Anda di halaman 1dari 7

MODUL TERAS TINGKATAN 1-3

5. Jenis-jenis bahan pembinaan projek


1. Lengkapkan carta organsasi bengkel
Jenis bahan keterangan
berikut Kayu

Papan lapis

MDF

Mounting
board
Perspek
2. Terangkan maksud amalan 4M berikut
Amalan 4m Keterangan Keluli lembut
Mendisiplin
Aluminium
Menyusun
atur
Membersih 6. Jenis - jenis pengikat
Jenis pengikat Keterangan
Menilai
Paku

Skru benam
3. Nyatakan langkah menggunakan alat sendiri
pemadam api Glu
I.
Rivert
II.

III. 7. Alatan tangan
Alatan tangan fungsi

4. Lengkapkan jadual berikut


Faktor reka bentuk
Faktor RB keterangan
Fungsi
Kaedah
pembinaan
Kesesuaian
bahan
Kemasan
Keselamatan
Kos
Nilai
komersial
Rupa bentuk
Ketahanan
8. Namakan jenis tanggam yang berikut

13. Tandakan ( / ) bagi cara pemakaian


yang betul dan ( X ) bagi cara yang salah
Berambut pendek dan rapi
Menganggalkan tali leher atau
Memasukkan dalam baju
Memakai kasut bertutup

14. Azmin ingin menggunakan bahan kayu


untuk membuat satu projek rekacipta
Berdasarkan pernyataan diatas,
nyatakan tiga jenis kayu yang biasa
digunakan
I.
II.
III.

9. Lengkapkan jadual yang berikut 15. Tuliskan gred kertas dibawah


Bahan kemasan Pelarut Kertas las Gred
Kasar
Sederhana kasar
Halus
Paling halus

10. Kirakan jumlah kos penggunaan tenaga


elektrik yang berikut 16. Terangkan langkah menyapu cat pada
Bulan April 5406 permukaan projek kayu
Bulan Mei 6000 I.
Unit Kadar tarif

200 pertama 0.218
II.
800 berikutnya 0.258

11. Nyatakan dua jenis motor elektrik III.
I. .
II. . IV.

12. Labelkan dan nyatakan fungsi bahagian
motor elektrik arus terus yang berikut 17. Nyatakan kaedah mengumpul maklumat
dan data untuk menghasilkan sesuatu
projek
I. .
II. .
III. .
IV. .
V. .
18. Nyatakan tiga sumber tenaga elektrik 22. Antara alatan berikut yang manakah
berserta contohnya digunakan untuk memotong kaki
komponen ?

Sumber

elektrik

19. Labelkan bahagian dynamo berikut

23. Nyatakan tiga jenis plug yang biasa


digunakan untuk perlatan elektrik

20. Labelkan bahagian sel kering berikut

24. Labelkan pendawaian plag 3 pin yang


berikut

21. Nyatakan empat kegunaan tenaga


elektrik beserta dengan contoh
I. ___________________________
___________________________
II. ___________________________ 25. Labelkan bahagian lampu pendarflour
___________________________ berikut
III. ___________________________
___________________________
IV. ___________________________
___________________________
26. Lengkapkan jadual di bawah 29. Terangkan langkah-langkah
komponen Simbol & fungsi menterjemah litar skematik kepada litar
bergambar
I.

II.

III.

IV.

30. Terjemahkan litar bergambar berikut


kepada litar skematik

27. Lengkapkan jadual dibawah

31. Namakan komponen yang berikut dan


nyatakan fungsinya

28. Kirakan nilai perintang yang berikut


32. Nyatakan aktiviti yang dilakukan dalam 34. Labelkan fungsi kaki litar bersepadu
gambar di bawah yang berikut

35.

33. Nyatakan alatan tangan yang digunakan


dalam kerja-kerja pematerian, 36. Namakan jenis pili yang berikut
seterusnya terangkan langkah-langkah
kerja pematerian
ALATAN TANGAN PEMATERIAN

Langkah-langkah memateri komponen 37. Labelkan jenis paip pada tangki simbah
pada bod litar yang berikut

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

38. Lengkap jadual di bawah 39. Lengkapkan jadual di bawah

40. Terangkan langkah-langkah


menyenggara perangkap paip jenis S@P
berdasarkan gambar yang diberikan
41. Nyatakan pandangan X, Y dan Z serta
Lakarkan unjuran ortografik berikut
kepada lukisan isometrik

X=
Y=
Z=

42. Padankan alat tangan lukisan teknik


dengan fungsinya dalam jadual yang
berikut
Alatan Fungsi
lukisan
Sesiku T
Sesiku set
Jangka lukis
Jangka tolok
Papan
lukisan
Pensel