Anda di halaman 1dari 3

EDUP 3073 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH FASA 3 2017

BORANG SOAL SELIDIK PELAJAR

1. Tahun : _________________ 2. Umur : ______________

3. Jantina : Lelaki Perempuan

4. Tempat tinggal : __________________________________________________


5. Kaum : __________________________________________________
6. Agama : __________________________________________________
7. Hobi : __________________________________________________
8. Cita cita : __________________________________________________
9. Bangsa : a) Ibu : __________________ b) Bapa :_________________
10. Pekerjaan : a) Ibu : __________________________________________
b) Bapa :___________________________________________
11. Bahasa pertuturan di rumah : _____________________________________________
12. Kemudahan di rumah yang disediakan :
Bil Kemudahan Semakan
1 Televisyen
2 Komputer
3 Telefon pintar
4 Internet
5 Meja belajar
6 Bilik bacaan/ perpustakaan mini
7 Buku-buku rujukan

13. Waktu belajar di rumah :


Bil Masa Semakan
1 5 pagi hingga 7 pagi
2 2 petang hingga 4 petang
3 7 petang hingga 9 malam

14. Jumlah purata wang saku harian : _____________________________________


15. Sumber bahan pelajaran : _____________________________________
16. Jarak ke sekolah dari rumah : __________ km
EDUP 3073 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH FASA 3 2017

BAHAGIAN B
Arahan : Sila tandakan (/) pada kotak YA/ TIDAK.

BIL ASPEK YA TIDAK CATATAN

Ibu- Bapa

1 Apakah Bahasa yang dituturkan di rumah?

2 Adakah ibu bapa anda pernah menceritakan asal


usul keluarga?
3 Adakah anda bangga dengan bangsa anda?

4 Adakah ibu bapa memberi sokongan dalam aktiviti


anda disekolah? (wang saku, PIBG, gotong royong,
buku)
5 Adakah ibu bapa anda membenarkan anda
berkawan dengan rakan pelbagai bangsa?
Sekolah
6 Adakah anda berminat untuk ke sekolah?

7 Adakah anda mempunyai ramai kawan di sekolah?

8 Adakah rakan sekelas melayan anda dengan baik?

9 Adakah anda berkawan dengan kawan yang


pelbagai bangsa?
10 Adakah anda berminat untuk mengunjungi ke
rumah kawan yang meraihkan perayaan di rumah?
11
Apakah Bahasa yang sering digunakan untuk
berkomunikasi dengan rakan?
12
Adakah anda pernah menyertai sambutan perayaan
di sekolah?
EDUP 3073 BUDAYA DAN PEMBELAJARAN
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH FASA 3 2017

BIL ASPEK YA TIDAK CATATAN


Guru

13 Bagaimanakah perwatakan guru anda mengajar


dalam bilik darjah?
14 Adakah anda suka dengan cara guru anda
mengajar dalam bilik darjah?
15 Adakah anda selesa dengan keadaan bilik darjah
sekarang?
16 Adakah anda pernah berbual dengan warga
sokongan sekolah?
17 Adakah anda senang berinteraksi dengan guru
besar sekolah?
18 Bagaimanakah pembahagian kumpulan dilakukan
oleh guru?
19 Apakah Bahasa yang digunakan oleh guru semasa
pengajaran dan pembelajaran?
Kurikulum

20 Adakah anda pernah mempelajari mengenai


budaya suatu kaum?
21 Adakah anda suka dengan aktiviti-aktiviti di
sekolah? (unit beruniform, sukan dan permainan,
kelab dan persatuan )
22 Adakah anda pernah menjadi pemimpin dalam
mana-mana struktur organisasi di sekolah?
23 Adakah program di sekolah mengganggu aktiviti
keagamaan anda?