Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum WR.

WB

A’udzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi nikmahu

Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru

Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Ya Allah Ya Tuhan kami..

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan
karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para
pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami.

Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..

Jadikanlah acara seminar pada hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat,
yang membuahkan hasil bermanfaat bagi bidang keteknikan yang bermanfaat
bagi negara kami.

Ya Allah Ya Rabbana..

Acara ini ditujukan tidaklain hanya untuk memperoleh ridho-MU semata, untuk
itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat
menjalankannya dengan baik, demi kami di masa yang akan datang.

Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim, Ya Tawwaf..

Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, sebagai manusia yang memiliki sifat
amanah. Jika kami pemimpin jadikanlah pemimpin yang amanah, jika kami
rakyat biasa jadikanlah rakyat yang amanah, karena kami yakin dengan amanah
akan mendatangkan ridho-MU.

Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-
MU kami memohon pertolongan. ANugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan,
keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai
insinyur teknik mesin untuk bekerja dan berkarya demi pengabdian pada-MU
semata.

Iyyaka na’ budu waiyyaka nasta’in Rabbana taqabbalminna innaka antassami’ul alim. Amin Ya Allah Ya Rabbal ‘alamin . watub ‘alaina innaka antattauwaburrahim.