Anda di halaman 1dari 3

KERTAS KERJA MEMBINA SUDUT UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG, SIBU.

1.0 Rasional:

1.1 Ramai guru dan murid masih kabur dan samar mengenai fungsi sebenar Unit
Bimbingan & Kaunseling.

1.2 Melalui sudut Bimbingan dan Kaunseling ini, diharap guru dan murid
mendapat pendedahan yang lebih mengenai fungsi Unit Bimbingan &
Kaunseling.

1.3 Dengan menggunakan sudut ini juga maklumat dan info berguna dapat
disebarkan kepada semua warga SKRP.

2.0 Matlamat:

Menyebarluas maklumat berkaitan Unit Bimbingan & Kaunseling. Dengan kaedah ini
juga dapat memupuk minat murid membaca info-info yang berguna untuk
meningkatkan pengetahuan am mereka.

3.0 Objektif:

3.1 Menyebarluas maklumat berkaitan Bimbingan dan Kaunseling untuk bacaan


semua.

3.2 Melatih dan mendidik murid membaca dan menyebarkan maklumat berkaitan
Unit Bimbingan & Kaunseling sesama mereka.

4.0 Ahli Jawatankuasa:

4.1 Penasihat : Encik Aphong Ak Entri

4.2 Pengerusi : Encik Kaya Ak Sagieng

4.3 Naib pengerusi 1 : Encik Usin Ak Jarmit

4.4 Naib pengerusi 2 : Cik Maimun Binti Arsad

4.5 Setiausaha : Cik Norfazihan Binti Osman


4.6 AJK pelaksana : Semua AJK Unit Bimbingan dan Kaunseling

5.0 TEMPAT

Laluan berbumbung Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Sibu.

6.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

Harga Seunit Jumlah Harga


Bil Item Kuantiti
(RM) (RM)

1 Aluminium Frame Notice Board 1115.00 1 1115.00


Soft Board 4 x 8 + glass

2 MKP A4 laminator Slim 23 140.00 1 140.00

3 CBE A4 Laminating film 100s 40.00 1 40.00

4 Yosogo 8 in 1 70 Permanent 14.90 2 29.80


Marker

5 Yosogo 8 in 1 500 Whiteboard 14.90 2 29.80


Marker

6 Fancy manila card Assorted 0.90 22 19.80


colour

7 Quality 80gm Photostate Paper 13.60 3 40.80


/ 500s

8 450s A4 Colour Paper Cyber 30.70 2 61.40


Mix 5 Col LS395

9 Sugar Paper Hitam 0.60 21 12.60

10 Colour Map Pin 100s 2.70 5 13.50

11 Colour mounting board 5.50 5 27.50

JUMLAH 1530.20

7.0 SUMBER KEWANGAN


Peruntukan Unit Bimbingan dan Kaunseling.

8.0 PENUTUP

Diharapkan dengan pembinaan sudut Unit Bimbingan Kaunseling Sekolah

Kebangsaan Rantau Panjang, Sibu ini akan dapat mencapai segala objektif yang

telah ditetapkan dan dapat membantu pihak sekolah mengawal dan meningkatkan

disiplin dan sahsiah diri murid ke arah yang lebih baik.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

. ...........................................

(NORFAZIHAN BINTI OSMAN) (APHONG AK ENTRI)


Setiausaha, Guru Besar,
Projek Sudut Bimbingan dan Kaunseling SK. Rantau Panjang, Sibu.