Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN POST MORTEM

PENGENDALIAN SLOT LDK OLEH SKUAD REVIVAL( KESAS)

UNTUK KEM KEPIMPINAN PEMIMPIN MUDA

SK PENDEK.

Pada 8 April 2017, Skuad Revival Kelab Sahabat Sahabat Siswa (KeSaS) telah dijemput
oleh pihak sekolah SK Pendek, Kelantan untuk mengendalikan slot latihan dalam kumpulan
(ldk) yang mempunyai empat sesi slot LDK dalam program tersebut. Secara amnya antara
tujuan LDK dijalankan adalah untuk membentuk sahsiah diri murid SK Pendek di samping
melahirkan potensi kepimpinan dalam diri peserta. Program ini melibatkan 50 orang peserta
yang terdiri daripada pengawas sekolah dan pengawas pusat sumber. Sebanyak empat slot
LDK dijalankan iaitu slot menara impian, slot arahanmu lukisanku, slot ikan buntal serta slot
robot manusia. Semua aktiviti yang dijalankan adalah untuk membentuk jati diri serta
malhirkan peserta yang berkepimpinan.

Secara keseluruhannya, terdapat beberapa objektif yang berjaya dicapai melalui aktiviti
LDK yang dijalankan. Antaranya ialah :

1. Membina sahsiah diri peserta sepnajang program berlangsung.


2. Mengeratkan hubungan silaturahim antara peserta. Hal ini kerana mereka telah
diberikan kumpulan dan mereka perlu berinteraksi antara ahli kumpulan mereka
sepanjang program berlangsung.
3. Mewujudkan semangat berpasukan yang tinggi dalam diri peserta. Aktiviti yang
dijalankan memerlukan kerjasama antara ahli yang lain bagi menjayakan sesuatu
aktiviti yang berlangsung.
4. Meningkatkan kemahiran menerima dan menyampaikan arahan.
5. Melahirkan peserta yang berani untuk melakukan sesuatu perkara.
6. Menjadikan peserta seseorang yang tidak berputus asa.
7. Melahirkan keinsafan dalam diri peserta.
LDK KELEMAHAN KEKUATAN CADANGAN
1 Fasilitator Meningkatkan daya Memberi
MENARA harus kreativiti peserta. arahan
IMPIAN membrikan Mewujudkan sikap dengan lebih
arahan yang bekerjasama. jelas.
jelas kepada Melahirkan murid yang
peserta berani untuk mencuba.
dengan
menggunaka
n perkataan
yang mudah
dan senang
untuk
difahami.
Bahan
haruslah
mencukupi.
Fasilitator
harus masuk
ke dalam
setiap
kumpulan.
2 Terdapat Meningkatkan kemahiran Menggunaka
ARAHAMU peserta yang komunikasi dalam diri n wisel untuk
LUKISANK menggunaka peserta. menunjukka
U n tipu Melahirkan peserta yang n pertukaran
muslihat. tidak mudak berputus ahli
Fasilitator asa. kumpulan
haruslah Menjadikan peserta yang bagi melihat
masuk ke mempunyai sikap lukisan yang
dalam bekerjasama. ditampal.
kumpulan Menjadikan peserta yang
untuk kuat ingatannya.
memantau Ketua dapat mendengar
aktiviti arahan yang diberikan
peserta. oleh ahli lain.
Mestilah
terdapat
seorang
fasilitator
yang
menjaga
lukisan yang
ditampal.

3 Fasilitator Membina keyakinan diri Menggunaka


IKAN harus lebih peserta. n perkataan
BUNTAL bersedia. Melahirkan pemimpin yang lebih
yang berani bersuara. sukar
Mewujudkan sikap kasih
sayang dan saling
memafkan antara satu
sama lain.
Melahirkan peserta yang
bertanggungjawab
terhadap diri, ibu bapa,
sekolah dan masyarakat.
4 Fasilitator Memupuk semangat Melakukan
ROBOT harus kerjasama dalam ahli aktiviti
MANUSIA memberikan kumpulan. sebegini di
arahan yang Melahirkan peserta yang tempat yang
jelas kepada mempunyai sikap lapang dan
peserta. berdaya saing. lebih luas.
Peserta Peserta menjadi lebih
harus kreatif.
menggunaka
n peralatan
yang
disediakan
dengan
sebaiknya.
Secara tuntasnya, aktiviti yang dilakukan telah berjalan dengan lancar dan mencapai
objektifnya. Walaubagaimanapun, terdapat juga beberapa kekurangan dan permasalahan
yang tidak dapat dielakkan semasa program ini berlangsung. Diharapkan aktiviti yang
dijalankan pada masa akan datang akan lebih baik dan teratur.