Anda di halaman 1dari 6

SAINS TAHUN 1 / UJIAN MAC 2017

Jawab semua soalan berikut

10 Markah

DISEDIAKAN OLEH: SYLVIA


SAINS TAHUN 1 / UJIAN MAC 2017

Isikan jawapan yang betul dan tepat.

4 Markah

DISEDIAKAN OLEH: SYLVIA


SAINS TAHUN 1 / UJIAN MAC 2017

Isi tempt kosong dengan jawapan yang betul


8 Markah

daun kelopak tangkai akar

10

11

DISEDIAKAN OLEH: SYLVIA


SAINS TAHUN 1 / UJIAN MAC 2017

Perhatikan gambarajah di bawah dan tulis jawapan kamu.


6 Markah

bunyi lalat kotor busuk

Deria Pemerhatian

12 Bau

13 Lihat

14 Dengar

DISEDIAKAN OLEH: SYLVIA


SAINS TAHUN 1 / UJIAN MAC 2017

Suaikan jawapan yang betul


10 Markah

17

15
18

19
16

DISEDIAKAN OLEH: SYLVIA


SAINS TAHUN 1 / UJIAN MAC 2017

Pilih jawapan yang sesuai dengan ciri-ciri benda hidup.


12 Markah

membiak memerlukan air bernafas

membesar memerlukan makanan bergerak

21
20

22 23

24 25

DISEDIAKAN OLEH: SYLVIA