Anda di halaman 1dari 1

INSTRUMEN PEMANTAUAN KOKURIKULUM

NAMA UNIT : _____________________________ TARIKH: _______________

AKTIVITI : _____________________________

GURU PENASIHAT : 1.___________________________ 2.______________________________

Skala pencapaian Gred


0 = Tiada 85 100% = Cemerlang
1 = Memuaskan 70 84 % = Baik
2 = Baik 50 69 % = Sederhana
3 = cemerlang 30 49 % = Lemah
21 29 % = Sangat Lemah

BIL PERKARA 0 1 2 3 CATATAN


1 Persediaan :-
- guru
- murid

2 Kehadiran :-
- guru
- murid

4 Perjalanan aktiviti :
- set induksi
- isi aktiviti

- penutup

5 Kesesuaian aktiviti

6 Keberhasilan aktiviti

JUMLAH BESAR

Tandatangan Pemantau: _________________________________

Nama Pemantau : __________________________________

Jawatan :___________________________________