Anda di halaman 1dari 6

Sistem

Sistem

SEKTOR JAMINAN KUALITI


JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR
Pengurusan
Pengurusan

PK19
Negeri
Negeri
Sekolah

PENGURUSAN SUKAN
Johor
Sekolah

DAN PERMAINAN
Johor
Kualiti
Kualiti
(SPSK)

http://spsk.firdz.net
(SPSK)

01 Februari 2017 : Keluaran 01Page |1


: Pindaan 00
PK19 Pengurusan Sukan Dan Permainan

1. OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan 5 Program Sukan Utama Dasar
1Murid 1Sukan di semua sekolah-sekolah negeri Johor dapat dilaksanakan dengan
terancang, berkesan dan menepati prinsip-prinsip asas pelaksanaan yang telah ditetapkan
dalam Buku Panduan Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan.

2. SKOP

Prosedur ini digunakan dalam semua pengurusan sukan di sekolah-sekolah negeri Johor
bagi memastikan proses pengurusan dan pelaksanaan program sukan utama dapat
dilaksanakan dengan lebih berkesan yang meliputi pelaksanaan program ;

2.1 Merentas Desa

2.2 Sukantara

2.3 Kejohanan Sukan Tahunan

2.4 Pertandingan permainan antara rumah sukan/ kelas/ dorm

2.5 Aktiviti/Perjumpaan Kelab Sukan dan Permainan

3. RUJUKAN

3.1. Manual Prosedur Kualiti


3.2. Buku Panduan Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan
3.3. Surat Pekeliling Ikhtisas/ Surat Siaran

3.3.1 Surat Pekeliling Ikhtisas 2/1986 - Rekod Kedatangan dan Laporan Gerko

3.3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas 6/1988 (Panduan Tajaan)

3.3.3 Surat Pekeliling Ikhtisas 7/1988 (Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan


Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan)

3.3.4 Surat Pekeliling Ikhtisas 10/1988 (Senaman Beramai-ramai)

3.3.5 Surat Pekeliling Ikhtisas 1/1989 (Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di
Sekolah)

3.3.6 Surat Pekeliling Ikhtisas 1/1995 (Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran
Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di
Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah)

3.3.8 Surat Pekeliling Ikhtisas 5/1998 (Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan
di bawah Akta Pendidikan 1996)

3.3.9 Surat Pekeliling Ikhtisas 3/2006 (Pelaksanaan Skim Biasiswa Sukan (SBS)
Kementerian Pelajaran Malaysia)

3.3.10 Surat Pekeliling Ikhtisas 8/2009 (Langkah-Langkah Keselamatan Semasa


Mengikuti Aktiviti/Program Lawatan Di Luar Waktu Persekolahan)

HakCipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor MukaSurat | 2
01 Februari 2017 Keluaran 01 | Pindaan 00
PK19 Pengurusan Sukan Dan Permainan

3.3.11 Surat Siaran 14/2009 (Penubuhan Jawatankuasa Pembangunan Sukan )

3.3.12 Surat Pekeliling Ikhtisas 16/2010 (Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan)

3.3.13 Surat Siaran 11/2010 (Kebenaran Khas Kepada Guru-Guru Dan Murid-Murid
Yang Melaksanakan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan (PJK)
Memakai Pakaian Rasmi Sukan Sepanjang Hari Berkenaan)

3.3.14 Surat Siaran 17/2010 (Penganjuran Program / Aktiviti Sukan Tahunan /


Kejohanan Olahraga Di Sekolah-Sekolah)

3.3.15 Surat Pekeliling Kewangan Bil.8/2012 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan


Peruntukan Bantuan Persekolahan Ke Sekolah Berdasarkan Per Kapita dan
Enrolmen Murid.

3.3.16 Surat Siaran Bil 5/2014 : Langkah Penjagaan Kesihatan Murid Semasa Cuaca
Panas

3.3.17 Surat Siaran Bil 16/2014 : Penganjuran Program/ Aktiviti Sukan Tahunan/
Kejohanan Olahraga Di Sekolah-Sekolah Di bawah Dasar Satu Murid Satu
Sukan (1Murid 1Sukan)

4. DEFINISI

Sila rujuk Definisi Singkatan Perkataan (Manual SPSK)

4.1 KS Ketua Sektor


Ketua Sektor, Sektor Pembangunan Kemanusiaan

4.2 PPS Penolong Pengarah Sukan

(Pegawai yang bertanggungjawab kepada GPK Kokurikulum di


Jabatan Pendidikan Negeri Johor)

4.3 PPPDPK Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Pembangunan


Kemanusiaan

4.4 PKS/PS Penyelia Kanan Sukan / Penyelia Sukan

(Pegawai yang bertanggungjawab kepada GPK Kokurikulum dan di


Pejabat Pendidikan Daerah)

4.5 PGB Pengetua / Guru Besar


4.6 GPKK Guru Penolong Kanan Kokurikulum
4.7 SUS Setiausaha Sukan
4.8 BBTP Bayaran Bantuan Tambahan Persekolahan
4.9 BSS Bantuan Sukan Sekolah
4.10 YKS Yuran Khas Sekolah
4.11 ABM Anggaran Belanja Mengurus

HakCipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor MukaSurat | 3
01 Februari 2017 Keluaran 01 | Pindaan 00
PK19 Pengurusan Sukan Dan Permainan

5. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN RUJUKAN

5.1 PERANCANGAN

KS / PPS / PPPDPK 5.1.1 Mengarahkan pelaksanaan Surat Siaran


/ PKS / PS / PGB program Dasar 1Murid 1Sukan di Pelaksanaan Dasar
peringkat sekolah 1Murid 1Sukan

GPKK / SUS 5.1.2 Menyediakan Takwim Sukan Takwim Sukan


Sekolah

GPKK 5.1.3 Menjalankan Mesyuarat Minit Mesyuarat


Jawatankuasa Pembangunan
Sukan Sekolah

SUS 5.1.4 Menyediakan rekod keahlian rumah PK19/1 : Rekod


sukan Keahlian rumah sukan

SUS 5.1.4 Menyediakan rekod keahlian Kelab PK19/2 : Rekod


Sukan & Permainan Keahlian Kelab Sukan

GPKK / SUS 5.1.5 Menyediakan Anggaran Belanja PK19/3 : Pengurusan


Mengurus (ABM) bagi peruntukan Sumber Peruntukan
BBTP, BSS, YKS (Sekiranya ada) Sukan

PK19/4 : Borang
Penyediaan ABM Sukan

GPKK 5.1.6 Membentangkan ABM dalam Minit Mesyuarat


Mesyuarat Kewangan Sekolah

5.2 PELAKSANAAN

SUS 5.2.1 Menyediakan Kertas Konsep PK 19/5 : Kertas


Program Cadangan / Konsep
Program

GPKK 5.2.2 Taklimat/ Mesyuarat JK Pengelola PK19/6 : Minit Curai

GPKK 5.2.3 Melaksanakan program sukan Takwim Sukan


utama sebagaimana tarikh dan
masa yang telah ditetapkan

SUS 5.2.4 Menyediakan pelaporan program PK 19/7 : Pelaporan


dalam tempoh 30 hari Program

HakCipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor MukaSurat | 4
01 Februari 2017 Keluaran 01 | Pindaan 00
PK19 Pengurusan Sukan Dan Permainan

TANGGUNGJAWAB TINDAKAN RUJUKAN

5.3 PENGLIBATAN / PENCAPAIAN

SUS 5.3.1 Menyediakan analisis rekod PK19/8 : Rekod


Kehadiran Murid dalam Kejohanan Kehadiran Program
Sukan Utama

SUS 5.3.2 Menyediakan analisis rekod PK19/9 : Rekod


penglibatan / pencapaian murid Penglibatan /
dalam program sukan peringkat Pencapaian Dalam
MSSD / MSSN / MSSM Sukan

5.4 PENILAIAN

PGB/GPKK 5.4.1 Melaksanakan pemantauan PK19/10 : Instrumen


program Pemantauan Program
Sukan

SUS 5.4.2 Merekodkan pengambilan dan PK03/2 : Rekod


pemulangan peralatan sukan Pengambilan dan
Pemulangan Peralatan

SUS 5.4.3 Mengedarkan Borang Penilaian PK 19/11 : Borang


program kepada murid secara Penilaian Program
rawak bagi setiap program
(sekurang-kurangnya 10%
daripada penyertaan).

GPKK / SUS 5.4.4 Menganalisis dapatan penilaian PK 19/7 : Pelaporan


program Program

5.5 KEBERKESANAN

SUS 5.5.1 Melaksanakan Mesyuarat Post- Minit Mesyuarat


Mortem dalam tempoh 30 hari
selepas selesai program

5.5.2 Membuat tindakan susulan Laporan Tindakan


GPKK / SUS berdasarkan keputusan Mesyuarat Susulan
Post-mortem

5.5.3 Sekiranya terdapat langkah-


langkah yang tidak mematuhi
spesifikasi, ambil tindakan
pembetulan merujuk kepada PK 15
Kawalan Ke Atas Ketidakakuran
Perkhidmatan

HakCipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor MukaSurat | 5
01 Februari 2017 Keluaran 01 | Pindaan 00
PK19 Pengurusan Sukan Dan Permainan

6. REKOD KUALITI

Bil Jenis Rekod Tempoh Lokasi

1 PK19/1 Rekod Keahlian Rumah Sukan 3 Tahun Bilik GPK

2 PK19/2 Rekod Keahlian Kelab Sukan/ Permainan 3 Tahun Bilik GPK

3 PK19/3 Borang Pengurusan Sumber Peruntukan Sukan 3 Tahun Bilik GPK

4 PK19/4 Borang Penyediaan ABM Program Sukan 3 Tahun Bilik GPK

5 PK19/5 Kertas Cadangan/ Konsep Program 3 Tahun Bilik GPK

6 PK19/6 Minit Curai 3 Tahun Bilik GPK

7 PK19/7 Format Pelaporan Program 3 Tahun Bilik GPK

8 PK19/8 Rekod Kehadiran Program 3 Tahun Bilik GPK

9 PK19/9 Rekod Penglibatan/ Pencapaian Sukan 3 Tahun Bilik GPK

10 PK19/10 Instrumen Pemantauan Program Sukan 3 Tahun Bilik GPK

11 PK19/11 Instrumen Penilaian Program 3 Tahun Bilik GPK

12 Minit Mesyuarat 3 Tahun Bilik GPK

13 Takwim Sukan 3 Tahun Bilik GPK

14 Laporan Tindakan Susulan 3 Tahun Bilik GPK

HakCipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor MukaSurat | 6
01 Februari 2017 Keluaran 01 | Pindaan 00