Anda di halaman 1dari 14

PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2017)

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Kurang kemahiran membaca. Membaca satu contoh karangan sehari.


Kemahiran tatabahasa yang rendah. Bimbingan berfokus.
Kefahaman yang lemah dalam menjawab soalan Penggunaan majalah didik.
PEMAHAMAN
bahagian B. Jawab set-set soalan yang pelbagai.
Kurang pengetahuan tentang peribahasa. Sehari dua peribahasa dipelajari.
Lemah dalam mentafsir puisi.

Kurang mahir menghasilkan ayat yang baik. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Sering melakukan kesalahan tanda baca. baik.
Murid UPSR 2016 Lemah membuat ulasan soalan bahagian B. Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Kurang mahir tentang format karangan. yang diberi.
Terlalu mengambil masa untuk menjawab soalan Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN bahagian A sehingga tidak sempat untuk ulasan.
menjawab soalan bahagian C. Membaca satu contoh karangan yang baik
Penulisan karangan masih berada pada tahap setiap hari.
yang lemah. Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

DANISH EL FAISAL BIN AHMAD ZAINI


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 34 E 37 E 36 E 39 E 42 D 44 D

PENULISAN 28 E 31 E 48 D 34 E 37 E 40 D

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai menjawab soalan bahagian B. Membaca satu contoh karangan sehari.


Pengetahuan tatabahasa yang kurang dalam Bimbingan berfokus.
menjawab soalan bahagian A. Penggunaan majalah didik.
PEMAHAMAN
Kurang pengetahuan peribahasa. Jawab set-set soalan yang pelbagai.
Tahap kefahaman yang rendah semasa Sehari dua peribahasa dipelajari.
menjawab soalan bahagian B.
Masih tidak mahir menganalisis puisi.
Kurang mahir menghasilkan ayat yang baik. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Sering melakukan kesalahan tanda baca. baik.
Murid UPSR 2016 Lemah membuat ulasan soalan bahagian B. Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Kurang mahir tentang format karangan. yang diberi.
Penulisan karangan masih berada pada tahap Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN yang lemah. ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

IMRAN BIN ABDUL JALIL


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 56 C 59 C 52 C 61 C 54 C 66 B

PENULISAN 52 C 55 C 48 D 57 C 60 C 62 C

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai dalam menjawab soalan bahagian A. Membaca satu contoh karangan sehari.
Kurang pengetahuan mengenai Bimbingan berfokus.
PEMAHAMAN tatabahasa. Penggunaan majalah didik.
Tidak menjawab bahagian B dengan cara Jawab set-set soalan yang pelbagai.
yang betul. Sehari dua peribahasa dipelajari.

Cuai dalam menjawab soalan bahagian C. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Susunan ayat kurang baik. baik.
Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Murid UPSR 2016
yang diberi.
Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

IQHMAL HAKIEM BIN MOHD ZAHARIN


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 46 D 49 D 56 C 51 C 54 C 56 C

PENULISAN 44 D 47 D 40 D 49 D 52 C 54 C

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai dalam menjawab soalan bahagian A. Membaca satu contoh karangan sehari.
Kurang pengetahuan mengenai Bimbingan berfokus.
PEMAHAMAN tatabahasa. Penggunaan majalah didik.
Tidak menjawab bahagian B dengan cara Jawab set-set soalan yang pelbagai.
yang betul. Sehari dua peribahasa dipelajari.

Cuai dalam menjawab soalan bahagian C. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Susunan ayat kurang baik. baik.
Sering melakukan kesalahan tanda baca. Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Murid UPSR 2016
yang diberi.
Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

MUHAMMAD AIMAN HAIKAL BIN ZURAIMI


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 26 E 30 E 20 E 33 E 37 E 40 D

PENULISAN 30 E 33 E 42 D 35 E 38 E 40 D

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai menjawab soalan bahagian B. Membaca satu contoh karangan


Pengetahuan tatabahasa yang kurang dalam sehari.
menjawab soalan bahagian A. Bimbingan berfokus.
PEMAHAMAN
Kurang pengetahuan peribahasa. Penggunaan majalah didik.
Tahap kefahaman yang rendah semasa Jawab set-set soalan yang pelbagai.
menjawab soalan bahagian B. Sehari dua peribahasa dipelajari.
Masih tidak mahir menganalisis puisi.
Kurang mahir menghasilkan ayat yang baik. Membuat latihan cara menulis ayat
Meningkatkan Prestasi Sering melakukan kesalahan tanda baca. yang baik.
Lemah membuat ulasan soalan bahagian B. Mencari kesalahan bahasa dalam
Murid UPSR 2016
Kurang mahir tentang format karangan. karangan yang diberi.
Penulisan karangan masih berada pada tahap Menjawab contoh-contoh soalan
yang lemah. membuat ulasan.
PENULISAN
Membaca satu contoh karangan
yang baik setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap
minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu
karangan setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

MUHAMMAD AMIRUL AQASHA BIN FISAUL


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 36 E 39 E 31 E 41 D 44 D 46 D

PENULISAN 34 E 37 E 58 C 39 E 42 D 44 D

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai menjawab soalan bahagian B. Membaca satu contoh karangan sehari.


Pengetahuan tatabahasa yang kurang dalam Bimbingan berfokus.
menjawab soalan bahagian A. Penggunaan majalah didik.
PEMAHAMAN
Kurang pengetahuan peribahasa. Jawab set-set soalan yang pelbagai.
Tahap kefahaman yang rendah semasa Sehari dua peribahasa dipelajari.
menjawab soalan bahagian B.
Masih tidak mahir menganalisis puisi.
Kurang mahir menghasilkan ayat yang baik. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Sering melakukan kesalahan tanda baca. baik.
Murid UPSR 2016 Lemah membuat ulasan soalan bahagian B. Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Kurang mahir tentang format karangan. yang diberi.
Penulisan karangan masih berada pada tahap Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN yang lemah. ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

MUHAMMAD ANDYKA SHAMEL BIN MOHD SANUSI


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 50 C 53 C 59 C 55 C 58 C 60 C

PENULISAN 36 E 39 E 68 B 41 D 44 D 46 D

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai dalam menjawab soalan bahagian A. Membaca satu contoh karangan sehari.
Kurang pengetahuan mengenai Bimbingan berfokus.
PEMAHAMAN tatabahasa. Penggunaan majalah didik.
Tidak menjawab bahagian B dengan cara Jawab set-set soalan yang pelbagai.
yang betul. Sehari dua peribahasa dipelajari.

Cuai dalam menjawab soalan bahagian C. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Susunan ayat kurang baik. baik.
Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Murid UPSR 2016
yang diberi.
Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

MUHAMMAD DANIEL HAKIM BIN MOHAMMAD HAMDAN


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 14 E 21 E 18 E 27 E 34 E 40 D

PENULISAN 10 E 18 E 14 E 25 E 33 E 40 D

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai menjawab soalan bahagian B. Membaca satu contoh karangan sehari.


Pengetahuan tatabahasa yang kurang dalam Bimbingan berfokus.
menjawab soalan bahagian A. Penggunaan majalah didik.
PEMAHAMAN
Kurang pengetahuan peribahasa. Jawab set-set soalan yang pelbagai.
Tahap kefahaman yang rendah semasa Sehari dua peribahasa dipelajari.
menjawab soalan bahagian B.
Masih tidak mahir menganalisis puisi.
Kurang mahir menghasilkan ayat yang baik. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Sering melakukan kesalahan tanda baca. baik.
Murid UPSR 2016 Lemah membuat ulasan soalan bahagian B. Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Kurang mahir tentang format karangan. yang diberi.
Penulisan karangan masih berada pada tahap Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN yang lemah. ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

MUHAMMAD HAFIZ ADNIN BIN SAMRI


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 34 E 37 E 28 E 39 E 42 D 44 D

PENULISAN 22 E 27 E 22 E 31 E 36 E 40 D

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai menjawab soalan bahagian B. Membaca satu contoh karangan sehari.


Pengetahuan tatabahasa yang kurang dalam Bimbingan berfokus.
menjawab soalan bahagian A. Penggunaan majalah didik.
PEMAHAMAN
Kurang pengetahuan peribahasa. Jawab set-set soalan yang pelbagai.
Tahap kefahaman yang rendah semasa Sehari dua peribahasa dipelajari.
menjawab soalan bahagian B.
Masih tidak mahir menganalisis puisi.
Kurang mahir menghasilkan ayat yang baik. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Sering melakukan kesalahan tanda baca. baik.
Murid UPSR 2016 Lemah membuat ulasan soalan bahagian B. Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Kurang mahir tentang format karangan. yang diberi.
Penulisan karangan masih berada pada tahap Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN yang lemah. ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

MUHAMMAD SYAZWAN BIN MOHD SURKRI


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 32 E 35 E 25 E 37 E 40 D 42 D

PENULISAN 26 E 30 E 14 E 33 E 37 E 40 D

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai menjawab soalan bahagian B. Membaca satu contoh karangan sehari.


Pengetahuan tatabahasa yang kurang dalam Bimbingan berfokus.
menjawab soalan bahagian A. Penggunaan majalah didik.
PEMAHAMAN
Kurang pengetahuan peribahasa. Jawab set-set soalan yang pelbagai.
Tahap kefahaman yang rendah semasa Sehari dua peribahasa dipelajari.
menjawab soalan bahagian B.
Masih tidak mahir menganalisis puisi.
Kurang mahir menghasilkan ayat yang baik. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Sering melakukan kesalahan tanda baca. baik.
Murid UPSR 2016 Lemah membuat ulasan soalan bahagian B. Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Kurang mahir tentang format karangan. yang diberi.
Penulisan karangan masih berada pada tahap Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN yang lemah. ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

NOOR NAZIHAH BINTI SAZALI


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 50 C 53 C 50 C 55 C 58 C 60 C

PENULISAN 44 D 47 D 50 C 49 D 52 C 54 C

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai dalam menjawab soalan bahagian A. Membaca satu contoh karangan sehari.
Kurang pengetahuan mengenai Bimbingan berfokus.
PEMAHAMAN tatabahasa. Penggunaan majalah didik.
Tidak menjawab bahagian B dengan cara Jawab set-set soalan yang pelbagai.
yang betul. Sehari dua peribahasa dipelajari.

Cuai dalam menjawab soalan bahagian C. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Susunan ayat kurang baik. baik.
Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Murid UPSR 2016
yang diberi.
Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

NOR ALYYANAZULAIKA BINTI ZONZARIMAN


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 40 D 43 D 30 E 45 D 48 D 50 C

PENULISAN 38 E 41 D 50 C 43 D 46 D 48 D

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai menjawab soalan bahagian B. Membaca satu contoh karangan sehari.


Pengetahuan tatabahasa yang kurang dalam Bimbingan berfokus.
menjawab soalan bahagian A. Penggunaan majalah didik.
PEMAHAMAN
Kurang pengetahuan peribahasa. Jawab set-set soalan yang pelbagai.
Tahap kefahaman yang rendah semasa Sehari dua peribahasa dipelajari.
menjawab soalan bahagian B.
Masih tidak mahir menganalisis puisi.
Kurang mahir menghasilkan ayat yang baik. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Sering melakukan kesalahan tanda baca. baik.
Murid UPSR 2016 Lemah membuat ulasan soalan bahagian B. Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Kurang mahir tentang format karangan. yang diberi.
Penulisan karangan masih berada pada tahap Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN yang lemah. ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

NUR HANISAH B MOHAMED HANIPAH


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 36 E 39 E 36 E 41 D 44 D 46 D

PENULISAN 28 E 31 E 38 E 34 E 37 E 40 D

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai menjawab soalan bahagian B. Membaca satu contoh karangan sehari.


Pengetahuan tatabahasa yang kurang dalam Bimbingan berfokus.
menjawab soalan bahagian A. Penggunaan majalah didik.
PEMAHAMAN
Kurang pengetahuan peribahasa. Jawab set-set soalan yang pelbagai.
Tahap kefahaman yang rendah semasa Sehari dua peribahasa dipelajari.
menjawab soalan bahagian B.
Masih tidak mahir menganalisis puisi.
Kurang mahir menghasilkan ayat yang baik. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Sering melakukan kesalahan tanda baca. baik.
Murid UPSR 2016 Lemah membuat ulasan soalan bahagian B. Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Kurang mahir tentang format karangan. yang diberi.
Penulisan karangan masih berada pada tahap Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN yang lemah. ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.
PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU (UPSR 2016)

NUR ATIQAH BINTI JABIR


PERKARA TOV OTR1 AR1 OTR2 AR2 OTR3 AR3 ETR

PEMAHAMAN 30 E 33 E 22 E 35 E 38 E 40 D

PENULISAN 22 E 27 E 26 E 31 E 36 E 40 D

CABARAN PUNCA TINDAKAN

Cuai menjawab soalan bahagian B. Membaca satu contoh karangan sehari.


Pengetahuan tatabahasa yang kurang dalam Bimbingan berfokus.
menjawab soalan bahagian A. Penggunaan majalah didik.
PEMAHAMAN
Kurang pengetahuan peribahasa. Jawab set-set soalan yang pelbagai.
Tahap kefahaman yang rendah semasa Sehari dua peribahasa dipelajari.
menjawab soalan bahagian B.
Masih tidak mahir menganalisis puisi.
Kurang mahir menghasilkan ayat yang baik. Membuat latihan cara menulis ayat yang
Meningkatkan Prestasi Sering melakukan kesalahan tanda baca. baik.
Murid UPSR 2016 Lemah membuat ulasan soalan bahagian B. Mencari kesalahan bahasa dalam karangan
Kurang mahir tentang format karangan. yang diberi.
Penulisan karangan masih berada pada tahap Menjawab contoh-contoh soalan membuat
PENULISAN yang lemah. ulasan.
Membaca satu contoh karangan yang baik
setiap hari.
Membuat satu set soalan setiap minggu.
Menggunakan surat khabar didik.
Menulis sekurang-kurangnya satu karangan
setiap minggu.

Anda mungkin juga menyukai