Anda di halaman 1dari 1

CARTA ALIR PELBAGAI PILIHAN ( if else statement)

Contoh pelbagai pilihan jenis jika-jika tidak (if else statement)

Contoh Carta alir :


Mula
Jika saya lapar
Saya makan
Jika tidak
Saya mandi
Tamat

MENULIS PSEUDOKOD DAN CARTA ALIR PELBAGAI PILIHAN ( MULTIPLE SELECTION)

Contoh carta alir:


Mula
Input (nilai)
Jika (nilai < 0),
Cetak (Nilai negative)
Jika tidak, jika (nilai = 0),
Cetak (Nilai ialah sifar)
Jika tidak, Jika (nilai >0),
Cetak(Nilai positif)
Jika tidak, cetak (Error)
Tamat