Anda di halaman 1dari 7

Alerta Fiscala Nr. 119 din 16.11.2016 Consultant Fiscal Adrian Benta

Tel: 0723 530 139

Fax: 0311 043 869

Monitorul Oficial nr. 0914 din 14 noiembrie 2016 OpANAF nr. 3249 din 03 Noiembrie 2016 Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

 • În activitatea economică de zi cu zi sunt situații în care persoane străine – fie sunt persoane fizice, fie sunt persoane juridice – devin subiecte de drept fiscal în România și au obligația să se înregistreze fiscal în România.

 • Actul normativ analizat astăzi actualizează procedura de înregistrare fiscală în România pentru astfel de situații, ocazie cu care sunt modificate instrucțiunile de utilizare, completare și depunere pentru următoarele declarații:

Formular 015 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România

OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

 • Formular 020 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal

 • Formular 030 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal.

 • De asemenea, se introduce un nou formular pentru situațiile în care o societate străină are conducerea efectivă în România, respectiv formularul 016 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru

persoanele juridice străine

care

au

conducerii efective în România.

locul

de

exercitare

a

OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

 • Să analizăm aceste formulare:

 • Formularul 015 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România. Acest formular se utilizează în situația în care o societate străină nu are un sediu permanent în România dar are obligația să se înregistreze în scopuri de TVA.

 • De asemenea, formularul se utilizează pentru acei contribuabili nerezidenți ce nu au un sediu permanent în România însă au obligația să achite asigurări sociale și contribuții pentru salariații de pe teritoriul României. Formularul se mai utilizează și de către contribuabilii nerezidenți care organizează și exploatează activități de jocuri de noroc.

OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

 • În funcție de situația fiecărui contribuabil, legiuitorul a prevăzut procedurile de completare și autoritatea fiscală la care se va înregistra respectivul contribuabil.

 • Formular 020 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal. Acest formular se utilizează de către persoanele fizice române/străine ce dețin un cod numeric personal, persoane ce nu sunt înregistrate ca persoane ce desfășoară activități economice în mod independent și nu efectuează profesii libere. Cel mai frecvent mod de utilizare al formularului este la înregistrarea persoanei fizice în scopuri de TVA.

OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

 • Formular 030 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal. Acest formular se adresează persoanelor fizice, cu precădere celor străine, când acestea nu dețin un cod numeric personal și nici nu desfășoară activități independente sau profesii libere.

 • Formularul se utilizează frecvent pentru înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor fizice străine când se impune înregistrarea în scopuri de TVA respectiv în cazul în care contribuabilul străin datorează asigurări sociale și contribuții pentru plățile la salariile aferente salariaților din România.

OpANAF nr. 3249/2016 – Înregistrare fiscală nerezidenți

 • Începând

cu

1

ianuarie

2016

sunt

în

sfera

impozitării în

România din perspectiva impozitului pe profit societățile străine ce

au conducerea efectivă a societății situată în România.

 • Formularul 016 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România se

utilizează pentru înregistrarea acestor societăți atât la plata impozitului pe profit în România cât și la plata altor impozite datorate cum ar fi impozitul pe venitul din salarii și contribuțiile datorate pentru salariați, taxa pe valoarea adăugată sau impozitul pentru exploatarea unor resurse naturale.