Anda di halaman 1dari 7

1

SULIT

Dunia Sains & Teknologi


Kertas 2
Tahun 3
Mei
2017
1 jam

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017


TAHUN 3

Nama : . Kelas : ..

DUNIA SAINS & TEKNOLOGI


Kertas 2

Satu Jam

No. Markah Markah


JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA Soalan Penuh Diperoleh
DIBERITAHU
A 2
1. Kertas soalan ini mengandungi 7
soalan. B 6

C 8
2. Jawab semua soalan.
D 4
3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas
dalam ruangan yang disediakan dalam E 3
kertas soalan.
F 6

G 6

Jumlah 35

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

PPT2017 [Sila lihat sebelah


2

A. Nyatakan inferens bagi setiap pemerhatian di bawah.

1.

Danish berlari laju kerana ______________

___________________________________

2.

Adik menangis kerana _________________

___________________________________

[2 markah]

B. Padankan jenis gigi dan fungsinya.

1. Gigi taring Memotong


makanan

2.
Gigi Menyiat
geraham makanan

3. Memecah dan
Gigi kacip melumatkan
makanan

[6 markah]

PPT2017 [Sila lihat sebelah


3

C. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1.

Set gigi yang ditunjukkan di atas ialah ________________________. Set gigi ini
mempunyai __________________ batang gigi. Saiz gigi adalah __________________
dan gigi mempunyai jangka hayat yang _______________________.

2.

Set gigi yang ditunjukkan di atas ialah ________________________. Set gigi ini
mempunyai __________________ batang gigi. Saiz gigi adalah __________________
dan gigi mempunyai jangka hayat yang _______________________.

[8 markah]

PPT2017 [Sila lihat sebelah


4

D. Tulis ciri-ciri bagi haiwan di bawah.

1. Litupan badan

2. Anggota badan

3. Habitat

4. Cara membiak

[4 markah]

E. Bulatkan haiwan-haiwan yang mempunyai jenis kegigian seperti di bawah.

[3 markah]

PPT2017 [Sila lihat sebelah


5

F. Tulis ciri-ciri tumbuhan yang ditunjukkan dengan betul.

1.
Urat daun _______________

2.
Urat daun _______________

3.
Batang ________________

4.
Batang ________________

5.
Akar _________________

6.
Akar _________________

[6 markah]

PPT2017 [Sila lihat sebelah


6

G. Kelaskan tumbuhan berikut berdasarkan habitatnya.

Hidup di darat Hidup di air

1) 1)

2) 2)

3) 3)

[6 markah]

Kertas soalan tamat

PPT2017 [Sila lihat sebelah


7

SKEMA JAWAPAN

A. 1. dikejar anjing / mengejar bas / hendak ke tandas


2. lapar / hendak minum susu / kurang sihat / berasa takut / minta didukung

B. 1. gigi geraham - memecah dan melumatkan makanan


2. gigi taring - menyiat makanan
3. gigi kacip - memotong makanan

C. 1. set gigi kekal, 32, besar, panjang


2. set gigi susu, 20, kecil, pendek

D. 1. bersisik
2. berkaki / berekor / berkuku tajam
3. di darat dan air
4. bertelur

E. arnab, rusa, lembu (jawapan ini dibulatkan)

F. 1. selari
2. jejala
3. berkayu
4. tidak berkayu
5. serabut
6. tunjang

G. hidup di darat:
1. pokok keladi
2. pokok keembung
3. pokok ubi kayu

hidup di air:
1. pokok cabomba
2. pokok teratai
3. pokok selada air

PPT2017 [Sila lihat sebelah