Anda di halaman 1dari 10

RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 SK JIJAN, NILAI, NEGERI SEMBILAN 2015

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5

STANDARD TAHAP CATATAN


M TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN PENGUASAAN (Takwim)

M1 2.0 2.2 Memasang dan 2.2.1 Membaca dan memahami TP1 : Membaca manual kit
membuka kit model manual. model berfungsi.
ASAS berfungsi secara
TEKNOLOGI elektromekanikal 2.2.2 Menyatakan nama dan fungsi TP2 :
berpandukan alatan tangan yang diperlukan untuk Menyatakan dua nama dan
(4 waktu) manual. memasang dan membuka kit model. fungsi alatan tangan untuk
memasang dan membuka kit
2.2.3 Mengenal pasti nama dan fungsi model.
komponen kit model seperti motor, Mengenal pasti nama dan
gear, takal dan tali sawat, gegancu dan fungsi dua komponen kit
rantai, roda dan gandar, alat kawalan model.
jauh, sensor, bateri, sel solar, suis,
pemegang bateri dan kerangka.

M2 2.2 Memasang dan 2.2.4 Memasang komponen kit model TP3 : Memasang komponen kit
membuka kit model berpandukan manual. model berpandukan manual.
berfungsi secara
elektromekanikal
berpandukan
manual.
1
RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 SK JIJAN, NILAI, NEGERI SEMBILAN 2015

TP4 : Mengenal pasti sistem


2.2.5 Mengenal pasti sistem elektromekanikal kit model yang
elektromekanikal kit model. telah dipasang.

TP5 :
2.2.6 Menguji kefungsian kit model. Membuat pengujian
kefungsian kit model.
Mengenal pasti masalah dan
membuat pembaikan kit
model.

TP6 :
2.2.7 Membuka dan menyimpan Murid berupaya
komponen kit model. menggunakan pengetahuan
dan kemahiran sedia ada
untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik,
bersikap positif dan boleh
dicontohi.
Membuka dan menyimpan
komponen kit model dengan
sistematik.

2
RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 SK JIJAN, NILAI, NEGERI SEMBILAN 2015

M3 4.0 4.2 Menghasilkan 4.2.1 Mengenal pasti projek -TIADA-


projek berpandukan manual.
PENGHASILAN menggunakan
PROJEK bahan logam dan 4.2.2 Menyatakan bahan logam seperti TP1 : Menyatakan bahan logam
bukan logam aluminium, keluli, zink dan bahan yang digunakan untuk membuat
(14 waktu) dengan litar bukan logam. projek.
elektronik.
4.2.3 Menyatakan nama dan fungsi TP2 : Menerangkan fungsi tiga
alatan tangan yang digunakan untuk alatan tangan dan komponen
membina projek iaitu gergaji besi, elektronik untuk membuat
gunting logam, gandin kayu, gandin projek.
getah, kikir rata, kikir parut, playar
gabung, pisau boleh laras, pengikis,
penggarit, penebuk pusat, ragum
kakak tua dan ragum meja.

M4 4.2 Menghasilkan 4.2.4 Menyediakan alatan dan bahan -TIADA-


projek berdasarkan projek.
menggunakan
bahan logam dan 4.2.5 Mengukur, menanda dan TP3 : Mengukur, menanda dan
bukan logam memotong bahan yang digunakan memotong bahan yang
dengan litar untuk membuat projek. digunakan untuk membuat
elektronik. projek.

3
RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 SK JIJAN, NILAI, NEGERI SEMBILAN 2015

M5 4.2 Menghasilkan 4.2.6 Memasang bahan projek TP4 :


projek menggunakan pengikat dan Memasang bahan projek
menggunakan pencantum. menggunakan pengikat dan
bahan logam dan pencantum.
bukan logam Membuat kemasan projek.
dengan litar Pengiraan kos bahan.
elektronik.

M6 4.2 Menghasilkan 4.7 Membuat kemasan projek TP4 :


projek menggunakan bahan iaitu cat licau Memasang bahan projek
menggunakan atau syelek. menggunakan pengikat dan
bahan logam dan pencantum.
bukan logam Membuat kemasan projek.
dengan litar Pengiraan kos bahan.
elektronik.

M7 4.2 Menghasilkan 4.2.8 Menyatakan nama, simbol dan -TIADA-


projek fungsi komponen elektronik seperti
menggunakan diod pemancar cahaya (LED),
bahan logam dan perintang, kapasitor, transistor, buzer
bukan logam dan suis.
dengan litar
elektronik. 4.2.9 Membaca litar skematik dan litar
-TIADA-
bergambar berdasarkan manual.

4
RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 SK JIJAN, NILAI, NEGERI SEMBILAN 2015

M8 4.2 Menghasilkan 4.2.10 Membuat penyambungan litar TP5 :


projek elektronik pada projek. Membuat penyambungan
menggunakan litar elektronik pada projek.
4.2.11 Menguji kefungsian projek.
bahan logam dan Menguji kefungsian projek.
bukan logam
dengan litar
elektronik. 4.2.12 Membuat penyelenggaraan dan TP6 :
penyimpanan peralatan. Membina projek yang
berfungsi dengan
mempunyai nilai tambah
secara kreatif dan inovatif
Membuat penyelenggaraan
dan penyimpanan peralatan.

M9 4.2 Menghasilkan 4.2.13 Pengiraan kos bahan. TP4 :


projek Memasang bahan projek
menggunakan menggunakan pengikat dan
bahan logam dan pencantum.
bukan logam Membuat kemasan projek.
dengan litar Pengiraan kos bahan.
elektronik.

5
RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 SK JIJAN, NILAI, NEGERI SEMBILAN 2015

M10 5.0 5.1 Menanam benih 5.1.1 Memilih biji benih yang baik TP1 : Menyatakan dua ciri biji
di dalam bekas. berdasarkan ciri-ciri seperti cukup benih yang baik.
TEKNOLOGI matang, bernas, berbentuk normal dan
PERTANIAN tidak diserang perosak.

(8 waktu)

M11 5.1 Menanam benih 5.1.2 Menyatakan nama dan fungsi TP2 : Menerangkan nama dan
di dalam bekas. alatan seperti sudip tangan, fungsi dua alatan.
serampang tangan dan penyiram.

5.1.3 Menyediakan alatan iaitu sudip -TIADA-


tangan, serampang tangan dan
penyiram.

TP3 :
5.1.4 Mengenal pasti medium semaian Mengenal pasti medium
seperti medium campuran, peat most semaian.
dan cocoa peat. Menyediakan medium dalam
bekas semaian dan
5.1.5 Menyediakan medium dan bekas penanaman yang sesuai.
semaian yang sesuai. Mengisi medium ke dalam
bekas semaian mengikut
5.1.6 Mengisi medium ke dalam bekas prosedur.
semaian mengikut prosedur.

6
RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 SK JIJAN, NILAI, NEGERI SEMBILAN 2015

M12 5.1 Menanam benih 5.1.7 Menyemai biji benih halus atau TP4 : Menyemai biji benih halus
di dalam bekas. biji benih kasar dengan kaedah yang atau kasar dengan kaedah yang
betul. betul.

5.1.8 Melakukan penjagaan semaian TP5 :


iaitu menyiram, merumput dan Melakukan penjagaan
mengawal perosak. semaian dan tanaman.
Mengubah anak benih ke
dalam bekas tanaman
mengikut prosedur.

M13 5.1 Menanam benih 5.1.9 Menyediakan medium dan bekas TP5 :
di dalam bekas. penanaman yang sesuai. Melakukan penjagaan
semaian dan tanaman.
5.1.10 Mengubah anak benih ke dalam Mengubah anak benih ke
bekas penanaman mengikut prosedur. dalam bekas tanaman
mengikut prosedur.
5.1.11 Melakukan aktiviti penjagaan
tanaman iaitu merumput,
menggembur, membaja, menyiram
dan mengawal perosak. TP6 : Melakukan penanaman
benih dalam bekas secara
kreatif dan inovatif dari aspek
idea, teknik, peralatan dan
bahan.
7
RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 SK JIJAN, NILAI, NEGERI SEMBILAN 2015

M14 6.0 6.2 Menyediakan 6.2.1 Mengenal pasti sanitasi TP1 : Menyatakan sanitasi
sajian. penyediaan makanan dengan betul. penyediaan makanan dengan
SAINS RUMAH betul.
TANGGA
6.2.2 Menyatakan nama dan fungsi TP2 : Menerangkan nama dan
(10 waktu) alatan seperti kutleri, sudip, senduk, fungsi tiga alatan.
mangkuk adunan, alat penyukat, alat
penimbang, kuali, periuk, dapur, alat
pengadun kek, alat pengisar, cerek
elektrik, pembakar roti dan oven
elektrik.

M15 6.2 Menyediakan 6.2.3 Memilih menu sarapan atau TP3 : Memilih menu sarapan
sajian. minum petang. atau minum petang.

TP4 : Membuat anggaran kos


6.2.4 Membuat anggaran kos bahan bahan mengikut menu yang
dipilih.
mengikut menu yang dipilih.

M16 6.2 Menyediakan 6.2.5 Menyediakan, memasak dan TP5 : Menyedia, memasak dan
sajian. menghidangkan sajian. menghidang sajian mengikut
menu yang dipilih.

8
RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 SK JIJAN, NILAI, NEGERI SEMBILAN 2015

6.2.6 Membersihkan alatan dan ruang TP6 :


memasak. Menyedia, memasak dan
menghidang sajian secara
kreatif dan inovatif.
6.2.7 Menyelenggarakan dan Membersihkan alatan dan
menyimpan alatan. ruang memasak.
Menyelenggarakan dan
menyimpan alatan.

M17 6.3 Menghias dan 6.3.1 Menyatakan bahan hiasan TP1 :


membungkus seperti aising, coklat urai, jem dan Menyatakan dua bahan
makanan. kelapa parut kering. hiasan pada makanan.
Menyatakan satu jenis
pembungkus makanan.
6.3.2 Menyatakan jenis pembungkus
makanan seperti kertas pembungkus
dan bekas plastik.

6.3.3 Mengenal pasti maklumat pada TP2 :Menerangkan dua


maklumat pada label
label pembungkus makanan iaitu pembungkus makanan.
jenama, nama makanan, kandungan,
tanda harga, tanda halal, berat dan
tarikh luput.

9
RPT REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 5 SK JIJAN, NILAI, NEGERI SEMBILAN 2015

M18 6.3 Menghias dan 6.3.4 Menghias dan membungkus TP3 : Menghias dan
membungkus makanan seperti kek, roti, donat dan membungkus makanan.
makanan. biskut.
TP4 : Menghias dan
membungkus makanan
mengikut kesesuaian.

TP5 : Menghias, membungkus


dan melabel makanan.

TP6 : Menghias, membungkus


dan melabel makanan yang
disediakan mengikut kesuaian
secara kreatif dan inovatif.

10