Anda di halaman 1dari 55

Lijepljenje Rigips-ploa na zidove suho bukanje

TENDERSKI OPIS

Lijepljenje ploa na zid ili suho bukanje podrazumijeva oblaganje zidova s Rigips gipskartonskim ploama RB debljine
12,5 mm uz koritenje Rifix ljepila za ploe. Rifix se nanosi parcijalno "tokasto" u razmaku od 25 cm po rubovima i
sredini ploe. Zidovi prostorija u kojima je mogua poveana koncentracija vlage (kupaonice, kuhinje i sl.) oblau se
Rigips RB vlagootpornim ploama. Zid, kao podloga, mora biti suh i ist. Ako je zid nainjen od jako upijajueg
materijala, treba ga obraditi Rikombi Grundom. Ako je zid od glatkog betona, treba ga premazati Rikombi Kontaktom.
Ako je zid pokriven starom bukom, treba je obiti. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom
za fugiranje spojeva. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom.

KARAKTERISTIKE

Poboljanje zvune izolacije: 1-2 dB

Otpor prolazu topline: 0,17 (m2K)/W

Maksimalna visina zida: 3,25 m

Masa: oko 15 kg/m2 ukljuujui i Rifix

NORMATIVI RADA 0,38 h/m2 (23 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips gipskartonske ploe RB 12,5 mm 1,00 m2

Rifix ljepilo za ploe 4,00 kg

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,80 m

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.10.00

Termoizolacija zidova iznutra lijepljenjem Rigitherm PS sendvi ploa sa stiroporom i parnom branom

TENDERSKI OPIS

Termoizolacija iznutra i spreavanje vlage obavlja se lijepljenjem Rigitherm PS ploa na zidove, koje se sastoje od
Rigips gipskartonske ploe, kairane stiroporom i parnom branom. Zid, kao podloga, mora prije nanoenja ljepila biti
suh i ist. Ako je zid od jako upijajueg materijala, primjerice od siporeksa, treba ga obraditi Rikombi Grundom. Ako je
zid od glatkog betona, treba ga premazati Rikombi Kontaktom. Rifix ljepilo se nanosi na cijelu povrinu Rigitherm
ploe. Spojevi ploa se ispunjavaju, bandairaju trakom i gletaju Rigips masom za obradu spojeva. Vanjski kutovi se
tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom.

KARAKTERISTIKE

Otpor prolazu topline: 1/ = 1,56 (m2K)/W

Maksimalna visina zida: 3,25 m

Masa: oko 18 kg/m2 ukljuujui i Rifix

NORMATIVI RADA 0,38 h/m2 (23 min/m2)


SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigitherm ploe kairane stiroporom 20 mm sa PB 1,00 m2

Rifix ljepilo za ploe 4,00 kg

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,80 m

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.20.20

Termoizolacija zidova iznutra lijepljenjem Rigitherm MF sendvi ploa s mineralnom vunom i parnom branom

TENDERSKI OPIS

Termoizolacija iznutra i spreavanje vlage obavlja se lijepljenjem Rigitherm MF ploa na zidove, koje se sastoje od
Rigips gipskartonske ploe, kairane mineralnom vunom i parnom branom. Parne brana spreava prodor vlage u
zid. Zid, kao podloga, mora prije nanoenja ljepila biti suh i ist. Ako je zid od jako upijajueg materijala, primjerice od
siporeksa, treba ga obraditi Rikombi Grundom. Ako je zid od glatkog betona, treba ga premazati Rikombi Kontaktom.
Rifix ljepilo se ravnomjerno nanosi na cijelu povrinu Rigitherm ploe. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i
gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex
trakom.

KARAKTERISTIKE

Poboljanje zvune izolacije: RWR max. 7 dB

Otpor prolazu topline: 1/ = 1,54 (m2K)/W

Maksimalna visina zida: 3,25 m

Masa: oko 20 kg/m2 ukljuujui i Rifix

NORMATIVI RADA 0,38 h/m2 (23 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigitherm ploe kairane mineralnom vunom 20 mm sa PB 1,00 m2

Rifix ljepilo za ploe 5,00 kg

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,80 m

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne spojeve
samih ploa.

Rigips sustav 3.20.30

Termoizolacijsko i zvunoizolacijsko oblaganje zidova s Rigistil metalnom potkonstrukcijom i s Rigips


ploama RB 12,5 mm

TENDERSKI OPIS
Oblaganje zidova izvodi se s Rigistil potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB debljine 12,5 mm, koje se privruju
Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od Rigistil horizontalnih U-profila 20/20/30 mm, koji se privruju
vijcima za pod i za strop, i vertikalnih Rigistil C-profila 18/45/18 mm, koji se niveliraju i privruju vijcima za drae
profila GL-2 ili GL-9. Na Rigistil U-profile i drae lijepi se traka za zvunu izolaciju. Drai se montiraju u
horizontalnom razmaku od 60 cm, a u vertikalnom do najvie 150 cm. uplji prostor izmeu zida i ploe koristi se za
provoenje instalacija. Za elektroradove se koriste Rigips razvodne kutije. U meuprostoru se postavljaju Isover
mineralna vuna i parna brana (koje postoje u specifikaciji, ali nisu neophodne), pa se na taj nain poboljava
termoizolacija i spreava prodor vlage u zidnu konstrukciju. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim
profilom ili Ultra flex trakom. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje
spojeva.

KARAKTERISTIKE

Poboljanje zvune izolacije: RWR max. 15 dB

Otpor prolazu topline: 1/ = 1,81 (m2K)/W sa 5 cm mineralne vune

Maksimalna visina zida: bez ogranienja

Masa: oko 20 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,65 h/m2 (39 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 1,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 1,30 m

Rigistil drai promjenljivog obujma (distancer) GL2 max. 7cm 2,40 kom

Rigistil U-profil 20/20/30 mm 0,80 m

Rigistil C-profil 18/45/18 mm 2,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,40 kom

Vijci 4,2x14 mm s ravnom glavom za Rigistil profile 3,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,80 m

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Folija parna brana 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.20.05C

Termoizolacijsko i zvunoizolacijsko oblaganje zidova s Rigips CW/UW samostojeom metalnom


potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB 12,5 mm

TENDERSKI OPIS
Oblaganje zidova izvodi se sa CW/UW samostojeom zidnom potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB debljine 12,5
mm, koje se privruju Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od horizontalnog Rigips zidnog profila UW
75 i vertikalnog Rigips zidnog profila CW 75. Na UW-profile i drae lijepi se traka za zvunu izolaciju. uplji prostor
izmeu zida i ploe koristi se za provoenje instalacija. Za elektroradove se koriste Rigips razvodne kutije. U
meuprostoru se postavljaju Isover mineralna vuna i parna brana (koje postoje u specifikaciji, ali nisu neophodne), pa
se na taj nain poboljava termoizolacija i spreava prodor vlage u zidnu konstrukciju. Zidovi vlanih prostorija oblau
se Rigips Pro impregniranim ploama RBI. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex
trakom. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Poboljanje zvune izolacije: RWR max. 15 dB

Otpor prolazu topline: 1/ = 2,56 (m2K)/W sa 10 cm mineralne vune

Maksimalna visina zida: 3,50 m

Masa: oko 20 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,60 h/m2 (36 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 1,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 70 mm 1,30 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,40 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,80 m

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Folija parna brana 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.22.00

Oblaganje zidova s Rigips CD/UD metalnom potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Oblaganje zidova izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB debljine 12,5 mm, koje se privruju
Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od Rigips horizontalnih UD-profila i Rigips vertikalnih CD-profila,
privrenih na zid draima promjenljivog obujma (distancerima) duine 30 mm ili 60 mm (ovisno o potrebnoj irini
meuprostora izmeu zida i ploe). Na UD-profile i drae lijepi se traka za zvunu izolaciju. Drai se montiraju u
horizontalnom razmaku od 60 cm i u vertikalnom razmaku od najvie 130 cm. uplji prostor izmeu zida i ploe
koristi se za provoenje instalacija. Za elektroradove se koriste Rigips razvodne kutije. U meuprostor se postavljaju
Isover mineralna vuna i parna brana (koje postoje u specifikaciji, ali nisu neophodne), pa se na taj nain poboljava
termoizolacija i spreava prodor vlage u zidnu konstrukciju. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim
profilom ili Ultra flex trakom. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje
spojeva.

KARAKTERISTIKE

Poboljanje zvune izolacije: RWR max. 15 dB

Otpor prolazu topline: 1/ = 1,31 (m2K)/W

Maksimalna visina zida: bez ogranienja

Masa: oko 20 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,62 h/m2 (37 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 1,00 m2

Rigips CD dra promjenljivog obujma (distancer) 3,5-5,5 cm (potkovica) 2,40 kom

Rigips CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Rigips UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci 4,2x14 mm s ravnom glavom 4,80 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,80 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,40 kom

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 1,30 m

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.21.00

Zvunoizolacijsko oblaganje zida sa specijalnom potkonstrukcijom

TENDERSKI OPIS

Zvunoizolacijsko oblaganje zidova izvodi se sa CD/UD profilom, specijalnim elementima CD/UD potkonstrukcije za
zvunu izolaciju i s Rigips Pro gipskartonskim ploama RB debljine 12,5 mm, koje se privruju Rigips strojnim
vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od Rigips horizontalnih UD-profila i Rigips vertikalnih CD-profila, privrenih na zid
zvunoizolacijskim draima promjenljivog obujma (distancerima) duine 30 mm ili 60 mm. Na UD-profile se lijepi
traka za zvunu izolaciju. Drai se montiraju u horizontalnom razmaku od 60 cm i u vertikalnom razmaku od najvie
130 cm. uplji prostor izmeu zida i ploe koristi se za provoenje instalacija. Za elektroradove se koriste Rigips
razvodne kutije. U uplji prostor postavlja se Isover mineralna vuna (koja po potrebi predstavlja i termoizolaciju, ali je
tada potrebno dodati i parnu branu). Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom.
Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Koeficijent apsorpcije zvuka: od 0,15 do 0,80


Koeficijent toplinske vodljivosti: = 0,15 0,19 W/(mK)

Otpornost na vlagu: do 75%

Refleksija svjetlosti: 72-80%

Vatrootpornost: F30

Masa: oko 11 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,62 h/m2 (37 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 1,00 m2

Zvunoizolacijski CD dra promjenljivog obujma (distancer) 2,40 kom

Rigips CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Rigips UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci 4,2x14 mm s ravnom glavom 4,80 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,80 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,40 kom

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 1,30 m

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Folija parna brana 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.21.00

Apsorpcijsko oblaganje zida sa CD/UD potkonstrukcijom i s Gyptone Big Quattro ploama za apsorpciju
zvuka

TENDERSKI OPIS

Oblaganje zidova moe se izvesti sa CD/UD potkonstrukcijom i s Gyptone Big Quattro 41 ploama za apsorpciju
zvuka, koje se privruju Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od Rigips horizontalnih UD-profila i
vertikalnih CD-profila, privrenih na zid draima duine 30 mm ili 60 mm. Na UD-profile i drae promjenljivog
obujma (distancere) lijepi se traka za zvunu izolaciju. Distanceri se montiraju u horizontalnom razmaku od 60 cm, a
u vertikalnom od najvie 130 cm. uplji prostor izmeu ploa slui za provoenje instalacija i ispunjava se Isover
mineralnom vunom. Za elektroradove se koriste Rigips razvodne kutije. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim
zatitnim profilom ili Ultra flex trakom. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za
fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Poboljanje zvune izolacije: RWR max. 15 dB


Otpor prolazu topline: 1/ = 1,31 (m2K)/W

Koeficijent apsorpcije zvuka: = 0,7

Vatrootpornost: F30

Otpornost na vlagu: 70%

Visina zida: bez ogranienja

Masa: oko 20 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,75 h/m2 (45 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Gyptone Big Quattro 41 B1 1,00 m2

Rigips CD dra promjenljivog obujma (distancer) 3,5-5,5 cm (potkovica) 2,40 kom

Rigips CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Rigips UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci 421/13 mm za profile do 2,25 mm s ravnom glavom 4,80 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,90 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,40 kom

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 1,70 m

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.21.10 Gyptone

Pregradni zidovi 50/75 mm s metalnom potkonstrukcijom, jednoslojno obloenom Rigips ploama RB 12,5
mm

TENDERSKI OPIS

Rigips pregradni zid 50/75 sastoji se od metalne potkonstrukcije irine 50 mm i obostrane obloge od Rigips ploa RB
debljine 12,5 mm. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 50 lijepi se traka za zvunu izolaciju, a oni se privruju
za pod i za strop vijcima s plastinim tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 50 umetnu se izmeu UW-profila u
razmacima od 60 cm. Za zatitu od poara, za toplinsku i zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. Za
zatitu od poara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploe. Ako se pregrade rade u mokrim vorovima, treba
upotrijebiti Rigips RBI vlagootporne ploe. uplji prostor izmeu ploa slui za provoenje instalacija i ispunjava se
Isover mineralnom vunom. Za elektroradove se koriste Rigips razvodne kutije. Vanjski kutovi se tite aluminijskim
kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za
fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE
Zvuna zatita: RWR = 41 dB

Protupoarna zatita: F30-A (sa RF ploama i 5 cm Isover mineralne vune)

Maksimalna visina zida: 3 m (2,75 m kole, sale...)

Debljina zida: 75 mm

Masa: oko 26 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,85 h/m2 (51 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 2,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 50 mm 1,30 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,60 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,60 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.40.01

Pregradni zidovi 50/100 mm s metalnom potkonstrukcijom, dvoslojno obloenom Rigips ploama RB 12,5
mm

TENDERSKI OPIS

Rigips pregradni zid 50/100 sastoji se od metalne potkonstrukcije irine 50 mm i obostrane, dvoslojne obloge od
Rigips ploa RB debljine 12,5 mm. Ukupna debljina zida je 100 mm. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 50 lijepi
se traka za zvunu izolaciju, a oni se privruju za pod i za strop vijcima s plastinim tiplom. Vertikalni Rigips zidni
profili CW 50 umetnu se izmeu UW-profila u razmacima od 60 cm. Za zatitu od poara, za toplinsku i zvunu
izolaciju koristi se Isover mineralna vuna. Za zatitu od poara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploe. Ako
se pregrade rade u mokrim vorovima, treba koristiti Rigips RBI vlagootporne ploe. uplji prostor izmeu ploa slui
za provoenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove se koriste Rigips razvodne
kutije. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom. Spojevi ploa se ispunjavaju,
omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: RWR = 50 dB

Protupoarna zatita klase:

F30-A (sa 5 cm Isover mineralne vune)


F90-A (sa RF ploama i 5 cm Isover mineralne vune)

Maksimalna visina zida: 3,25 m

Debljina zida: 10 cm

Masa: oko 50 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,17 h/m2 (70 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 4,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 50 mm 1,30 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci 212/35 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,90 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,60 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.40.04

Pregradni zidovi 75/100 mm s metalnom potkonstrukcijom, jednoslojno obloenom Rigips ploama RB 12,5
mm

TENDERSKI OPIS

Rigips pregradni zid 75/100 sastoji se od metalne potkonstrukcije irine 75 mm i obostrane obloge od Rigips ploa
RB debljine 12,5 mm. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 75 lijepi se traka za zvunu izolaciju, a oni se
privruju za pod i za strop vijcima s plastinim tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se izmeu UW-
profila u razmacima od 60 cm. Za zatitu od poara, za toplinsku i zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna
vuna. Za zatitu od poara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploe. Ako se pregrade rade u mokrim
vorovima, treba upotrijebiti Rigips RBI vlagootporne ploe. uplji prostor izmeu ploa slui za provoenje
instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove se koriste Rigips razvodne kutije. Vanjski kutovi
se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i
gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: RWR = 47 dB

Protupoarna zatita klase: F30

Maksimalna visina zida: 4 m


Debljina zida: 10 cm

Masa: oko 26 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,85 h/m2 (51 min/m2)

Opcija: dilatacijske spojnice 1,16 h (70 min)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 2,00 m2

Rigips UW-horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 70 mm 1,30 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Masa za fugiranje spojeva Super 0,60 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,60 m

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.40.02

Pregradni zidovi 75/105 mm s metalnom potkonstrukcijom, jednoslojno obloenom Rigips ploama RB 15


mm

TENDERSKI OPIS

Rigips pregradni zid 75/105 sastoji se od metalne potkonstrukcije debljine 75 mm i obostrane obloge od Rigips ploa
RB debljine 15 mm. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 75 lijepi se traka za zvunu izolaciju, a oni se privruju
za pod i za strop vijcima s plastinim tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se izmeu UW-profila u
razmacima od 60 cm. Za zatitu od poara, za toplinsku i zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. Za
zatitu od poara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploe. Ako se pregrade rade u mokrim vorovima, koriste
se Rigips RBI vlagootporne ploe. uplji prostor izmeu ploa slui za provoenje instalacija i ispunjava se Isover
mineralnom vunom. Za elektroradove koriste se Rigips razvodne kutije. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim
zatitnim profilom ili Ultra flex trakom. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za
fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: RWR = 47 dB

Protupoarna zatita klase: F30-A (sa RF ploama i 5 cm Isover mineralne vune)

Maksimalna visina zida: 4 m

Debljina zida: 10,5 cm

Masa: oko 26 kg/m2


NORMATIVI RADA 0,85 h/m2 (51 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 15 mm 2,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 70 mm 1,30 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,60 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,60 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.40.02F

Pregradni zidovi 75/125 mm s metalnom potkonstrukcijom, dvoslojno obloenom Rigips ploama RB 12,5
mm

TENDERSKI OPIS

Rigips pregradni zid 75/125 sastoji se od metalne potkonstrukcije irine 75 mm i obostrane, dvoslojne obloge od
Rigips ploa RB debljine 12,5 mm. Ukupna debljina zida je 125 mm. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 75 lijepi
se traka za zvunu izolaciju, a oni se privruju za pod i za strop vijcima s plastinim tiplom. Vertikalni Rigips zidni
profili CW 75 umetnu se izmeu UW-profila u razmacima od 60 cm. Za zatitu od poara, za toplinsku i zvunu
izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. Za zatitu od poara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploe.
Ako se pregrade izvode u mokrim vorovima, koriste se Rigips RBI vlagootporne ploe. uplji prostor izmeu ploa
slui za provoenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove se koriste Rigips razvodne
kutije. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom. Spojevi ploa se ispunjavaju,
omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: RWR = 53 dB

Protupoarna zatita: F30-A (sa 5 cm Isover mineralne vune)

Maksimalna visina zida: 4,25 m (3,75 m kole, sale...)

Debljina zida: 125 mm

Masa: oko 50 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,17 h/m2 (70 min/m2)

Opcije: dilatacijske spojnice 1,5 h (90 min)

nadsvjetlo 120x120 cm 0,45 h (27 min)


SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 4,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 70 mm 1,30 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci 212/35 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,90 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,60 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.40.05

Pregradni zidovi 100/125 mm s metalnom potkonstrukcijom, jednoslojno obloenom Rigips ploama 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Rigips pregradni zid 100/125 sastoji se od metalne potkonstrukcije irine 100 mm i obostrane obloge od Rigips ploa
RB debljine 12,5 mm. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 100 lijepi se traka za zvunu izolaciju, a oni se
privruju za pod i za strop vijcima s plastinim tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 100 umetnu se izmeu UW-
profila u razmacima od 60 cm. Za zatitu od poara, za toplinsku i zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna
vuna. Za zatitu od poara upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploe. Ako se pregrade izvode u mokrim
vorovima, koriste se Rigips RBI vlagootporne ploe. uplji prostor izmeu ploa slui za provoenje instalacija i
ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove se koriste Rigips razvodne kutije. Vanjski kutovi se tite
aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju
Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita:

RWR = 47 dB (sa 4 cm Isover mineralne vune)

RWR = 48 dB (sa 6 cm Isover mineralne vune)

RWR = 52 dB (sa 8 cm Isover mineralne vune)

Protupoarna zatita: F30-A (sa 4 cm Isover mineralne vune i gustoe 30 kg/m 2)

Maksimalna visina zida: 4,25 m (4 m kole, sale...)

Debljina zida: 125 mm

Masa: oko 26 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,85 h/m2 (51 min/m2)


SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 2,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 95 mm 1,30 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 100 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 100 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,60 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,60 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.40.03

Pregradni zidovi 100/150 mm s metalnom potkonstrukcijom, dvoslojno obloenom Rigips Pro


gipskartonskim ploama RB 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Rigips pregradni zid 100/150 sastoji se od metalne potkonstrukcije irine 100 mm i obostrane, dvoslojne obloge od
Rigips Pro gipskartonskih ploa RB debljine 12,5 mm. Ukupna debljina zida je 150 mm. Na horizontalne Rigips zidne
profile UW 100 lijepi se traka za zvunu izolaciju, a oni se privruju za pod i za strop vijcima s plastinim tiplom.
Vertikalni Rigips zidni profili CW 100 umetnu se izmeu UW-profila u razmacima od 60 cm. Za zatitu od poara, za
toplinsku i zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. Za zatitu od poara upotrebljavaju se Rigips RF
vatrootporne ploe. Ako se pregrade rade u mokrim vorovima, koriste se Rigips RBI vlagootporne ploe. uplji
prostor izmeu ploa slui za provoenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove se
koriste Rigips razvodne kutije. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom.
Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita:

RWR = 55 dB (sa 5 cm Isover mineralne vune)

RWR = 59 dB (sa 8 cm Isover mineralne vune)

Protupoarna zatita:

F30-A (sa 5 cm Isover mineralne vune)

F90-A (sa RF ploama i 5 cm i Isover mineralne vune)

Maksimalna visina zida: 5 m (4,5 m kole, sale...)

Debljina zida: 150 mm

Masa: oko 50 kg/m2


NORMATIVI RADA 1,17 h/m2 (70 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 4,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 70 mm 1,30 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 100 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 100 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci 212/35 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,90 kg

Traka sa staklenim predivom* 3,40 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.40.06

Pregradni zidovi 50+50/155 mm za veliku zvunu izolaciju s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom i s


Rigips ploama RB 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Rigips pregradni zid CW 50+50/155 mm (maksimalna debljina neograniena) sastoji se od dvostruke metalne
potkonstrukcije irine 50 mm i obostrane, dvoslojne obloge od Rigips ploa RB debljine 12,5 mm. Na horizontalne
Rigips zidne profile UW 50 lijepi se traka za zvunu izolaciju, a oni se privruju za pod i za strop vijcima s
plastinim tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 50 umetnu se u UW-profile u razmacima od 60 cm. Za zatitu od
poara, za toplinsku i zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. Za zatitu od poara upotrebljavaju se
Rigips RF vatrootporne ploe. Ako se pregrade rade u mokrim vorovima, koriste se Rigips RBI vlagootporne ploe.
uplji prostor izmeu ploa slui za provoenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove
se koriste Rigips razvodne kutije. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom.
Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita:

RWR = 63 dB za mineralnu vunu 5 cm

RWR = 65 dB za mineralnu vunu 8 cm

Protupoarna zatita:

F30-A za mineralnu vunu 5 cm

F90-A za RF ploe i mineralnu vunu 5 cm

Maksimalna visina zida: 3 m


Debljina zida: >155 mm

Masa: oko 53 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,47 h/m2 (88 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 4,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 50 mm 2,60 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm 1,60 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm 4,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci 212/35 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,90 kg

Traka sa staklenim predivom* 3,40 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 5,00 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.41.01

Instalacijski zidovi 50+50/160 mm, odnosno 75+75/210 mm za montau sanitarnih elemenata i provoenje
instalacija vodovoda i kanalizacije

TENDERSKI OPIS

Rigips instalacijski pregradni zid CW 50+50/160 mm (maksimalna debljina neograniena) sastoji se od dvostruke
metalne potkonstrukcije irine 50 mm i obostrane, dvoslojne obloge od Rigips Pro gipskartonskih RBI ploa debljine
12,5 mm. Koriste se za provoenje sanitarnih instalacija proizvoljne irine. Na horizontalne Rigips zidne profile UW
50 lijepi se traka za zvunu izolaciju, a oni se privruju za pod i za strop vijcima s plastinim tiplom. Vertikalni
Rigips zidni profili CW 50 umetnu se izmeu UW-profila u razmacima od 60 cm. Za zatitu od poara, za toplinsku i
zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. Za zatitu od poara upotrebljavaju se Rigips RFI
vatrootporne ploe. Ako se pregrade rade u mokrim vorovima, treba upotrijebiti Rigips RBI vlagootporne ploe.
uplji prostor izmeu ploa slui za provoenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove
se koriste Rigips razvodne kutije. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom.
Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita:

RWR = 62 dB za mineralnu vunu 5 cm

RWR = 65 dB za mineralnu vunu 8 cm

Protupoarna zatita:

F30-A sa RBI ploama i mineralnom vunom 5 cm


F90-A sa RFI ploama i mineralnom vunom 5 cm

Maksimalna visina zida:

4,5 m za zidove CW50+50

6,0 m za zidove CW75+75

Minimalna debljina zida:

160 mm za zidove CW50+50

210 mm za zidove CW75+75

Masa: oko 53 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,57 h/m2 (94 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips vlagootporne RBI ploe 12,5 mm 2,00 m2

Rigips gipskartonske RFI ploe 12,5 mm 2,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 50 mm 2,60 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm 1,60 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm 4,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci 212/35 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,90 kg

Traka sa staklenim predivom* 3,40 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 3,60 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 2,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.41.04 (5.50.00)

Riflex pregradni zakrivljeni zidovi 75/87 mm s metalnom potkonstrukcijom, obloenom Riflex savitljivim
ploama 6 mm

TENDERSKI OPIS

Riflex zakrivljeni pregradni zid 75/87 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije irine 75 mm i obostrane obloge od
Riflex savitljivih ploa debljine 6 mm. Da bi se horizontalni Rigips zidni profili UW 75 mogli zakriviti, oni se zasijecaju
na svakih 510 cm, na njih se lijepi traka za zvunu izolaciju i potom se privruju za pod i za strop vijcima s
plastinim tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se izmeu UW-profila u razmacima od 30 cm. Za
zatitu od poara, za toplinsku i zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. uplji prostor izmeu ploa
slui za provoenje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove se koriste Rigips razvodne
kutije. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom. Spojevi ploa se ispunjavaju,
omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva Extra ili Vario.
KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: RWR = 35-47 dB

Protupoarna zatita:

F30-A za jedan sloj Riflex ploa

F60-A za dva sloja Riflex ploa

F90-A za tri sloja Riflex ploa

F120-A za etiri sloja Riflex ploa

Maksimalna visina zida: 5,25 m za etiri sloja Riflex ploa

Debljina zida: 87 mm

Masa: oko 16,6 kg/m2

NORMATIVI RADA

jednostruko oblaganje Riflex ploom 1,0 h/m2(60 min/m2)

dvostruko oblaganje Riflex ploom 1,5 h/m 2(90 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Riflex savitljive ploe 6 mm 2,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 70 mm 1,30 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 4,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 52,00 kom

Traka sa staklenim predivom* 3,40 m

Masa za fugiranje spojeva Vario 0,60 kg

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 1,80 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.75.10

Pregradni zidovi 75/100 mm s obostranom oblogom od Dekor gipskartonskih ploa RB 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Rigips pregradni Dekor zid 75/100 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije irine 75 mm i obostrane obloge od
Dekor ploa debljine 12,5 mm presvuene vodootpornom dekorativnom tapetom (25 dezena). Na horizontalne Rigips
zidne profile UW 75 lijepi se traka za zvunu izolaciju, a oni se privruju za pod i za strop vijcima s plastinim
tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se izmeu UW-profila u razmacima od 60 cm. Za zatitu od
poara, za toplinsku i zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. uplji prostor izmeu ploa slui za
postavljanje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove se koriste Rigips razvodne kutije.
Na CW 75 profile vijcima se privruju Hut profili s kojima se ploe uvruju bez ispunjavanja spojeva suha
montaa. Preko profila privruje se ukrasna lajsna. Kutovi se pokrivaju-ojaavaju ukrasnim kutnim profilom. Zidovi
se mogu istiti vlanom krpom i dezinficirati.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: RWR = 39 dB

Protupoarna zatita: klasa F30

Klasa gorivosti: B1 teko zapaljivo

Maksimalna visina zida: 4,50 m

Debljina zida: 10 cm

Masa: oko 27 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,92 h/m2 (55 min/m2)

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 70 mm

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Dekor ploe s be dezeniranim PVC oblogama 2,00 m2

Rigips UW-horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 70 mm 1,30 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 1,80 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Hut profil za Dekor ploe 2,00 m

Ukrasna lajsna od bijelog PVC-a za Hut profil 2,00 m

Lajsna za spoj zida i plafona 1,60 m

Ukrasni kutni profil unutranji 0,50 m

Ukrasni kutni profil vanjski 0,50 m

Rigips sustav 3.71.01

Pregradni zidovi 100/150 mm za zatitu od rendgenskog zraenja s ploama kairanim olovnom folijom
debljine 1,00 mm

TENDERSKI OPIS

Pregradni zid 100/150 mm za zatitu od rendgenskog zraenja s ploama kairanim olovnom folijom debljine 1,00
mm sastoji se od metalne potkonstrukcije debljine 100 mm i obostrane, dvoslojne obloge od Rigips RB ploa debljine
12,5 mm od kojih ploa koja je okrenuta izvoru zraenja mora biti kairana olovnom folijom debljine 1,00 mm. Ukupna
irina zida je 150 mm. Na horizontalne Rigips zidne profile UW 100 lijepi se traka za zvunu izolaciju, pa se oni
privruju za pod i za strop vijcima s plastinim tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 100 umetnu se izmeu UW-
profila u razmacima od 60 cm. Izmeu vertikalnog CW-profila i olovne folije na ploi postavlja se traka od olovne
folije. Za zatitu od poara upotrebljavaju se Rigips Pro vatrootporne RF ploe, kairane olovnom folijom. Vanjski
rubovi se mogu ojaati Ultra flex trakom ili kutnim zatitnim profilom. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i
gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: RWR = 59 dB

Protupoarna zatita: F90 za RF ploe

Maksimalna visina zida: 5 m

Debljina zida: 150 mm

Masa: oko 60 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,4 h/m2 (84 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm, kairane olovom debljine 1 mm** 1,00 m2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 3,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 95 mm 1,30 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 100 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 100 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci 212/35 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,0 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,90 kg

Olovna traka 2,80 m

Traka sa staklenim predivom* 1,80 m

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Kamena vuna 100 mm 1,00 m2

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

** Rigips u ponudi ima ploe kairane olovom debljine 0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 2,5/ 3 i 3,5 mm

Rigips sustav 5.55.00

Izrada standardnog CW/UW okvira za dovratnik u Rigips zidu

TENDERSKI OPIS

Zidni CW-profili debljine 6 mm utaknu se u zidne UW-profile i tako formiraju kutiju koja se postavlja vertikalno u podni
i stropni UW-profil. Kutiju treba privrstiti za UW-profile.

KARAKTERISTIKE

CW/UW okvir dimenzija do 101x213,5 mm


NORMATIVI RADA 1,25 h/kom (75 min/kom)

Izrada ojaanog UA okvira za dovratnik u Rigips zidu

TENDERSKI OPIS

UA profili ugrauju se direktno na pod i na strop pomou L-prikljunih profila. UA i L-profili nainjeni su od elinoga
pocinanog lima debljine 2 mm. Primjena okvira od UA-profila je neophodna u sluajevima:

1) najvia visina zida je 280 cm

2) irina vrata do 90 cm

3) najvea masa vratnog krila 25 kg.

Sve vibracije i optereenja UA-profili prenose na pod i na strop bez prenoenja utjecaja na Rigips zid. L-profili se
privruju u pod i na strop vijcima s tiplom, a na UA-profil s vijcima s ravnom glavom. UA-profili izrauju se u
irinama 50, 75 i 100 mm i u duini 3-5 m. Ploe se privruju za UA-profile Rigips vijcima s brzim strojnim
uvrtavanjem tipa 221. Oblaganje ploama se izvodi tako da je sastav izmeu ploa iznad okvira najmanje 30 cm
odmaknut od UA-profila. Iznad okvira se ugrauju 2 vertikalna CW-profila, pri emu je jedan na spoju Rigips ploa.

KARAKTERISTIKE

UA okvir dimenzija do 101x213,5 mm

NORMATIVI RADA do 101x213,5 cm 1,63 h/kom (98


min/kom)

Ugradnja Rigips metalnog dovratnika

TENDERSKI OPIS

Rigips metalni dovratnici (tokovi) rade se od 1,5 mm lima s trostrukom zatitom od korozije i lakirani su na 200C.
Napravljeni su za lijeva i desna vrata. Brtvena traka slui za brtvljenje vratnog krila. Varijante:

1) dui za postavljanje na noseu meukatnu konstrukciju

2) krai za postavljanje na gotov pod.

Dovratnik se uvruje za okvir na 8 mjesta odgovarajuim Rigips vijcima. Za montau na gotovom podu treba
predvidjeti dodatni L-profil koji se izrauje u irinama 50, 75 i 100 cm.

KARAKTERISTIKE:

Svijetli otvor: 60, 70, 80, 85 i 90 cm.

irina dovratnika (toka): 100 mm (zid 80 mm), 120 mm (zid 100 mm), 125 mm (zid 105 mm), 145 mm (zid 125 mm),
170 mm (zid 150 mm) i 240 mm (zid 220 mm).

NORMATIVI RADA 0,5 h/kom 30 min/kom

ORIJENTACIJSKA CIJENA 6,30 /kom

Oblaganje stropa s Rigistil potkonstrukcijom i s Rigips ploama 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Oblaganje stropa izvodi se s Rigistil potkonstrukcijom i s Rigips Pro gipskartonskim ploama RB debljine 12,5 mm,
koje se privruju Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od Rigistil C-profila 18/45/18 mm, koji se
postavljaju samo u jednom smjeru i Rigistil U-profila 20/20/30 mm. Profili se privruju direktno na potkrovne grede i
to draima promjenljivog obujma (distancerima) GL2 (maksimalna visina sputanja 7 cm) ili GL9 (najvie 12 cm). Na
Rigistil U-profile lijepi se traka za zvunu izolaciju. Rigistil C-profili se nastavljaju pomou profilne spojnice GL3. U
meuprostoru izmeu potkrovne grede i sputenog stropa postavljaju se instalacije. Minimalna visina sputanja je 4
cm, a maksimalna 13 cm. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: do 8 dB

Protupoarna zatita: F30-A sa RF ploama

Masa: oko 11 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,71 h/m2 (43 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 1,00 m2

Rigistil dra promjenljivog obujma (distancer) GL2 najvie 7 cm (potkovica) 3,00 kom

Rigistil U-profil 20/20/30 debljine 0,6 mm 1,00 m

Rigistil C-profil 18/45/18 mm debljine 0,6 mm 2,50 m

Rigistil GL3 nastavak C-profila (spojnica) 0,50 kom

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 14,00 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 1,50 kom

Vijci 4,2x14 mm s ravnom glavom za Rigistil profile 6,00 kom

Metalni tipl DN6 za betonske potkrovne grede 3,00 kom

Traka za zvunu izolaciju 30 mm 0,90 m

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,70 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 4.60.03

Oblaganje potkrovlja i drvenih greda Rigistil potkonstrukcijom i s Rigips ploama 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Oblaganje drvenih greda i potkrovlja izvodi se s Rigistil potkonstrukcijom i s Rigips gipskartonskim ploama debljine
12,5 mm, koje se privruju Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od Rigistil C-profila 18/45/18 mm, koji
se postavljaju samo u jednom smjeru i Rigistil U-profila 20/20/30 mm. Profili se privruju direktno fiksnim draima
duine 8 ili 17 cm. Na Rigistil U-profile lijepi se traka za zvunu izolaciju. Rigistil C-profili se produuju profilnom
spojnicom GL3. Iznad stropa postavljaju se instalacije. Minimalna visina sputanja je 4 cm, a maksimalna 14 cm.
Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva. Kod kutnih spojeva
prozorske nie (parapeta) i kosine krova mogu se koristiti plastine letvice za spreavanje pucanja. Za toplinsku i
zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: do 8 dB

Protupoarna zatita: F30-A za RF ploe


Masa: oko 11 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,82 h/m2 (49 min/m2)

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 70 mm

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe 12,5 mm 1,00 m2

Rigistil drai za drvene grede 8 cm 3,00 kom

Rigistil U-profil 20/20/30 mm 1,00 m

Rigistil C-profil 18/45/18 mm 2,50 m

Rigistil GL3 nastavak G-profila (spojnica) 0,50 kom

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 14,00 kom

Vijci 4x40 mm za drvene grede 6,00 kom

Vijci 4,2x14 mm s ravnom glavom za Rigistil profile 6,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,70 m

Isover mineralna vuna 1,00 m2

Folija parna brana 1,00 m2

PVC-profil za spoj kosine i zida, odnosno stropa 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 4.60.02A

Oblaganje potkrovlja sa CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Oblaganje stropa izvodi se s metalnom CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB debljine 12,5 mm, koje se
privruju Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD-profila i UD-profila. Profili se
direktno privruju fiksnim draima. Na UD-profile lijepi se traka za zvunu izolaciju. CD-profili se nastavljaju
pomou profilne spojnice. Za toplotnu i zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. Za zatitu od poara
upotrebljavaju se Rigips RF vatrootporne ploe. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips Vario
Impregniet masom za fugiranje spojeva. Kod kutnih spojeva prozorske nie (parapeta) i kosine krova mogu se
koristiti plastine letvice za spreavanje pucanja.

KARAKTERISTIKE

Koeficijent apsorpcije zvuka: od 0,15 do 0,80

Koeficijent toplinske vodljivosti: = 0,15 0,19 W/(mK)

Otpornost na vlagu: do 75%

Refleksija svjetlosti: 72-80%

Vatrootpornost: F30
Masa: oko 11 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,82 h/m2 (49 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 1,00 m2

Rigistil CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 2,00 kom

Rigistil UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Dra promjenljivog obujma (distancer) 3,00 m

Nastavak CD-profila (spojnica) 0,50 kom

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci 421/35 mm za ploe i 0.6 mm profile 4,80 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,40 kom

Vijci 4,2x14 mm s ravnom glavom 6,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,80 m

Isover mineralna vuna 1,00 m2

Folija parna brana 1,00 m2

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Opcija:

Postoji mogunost da se cijeli sustav provede s vlagootpornom CD/UD potkonstrukcijom i RBI vlagootpornim
ploama 12,5 mm.

Rigips sustav 3.21.00

Oblaganje stropa sa CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB 12,5 mm s minimalnim razmakom

TENDERSKI OPIS

Oblaganje stropa izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips Pro gipskartonskim ploama RB debljine 12,5 mm,
koje se privruju Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD-profila, koji je postavljaju samo u jednom
smjeru i UD-profila koji se postavljaju po obodu stropa. Direktni drai se privruju za strop vijcima s metalnim
tiplom DN6, a na njih se postavljaju CD-profili. Iznad stropa se postavljaju instalacije. Ako se oblaganje izvodi u
mokrim vorovima, upotrebljavaju se Rigips RBI vlagootporne ploe. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i
gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Koeficijent apsorpcije zvuka: od 0,15 do 0,80

Koeficijent toplinske vodljivosti: = 0,15 0,19 W/(mK)

Otpornost na vlagu: do 75%

Refleksija svjetlosti: 72-80%


Vatrootpornost: F30

Masa: oko 11 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,71 h/m2 (43 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 1,00 m2

Rigistil CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 3,00 m

Rigistil UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Direktan dra za CD-profile Kimmel 2,50 kom

Metalni tipl DN6 za betonske potkrovne grede 2,00 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,40 kom

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 20,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,80 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 4.05.24

Sputeni strop s metalnom CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Sputeni strop izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB debljine 12,5 mm, koje se privruju
Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD-profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva smjera
("rotilj" konstrukcija) i UD-profila 27/28/27, koji se postavljaju po obodu. Profili se za strop mogu privrstiti draima
(distancerima), sidrenim ocjesom ili Nonius ovjesom. Na UD-profile lijepi se traka za zvunu izolaciju. Razmak CD-
profila na koje se privruju ploe je 50 cm, a razmak izmeu noseih CD-profila je 100 cm. Za krino povezivanje
CD-profila koriste se krine spojnice. CD-profili se produuju profilnom spojnicom. Ako se stropovi izvode u mokrim
vorovima, upotrebljavaju se Rigips vlagootporne RBI ploe. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju
Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: do 8 dB

Protupoarna zatita: F30-A za RF ploe 2x12,5 mm

Masa: oko 14 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,71 h/m2 (43 min/m2)

Opcije: dilatacijske spojnice 0,3 h (18 min)

ugradnja svjetiljki 0,916 h (55 min)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 1,00 m2


Rigistil CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 3,00 m

Rigistil UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CD-vjealica 2,00 kom

Ovjes 250 mm 2,00 kom

Metalni tipl DN6 za betonske potkrovne grede 2,00 kom

Krina spojnica za CD-profile (dvostruka) 2,50 kom

Nastavak za CD-profile (spojnica) 0,50 kom

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 16,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,80 m

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 0,80 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 4.05.24

Sputeni strop s Rigistil metalnom potkonstrukcijom u istoj ravnini i s Rigips ploama RB 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Sputeni strop izvodi se s Rigistil potkonstrukcijom u istoj ravnini i s Rigips ploama RB debljine 12,5 mm, koje se
privruju Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od Rigistil C-profila 18/45/18 mm, koji se postavljaju u
jednom smjeru i Rigistil U- profila 20/20/30 mm. Profili se direktno privruju pomou vjealica, a visina sputanja je
od 14 cm do 2 m. Na Rigistil U-profile lijepi se traka za zvunu izolaciju. Rigistil C-profili se produuju profilnom
spojnicom GL3. Iznad stropa postavljaju se instalacije. Ako se stropovi izvode u mokrim vorovima, upotrebljavaju se
Rigips vlagootporne RBI ploe. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje
spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: do 8 dB

Protupoarna zatita: F30-A za RF ploe

Masa: oko 11 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,82 h/m2 (49 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips Pro gipskartonske ploe RB 12,5 mm 1,00 m2

Rigistil sidrena vjealica s oprugom 3,00 kom

Rigistil U-profil 20/20/30 mm debljine 0,6 mm 1,00 m

Rigistil C-profil 18/45/18 mm debljine 0,6 mm 2,50 m

Rigips GL3 nastavak C-profila (spojnica) 0,50 kom


Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 14,00 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 1,50 kom

Metalni tipl DN6 za betonske potkrovne grede 3,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,70 m

Ovjes 250 mm 3,00 kom

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 4.60.03

Riflex sputeni luni strop s metalnom CD/UD potkonstrukcijom, obloenom jednoslojnim Riflex savitljivim
ploama 6 mm

TENDERSKI OPIS

Riflex sputeni luni strop izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i jednoslojnim Riflex ploama debljine 6 mm, koje se
privruju Rigips strojnim vijcima. Riflex ploe se mogu savijati do polumjera od 60 cm. Potkonstrukcija se sastoji
od CD-profila 27/60/27 mm, po duini u razmacima od 30 cm, kao i savitljivih C-profila, popreno u razmacima od
100 cm. Kao savitljivi profili mogu se koristiti CD-profili, urezani na svakih 10-15 cm ili ve gotovi urezani profili. Strop
i zid vezuju se UD-profilom 27/28/27 mm ne koje se lijepi traka za zvunu izolaciju. Profili se na strop privruju
vjealicama. Za krino povezivanje CD-profila koriste se krine spojnice. CD-profili se produuju profilnom spojnicom.
Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Masa: oko 10,5 kg/m2

NORMATIVI RADA

jednostruko oblaganje Riflex ploom 1,0 h/m2(60 min/m2)

dvostruko oblaganje Riflex ploom 1,5 h/m 2(90 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Riflex savitljive ploe 6 mm 1,00 m2

Rigips CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 3,40 m

Rigips UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,90 m

Nonius sidrena vjealica za CD-profil 1,80 kom

Nonius ovjes 24 cm za beton 1,80 kom

Metalni tipl DN6 za betonske potkrovne grede 1,80 kom

Krina spojnica za CD-profile (dvostruka) 3,00 kom

Nastavak za CD-profile (spojnica) 0,30 kom

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 20,00 kom


Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Masa za fugiranje spojeva Vario 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,70 m

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 0,90 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 4.05.50

Rigiton stropovi za apsorpciju zvuka

Perforirani R = 8 mm

Perforirani R = 12 i 20 mm

Perforirani R = 8, 15 i 20 mm "Zvjezdano nebo"

TENDERSKI OPIS

Rigiton sputeni strop izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i specijalnim perforiranim ploama za apsorpciju zvuka
debljine 12,5 mm. Ploe se privruju Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD-profila 27/60/27 mm,
koji se postavljaju u dva smjera ("rotilj" konstrukcija) i UD-profila 27/28/27 mm, koji se postavljaju po obodu. Profili
se na strop mogu privrstiti draima promjenljivog obujma (distancerima), sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom. Na
obodne UD-profile lijepi se traka za zvunu izolaciju. Za krino povezivanje CD-profila koriste se krine spojnice. CD-
profili se produuju profilnom spojnicom. Ploe se montiraju tako da fuge ine kri. Perforacije se moraju poklopiti na
spojevima ploa. Spojevi ploa se formiraju lijepljenjem eonih rubova bez ispunjavanja i omatanja.

KARAKTERISTIKE

Koeficijent apsorpcije zvuka iskazan u grafikonu registra 4.07.00 Planen und Bauen

Masa: oko 14 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,05 h/m2 (63 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigiton perforirana ploa 1,00 m2

Rigips CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 4,00 m

Rigips UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CD-vjealica 2,00 kom

Ovjes 250 mm 2,00 kom

Metalni tipl DN6 za betonske potkrovne grede 2,00 kom

Krina spojnica za CD-profile (dvostruka) 3,00 kom

Nastavak za CD-profile (spojnica) 0,50 kom

Vijci za Rigiton ploe SN 3,5x30 mm 20,00 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom


Ljepilo 63 za eono lijepljenje ploa 0,10 kg

Masa za fugiranje spojeva Vario 0,15 kg

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 0,80 m

Savjet: za montau treba koristiti drae promjenljivog smjera (distancere) za spojnice i kartue za ubrizgavanje
mase.

Rigips sustav 4.07.21

Gyptone Big Quattro, stropovi za apsorpciju zvuka sa CD/UD potkonstrukcijom i s Gyptone Big Quattro 41
perforiranim ploama

TENDERSKI OPIS

Sputeni strop izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i s Gyptone Big Quattro 41 perforiranim ploama od gipsa
dimenzija 2400x1200x12,5 mm. Ploe se privruju Rigips strojnim vijcima u razmaku od 17 cm. Fuge kod spojeva
ine kri. Potkonstrukcija se sastoji od CD-profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva smjera ("rotilj" konstrukcija)
i UD-profila 27/28/27 mm, koji se postavljaju po obodu. Razmak izmeu CD-profila je 30 cm. Profili se na strop mogu
privrstiti draima promjenljivog obujma (distancerima), sidrenim ovjesom ili Nonius ovjesom. Na UD-profile lijepi se
traka za zvunu izolaciju. Za krino povezivanje CD-profila koriste se krine spojnice. CD-profili se produuju
profilnom spojnicom. Spojevi prvog i drugog sloja gipskartonskih ploa su pomaknuti. Spojevi ploa se ispunjavaju,
omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Koeficijent apsorpcije zvuka: W = 0,7

Klasa gorivosti: M1

Otpornost na vlagu: do 70%

Normalizirana zvuna izoliranost: Dn = 36 dB

Vatrootpornost: F30

Proizvodi su ekoloki

Masa: oko 11,6 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,85 h/m2 (51 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Gyptone Big Quattro 41 1,00 m2

Rigips CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 4,00 m

Rigips UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CD-vjealica 2,00 kom

Ovjes 250 mm 2,00 kom

Metalni tipl DN6 za betonske potkrovne grede 20,00 kom

Krina spojnica za CD-profile (dvostruka) 3,00 kom

Nastavak za CD-profile (spojnica) 0,50 kom


Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 20,00 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,30 kg

Traka za staklenim predivom* 1,70 m

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 0,90 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 4.07.30

Casoprano sputeni stropovi rastera 60x60 cm od gipskartonskih ploa

TENDERSKI OPIS

Casoprano sputeni stropovi sastoje se od dekorativne ploe od prirodnog gipsa, dimenzija 60x60 cm i metalne
potkonstrukcije. Potkonstrukciju ine T-profili (glavni T-profil 370 cm, popreni T-profil 120 cm, popreni T-profil od 60
cm), L-obodni profili, kao i sidrene vjealice za privrivanje na stropnu konstrukciju. Ugradnja se obavlja umetanjem
Casoprano ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi mogu biti vidljivi A24 mm i uputeni E15 i E24
mm. Raster sputeni stropovi koriste se radi pristupa instalacijama, koje se nalaze iznad ploa, i to jednostavnom
demontaom. Casoprano sputeni stropovi su: ekoloki, vatrootporni 30 minuta (F30), vlagootporni (mogu se brisati
vlanom krpom i bojiti), nedeformirajui, dobri su zvuni izolatori, s odlinom refleksijom svjetlosti.

KARAKTERISTIKE

Koeficijent apsorpcije zvuka: 0,15

Koeficijent toplinske vodljivosti: = 0,15-0,19 W/(mK)

Otpornost na vlagu: do 90%

Refleksija svjetlosti: 85%

Vatrootpornost: F30

Masa: oko 10 kg/m2

Proizvodi su ekoloki

NORMATIVI RADA 0,42 h/m2 (25 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Casoprano Casostar A 1,00 m2

T-glavni profil 24x3700 mm 0,83 m

T-popreni profil 24x600 mm 1,50 kom

T-popreni profil 24x1200 mm 1,38 kom

Kutni profil 21x21 mm 0,40 m

Vjealica za T-profil 0,70 kom

Ovjes 250 mm 0,70 kom


Metalni tipl DN6 za betonske potkrovne grede 0,70 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Ukruiva (opruga) za rubne ploe 0,60 kom

Rigips sustav 4.07.80

Casoprano sputeni stropovi rastera 60x60 cm za idealnu apsorpciju i akustiku (spojevi A24)

TENDERSKI OPIS

Casoprano sputeni stropovi sastoje se od dekorativne ploe od prirodnog gipsa, dimenzija 60x60 cm i metalne
potkonstrukcije. Potkonstrukciju ine T-profili (glavni T-profil 370 cm, popreni T-profil 120 cm, popreni T-profil od 60
cm), L-obodni profili, kao i sidrene vjealice za privrivanje na stropnu konstrukciju. Ugradnja se obavlja umetanjem
Casoprano ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Raster sputeni stropovi koriste se radi pristupa
instalacijama, koje se nalaze iznad ploa, i to jednostavnom demontaom. Casoprano stropovi omoguuju stvaranje
idealne akustike izbalansiranosti i potpuno razgovijetnog zvuka u prostoriji, kombinacijom Casoforte (Casoalto)
ploa za refleksiju u sredini prostorije i Casovoice (Casonova) ploa za apsorpciju zvuka, po obodu prostorije.
Casoprano sputeni stropovi su: ekoloki, vatrootporni 30 minuta (F30), vlagootporni (mogu se brisati vlanom krpom
i bojiti), nedeformirajui, dobri su zvuni izolatori, s odlinom refleksijom svjetlosti.

KARAKTERISTIKE

Koeficijent apsorpcije zvuka: 0,55-0,65

Koeficijent toplinske vodljivosti: = 0,15-0,19 W/(mK)

Otpornost na vlagu: do 90%

Refleksija svjetlosti: 88%

Vatrootpornost: F30

Masa: oko 10 kg/m2

Proizvodi su ekoloki

NORMATIVI RADA 0,42 h/m2 (25 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Casoprano Casovoice A24 1,00 m2

T-glavni profil 24x3700 mm 0,83 m

T-popreni profil 24x600 mm 1,50 kom

T-popreni profil 24x1200 mm 1,38 kom

Kutni profil 21x21 mm 0,40 m

Vjealica za T-profil 0,70 kom

Ovjes 250 mm 0,70 kom

Metalni tipl DN6 za betonske potkrovne grede 0,70 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Ukruiva (opruga) za rubne ploe 0,60 kom


Rigips sustav 4.07.41

Gyptone sputeni stropovi rastera 60x60 cm za apsorpciju zvuka (spojevi A24, E15 i D1)

TENDERSKI OPIS

Sputeni stropovi Gyptone sastoje se od dekorativne ploe od prirodnog gipsa, dimenzija 60x60 cm i metalne
potkonstrukcije. Ploe su specijalno smiljene za apsorpciju zvuka, a na poleini ploa je nalijepljen filc koji upija
zvuk. Potkonstrukciju ine T-profili (glavni T-profil 370 cm, popreni T-profil 120 cm, popreni T-profil od 60 cm), L-
obodni profili, kao i sidrene vjealice za privrivanje na stropnu konstrukciju. Ugradnja se obavlja umetanjem
Gyptane ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm. Spojevi su vidljivi A24, skriveni D1 ili uputeni E15. Raster
sputeni stropovi koriste se radi pristupa instalacijama, koje se nalaze iznad ploa, i to jednostavnom demontaom.
Gyptone ploe imaju vrhunsku obradu i dizajn i predstavljaju vrhunsku kvalitetu. Gyptone sputeni stropovi su:
ekoloki, vatrootporni 30 minuta (F30), vlagootporni (mogu se brisati vlanom krpom i bojiti), nedeformirajui, dobri su
zvuni izolatori, s odlinom refleksijom svjetlosti.

KARAKTERISTIKE

Koeficijent apsorpcije zvuka: 0,15 do 0,80

Koeficijent toplinske vodljivosti: = 0,15-0,19 W/(mK)

Otpornost na vlagu: do 75%

Refleksija svjetlosti: 72-80%

Vatrootpornost: F30

Masa: oko 11 kg/m2

NORMATIVI RADA A24, E15 0,42 h/m2 (25 min/m2)

D1 0,5 h/m2 (30 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Spoj D1 Spoj A24 Spoj E15

Gyptone Quattro 20 1,00 1,00 1,00 m2

T-glavni profil 24 cm 1,66 0,83 0,83 m

T-popreni profil 60 cm 1,38 1,38 kom

T-popreni profil 120 cm 1,66 1,66 kom

Popreni profil za D-spoj 1,84 kom

Kutni profil 21x21 mm (3 m) 0,40 0,40 0,40 m

Vjealica za T-profil 1,20 0,83 0,83 kom

Ovjes 250 mm 0,83 0,83 0,83 kom

Metalni tipl DN6 za betonske potkrovne grede 1,20 0,70 0,70 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 2,50 2,50 kom

Ukruiva (opruga) za rubne ploe 0,60 0,60 0,60 kom

Rigips sustav 4.07.50


Gyprex sputeni stropovi rastera 60x60 cm obloeni folijom za prostore s velikom vlagom

TENDERSKI OPIS

Sputeni stropovi Gyprex sastoje se od dekorativne ploe od prirodnog gipsa, dimenzija 60x60 cm i metalne
potkonstrukcije. Ploe su obloene vodonepropusnom folijom i koriste se za montau u prostorijama s poveanom
vlanou (kupaonice, kuhine, sanitarne prostorije...). Potkonstrukciju ine T-profili (glavni T-profil 370 cm, popreni
T-profil 120 cm, popreni T-profil od 60 cm), L-obodni profili, kao i sidrene vjealice za privrivanje na stropnu
konstrukciju. Ugradnja se obavlja umetanjem Gyprex ploa u "rotilj" potkonstrukciju rastera 60x60 cm ili 60x120 cm.
Spojevi mogu biti vidljivi A24 mm i uputeni E15 ili E24 mm kao i skriveni D1 gdje se ploe dodiruju. Raster sputeni
stropovi koriste se radi pristupa instalacijama, koje se nalaze iznad ploa, i to jednostavnom demontaom. Gyprex
sputeni stropovi su: ekoloki, vatrootporni 30 minuta (F30), vlagootporni (mogu se brisati vlanom krpom i bojiti),
nedeformirajui, dobri su zvuni izolatori, s odlinom refleksijom svjetlosti.

KARAKTERISTIKE

Koeficijent apsorpcije zvuka: 0,15

Koeficijent toplinske vodljivosti: = 0,15-0,19 W/(mK)

Otpornost na vlagu: do 90%

Refleksija svjetlosti: 80%

Vatrootpornost: F30

Masa: oko 10 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,42 h/m2 (25 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Gyprex Alba A24 1,00 m2

T-glavni profil 24 mm 0,83 m

T-popreni profil 60 cm 1,50 kom

T-popreni profil 120 cm 1,38 kom

Kutni profil 21x21 mm 0,40 m

Vjealica za T-profil 0,70 kom

Ovjes 250 mm 0,70 kom

Metalni tipl DN6 za betonske potkrovne grede 0,70 kom

Vijci s plastinim tiplom 6/40 mm 2,50 kom

Ukruiva (opruga) za rubne ploe 0,60 kom

Rigips sustav 4.07.41

Rigiplan suhi estrih bez izolacije s ploama u dva sloja 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Suhi estrih sastoji se od dva sloja specijalnih gipskartonskih ploa Rigiplan, debljine 12,5 mm dimenzija 60x200 cm.
Rigiplan suhi estrih se postavlja na neobraene ravne podove ili suhe nasipe. Na podlogu se postavlja PVC folija ili
natron papir. Ako je podloga neravna, koristi se Thermo-Plan granulat za izravnavanje. Po obodu se postavlja traka
za zvunu izolaciju irine 10 cm. Prvi sloj ploa nanosi se u jednom smjeru i premazuje ljepilom, a onda se popreno
postavlja drugi sloj ploa. Spojevi ploa se ne gletaju, ve se sastavljaju eonim nalijeganjem rubova. Trai li se
poveana vrstoa, koristiti Rigiplan zavrni premaz.

KARAKTERISTIKE

Vatrootpornost: F30

Otpor prolazu topline: 0,11 (m2/K)/W

Masa: oko 26 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,37 h/m2 (17 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigiplan suhi estrih 12,5 mm 2,00 m2

Ljepilo za suhi estrih 0,50 kg

Rigips zvunoizolacijska obodna traka irine 5 mm/10 cm 0,90 m

Opcija: Thermo-Plan sloj za izravnavanje povrine 1,85 kg/m2/cm

Rigips sustav 7.10.00

Rigiplan suhi estrih s termoizolacijom od 1 cm mineralne vune i s dva sloja ploa debljine 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Suhi estrih sastoji se od dva sloja specijalnih gipskartonskih ploa dimenzija 60x200 cm: Rigiplan MF s kairanim
slojem mineralne vune i Rigiplan bez vune. Termoizolacija je debljine 10 mm, debljina Rigiplan ploe 12,5 mm, a
ukupna debljina estriha je 35 mm. Rigiplan suhi estrih se postavlja na neobraene ravne podove ili suhe nasipe. Na
podlogu se postavlja PVC folija ili natron papir. Ako je podloga neravna, koristi se Thermo-Plan granulat za
izravnavanje. Po obodu se postavlja traka za zvunu izolaciju irine 10 cm. Prvi sloj ploa nanosi se u jednom smjeru
i premazuje ljepilom, a onda se popreno postavlja drugi sloj ploa. Spojevi ploa se ne gletaju, ve se sastavljaju
eonim nalijeganjem rubova. Trai li se poveana vrstoa, koristiti Rigiplan zavrni premaz.

KARAKTERISTIKE

Poboljanje izolacije od zvunog udara: 22 dB

Vatrootpornost: F90

Otpor prolazu topline: 0,36 (m2/K)/W

Masa: oko 27 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,37 h/m2 (22 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigiplan suhi estrih 12,5 mm kairan mineralnom vunom 1,00 m2

Rigiplan suhi estrih 12,5 mm 1,00 m2

Ljepilo za suhi estrih 0,50 kg

Rigips zvunoizolacijska obodna traka irine 5 mm/10 cm 0,90 m

Opcija: Thermo-Plan sloj za izravnavanje povrine 1,85 kg/m2/cm

Rigips sustav 7.10.00


Rigiplan suhi estrih s termoizolacijom od 2 cm stiropora i s dva sloja ploa debljine 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Suhi estrih s termoizolacijom sastoji se od dva sloja specijalnih gipskartonskih ploa dimenzija 60x200 cm: Rigiplan
PS kairan slojem stiropora i Rigiplan bez stiropora. Termoizolacija je debljine 20 mm, debljina Rigiplan ploe 12,5
mm, a ukupna debljina estriha je 45 mm. Rigiplan suhi estrih postavlja se na neobraene ravne podove ili suhe
nasipe. Na podlogu se postavlja PVC folija ili natron papir. Ako je podloga neravna, koristi se Thermo-Plan granulat
za izravnavanje. Po obodu se postavlja traka za zvunu izolaciju irine 10 cm. Prvi sloj ploa nanosi se u jednom
smjeru i premazuje ljepilom, a onda se popreno postavlja drugi sloj ploa. Spojevi ploa se ne gletaju, ve se
sastavljaju eonim nalijeganjem rubova. Trai li se poveana vrstoa, koristiti Rigiplan zavrni premaz.

KARAKTERISTIKE

Poboljanje izolacije od zvunog udara: 17 dB

Vatrootpornost: F30

Otpor prolazu topline: 0,61 (m2/K)/W

Masa: oko 26,4 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,37 h/m2 (22 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigiplan suhi estrih 12,5 mm kairan stiroporom 1,00 m2

Rigiplan suhi estrih 12,5 mm 1,00 m2

Ljepilo za suhi estrih 0,50 kg

Rigips zvunoizolacijska obodna traka irine 5 mm/10 cm 0,90 m

Opcija: Thermo-Plan sloj za izravnavanje povrine 1,85 kg/m2/cm

Rigips sustav 7.10.00

Protupoarni F90 sputeni strop (odozdo), za betonske konstrukcije (popravljanje vatrootpornosti sirovog
stropa), s metalnom CD/UD potkonstrukcijom i s vatrootpornom RF ploom 15 mm.

- Pojaanje vatrootpornosti betonskog stropa SA 60 minuta NA 90 minuta po DIN normi.

TENDERSKI OPIS

Protupoarni F90 sputeni strop (90 minuta vatrootpornosti), predvien za betonske meukatne konstrukcije, izvodi
se sa CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips vatrootpornim RF ploama debljine 15 mm, koje se privruju Rigips
strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD-profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva smjera ("rotilj"
konstrukcija) i UD-profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. Profili se na strop privruju Nonius ovjesom.
Minimalna visina vjealice je 8 cm. Razmak CD-profila na koje se uvru ploe je 40 cm, a razmak izmeu noseih
CD-profila je 85 cm. Na UD-profile lijepi se traka za zvunu izolaciju. Za krino povezivanje CD-profila koriste se
krine spojnice. CD-profili se krino produuju profilnom spojnicom. Ako se stropovi izvode u mokrim vorovima,
upotrebljavaju se Rigips RFI vatrootporne-vlagootporne ploe. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju
Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Protupoarna zatita: F90

Masa: oko 17 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,73 h/m2 (44 min/m2)


SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips vatrootporne RF ploe 15 mm 1,00 m2

Rigips CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 4,00 m

Nonius vjealica za CD-profil 2,20 kom

Nonius ovjes 24 cm za beton 2,20 kom

Metalni tipl KKM za betonske potkrovne grede 2,20 kom

Krina spojnica vlagootporna za CD-profile (dvostruka) 2,50 kom

Nastavak za CD-profile (spojnica) 0,50 kom

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 16,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Vario 0,30 kg

Traka sa staklenim predivom* 0,80 m

Rigips UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 0,80 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 4.40.20

Protupoarni F90 sputeni strop (odozdo i odozgo), s metalnom CD/UD potkonstrukcijom, Nonius
vjealicama i s dva sloja vatrootpornih RF ploa 20 mm

TENDERSKI OPIS

Protupoarni F90 sputeni strop (90 minuta vatrootpornosti), neovisno o tipu meukatne konstrukcije, izvodi se sa
CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips vatrootpornim RF ploama debljine 20 mm, koje se privruju Rigips strojnim
vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD-profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva smjera ("rotilj" konstrukcija) i
UD-profila 27/28/27 mm koji se postavljaju po obodu. Profili se na strop privruju Nonius ovjesom. Minimalna visina
vjealice je 8 cm. Razmak CD-profila na koje se uvru ploe je 40 cm, a razmak izmeu noseih CD-profila je 85 cm.
Na spojevima UD-profila s obodnim zidovima postavlja se traka za zvunu izolaciju od mineralne vune. Za krino
povezivanje CD-profila koriste se krine spojnice. CD-profili se krino produuju profilnom spojnicom. Ako se stropovi
izvode u mokrim vorovima, upotrebljavaju se kombinirane Rigips RFI vatrootporne-vlagootporne ploe. Spojevi
ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva. Meuprostor se popunjava Isover
mineralnom vunom.

KARAKTERISTIKE

Protupoarna zatita: F90-B

Masa: oko 46 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,13 h/m2 (68 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips vatrootporne RF ploe 20 mm 2,00 m2

Rigips CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 4,00 m


Nonius vjealica za CD-profil 2,20 kom

Nonius ovjes 24 cm za beton 2,20 kom

Vijak s metalnim tiplom DN6 2,20 kom

Krina spojnica za CD-profile (dvostruka) 3,50 kom

Nastavak za CD-profile (spojnica) 0,50 kom

Vijci 212/35 mm za ploe i 0,6 mm profile 16,00 kom

Vijci 2121/55 mm za ploe i 0,6 mm profile 16,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Vario 0,50 kg

Traka sa staklenim predivom 1,50 m

Rigips UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 0,80 m

Isover mineralna vuna 80 mm (40 kg/m3) 1,00 m2

Rigips sustav 4.11.22

Protupoarni F120 sputeni strop, s metalnom CD/UD potkonstrukcijom i sa 3 sloja Riflex ploa 10 mm

TENDERSKI OPIS

Protupoarni sputeni strop F120 (120 minuta vatrootpornosti), izvodi se sa CD/UD potkonstrukcijom i sa 3 sloja
Riflex ploa debljine 10 mm, koje se privruju Rigips strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD-profila
27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva smjera ("rotilj" konstrukcija) i UD-profila 27/28/27 mm, koji se postavljaju po
obodu. Profili se na strop privruju Nonius ovjesom. Na spojevima UD-profila s obodnim zidovima postavlja se
traka za zvunu izolaciju od mineralne vune. Za krino povezivanje CD-profila koriste se krine spojnice. CD-profili se
krino produuju profilnom spojnicom. Spojevi prvoga, drugog i treeg sloja Riflex ploa su pomaknuti. Spojevi ploa
se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Protupoarna zatita: F120

Masa: oko 38 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,84 h/m2 (110 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Riflex ploe 10 mm 3,00 m2

Rigips CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 3,00 m

Rigips UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,90 m

Rigips Nonius vjealica za CD-profil 1,60 kom

Nonius ovjes 24 cm za beton 1,60 kom

Metalnim tipl DN6 za betonske potkrovne grede 1,60 kom


Krina spojnica za CD-profile (dvostruka) 2,70 kom

Nastavak za CD-profile (spojnica) 0,25 kom

Rigips vijci 35 mm 20,00 kom

Rigips vijci 45 mm 20,00 kom

Rigips vijci 55 mm 20,00 kom

Vijak s metalnim tiplom DN6 1,60 kom

Vatrootporna masa za ispunjavanje Ridurit 0,90 kg

Traka za staklenim predivom 0,90 m

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 0,90 m

Protupoarno F30, F60 i F90 oblaganje potkrovlja, s metalnom CD/UD potkonstrukcijom i sa 1-3 sloja Rigips
vatrootpornih RF ploa 15 mm

TENDERSKI OPIS

Protupoarno F30, F60 i F90 oblaganje potkrovlja (30, 60 i 90 minuta vatrootpornosti), izvodi se sa CD/UD
potkonstrukcijom i sa 1-3 sloja vatrootpornih ploa debljine 15 mm, koje se privruju Rigips strojnim vijcima.
Potkonstrukcija se sastoji od CD-profila 27/60/27 mm i UD-profila 27/28/27 mm. Profili se privruju draima
promjenljivog obujma (distancerima). Na UD-profile lijepi se traka za zvunu izolaciju. CD-profili se nastavljaju
pomou profilne spojnice. Za toplinsku i zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. Spojevi prvoga,
drugog i treeg sloja Rigips vatrootpornih ploa imaju pomak. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju
Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Protupoarna zatita: F30, F60 i F90

Masa: oko 34 kg/m2 (za F30)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

F30 F60 F90

Rigips vatrootporne RF ploe 15 mm 1,00 m2 2,00 m2 3,00 m2

Rigips CD-profil 27/60/27 mm debljine 0,6 mm 2,50 m 2,50 m 2,50 m

Rigips CD (distancer) 3-6 cm (potkovica) 3,00 kom 3,00 kom 3,00 kom

Vijci 4x40 mm za drvene grede 6,00 kom 6,00 kom 6,00 kom

Vijci 421/9,5 mm za profile 6,00 kom 6,00 kom 6,00 kom

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 25,00 kom 10,00 kom 10,00 kom

Vijci 212/45 mm za ploe i 0,6 mm profile 16,00 kom 16,00 kom

Vijci 212/55 mm za ploe i 0,6 mm profile 16,00 kom

Nastavak za CD-profile (spojnica) 0,50 kom 0,50 kom 0,50 kom

Masa za fugiranje spojeva Super (vrea od 5 kg) 0,30 kg 0,50 kg 0,70 kg


Traka sa staklenim predivom 0,80 m 0,80 m 0,80 m

Rigips UD-profil 27/28/27 mm debljine 0,6 mm 0,50 m 0,50 m 0,50 m

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 30 mm 0,50 m 0,50 m 0,50 m

Isover mineralna vuna 30 cm 1,00 m2 1,00 m2 1,00 m2

Folija parna brana 1,10 m2 1,10 m2 1,10 m2

NORMATIVI RADA 0,85 h/m2 1,02 h/m2 1,20 h/m2

(51 min/m2) (1 min/m2) (72 min/m2)

Rigips sustav 4.70.13

Protupoarno F30 oblaganje trapezastoga krovnog lima vatrootpornim Ridurit ploama 20 mm

TENDERSKI OPIS

Protupoarno F30 oblaganje trapezastoga krovnog lima Ridurit ploama 20 mm izvodi se tako da se ploe privrste
vijcima duine 45 mm, a spojevi ispune i obrade Vario masom.

KARAKTERISTIKE

Protupoarna zatita: F30

Masa: oko 20 kg/m2 (za F30)

NORMATIVI RADA 0,3 h/m2 (18 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Ridurit vatrootporne ploe 20 mm 1,00 m2

Ridurit masa 0,30 kg

Ridurit vijci 45 mm 20,00 kom

Protupoarno F60 oblaganje trapezastoga krovnog lima s dva sloja vatrootpornih Ridurit ploa 15 mm

TENDERSKI OPIS

Protupoarno F60 oblaganje trapezastoga krovnog lima s dva sloja Ridurit ploa 15 mm izvodi se tako da se ploe
privrste vijcima duljine 45 mm, a spojevi ispune i obrade Vario masom.

KARAKTERISTIKE

Protupoarna zatita: F60

Masa: oko 30 kg/m2 (za F30)

NORMATIVI RADA 0,58 h/m2 (35 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Ridurit vatrootporne ploe 15 mm 2,00 m2


Ridurit masa 0,60 kg

Ridurit vijci 45 mm 40,00 kom

Protupoarno F90 oblaganje trapezastoga krovnog lima s dva sloja vatrootpornih Ridurit ploa 20 mm

TENDERSKI OPIS

Protupoarno F90 oblaganje trapezastoga krovnog lima s dva sloja Ridurit ploa 20 mm (ili 20+15 mm) izvodi se tako
da se ploe privrste vijcima duljine 45 mm i 55 mm, a spojevi ispune i obrade Vario masom.

KARAKTERISTIKE

Protupoarna zatita: F90

Masa: oko 50 kg/m2 (za F30)

NORMATIVI RADA 1,16 h/m2 (70 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Ridurit vatrootporne ploe 20 mm 2,00 m2

Ridurit masa 0,60 kg

Ridurit vijci 45 mm 20,00 kom

Ridurit vijci 55 mm 20,00 kom

Protupoarni F30 pregradni zidovi tipa 75/100 mm, s metalnom potkonstrukcijom, jednoslojno obloenom
Rigips vatrootpornim RF ploama 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Rigips protupoarni pregradni zid 75/100 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije debljine 75 mm i obostrane
obloge od Rigips vatrootpornih RF ploa debljine 12,5 mm. Horizontalni Rigips zidni profili UW 75 oblau se trakom
za zvunu izolaciju i privruju za pod i za strop vijcima s plastinim tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75
umetnu se izmeu UW-profila u razmacima od 60 cm. Za toplinsku izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna.
Ako se pregrade izvode u mokrim vorovima, treba upotrijebiti kombinirane vatrootporne i impregnirane RFI ploe.
uplji prostor izmeu ploa slui za postavljanje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za
elektroradove koriste se Rigips razvodne kutije. Vanjski kutovi mogu se ojaati Ultra flex trakom ili kutnim zatitnim
profilom. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: RWR = 47 dB

Protupoarna zatita: klasa F30-A

Maksimalna visina zida: 4,00 m

Debljina zida: 10 cm

Masa: oko 26 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,85 h/m2 (51 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2


Rigips vatrootporne RF ploe 12,5 mm 2,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 70 mm 1,30 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 0,60 kg

Traka sa staklenim predivom 1,60 m

Vatrootporni vijci DN6 2,50 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

Rigips sustav 3.40.02F

Protupoarni F90 pregradni zidovi tipa 75/125 mm, s metalnom potkonstrukcijom, dvoslojno obloenom
Rigips vatrootpornim RF gipskartonskim ploama 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Rigips protupoarni pregradni zid 75/125 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije irine 75 mm i obostrane,
dvoslojne obloge od Rigips vatrootpornih RF ploa debljine 12,5 mm. Ukupna debljina zida je 125 mm. Horizontalni
Rigips zidni profili UW 75 oblau se trakom za zvunu izolaciju i privruju za pod i za strop vijcima s plastinim
tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se izmeu UW-profila u razmacima od 60 cm. Za zatitu od
poara, toplinsku i zvunu izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. Ako se pregrade izvode u mokrim
vorovima, upotrebljavaju se kombinirane Rigips RFI vatrootporne-vlagootporne ploe. uplji prostor izmeu ploa
slui za postavljanje instalacija i ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove koriste se Rigips razvodne
kutije. Vanjski kutovi mogu se ojaati aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra flex trakom. Spojevi ploa se
ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: RWR = 53-55 dB

Protupoarna zatita: klasa F90-A (sa 5 cm Isover Protect BSP mineralne vune)

Maksimalna visina zida: 4,25 m (3,75 m kole, sale...)

Debljina zida: 125 mm

Masa: oko 50 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,17 h/m2 (70 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips vatrootporne RF ploe 12,5 mm 4,00 m2

Samoljepljiva traka za zvunu izolaciju 70 mm 1,30 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 2,00 m


Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 13,00 kom

Vijci 212/35 mm za ploe i 0,6 mm profile 26,00 kom

Masa za fugiranje spojeva Super 1,60 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,60 m

Vatrootporni vijci DN6 2,50 kom

Isover mineralna vuna 50 mm 1,00 m2

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.40.05F

Protupoarni F90 pregradni zidovi visine do 9 m, s metalnom CW/UW potkonstrukcijom, jednoslojno


obloenom vatrootpornim "Die Dicke"ploama 25 mm

TENDERSKI OPIS

Rigips protupoarni pregradni zid sastoji se od metalne potkonstrukcije, s podnim i stropnim UW-profilima u koje su
postavljeni vertikalni CW-profili u razmacima od 30 cm i obloge od jednog sloja Rigips vatrootpornih ploa "Die Dicke"
debljine 25 mm. Sloj Rigips ploa, otpornih na poar, privruje se Ridurit vijcima duine 35 mm, uvrtanjem u
vertikalne UW-nosae u razmacima od 25 cm. Svi spojevi izmeu ploa, kao i rubovi prema prikljunim zidovima,
prekrivaju se trakom od staklenog prediva, uz premaz Ridurit mase za ispunu spojeva. Ploe se preklapaju s
najmanjim razmakom horizontalnih spojeva od 30 cm po vertikali. Kada su zidovi nii od 5 m, CD-profili se produuju
tako da se napravi preklop s komadom UW-profila u duini od najmanje 1 m. Kada su zidovi vii od 5 m, CW-profili se
produuju tako da se napravi preklop s komadom CW-profila u duini od najmanje 1 m.

KARAKTERISTIKE

Vatrootpornost: F90

Visina zida: max. 9,00 m za CW100

Debljina zida: 15 cm za CW100

Masa: oko 50 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,2 h/m2 (72 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips RF vatrootporna ploa "Die Dicke" debljine 12,5 mm 2,00 m2

Rigips UW-horizontalni profil 100 mm debljine 0,6 mm 3,50 m

Rigips CW-horizontalni profil 100 mm debljine 0,6 mm 4,00 m

Filc traka irine 10 cm i debljine 12 mm za zvunu izolaciju 0,60 m

Vijci 35 mm u razmaku 250 mm 32,00 kom

Traka sa staklenim predivom 2,10 kom


Metalni tipl za pod i za strop promjera 6 mm 1,20 kom

Masa Ridurit ili Vario 1,45 kg

Isover mineralna vuna A1 debljine 80 mm za vatrootpornost F90 0,36 kg

Rimano superfina glet-masa 0-3 mm 0,36 kg

Opcija:

UW-profil za preklop kod produenja CW-profila za zid visine 5 m 1,00 m2

CW-profil za preklop kod produenja CW-profila za zid visine 5 m 1,00 m2

Rigips sustav 3.40.09F

Protupoarni F120 pregradni zidovi tipa 75/150 mm, s metalnom potkonstrukcijom, troslojno obloenom
vatrootpornim RF ploama 12,5 mm

TENDERSKI OPIS

Rigips protupoarni pregradni zid 75/100 mm sastoji se od metalne potkonstrukcije debljine 75 mm i obostrane,
troslojne obloge od Rigips vatrootpornih RF ploa debljine 12,5 mm. Ukupna irina zida je 150 mm. Horizontalni
Rigips zidni profili UW 75 oblau se trakom od mineralne vune i privruju za pod i za strop vijcima s plastinim
tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu se izmeu UW-profila u razmacima od 60 cm. Za toplinsku
izolaciju preporuuje se Isover mineralna vuna. Ako se pregrade izvode u mokrim vorovima, treba koristiti
kombinirane vatrootporne i impregnirane RFI ploe. uplji prostor izmeu ploa slui za postavljanje instalacija i
ispunjava se Isover mineralnom vunom. Za elektroradove koriste se Rigips razvodne kutije. Vanjski kutovi mogu se
ojaati Ultra flex trakom ili kutnim zatitnim profilom. Spojevi ploa se ispunjavaju, omataju trakom i gletaju Rigips
masom za fugiranje spojeva.

KARAKTERISTIKE

Zvuna zatita: RWR = 57 dB

Protupoarna zatita: klasa F120

Maksimalna visina zida: 5,00 m

Debljina zida: 15 cm

Masa: oko 75 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,38 h/m2 (83 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rigips vatrootporne RF ploe 12,5 mm 6,00 m2

Traka za zvunu izolaciju od mineralne vune irine 95 mm 0,80 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 0,80 m

Rigips CW-vertikalni zidni profil 75 mm debljine 0,6 mm 2,00 m

Vijci 212/25 mm za ploe i 0,6 mm profile 6,00 kom

Vijci 212/45 mm za ploe i 0,6 mm profile 20,00 kom

Vijci 212/55 mm za ploe i 0,6 mm profile 20,00 kom


Masa za fugiranje spojeva Super 0,60 kg

Traka sa staklenim predivom* 1,80 m

Vatrootporni vijci DN6 2,50 kom

Kamena vuna 50 mm 1,00 m2

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Za F120

Kamena vuna debljine 40 mm i gustoe 40 kg/m3 1,00 m2

Rigips sustav 3.40.10

Pregradni ili aht zidovi otporni na poar F90 obostrano, s metalnom potkonstrukcijom i s dva sloja
vatrootpornih Ridurit ploa 20 mm samo s jedne strane

TENDERSKI OPIS

Protupoarna pregrada se izvodi s CW/UW potkonstrukcijom i s dva sloja Rigips vatrootpornih Ridurit ploa debljine
20 mm, koje se privruju Ridurit strojnim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od Rigips horizontalnih UW-profila i
vertikalnih CW-profila. Ispod UW-profila postavlja se traka za zvunu izolaciju od Isover mineralne vune. U
meuprostor se postavlja Isover mineralna vuna. Vanjski kutovi se tite aluminijskim kutnim zatitnim profilom ili Ultra
flex trakom. Spojevi ploa se omataju i gletaju Ridurit ispunjaem i Rimano 0-3 glet-masom.

KARAKTERISTIKE

Vatrootpornost: F90

Maksimalna visina zida: 3,00-4,25 m

Masa: oko 40 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,83 h/m2 (50 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Ridurit protupoarne ploe 20 mm 2,00 m2

Rigips CW-vertikalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm 1,25 m

Rigips UW-horizontalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm 0,70 m

Vatrootporni vijci DN6 1,33 kom

Rigips vijci 55 mm 26,00 kom

Ridurit vatrootporni ispunja 2,50 kg

Traka za zvunu izolaciju od mineralne vune klase negorivosti A1 irine 12 cm 1,10 m

Traka sa staklenim predivom* 2,00 m

Rimano superfina glet-masa 0-3 mm 0,25 kg

Aluminijski kutni zatitni profil 0,10 m


*
Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Opcija: s profilima CW/UW postiemo visinu 3,5 m, a s profilima CW/UW 100 maksimalnu visinu 4,25 m.

Rigips sustav 3.80.10

Protupoarni aht zidovi F90 obostrano, s metalnom potkonstrukcijom, dvoslojno obloenom Rigips
vatrootpornim ploama "Die Dicke" 25 mm samo s jedne strane

TENDERSKI OPIS

Rigips protupoarni aht zid sastoji se od metalne potkonstrukcije, s podnim i stropnim UW-profilima, u koje su
postavljeni vertikalni CW-profili u razmacima od 100 cm i obloge od dva sloja Rigips vatrootpornih ploa "Die Dicke"
debljine 25 mm s jedne strane. Prvi sloj Rigips ploa, otpornih na poar, privruje se Ridurit vijcima duine 35 mm,
uvrtanjem u vertikalne UW-profile u razmacima od 25 cm. Drugi sloj Rigips vatrootpornih ploa privruje se na prvi
sloj, uvrtanjem Rigips vijaka duine 70 mm na horizontalnom i vertikalnom razmaku od 200 mm. Svi spojevi izmeu
ploa, kao i rubovi prema prikljunim zidovima, prekrivaju se armirajuom trakom od staklenog prediva, uz premaz
Ridurit mase za ispunu spojeva. Prvi i drugi sloj ploa preklapaju se s najmanjim razmakom spojeva od 20 cm po
horizontali i 60 cm po vertikali.

KARAKTERISTIKE

Vatrootpornost: F90

Visina zida: max. 4,25 m za CW75

Debljina zida: 10 cm za CW50 i

12,5 cm za CW75

Masa: oko 53 kg/m2

NORMATIVI RADA 1,2 h/m2 (72 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Ridurit vatrootporne ploe "Die Dicke" 25 mm 2,00 m2

Rigips UW-horizontalni profil 50 mm debljine 0,6 mm 0,70 m

Rigips CW-horizontalni zidni profil 50 mm debljine 0,6 mm 1,25 m

Traka za zvunu izolaciju od mineralne vune klase negorivosti A1 debljine 12 mm 1,10 m

Rigips vijci 35 mm 10,00 kom

Rigips vijci 70 mm 15,00 kom

Traka sa staklenim predivom* 2,10 kom

Metalni tipl DN6 1,30 kom

Ridurit vatrootporna masa za ispunu spojeva 1,35 kg

*Navedena koliina se odnosi na spoj ploa prema bonim zidovima, stropu i podu, kao i na meusobne
spojeve samih ploa.

Rigips sustav 3.80.11

Protupoarni F90 aht zidovi bez potkonstrukcije, samo s dva sloja Ridurit ploa 20 mm (maksimalna duina
zida 2 m)
TENDERSKI OPIS

Rigips protupoarni aht zid sastoji se od metalnih kutnih profila, privrenih vijcima s metalnim tiplom za pod i
zidove, i obloge od dva sloja vatrootpornih ploa debljine 20 mm s jedne strane. Prvi sloj Ridurit ploa, otpornih na
poar, privruje se vijcima duine 35 mm, uvrtanjem u kutne nosae u razmacima od 600 mm. Drugi sloj Ridurit
ploa privruje se na prvi sloj, uvrtanjem vijaka duine 55 mm u horizontalnom i vertikalnom razmaku od 200 mm.
Svi spojevi izmeu ploa, kao i rubovi prema prikljunim zidovima, prekrivaju se armirajuom trakom od staklenog
prediva, uz premaz Ridurit mase za ispunu spojeva. Prvi i drugi sloj ploa preklapaju se s najmanjim razmakom
spojeva od 20 cm po horizontali i 60 cm po vertikali.

KARAKTERISTIKE

Vatrootpornost: F90

Visina zida: max. 5 m

Maximalna duina zida: 2 m

Debljina zida: 40 mm

Masa: oko 39 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,77 h/m2 (46 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Ridurit vatrootporne ploe 20 mm 2,00 m2

L-profil 40x20x1 mm 1,80 m

Traka za zvunu izolaciju od mineralne vune klase negorivosti A1 debljine 12 mm 1,80 m

Rigips vijci 35 mm 15,00 kom

Rigips vijci 55 mm 7,00 kom

Traka sa staklenim predivom 2,10 kom

Metalni tipl DN6 3,60 kom

Ridurit vatrootporna masa za ispunu spojeva 2,50 kg

Rigips sustav 3.80.15

etverostrano protupoarno F30, F60, F90 i F120 oblaganje elinih stupova presjeka I 100 vatrootpornim
Ridurit ploama

etverostrano protupoarno F30, F60, F90 i F120 oblaganje stupa presjeka I 100 izvodi se vatrootpornim Rigips
Ridurit ploama. One se privruju Ridurit vijcima, a ispunjavaju Ridurit vatrootpornom masom za fugiranje spojeva.
Rubovi se ojaavaju kutnim zatitnim profilom.

KARAKTERISTIKE

Vatrootpornost: F30, F60, F90 i F120

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1M2

F30 F60 F90 F120

Ridurit vatrootporne ploe 15 mm 1,00 1,00 2,00 m2


Ridurit vatrootporne ploe 15 mm 2,00 m2

Ridurit vijci 45 mm 24,00 24,00 48,00 48,00 kom

Ridurit vatrootporna masa za fugiranje spojeva 2,50 2,50 2,50 2,50 kg

Aluminijski kutni zatitni profil 4 4 4 4 m

NORMATIVI RADA 0,72 0,72 1,1 1,2 h/m2

Rigips sustav 6.10.11

Trostrano protupoarno F 90 oblaganje I200 elinih grednih nosaa vatrootpornim Ridurit ploama 25 mm

Trostrano protupoarno F90 oblaganje I200 elinoga grednog nosaa izvodi se Rigips Ridurit ploama debljine 25
mm. One se privruju Ridurit vijcima, a ispunjavaju Ridurit masom za fugiranje spojeva. Rubovi se ojaavaju
kutnim zatitnim profilom.

KARAKTERISTIKE

Vatrootpornost: F30, F60, F90, F120 i F 180

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1M2

F30 F60 F90 F120 F180

Ridurit vatrootporne ploe 15 mm 1,00 1,00 m2

Ridurit vatrootporne ploe 20 mm 1,00 1,00 m2

Ridurit vatrootporne ploe 25 mm 1,00 2,00 m2

Ridurit vijci 45 mm 18,00 18,00 18,00 36,00 36,00 kom

Ridurit vatrootporna masa za fugiranje spojeva 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 kg

Aluminijski kutni zatitni profil 3 3 3 3 3 m

L-profil 2 2 2 2 2 m

NORMATIVI RADA 0,65 0,68 0,7 1,1 1,15 h/m2

* Ovisno o rezanju, skeli, visini, pristupu...

Rigips sustav 6.10.21

etverostrano protupoarno I30 oblaganje instalacijskih kanala unutranjeg presjeka 300x150 mm Ridurit
ploom 15 mm

TENDERSKI OPIS

etverostrano protupoarno I30 oblaganje instalacijskih kanala unutranjega poprenog presjeka 300x150 mm
(zatita od poara iznutra), izvodi se s jednim slojem Ridurit ploa debljine 15 mm. Na uzdunim rubovima ploe se
pod pravim kutom spajaju Ridurit vijcima u razmacima od 20 cm. Kablovi se polau preko poprenih Ridurit traka,
poloenih na dno kanala u razmacima od 60 cm. Ove trake obvezno prekrivaju sve spojeve na dnu kanala. Kanal
prolazi kroz zidove, a na mjestima prodora otvori su zabrtvljeni kamenom vunom. Po potrebi koristiti "krge" za
hlaenje kanala.

KARAKTERISTIKE

Vatrootpornost: I30
Masa: oko 40 kg/m2

Maksimalna otpornost: I120 (2x25mm Ridurit)

NORMATIVI RADA 1,00 h/m2 (60 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Ridurit vatrootporna ploa 15 mm 1,00 m2

Ridurit vijci 45 mm 24 kom

Ridurit vatrootporna masa za fugiranje spojeva 2,50 kg

Rigips sustav 6.85.10

etverostrano protupoarno oblaganje instalacijskih kanala E90 unutranjeg presjeka 300x150 mm s dva
sloja Ridurit ploa debljine 20 mm

TENDERSKI OPIS

etverostrano protupoarno E90 oblaganje instalacijskih kanala unutranjeg poprenog presjeka 300x150 mm
(zatita od poara izvana), izvodi se s dva sloja Ridurit ploa debljine 20 mm. Na uzdunim rubovima ploe se pod
pravim kutom spajaju Ridurit vijcima u razmacima od 20 cm. Kablovi se polau preko poprenih Ridurit traka,
poloenih na dno kanala u razmacima od 60 cm. Ove trake obvezno prekrivaju sve spojeve na dnu kanala. Kanal
prolazi kroz zidove, a na mjestima prodora otvori su zabrtvljeni kamenom vunom. Po potrebi koristiti "krge" za
hlaenje kanala.

KARAKTERISTIKE

Vatrootpornost: E90

Masa: oko 50 kg/m2

Maksimalna otpornost: E90 (2x20mm ili 15+20 mm Ridurit)

NORMATIVI RADA 1,4 h/m2 (84 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Ridurit vatrootporna ploa 20 mm 2,00 m2

Ridurit vijci 55 mm 48 kom

Ridurit vatrootporna masa za fugiranje spojeva 2,50 kg

Rigips sustav 6.80.10

Revizijski otvori od bijelog lima

TENDERSKI OPIS

Revizijski otvori od pocinanoga bijelog lima s bijelom lak bojom koriste se radi pristupa instalacijama u Rigips
pregradnim zidovima i Rigips sputenim stropovima. Oko revizijskog otvora potrebno je napraviti okvir od CW profila
u zidu ili CD profila u stropu. Revizijski otvor se otvara kljuem koji se posebno naruuje. Revizijski otvor nije otporan
na poar.

KARAKTERISTIKE

Standardne dimenzije: 20x20 cm, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60

Dimenzije po narudbi: 15x15 cm, 15x20, 20x25, 20x30, 25x25, 25x30, 40x60, 60x80, 80x80, 80x100, 100x100
NORMATIVI RADA 0,83h/kom (50 min/kom)

Protupoarni F30 ili F90 revizijski otvori s metalnim poklopcem

TENDERSKI OPIS

Revizijski protupoarni F30 ili F90 otvori se ugrauju u aht zidove. Vrata imaju dva zasuna, a poklopac je od
pocinanoga bijelog lima.

KARAKTERISTIKE

Standardne dimenzije F30: 20x20 cm, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60

Standardne dimenzije F90: 15x15 cm, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60

NORMATIVI RADA 1,50h/kom (90 min/kom)

Protupoarni F90 revizijski otvori s poklopcem od Ridurit ploe

TENDERSKI OPIS

Protupoarni F90 revizijski otvori za zidove debljine 40 mm slue za ugradnju u Ridurit aht zidove debljine 40 mm.
Vrata su sa Ridurit ploom i bravicom s plastinim kljuem.

KARAKTERISTIKE

Standardne dimenzije F30: 20x20 cm, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60

Standardne dimenzije F90: 15x15 cm, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60

NORMATIVI RADA 1,50h/kom (90 min/kom)

Revizijski obini i protupoarni F30 i F90 otvori Rigidur za potkrovlja i stropove

TENDERSKI OPIS

Najekonominija varijanta revizijskih otvora za sputene stropove i potkrovlja sastoji se od okvira i poklopca koju su
povezani sigurnosnim konopcem. Revizijski otvori F30 koriste se za stropove debljine 12,5 mm i 15 mm. Revizijski
otvori Rigidur F90 koriste se za strop od 40 mm.

KARAKTERISTIKE

Dimenzije Rigidur revizijskih otvora F30 i F90: 20x20 cm, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60, 70x70, 80x80

Strojno bukanje i gletanje gips-bukom Rimat 150 G, s debljinom oko 1 cm za stropove i 2 cm za zidove

TENDERSKI OPIS

Rimat 150 G strojno gips-bukanje nanosi se strojem za bukanje na zidove i na stropove. Podloga mora biti ista i
navlaena. Ponekad je potrebno koristiti osnovni premaz: za gladak beton (Rikombi-Kontakt) i za upljikavi beton
(Rikombi-Grund). Za idealnu ravninu mogu se prije bukanja postaviti voice u razmacima od 1,8 m. Za zatitu kutnih
rubova koristiti kutne profile. Minimalna debljina sloja kod stropa je 0,8 cm, a kod zida 1 cm. 120 minuta nakon
bukanja povrina se obrauje gladilicom, a potom gletericom. Finalna povrina je ujedno i izgletana. Ako se zidovi
premazuju Rigips bojom, podloga nije potrebna, ali ako se radi poludisperzijom, koristi se osnovni premaz od rastvora
Rikombi-Grunda i vode u odnosu 1:10.

KARAKTERISTIKE

Otpornost na pritisak: df 2,5 N/mm2

Otpornost na savijanje: bzf 1 N/mm2


Faktor otpora difuzije vodene pare: =10

Koeficijent toplinske vodljivosti: R 0,6 W/(mK)

Potronja: oko 10 kg/m2/cm

Minimalna debljina zida: 10 mm

Minimalna debljina stropa: 8 mm

Ekologija: IBO ekoloki certifikat

NORMATIVI RADA 0,2 h/m2 (12 min/m2)

postavljanje kutnog profila 0,083 h/m2 (5 min/kom)

postavljanje voica 0,083 h/m2 (5 min/kom)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 (za debljinu od 2 cm)

Rimat 150 G 20,00 kg

Voice 2,5 m 0,60 m

Kutni profil 2,5 m 0,30 m

Strojno bukanje strukturnom (zaribanom) gips-bukom Rimat 160 R

NORMATIVI RADA 0,2 h/m2 (12 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 (za debljinu od 2 cm)

Rimat 160 R 20,00 kg

Strojno bukanje i gletanje tankoslojnom gips-bukom Rimat 100 DLP u debljini 3-6 mm

TENDERSKI OPIS

Rimat 100 DLP strojna gips-buka nanosi se strojem za bukanje na zidove i na stropove od betona, siporeksa i
ostalih ravnih podloga. Podloga mora biti ista i navlaena. Ponekad je potrebno koristiti osnovni premaz: za gladak
beton (Rikombi-Kontakt) i za upljikavi beton (Rikombi-Grund). Za zatitu kutnih rubova koristiti kutne profile.
Minimalna debljina sloja za runo bukanje je 2 mm, a za strojno 4 mm. Finalna povrina je ujedno i izgletana.

KARAKTERISTIKE

Otpornost na pritisak: df 2,5 N/mm2

Otpornost na savijanje: bzf 1 N/mm2

Faktor otpora difuzije vodene pare: =10

Potronja: oko 0,8 kg/m2/mm

NORMATIVI RADA 0,2 h/m2 (12 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 (za debljinu od 4 mm)

Rimat 100 DLP 3,20 kg

Gletanje Rimano 0-3 glet-masom

TENDERSKI OPIS
Rimano 0-3 slui za gletanje i ispunjavanje zidnih i stropnih povrina u unutranjem prostoru (interijeru) u debljini od 0
do 3 mm. Osim finog gipsa u sastav gips-mase ulaze i dodaci za poboljavanje obrade i prianjanja. Kod pripreme
koristiti iskljuivo iste posude i alat. Ponekad je potrebno koristiti osnovni premaz: za gladak beton (Rikombi-
Kontakt), za upljikavi beton (Rikombi-Grund), a za zatitu od vlage Ri-Spezialgrund. Ako se radi u slojevima, sljedei
se sloj nanosi tek nakon to se prethodni osui.

KARAKTERISTIKE

Sastav: fini gips i dodaci za poboljavanje obrade i prianjanja

Otpornost na pritisak: df 2,5 N/mm2

Debljina sloja: 0-3 mm

Potronja: oko 0,9 kg/m2/mm

NORMATIVI RADA 0,13 h/m2 (7,5 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 (za debljinu od 1 mm)

Rimano 0-3 0,90 kg

Izravnavanje i gletanje Rimano 3-6 tankoslojnom glet-bukom

TENDERSKI OPIS

Rimano 3-6 slui za izravnavanje, popravljanje i gletanje zidnih i stropnih povrina u unutranjem prostoru (interijeru)
u debljini od 0 do 6 mm. Kod pripreme koristiti iskljuivo iste posude i alat. Ponekad je potrebno koristiti osnovni
premaz: za gladak beton (Rikombi-Kontakt), za upljikavi beton (Rikombi-Grund), a za zatitu od vlage Ri-
Spezialgrund. Sljedei se sloj nanosi tek nakon to se prethodni osui.

KARAKTERISTIKE

Otpornost na pritisak: df 2,5 N/mm2

Debljina sloja: 3-6 mm

Potronja: oko 0,9 kg/m2/mm

NORMATIVI RADA 0,17 h/m2 (10 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 (za debljinu od 3 mm)

Rimano 3-6 2,70 kg

Popravljanje, bukanje i gletanje Rimano 6-30 glet-bukom

TENDERSKI OPIS

Rimano 6-30 slui za runo bukanje, izravnavanje, ispunjavanje i gletanje zidnih i stropnih povrina u unutranjem
prostoru (interijeru) u debljini od 6-30 mm. Ponekad je potrebno koristiti osnovni premaz: za gladak beton (Rikombi-
Kontakt), za upljikavi beton (Rikombi-Grund), a za zatitu od vlage Ri-Spezialgrund. Pri postavljanju keramikih
ploica debljina buke treba iznositi najmanje 10 mm.

KARAKTERISTIKE

Otpornost na pritisak: df 2,5 N/mm2

Debljina sloja: 6-30 mm

Potronja: 8 kg/m2/cm
NORMATIVI RADA 0,25 h/m2 (15 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2 (za debljinu od 10 mm)

Rimano 6-30 8,00 kg

Grundiranje betona Rikombi-Kontaktom

TENDERSKI OPIS

Rikombi-Kontaktom grundiraju se betonske povrine. Prije nanoenja buke ili ljepila za gipskartonske ploe
neophodno je grundirati glatku ili masnu betonsku povrinu.

KARAKTERISTIKE

Potronja: oko 0,20 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,04 h/m2 (2,5 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rikombi-Kontakt 0,20 kg

Grundiranje upijajuih podloga Rikombi-Grundom

TENDERSKI OPIS

Rikombi-Grundom grundiraju se plino-betonski i drugi lako upijajui materijali. Prije nanoenja buke ili ljepila za
gipskartonske ploe neophodno je grundirati povrinu zida izraenu od lako upijajueg materijala. Rikombi-Grund se
moe koristiti i kao liilaka podloga preko gipskartonskih ploa i strojne glet-buke (Rimat 150G; Rimat Alfa) i u tu
svrhu se razblauje s vodom u odnosu 1:10.

KARAKTERISTIKE

Potronja: 0,10 0,15 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,04 h/m2 (2,5 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Rikombi-Grund 0,15 kg

Grundiranje protiv prodora vlage Ri-Spezialgrundom, kao i grundiranje prije lienja

TENDERSKI OPIS

Ri-Spezialgrundom grundiraju se sve podloge gdje postoji opasnost od prodiranja vlage. Posebno se koristi kao
podloga za lijepljenje keramikih ploica preko gipskartonskih ploa i strojne glet-buke (Rimat 150G; Rimat Alfa).

KARAKTERISTIKE

Potronja: 0,20 kg/m2

NORMATIVI RADA 0,04 h/m2 (2,5 min/m2)

SPECIFIKACIJA MATERIJALA POTREBNOG ZA 1 M2

Ri-Spezialgrund 0,20 kg

Preporuke izvoaima radova za izradu kalkulacija i davanje ponuda

Pri izradi sustava suhe gradnje od gipskartonskih ploa treba raunati s rasturom materijala 5-10%.
Izrada skele za rad na visinama veim od 4 m obraunava se 20-30% vie od ukupnog iznosa.

Kod gradnje malih povrina, kad je utroak radnog vremena ispod 8h, obraunava se 8h.

Prostorije povrine ispod 5m2 obraunavaju se kao prostorije s povrinom od 5 m2.

irina i duina prostorije je ukupna irina, odnosno duina prostorije bez odbijanja otvora manjih od 2 m 2, stupova i
slino.

Otvori vie od 2 m2 se odbijaju, ali se posebno obraunavaju paletne. Mjerenje i izrada otvora za rasvjetu,
ventilaciju, grijanje i drugo ne spadaju u standardne sustave suhe gradnje ve se obraunavaju kao zasebna stavka.

Dodatne stavke

Obiljeavanje poloaja zida, vrata 4-8 min.

Postavljanje zatitnog kutnog profila 25x25 mm 6-10 min/kom.

Ugradnja nosaa sanitarnih elemenata 20-25 min/kom.

Izrada nadsvjetla iznad vrata 120x120 cm 27 min/kom.

Prosijecanje otvora za elektrorazvodne kutije 2 min/kom.

Ispuna kutnih spojeva akrilom 4 min/m.

Obrada paletni prozora i vrata 40 min/m2.

Postavljanje termoizolacije 4 min/m2.

Dodatno oblaganje slojem Rigips ploa 9 min/m2.

Postavljanje parne brane 1 min/m2.

Redukcija zida za prikljuak na fasadu detalj 5.23.01 56 min/kom.

Ugradnja svjetiljki detalj 5.70.10 47 min/kom.

Izrada dilatacijske spojnice zida na svakih 15 m, detalj 5.35.01 70 min/m, detalj 5,35.02 90 min/m.

Izrada dilatacijske spojnice stropa svakih 10 m, detalj 5.65.02 na 18 min/m.

Napomena

Normativi rada u ovoj brouri odnose se na vrijeme koje je potrebno da tim od 2, 3 ili 4 osobe izvede odreeni sustav,
obraunat po jedinici mjere.

SADRAJ

Oblaganje zidova

Lijepljenje Rigips ploa na zidove suho bukanje

Termoizolacija zidova iznutra lijepljenjem Rigitherm PS sendvi ploa sa stiroporom i parnom branom

Termoizolacija zidova iznutra lijepljenjem Rigitherm MF sendvi ploa s mineralnom vunom i parnom branom

Termoizolacijsko i zvunoizolacijsko oblaganje zidova s Rigistil metalnom potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB


12,5 mm

Termoizolacijsko i zvunoizolacijsko oblaganje zidova s Rigips CW/UW samostojeom metalnom potkonstrukcijom i s


Rigips ploama RB 12,5 mm
Oblaganje zidova s Rigips CD/UD metalnom potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB12,5 mm

Zvunoizolacijsko oblaganje zida sa specijalnom potkonstrukcijom

Apsorpcijsko oblaganje zida sa CD/UD potkonstrukcijom i s Gyptone Big Quattro ploama za apsorpciju zvuka

Pregradni zidovi

Pregradni zidovi 50/75 mm s metalnom potkonstrukcijom, jednoslojno obloenom Rigips ploama RB 12,5 mm

Pregradni zidovi 50/100 mm s metalnom potkonstrukcijom, dvoslojno obloenom Rigips ploama RB 12,5 mm

Pregradni zidovi 75/100 mm s metalnom potkonstrukcijom, jednoslojno obloenom Rigips ploama RB 12,5 mm

Pregradni zidovi 75/105 mm s metalnom potkonstrukcijom, jednoslojno obloenom Rigips ploama RB 15 mm

Pregradni zidovi 75/125 mm s metalnom potkonstrukcijom, dvoslojno obloenom Rigips ploama RB 12,5 mm

Pregradni zidovi 100/125 mm s metalnom potkonstrukcijom, jednoslojno obloenom Rigips ploama RB12,5 mm

Pregradni zidovi 100/150 mm s metalnom potkonstrukcijom, dvoslojno obloenom Rigips Pro gipskartonskim
ploama RB 12,5 mm

Pregradni zidovi 50+50/155 mm za veliku zvunu izolaciju s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom i Rigips ploama
RB 12,5 mm

Instalacijski zidovi 50+50/160 mm, odnosno 75+75/210 mm za montau sanitarnih elemenata i provoenje instalacija
vodovoda i kanalizacije

Riflex pregradni zakrivljeni zidovi 75/87mm s metalnom potkonstrukcijom, obloenom Riflex savitljivim ploama 6 mm

Pregradni zidovi 75/100 mm s obostranom oblogom od Dekor gipskartonskih ploa RB 12,5 mm

Pregradni zidovi 100/150 mm za zatitu od rendgenskog zraenja s ploama kairanim olovnom folijom debljine 1,00
mm

Izrada standardnog CW/UW okvira za dovratnik u Rigips zidu

Izrada ojaanog UA okvira za dovratnik u Rigips zidu

Ugradnja Rigips metalnog dovratnika

Oblaganje stropa i potkrovlja

Oblaganje stropa s Rigistil potkonstrukcijom i s Rigips ploama 12,5 mm

Oblaganje potkrovlja i drvenih greda Rigistil potkonstrukcijom i s Rigips ploama 12,5 mm

Oblaganje potkrovlja sa CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB 12,5 mm

Oblaganje stropa sa CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB 12,5 mm s minimalnim razmakom

Sputeni monolitni stropovi

Sputeni strop s metalnom CD/UD potkonstrukcijom i s Rigips ploama RB 12,5 mm

Sputeni strop s Rigistil metalnom potkonstrukcijom u istoj ravnini i s Rigips ploama RB 12,5 mm

Riflex sputeni luni strop s metalnom CD/UD potkonstrukcijom, obloenom jednoslojnim Riflex savitljivim ploama 6
mm

Rigiton stropovi za apsorpciju zvuka, perforirani R = 8 mm, R = 12 i 20 mm, R = 8, 15 i 20 mm "Zvjezdano nebo"


Gyptone Big Quattro, stropovi za apsorpciju zvuka sa CD/UD potkonstrukcijom i s Gyptone Big Quattro 41
perforiranim ploama

Sputeni kazetni stropovi

Casoprano sputeni stropovi rastera 60x60 cm od gipskartonskih ploa

Casoprano sputeni stropovi rastera 60x60 cm za idealnu apsorpciju i akustiku (spojevi A24, A15 i E15)

Gyptone sputeni stropovi rastera 60x60 cm za apsorpciju zvuka (spojevi A24, E15 i D1)

Gyprex sputeni stropovi rastera 60x60 cm obloeni folijom za prostore s velikom vlagom

Suhi estrisi

Rigiplan suhi estrih bez izolacije s ploama u dva sloja 12,5 mm

Rigiplan suhi estrih s termoizolacijom od 1 cm mineralne vune i s dva sloja ploa debljine 12,5 mm

Rigiplan suhi estrih s termoizolacijom od 2 cm stiropora i s dva sloja ploa debljine 12,5 mm

Protupoarni sustavi

Protupoarni F90 sputeni strop (odozdo i odozgo), s metalnom CD/UD potkonstrukcijom, Nonius vjealicama i s dva
sloja vatrootpornih RF ploa 20 mm

Protupoarni F120 sputeni strop, s metalnom CD/UD potkonstrukcijom i sa 3 sloja Riflex ploa 10 mm

Protupoarno F30, F60 i F90 oblaganje potkrovlja, s metalnom CD/UD potkonstrukcijom i sa 1-3 sloja Rigips
vatrootpornih RF ploa 15 mm

Protupoarno F30 oblaganje trapezastoga krovnog lima vatrootpornim Ridurit ploama 20 mm

Protupoarno F60 oblaganje trapezastoga krovnog lima s dva sloja vatrootpornih Ridurit ploama 15 mm

Protupoarno F90 oblaganje trapezastoga krovnog lima s dva sloja vatrootpornih Ridurit ploa 20 mm

Protupoarni F30 pregradni zidovi tipa 75/100 mm, s metalnom potkonstrukcijom, jednoslojno obloenom Rigips
vatrootpornim RF ploama 12,5 mm

Protupoarni F90 pregradni zidovi tipa 75/125 mm, s metalnom potkonstrukcijom, dvoslojno obloenom Rigips
vatrootpornim RF gipskartonskim ploama 12,5 mm

Protupoarni F90 pregradni zidovi visine do 9 m, s metalnom CW/UW potkonstrukcijom, jednoslojno obloenom
vatrootpornim "Die Dicke"ploama 25 mm

Protupoarni F120 pregradni zidovi tipa 75/150 mm s metalnom potkonstrukcijom, troslojno obloenom vatrootpornim
RF ploama 12,5 mm

Pregradni ili aht zidovi otporni na poar F90 obostrano, s metalnom potkonstrukcijom i s dva sloja vatrootpornih
Ridurit ploa 20 mm samo s jedne strane

Protupoarni aht zidovi F90 obostrano, s metalnom potkonstrukcijom, dvoslojno obloenom Rigips vatrootpornim
ploama "Die Dicke" 25 mm samo s jedne strane

Protupoarni F90 aht zidovi bez potkonstrukcije, samo s dva sloja Ridurit ploa 20 mm (maksimalna duina zida 2
m)

etverostrano protupoarno F30, F60, F90 i F120 oblaganje elinih stupova presjeka I 100 vatrootpornim Ridurit
ploama

Trostrano protupoarno F90 oblaganje I200 elinih grednih nosaa vatrootpornim Ridurit ploama 25 mm
etverostrano protupoarno I30 oblaganje instalacijskih kanala unutranjeg presjeka 300x150 mm Ridurit ploom 15
mm

etverostrano protupoarno oblaganje instalacijskih kanala E90 unutranjeg presjeka 300x150 mm s dva sloja
Ridurit ploa debljine 20 mm

Revizijski otvori od bijelog lima

Protupoarni F30 ili F90 revizijski otvori s metalnim poklopcem

Protupoarni F90 revizijski otvori s poklopcem od Ridurit ploe

Revizijski obini i protupoarni F30 i F90 otvori Rigidur za potkrovlja i stropove

Strojna buka, rune i strojne glet-mase, boje i strojevi

Strojno bukanje i gletanje gips-bukom Rimat 150 G, s debljinom oko 1 cm za stropove i 2 cm za zidove

Strojno bukanje strukturnom (zaribanom) gips-bukom Rimat 160 R

Strojno bukanje i gletanje tankoslojnom gips-bukom Rimat 100 DLP u debljini 3-6 mm

Gletanje Rimano 0-3 glet-masom

Izravnavanje i gletanje Rimano 3-6 tankoslojnom glet-bukom

Popravljanje, bukanje i gletanje Rimano 6-30 glet-bukom

Grundiranje betona Rikombi-Kontaktom

Grundiranje upijajuih podloga Rikombi-Grundom

Grundiranje protiv prodora vlage Ri-Spezialgrundom, kao i grundiranje prije lienja