Anda di halaman 1dari 1

KATA PANGKAL AYAT

Kata yang hadir pada bahagian awal ayat. Fungsinya ialah untuk menyambung ayat dalam suatu
wacana.

Contoh: hatta (lalu, maka, kemudian daripada itu, sampai, hingga), maka (lalu, sudah itu),
syahadan (selanjutnya), adapun (tentang, perihal), alkisah (kisahnya, ceritanya), kalakian (kala itu,
ketika itu, kemudian), sebermula (peristiwa, pertama-tama), sekali peristiwa (pada suatu kejadian),
arakian (sesudah itu).

Hatta : ...hingga/maka.
Maka : ...seterusnya.
Syahadan : ...adapun setelah itu.
Adapun : ...sebenarnya.
Kalakian : ...seterusnya.
Sebermula: ...setelah itu.
Alkisah : ...kemudian cerita seterusnya.
Arakian : ...akhirnya.

* Maka tergila-gilalah perempuan, anak dara-dara dan janda-janda kepada Harith

Fadhilah.

* Syahadan tengah baginda duduk berkata-kata itu

* Alkisah, maka tersebutlah perkataan Ratu Pandan

* Sebermula, akan segala kedayan, menteri

* Adapun Harith Fadhilah itu leka

KATA PEMBENAR

Kata pembenar ialah perkataan yang mengiyakan atau menyokong kebenaran atau ketepatan
sesuatu.
Contoh kata: ya, betul, benar, dan sungguh

CONTOH AYAT PEMBENAR

1. Ya, saya yang melakukan tugasan itu.

2. Sungguh, dia yang melakukan aksi itu.

3. Benar kata awak. Saya yang bersalah.

4. Semua yang disampaikan oleh Abu betul.