Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

09 JANUARI 2017 (ISNIN)


PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Kelas : Tahun 6
Masa : 08.00 09.00
Tajuk/Tema : Bakat Istimewa (Istimewanya Keluargaku)
Standard Kandungan : 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad,
suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
Standard Pembelajaran : 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam
ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Membaca sekurangnya tiga ayat majmuk dengan sebutan yang jelas
dan lancar.
Aktiviti Pengajaran dan i. Guru meminta setiap orang murid untuk ke hadapan dan melihat
pembelajaran gambar yang terdapat dalam kotak yang disediakan.
ii. Murid menceritakan apa yang mereka fahami berkaitan dengan
gambar.
iii. Guru mengedarkan petikan teks berkaitan dengan Kisah Keluargaku,
murid diminta membaca petikan teks secara mentalis (senyap).
iv. Guru meminta murid menggariskan beberapa perkataan yang terdapat
dalam petikan teks tersebut dan memindahkan ke dalam bentuk peta i-
think.
v. Secara individu, murid diminta memilih sekurangnya tiga perkataan
dan membina ayat menggunakan perkataan tersebut.
vi. Guru mengedarkan borang berkaitan keluarga(kerja rumah).
Pengisian Kurikulum : Nilai ; Kasih sayang dan hormat-menghormati
KBT ; KB mengenalpasti, menghubungkait
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, kertas a4, pensel warna
Penilaian/Pentaksiran : Murid mengujarkan ayat lengkap yang mengandungi kata ganti nama
dengan lancar.
Refleksi :


PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : Tahun 5
Masa : 10.00 10.30
Tajuk/Tema : Kepercayaan Kepada Tuhan
Standard Kandungan : 1.1 Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat.
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Menghuraikan cara menghormati agama dan kepercayaan
masyarakat setempat.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Menyatakan sekurangnya dua cara menghormati agama dan
kepercayaan masyarakat setempat dengan betul.
Aktiviti P&P i. Guru menunjukkan beberapa gambar situasi berkaitan
kepercayaan masyarakat.
ii. Murid diminta memadankan kad bertulis dengan gambar yang
sesuai dan melekatkan di dalam kertas a4.
iii. Murid membentangkan hasil kerja di hadapan kelas.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Sivik EMK : TMK
Nilai : Kejujuran
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, kertas a4, kotak
Penilaian/Pentaksiran : Murid menyatakan cara menghormati agama/kepercayaan masyarakat.
Refleksi :
PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Dunia Muzik
Kelas : Tahun 3
Masa : 11.00 11.30
Tajuk/Tema : Azam Baru (Pengalaman Muzikal)
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a,e,I,o,u.
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan jelas.
Aktiviti Pengajaran dan i. Guru memainkan melodi muzik kanak-kanak. Murid-murid diminta
pembelajaran meneka rajuk lagu tersebut.
ii. Guru mengedarkan lirik lagu kanak-kanak dan murid diminta
membaca lirik lagu secara mekanis (kuat).
iii. Murid menyanyikan lagu kanak-kanak tanpa iringan muzik.
iv. Murid menyanyikan lagu kanak-kanak dengan iringan muzik.
v. Murid melakukan persembahan berkumpulan di hadapan kelas.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Moral EMK : TMK
Nilai : Bekerjasama
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, pembesar suara
Penilaian/Pentaksiran : Murid menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan jelas.
Refleksi :

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Dunia Muzik
Kelas : Tahun 6
Masa : 11.30 12.00
Tajuk/Tema : Pengalaman Muzikal
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.
Standard Pembelajaran : 1.1.4 Mengaplikasikan accelerando dan ritardando dalam nyanyian.
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Menyanyikan lagu secara accelerando dan ritardando dengan betul.
Aktiviti Pengajaran dan i. Guru memainkan muzik Adikku Sayang.
pembelajaran ii. Murid menghayati lirik lagu dan membacakan lirik secara mentalis
iii. Guru menunjukkan video berkaitan dengan variasi muzik
accelerando dan ritardando.
iv. Guru menerangkan definisi accelenrando dan ritardando dalam
muzik.
v. Murid menyanyikan lagu adikku saying secara accelerando dan
ritardando mengikut kad yang diangkat oleh guru.
vi. Murid melengkapkan lembaran kerja yang diedarkan.
Pengisian Kurikulum : Nilai ; Kasih sayang dan hormat-menghormati
KBT ; KB mengenalpasti, menghubungkait
BBB : Lembaran Kerja, komputer riba, pembesar suara, kad imbasan
Penilaian/Pentaksiran : Murid menyanyikan lagu secara accelerando dan ritartando dengan betul.
Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


10 JANUARI 2017 (SELASA)
PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Kelas : Tahun 6
Masa : 07.30 08.30
Tajuk/Tema : Bakat Istimewa (Istimewanya Keluargaku)
Standard Kandungan : 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad,
suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
Standard Pembelajaran : 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam
ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Membaca sekurangnya tiga ayat majmuk dengan sebutan yang jelas.
Aktiviti Pengajaran dan i. Guru meminta setiap orang murid untuk ke hadapan dan melihat
pembelajaran gambar yang terdapat dalam kotak yang disediakan.
ii. Murid menceritakan kefahaman mereka berdasarkan gambar.
iii. Guru mengedarkan petikan teks berkaitan dengan Kisah
Keluargaku, murid diminta membaca petikan teks secara mentalis.
iv. Guru meminta murid menggariskan beberapa perkataan yang
terdapat dalam petikan teks tersebut dan memindahkan ke dalam
bentuk peta i-think.
v. Secara individu, murid diminta memilih sekurangnya tiga perkataan
dan membina ayat menggunakan perkataan tersebut.
Pengisian Kurikulum : Nilai ; Kasih sayang dan hormat-menghormati
KBT ; KB mengenalpasti, menghubungkait
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, kertas a4, pensel warna
Penilaian/Pentaksiran : Murid membaca ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan lancar.
Refleksi :

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : Tahun 4
Masa : 08.30 09.30
Tajuk/Tema : Berkhemah di Laman Idaman (Aktiviti Keluarga)
Standard Kandungan : 1.2 Mendengar, mengecam, menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku
kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
Standard Pembelajaran : 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut ayat yang pelbagaii jenis
dengan struktur yang betul dan tepat.
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Memahami dan menyebut sekurangnya dua jenis ayat dalam perbualan.
Aktiviti Pengajaran dan i. Guru menunjukkan beberapa gambar kawasan pantai dan air terjun.
pembelajaran Murid diminta mengaitkan gambar-gambar tersebut dengan sesuatu
aktiviti (berkelah).
ii. Murid membaca dan memahami laman sesawang yang bertajuk
laman idaman. Murid merujuk halaman buku teks (ms 2) dan diminta
melengkapkan dialog perbualan berpandukan maklumat pada laman
sesawang.
iii. Secara individu, murid membaca ayat yang telah dihasilkan,
iv. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pelbagai jenis ayat.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Moral EMK : Pendidikan Alam Sekitar
Nilai : Kasih sayang, bekerjasama Strategi PdP : Menjana idea
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, kertas a4
Penilaian/Pentaksiran : Murid memahami dan menyebut jenis ayat dalam perbualan.
Refleksi :

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani
Kelas : Tahun 3
Masa : 10.00 11.00
Tajuk/Tema : Hambur Kucing
Standard Kandungan : 1.1 Melakukan hambur
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Melakukan hambur dari aras tinggi dan mendarat ke aras rendah.
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat
rendah.
Aktiviti Pengajaran dan i. Murid melakukan aktiviti pemanasan badan secara spesifik.
pembelajaran ii. Guru menunjukkan demonstrasi aktiviti hambur tangan secara
ansur maju.
iii. Murid melakukan aktiviti hambur tangan dengan sokongan secara
berpasangan.
iv. Guru menerangkan aktiviti permainan kucing terkam mangsa.
Seorang murid akan ditugaskan untuk mengejar rakan-rakan yang
lain.
v. Aktiviti menurunkan kadar nadi dan rumusan.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Bahasa Melayu EMK : Kreativiti & Inovasi
Nilai : Berdisplin, bekerjasama
BBB : Kon, marker, bola
Penilaian/Pentaksiran : Murid melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke
tempat rendah secara ansur maju.
Refleksi :

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : Tahun 5
Masa : 11.00 11.30
Tajuk/Tema : Amalan Agama dan Kepercayaan Masyarakat
Standard Kandungan : 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Menjelaskan kepentingan menghormati agama dan kepercayaan
masyarakat setempat.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Menyatakan sekurangnya dua upacara keagamaan berpandukan petikan
dialog yang telah dibaca.
Aktiviti P&P i. Guru menunjukkan gambar beberapa upacara keagamaan utama
di Malaysia. Guru bersoal jawab dengan murid.
ii. Murid membaca petikan dialog di dalam buku teks (ms 2) secara
mentalis. Murid diminta melengkapkan peta i-think yang telah
diedarkan oleh guru dengan merujuk maklumat pada dialog.
iii. Murid membentangkan hasil kerja di hadapan kelas.
iv. Murid melakukan lembaran kerja yang diedarkan oleh guru.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Sivik EMK : TMK
Nilai : Kejujuran
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, kertas a4, kotak
Penilaian/Pentaksiran : Murid menyatakan upacara kegamaan berpandukan petikan dialog.
Refleksi :

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan
Kelas : Tahun 3
Masa : 12.00 12.30
Tajuk/Tema : Kenali Anggota Seksual
Standard Kandungan : 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan
fizikal yang sihat.
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Menyatakan anggota seksual seperti bibir, payu dara, punggung
dan genital.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Menyebut sekurangnya tiga daripada empat anggota seksual dengan
betul.
Aktiviti P&P i. Murid melihat tayangan gambar berkaitan dengan anggota badan
kanak-kanak lelaki dan perempuan.
ii. Guru menerangkan empat anggota seksual iaitu bibir, payu dara,
punggung dan genital.
iii. Guru menerangkan kepentingan memelihara anggota seksual.
iv. Murid menghasilkan peta buih dan menyenaraikan empat anggota
seksual.
v. Guru bersoal jawab dengan murid tentang perubahan fizikal yang
berlaku kepada murid sejak bayi hingga sekarang.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains EMK : TMK
Nilai : Bekerjasama
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, kertas a4, kotak
Penilaian/Pentaksiran : Murid dapat menyebut anggota seksual dengan betul.
Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


11 JANUARI 2017 (RABU)
PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani
Kelas : Tahun 4
Masa : 07.00 08.00
Tajuk/Tema : Hambur Tangan
Standard Kandungan : 1.1 Melakukan hambur.
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Melakukan hambur dari atas tinggi dan mendarat ke aras rendah.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat
rendah.
Aktiviti P&P i. Murid melakukan aktiviti pemanasan badan secara spesifik.
ii. Guru menunjukkan demonstrasi aktiviti hambur tangan secara
ansur maju.
iii. Murid melakukan aktiviti hambur tangan dengan sokongan secara
berpasangan.
iv. Murid melakukan aktiviti Kucing Menerkam. Seorang murid akan
ditugaskan untuk mengejar rakan-rakan yang lain.
v. Aktiviti menurunkan kadar nadi dan rumusan.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Bahasa Melayu EMK : Kreativiti & Inovasi
Nilai : Berdisplin, bekerjasama
BBB : Kon, marker, bola
Penilaian/Pentaksiran : Murid melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke
tempat rendah secara ansur maju.
Refleksi :

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Kelas : Tahun 6
Masa : 08.00 09.00
Tajuk/Tema : Bakat Istimewa (Istimewanya Keluargaku)
Standard Kandungan : 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
Standard Pembelajaran : 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan
imbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan
yang betul.
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Membaca sekurangnya tiga ayat berimbuhan dengan betul dan jelas.
Aktiviti Pengajaran dan i. Guru meminta setiap murid bergerak kepada murid lain dan
pembelajaran mencatat maklumat berkaitan keluarga rakan di dalam kertas.
ii. Guru mengedarkan petikan teks berkaitan dengan Kisah
Keluargaku, murid menggariskan imbuhan awalan, apitan dan
akhiran.
iii. Guru meminta murid menyenaraikan perkataan berimbuhan dalam
bentuk peta i-think dan membina ayat yang sesuai.
iv. Murid membaca ayat yang telah dibina secara individu.
v. Secara berpasangan, murid mengenalpasti kesalahan pada ayat
dan melakukan pembetulan melalui perbincangan.
Pengisian Kurikulum : Nilai ; Kasih sayang dan hormat-menghormati
KBT ; KB mengenalpasti, menghubungkait
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, kertas a4, pensel warna
Penilaian/Pentaksiran : Murid membaca ayat berimbuhan dengan betul dan jelas.
Refleksi :

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan
Kelas : Tahun 4
Masa : 09.00 09.30
Tajuk/Tema : Kesihatan Diri
Standard Kandungan : 1.1
Standard Pembelajaran : 1.1.1
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Menyatakan sekurangnya dua tanda-tanda akil baligh bagi jantina yang
berlainan.
Aktiviti Pengajaran dan i. Murid melihat beberapa keping gambar antara kanank-kanak yang
pembelajaran belum balight dan remaja baligh. Murid bersoal jawab dengan guru.
ii. Guru meletakkan kad perkataan di dalam kotak dan murid diminta
memadankan kad perkataan mengikut gambar.
iii. Guru mengedarkan kertas a4 dan murid diminta menghasilkan peta i-
think (peta buih berganda) dan meminta murid mengenalpasti
perbezaan yang wujud pada kedua-dua gambar.
iv. Murid membentangkan hasil kerja di hadapan kelas.
v. Murid melakukan refleksi berdasarkan aktiviti pembentangan.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Sains EMK : TMK
Nilai : Bekerjasama, berdisiplin
BBB : Lembaran Kerja, komputer riba, gambar, kertas a4
Penilaian/Pentaksiran : Murid dapat menyatakan tanda-tanda akil baligh bagi jantina yang
berlainan.
Refleksi :

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : Tahun 4
Masa : 10.00 11.00
Tajuk/Tema :
Standard Kandungan : 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
Standard Pembelajaran : 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan
berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan betul.
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Mengenalpasti sekurangnya tiga ayat yang mengandungi perkataan
berimbuhan apitan.
Aktiviti Pengajaran dan i. Murid menonton tayangan gambar berkaitan dengan aktiviti berakit.
pembelajaran ii. Murid membaca petikan teks di dalam buku teks (ms 3) secara
mekanis (kuat).
iii. Guru menerangkan makna perkataan berimbuhan apitan dan
menunjukkan beberapa contoh. Secara berkumpulan, murid diminta
mengenalpasti perkataan berimbuhan apitan di dalam petikan teks.
iv. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan apitan dalam peta
minda yang sesuai. (i-think)
v. Murid mencari maksud ayat yang mengandungi perkataan imbuhan
apitan menggunakan kamus.
Pengisian Kurikulum : Ilmu :Pendidikan Moral EMK : TMK
Nilai : Kerajinan, bekerjasama
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, gambar, komputer riba, kertas a4
Penilaian/Pentaksiran : Murid menyenarai ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan.
Refleksi

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : Tahun 5
Masa : 12.00 12.30
Tajuk/Tema : Kenali Kepercayaan Orang Asli
Standard Kandungan : 1.1 Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat.
Standard Pembelajaran : 1.1.2 Mennghuraikan cara menghormati agama dan kepercayaan
masyarakat setempat.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Mengenalpasti sekurangnya dua perbezaan dan dua persamaan antara
masyarakat semai dan masyarakat semelai.
Aktiviti P&P i. Guru menunjukkan tayangan video berkaitan dengan orang asli
yang terdiri daripada masyarakat semai dan masyarakat semelai.
ii. Murid membaca petikan teks di dalam buku teks (ms4) secara
senyap.
iii. Murid menghasilkan peta buih berganda di dalam kertas a4 dan
menulis perbezaan yang wujud diantara masyarakat semai dan
masyarakat semelai.
iv. Murid membentangkan hasil kerja di hadapan kelas.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Sivik EMK : TMK
Nilai : Berdisiplin
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, kertas a4
Penilaian/Pentaksiran : Murid mengenalpasti perbezaan dan persamaan antara masyarakat
semai dan masyarakat semelai.
Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


12 JANUARI 2017 (KHAMIS)
PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : Tahun 4
Masa : 08.00 09.00
Tajuk/Tema : Tasik Chini
Standard Kandungan : 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas.
Standard Pembelajaran : 3.2.6 Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan
kemas.
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Menulis satu perenggan karangan dengan sekurangnya dua kesalahan
ejaan berdasarkan petikan teks.
Aktiviti Pengajaran dan i. Guru menunjukkan tayangan video berkaitan dengan asal usul
pembelajaran kejadian tasik. Guru bersoal jawab dengan murid.
ii. Murid membaca petikan teks yang diedarkan oleh guru berkaitan
dengan Tasik Chini. Murid membaca petikan secara mentalis.
iii. Secara individu, murid diminta mengenalpasti kesalahaan ejaan yang
terdapat dalam petikan teks.
iv. Murid melengkapkan borang kesalahan ejaan beserta dengan ejaan
yang betul.
v. Murid menulis semula petikan teks dengan tulisan yang kemas.
vi. Murid membacakan hasil kerja di hadapan kelas.
Pengisian Kurikulum : Ilmu :Pendidikan Moral EMK : TMK
Nilai : Kerajinan, bekerjasama
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, gambar, kertas lakaran, gam, gunting
Penilaian/Pentaksiran : Murid menulis semula perenggan karangan dengan ejaan yang betul.
Refleksi

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : Tahun 5
Masa : 11.00 12.00
Tajuk/Tema : Save Palestin!
Standard Kandungan : 1.1 Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat.
Standard Pembelajaran : 1.1.1 Menjelaskan kepentingan menghormati agama dan kepercayaan
masyarakat setempat.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Menulis sekurangnya tiga kebaikan menghormati agama dan kepercayan
masyarakat setempat dengan betul.
Aktiviti P&P i. Murid menonton tayangan video berkaitan dengan serangan
ketenteraan yang berlaku di Palestin.
ii. Secara individu, murid melengkapkan peta i-think yang telah
diedarkan berkaitan dengan kebaikan menghormati agama dan
kepercayaan masyarakat setempat.
iii. Murid mempersembahkan hasil kerja di hadapan kelas.
iv. Murid menghasilkan poster beserta dengan mesej kemanusiaan.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Sivik EMK : TMK
Nilai : Bertanggungjawab, Kasih Sayang
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, gambar, kertas a4
Penilaian/Pentaksiran : Murid menulis kebaikan menghormati kepercayaan masyarakat lain.
Refleksi

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Dunia Muzik
Kelas : Tahun 2
Masa : 12.00 12.30
Tajuk/Tema : Negaraku
Standard Kandungan : 1.1 Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau berkumpulan.
Standard Pembelajaran : 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. (pic tinggi,rendah,pertengahan)
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Menyanyikan lagu Negaraku mengikut pic dan melodi lagu.
Aktiviti Pengajaran dan i. Murid menonton tayangan berkaitan dengan asal usul lagu
pembelajaran Negaraku.
ii. Guru mengedarkan lirik lagu Negaraku dan murid diminta
membaca lirik secara mekanis.
iii. Murid mewarna bendera Malaysia pada kertas a4 yang diedarkan.
iv. Murid menulis maksud bentuk dan warna pada bendera Malaysia.
v. Murid menyanyikan lagu Negaraku dengan iringan muzik.
vi. Murid melakukan persembahan berkumpulan di hadapan kelas.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Bahasa Melayu EMK : TMK
Nilai : Berdisiplin, bekerjasama
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, pembesar suara, kertas a4, lirik lagu
Penilaian/Pentaksiran : Murid menyanyikan lagu Negaraku mengikut pic dan melodi yang betul.
Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


13 JANUARI 2017 (JUMAAT)
PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Kelas : Tahun 6
Masa : 07.00 08.00
Tajuk/Tema : Hebatnya Adikku
Standard Kandungan : 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara
mekanis dengan betul dan kemas.
Standard Pembelajaran : 3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan betul dan
kemas.
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran Menulis sekurangnya 2 peranggan teks secara mekanis dengan betul
dan kemas.
Aktiviti Pengajaran dan i. Guru dan murid sama-sama menyanyikan lagu Keluarga Bahagia
pembelajaran berpandukan lirik yang diberikan.
ii. Murid membuka buku teks ms 4 dan membaca petikan teks secara
mentalis. Guru bersoal jawab dengan murid.
iii. Murid diminta menulis secara mekanis (menyalin) teks yang telah
diedarkan dan mencatatkan maklumat penting.
iv. Murid memindahkan maklumat penting ke dalam peta i-think (peta
alir). Murid mempersembahkan hasil kerja di hadapan.
v. Secara rawak, guru memilih murid untuk membacakan puisi yang
terdapat dalam cerita Hebatnya Adikku.
vi. Murid melakukan lembaran kerja yang diedarkan oleh guru.
Pengisian Kurikulum : Nilai ; Kasih sayang dan hormat-menghormati
KBT ; KB mengenalpasti, menghubungkait
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, kertas a4, pensel warna
Penilaian/Pentaksiran : Murid menulis perenggan teks secara mekanis dengan betul dan kemas.
Refleksi :

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Moral
Kelas : Tahun 5
Masa : 08.00 08.30
Tajuk/Tema : Kepercayaan Masyarakat India
Standard Kandungan : 1.1 Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat.
Standard Pembelajaran : 1.1.4 Mengamalkan sikap menghormati kepercayaan masyarakat
setempat.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Menjawab sekurangnya dua daripada tiga soalan berkaitan dengan
kepercayaan masyarakat setempat dengan betul.
Aktiviti P&P i. Murid menonton beberapa gambar berkaitan dengan kepercayaan
masyarakat india.
i. Murid membaca petikan dialog yang diedarkan secara mekanis.
ii. Secara individu, murid diminta menghasilkan peta buih berganda
berkaitan dengan kebaikan dan keburukan tidak menghormati
agama dan kepercayaan masyarakat setempat.
iii. Murid melengkapkan lembaran kerja yang diedarkan.
Pengisian Kurikulum : Ilmu : Pendidikan Sivik EMK : TMK
Nilai : Bertanggungjawab
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, komputer riba, gambar, kertas a4
Penilaian/Pentaksiran : Murid dapat menjawab soalan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat
Refleksi

PERKARA PENERANGAN
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Kelas : Tahun 4
Masa : 08.30 09.30
Tajuk/Tema : Air Terjun Gunung Ledang
Standard Kandungan : 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
Standard Pembelajaran : 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi
dengan betul mengikut konteks.
Objektif Pengajaran dan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Pembelajaran i. Menyenaraikan sekurangnya empat kata nama am konkrit berpandukan
petikan teks.
ii. Membina sekurangnya dua ayat menggunakan penjodoh bilangan.
Aktiviti Pengajaran dan i. Murid melihat beberapa gambar pemandangan di Gunung Ledang.
pembelajaran Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pembelajaran.
ii. Murid membaca petikan teks yang diedarkan oleh guru. Guru
menerangkan maksud kata nama am konkrit.
iii. Secara individu, murid diminta menggariskan kata nama am konkrit
yang terdapat di dalam petikan.
iv. Murid melengkapkan peta minda kata nama am konkrit.
v. Murid diminta membina ayat menggunakan penjodoh bilangan yang
diberikan.
vi. Murid membacakan ayat yang telah dihasilkan di hadapan kelas.
Pengisian Kurikulum : Ilmu :Pendidikan Alam Sekitar EMK : TMK
Nilai : Kerajinan, bekerjasama
BBB : Lembaran Kerja, buku teks, gambar, kertas lakaran, petikan teks
Penilaian/Pentaksiran : Murid menyenaraikan kata nama am konkrit dan membina ayat
berdasarkan penjodoh bilangan.
Refleksi