Anda di halaman 1dari 7

Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017

Faktor 1 : Siri Elektrokimia


(a) Elektrolisis larutan natrium nitrat 0.1 mol dm-3 menggunakan elektrod karbon

Susunan radas

Persamaan pengionan elektrolit

Elektrod Anod Katod

Ion yang ditarik ke anod dan katod

Persamaan setengah

Nama hasil / inferens

Pemerhatian

Ujian Pengesahan

1
Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017
(b) Elektrolisis larutan asis sulfurik 0.1 mol dm-3 menggunakan elektrod karbon

Susunan radas

Persamaan pengionan elektrolit

Elektrod Anod Katod

Ion yang ditarik ke anod dan katod

Persamaan setengah

Nama hasil / inferens

Pemerhatian

Ujian Pengesahan

2
Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017
(c )Elektrolisis larutan kuprum(II) sulfat 0.1 mol dm-3 menggunakan elektrod karbon

Susunan radas

Persamaan pengionan elektrolit

Elektrod Anod Katod

Ion yang ditarik ke anod dan katod

Persamaan setengah

Nama hasil / inferens

Pemerhatian

Ujian Pengesahan

3
Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017

Faktor ke-2 : Kepekatan Elektrolit


(a) Elektrolisis asid hidroklorik 0.001 mol dm-3 dan asid hidroklorik 2 mol dm-3
menggunakan elektrod karbon

Susunan radas

Persamaan pengionan elektrolid

Elektrolit asid hidroklorik 0.001 mol dm-3 asid hidroklorik 2 mol dm-3
Ion yang ditarik ke anod

Persamaan setengah di anod

Nama hasil / inferens di anod


Pemerhatian di anod

Ujian Pengesahan di anod

Ion yang ditarik ke katod

Persamaan setengah di katod

Nama hasil / inferens di katod


Pemerhatian di katod

Ujian Pengesahan di katod

4
Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017
(b) Elektrolisis natrium iodida 0.001 mol dm-3 dan natrium iodida 2 mol dm-3 menggunakan
elektrod karbon

Susunan radas

Persamaan pengionan elektrolid

Elektrolit natrium iodida 0.001 mol dm-3 natrium iodida 2 mol dm-3
Ion yang ditarik ke anod

Persamaan setengah di anod

Nama hasil / inferens di anod


Pemerhatian di anod

Ujian Pengesahan di anod

Ion yang ditarik ke katod

Persamaan setengah di katod

Nama hasil / inferens di katod


Pemerhatian di katod

Ujian Pengesahan di katod

5
Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017

Faktor ke-3 : Jenis Elektrod


(a) Elektrolisis larutan kuprum (II) sulfat 1.0 moldm-3 menggunakan elektrod karbon dan
elektrod kuprum

Susunan radas

Persamaan pengionan elektrolid

Elektrolit elektrod karbon elektrod kuprum


Ion yang ditarik ke anod

Persamaan setengah di anod

Nama hasil / inferens di anod


Pemerhatian di anod

Ujian Pengesahan di anod

Ion yang ditarik ke katod

Persamaan setengah di katod

Nama hasil / inferens di katod


Pemerhatian di katod

Ujian Pengesahan di katod

6
Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017