Anda di halaman 1dari 1

A.

PETUNJUK UMUM
1. Tulislah lebih dahulu nama dan nomor stambuk pada lembaran jawaban yang disediakan.
2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawab
3. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah
soal yang kurang
4. Dahulukan soal yang dianggap mudah
5. Kerjakan pada lembar jawaban yang telah disiapkan
6. Periksa pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas

B. SOAL-SOAL
1. Apa yang dimaksud dengan pola hidup sederhana?
2. Bagaimana cara Allah memberi kan kadar rezeki kepada setiap orang ?
3. Ceritakan sikap Karun terhadapa kaummnya!
4. Apa perbedaan antara orang yang menginginkan dunia dengan orang yang berilmu dalam
melihat pola hidup Karun?
5. Apa kata kaum Karun disaat Karun ditenggelamkan Allah?
6. Apa pengertian berpakaian yang baik ketika akan mengerjakan ibadah?
7. Bagaimana cara makan dan minum menurut ajaran Islam?
8. Kapan kita harus bersedeqah?
9. Apa yang dimaksud dengan sindiran ayat yang mengatakan " jangan engkau
jadikantanganmu terbelenggu di lehermu dan jangan engkau terlalu mengulurkannya".
10. Kenapa sifat kikir itu termasuk orang munafik?
11. Apa yang dimaksud dengan kikir?
12. Jelaskan tentang ukuran kebaikan!
13. Sebutkan kriteria kebaikan!
14. Jelaskan hubungan antara iman dan amal saleh!
15. Bagaimana kita mengukur kadar kebaikan seseorang?
16. Didalam Surah Al-Fatir ayat 31 - 32 menjelaskan bahawa orang-orang islam itu dalam
melaksanakan ajaran agamanya di bagi tiga, Sebutkan !
17. Allah menganjurkan umat islam untuk berdakwah, apa yang harus di dakwakan?
18. Orang-orang mu'min dan orang-orang munafik memiliki sifat yang berlawanan, sebutkan?
19. Tulis hadis tentang amar Ma'ruf Nahi Munkar!
20. Apa arti ujian dan cobaab dalam islam?

'SeLaMaT BeKeRjA"...

PANITIA SEMESTER GENAP


SMK PPM AL-IKHLASH
TAHUN PELAJARAN 2015-2016