Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SARAWAK (JPNS)


MATEMATIK SEKOLAH RENDAH (KERTAS 1)
PERCUBAAN UPSR TAHUN 2016
DAERAH JULAU
KONSTRUK DAN ARAS KESUKARAN
BIDANG PEMBELAJARAN JUMLAH MARKAH
MARKAH SOALAN
BIL
MENGETAHUI & MEMAHAMI MELAKSANAKAN KEMAHIRAN MENGAPLIKASI (MP)
KONTEKS (MM) MENGIRA (MKM)

R S T R S T R S T
1 NOMBOR DAN OPERASI 0 0
Nombor Bulat Hingga 1000000
2 NOMBOR DAN OPERASI 0 0
Tambah Dalam Lingkungan 1000000
3 NOMBOR DAN OPERASI 32 1 1
Tolak Dalam Lingkungan 1000000
4 NOMBOR DAN OPERASI 12 13 2 2
Darab Hingga 1000000
5 NOMBOR DAN OPERASI 34 1 1
Bahagi hingga 1000000
6 NOMBOR DAN OPERASI 21 10, 27 20 11 5 5
Operasi Bergabung
7 NOMBOR DAN OPERASI 3 9 8, 30 4 4
Pecahan
8 NOMBOR DAN OPERASI 0 0
Perpuluhan
9 NOMBOR DAN OPERASI 7 1 1
Peratus
10 NOMBOR DAN OPERASI 24 22, 36 33 28 5 5
Wang hingga 1000000
11 SUKATAN DAN GEOMETRI 31 2 14, 29 4 4
Masa dan Waktu
12 SUKATAN DAN GEOMETRI 35 17 2 2
Panjang
13 SUKATAN DAN GEOMETRI 19 18 2 2
Jisim
14 SUKATAN DAN GEOMETRI 23 1 1
Isi padu Cecair
KONSTRUK DAN ARAS KESUKARAN
BIDANG PEMBELAJARAN JUMLAH MARKAH
MARKAH SOALAN
BIL
MENGETAHUI & MEMAHAMI MELAKSANAKAN KEMAHIRAN MENGAPLIKASI (MP)
KONTEKS (MM) MENGIRA (MKM)

R S T R S T R S T
15 SUKATAN DAN GEOMETRI 16, 25 39 3 3
Ruang
16 SUKATAN DAN GEOMETRI 6 15 2 2
Koordinat
17 PERKAITAN DAN ALGEBRA 5 1 1
Nisbah dan Kadaran
18 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 26 1 37, 38 4 4
Pengurusan Data
19 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 4 40 2 2
Kebolehjadian
JUMLAH SOALAN 6 3 1 0 12 5 2 7 4 40 40
JUMLAH MARKAH 10 17 13 40

Anda mungkin juga menyukai