Anda di halaman 1dari 1

4/12/2010 9:19:36 AM f=0.94 C:\Users\PAN\Documents\eagle\Arduino Nano30_2010\Arduino Nano30_2010.

sch (Sheet: 1/1)