Anda di halaman 1dari 12

SK SRI SERDANG

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 4

TAHUN 2017

SEJARAH

TAHUN 4

1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

Nama : _____________________

Tarikh : _____________________

Markah : _____ %
BAHAGIAN A [60 MARKAH]

1. Menurut Herodotus sejarah bermaksud ...


A peristiwa yang sedang dirancang untuk berlaku.
B peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau
C tindakan manusia dan sebab-sebab yang dilakukan oleh mereka.
D Menceritakan hal tentang manusia dan perbuatan-perbuatan yang berlaku dalam
masyarakat.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber pertama?


A Merujuk kepada sumber asli.
B Merujuk kepada hasil-hasli penulisan.
C Merujuk kepada maklumat dari guru.
D Merujuk kepada kata-kata orang terdahulu.maklumat dari guru.

3. Berikut adalah contoh-contoh sumber pertama KECUALI...


A manuskrip
B artifak
C fosil
D majalah

4. Tinggalan haiwan atau tumbuhan dari zaman lampau dikenali sebagai...


A sumber
B artifak
C fosil
D hidupan lampau

5. Senaraikan kaedah pencarian maklumat Sejarah.


i. Kaedah teka-teki
ii. Kaedah lisan
iii. Kaedah bertulis
iv. Kaedah arkeologi

A. i, ii dan iv
B. i, iii dan iv
C. ii, iii dan iv
D. Kesemua di atas

6. Yang manakah paling tepat bagi menerangkan tentang kaedah arkeologi.


A Kajian sumber daripada bahan bertulis atau bercetak.
B Kajian temu bual.
C Kajian terhadap tinggalan purba.
D Kajian tunggu dan lihat.
7. Apakah yang dimaksudkan dengan kronologi?
A Susunan nombor
B Susunan sifir
C Urutan huruf
D Urutan masa

8. Berikan perbezaan abad dan alaf.


A Tempoh alaf mengambil masa 10 tahun.
B Tempoh alaf lebih lama dari abad.
C Abad mengambil masa 1000 tahun.
D Abad dan alaf mempunyai persamaan dan tiada perbezaan

9. Apakah yang dimaksudkan dengan Sebelum Masihi (SM)?


A Zaman sebelum kelahiran Nabi Isa
B Zaman selepas kelahiran Nabi Isa
C 100 tahun masihi
D 1000 tahun masihi

10. Mengapakah kita perlu mengurus masa dengan baik?


A Masa itu penting dan berharga
B Supaya aktiviti dijalankan dengan lancar
C Supaya kita mempunyai banyak masa lapang
D Untuk menunjukkan kita adalah murid baik dan berdisiplin.

11. Alatan ini dijumpai di Terengganu. Namakan alatan ini..


A Lukisan Batu
B Penukul Kulit Kayu
C Gendang Dongson
D Homo Sapien Sapien

12. Mengapakah sejarah penting dalam kehidupan kita?


A Mengetahui cerita seseorang
B Melahirkan masyarakat pandai
C Boleh menjadi iktibar dan pengajaran
D Bersemangat untuk berperang dengan orang lain
13. Apakah maksud Sijil Kelahiran?
A Sijil lahir yang mengandungi keterangan mengenai butir-butir kelahiran.
B Sijil yang dikeluarkan untuk tujuan pembaziran.
C Sijil lahir yang mengandungi maklumat mengenai sekolah.
D Sijil penghargaan kepada individu.

14. Mengapakah sijil kelahiran penting bagi setiap penduduk di Malaysia?


A Mendapat pengesahan warganegara ketika membuat kad pengenalan.
B Supaya saya tahu saya rakyat Malaysia.
C Kerana kerajaan mewajibkannya kepada setiap orang.
D Ibu bapa saya ingin memperkenalkan diri saya kepada orang.

15. Biodata diri adalah keterangan yang mengandungi_______________ tentang diri kita.
A cerita
B rahsia
C karangan
D maklumat

16. Senarai berikut adalah keluarga asas KECUALI...


A datuk
B ibu
C adik
D kakak
17. Berdasarkan salasilah keluarga di atas, datuk kepada Affandi ialah___________.
A Husein dan Osman
B Jahara dan Siti
C Albakri dan Yasmin
D Yusoff dasn Maryam

18. Kaum Kadazandusun memanggil abang dengan panggilan...


A Aka
B Ge ge
C Annan
D Tenik keral

19. Mengapakah perlunya keluarga bahagia?


A Melahirkan generasi yang bersopan dan berbudi bahasa.
B Supaya senang untuk bergaduh.
C Kerana dapat duit banyak bila berkumpul.
D Tidak perlu keluarga bahagia

20. Apakah adab ketika hendak makan?


A Bersalam
B Tunduk
C Berdoa
D Bertanya khabar

21. Berikan maksud visi.


A Sifat-sifat atau ciri-ciri yang terdapat pada seseorang atau sesuatu yang berbeza
daripada yang lain.
B Ungkapan ringkas yang menjadi pegangan bersama.
C Wawasan atau pandangan jauh.
D Langkah untuk mencapai visi
22. Bendera dan lencana sekolah ialah ___________ sekolah.
A visi
B identiti
C logo
D cogan kata

23. Nyatakan kepentingan struktur organisasi sekolah.


A Menambahkan beban guru sekolah.
B Bertanggungjawab memastikan sekolah berada dalam keadaan terurus.
C Memudahkan kerja murid.
D Mengelakkan histeria dalam kalangan murid.

24. Perkara berikut terdapat pada alamat lengkap KECUALI


A Jalan
B Tempat
C Poskod
D Nombor Telefon

25. Apakah tanaman yang sesuai diusahakan di kawasan tanah tinggi?


i. Teh
ii. Getah
iii. Sayur-sayuran
iv. Bunga-bungaan

A I,II dan III


B I, III dan IV
C II, III dan IV
D I, II dan IV

26. Apakah maksud glasier?


A Daratan dan lautan
B Pergerakan tanah yang disebabkan oleh gempa bumi.
C Ais besar yang pecah disebabkan pergerakan tanah.
D Timbunan besar ais yang bergerak secara perlahan-lahan menuruni cerun atau
merebak ke permukaan laut.

27. Pada pendapat anda, mengapakah glasier berlaku?


A Penurunan suhu di bumi
B Peningkatan suhu di bumi
C Suhu di bumi terlalu sejuk
D Bumi mengalami musim panas
28. Zaman pra sejarah terbahagi kepada
i. Zaman Logam
ii. Zaman Neolitik
iii. Zaman Gangsa
iv. Zaman Mesolitik

A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV

29. Apakah faktor yang menentukan kemajuan pembuatan peralatan manusia.


A Sikap inovatif
B Ilmu pengetahuan
C Peluang pelajaran
D Bekalan bahan

30. Berikut merupakan benua yang terhasil akibat glasier KECUALI


A England
B Eropah
C Laut Hindi
D India
BAHAGIAN B [40 MARKAH]

1. Tuliskan sama ada BETUL atau SALAH bagi setiap pernyataan berikut.

Bil Pernyataan BETUL / SALAH


1 Fosil ialah tinggalan tumbuhan dan haiwan.

2 Artifak ialah barang tinggalan yang dicipta oleh manusia.

3 Manuskrip ialah naskah tulisan komputer.

4 Kajian terhadap tinggalan purba dikenali sebagai kaedah


lisan.
5 Masihi (M) bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa.

6 Rangka homo sapien sapien telah dijumpai di Pahang.

7 Keluarga asas terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak.

8 Panggilan adik dalam suku kaum Iban ialah ani.

9 Suku kaum Kadazandusun memanggil ibu sebagai ina.

10 Panggilan untuk kakak yang pertama dalam keluarga


masyarakat Melayu ialah kak long.

[10 markah]
2. Berdasarkan jadual di bawah, jawab soalan-soalan yang berikut.

Aktiviti Harian Ali Pada Hari Ahad


Waktu Aktiviti
6.00 pagi Bangun tidur, mandi dan mengemas tempat tidur
6.30 pagi Bersiap-siap ke sekolah dan sarapan
7.00 pagi Menaiki basikal ke sekolah
7.20 pagi Tiba di sekolah
7.30 pagi Belajar di dalam kelas
10.00 pagi Rehat di kantin
10.30 pagi Belajar di dalam kelas
1.30 petang Pulang dari sekolah
1.50 petang Makan tengah hari bersama keluarga
2.30 petang Mengulang kaji pelajaran
3.30 petang Menaiki basikal ke Sekolah Agama
6.30 petang Pulang dari Sekolah Agama
8.00 malam Makan malam bersama keluarga
8.30 malam Menonton televisyen bersama keluarga
9.00 malam Mengulang kaji pelajaran
10.00 malam Tidur

1. Berapa lamakah masa yang diperuntukkan oleh Rohana untuk tiba di sekolah?

_____________________________________________________

2. Nyatakan masa yang diperuntukkan oleh Rohana untuk mengulangkaji pelajaran?

_____________________________________________________

3. Senaraikan TIGA aktiviti yang dilakukan oleh Rohana bersama keluarga.

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

4. Nyatakan EMPAT kepentingan mengurus masa dengan baik.

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
[10 markah]
3. Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan.

izin Tarikh gelojoh Panggilan kelahiran


beradab asas Salasilah salam biodata

1. Kita tidak sepatutnya makan secara ________________________ .

2. Maklumat diri seseorang dikenali sebagai ______________________ .

3. ____________________ merupakan susur galur sesebuah keluarga.

4. Keluarga ___________________ terdiri daripada bapa, ibu dan ank-anak.

5. ___________________ lahir adalah antara maklumat dalam biodata.

6. Kita perlu memberi ___________________ ketika berjumpa dengan orang lain.

7. Amalan ________________ dapat membina sesebuah keluarga yang bahagia.

8. Sijil _________________ ialah dokumen sah yang mengandungi butir-butir

kelahiran.

9. ________________ dalam anggota keluarga dapat merapatkan hubungan

kekeluargaan.

10. Kita perlu meminta ________________ daripada bapa, ibu atau penjaga sebelum

keluar rumah.

[10 markah]
4. Labelkan benua dan lautan berikut dengan betul.

2
5
B
E

1 D

4
A C

Afrika Lautan Antlantik Selatan Lautan Pasifik Selatan Amerika Uatara

Lautan Hindi Lautan Antlantik Utara Asia Amerika Selatan

Lautan Pasifik Utara Australia

Benua Lautan
1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

[10 markah]
Disediakan oleh, Disemak oleh,

______________________________________ ______________________________________
(PN. ZATUR RAWIYAH BT MOHD NAWAWI ) (PN. NOOR AZILAWATI BINTI MOHD SABDA)
Guru Sejarah Ketua Panitia Sejarah

Tahun 4 SK Sri Serdang

Disahkan oleh,

________________________________________
( PN. ZATUR RAWIYAH BT MOHD NAWAWI)
Guru Penolong Kanan Pentadbiran,

SK Sri Serdang