Anda di halaman 1dari 1

PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

(2016 2020)

INDIKATOR TAHUN PENCAPAIAN


ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI
PENCAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020

Semua guru
Cekap dan
Tahap
bermotivasi Peningkatan
profesionalisme
1. Pencapaian tinggi dalam i. Meningkatkan penggunaan alat penggunaan
dan kemahiran
PKSM yang melaksanakan bantu mengajar dengan cara alatan Seni 50% 60% 70% 80% 90%
guru yang
rendah pengajaran yang betul. dengan cara
masih rendah
dan yang betul.
pembelajaran
yang berkesan

INDIKATOR TAHUN PENCAPAIAN


ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI
PENCAPAIAN 2016 2017 2018 2019 2020
Murid yang
Meningkatkan
mengambil
peratus murid
Kertas 2 (Seni i. Meningkatkan teknik
untuk diberi
2. Kualiti Halus) pembelajaran murid yang Peratus
pendedahan
Pencapaian Pendidikan Seni berkesan dengan kelulusan gred
mengenai 70% 75% 85% 90% 95%
Peperiksaa Visual masih penggunaan peralatan cemerlang (A+
kemahiran
n Awam tidak kreatif dan (Catan cat air dan media B) dalam SPM
dalam teknik
inovatif dalam kering)
pembelajaran
penghasilan
yang berkesan
karya catan