Anda di halaman 1dari 1

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

(2016 2020)

INDIKATOR TAHUN PENCAPAIAN


ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI
PENCAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020

Semua guru
Cekap dan
Tahap
bermotivasi Peningkatan
1. Pencapaia profesionalisme
tinggi dalam i. Meningkatkan penggunaan alat penggunaan
n PKSM dan kemahiran
melaksanakan bantu mengajar dengan cara alatan Seni 50% 60% 70% 80% 90%
yang guru yang
pengajaran yang betul. dengan cara
rendah masih rendah
dan yang betul.
pembelajaran
yang berkesan

INDIKATOR TAHUN PENCAPAIAN


ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI
PENCAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020
Murid yang
mengambil Meningkatkan
Kertas 2 (Seni peratus murid
i. Meningkatkan teknik
2. Kualiti Halus) untuk diberi
pembelajaran murid yang Peratus
Pencapaia Pendidikan pendedahan
berkesan dengan kelulusan gred
n Seni Visual mengenai 70% 75% 85% 90% 95%
penggunaan peralatan cemerlang (A+
Peperiksaa masih tidak kemahiran
(Catan cat air dan media B) dalam SPM
n Awam kreatif dan dalam teknik
kering)
inovatif dalam pembelajaran
penghasilan yang berkesan
karya catan