Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KERETA

Surat perjanjian ini dibuat pada hari ni ________________________ antara ________________


(Penjual), No. K/P __________________ beralamat
di________________________________________, di satu pihak dengan
______________________(Pembeli), No. K/P ___________________beralamat di
________________________________di satu pihak lain. Bahawasanya, Penjual telah bersetuju untuk
menjual keretanya____________________, No. Pendaftaran__________________, No.
Enjin____________________, No. Chassis _______________________kepada Pembeli.

Penjual bersetuju menyerahkan segala urusan bank mengenai pembelian kenderaan ini kepada
Pembeli.

Urusan jual beli kenderaan adalah muktamad dan tandatangan saksi-saksi untuk kedua-dua pihak
yang menyaksikan persetujuan tersebut ialah:

SAKSI NO.1: SAKSI NO.2:

____________________________ _____________________________

Nama : Nama :

No. K/P : No. K/P :

PENJUAL: PEMBELI:

____________________________ ______________________________

Nama : Nama :

No. K/P : No. K/P :