Anda di halaman 1dari 10

SURAT PERJANJIAN SEWA BARANG

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

I. Nama : Asmawan, ST
Alamat : Mamuju
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik Barang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ARDIN SETIAWAN, ST


Jabatan : Direktur
Alamat : KAREMA SELATAN

Dalam hal ini bertindak sebagai pihak perusahaan CV. DUA LIMATUJU adalah Penyewa Barang yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk mengadakan ikatan Perjanjian, Sewa barang Seperti
yang terurai diatas, sebagai berikut :

Barang barang yang disewa adalah sebagai berikut :

1. Komputer / Supplies 1 Unit


2. Biaya Sewa Printer 1 Unit

PASAL 1
TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap semua kerusakan barang tersebut diatas yang ditimbulkan
selama pemakaian oleh PIHAK KEDUA.

2. Membayar Sewa barang sesuai kesepakatan kedua belah pihak sebesar Rp 1,790.000,-
( Satu Juta Tuju Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

PASAL 2
JANGKA WAKTU PENYEWAAN
1. Jangka waktu sewa barang selama 120 Hari, terhitung mulai Tgl 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14
Oktober 2016.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA


PENYEWA PEMILIK
CV. DUA LIMATUJU

ARDIN SETIAWAN, ST ASMAWAN, ST


Direktur
NOTA FOTO COPY DAN PEMBELIAN BAHAN (LAPORAN
AKHIR)
NOTA PEMBELIAN USB FLASH DRI
NOTA FOTO PEMBELIAN (ALAT TULIS / BAHAN)
NOTA FOTO COPY DAN PEMBELIAN BAHAN (LAPORAN
ANTARA)
NOTA FOTO COPY DAN PEMBELIAN BAHAN (LAPORAN AKHIR)
NOTA FOTO COPY DAN PEMBELIAN BAHAN ( PENDAHULUAN )