Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian

MINGGU 28
KENDERAAN UDARA
12 JULAI 2010 16 JULAI 2010

Pra Nur Afifah SK Kilimu, Ranau liko_hihihi@yahoo.com.my


Rancangan Pengajaran Harian

Waktu 0720 0750 0810 0840 0910 0940 1010 1040 1110
Isnin PERHIMPUNAN FIZIKAL PI/PM BM MOTOR HALUS SNS & TEKN. (T) REFLEKSI DAN
(16/8/10) 2.3 PI 4.2 1.2 13.1 PENUTUP
Melakukan 4.2 Menguasai Melakukan Menggunakan bersama murid
kemahiran koordinasi Melakukan amalan seharian Kemahiran menulis kemahiran teknologi maklumat
mata dan tangan mengikut adab seperti melafazkan 4.2.7 koordinasi mata dan komunikasi
dalam perkembangan doa Menyalin ayat tangan dalam secara accountable
kemahiran motor 4.2.10 dengan cara yang perkembangan dan beretika.
kasar. Melafazkan doa masuk dan keluar betul. kemahiran motor 13.1.2
2.3.8 tandas halus Menghidupkan
Menggolek objek ke Objektif: 1.2.13 computer (ON) dan
sasaran. PM Murid dapat Memakai tali menutup computer
9.1 menyalin 2 ayat pinggang dengan (OFF) menggunakan
Objektif: Keberanian. pendek. bimbingan. urutan yang betul
Murid dapat 9.1.3 dengan bimbingan
menggolek bola Berani melibatkan diri dalam aktiviti. Ksp: Objektif: guru.
boling ke sasaran. PFK Murid dapat
Objektif: R menunjukkan Objekif:
Ksp: Murid dapat melibatkan diri dalam Aktiviti: cara memakai tali Murid dapat
KSE, BM main peranan. Menyalin ayat. pinggang. mengenali butang
ON dan OFF
Aktiviti: Ksp: Bahan: Ksp: computer.
Main boling. KTI, BM, KM Alat menulis, buku BM, KSE,KM
latihan. Ksp:
Bahan: Aktiviti: Aktiviti: BM, BI
Mainan boling. Main peranan kebakaran rumah. Main peranan
cara memakai tali Aktiviti:
Bahan: pinggang. Menghidupkan dan
memamtikan
Bahan: computer.

Bahan:
Komputer, LCD

Refleksi Guru

Pra Nur Afifah SK Kilimu, Ranau liko_hihihi@yahoo.com.my


Rancangan Pengajaran Harian

Waktu 0720 0750 0810 0840 0910 0940 1010 1040 1110
Selasa Rutin & Perbualan Keselamatan BM MAT (T) ENGLISH BM (T) REFLEKSI DAN
(17/8/10) Pagi 5.2 2.2 8.2 1.6 3.7 PENUTUP
Mengamalkan Bersoal jawab Memahami Recite rhymes Membaca ayat tunggal yang mudah. bersama murid
langkah melalui operasi tolak and poems 3.7.2
keselamatan diri. rangsangan yang dalam lingkungan with the Membaca ayat tunggal yang mudah
5.2.7 diberi. 10. correct dengan sebutan yang betul.
Memberitahu orang 2.2.6 8.2.5 pronounciation
dewasa apabila Menjawab soalan Menyelesaikan and intonation. Objektif:
berlaku kecemasan, dengan ayat yang masalah operasi Murid dapat membaca 2 ayat tunggal
kecederaan atau mudah dan tolak Objective: yang mudah.
penderaan. sesuai. menggunakan Pupils can sing
objek konkrit.. action song. Ksp:
Objektif: Objektif: KM
Murid mengetahui Murid dapat Objektif: Ils:
bahawa perlu menceritakan Murid dapat PFK Aktiviti:
memberitahu guru tentang tempat menyelesaikan Bercerita dan membaca beramai-ramai.
E
jika berlaku pekerjaan polis masalah operasi Activities:
kecemasan atau dan doktor. tolak dalam Action songs. Bahan:
kemalangan dalam lingkungan 5. Flash card.
kawasan sekolah. Ksp: Materials:
KM, PM Ksp: Music
Ksp: BM
BM, KM Aktiviti:
Sesi bercerita Aktiviti:
Aktiviti: mengenai Membilang
Bercerita dengan pekerjaan polis
menggunakan flash dan doktor. Bahan:
card. Askar mainan
Bahan:
Bahan: Flash card
Flash card

Refleksi Guru

Pra Nur Afifah SK Kilimu, Ranau liko_hihihi@yahoo.com.my


Rancangan Pengajaran Harian

Waktu 0720 0750 0810 0840 0910 0940 1010 1040 1110
Rabu Rutin & Perbualan Fizikal BM ENGLISH SENI KEMANUSIAAN REFLEKSI &
(18/8/10) Pagi 2.1 4.0 2.0 1.2 5.1 PENUTUP
Perkembangan Menyalin ayat Pre Reading Skills Menghasilkan karya mengikut kre. Mengamalkan bersama murid.
Kemahiran Motor dengan cara yang 2.2.3 3.1.5 semangat
Kasar Lokomotor betul. Recognise the Menghasilkan karya mengikut bermasyarakat.
2.1.21 4.2.7 basic features of a kreativiti sendiri melalui pelbagai 5.1.5
Berkawad kaki Menyalin ayat book. aktiviti menggambar. Mengamalkan
dengan lakuan yang dengan cara yang sikap tolong
betul. betul. Objective: Objektif: menolong dalam
Recognize the Murid dapat melukis gambar polis. masyarakat
Objektif: Objektif: front page of a setempat.
Belajar berkawad Murid dapat story book (titles & Ksp:
dengan cara yang menyalin ayat writers) BM Objektif:
betul. dengan cara yang Murid dapat
betul (huruf besar Ils: H Aktiviti: mengamalkan
Ksp: dan huruf kecil). Music Melukis dan mewarna. sikap gotong-
BM, MAT royong dan
Ksp: Activities: Bahan: bekerjasama.
Aktiviti: PFK Reading. Alatan mewarna.
Berkawad kaki Ksp:
Aktiviti: Material: BM, PFK, PM, PI
Menulis. Story books
Aktiviti:
Bahan: Membersihkan
Buku & alatan kawasan kelas
menulis
Bahan:
Alatan membersih

Refleksi Guru

Pra Nur Afifah SK Kilimu, Ranau liko_hihihi@yahoo.com.my


Rancangan Pengajaran Harian

Waktu 0720 0750 0810 0840 0910 0940 1010 1040 1110
Khamis Rutin & Perbualan Keselamatan ENGLISH SNS & TEKN. (T) MUZIK KESIHATAN REFLEKSI DAN
(19/8/10) Pagi 5.2 3.2 4.0 2.4 3.1 PENUTUP
Mengamalkan Read simple Menyiasat alam Menunjukkan apresiasi muzik. Menjaga bersama murid.
langkah words with bahan. 2.4.5 kebersihan diri.
keselamatan diri. understanding. 4.1.4 Membuat pergerakkan bebas 3.1.8
5.2.7 3.2.6 Mengasingkan mengikut muzik. Mengamalkan cara
Memberitahu orang Recognize and bahan kepada menjaga
dewasa apabila sound similar yang boleh Objektif: kebersihan diri.
berlaku kecemasan, initial sound in menyerap air dan Murid dapat menyanyi lagu jalur
kecederaan atau word yang tidak boleh gemilang dengan pergerakan yang Objektif:
penderaan. menyerap air sesuai. Murid dapat
Objectives: (kertas dan menyatakan apa
Objektif: Pupils can plastik). Ksp: yang perlu dibuat
Murid dapat pronounce the KSE, BM ketika mandi.
menyatakan cara words start with Objektif:
menekan butang AIOEU with Murid dapat Aktiviti: Ksp:
A
telefon jika berlaku guidance. menyatakan Menyanyi lagu Jalur Gemilang PFK, KTI
kebakaran di bahan yang boleh dengan iringan muzik.
rumah. Ils: menyerap air dan Aktiviti:
KTI bahan yang tidak Bahan: Perbualan
Ksp: boleh menyerap Muzik mengenai menjaga
BM, KM Activities: air. kebersihan diri.
Listen and read
Aktiviti: words (AIOEU) Ksp: Bahan:
Bercerita dengan aloud and BM, KSE Kad Gambar
menggunakan flash drawing.
card. Aktiviti:
Materials: Membanding.
Bahan: Flash card,
Flash card Drawing materials Bahan:
Plastik dan kertas.

Refleksi Guru

Pra Nur Afifah SK Kilimu, Ranau liko_hihihi@yahoo.com.my


Rancangan Pengajaran Harian

Waktu 0720 0750 0810 0840 0910 0940 1010 1040 1110
Jumaat Rutin & Perbualan MAT (T) PI/ PM ENGLISH (T) SOSIOEMOSI (T) REFLEKSI DAN
(20/8/10) Pagi 9.1 PI 4.2 3.2 PENUTUP
Mengecam duit 5.3 Writing Skills Menggunakan bersama murid.
yang berlainan nilai Menghafaz beberapa surah dari juzu 4.2.4 kemahiran sosial
9.1.2 Amma Write simple phrases dalam interaksi.
Menyusun nilai 5.3.2 3.2.10
wang mengikut Menghafaz surah Al-Quran di bawah: Objectives: Menepati masa
tertib/ ururtan. Al-Falaq. Write A tall policeman dan janji.

Objektif: PM Ils: Objektif:


Murid dapat 10.1 KM, PFK Murid menyatakan
membezakan nilai Mengamalkan sikap jujur dalam diri dan kepentingan
5sen dengan 10sen. pergaulan dengan ahli keluarga, rakan Activities: menepati masa
dan guru. Writing and coloring. dan janji.
T
Ksp: 10.1.3
BM Mengenalpasti tindakan yang jujur Materials: Ksp:
dalam cerita yang didengar. Worksheet. BM
Aktiviti:
Membanding nilai Objektif: Aktiviti:
wang Murid dapat memberitahu sikap jujur Bercerita
yang terdapat dalam cerita.
Bahan: Bahan:
Duit syiling 5sen, Ksp: LCD
10sen, 20sen, 50 BM, KM
sen.
Aktiviti:
Bercerita.

Refleksi Guru

Pra Nur Afifah SK Kilimu, Ranau liko_hihihi@yahoo.com.my


Rancangan Pengajaran Harian

Pra Nur Afifah SK Kilimu, Ranau liko_hihihi@yahoo.com.my

Anda mungkin juga menyukai