Anda di halaman 1dari 28

SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,

33300 GERIK, PERAK.


UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

MESYUARAT GURU KELAS KALI 3


JAM:2.30 PETANG
BILIK WAWASAN
AGENDA:
1) PENGURUSAN KELAS
2) SPBT
3) KWAPM 2014
4) KHIDMAT PELANGGAN HEM KALI PERTAMA 2013.
5) HAL-HAL LAIN
PENUTUP

1
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

PENGURUSAN KELAS

1.0 OBJEKTIF
1.1 Memastikan pengurusan kelas yang teratur, sempurna dan kondusif untuk P&P
1.2 Menjamin P&P berjalan lancar seperti termaktub dalam FPK
1.3 Memastikan organisasi kelas berfungsi dengan sempurna

2.0 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KELAS

Pengetua

Penolong Kanan
PK HEM PK Kokurikulum Penyelaras K9
Pentadbiran

Kaunselor
KELAS T1,T2,T3,T4,T5&T6
K9

Semua Guru Kelas dan Penyelaras kelas Majlis Ketua Kelas


Tingkatan dan Tingkatan

3.0 SENARAI TUGAS


3.1 Pengurusan dan Organisasi Kelas
3.1.1 Membentuk organisasi yang terdiri daripada Ketua Tingkatan, Penolong Ketua
Tingkatan, Bendahari dan AJK Kebersihan serta Keceriaan kelas. Guru
Tingkatan hendaklah memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif , ceria
dan selamat sepanjang masa.
3.1.2 Menentukan perkara-perkara yang berikut berada di dalam kelas
i. Jadual Waktu
ii. Jadual Tugas
iii. Senarai Inventori
iv. Moto Kelas
v. Alatan untuk kebersihan kelas
vi. Pelan Kecemasan dan Kebakaran

2
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

3.1.3 Menentukan pendawaian elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik
dan selamat digunakan
3.1.4 Melaporkan kerosakan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru
yang berkenaan
3.1.5 Mengurus papan kenyataan kelas
3.1.6 Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas
3.1.7 Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara
murid untuk keceriaan dan kebajikan kelas yang berkenaan.

3.2 Jadual Kedatangan dan Buku Pemantauan Kelas

3.2.1 Menanda dan menghantar Jadual Kedatangan Murid selewat-lewatnya sebelum


jam 10.30 pagi ke pejabat.
3.2.2 Melengkapkan dan mengemaskini semua butir yang dikehendaki dalam Jadual
Kedatangan Murid.
3.2.3 Memastikan kelas mempunyai Buku Pemantauan Kelas dan memastikan guru
mata pelajaran melengkapkan segala butiran yang diperlukan serta menjamin
keselamatan buku tersebut.
3.2.4 Memastikan Guru Tingkatan / Penyelaras Tingkatan / Guru Kanan / Guru
Disiplin menyemak dan membuat catatan dalam buku pemantauan kelas.
3.2.5 Melaksanakan sistem APDM

3.3 Data Peribadi Murid


3.3.1 Guru tingkatan memastikan setiap murid mempunyai:
3.3.1.1 Kad Kemajuan Murid
3.3.1.2 Fail Peribadi Murid + Maklumat Profil Murid
3.3.1.3 Kad Kokurikulum
3.3.1.4 Kad 001/ Kad Kesihatan Murid
3.3.1.5 Borang APDM dan input-input berkala yang berkaitan dengan murid-
murid.
3.3.1.6 Menyediakan Sijil Berhenti / Surat Akuan kepada murid
3.3.1.7 Mengurus pendaftaran masuk dan keluar murid.

3.4 Masalah Pembelajaran, Kesihatan Diri dan Disiplin


3.4.1 Menjadi fasilitator kepada murid
3.4.2 Mengembangkan potensi murid selaras dengan JERIS
3.4.3 Prihatin terhadap kebajikan dan kesihatan murid
3.4.4 Merujuk murid yang memerlukan motivasi dan rangsangan kepada Unit
Bimbingan & Kaunseling.
3.4.5 Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat murid yang melanggar disiplin
sekolah.
3.4.6 Melaporkan kes ketidakhadiran / ponteng sekolah mengikut prosedur kepada
ibu bapa / waris.

3
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

3.5 Buku Teks, Biasiswa dan Bantuan


3.5.1 Memastikan skim SPBT diagihkan kepada semua murid. Guru juga
memastikan buku-buku dibalut dan ditulis nama murid.
3.5.2 Mengemaskini fail SPBT.
3.5.3 Memastikan murid mengembalikan buku teks pada akhir tahun persekolahan
dan mengambil tindakan terhadap murid yang melanggar peraturan bersama
guru SPBT.
3.5.4 Mengenal pasti murid yang layak menerima sebarang bantuan / biasiswa
kepada guru-guru yang berkenaan.

3.6 Kutipan Bayaran Tambahan dan Derma


3.6.1 Mengutip Bayaran yang diluluskan oleh pengetua pada awal tahun dan
menggalakkan murid membayar kesemua bayaran lain sekali gus.
3.6.2 Mengeluarkan resit resmi kepada murid bagi pembayaran yang telah dibuat.
3.6.3 Menyerahkan semua kutipan berkenaan kepada PT/ KPT/ Bendahari
PIBG/Koperasi.

3.7 Pendaftaran Murid Baru


3.7.1 Menerima kemasukan murid baru dari Penyelaras Tingkatan.
3.7.2 Mendaftarkan murid baru ke dalam buku pendaftaran murid dan mendapatkan
nombor pendaftaran baru daripada ketua penyelaras pendaftaran .
3.7.3 Memastikan semua murid warganegara mendapat buku teks .
3.7.4 Menyemak jika murid ini menerima sebarang bantuan termasuk biasiswa,
asrama, KWAPM dan lain-lain.
3.7.5 Menentukan bahawa murid membawa fail peribadi dari sekolah asal .
3.7.6 Mengambil butir-butir murid menerusi SMM/BMM

3.8 Murid Keluar


3.8.1 Memastikan surat kelulusan telah diterima .
3.8.2 Menentukan murid mengembalikan buku SPBT kepada guru tingkatan (jika
perlu).
3.8.3 Menyerahkan fail peribadi kepada murid berkenaan.
3.8.4 Menentukan maklumat peperiksaan telah disempurnakan bagi murid 4 hingga
6 serta tingkatan 1 dengan kerjasama s/u peperiksaan .
3.8.5 Memastikan penerima biasiswa dilaporkan kepada guru biasiswa.

3.9 Peranan Guru Tingkatan


3.9.1 Guru Tingkatan memainkan peranan membantu guru kaunselor dan guru
disiplin.
3.9.2 Menjalankan tugas untuk membantu menjayakan PIPP.

4
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

4.0 PROSES KERJA PENGURUSAN KELAS

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen


meluluskan / Dirujuk Undang-
Undang /
Peraturan
1 Melantik Guru Tingkatan . Pengetua/PK HEM

2 Menempatkan murid-murid ke kelas dan PK HEM / Penyelaras


mendapatkan maklumat peribadi murid . Kelas/Tingkatan

Guru SPBT
3 Menguruskan pengagihan buku SPBT dan lain-
lain perkara yang berkaitan dengannya . Guru kelas/Tingkatan

4 Menyediakan dan mengemaskini Jadual Guru kelas/Tingkatan /


Kedatangan Murid . Penyelaras Tahun
Tingkatan
5 Menanda Jadual Kedatangan Murid setiap hari
persekolahan dan menyiapkan penyata bulanan Guru kelas/Tingkatan
pada penghujung bulan .
Guru kelas/Tingkatan
6 Menguruskan hal pentadbiran kelas .
Guru kelas/Tingkatan
7 Mengutip bayaran tambahan sekolah dan lain
lain bayaran yang telah diluluskan . Guru kelas/Tingkatan

8 Menguruskan hal-hal kesihatan , kebajikan dan


disiplin murid .
Guru kelas/Tingkatan /
9 Memantau kebersihan kelas . Guru Kesihatan

Guru kelas/Tingkatan
10 Mengumpulkan markah-markah ujian dan
peperiksaan, menguruskan kedudukan dalam Guru kelas/ Tingkatan
kelas, menyediakan buku kemajuan ,
mengedarkan kepada ibu bapa dan Guru kelas/Tingkatan
mengumpulkannya semula .
11 Guru kelas/Tingkatan
Mengurus dan mengemaskini Kad 001, markah
ujian SEGAK dan Buku Kemajuan untuk
simpanan Kaunselor .

5
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

12
Menguruskan penyediaan Sijil Berhenti / Surat
Akuan.
13
Mencatatkan dalam Buku Daftar Masuk Sekolah
berhubung murid berhenti atau keluar .
14
Menguruskan agihan dan kutipan buku SPBT
serta perkara lain yang berkaitan .
15
Mengisi borang-borang data kelas dari semasa ke
semasa .

5.0 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN KELAS

Mula

6
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Menerima Murid Dan Mendapatkan Maklumat (SMM/BMM)

Mengagihkan Buku Teks Dan Mengemaskini Borang SPBT

Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid

Menguruskan Pembentukan Jawatankuasa Kelas

Mengutip Bayaran Tambahan

Mengurus Kebajikan Murid

Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas

Menguruskan Rekod Kemajuan Murid

Menguruskan Kad 001

Menguruskan Sijil Berhenti Sekolah

Menguruskan Pertukaran Murid

Menguruskan Borang SMM/BMM

Tamat

6.0 SENARAI SEMAK PENGURUSAN KELAS

Bil Tindakan Tanda ( / ) Catatan


1.
Melantik Guru Tingkatan

7
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

2.
Menerima Murid Dan Mendapatkan Maklumat
(SMM/BMM)
3.
Mengagihkan Buku Teks Dan Mengemaskini
Borang SPBT
4.
Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid
5.
Menguruskan Pembentukan Jawatankuasa Kelas
6.
Mengutip Bayaran Tambahan
7. Mengurus Kebajikan Murid
8.
Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas
9.
Menguruskan Rekod Kemajuan Murid
10.
Menguruskan Kad 001
11.
Menguruskan Sijil Berhenti Sekolah
12.
Menguruskan Pertukaran Murid
13.
Menguruskan Borang SMM/BMM

7.0 NORMA KERJA PENGURUSAN KELAS

Bil Tindakan Masa Catatan


Diambil
Sebelum
1 Melantik Guru kelas/Tingkatan Mula Sesi

8
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Persekolahan

2 Menerima Murid Dan Mendapatkan Maklumat 1 minggu


(SMM/BMM)

3 Mengagihkan Buku Teks Dan Mengemaskini 1-5 hari


Borang SPBT

4 Mengemaskini Jadual Kedatangan Murid 5 minit


5
Menguruskan Pembentukan Jawatankuasa Kelas 15 minit
6
Mengutip Bayaran Tambahan 1 bulan
7 Mengurus Kebajikan Murid Sepanjang
Tahun
8 Sepanjang
Memantau Kebersihan Dan Keceriaan Kelas Tahun
9
Menguruskan Rekod Kemajuan Murid 1 minggu
10
Menguruskan Kad 001 1 jam
11
Mnguruskan Sijil Berhenti Sekolah 1 jam
12
Menguruskan Pertukaran Murid 1 hari
13
Menguruskan Borang SMM/BMM 1 minggu

8.0 SKIM INSURAN PELAJAR SEKOLAH MALAYSIA

1.3 Dokumen Sokongan ( Folder 2 ) SEMAKAN

1.3.1 Lajur Kutipan dari Murid dan dikemaskinikan


1.3.2 Serahan ke Takaful Malaysia mengikut Surat Pekeliling iktisas TPSM bil. 6/2006
(sebelum 31 Januari tahun semasa)

9
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Saya ________________________________________akan menjalankan tugas sebagai Guru


kelas/Tingkatan________________dengan sebaiknya.Saya akan berusaha menjadikan
kelas/tingkatan sebagai dorongan murid untuk datang ke sekolah.Saya akan tanamkan
Slogan_______________________________________________________ Kelas/Tingkatan sebagai
budaya murid dalam kelas.

______________________

BORANG 2.2

BORANG SENARAI MURID MOHON TUKAR


KE SEKOLAH LAIN.

10
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

KEPUTUSAN
PEPERISAAN SEKOLAH PILIHAN
BIL. NAMA CATATAN
PERTENGAHAN
TAHUN

EHADIRAN MURID: PT MESTI KLIK


BUTANG KEMASKINI SEMUA KELAS

11
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Written by Abd. Rashid.

KEHADIRAN MURID: PT MESTI KLIK BUTANG KEMASKINI SEMUA KELAS

Semua PPD, Pengetua, Guru Besar, PK/GK HEM dan Pembantu Tadbir

Berdasarkan pemantauan data Kehadiran Murid, JPN Perak mendapati terdapat data yang
menunjukkan begitu banyak sekolah TIDAK MENGISI KEHADIRAN MURID. Namun, setelah
diselidiki sebenarnya PT yang bertanggung jawab telah melakukan kesilapan dari segi teknikal iaitu
TIDAK KLIK BUTANG KEMASKINI SEMUA KELAS.

Sehubungan itu, mohon kerjasama semua pihak khususnya Pembantu Tadbir agar dapat klik Butang
Kemaskini SEMUA KELAS walaupun kehadiran murid 100 peratus untuk kelas tersebut. Sila
laksanakan tugasan ini SETIAP HARI SEBELUM jam 10.00 pagi.

PK/GK HEM pula bertanggung jawab memantau kerja-kerja kemaskini data Kehadiran
Murid setiap hari tanpa gagal.

Sekian, terima kasih.

Unit Pengurusan Maklumat,


Sektor Pengurusan Maklumat (ICT), JPN Perak

Makluman Kepada Guru (APDM)

Semua murid telah naik tahun / tingkatan


secara automatik oleh sistem APDM. Guru
kelas hanya perlu kemaskini kelas
murid (sekiranya berubah).

Administrator APDM sekolah perlu terlebih dahulu melantik


semula semua guru kelas (JANGAN PADAM KELAS!!) dan
pembantu tadbir (PT) untuk sesi persekolahan 2013 berserta
MBMMBI dan sesi pagi / petang kelas tersebut.

12
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Enrolmen dan maklumat murid bagi sesi persekolahan 2013


perlu dikemaskini sebelum 25 Januari 2013 untuk keperluan
pentaksiran (SAPS, SPPBS dan pendaftaran UPSR) dan
bantuan murid.

Mulai 1 Januari 2013, Murid-murid tahun 1 dan tingkatan


1 yang telah mendaftar menggunakan edaftar
rendah dan edaftar menengah APDM hanya perlu
dikemaskini kelas oleh Administrator APDM sekolah. Guru
kelas hanya perlu mendaftar murid baru yang tiada dalam
senarai.

Mohon pengemaskinian maklumat ibu/bapa/penjaga untuk


permohonan Bantuan/Biasiswa (sila beri keutamaan kepada
permohonan baru) sebelum 1 Mac 2013.

ekod Kehadiran Pada 20/10/2013 * Data kehadiran yang sudah dimasukkan sebelum 23/04/2013
masih tidak dapat dibuka akan dimasukkan selewat-lewatnya pada hari Isnin 29/04/2013

13
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Bil Darjah/Tingkatan Kelas Kehadiran


1 D1 1 BESTARI
2 D1 1CEMERLANG
3 D1 1DEDIKASI
4 D2 2BESTARI
5 D2 2CEMERLANG
6 D2 2DEDIKASI
7 D3 3 CEMERLANG
8 D3 3BESTARI
9 D4 4BESTARI
10 D4 4CEMERLANG
11 D4 4DEDIKASI
12 D5 5BESTARI
13 D5 5CEMERLANG
14 D6 6BESTARI
15 D6 6CEMERLANG
16 T1 TINGKATAN 1 USAHA
17 T1 TINGKATAN SATU VOKASIONAL 1
18 T1 TINGKATAN SATU VOKASIONAL 2

Kehadiran : Tiada rekod kehadiran


Peratus Kehadiran : Tiada rekod kehadiran

2) SPBT

BILIK OPERASI SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (BOSS)

Pengenalan

14
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Konsep BOSS yang diperkenalkan oleh BBT ke sekolah-sekolah telah menunjukkan perubahan
dalam aspek penjagaan, penyimpanan buku teks dan juga peningkatan terhadap pengurusan program
SPBT secara menyeluruh.

Tempat simpanan buku teks SPBT yang terurus adalah salah satu aspek yang penting dalam
pengurusan SPBT di sekolah. Kewujudan BOSS ini bukan sahaja dapat memastikan buku teks
sumbangan kerajaan itu menjangkau jangka hayat yang telah ditetapkan, malah dapat digunakan
dalam tempoh masa yang lebih panjang.

Bagi menjamin penjagaan dalam keselamatan buku teks SPBT, sekolah perlulah menguruskan BOSS
dengan efisien. BOSS diwujudkan dengan konsep bilik ini digunakan sebagai tempat yang
menguruskan pelbagai urusan berkaitan SPBT. Sekolah perlu menyediakan BOSS yang mempunyai
kemudahan asas seperti berikut :

Rak buku
Meja dan kerusi
Kipas
Alat Pemadam Api
Kawalan haiwan/serangga perosak
Kabinet/almari fail
Papan kenyataan
Kaunter
Peti Kecemasan

KELAB SPBT

Pengenalan

Pengiktirafan Kelab SPBT sebagai salah satu aktiviti kokurikulum pada tahun 2005 merupakan satu
lagi kemajuan dalam pengurusan dan pelaksanaan SPBT. Kelab ini diwujudkan untuk memantap dan
meningkatkan lagi pengurusan SPBT. la membantu pihak sekolah menguruskan aktiviti pengurusan
buku teks SPBT, di samping memupuk nilai menyayangi buku teks sebagai sumber ilmu.

Surat siaran Bil. KP (BS/DSR) 878/008(12) bertarikh 14 Februari 2005 tentang pengiktirafan kelab
tersebut dikeluarkan di bawah Peraturan 4(e) Penubuhan Persatuan Sekolah dalam PERATURAN-
PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN SEKOLAH) 1998: apa-apa persatuan lain yang
diluluskan oleh Pendaftar.

Objektif

Objektif Kelab SPBT adalah :

1. Mengembangkan potensi individu (murid) secara menyeluruh.

15
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

2. Mewujudkan semangat kerjasama dan dedikasi di kalangan murid.


3. Memupuk sikap cintakan buku teks SPBT.
4. Memperkemas, menyusun aktiviti dan meletakkan Kelab SPBT setaraf dengan kelab- kelab lain di
sekolah.
5. Memartabatkan buku teks sebagai sumber ilmu.

Keahlian

Keahlian Kelab SPBT ini adalah terbuka kepada semua murid yang berminat.

Aktiviti

Kepelbagaian aktiviti yang dilaksanakan oleh Kelab SPBT ini dapat memartabatkan buku teks
sebagai sumber ilmu utama serta memupuk sikap cintakan buku teks sebagai bahan utama kurikulum
di sekolah.

Ceramah penjagaan buku teks


Pertandingan melukis kulit buku teks
Pertandingan melukis poster
Melukis mural
Kuiz

PROGRAM SisteksBBT, eMATEKS DAN KELAB SPBT

Sisteksbbt

Sisteksbbt adalah satu sistem pengkomputeran pengurusan dan pelaksanaan Skim Pinjaman Buku
Teks (SPBT) Sekolah. Pembangunan Sisteksbbt adalah di bawah kelolaan Bahagian Buku Teks
dengan kerjasama Penyelia Buku Teks Negeri/Daerah, Pembantu Penyelia Buku Teks dan guru-guru
ICT yang terpilih.

Sisteksbbt diwujudkan untuk menyeragamkan pengurusan dan pelaksanaan SPBT di semua sekolah
seluruh negara demi ke arah kecemerlangan dan komitmen pentadbir serta guru dalam pengurusan
dan pelaksanaan SPBT.

Program ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pengurusan SPBT yang sistematik dan efisien berasaskan ICT


2. Mewujudkan satu sistem yang dapat membantu pemantauan dan penyelarasan pengurusan SPBT di
peringkat BBT/JPN/JAIN/PPG/PPD/PPDK

16
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Sistem ini mempunyai ciri yang dapat memudahkan guru SPBT menguruskan SPBT iaitu:

1. Semua maklumat dapat direkodkan melalui penggunaan pengimbas barkod (barcode reader)
2. Sisteksbbt menggunakan sepenuhnya data dari SMM yang digunakan di sekolah. Oleh itu, guru tidak
perlu memasukkan secara manual data murid ke dalam Sisteksbbt, memadai dengan mengimport data
dari SMM
3. Laporan-laporan yang diperlukan dalam pengurusan SPBT dapat dijana terus dari sistem ini

Semua laporan yang dijana oleh komputer merupakan data yang sahih atau tepat.Sebarang
pengubahsuaian data oleh pentadbir sekolah akan menyebabkan sistem terhenti secara serta merta.

eMATEKS

eMATEKS ialah ringkasan kepada Elektronik Mantau Buku Teks adalah program pemantauan
penerimaan dan pembayaran buku teks secara online. Ia bertujuan untuk mendapatkan status
penerimaan buku teks oleh sekolah dan tuntutan pembayaran oleh penerbit di JPN dan BBT.

Melalui eMATEKS proses pemantauan akan menjadi lebih mudah dan maklumat dapat diperolehi
dengan lebih cepat kerana:

1. Kerana birokrasi dapat dikurangkan


2. Proses penyampaian (delivery system) lebih cepat
3. Maklumat dalam tempoh masa sebenar
4. Dapat dicapai oleh semua pihak (stakeholders) dengan lebih mudah
5. Dapat dicapai di mana-mana rangkaian internet

Kelab SPBT

Pengiktirafan Kelab SPBT sebagai salah satu aktiviti kokurikulum pada tahun 2005 merupakan satu
lagi kemajuan dalam pengurusan dan pelaksanaan SPBT. Kelab ini diwujudkan untuk memantap dan
meningkatkan lagi pengurusan SPBT. la membantu pihak sekolah menguruskan aktiviti pengurusan
buku teks SPBT, di samping memupuk nilai menyayangi buku teks sebagai sumber ilmu.

Surat siaran Bil. KP (BS/DSR) 878/008(12) bertarikh 14 Februari 2005 tentang pengiktirafan kelab
tersebut dikeluarkan di bawah Peraturan 4(e) Penubuhan Persatuan Sekolah dalam PERATURAN-
PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN SEKOLAH) 1998: apa-apa persatuan lain yang
diluluskan oleh Pendaftar.

Objektif Kelab SPBT adalah:

17
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

1. Mengembangkan potensi individu (murid) secara menyeluruh


2. Mewujudkan semangat kerjasama dan dedikasi di kalangan murid
3. Memupuk sikap cintakan buku teks SPBT
4. Memperkemas, menyusun aktiviti dan meletakkan Kelab SPBT setaraf dengan kelab-kelab lain di
sekolah
5. Memartabatkan buku teks sebagai sumber ilmu

Keahlian Kelab SPBT ini adalah terbuka kepada semua murid yang berminat.

Kepelbagaian aktiviti yang dilaksanakan oleh Kelab SPBT ini dapat memartabatkan buku teks
sebagai sumber ilmu utama serta memupuk sikap cintakan buku teks sebagai bahan utama kurikulum
di sekolah:

Ceramah penjagaan buku teks


Pertandingan melukis kulit buku teks
Pertandingan melukis poster
Melukis mural
Kuiz

3) KWAPM 2014
KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)

1.3 Dokumen Sokongan ( Folder 2 ) SEMAKAN

18
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

1.3.1 Borang Permohonan dan dokumen berkaitan

1.3.2 Gaji bawah RM530.00 atau perkapita RM106.00

1.3.3 Semua boring ditandatangani oleh Ibu Bapa/ Penjaga

1.3.4 Pengesahan (ditandatangani & Cop Rasmi)

1.3.5 Kelulusan (ditandatangani oleh Guru Besar)

1.3.6 Slip Gaji / Borang J / Surat Pengesahan Pendapatan

KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)

1.4 Dokumen Sokongan ( Folder 3 ) SEMAKAN

1.4.1 Borang Rumusan Permohonan KWAPM

1.4.2 Akuan Pengesahan Penerimaan Bayaran Melalui EFT (lampiran E)

1.4.3 Borang Akuan Potongan Bayaran Tambahan (Lampiran A)

1.4.4 Borang Akuan Penerimaan Bayaran Tambahan(Borang KWAPM B)

1.4.5 Rekod Pembayaran,Pemindahan Murid dan Pemulangan Wang Lebihan

19
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

4) KHIDMAT PELANGGAN HEM KALI PERTAMA 2013.

TARIKH : 24/10/2013
MASA : 2.30 PETANG
TEMPAT : KANTIN SEKOLAH

PERSIANPAN TEMPAT :

1) PA DAN MC; GURU KELAS TAHUN 5 DAN 2


2) ATUR KERUSI MEJA : GURU KELAS TAHUN 4 DAN 3.
MEJA SETIAP KELAS.

3) MENYAMBUT KEDATANGAN IBU DAN BAPA :


GURU KELAS TAHUN 1 DAN TINGKATAN 1 K9

4) MENGAMBIL KEDATANGAN IBU BAPA: GURU KELAS TAHUN 6

AGENDA;

1)DOA
2)UCAPAN GURU BESAR
3) TAKLIMAT PK-HEM
BSN,PBS
4) SUAI KENAL GURU KELAS

5) HAL-HAL LAIN

Penutup

20
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Begitu besar dan beratnya amanah dan tanggungjawab yang kita pikul selaku Penolong Kanan Hal
Ehwal Murid di sekolah hendaklah benar-benar diinsafi. Saiz sekolah bukan jadi ukuran; tidak juga dijadikan
alasan untuk tidak menyempurnakan amanah, tanggungjawab atau pun tugasan. Betapa kecil sekolah yang
kita tadbirkan atau betapa sekali pun keadaan rupa fizikal sekolah kita, tidak patut sama sekali kita
meremehkan bidang tugas dan tanggungjawab hakiki kita. Apa yang perlu kini ialah kita mengubah paradigma
dan pemikiran, menambah ilmu pengetahuan dan paling penting mengamalkan apa yang kita sudah pelajari
dan buktikannya melalui kerja-buat kita setiap waktu dan ketika.

Tak tahu dan tak pandai hendak melakukan sesuatu boleh dipelajari, tetapi jika sudah tahu dan sudah
pandai tapi tak mahu buat kerja amatlah malang sekali. Ringkasnya sekadar tahu dan 'mengaku pandai' tidak
ada gunanya; yang penting apa yang dibuat dan apa yang diurus, dan apa yang telah kita buktikan melalui
kerja-kerja kita selama ini

surat masuk untuk tindakan guru kelas

BIL PERKARA TARIKH TARIKH RUJU TUAN CATATAN


SUKAT TERIMA
KELUAR
1 Pelaksanaan sistem 10/10/2013 18/10/2013 J.pel.Pk.(Hem)5128/8/1 Surat lambat
pangkalan data murid- hari jumaat Jld.5(56) sampai sukar
pengemaskini data murid guru kelas
yang tinggal di asrama nak kemas
sekolah- kini data.
2) masalah
internet

2 Maklumat keciciran 17/10/2013 22/10/2013 PPD.hUP.620-2/4/9/(7)


murid dan murid bukan selasa
warganegara sekolah
rendah sehingga 31
oktober 2013

21
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Kepada :Penolong Kanan Hem Ruj :Kelas Tahun___/03/2013


Sk RPS Kemar Tarikh:__________

Pelaporan Kerosakan Bilik Kelas

Bil Kerosakan Bilangan Cadangan Catatan

2) Sehubungan itu saya selaku Guru Kelas Tahun___________bagi tahun 2013 melampirkan gambar
sebagai bahan bukit kerosakan.

3) Kerjasama tuan dapat memberi semangat kami sebagai guru kelas menceriakan kelas serta menarik
minat murid datang ke sekolah.

Sekian,

Yang Benar

_____________________

Guru Kelas_______2013

22
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

DATA KECICIRAN MURID SEPERTI PADA 31 OKTOBER 2013


KOD SEKOLAH:ABA7036 SK RPS KEMAR HULU PERAK

BIL Nama Murid Jantina No.Sijil Tahun/Darjah Sebab Keciciran Alamat Selesai Belum
Lahir terakhir (Sila isikan Murid Selesai
maklumat
tambahan di
ruangan yang
disediakan di
bawah

Sebab-sebab keciciran
1) kemiskinan 8) Cacat (tiada kemudahan pembelajaran terdekat
2) Masalah keluarga (tiada pengangkutan) 9) Bekerja
3)Tidak berminat ke sekolah 10) Berkahwin
4) Sukar ke sekolah 11) Sakit Kronik
5)Takut ke sekolah 12) Meninggal dunia

23
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

6) Tiada dokumen ( sijil lahir ) 13) berpindah ke sistem lain sprt:MRSM,Sekolah Agama/Negeri/lain-lain
7) Diberhentikan 14) Tidak dapat di kesan
15) Lain-lain____________
Tandatangan Guru Kelas
Sah Penerimaan:_____________________
__________________________
( )
PK- Hem

Borang Pas APDM Guru Kelas

Bil Nama Login

BORANG ANALISIS DATA APDM

NAMA GURU KELAS :________________________

24
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

KHIDMAT PELANGGAN HEM KALI PERTAMA 2013.

TARIKH : 24/10/2013
MASA : 2.30 PETANG
TEMPAT : KANTIN SEKOLAH

PERSIANPAN TEMPAT :

1) PA DAN MC; GURU KELAS TAHUN 5 DAN 2


2) ATUR KERUSI MEJA : GURU KELAS TAHUN 4 DAN 3.
MEJA SETIAP KELAS.

3) MENYAMBUT KEDATANGAN IBU DAN BAPA :


GURU KELAS TAHUN 1 DAN TINGKATAN 1 K9

4) MENGAMBIL KEDATANGAN IBU BAPA: GURU KELAS TAHUN 6

AGENDA;

1)DOA
2)UCAPAN GURU BESAR
3) TAKLIMAT PK-HEM
BSN
- duit rm10.00
- salinan kad pengenalan ibu/bapa
- salinan surat beranak
- bagi sesiapa ada buku bsn boleh beri salinan buku
- jam 10. pagi

2) Masalah tidak datang sekolah

-ada kwap ada murid___________________________________

3)
,PBS
4) SUAI KENAL GURU KELAS

25
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Analisi Guru Kelas Mengisi Data Kehadiran Harian Murid Dalam APDM

Bil Darjah/Tingkatan Kelas Kehadiran


1 D1 1 BESTARI
2 D1 1CEMERLANG
3 D1 1DEDIKASI 33/44
4 D2 2BESTARI
5 D2 2CEMERLANG 28/40
6 D2 2DEDIKASI 30/40
7 D3 3 CEMERLANG
8 D3 3BESTARI
9 D4 4BESTARI
10 D4 4CEMERLANG
11 D4 4DEDIKASI
12 D5 5BESTARI 42/57
13 D5 5CEMERLANG
14 D6 6BESTARI
15 D6 6CEMERLANG 34/52
16 T1 TINGKATAN 1 USAHA
17 T1 TINGKATAN SATU VOKASIONAL 1
18 T1 TINGKATAN SATU VOKASIONAL

26
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj.Tuan :
Ruj.Kami :SK RPS Kemar/HEM(OKU)2013(3)
Tarikh : 24 Oktober 2013
Kepada :

PENGURUS
BANK SIMPANAN NASIONAL,
33300 GERIK,
PERAK.

Tuan/Puan,

KEBENARAN MENGELUARKAN WANG OKU

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan itu,pihak sekolah membenarkan En.LOTEH BIN PANDAK ,No.Kad


Pengenalan 661005-08-6383 ayah kepada NELLEY A/P LOTEH untuk mengambil Wang Orang
Kurang Upaya berjumlah RM 300.00 untuk kegunaan membeli peralatan sekolah.

3. Bersama ini disertakan buku akaun milik NELLEY A/P LOTEH untuk tindakan pihak
tuan/puan.Kerjasama keprihatinan tuan/puan dalam perkara ini diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian,terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

.................................................
(SYED YAHYA PUTRA BIN WAN ALWI)
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid(HEM)
b/p Guru Besar,
SK RPS KEMAR GERIK,PERAK.

27
SEKOLAH KEBANGSAAN RPS KEMAR,
33300 GERIK, PERAK.
UNIT HEM
_____________________________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Ruj.Tuan :
Ruj.Kami :SK RPS Kemar/HEM(Pra)2013(1)
Tarikh : 24 Oktober 2013
Kepada :

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH,


PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HULU PERAK ,
33300 GERIK,
PERAK.
(u.p: Penolong PPD Prasekolah/Permata)

Tuan,

DATA KANAK-KANAK BERUMUR 4+(5+) DAN 5+(6 TAHUN) YANG TIDAK MENGIKUT
PENDIDIKAN PRASEKOLAH TAHUN 2013

Dengan segala hormatnya,perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan itu,saya serta maklumat data kanak-kanak di lampiran 1.

3. Kerjasama dan keprihatinan dalam perkara ini diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian,terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

.................................................
(SYED YAHYA PUTRA BIN WAN ALWI)
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid(HEM)
b/p Guru Besar,
SK RPS KEMAR GERIK,PERAK.

28