Anda di halaman 1dari 1

RPH BAB 5

Masa : 0955-1025
Tarikh : 12/6/2017
Tingkatan : 4 Sopan
Jum pelajar : 36 orang
Subjek : Sejarah
Topik : Bab 5 Kerajaan Islam di Madinah
Subtopik : 1) Kepentingan piagam madinah
2) Penyebaran islam
Hasil pembelajaran : pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat
i) Menjelaskan 5 daripada 7 kepentingan piagam madinah dengan merujuk buku teks
ii) Menghuraikan menghuraikan penyebaran islam oleh nabi Muhammad dengan menerokai buku
teks
Pengetahuan sedia ada :
BBM :
ABM :
KBAT :
Strategi pengajaran :

Set induksi

LANGKAH 1
Isi pelajaran : Menjelaskan kepentingan piagam madinah
Aktiviti guru : 1) mengarah pelajar merujuk buku teks dengan mengenalpasti kepentingan piagam
Madinah
2) memilih pelajar secara rawak dan mengarahkan pelajar menulis isi penting pada
Papan Putih sambil bersoal jawap dengan pelajar
3) membuat rumusan ringkas mengenai isi pelajaran dan jawapan yang diberikan

LANGKAH 3
Isi pelajaran : menghuraikan penyebaran islam oleh nabi Muhammad
Aktiviti guru : 1) mengarahkan pelajar membentuk 5 kumpulan
2) mengedarkan kertas A4 dan soalan kepada setiap kumpulan
3) mengarahkan pelajar berbincang Dalam kumpulan dan buat Dalam Bentuk peta
Minda
4) mengarahkan pelajar untuk menghasilkan buku skrap
5) menerangkan aktiviti hotseat dan memilih seorang pelajar untuk menjadi ketua
Hakim
6) memilih pelajar secara rawak untuk mencabut soalan dengan guru dan mengarah
pelajar untuk membaca soalan tersebut