Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN A

( 20 markah)

Soalan 1 hingga 16
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Senarai tugasan ditampal ______________________dinding kelas.


A di C pada
B ke D kepada

2 Guru kelas saya Puan Salmah. __________baik hati.


A Dia C Kalian
B Beliau D Mereka

3 Muthu dan Kamal ke pusat sumber untuk menyusun bahan _______.


A baca C membaca
B bacaan D pembacaan

4 Penduduk kampung berbincang __________cara-cara menceriakan


kampung mereka.
A akan C untuk
B pada D tentang

5 ____________seminar tentang pengambilan makanan seimbang akan


diadakan?
A Apakah C Mengapakah
B Bilakah D Bagaimanakah

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah

6 _______________ mereka telah terpilih sebagai pengawas sekolah.


A Ketiga-tiga C Ketiga
B Tiga-tiga D Tiga
7 Pemenang akan_________sekolah ke peringkat daerah.
A mewarisi C melayaki
B mewakili D memasuki

Soalan 8 berdasarkan gambar di bawah.

8 Aisyah memakai ______________baju kebaya pada hari


perkahwinannya.
A sehelai C sepasang
B sekeping D sebidang

9 Semangat setia kawan antara mereka telah terjalin _________du tahun


lalu.
A tentang C sejak
B hingga D pada

10 Katak meninggalkan siput yang __________perlahan-lahan.


A merangkak C mengesot
B menyusur D merayap

11 Jangan __________ke kantin. Nanti terjatih, kata Cikgu Mia kepada


murid-muridnya.
A bersiar-siar C berlumba-lumba
B berjalan-jalan D berpegang-pegang
Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah.

12 Murid yang cedera itu dibawa ke ____________.


A balai raya C hospital
B sekolah D khemah

13 Setelah menikmati jamuan, Puan Saroja ___________daripada tuan


rumah.
A minta diri C minta nyawa
B minta maaf D minta hutang

14 Anggota bomba Berjaya mengawal api daripada ______________.


A meluas C membiak
B merebak D membesar

Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang didberikan.

15 Ibu melarang Nisa bermain mancis.


A Nisa, jangan main mancis, kata ibu.
B Ibu, jangan main mancis, kata Nisa.
C Nisa dan ibu, jangan main mancis, kata ibu.
D Ibu, jangan main mancis, kata Nisa kepada ibu.

Pilih ayat yang betul.

16 A Pelbagai hadiah yang menarik ditawarkan ke pemenang.


B Aktiviti gotong-royong bermula pada pukul 8.00 pagi.
C Bila badan sihat,fikiran menjadi cerdas.
D Rumah tradisional itu diperbuat dari kayu.
Soalan 17 hingga 20
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Sambutan Hari Kanak-kanak di Sekolah Kebangsaan Seri Mutiara


sungguh meriah. Sambutan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan
dan mengiktiraf sumbangan kanak-kanak terhadap masa depan negara.

Bermacam-macam acara telah berlangsung pada hari itu. Acara


itu terbahagi kepada dua kategori, iaitu acara berkumpulan dan
perseorangan. Guru memberikan galakan kepada semua murid agar
mengambil bahagian. Acara berlangsung dengan meriah sekali.
Sebelum aktiviti bermula, semua murid berhimpun di dewan sekolah.
Mereka mendengar taklimat yang disampaikan oleh Cikgu Zakaria terlebih
dahulu. Guru yang bertugas pula memberikan panduan dan arahan
kepada murid tentang perkara yang perlu dilakukan. Alia dan Lina dilantik
sebagai pembantu Cikgu Zakaria. Mereka ditugaskan menghias pentas
untuk acara penutupan majlis.

17 Apakah sambutan yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Seri


Mutiara?
A Sambutan Hari Guru
B Sambutan Hari Kanak-Kanak
C Sambutan Hari Kemerdekaan
D Sambutan Hari Kecemerlangan

18 Di manakah murid-murid berkumpul sebelum acara bermula?

A Bilik Guru
B Kantin
C Perpustakaan
D Dewan Sekolah

19 Bagaimanakah suasana sambutan pada hari tersebut?

A Baik
B Sihat
C Meriah
D Gemilang
20 Pilih pernyataan yang benar tentang petikan.
A Alia dan Lina ditugaskan untuk menghias pentas.
B Acara sambutan dibahagikan kepada satu kategorikan sahaja.
C Murid-murid mendengar taklimat yang disampaikan oleh guru
besar.
D Tujuan sambutan adalah untuk memberikan penghargaan
kepada guru-guru.
BAHAGIAN B

A) Padankan penjodoh bilangan yang betul.

sepasang

sekawan

sebatang

sepucuk

sebentuk

( 10 markah)
B) Garisi perkataan berimbuhan yang betul.

1. Adik ( tertidur / bertidur ) di atas riba ibu.

2. Puan Mariam ( terjual / menjual ) kuih di kantin sekolah.

3. Mereka ( bermain / memain ) bola di padang yang luas.

4. Ah Meng ( membantu / dibantu ) ayahnya di kedai.

5. Pak Kassim ( mengambil / memungut ) durian yang gugur.

( 10 markah )

C ) Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam
petikan yang diberi.

lalu yang tetapi

dan untuk kecuali

Semua murid kelas saya aktif bersukan. Nasir suka bermain bola

_____________badminton. Gunalan pula berlari dengan pantas _____________

dinobatkan sebagai juara dalam acara pecut 100 meter. Setiap hari, kami

berlatih di padang _________________ hari Ahad. Kami gigih berusaha

__________mencapai kejayaan.

( 4 markah )
D ) Lengkapkan dialog di bawah dengan dialog yang sesuai.

Baiklah cikgu. Saya akan


maklumkan kepada kawan-
kawan supaya membawa kertas
lukisan esok

Tahniah atas kejayaan awak,


Geetha!

Baljit, minta kawan-akawan


awak berkumpul di dewan
sekarang.

( 6 markah )
Disediakan oleh: Disemak oleh : Disahkan oleh:
___________________ _____________________ ____________________
Nur Aisyah bt Muhamad Khairial Anuar bin Mohd Razif bin Mohd
Kharii Abu Bakar Mohd Razif
Guru B.Melayu Tahun 3 K. Panitia B.melayu Guru Besar
SK Kepong Baru SK Kepong Baru SK Kepong Baru