Anda di halaman 1dari 10

ARIKH : 3/11/16 HARI :khamis MASA :12.

30- TINGKATAN :2B


1.10
MATAPELAJARA Pendidikan Islam
N
TAJUK & BAB Perbincangan jawapan peperiksaan akhir tahun
HASIL
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.mengetahui jawapan soalan bahagian A
RINGKASAN 1.mengedarkan skrip jawapan akhir tahun
AKTIVITI 2.pemulangan kertas jawapan dan pengumuman markah
3.menyalin pembetulan
BBM Edaran skrip jawapan
NILAI/KBKK Disiplin / Kebersihan / Berdikari Teliti
Keselamatan Bersyukur Kreatif Bekerjasam /
a
ARAS Mencipta Menilai Mengingat Mengaplika /
PEMBELAJARAN i si
Menganalisa Memahami
PETA Peta Buih Peta Buih Peta Peta
PEMIKIRAN Berganda Pokok Bulatan

Peta Dakap Peta Alir Peta Titi Peta


Pelbagai
Alir
6 ASPIRASI Pengetahuan / Etika dan / Kemahira
MURID DALAM kerohanian n
PPPM memimpin
Kemahiran Kemahiran Identiti
berfikir dwi bahasa nasional
Pentaksiran dan Latihan / Pemerhatia / Soal Lembaran
penilaian bertulis n jawab kerja
Amali Kuiz
REFLEKSI Pencapaian objektif:
-
Tindakan susulan:

Penambahbaikan PdP:
MINGGU 41
CUTI SEMPENA HARI HOL AL-MARHUM SULTAN ISKANDAR

TARIKH : 7/11/16 HARI :ISNIN MASA :8.10- TINGKATAN :3C


9.30
MATAPELAJARA PENDIDIKAN ISLAM
N
TAJUK & BAB PERBINCANGAN JAWAPAN PT3
HASIL
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.menjawab bahagian A
2.Menjawab soalan bahagian B
RINGKASAN 1.mengedarkan skrip jawapan
AKTIVITI 2.perbincangan jawapan
3.menghantar jawapan untuk penandaan
BBM Skrip jawapan
NILAI/KBKK Disiplin / Kebersihan / Berdikari Teliti
Keselamatan Bersyukur Kreatif Bekerjasam /
a
ARAS Mencipta Menilai Mengingat Mengaplika /
PEMBELAJARAN i si
Menganalisa Memahami
PETA Peta Buih Peta Buih Peta Peta
PEMIKIRAN Berganda Pokok Bulatan

Peta Dakap Peta Alir Peta Titi Peta


Pelbagai
Alir
6 ASPIRASI Pengetahuan / Etika dan / Kemahira
MURID DALAM kerohanian n
PPPM memimpin
Kemahiran Kemahiran Identiti
berfikir dwi bahasa nasional
Pentaksiran dan Latihan / Pemerhatia / Soal Lembaran
penilaian bertulis n jawab kerja
Amali Kuiz
REFLEKSI Pencapaian objektif:
-
Tindakan susulan:

Penambahbaikan PdP:
TARIKH : 8/11/16 HARI :SELASA MASA :8.10- TINGKATAN :3C
9.30
MATAPELAJARA PENDIDIKAN ISLAM
N
TAJUK & BAB PERBINCANGAN JAWAPAN PT3
HASIL
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.menjawab bahagian A
2.Menjawab soalan bahagian B
RINGKASAN 1.mengedarkan skrip jawapan
AKTIVITI 2.perbincangan jawapan
3.Membuat pembetulan
BBM Skrip jawapan
NILAI/KBKK Disiplin / Kebersihan / Berdikari Teliti
Keselamatan Bersyukur Kreatif Bekerjasam /
a
ARAS Mencipta Menilai Mengingat Mengaplika /
PEMBELAJARAN i si
Menganalisa Memahami
PETA Peta Buih Peta Buih Peta Peta
PEMIKIRAN Berganda Pokok Bulatan

Peta Dakap Peta Alir Peta Titi Peta


Pelbagai
Alir
6 ASPIRASI Pengetahuan / Etika dan / Kemahira
MURID DALAM kerohanian n
PPPM memimpin
Kemahiran Kemahiran Identiti
berfikir dwi bahasa nasional
Pentaksiran dan Latihan / Pemerhatia / Soal Lembaran
penilaian bertulis n jawab kerja
Amali Kuiz
REFLEKSI Pencapaian objektif:
- ______ pelajar dapat menunaikan solat secara berjamaah di
awal waktu.
Tindakan susulan:

Penambahbaikan PdP:
TARIKH :8/11/16 HARI :SELASA MASA :11.10- TINGKATAN :2RK
11.50
MATAPELAJARA PENDIDIKAN ISLAM
N
TAJUK & BAB PERBINCANGAN JAWAPAN AKHIR TAHUN
HASIL
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.menjawab bahagian A
2.Menjawab soalan bahagian B
RINGKASAN 1.mengedarkan skrip jawapan
AKTIVITI 2.perbincangan jawapan
3.membuat pembetulan
BBM Skrip jawapan
NILAI/KBKK Disiplin / Kebersihan / Berdikari Teliti
Keselamatan Bersyukur Kreatif Bekerjasam /
a
ARAS Mencipta Menilai Mengingat Mengaplika /
PEMBELAJARAN i si
Menganalisa Memahami
PETA Peta Buih Peta Buih Peta Peta
PEMIKIRAN Berganda Pokok Bulatan

Peta Dakap Peta Alir Peta Titi Peta


Pelbagai
Alir
6 ASPIRASI Pengetahuan / Etika dan / Kemahira
MURID DALAM kerohanian n
PPPM memimpin
Kemahiran Kemahiran Identiti
berfikir dwi bahasa nasional
Pentaksiran dan Latihan / Pemerhatia / Soal Lembaran
penilaian bertulis n jawab kerja
Amali Kuiz
REFLEKSI Pencapaian objektif:
- ______ pelajar dapat menunaikan solat secara berjamaah di
awal waktu.
Tindakan susulan:

Penambahbaikan PdP:
TARIKH : 8/11/16 HARI :selasa MASA :11.50- TINGKATAN :2B
1.10
MATAPELAJARA PENDIDIKAN ISLAM
N
TAJUK & BAB PERBINCANGAN JAWAPAN AKHIRTAHUN
HASIL
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.menjawab bahagian A
2.Menjawab soalan bahagian B
RINGKASAN 1.mengedarkan skrip jawapan
AKTIVITI 2.perbincangan jawapan
3.membuat pembetulan
BBM Skrip jawapan
NILAI/KBKK Disiplin / Kebersihan / Berdikari Teliti
Keselamatan Bersyukur Kreatif Bekerjasam /
a
ARAS Mencipta Menilai Mengingat Mengaplika /
PEMBELAJARAN i si
Menganalisa Memahami
PETA Peta Buih Peta Buih Peta Peta
PEMIKIRAN Berganda Pokok Bulatan

Peta Dakap Peta Alir Peta Titi Peta


Pelbagai
Alir
6 ASPIRASI Pengetahuan / Etika dan / Kemahira
MURID DALAM kerohanian n
PPPM memimpin
Kemahiran Kemahiran Identiti
berfikir dwi bahasa nasional
Pentaksiran dan Latihan / Pemerhatia / Soal Lembaran
penilaian bertulis n jawab kerja
Amali Kuiz
REFLEKSI Pencapaian objektif:
-
Tindakan susulan:

Penambahbaikan PdP:

TARIKH : 9/11/16 HARI :RABU MASA :7.30- TINGKATAN :2B


8.10
MATAPELAJARA PENDIDIKAN ISLAM
N
TAJUK & BAB PERBINCANGAN JAWAPAN AKHIR TAHUN
HASIL
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.menjawab bahagian A
2.Menjawab soalan bahagian B
RINGKASAN 1.mengedarkan skrip jawapan
AKTIVITI 2.perbincangan jawapan
3.menulis pembetulan

BBM Skrip jawapan


NILAI/KBKK Disiplin / Kebersihan / Berdikari Teliti
Keselamatan Bersyukur Kreatif Bekerjasam /
a
ARAS Mencipta Menilai Mengingat Mengaplika /
PEMBELAJARAN i si
Menganalisa Memahami
PETA Peta Buih Peta Buih Peta Peta
PEMIKIRAN Berganda Pokok Bulatan

Peta Dakap Peta Alir Peta Titi Peta


Pelbagai
Alir
6 ASPIRASI Pengetahuan / Etika dan / Kemahira
MURID DALAM kerohanian n
PPPM memimpin
Kemahiran Kemahiran Identiti
berfikir dwi bahasa nasional
Pentaksiran dan Latihan / Pemerhatia / Soal Lembaran
penilaian bertulis n jawab kerja
Amali Kuiz
REFLEKSI Pencapaian objektif:
- ______ pelajar dapat menunaikan solat secara berjamaah di
awal waktu.
Tindakan susulan:

Penambahbaikan PdP:

TARIKH : 9/11/16 HARI :RABU MASA :12.30- TINGKATAN :2A


1.10
MATAPELAJARA PENDIDIKAN ISLAM
N
TAJUK & BAB PERBINCANGAN JAWAPAN AKHIR TAHUN
HASIL
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.menjawab bahagian A
2.Menjawab soalan bahagian B
RINGKASAN 1.mengedarkan skrip jawapan
AKTIVITI 2.perbincangan jawapan
3.membuat pembetulan
BBM Skrip jawapan
NILAI/KBKK Disiplin / Kebersihan / Berdikari Teliti
Keselamatan Bersyukur Kreatif Bekerjasam /
a
ARAS Mencipta Menilai Mengingat Mengaplika /
PEMBELAJARAN i si
Menganalisa Memahami
PETA Peta Buih Peta Buih Peta Peta
PEMIKIRAN Berganda Pokok Bulatan

Peta Dakap Peta Alir Peta Titi Peta


Pelbagai
Alir
6 ASPIRASI Pengetahuan / Etika dan / Kemahira
MURID DALAM kerohanian n
PPPM memimpin
Kemahiran Kemahiran Identiti
berfikir dwi bahasa nasional
Pentaksiran dan Latihan / Pemerhatia / Soal Lembaran
penilaian bertulis n jawab kerja
Amali Kuiz
REFLEKSI Pencapaian objektif:
- ______ pelajar dapat menunaikan solat secara berjamaah di
awal waktu.
Tindakan susulan:

Penambahbaikan PdP:

TARIKH : 10/11/16 HARI :khamis MASA :8.50- TINGKATAN :2RK


10.10
MATAPELAJARA PENDIDIKAN ISLAM
N
TAJUK & BAB PERBINCANGAN JAWAPAN AKHIR TAHUN
HASIL
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.menjawab bahagian A
2.Menjawab soalan bahagian B
RINGKASAN 1.mengedarkan skrip jawapan
AKTIVITI 2.perbincangan jawapan
3.membuat pembetulan
BBM Skrip jawapan
NILAI/KBKK Disiplin / Kebersihan / Berdikari Teliti
Keselamatan Bersyukur Kreatif Bekerjasam /
a
ARAS Mencipta Menilai Mengingat Mengaplika /
PEMBELAJARAN i si
Menganalisa Memahami
PETA Peta Buih Peta Buih Peta Peta
PEMIKIRAN Berganda Pokok Bulatan

Peta Dakap Peta Alir Peta Titi Peta


Pelbagai
Alir
6 ASPIRASI Pengetahuan / Etika dan / Kemahira
MURID DALAM kerohanian n
PPPM memimpin
Kemahiran Kemahiran Identiti
berfikir dwi bahasa nasional
Pentaksiran dan Latihan / Pemerhatia / Soal Lembaran
penilaian bertulis n jawab kerja
Amali Kuiz
REFLEKSI Pencapaian objektif:
-
Tindakan susulan:

Penambahbaikan PdP:

TARIKH : 10/11/16 HARI :khamis MASA :12.30- TINGKATAN :2B


1.10
MATAPELAJARA PENDIDIKAN ISLAM
N
TAJUK & BAB PERBINCANGAN JAWAPAN AKHIR TAHUN
HASIL
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.menjawab bahagian A
2.Menjawab soalan bahagian B
RINGKASAN 1.mengedarkan skrip jawapan
AKTIVITI 2.perbincangan jawapan
3.membuat pembetulan
BBM Skrip jawapan
NILAI/KBKK Disiplin / Kebersihan / Berdikari Teliti
Keselamatan Bersyukur Kreatif Bekerjasam /
a
ARAS Mencipta Menilai Mengingat Mengaplika /
PEMBELAJARAN i si
Menganalisa Memahami
PETA Peta Buih Peta Buih Peta Peta
PEMIKIRAN Berganda Pokok Bulatan

Peta Dakap Peta Alir Peta Titi Peta


Pelbagai
Alir
6 ASPIRASI Pengetahuan / Etika dan / Kemahira
MURID DALAM kerohanian n
PPPM memimpin
Kemahiran Kemahiran Identiti
berfikir dwi bahasa nasional
Pentaksiran dan Latihan / Pemerhatia / Soal Lembaran
penilaian bertulis n jawab kerja
Amali Kuiz
REFLEKSI Pencapaian objektif:
-
Tindakan susulan:

Penambahbaikan PdP:

TARIKH : HARI :isnin MASA :12.30- TINGKATAN


7/11/16 1.50 :tingkatan 2
MATAPELAJARA Pendidikan Islam
N
TAJUK & BAB Solat zohor ( amali )
HASIL
PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran murid dapat:
1.Solat zohor di awal waktu secara berjamaah
2.Membaca Yaasin dan mendengar tazkirah.
RINGKASAN 1.Berwudhuk dan mengalunkan Al-Asmaul Husna
AKTIVITI 2.Bacaan Yaasin dan tahlil
3.Solat zohor berjamaah
4.Tazkirah
5.Selawat dan bersalaman
BBM Edaran surah Yaasin
NILAI/KBKK Disiplin / Kebersihan / Berdikari Teliti
Keselamatan Bersyukur Kreatif Bekerjasam /
a
ARAS Mencipta Menilai Menginga Mengaplika /
PEMBELAJARAN ti si
Menganalisa Memahami
PETA Peta Buih Peta Buih Peta Peta
PEMIKIRAN Berganda Pokok Bulatan

Peta Dakap Peta Alir Peta Titi Peta


Pelbagai
Alir
6 ASPIRASI Pengetahuan / Etika dan / Kemahira /
MURID DALAM kerohanian n
PPPM memimpi
n
Kemahiran Kemahiran Identiti
berfikir dwi bahasa nasional
Pentaksiran dan Latihan Pemerhatia / Soal Lembaran
penilaian bertulis n jawab kerja
Amali / Kuiz
REFLEKSI Pencapaian objektif:
- ______ pelajar dapat menunaikan solat secara berjamaah di awal
waktu.
Tindakan susulan:

Penambahbaikan PdP: