Anda di halaman 1dari 7

CONTOH INSTRUMEN PEMANTAUAN ICT

BTPN 02

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN PEMANTAUAN SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

TARIKH PEMANTAUAN

BIDANG PEMANTAUAN PSS ICT

PEGAWAI PEMANTAU

.......................................................
PENGESAHAN OLEH
PENGETUA/GURU BESAR

Bahagian Teknologi Pendidikan


Kementerian Pelajaran Malaysia
2009

C. ICT DAN APLIKASI

1
CONTOH INSTRUMEN PEMANTAUAN ICT

Teknologi Rangkaian

(kod: 1 = ADSL ; 2 = VSAT; 3 = Wireless ;4 = Lain-lain)

C1 Jenis Teknologi

(kod: 1 = Makmal Komputer ; 2 = Bilik Guru ; 3 = PSS ;4 = Bilik Pejabat ; 5 =


Pusat Akses Sekolah ; 6 = PKG ; 7 = Wifi ; 8 = Lain-lain)

C2 Lokasi Router

C3 Sambungan LAN dari Router

(kod: 1 = Berfungsi ; 2 = Tidak Berfungsi)

C4 Status Voice Over Internet Protocol (VOIP) bagi sekolah yang


berkenaan

Bilangan Komputer Yang Disambung Ke Jenis Talian :

Jenis Talian Bilangan Komputer

C5 SchoolNet

C6 Streamyx

C7 Jaring / TM Net

C8 eSPKB

C9 ePerolehan

C10 Lain-lain (Nyatakan)

Konfigurasi Rangkaian

(kod: 1 = pertama ; 2 = kedua; 3 = ketiga ;4 = keempat ; 5 = kelima)

C11 Lawatan konfigurasi kali yang ke...

(kod: 1 = Ya ; 2 = Tidak)

C12 Semua makmal pengkomputeran telah dikonfigurasi

C13 Makmal pengkomputeran dapat disambung ke SchoolNet

2
CONTOH INSTRUMEN PEMANTAUAN ICT

Maklumat peralatan

Server Komputer

Pengoperasian (OS)
Pengoperasian
Bil. Berfungsi

Bil. Berfungsi
Sistem

Sistem
Lokasi

Bil.

Bil.
(OS)
C14 Makmal Pengkomputeran
C15 Makmal Komputer Dalam Pendidikan
C16 Bilik komputer
C17 Makmal Bestari
C18 Makmal tingkatan 6
C19 Makmal sumbangan PIBG/Lain-lain
Makmal MPV (Mata Pelajaran
C20
Vokasional)
C21 Pusat Akses Sekolah
C22 Makmal-makmal lain

Pusat Akses Sekolah

(kod: 1 = UTP; 2 = Gentian Optik)

C23 Jenis sambungan dari makmal komputer

(kod: 1 = Ya; 2 = Tidak)

C24 Sambungan dari makmal komputer berfungsi dengan baik

C25 Sistem penggera berfungsi dengan baik

C26 Talian SchoolNet berfungsi dengan baik

C27 Jeriji dipasang dengan baik

C28 Kerusi dan meja mencukupi

C29 Komputer dan aksesori mencukupi mengikut bekalan

C30 Pencetak dan aksesori mencukupi

C31 Switch berfungsi dengan baik

C32 Carta organisasi dipamerkan

C33 Rekod penggunaan disediakan

3
CONTOH INSTRUMEN PEMANTAUAN ICT

C34 Penggunaan direkodkan

C35 Rekod penyenggaraan disediakan

C36 Penyenggaraan dan laporan kerosakan direkodkan

C37 Buku panduan dan peraturan penggunaan disediakan

C38 Suasana dan keceriaan yang kondusif

Aplikasi ICT di Sekolah

(kod: 1 = Ya; 2 = Tidak ; 3 = Aktif ; 4 = Tidak Aktif ; 5 = Setiap hari ; 6 = Setiap


minggu ; 7 = Setiap bulan ; 8 = Setiap tahun ; 9 = Tidak pernah)

C39 Sekolah mempunyai laman web / portal / blog

C40 Dalam pembinaan

C41 Status semasa laman web / portal / blog

C42 Jika aktif, nyatakan kekerapan dikemas kini

C43 Maklumat mudah dicapai dan mesra pengguna

C44 Laman web / portal / blog mempunyai capaian di tempat lain

Maklumat asas penyelenggaraan oleh Syarikat (Jika berkaitan)


KOD
(kod: 1 = Ya; 2 = Tidak )

C45 Tagging

C46 Bar Coding

C47 Buku Log Penyenggaraan

(kod: 1 = Sangat Tidak Memuaskan ; 2 = Tidak Memuaskan ; 3 = Memuaskan


KOD
4 = Sangat Memuaskan)

Maklumat penyenggaraan pencegahan peralatan (PM) dan


C48
penyenggaraan pembaikan (CM)

4
CONTOH INSTRUMEN PEMANTAUAN ICT

Pelupusan Peralatan ICT


Tarikh
Jumlah
Jumlah Diluluskan Tarikh
Jenis Peralatan Cadangan
Sebenar Untuk Pelupusan
Dilupuskan
Pelupusan
C49 Komputer peribadi
C50 Pelayan (Server)
C51 Uninteruptable power supply
C52 Komputer riba
C53 Pencetak laser
C54 Pencetak dot matrik
C55 Pencetak ink jet
C56 Plotter
C57 Scanner
C58 Hub
C59 Switch
C60 Kamera digital
C61 Kamera video digital
C62 CD duplicator
C63 CD writer
C64 Projektor (LCD / DLP)
C65 Graphic tablet
* Syarat pelupusan adalah seperti yang termaktub di dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.7 Tahun 1995 dan Surat
Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 Tahun 2002. Pastikan selari dengan rekod harta modal dan inventori sekolah.

Penggunaan Aplikasi ICT Di Sekolah


Nyatakan Aplikasi Berkaitan
Item
( jika ada )
Penggunaan Aplikasi Pengurusan Dalam Pentadbiran Sekolah :
C66 Pengurusan Staf
C67 Pengurusan Murid
C68 Pengurusan Kurikulum
C69 Pengurusan Kemudahan / Harta Modal / Inventori
C70 Pengurusan Pusat Sumber Sekolah
C71 Pengurusan Kokurikulum
C72 Pengurusan Kaunseling / Disiplin
C73 Pengurusan Kewangan
C74 Pengurusan Jadual Waktu
C75 Lain-lain (nyatakan)
Sistem Aplikasi Tambahan Lain Yang Berasaskan ICT :
C76 Aplikasi Khidmat Pesanan Ringkas (SMS)
C77 Kehadiran Murid
C78 Kehadiran Guru
C79 Disiplin
C80 Kantin
C81 Lain-lain (nyatakan)

5
CONTOH INSTRUMEN PEMANTAUAN ICT

SUMBER MANUSIA DAN LATIHAN

Tahap kompetensi Guru Penyelaras Bestari dalam Pengurusan KOD


Teknologi Maklumat dan Komunikasi

(kod: 1 = Tidak Mahir ; 2 = Kurang Mahir ; 3 = Mahir ; 4 = Sangat Mahir)

Berkebolehan mengurus dan menyelaras pembangunan sistem


C82
Pengurusan Maklumat

Mengetahui cara merancang keperluan pengkomputeran dan peralatan


C83
ICT

C84 Dapat menyenggara peralatan sistem komputer dan rangkaian

C85 Dapat menyelaras dan mengemas kini maklumat dan data

C86 Mengurus keselamatan peralatan

Guru Penyelaras Bestari

Senarai kursus yang telah dihadiri oleh Guru Penyelaras Bestari


Tarikh
Nama Kursus Bil. Hari Anjuran
Kursus
C87
C88
C89
C90
C91
C92
C93

6
CONTOH INSTRUMEN PEMANTAUAN ICT

Tahap kompetensi Juruteknik Komputer (FT17) dalam penyenggaraan


peralatan teknologi maklumat dan komunikasi
KOD
(kod: 1 = Tidak Mahir ; 2 = Kurang Mahir ; 3 = Mahir ; 4 = Sangat Mahir)

C94 Menyenggara peralatan sistem komputer dan rangkaian.

Menjalankan kerja-kerja penyenggaraan dan baik pulih peralatan


C95
yang rosak.

Menyediakan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan


C96
guru

Membantu serta membimbing guru menggunakan teknologi


C97
maklumat

C98 Menyediakan inventori infrastruktur teknologi yang dibekalkan.

C99 Mengurus keselamatan data

C100 Mengurus keselamatan peralatan

F. ISU / MASALAH UNTUK TINDAKAN SEGERA

i) ..........................................................................................................................

ii) ..........................................................................................................................

iii) .........................................................................................................................

iv) ..........................................................................................................................

Nama Pegawai Penyelia : __________________________________________

Tandatangan Pegawai Penyelia : __________________________________________

Alamat Pejabat : __________________________________________

Tarikh : _______________________________________________