Anda di halaman 1dari 6

TEORI SENI LUKIS MODEN MENURUT CLEMENT GREENBERG

PENGARUH modenisme menjangkau jauh dari apa yang ada pada seni dan
kesusasteraan. Kini pengaruhnya dikatakan merebak luas dan menyeluruh sebagai
suatu kebenaran dalam budaya kita. Ketamadunan Barat tercabar dan kembali
menyoal tentang kedudukannya, sebagai ketamadunan yang melampaui sempadan
masa. Dalam mengenalpasti modenisme dengan maksud mencari kelebihan dalam
mengkritik diri dan menyemak kembali karya-karya yang lalu sebagai permulaannya
hujah banyak bersandarkan falsafah Kant. Anatara sebabnya, falsafah tersebut
dianggap yang pertama mengkritik kritikan-kritikan lain. Dengan menyakini falsafah
Kant sebagai landasan pertama untuk meneruskan perbincangan modenisme, maka
perbahasan dan rujukan yang lebih patut dilakukan.

Menghidupkan intipati modenisme dalam karya-karya seni tampak boleh dilakukan


melalui watak sebagai pendekatan dalam mengkritik diri. Falsafah Kant menggunakan
hujah logik untuk merangsang akal sebagai pegangan.

Kritikan diri dalam mengembangkan seni modenisme menempuh cara yang


berbeza, contohnya kritikan oleh ‘Enlightenment’1 yang mengkritik dari luar. Cara
kritikannya lebih pada kesan andaian. Kritikan-kritikan yang akan kita bincangkan dari
sudut modenisme yang menyentuh aspek dalaman, menerusi tatacara kritikan ke atas
kritikan yang ada. Ianya kelihatan biasa sebagai suatu kemunculan baru untuk
menjelmakan falsafah di dalamnya. Dengan kritikan itu dimulakan secara definisi,
namun dalam abad ke-19 cara yang digunakan telah gagal dan tewas dalam banyak
bidang. Justifikasi yang lebih rasional telah bermula dengan setiap langkah secara

1
Satu era dalam sejarah Eropah, menumpukan pada falsafah kebijaksanaan hujah individu yang pandai
menguasai ilmu, logik akal dan aplikasi melalui pemerhatian. Dalam abad ke-18 di Eropah, zaman ini
dianggap suatu ledakan intelektual telah berlaku. Ianya berkembang dalam bidang falsafah estetik dan cuba
mendahului banyak benua sebagai pendahulu dalam kebijaksanaan falsafah ilmu yang dikatakan suatu
pergerakan yang berjaya keluar dari ‘zaman kegelapan’. Rangka pengaruhnya juga dikaitkan dalam
Revolusi Perancis dan di Amerika dalam ‘Declaration of Independence’. Pengaruh yang menangguk
keuntungan dari kebangkitan ini ialah golongan kapitalisme yang dikuasai oleh borguis yang ketika itu
berkuasa dalam memartabatkan seni.
formal dan perlu dilakukan dalam kritikan diri sehingga boleh digelar berupaya
menemukan suatu interpretasi yang sempadannya jauh daripada falsafah sebenar.

Setengah anggapan meletakkan aktiviti keagamaan tidak mampu mengkritik dan


membuat justifikasi pada diri sendiri. Anggapan ini patut ditolak jika kita yakin
pendekatan agama juga serba mampu mengkritik diri sebagai muhasabah ke arah
kebaikan. Pada awalnya seni itu dilihat serupa sebagai suatu situasi dalam agama.
Dengan tanggapan-tanggapan yang dibuat oleh ‘Englightenment’ sehingga segala
yang disentuh itu ditanggapi secara serius. Mereka berfikir ia dapat diasimilasikan
dalam suatu penonjolan tulen dan mudah dapat diandaikan seperti asimilasi yang
berlaku dalam agama.

Dengan ini seni dapat menyelamat pedokong seni dari tergelincir oleh demonstrasi
yang menjadikan pengalaman ini telah dinilai kembali dalam kebenaran. Sesetengah
seni itu terkeluar dan membawa kesan ke atas dirinya sendiri. Inilah kesan eksklusif
yang pernah terjadi. Perubahan yang cepat, melalui keunikan dan ruang yang ada seni
dikembalikan ke sifat asalnya yang asli menerusi medium yang ada. Sentuhan melalui
kritikan diri telah meletakkan kesan ke atas bidang seni yang lain dan setiap kesan
boleh dipinjamkan terus melalui medium-medium seni yang lain. Ini membolehkan nilai
seni itu diletakkan dalam ketulenan dan sifat tulen ini menjamin satu tahap kualiti.
Ketulenan yang membawa maksud sifat diri dan ditafsir oleh kritikan diri menjadikan
seni itu lebih bernilai.

Dalam seni ilusi yang diolah dan disusun menerusi suatu realiti telah mengangkat
nilai seni. Melalui medium seni yang menonjolkan permukaan rata dan menjadi satu
pinjaman rujukan dari seniman-seniman agung telah berjaya merealitikan suatu
gambaran dalam nostalgia sejarah. Seni lukis moden dikatakan cuba mengikut lorong
yang sama dan meletakkan faktor-faktor positif sebagai perkongsian pengalaman dan
pengetahuan secara terbuka. Lukisan-lukisan Manet misalannya telah muncul sebagai
suatu hasil seni moden melalui pengalaman dijadikan suatu pembaharuan.
Pembaharuan yang dinyatakan sebagai gaya Impresionisme, menghidupkan suasana
melihat dengan mata melalui penggunaan warna-warna terus melalui tiub yang
menampakkan kehidupan sebenar. Cezanne pula dikatakan berkorban untuk
menonjolkan bentuk-bentuk pecahan (kubisme) yang dimainkan di atas kanvas.

Modenisme itu dikatakan wujud dari berbagai sokongan yang membuktikan adanya
penemuan dan penonjolan baru. Pembaharuan yang dimaksudkan ialah suatu proses
memecahkan kebiasaan yang berlaku dalam seni pictorial (seni bergambar, berbingkai
yang berbentuk lanskap(melintang) atau potret (menegak). Apabila kritikan-kritikan ini
timbul, ia membawa perbahasan dan mengangkat sesuatu karya itu menjadi baharu
dan dianggap pembaharuan itu suatu kemodenan.

Melalui karya-karya ini, lahir sesuatu yang dapat dikatakan unik dan eksklusif
terhadap perkembangan seni. Keunikan ini dikongsi ke dalam seni seperti warna yang
maknanya dapat dikongsi dalam seni arca. Dengan penemuan baru permukaan 2D
seolah dilihat seni itu dalam 3D menerusi mainan persepsi ilusi telah turut mengubah
bidang-bidang seni yang lain.

Pengalaman dari seniman-seniman agung telah memberi kesan kesepaduan ke


atas gambar yang dihasilkan yang apabila dilihat secara ilusi menimbulkan ruang 3D.
2
Penglibatan ilusi ini menonjolkan kontradiksi yang membawa tekanan dialektikal dan
dianggap serupa dengan kejayaan yang ditunjukkan dalam seni pictorial. Sempadan
modenisme bukan sahaja menonjolkan keunikan dan pebaharuan ke atas imej-imej
rataan tetapi mencipta suatu makna di sebalik imej-imej rataan tersebut. Dengan
kesedaran ini ada terkandung makna lain di sebalik rataan. Kesedaran ini juga
membuka ruang modenisme untuk memainkan peranannya dalam dimensi tafsiran
baru ke atas karya-karya seniman agung yang perlu dilihat dan dikritik semula supaya
makna tadi dapat dicari di sebalik lukisan-lukisan itu. Kejayaan modenisme adalah
melalui kajayaan mengkritik diri.

2
Suatu perbahasan yang mencabar penyertaan sedia ada (anti tesis) hasil dari sintesis. Ianya boleh dihujah
dan difahami untuk mencari erti dan hubungannya dengan disiplin ilimu lain secara hubungkait atau
kontradiksi yang dirumus menjadi kesimpulan ilmu. (Antaranya seperti Socratic dialectic, Hegelian
dialectic, Marxist dialectic dan sebagainya)
Prinsip yang diletakkan dalam seni lukis moden ialah makna di sebalik representasi
seni. Ada ruang-ruang untuk dikenalpasti sebagai nilai makna bersama nilai seni.
Anataranya dalam seni abstrak atau non figuratif, nilai representasi itu disemak
kembali. Seperti Kandinsky dan Mondrian, cuba menyusun makna representasi
bersama ilusi untuk melahirkan suatu seni yang unik dalam menggubah gaya seni
pictorial. Suatu sudut pandangan diletakkan antara seniman agung dengan lukisan-
lukisan moden melampaui makna sebenar dalam karya tersebut. Sebelum melihat
karya terlebih dahulu dilihat apakah yang ada dalam diri seniman agung. Apabila
sempadan moden mula lahir, lukisan moden diberi keutamaan seperti melihat dan
mengambil tahu terlebih dahulu gambar atau karya sebelum mengetahui siapa
pembuatnya. Ini bermaksud karya mendahului seniman dan makna dicari dan ditafsir
tanpa mengetahui makna yang ada diminda seniman.

Dalam waktu yang sama, seni lukis moden menunjukkan penolakan ke atas arca
yang masih berpegang pada nilai dan tema tradisi. Dengan keyakinan ini membawa
lebih kesedaran melalui penolakan nilai lama. Sebagai buktinya Manet memberi
tumpuan pada Impresionisme yang menimbulkan perubahan reaksi yang mana
perubahan yang sama berlaku apabila Cezanne pula menonjolkan Kubisme yang
meletakkan penolakan ke atas Impresionisme. Maka Kubisme dianggap berhadapan
dengan nilai revolusi yang meletakkan norma-norma dalam seni catan berlalunya
dengan digantikan melalui penerokaan dan inkuiri yang berlanjutan. Dengan ini telah
melonggarkan pegangan ke atas penggantungan pada rupa bentuk perbingkaian.
Perubahan dan pencarian ini mewujudkan citarasa kepada generasi pelukis-pelukis
modenisme untuk menemukan ramuan baru yang selama ini mereka cari dan nanti-
nantikan, sehingga ada karya hanya menitik beratkan tekstura (jalinan) semata-mata.
Ada pula karya yang menegaskan nilai warna secara kontra.

Risiko terpaksa diambil ke atas citarasa-citarasa ini, bukan sekadar suatu


keseronokan mengekspreskan hal-hal yang baharu, tetapi dalam arahtuju untuk
melahirkan norma-norma baru yang lebih jelas. Penonjolan melalui pameran
menjadikan suatu keyakinan yang tinggi ditunjukkan dalam citarasa yang tersendiri.
Citarasa dan percubaan-percubaan ini tidak bermakna ianya sudah sampai ke
penghujung malah menjadi suatu arah baru untuk mencari dan meneroka sehingga
yang bersederhana kepada yang beradikal dan perkembangan ini melahirkan seni
abstrak.

Sama ada yang sederhana ataupun yang sukar telah diterima sebagai lesen. Hal
yang kontranya ialah lebih dekat sesuatu itu kepada intipati nilai yang ada maka lebih
dekat ke arah kebebasan. Ini ada kaitan dengan avant-garde (dalam sebutan
Perancis yang bersifar baru dan progresif) dan seni modenisme yang mana intipatinya
telah diterima sebagai konvensi dalam lukisan dan telah longgar serta tidak diterima
sebagai syarat lagi. Arahtuju modenisme cuba melihat konvensi-konvensi yang
menjadi batasan itu cuba ditolak. Contoh yang dilakukan oleh Mondrian melalui
garisan-garisan dan mainan warna dalam petak-petak persegi sudah cukup untuk
menonjolkan imej gambar. Dengan perlakuan ini, boleh dibuat perbandingan bahawa
karya-karya seniman agung membawa kita pada ilusi dalam ruang yang
menggerakkan imaginasi kita. Manakala ciptaan ilusi oleh modenisme juga
menggerakkan imaginasi namun ia lebih kepada hal di sebalik apa yang dilihat itu ada
membawa penggembaraan atau hanya pada mata tidak pada minda.

Apabila kesedaran Neo-Impresionisme mula mengorak langkah mengabungkan


seni dengan sains, didapati ekspresi yang sempurna dilihat lebih tertumpu pada
penemuan sains berbanding falsafah seni. Apabila kritikan diri diaplikasikan akhirnya
situasi ini mendekatkan kaedah seni disaintifikkan dan ini menjadikan seni tampak
didapati lebih eksklusif dalam pernyataan tampak yang tidak merujuk pada sebarang
pengalaman.

Secara kesimpulannya pendekatan kritikan diri yang diaplikasikan dalam seni


moden telah membawa kefahaman yang jelas tentang kenyataan Clement Greenberg
tentang teori catan moden. Beliau cuba meletakkan makna ‘mendatarkan seni lukis
untuk memperlihatkan ketulenannya’. Apabila kemodenan dikaitkan dengan penemuan
dan penerokaan baru maka suasana mencipta dalam berkarya melahirkan citarasa
baru. Ada dua penemuan baru yang dicuba iaitu sama ada seni catan dalam teori
Clement itu menjurus kepada kesederhanaan atau ekstrim. Apa yang ditemui di
sebalik kesederhanaan atau ekstrim ialah intipati dalam karya-karya yang tulen boleh
merangsang minda berfikir iaitu makna di sebalik bentuk dan isi di sebalik makna.
Teori Clement Greenberg sesuai diperbahaskan dalam konteks pemahaman moden,
khususnya seni Abstrak Ekspresionisme yang sudah melampaui sesuatu secara
sederhana kepada sesuatu yang ekstrim. Untuk itu makna-makna yang tersirat di
sebalik elemen visual dalam sesebuah karya walaupun secara mendatar (2D) diakui
sarat dengan makna dan isi yang memperlihatkan ketulenan.

Bibliografi:

Alex Neill & Aaron Ridley, The Philosophy of Art (Reading Ancient and Modern).
New York: Mc Graw-Hill, Inc.,1995 (hlm: 111 – 116)

Gay, Peter, The Enlightenment: An Interpreration. New York: W.W.Norton &


Company, 1996.

John W. Bende, H. Gene B. Penyunting. Contemporary Philosophy of Art


(Readings in Analytic Aesthetic). New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs,
1993.

John Adkin Richardson, Modern Art and Scientific Thought. Chicago: University of
Illinois Press, 1971.

Anda mungkin juga menyukai