Anda di halaman 1dari 7

Arheoloki praktikum sa predavanja (14.10.2015.

-arheos star, logos rije

-prouava prola drutva i kulturne sustave koji vie ne postoje, kroz njihove materijalne ostatke

-protekla stvarnost ovjeka

-ovjek u sreditu zanimanja

-humanistika, povijesna nauka

-metode kojima se analiziraju materijalni izvori spada pod domenu prirodnih znanosti

-arheoloki izvjetaj

-Lewis Binford nova arheologija

-kako se ljudsko drutvo razvijalo u prostoru i vremenu

-Gordon Child piercing together the past

-nova arheologija postavljanje hipoteze, metodom dedukcije koje potom testiraju podacima
odnosno arheolokim nalazima

-interdisciplinarni pristup pri istraivanju nalazita, provoenju analiza, to znai sudjelovanje tima
znanstvenika

-otkriti, spoznati i protumaiti prolost ovjeka

-pisani i slikovni izvori historija; materijalni predmetni ostaci arheologija

-prapovijesna arheologija (nedostaju pisani izvori, prije pojave pisma)


-povijesna arheologija (poslije 3000 g.p.n.e.)

-najstarija je kultura kamenih oblutaka

-povijesna arheologija upotpunjena je detaljnim pisanim izvorima

-arheologija Bliskog Istoka; orijentalna arheologija; arheologija Egipta (egiptologija), arheologija


Dalekog Istoka, arheologija June Amerike...

-Prapovijest, Antika, Srednji vijek hronoloka podjela

-Prapovijest: Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Eneolitik, Bronano doba, eljezno doba

-Antika arheologija: 1. Klasina arheologija arheologija matinih podruja Grka i Rimljana


2. Provincijalna arheologija arheologija u zemljama izvan kolijevki klasine kulture
3. Ranokranska arheologija cjelina ranih kranskih ostataka (arhitektura, crkveni namjetaj,
skulptura do grobnih konstrukcija jednostavnih zemljanih raka)

-313. Milanski edikt Konstantin


-375. Huni prolaze kroz Vrata naroda to dovodi do pada Zapadnog Rimskog carstva 476. Godine

4. Srednjovjekovna arheologija od propasti Zapadnog Rimskog carstva u 5. stoljeu i seobe naroda


do stvaranja novih etnikih zajednica i oblikovanja njihovih drava
5. Arheologija Novog vijeka to su istraivanja koja je potrebno obaviti iz vremena 18, 19 i 20.
stoljea
6. Industrijska arheologija

-troperiodni sustav

-arheologija okolia, podvodna arheologija, etnoarheologija, zrana arheologija, arheobotanika,


biofizika antropologija, arheozoologija

-periodizacija podjela na razdoblja, etape, odsjeke, stupnjeve ili faze

-Christian Jurgensen Thomsen smatra se ocem troperiodnog sustava definirao 1836. Godine
kameno, bronano i eljezno doba i uinio ga temeljem svih kasnijih periodizacija

-paleolitik starije kameno doba


-mezolitik srednje kameno doba
-neolitik mlae kameno doba
-eneolitik bakreno doba
-bronano doba
-starije eljezno doba Haltat
-mlae eljezno doba Laten

-Relativna kronologija svaki dogaaj ili predmet ima odreeni vremenski odnos prema drugim
dogaajima ili predmetima

-Kronologija bavi se odreivanjem vremena u kojem e zbio neki dogaaj ili niz dogaaja, u kojem je
nastao i razvijao se do odreene duhovne i materijalne kulture

-Tipologija kako se mijenjaju ukusi ili napreduju tehnologije razliiti tipovi pedmeta tokom vremena
podlijeu promjenama u oblicima i ukraavanju

-produkti istog vremena i mjesta imaju prepoznatljiv stil

-promjene u stilu (obliku i dekoraciji) esto su postupne ili evolucionarne slino ide sa slinim

-Oscar Montellius tipoloka prouavanja bronanodobnih artefakata formirao hronoloki slijed

-Artefakte razlikujemo: 1. Morfoloke 2. Tehnoloke 3. Stilske ili funkcionalne odlike=ATRIBUT

-Plonik kod Prokuplja neolitik keramika tvori osnovu hronolokog sustava

-oblik, materijal, druge karakteristike omoguuju tipoloko odreivanje

-opsidijan Karpati, Grka, Liparska ostrva vulkansko staklo


Arheoloki praktikum sa predavanja (28.10.2015.)
Arheoloki praktikum sa predavanja (3.11.2015.)
Arheoloki praktikum sa predavanja (10.11.2015.) fulili svi

Arheoloki praktikum sa predavanja (17.11.2015.) ispit

Arheoloki praktikum sa predavanja (24.11.2015.)


Arheoloki praktikum sa predavanja (2.12.2015.)
Arheoloki praktikum sa predavanja (9.12.2015.)

Arheoloki praktikum sa predavanja (16.12.2015.) bila Samila me potpisala

Arheoloki praktikum sa predavanja (23.12.2015.) bila, radili opinu Travnik

Arheoloki praktikum sa predavanja (30.12.2015.)