Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH PRASEKOLAH MUTIARA SK JIMAH BARU

MINGGU : 36 HARI : ISNIN TARIKH: 30 Sept 2013 / 24 Zulkaedah 1434 H TEMA: ALAM FIZIKAL SUB TEMA: Sayangi Alam Sekitar
RUTIN PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH KEHADIRAN : L: P:
Fokus & Standard Objektif
MASA / TUNJANG Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Impak
Kandungan (Diakhir pelajaran murid dapat)
8.10 8.30 BM 2.0 Kemahiran Bertutur BM 2.3.1 Melafazkan pantun Melafazkan pantun 2 kerat dengan 1. Murid dibimbing menyanyi bersama Carta lagu,
(20 min) BM 2.3 Melafazkan puisi yang mudah secara berirama. bimbingan. lagu Can Mali Can. keyboard
PERBUALAN PAGI dengan intonasi yang betul. 2. Murid dibimbing melafaz pantun 2
kerat dan melagukannya.
8.30 9.10 Dikendalikan oleh Ustaz
(40 min) Mohd Shahrizal
PENDIDIKAN ISLAM
9.10 - 9.50 KM 6.0 Saya dan KM 6.3.3 Bercerita tentang Boleh menyatakan 2 kepentingan 1. Menonton video tentang Laptop, LCD
(40 min) Alam Sekitar kepentingan menjaga alam menjaga alam sekitar dan pencemaran alam sekitar. projektor, klip
KM 6.3 menjaga alam sekitar mengamalkannya. 2. Menyatakan kepentingan menjaga video
KEMANUSIAAN
sekitar alam sekitar.
3. Bergotong-royong membersihkan
kawasan luar kelas prasekolah.
9.50-10.20 (30 min) REHAT: Kudapan, pengurusan diri, gosok gigi, main bebas.
10.20 10.50 BM 3.0 Kemahiran BM 3.7.2 Membaca ayat Membaca 3 dari 4 ayat tunggal secara 1. Murid dibimbing membaca ayat Laptop, slide
(30 min) -Teras- Membaca tunggal yang mudah dengan individu. tunggal. show, LCD
BM 3.7 Membaca ayat sebutan yang betul. 2. Membaca semula ayat tunggal projektor
BAHASA MALAYSIA
tunggal yang mudah secara individu.

10.50 - 11.20 BI 3.0 Reading Skills. Bl 3.4.2 Read simple Read aloud 3 from 4 simple 1. Read along simple sentences Flash cards,
(30 min) -Teras- BI 3.4 Read simple sentences e.g. I like papaya. sentences according to the pictures. according to the pictures. LCD projector,
sentences 2. Identified and understand the high Slide Show
BAHASA INGGERIS
frequency words in the sentences.
11.20 -11.50 KTI 2.0 Muzik KTI 2.1.8 Menyanyi lagu Menyanyikan semula 50% lagu I love 1. Menonton video muzik I Love The Laptop, slide
(30 min) KTI 2.1 Mengambil dengan iringan muzik. the flowers dengan bimbingan. Flowers. show, LCD
bahagian dalam aktiviti 2. Menyanyi bersama lagu I Love The projektor
KREATIVITI
menyanyi Flowers dengan bimbingan.

11.50 -12.00 (10 min) PENUTUP: Berbaris, refleksi, pesanan, doa, ucap salam dan selamat pulang.

20131004 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH PRASEKOLAH MUTIARA SK JIMAH BARU

MINGGU : 36 HARI : SELASA TARIKH: 1 Okt 2013 / 25 Zulkaedah 1434 H TEMA: ALAM FIZIKAL SUB TEMA: Sayangi Alam Sekitar
RUTIN Nyanyian Lagu Negaraku, Negeri & Sekolah. Kehadiran, ucap selamat, bacaan doa & kalender. KEHADIRAN : L: P:
Fokus & Standard Objektif
MASA / TUNJANG Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Refleksi
Kandungan (Diakhir pelajaran murid dapat)
8.10 8.30 BI 1.0 Listening speaking BI 1 .4.4 Listen to and Follow the action cards in a musical 1. Children are guided to play a Audio Clip,
(20 min) BI 1.4 Listen to and follow perform actions based on box. mystery musical box. Mystery box
MORNING CIRCLE simple instructions instructions in activities and 2. Perform action according to the card
games. that draw from the musical box.
8.30 9.10 PFK 2.0 Perkembangan PFK 2.1.18 Melompat dengan Melompat halangan rendah 0.3 1. Murid dibimbing melompat halangan Pagar halangan,
(40 min) Motor Kasar halangan pada aras yang hingga 0.5 meter dengan berpagar pada aras 0.3 meter. skital, tali skipping
FIZIKAL PFK 2.1 Melakukan rendah bimbingan. 2. Latihan ansur maju melompat
PERMAINAN LUAR kemahiran motor kasar halangan berpagar sehingga 0.5
lokomotor meter.
9.10 - 9.50 KTI 1.0 Seni Visual KTI 1.2.9 Menghasilkan Menyiapkan sekurang-kurangnya 1. Guru tunjukcara menghasilkan kolaj Pinggan kertas,
(40 min) KTI 1.2 Menzahirkan idea bentuk binaan mengikut 80% kolaj 2D bunga hiasan. bunga hiasan 2D menggunakan templet bunga
kreatif dalam penghasilkan kreativiti sendiri melalui pinggan kertas. hiasan, gunting,
KREATIVITI warna air
karya (Ekspresi kreatif) pelbagai teknik dengan 2. Murid dibimbing menghasilkan kolaj
bimbingan. 2D dalam kumpulan kecil.
9.50-10.20 (30 min) REHAT: Kudapan, pengurusan diri, gosok gigi, main bebas.
10.20 10.50 ST 2.0 Kemahiran Saintifik ST 2.4.2 Membuat ramalan Membuat ramalan dan merekod 3 1. Membuat pemerhatian tentang Batu, syiling,
(30 min) ST 2.4 Membuat ramalan apa yang akan berlaku dari 4 pemerhatian dengan benda yang boleh tenggelam dan ranting, daun,
berdasarkan pengalaman berdasarkan pengalaman bimbingan. timbul. (batu, syiling, ranting & daun) akuarium, air,
AWAL SAINS lembaran
lepas. lepas 2. Merekodkan pemerhatian ke dalam
merekod
lembaran merekod.
10.50 11.20 BM 3.0 Kemahiran BM 3.7.2 Membaca ayat Membaca 3 dari 4 ayat tunggal 1. Murid membaca bersama ayat Laptop, slide
(30 min) -Teras- Membaca tunggal yang mudah dengan dengan betul. tunggal berdasarkan gambar. show, LCD
BM 3.7 Membaca ayat sebutan yang betul. 2. Membaca semula ayat tunggal projektor
BAHASA MALAYSIA
tunggal yang mudah secara individu.
11.20-11.50 KTI 2.0 Muzik KTI 2.1.8 Menyanyi lagu Menyanyi sekurang-kurangnya 80% 1. Membaca dan menyebut lirik lagu Laptop, slide
(30 min) KTI 2.1 Mengambil bahagi- dengan iringan muzik lagu Ke Taman Bunga dengan Ke Taman Bunga dengan show, LCD
an dalam aktiviti menyanyi iringan muzik. bimbingan. projector, klip
KREATIVITI muzik
2. Menyanyi bersama lagu dengan
iringan muzik.

11.50 -12.00 (10 min) PENUTUP: Berbaris, refleksi, pesanan, doa, ucap salam dan selamat pulang.

20131004 2
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH PRASEKOLAH MUTIARA SK JIMAH BARU

MINGGU : 36 HARI : RABU TARIKH: 2 Okt 2013 / 26 Zulkaedah 1434 H TEMA: ALAM FIZIKAL SUB TEMA: Sayangi Alam Sekitar
RUTIN Nyanyian Lagu Negaraku, Negeri & Sekolah. Kehadiran, ucap selamat, bacaan doa & kalender. KEHADIRAN : L: P:
Fokus & Standard Objektif
MASA / TUNJANG Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Refleksi
Kandungan (Diakhir pelajaran murid dapat)
8.10 8.30 BM 2.0 Kemahiran Bertutur BM 2.3.1 Melafazkan pantun Melafazkan pantun 4 kerat dengan 1. Murid dibimbing menyanyi bersama Carta lagu,
(20 min) BM 2.3 Melafazkan puisi yang mudah secara berirama. bimbingan. lagu Rasa Sayang Hey. keyboard
PERBUALAN PAGI dengan intonasi yang betul. 2. Murid dibimbing melafaz pantun 4
kerat dan melagukannya.
8.30 9.10 PFK 2.0 Perkembangan PFK 1.2.12 Menuang air dari Menuang air ke dalam botol 1. Guru tunjuk cara melakukan aktiviti Botol minuman,
(40 min) motor halus jug ke dalam bekas pelbagai menggunakan sudu plastik. menuang air menggunakan sudu baldi, air, sudu
PFK 1.2 Melakukan bentuk (Contoh bekas: botol, plastik ke dalam botol. plastik, gelung
FIZIKAL plastik, skital
PERMAINAN LUAR kemahiran kordinasi mata cawan, gelas) 2. Murid dibimbing menjalankan aktiviti.
tangan dalam 3. Permainan kecil, lumba tuang air
perkembangan kemahiran siapa paling banyak dalam
motor halus. kumpulan kecil.
9.10-9.50 Dikendalikan oleh Ustaz
(40 min) Mohd Shahrizal
PENDIDIKAN ISLAM
9.50-10.20 (30 min) REHAT: Kudapan, pengurusan diri, gosok gigi, main bebas.
10.20 10.50 ST 8.0 Operasi nombor ST 8.2.1 Mengeluarkan objek Menyatakan sekurang-kurangnya 1. Murid dibimbing memahami operasi Carta tolak, pundi
(30 min) ST 8.2 Memahami operasi dan himpunan dan 4/5 hasil tolak pundi kacang di tolak dengan cara mengeluarkan kacang, gelung
tolak dalam lingkungan 10 membilang baki. dalam gelung plastik. pundi kacang daripada gelung. plastik
AWAL MATEMATIK
2. Mengira hasil tolak iaitu jumlah baki
pundi kacang dalam gelung.
10.50 11.20 BI 3.0 Reading Skills. Bl 3.4.2 Read simple Read aloud 3/4 simple sentences 1. Read along simple sentences I see Flash cards, LCD
(30 min) -Teras- BI 3.4 Read simple sentences e.g. I like papaya. using sight words. a/an... according to the pictures. projector, Slide
sentences 2. Read aloud simple sentences Show
BAHASA INGGERIS
individually. eg. I see a tree.
11.20-11.50 KTI 2.0 Muzik KTI 2.4.5 Membuat Melakukan pergerakan bebas 1. Menyanyi bersama lagu Ke Taman Carta lagu,
(30 min) KTI 2.4 Menunjukkan pergerakan bebas mengikut sesuai dengan muzik. Bunga. keyboard
KREATIVITI apresiasi Muzik muzik 2. Persembahan nyanyian dan
gerakan dalam kumpulan kecil.

11.50 -12.00 (10 min) PENUTUP: Berbaris, refleksi, pesanan, doa, ucap salam dan selamat pulang.

20131004 3
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH PRASEKOLAH MUTIARA SK JIMAH BARU

MINGGU : 36 HARI : KHAMIS TARIKH: 3 Okt 2013 / 27 Zulkaedah 1434 H TEMA: ALAM FIZIKAL SUB TEMA: Sayangi Alam Sekitar
RUTIN Nyanyian Lagu Negaraku, Lagu Kebesaran Negeri, Lagu Sekolah dan Bacaan Doa. KEHADIRAN : L: P:
Fokus & Standard Objektif
MASA / TUNJANG Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Refleksi
Kandungan (Diakhir pelajaran murid dapat)
8.10 8.30 BI 3.0 Reading Skill BI 3.2.7 Read familiar words Name the flowers according to the 1. Children are guided to play a Audio Clip,
(20 min) BI 3.2 Read simple words printed in the surroundings card in a mystery box. mystery musical box. Mystery box
MORNING CIRCLE with understanding. 2. Children name the flower according
to the cards drawn in the box.
8.30 9.10 BI 3.0 Reading Skills BI 3.4.2 Read simple 1. Read along 3 from 4 simple 1. Read along simple sentences Flash cards,
(40 min) BI 3.4 Read simple sentences sentences I see a/an. according to the pictures. worksheet
BAHASA INGGERIS sentences with BI 4.2.4 Write simple words in 2. Copy 3 from 4 simple 2. Copy and write the simple sentences
understanding neat, legible print. sentences in neat and legible in a correct way according to the
print. guidelines. eg. I see a tree.
9.10-9.50 ST 8.0 Operasi nombor ST 8.2.1 Mengeluarkan objek Menyatakan sekurang-kurangnya 1. Murid dibimbing memahami operasi Carta tolak, pundi
(40 min) -Teras- ST 8.2 Memahami operasi dan himpunan dan 8/10 hasil tolak pundi kacang di tolak dengan cara mengeluarkan kacang, gelung
tolak dalam lingkungan 10 membilang baki. dalam gelung plastik. pundi kacang daripada gelung. plastik
AWAL MATEMATIK
2. Mengira hasil tolak iaitu jumlah baki
pundi kacang dalam gelung.
9.50-10.20 (30 min) REHAT: Kudapan, pengurusan diri, gosok gigi, main bebas.
10.20 11.20 BM 3.0 Kemahiran BM 3.7.1 Membaca ayat 1. Membaca 3/4 ayat tunggal 1. Murid dibimbing membaca bersama Laptop, slide
(60 min) -Teras- Membaca tunggal yang mudah dengan secara individu. ayat tunggal yang dipaparkan. show, kad
BM 3.7 Membaca ayat bimbingan. 2. Salin dan tulis semula ayat 2. Murid susun kad perkataan dalam bergambar,
BAHASA MALAYSIA lembaran kerja
tunggal yang mudah. BM 4.2.7 Menyalin ayat tunggal dengan betul dan kumpulan. cth. Saya tanam pokok.
BM 4.2 Menguasai dengan cara yang betul. kemas. 3. Salin dan tulis semula ayat tunggal
kemahiran menulis. berdasarkan gambar.
11.20-11.50 KTI 2.0 Muzik KTI 2.1.11 Menyanyi Menyanyikan sekurang-kurangnya 1. Menonton video muzik I Like The Laptop, LCD
(30 min) KTI 2.1 Mengambil mengikut mud lagu (iaitu: 50% lagu I like flowers. Flowers Projector, Klip
bahagian dalam aktiviti riang dan bersemangat) 2. Murid dibimbing menyanyi mengikut video muzik
KREATIVITI
menyanyi lirik lagu yang dipaparkan.
3. Menyanyi bersama mengikut video
muzik yang dipaparkan.

11.50 -12.00 (10 min) PENUTUP: Berbaris, refleksi, pesanan, doa, ucap salam dan selamat pulang.

20131004 4
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH PRASEKOLAH MUTIARA SK JIMAH BARU

MINGGU : 36 HARI : JUMAAT TARIKH: 4 Okt 2013 / 28 Zulkaedah 1434 H TEMA: ALAM FIZIKAL SUB TEMA: Sayangi Alam Sekitar
RUTIN Nyanyian Lagu Negaraku, Negeri & Sekolah. Kehadiran, ucap selamat, bacaan doa & kalender. KEHADIRAN : L: P:
Fokus & Standard Objektif
MASA / TUNJANG Standard Pembelajaran Aktiviti Bahan Refleksi
Kandungan (Diakhir pelajaran murid dapat)
8.10 8.30 KM 6.0 Saya dan Alam KM 6.2.1 Bercerita dengan Menyatakan kepentingan air 1. Menonton video tentang Laptop, klip
(20 min) Sekitar bimbingan guru tentang kepada kehidupan manusia dengan pencemaran air. video, carta
PERBUALAN PAGI KM 6.2 Memahami kepentingan air dan matahari bimbingan. 2. Berbual tentang video tersebut. gambar
perhubungan antara kepada kehidupan manusia. 3. Bersoal jawab tentang kepentingan
manusia dan alam sekitar. air kepada kehidupan seharian.
8.30 9.00 KTI 2.0 Muzik KTI 2.2.7 Memainkan perkusi Memainkan alat perkusi sekurang- 1. Murid dibimbing memainkan perkusi Klip audio,
(30 min) KTI 2.2 Mengambil dengan iringan muzik kurangnya 80% mengikut tempo mengikut tempo lagu. keyboard, alat
bahagian dalam aktiviti dengan iringan muzik. 2. Memainkan perkusi dengan iringan perkusi
KREATIVITI
memainkan perkusi. muzik lagu I Like The Flowers.
9.00 9.40 PFK 1.0 Perkembangan PFK 1.2.7 Menggunakan Menyiapkan sekurang-kurangnya 1. Guru tunjuk cara melipat kertas Contoh origami,
(40 min) Motor Halus tangan untuk melipat 80% origami pokok. untuk menghasilkan origami pokok. kertas warna
FIZIKAL PFK 1.1 Melakukan menghasilkan pelbagai 2. Murid dibimbing untuk menyiapkan
kemahiran motor halus bentuk dengan bimbingan. origami pokok.

9.40-10.10 (30 min) REHAT: Kudapan, pengurusan diri, gosok gigi, main bebas.
10.10 10.40 BI 3.0 Reading Skill BI 3.4.2 Read simple Read aloud 3 from 4 simple 1. Read along simple sentences Flash cards, LCD
(30 min) BI 3.4 Read simple sentences. sentences individually. according to the pictures about projector, Slide
sentences with nature environment. Show
BAHASA INGGERIS
understanding 2. Read simple sentences individually.
10.40 - 11.10 BI 4.0 Writing skills BI 4.2.5 Write simple phrases. Trace and copy 3 from 4 simple 1. Copy simple phrases according to Worksheet,
(30 min) -Teras- BI 4.1 Pre-writing skills. phrases according to the pictures. the pictures. eg. blue sky writing book
BAHASA INGGERIS 2. Copy the words in neat and legible
print according to the guidelines.
11.10-11.50 Dikendalikan oleh Ustaz
(40 min) Mohd Shahrizal
PENDIDIKAN ISLAM
11.50 -12.00 (10 min) PENUTUP: Berbaris, refleksi, pesanan, doa, ucap salam dan selamat pulang.

20131004 5
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PRASEKOLAH PRASEKOLAH MUTIARA SK JIMAH BARU

20131004 6

Anda mungkin juga menyukai