Anda di halaman 1dari 1

Alamat sendiri

Melalui dan salinan kepada,

alamat sekolah lama


Alamat sekolah baru
9 Mac 2016
Puan,
MAKLUMAN DAN PERMOHONAN PENANGGUHAN TARIKH MELAPOR DIRI

Perkara di atas adalah di rijuk.


2. Berdasarkan surat penempatan pertukaran guru terlatih antara negeri bagi sesi mac
2016 dengan rujukan (no rujukan surat) bertarikh 25 Febuari 2016 yang diterima pada 8 mac
2016,saya memohon penangguhan melapor diri kepada tarikh 11 mac 2016 atau mana-
mana tarikh yang terdekat bergantung kepada urusan serahan tugas dan hal berkaitan
dengannya selesai.
Saya memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku.Atas pertimbangan terhadap
perkara ini,saya dahulukan dengan ucapan terima kasih.
Sekian,terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah, Disahkan oleh
................................................. .........................................
(nama sendiri)
PPPS DG 41

S.K. Pengetua
Fail Peribadi