada
Kotak Suara Kecamatan Kubutambahan yang masih tersegel
kemudian diperlihatkan pada saksi pasangan calon dan Panwas
Kabupaten Buleleng, sebelum dibacakan hasil penghitungan suara,

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-307
PPK Kubutambahan menyampaikan bahwa tidak ada keberatan
yang diajukan oleh saksi pasangan calon maupun Panwas
Kecamatan, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil
rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Kubutambahan
yaitu sebagai berikut:
Tabel 52.
Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan
Kubutambahan
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 26493
PR 25177
JML 51670
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 35
PR 18
JML 53
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 236
atau Surat Keterangan PR 219
JML 455
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 26764
PR 25411
JML 52175

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 13953
PR 11960
JML 25913
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 35
PR 18
JML 53
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 236
atau Surat Keterangan PR 216
JML 452
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 14224
PR 12194
JML 26418

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 23
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 23
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 53001
cadangan 2,5 % (2+3+4)

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-308
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 12
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 26571
4. Jumlah surat suara yang digunakan 26418

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 26086
2. Jumlah Suara Tidak Sah 332
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 26418

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 7152
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 18934
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 26086

PPK Kubutambahan menyampaikan ada koreksi untuk Desa Tajun


TPS 8 dimana terjadi kesalahan pada DATA PEMILIH, dalam
formulir model DAA-KWK dan DA1-KWK di input dalam DPTb
sebanyak laki-laki sebanyak 5 dan perempuan sebanyak 3 pemilih
yang sebenarnya dalam C1-KWK pada DPTb yang seharusnya
laki-laki sebanyak 5 dan perempuan sebanyak 0, sehingga
hasilnya sebagai berikut:
Tabel 53.
Koreksi Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan
Kubutamabahan
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 26493
PR 25177
JML 51670
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 35
PR 18
JML 53
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 236
atau Surat Keterangan PR 216
JML 452
3. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 26764
PR 25411
JML 52175

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 13953

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-309
PR 11960
JML 25913
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 35
PR 18
JML 53
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 236
atau Surat Keterangan PR 216
JML 452
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 14224
PR 12194
JML 26418

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 23
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 23
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 53001
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 12
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 26571
4. Jumlah surat suara yang digunakan 26418

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 26086
2. Jumlah Suara Tidak Sah 332
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 26418

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 7152
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 18934
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 26086

6) Kecamatan Sawan
PPK Sawan mengambil Formulir Model DA1-KWK pada Kotak
Suara Kecamatan Sawan yang masih tersegel kemudian
diperlihatkan pada saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten
Buleleng, sebelum dibacakan hasil penghitungan suara, PPK
Sawan menyampaikan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan
oleh saksi pasangan calon maupun Panwas Kecamatan, dan

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-310
kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi
penghitungan suara untuk Kecamatan Sawan yaitu sebagai
berikut:
Tabel 54.
Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Sawan
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 31617
PR 31758
JML 63375
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 16
PR 9
JML 25
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 281
atau Surat Keterangan PR 248
JML 529
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 31914
PR 32015
JML 63929

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 15475
PR 14691
JML 30166
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 16
PR 9
JML 25
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 281
atau Surat Keterangan PR 248
JML 529
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 15772
PR 14948
JML 30720

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 5
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 5
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 65437
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 22
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 34695

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-311
4. Jumlah surat suara yang digunakan 30720

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 30278
2. Jumlah Suara Tidak Sah 442
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 30720

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


3. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 11547
Wijaya, SE, MM, M.Kes
4. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 18731
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 30278

7) Kecamatan Seririt
PPK Seririt mengambil Formulir Model DA1-KWK pada Kotak
Suara Kecamatan Seririt yang masih tersegel,akan tetapi Formulir
Model DA1-KWK tidak ada pada Kotak Suara, dan PPK Seririt
meminta maaf atas kesalahannya karena pada saat pleno
kemungkinan DA1-KWK masuk ke dalam kotak lain. Selanjutnya
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng (Ketut
Ariyani, SE., MM) mengingatkan kepada PPK Seririt mengenai
prosedur dan tata cara apa saja saja yang harus dimasukkan ke
dalam kotak. PPK Seririt membacakan hasil penghitungan suara
sesuai dengan data yang dipegang, PPK Seririt menyampaikan
bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan
calon maupun Panwas Kecamatan, dan kemudian dilanjutkan
dengan pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk
Kecamatan Seririt yaitu sebagai berikut:
Tabel 55.
Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Seririt
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 33545
PR 34203
JML 67748
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 15
PR 14
JML 29
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 79
atau Surat Keterangan PR 72

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-312
JML 151
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 33632
PR 34281
JML 67913

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 18245
PR 17429
JML 35674
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 15
PR 7
JML 22
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 72
atau Surat Keterangan PR 64
JML 136
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 18332
PR 17500
JML 35832

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 2
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 69459
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 224
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 33403
4. Jumlah surat suara yang digunakan 35832

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 35201
2. Jumlah Suara Tidak Sah 631
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 35832

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 11633
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 23568
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 35201

PPK Seririt menyampaikan koreksi untuk Kelurahan Seririt TPS 7


terjadi kesalahan pada formulir C1-KWK, DAA-KWK, dan DA1-

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-313
KWK dimana pemilih yang dibuatkan surat keterangan kolektif oleh
Disdukcapil sebanyak 15 pemilih yang terdiri dari laki-laki sebanyak
7 pemilih dan perempuan sebanyak 8 pemilih sebenarnya dalam
C1 pada DPT dan seharusnya DPTb 0 (nol).
Tabel 56.
Koreksi Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan
Seririt
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 33545
PR 34203
JML 67748
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 15
PR 14
JML 29
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 72
atau Surat Keterangan PR 64
JML 136
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 33632
PR 34281
JML 67913

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 18245
PR 17429
JML 35674
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 15
PR 7
JML 22
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 72
atau Surat Keterangan PR 64
JML 136
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 18332
PR 17500
JML 35832

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 2
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 2
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 69459
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 224

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-314
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 33403
4. Jumlah surat suara yang digunakan 35832

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 35201
2. Jumlah Suara Tidak Sah 631
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 35832

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 11633
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 23568
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 35201

8) Kecamatan Sukasada
PPK Sukasada mengambil Formulir Model DA1-KWK pada Kotak
Suara Kecamatan Sukasada yang masih tersegel kemudian
diperlihatkan pada saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten
Buleleng, sebelum dibacakan hasil penghitungan suara, PPK
Sukasada menyampaikan bahwa tidak ada keberatan yang
diajukan oleh saksi pasangan calon maupun Panwas Kecamatan,
dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi
penghitungan suara untuk Kecamatan Sukasada yaitu sebagai
berikut:
Tabel 57.
Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Sukasada
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 31006
PR 30352
JML 61358
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 63
PR 3
JML 66
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 591
atau Surat Keterangan PR 576
JML 1167
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 31378
PR 30667
JML 62045

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 19102
PR 17682

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-315
JML 36784
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 63
PR 3
JML 66
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 309
atau Surat Keterangan PR 312
JML 621
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 19474
PR 17997
JML 37471

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 9
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 7
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 63038
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 11
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 25556
4. Jumlah surat suara yang digunakan 37471

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 36855
2. Jumlah Suara Tidak Sah 616
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 37471

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 10389
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 26466
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 36855

PPK Sukasada menyampaikan ada koreksi untuk TPS 5 Desa


Pancasari terjadi kesalahan penginputan dalam pada DATA
PEMILIH dimana dalam formulir DAA-KWK dan DA1-KWK dimana
jumlah DPT dimasukkan lembali ke dalam Pemilih yang terdaftar
dalam DPTb sebanyak 546 pemilih, sehingga hasilnya sebagai
berikut:
Tabel 58.
Koreksi Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan
Sukasada
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-316
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 31006
PR 30352
JML 61358
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 63
PR 3
JML 66
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 309
atau Surat Keterangan PR 312
JML 621
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 31378
PR 30667
JML 62045

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 19102
PR 17682
JML 36784
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 63
PR 3
JML 66
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 309
atau Surat Keterangan PR 312
JML 621
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 19474
PR 17997
JML 37471

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 9
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 7
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 63038
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 11
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 25556
4. Jumlah surat suara yang digunakan 37471

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 36855
2. Jumlah Suara Tidak Sah 616
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 37471

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-317
RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 10389
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 26466
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 36855

9) Kecamatan Tejakula
PPK Tejakula mengambil Formulir Model DA1-KWK pada Kotak
Suara Kecamatan Tejakula yang masih tersegel kemudian
diperlihatkan pada saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten
Buleleng, sebelum dibacakan hasil penghitungan suara, PPK
Tejakula menyampaikan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan
oleh saksi pasangan calon maupun Panwas Kecamatan, dan
kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil rekapitulasi
penghitungan suara untuk Kecamatan Tejakula yaitu sebagai
berikut:
Tabel 59.
Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kecamatan Tejakula
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 28328
PR 26809
JML 55137
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 23
PR 8
JML 31
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 117
atau Surat Keterangan PR 65
JML 182
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 28468
PR 26882
JML 55350

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 13302
PR 11858
JML 25160
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 22
PR 6
JML 28
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 115
atau Surat Keterangan PR 61
JML 176
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 13439
PR 11925

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-318
JML 25364

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 31
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 3
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 56594
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 5
karena rusak dan/atau keliru coblos
1. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 31225
2. Jumlah surat suara yang digunakan 25364

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH


1. Jumlah Suara Sah 25038
2. Jumlah Suara Tidak Sah 326
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 25364

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 8575
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 16463
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 25038

7. Pembacaan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat


Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Buleleng Tahun 2017 Nomor: BA-KPU.Kab.Bll/II/2017 oleh
Anggota KPU Kabupaten Buleleng Divisi Logistik (Luh Putu Sri
Widyastini, ST) dan dilanjutkan dengan penandatanganan.
8. Pembacaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buleleng Nomor: 51/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2017
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng
Tahun 2017 oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng (Gede
Suardana, S.Pd., M.Si) yang dituangkan dalam Model DB1-KWK
yaitu sebagai berikut:

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-319
Tabel 60.
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Tahun 2017
DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH
DATA PEMILIH
1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 292346
PR 291035
JML 583381
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 330
PR 117
JML 447
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 2223
atau Surat Keterangan PR 2074
JML 4297
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 294899
PR 293226
JML 588125

PENGGUNA HAK PILIH


1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT LK 163035
PR 152386
JML 315421
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh LK 318
PR 94
JML 412
3. Pemilih DPTb/pengguna KTP Elektronik LK 2220
atau Surat Keterangan PR 2069
JML 4289
4. Jumlah Pemilih (1+2+3) LK 165573
PR 154549
JML 320122

DATA PEMILIH DISABILITAS /PENYANDANG CACAT


1. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat 87
2. Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang 52
menggunakan hak pilih

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA


1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk 599090
cadangan 2,5 % (2+3+4)
2. Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih 423
karena rusak dan/atau keliru coblos
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai 278545
4. Jumlah surat suara yang digunakan 320122

DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-320
1. Jumlah Suara Sah 315087
2. Jumlah Suara Tidak Sah 5035
3. Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 320122

RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON


1. Dewa Nyoman Sukrawan I Gede Dharma 100262
Wijaya, SE, MM, M.Kes
2. Putu Agus Suradnyana, ST dr. I Nyoman 214825
Sutjidra, Sp.OG
Jumlah Suara Sah Calon 315087

9. Selanjutnya, penandatanganan Model DB1-KWK oleh Ketua


dan Anggota KPU Kabupaten Buleleng, saksi pasangan Calon
Nomor Urut 1 (I Wayan Sumadra) dan saksi pasangan calon
Nomor Urut 2 (Ketut Surana)
10. Penyerahan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di Tingkat
Kabupaten Buleleng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Buleleng Tahun 2017 Nomor: BA-KPU.Kab.Bll/II/2017 dan
Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Buleleng Nomor: 51/Kpts/KPU-Kab-016.433727/Tahun 2017
tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng
Tahun 2017 kepada saksi pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Nomor Urut 1 (satu), saksi pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), dan Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Buleleng.
Tabel 61
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara
Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten Buleleng
PASLO
N1 PASLO JUMLA
(SURY N2 H
KABUPATE JUMLA
KECAMATAN A) (PASS) SUARA
N H
TIDAK
SAH

BULELENG 1 BULELENG
21,795 35,683 1,108 58,586
2 SUKASADA
10,389 26,466 616 37,471
3 SAWAN
11,547 18,731 442 30,720
KUBUTAMBAH
4
AN 7,152 18,934 332 26,418
5 TEJAKULA
8,575 16,463 326 25,364

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-321
6 BANJAR
10,168 28,507 647 39,322
7 SERIRIT
11,633 23,568 631 35,832
8 BUSUNGBIU
4,262 20,379 332 24,973
9 GEROKGAK
14,741 26,094 601 41,436
JUMLAH TOTAL
100,262 214,825 5,035 320,122

Gambar 07
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara
Pasangan Calon di Tingkat Kabupaten Buleleng
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten
40,000
35,000
30,000
Jumlah

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000 PASLON 1 (SURYA)
-
PASLON 2 (PASS)

Kecamatan

Gambar 08
Prosentase Perolehan Suara di Kabupaten Buleleng

PERSENTASE PEROLEHAN SUARA


DI KABUPATEN BULELENG

31.82%

PASLON 1 (SURYA)
68.18%
PASLON 2 (PASS)

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-322
Gambar 09
Rekap Partisipasi Pemilih di Kabupaten Buleleng

PARTISIPASI PEMILIH
DI KABUPATEN BULELENG

45.57%
54.43% Pemilih Hadir
Pemilih Tidak Hadir

3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
Pada saat pemngutan dan penghitungan suara di TPS, adanya
laporan secara lisan oleh saksi Paslon Nomor Urut 1 TPS 3 Desa
Kalibukbuk (Komang Budi Artana) pada tanggal 15 Februari 2017
tentang dugaan pelanggaran memilih lebih dari satu kali yang
dilakukan oleh KPPS 2 (Gede Rudy Perdana Putra) dan KPPS 3
(Nyoman Mardisa) di TPS 3 Desa Kalibukbuk Kecamatan Buleleng.
Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng mengintruksikan
kepada Panwascam Buleleng agar membuat surat rekomendasi yang
ditujukan kepada KPU Kabupaten Buleleng agar
dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU)
b. Rekomendasi
Sesuai dengan arahan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Buleleng, selanjutnya Panwascam Buleleng membuat surat
rekomendasi sesuai dengan surat Panwascam Buleleng Nomor:
014/BAWASLU-PROV.BA-03/HM.02.00/2/2017 tanggal 15 Februari
2017, dengan perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, yang
isinya:
1. Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Kalibukbuk
Kecamatan Buleleng.
2. Mengganti 2 Anggota KPPS di TPS 3 atas Nama Gede Rudi
Perdana Putra dan Nyoman Mardisa
c. Tinjaklanjut Rekomendasi

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-323
KPU Kabupaten Buleleng menindaklanjuti rekomendasi dari Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan Buleleng yaitu Melakukan
Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Kalibukbuk Kecamatan
Buleleng. Dan Mengganti 2 Anggota KPPS di TPS 3 atas Nama Gede
Rudi Perdana Putra dan Nyoman Mardisa
4. Dinamika dan Permasalahan
Tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara
merupakan tahapan yang paling krusial dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati di Kabupaten Buleleng. Salah satu masalah yang muncul dalam
pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara adalah
kekurang cermatan KPU beserta jajarannya dalam melakukan rekapitulasi
penghitungan suara.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
Dalam rangka pengawasan tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan
Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng,
adapun yang menjadi evaluasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Buleleng untuk ke depannya agar melakukan pengawasan secara aktif dan
selalu cermat dalam pengawasan terutama pada saat rekapitulasi
penghitungan perolehan suara agar memastikan KPSS, PPS, PPK dan KPU
cermat dan teliti dalam mengisi berita acara, agar tidak terjadi kesalahan
untuk mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran yang sangat rentan
menjadi gugatan.

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Hal-324

Anda mungkin juga menyukai