Anda di halaman 1dari 35

BM Tahun 6

ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU 1

BM Tahun 6

MINGGU /
TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN
TARIKH

TEMA : ISTIMEWA KELUARGAKU UNIT 1 –BAKAT ISTIMEWA

Sayangi 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Kasih sayang Buku Teks
Keluarga menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut jenis ayat dan ragam Ilmu : Pendidikan moral m/s -2
abjad, suku kata, perkataan, ayat dengan struktur binaan ayat KP: Interpersonal
frasa dan ayat dengan betul yang betul dan tepat. Strategi P&P:
KB - Mengecam

Permata 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat Nilai murni : Tanggungjawab Buku Teks
Keluarga perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan Ilmu : Bimbingan dan Kaunseling m/s 3
MINGGU
daripada pelbagai sumber berimbuhan dalam bahan bacaan KP: Verbal -linguistik
1 dengan sebutan yang betul prosa dan puisi dengan sebutan Strategi P&P:
3 – 7HB yang betul KB – Menjana idea
JAN 2016

Hebatnya 3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 Menulis teks prosa dan pusi secara Nilai murni : Kesungguhan Buku Teks
Adikku perkataan, frasa, dan ayat mekanis dengan betul dan kemas Ilmu : Pendidikan Seni Visual m/s 4
secara mekanis dengan betul KP: Visual-ruang
dan kemas Strategi P&P:
KB – Menjana idea

Adikku Istimewa 4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni Nilai murni : Kasih sayang Buku Teks
unsur seni dalam lagu kata lagu dengan melahirkan Ilmu : Pendidikan moral m/s 5
melalui nyanyian secara didik imaginasi melalui penghasilan karya KP: Interpersonal
hibur sastera Strategi P&P:
KB – Mengecam

Seronoknya 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan Nilai murni :Hormat menghormati Buku Teks
Keluarga Amar menggunakan golongan pelbagai kata nama am dan Ilmu : Sosiobudaya m/s -6
kata dengan betul mengikut penjodoh bilangan mengikut KP: Interpersonal
konteks konteks dengan betul Strategi P&P:
KB – Mengecam

ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU 2

BM Tahun 6

MINGGU /
TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN
TARIKH
TEMA : ISTIMEWA KELUARGAKU UNIT 2 –SATU KELUARGA DUA BUDAYA

Uniknya 1.3 Mendengar, mengecam dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan Nilai murni : Hormat-menghormati Buku Teks
Keluargaku menyebut bunyi bahasa, iaitu memberikan respons terhadap Ilmu : Sosiobudaya m/s -7
abjad, suku kata, perkataan, sesuatu arahan berdasarkan KP: Interpersonal
frasa dan ayat dengan betul ayat perintah dalam pelbagai Strategi P&P:
situasi dengan betul KB - Mengecam

Rahsia 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang Nilai murni : Kasih sayang Buku Teks
Kebahagian bahan bacaan dengan mengandungi pelbagai jenis Ilmu : Sosiobudaya m/s 8
MINGGU lancar, sebutan yang jelas ayat dan ragam ayat secara KP: Interpersonal
2 dan intonasi yang betul mekaniss Strategi P&P:
KB – Mengecam
10-14HB
JAN 2016
Sambutan Ulang 3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 Menulis teks prosa dan puisi Nilai murni : Kesyukuran Buku Teks
Tahun perkataan, frasa, dan ayat secara mekanis dalam bentuk Ilmu :Sosiobudayal m/s 9
secara mekanis dengan betul tulisan berangkai dengan betul KP: Interpersonal
Perkahwinan
dan kemas dan kemas Strategi P&P:
KB – Menghubungkait

Lagu 4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai Nilai murni : Kasih sayang Buku Teks
Keluargaku unsur seni dalam lagu melalui seni kata lagu secara bebas dan Ilmu : Pendidikan muzik m/s 10
nyanyian secara didik hibur mempersembahkannya melalui KP: Muzik
nyanyian didik hibur Strategi P&P:
KB – Mencipta

ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA, MARANG, TERENGGANU 3

ayat tanya dengan betul KP: Interpersonal soalan.4 Menulis imlak dengan tepat 3.2 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Kesyukuran Buku Teks Kasih menggunakan golongan pelbagai kata nama khas Ilmu : Kemasyarakatan m/s -14 kata dengan betul mengikut mengikut konteks yang betul KP: Pembelajaran Kosnstruktivisme konteks Strategi P&P: KB – Mencipta Bacaan luas – Pelukan Keluarga / Pemulihan / Pengayaan Buku Teks m/s 15-16 ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.1 Memahami dan 5.3 Membaca kuat pelbagai 2.3 Mendengar.2 Mendengar.2 Membaca pelbagai bahan Nilai murni : Kasih sayang Buku Teks Glasgow bahan bacaan dengan yang mengndungi ayat tunggal. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA : ISTIMEWA KELUARGAKU UNIT 3 – JAUH DI MATA DEKAT DI HATI Rindu akan 1.1.sebutan yang jelas dan ayat majmuk dengan BCB :Bacaan luncuran 3 dan intonasi yang betul pelbagai keterangan secara Strategi P&P: mekanis KB – Mengecam 17-21HB JAN 2016 Kepulanganku 3.4.3. TERENGGANU 4 .1 Menulis perkataan dan frasa Nilai murni : Kasih sayang Buku Teks dengan menggunakan ejaan Ilmu : Kepenggunaan m/s 13 yang tepat secara imlak KMD : Mengumpul maklumat Strategi P&P: KB – Menyelesai masalah Malam Jalinan 5.3. dan pesanan yang Strategi P&P: didengar dengan betul KB – Menjana idea Corat-coret dari 2. memahami dan 1. MARANG. Ilmu : TMK m/s 12 MINGGU lancar. memahami dan Nilai murni : Kasih sayang Buku Teks Keluarga memberikan respons memberikan respon terhadap Ilmu : Pendidikan moral m/s -11 terhadap sesuatu arahan.

dan pesanan yang pesanan dengan menggunakan Strategi P&P: didengar dengan betul bahasa yang santun dalam KB .3 Memahami dan menggunakan Nilai murni :Rasional Buku Teks semasa Bermain menggunakan golongan pelbagai kata ganti nama Ilmu : Pendidikan Kesihatan m/s – 22 kata dengan betul mengikut mengikut konteks yang betul KP: Pembelajaran Kontekstual konteks Strategi P&P : KB – Menghubungkaitkan 25 .3 Mendengar.4 Membina kerangka dan menulis Nilai murni : Kebersihan Fizikal Buku Teks perkataan.28HB JANUARI .3 Mendengar. frasa dan ayat pelbagai jenis karangan dan Mental m/s.MINDA! Ceramah 1. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 2 : KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI UNIT 4 –MINDA.3 Membina dan menulis 3.2 Mengujarkan bahasa yang 4.1 Memahami dan 5. memahami. memahami dan 1.1.2.1 Membaca dan memahami Nilai murni : Kebersihan Mental Buku Teks Emosi yang maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat dan tersirat Ilmu : Pendidikan Kesihatan m/s -19 MINGGU tersirat daripada pelbagai untuk membuat ulasan yang betul Pembelajaran Konstruktivisme Sihat 4 bahan untuk memberikan Strategi P&P: respons yang betul KB – Mensintesis 24-28HB JAN 2016 Otak Manusia 3.4.4 Membaca dan memahami 2.3. Nilai murni : Amanah Buku Teks Pengurusan memberikan respons memberikan respon terhadap Ilmu : Pendidikan Kesihatan m/s -18 terhadap sesuatu arahan.OH.21 bahasa badan secara kreatif sebutan dan intonasi yang betul KP: Verbal-Linguistik semasa bercerita secara dan jelas Strategi P&P: didik hibur KB – Mengecam Kawal Minda 5. TOV PENTAKSIRAN UPSR ( SOALAN DISEDIAKAN OLEH JPNT) ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.1 Mengujarkan cerita menggunakan Nilai murni : Bertanggungjawab Buku Teks indah dan menggunakan bahasa yang indah dengan Ilmu : Pendidikan Kesihatan m/s. TERENGGANU 5 .20 yang betul Ilmu : Pendidikan Kesihatan Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menjana idea Rahsia Sarapan 4.3.Menganalisis pelbagai situasi Minda dan 2. MARANG. pesanan dan menyampaikan KP: Interpersonal Minda soalan.

OH.2 Mengujarkan cerita menggunakan Nilai murni : Rasional Buku Teks Sang Kancil indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang Ilmu : Pendidikan moral m/s -26 bahasa badan secara kreatif gramatis untuk menyampaikan idea KP: Verbal-linguistik semasa bercerita secara dengan bahasa badan yang kreatif Strategi P&P: didik hibur KB – Menghubungkaitkan ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.Menghubungkaitkan tidak formal secara bertatasusila Kenali 2.4.4 Membaca dan memahami 2. MINDA! UNIT 5 –USAHLAH STRESS Atasi Stres 1.2 Mengedit dan memurnikan hasil Nilai murni : Kebersihan Mental Buku Teks Kepada hasil penulisan dengan betul penulisan Ilmu : Pendidikan Kesihatan m/s -25 BCB : Mencatat nota Manusia Strategi P&P: KB – Menganalisi Keresahan 4.Bertutur tentang sesuatu perkara Nilai murni : Rasional Buku Teks menyatakan permintaan daripada pembagai sumber Ilmu : Pendidikan Kesihatan m/s -23 tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang KP: Verbal -linguistik daripada pelbagai sumber gramatis dalam situasi formal dan Strategi P&P: dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila KB .4 Bertutur.4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.8 Mengedit dan memurnikan 3. TERENGGANU 6 .8.2 Membaca dan memahami Nilai murni : Kebersihan Mental Buku Teks MINGGU Kemurungan maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersirat dan tersurat Ilmu : Pendidikan Kesihatan m/s -24 5 tersirat daripada pelbagai untuk membuat rumusan dengan Pembelajaran Konstruktivisme bahan untuk memberikan betul Strategi P&P: 30HB JAN respons ang betul KB – Mengitlak – 4HB FEB 2016 Kesan Stress 3. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 2 : MINDA. MARANG. berbual dan 1.1 .

3 Membina dan menulis jawapan Nilai murni : Bertindak bijak Buku Teks Stres perkataan.. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 2 : MINDA...3 Membaca dan memahami Nilai murni : Rasional Buku Teks FEBRUARI Amar maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat dan Ilmu : Kokurikulum m/s 28 2016 tersirat daripada pelbagai tersirat untuk membuat keputusan Pembelajaran Kontekstual bahan untuk memberikan dengan memberikan alasan Strategi P&P: respons ang betul KB – Menilai Selamat Tinggal 3.4 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Berwaspada Buku Teks Terapi Minda menggunakan golongan pelbagai kata kerja dan kata Ilmu : Pendidikan Kesihatan m/s -30 kata dengan betul mengikut bantu mengikut konteks yang KP: Verbal-linguistik konteks betul..4. Strategi P&P: KB – Menaakul PENILAIAN 1 Buku Teks m/s -33-36 ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA... frasa dan ayat secara kritis dan kreatif Ilmu : Pendidikan Kesihatan m/s -29 dengan betul denganbetul.3. BCB : Bacaan luncuran Strategi P&P: KB – Mensintesis Seronoknya 5.. TAHUN BARU CINA 6 7 – 11HB Dilema 2.... MARANG.1 Memahami dan 5..4 Bertutur.3 Membina dan menulis 3... berbual dan 1.1.. TERENGGANU 7 .4 Membaca dan memahami 2..4.2 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Bekerjasama Buku Teks Juang menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang Ilmu : Pendidikan moral m/s -27 tentang sesuatu perkara sesuai secara bertatasusila KP: Verbal-linguistik daripada pelbagai sumber Strategi P&P: dalam situasi formal dan KB .. OH.Menganalisis tidak formal secara bertatasusila MINGGU 8.. CIKGU Semangat 1. MINDA! UNIT 6 – TERIMA KASIH.9HB FEBRUARI – .

bahasa yang indah KP: Kinestetik kreatif melalui lakonan serta bahasa badan yang kreatif Strategi P&P: secara didik hibur melalui lakonan KB – Menjana idea Jayakan Aktiviti 5. frasa.3 Mengujarkan bahasa yang 4.1. memahami dan 2.3 Membina dan menulis 3.1 Membaca dan memahami Nilai murni : Bermuafakat Buku Teks Menti menaakul untuk bahan untuk memindahkan Ilmu : Kemasyarakatan m/s 39 MINGGU memindahkan maklumat maklumat dalam bentuk grafik BCB : Bacaan intensif Cemerlang 7 yang terdapat dalam Strategi P&P: pelbagai bahan dengan KB – Membuat gambaran mental 14-18HB betul FEBRUARI 2016 3. dan ayat pelbagai jenis karangan Ilmu :Kemasyarakatanl m/s 40 dengan betul KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menjana idea Teater”Menara 4. dan kata KP: Verbal-linguistik konteks penegas mengikut konteks Strategi P&P: dengan betul KB – Mengecam ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA. kata penguat.3.1 Memahami dan 5.3 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Bekerjasama Buku Teks Bersama menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama Ilmu : Kemasyarakatan m/s -38 tentang sesuatu perkara yang sesuai dengan betu secara KP: Interpersonal daripada pelbagai sumber bertatasusila Strategi P&P: dalam situasi formal dan tidk KB .4 Membina kerangka dan menulis Nilai murni : Bekerjasama Buku Teks Ibu Pendorong Kejayaan Murid perkataan. Ilmu : Kemasyarakatan m/s 41 bahasa badan dengan dan jelas.3.4.5 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Bekerjasama Buku Teks Sekolah menggunakan golongan pelbagai jeis kata adjektif. TERENGGANU 8 .5 Membaca .1 Mengujarkan dialog dengan Nilai murni : Kasih sayang Buku Teks Tanggang” indah dan menggunakn sebutan dan intonasi yang betul. berbual dan 1.4 Bertutur. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 3 : KOMUNITI PRIHATIN UNIT 7 – PROGRAM SARANA Tanggungjawab 1. MARANG. 2.Menghubungkaitkan formal secara bertatasusila Mentor Prihatin.5. kata Ilmu : Kemasyarakatan m/s -42 kata dengan betul mengikut adverba.

2 Mengujarkan diolag yang Nilai murni : Kesyukuran Buku Teks Kita Berbahasa indah dan menggunakn dihasilkan untuk menyampaikan Ilmu : Kemasyarakatan m/s 46 bahasa badan dengan kreatif mesej menggunakan bahasa KP: Kinestetik melalui lakonan secara didik yang indah serta bahasa badan Strategi P&P: Kinestetik hibur yang kreatif melalui lakonan KB – Menilai ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.2 Membaca.4. berbal dan 1. memahami dan Nilai murni : Rasional Buku Teks Kelab Alumni menaakul untuk memindahkan menaakul bahan untuk Ilmu : Kemasyarakatan m/s -44 MINGGU maklumat yang terdapat memindahkan maklumat Pembelajaran Konstruktivisme 8 dalam pelbagai bahan mengikut keutamaan ke dalam Strategi P&P: dengan betul bentuk prosa KB – Menaakul 21-25HB FEBRUARI 2016 3.5.2 Mencatat maklumat daripada Nilai murni : Kesyukuran Buku Teks Dahulu dan Sekarang betul tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dalam bentuk Ilmu : Sejarah m/s 45 daripada pelbagai bahan grafik Pembelajaran Konstekstual Strategi P&P: KB – Menbandingbezakan Orang Budi 4. TERENGGANU 9 .3.5.5 Membaca .5 Mencatat maklumat yang 3.4 Bertutur.4 Menyatakan permintaan tentang Nilai murni : Prihatin Buku Teks Refleksologi menyatakan permintaan sesuatu perkara dengan Ilmu : Reka Bentuk dan Teknologi m/s -43 tentang sesuatu perkara memberikan alasan yang sesuai KP: Interpersonal daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak Strategi P&P: dalam situasi formal dan tidk formal secara bertatasusila KB – Menjana idea formal secara bertatasusila Sumbangan 2.3 Mengujarkan bahasa yang 4. MARANG. memahami dan 2. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 3 : KOMUNITI PRIHATIN UNIT 8 – KELAB ALUMNI Projek Taman 1.

BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 3 : KOMUNITI PRIHATIN UNIT 9 – PERKONGSIAN PINTAR Bekerjasama 1.1. TERENGGANU 10 . dengan menggunakan ayat yang Pembelajaran Konstruktivisme ditonton atau dibaca dengan gramatis Strategi P&P: betul KB – Mengitlak Kelas Bimbingan 5.49 bukan sastera yang didengar.9. MARANG. memahami.1 Menulis ulasan tentang bahan Nilai murni : Kegigihan Buku Teks Kejayaan Milik Kita pelbagai bahan sastera dan sastera dan bukan sastera Ilmu :Kemasyarakatanl m/s.3 Membaca.5 Membaca .2 Berbicara dengan menerapkan Nilai murni : Prihatin Buku Teks demi menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk Ilmu : Kemasyarakatan m/s -47 tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat KP: Interpersonal Kecemerlangan daripada pelbagai sumber dengan tepat secara Strategi P&P: dengan tepat secara bertatasusila KB – Menjana Idea bertatasusila Program 2.6.5.6 Berbicara untuk 1.6 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Prihatin Buku Teks menggunakan golongan kata pelbagai kata hubung mengikut Ilmu : Kemasyarakatan m/s -50 dengan betul mengikut konteks dengan betul Pembelajaran Konteksual konteks Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan Buku Teks Bacaan Luas –Jawatankuasa Persatuan Penduduk Taman Melati / Pemulihan / Pengayaan m/s 51-52 ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.9 Menulis ulasan tentang 3. puisi atau prosa Strategi P&P: dengan betul KB – Menaakul 28HB FEB - 3HB MAC 2016 3. dan Nilai murni : Kesyukuran Buku Teks Sekolah Angkat menaakul untuk memindahkan menaakul bahan untuk Ilmu : Kemasyarakatan m/s -48 MINGGU maklumat yang terdapat memindahkan maklumat kepada BCB : Bacaan intensif 9 dalam pelbagai bahan bentuk grafik. memahami dan 2.1 Memahami dan 5.

MARANG.1.OTI /AR1 (S0ALAN DISEDIAKAN OLEH JPNT) 10 – 19HB MAC .1 Berbicara untuk mendapatkan Nilai murni : Mematuhi peraturan Buku Teks Lawatan maklumat tentang sesuatu maklumatyang tersurat dan Ilmu : PKJR m/s -54 perkara daripada pelbagai tersirat untuk membuat BCB : Mencatat nota sumber dengan tepat secara rumusan dengan betul secara Strategi P&P: bertatasusila bertatasusila KB – Menganalisis Memori 2. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 4 : KESELAMATAN DIUTAMAKAN UNIT 10 – SELAMAT DALAM PERJALANAN Peraturan 1..57 betul menggunakan bahasa yang betul serta memahami Pembelajaran Kontekstual yang indah secara didik hibur puisi tersebut Strategi P&P: KB – Menganalisis Prihatin Semasa 5.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.4 Melafazkan dan memahami 4.55 sesuai bagi memupuk minat Ilmu : PKJR MINGGU membaca Pembelajaran Kontesktual 10 Strategi P&P: KB – Menjanakan idea 6-10HB MAC 2016 Berwaspada di 3.4.1 Menulis untuk menyampaikan Nilai murni : Menjaga Buku Teks Kawasan Rehat maklumat tentang sesuatu maklumat dengan Keselamatan Diri m/s – 56 perkara dengan menggunakan menggunakan idea utama dan Ilmu :Pendidikan Moral dan Rawat bahasa yang santun idea sampingan secara kohesi Pembelajaran Kontekstual dan koheren Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan Awasi 4..6 Menulis untuk menyampaikan 3....1 Memahami dan menggunakan 5. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.7 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Menjaga Buku Teks golongan kata dengan betul pelbagai kata tugas mengikut Keselamatan m/s -58 mengikut konteks konteks dengan betul Ilmu : Pendidikan Moral Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Membuat inferens 7-10HB MAC ----.6.1 Melafazkan puisi dengan Nilai murni : Berwaspada Buku Teks Keselamatanmu puisi denngan intonasi yang sebutan yang jeas dan intonasi Ilmu : Pendidikan Moral m/s.6..6 Membaca pelbagai bahan 2. TERENGGANU 11 .1 Membaca bahan sastera untuk Nilai murni : Mematuhi Buku Teks Perjalanan sastera dan bukan sastera yang menghasilkan idea baharu Peraturan m/s.6.

TERENGGANU 12 .Menganalisis MINGGU Peka akan 2. MARANG.7 Berbincang dan 1.7.2 Mencipta puisi menggunakan Nilai murni : Mengutamakan Buku Teks Sentiasa puisi denngan intonasi yang bahasa yang indahdan keselamatan m/s – 62 betul menggunakan bahasa melafazkannya dengan Ilmu : Pendidikan Moral yang indah secara didik hibur sebutan yang jelas dan KP: Verbal -linguistik intonasi yang betul serta Strategi P&P: memahami puisi tersebut KB – Mereka cipta ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.4 Melafazkan dan memahami 4. BM Tahun 6 MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN / TARIKH TEMA 4 : KESELAMATAN DIUTAMAKAN UNIT 11 – PASTIKAN SELAMAT Awasi Diri di 1.2 Membaca bahan bukan Nilai murni : Berhati hati Buku Teks 11 Keselamatan sastera dan bukan sastera yang sastera untuk menghasilkan Ilmu : Pendidikan Moral m/s – 60 sesuai bagi memupuk minat idea baharu BCB : Membuat imbasan dan 20 -24HB Diri di Pasar membaca luncuran MAC 2016 Strategi P&P: KB – Mereka cipta Keselamatan di 3.2 Menulis dan menyampaikan Nilai murni : Prihatin Buku Teks Pangsapuri maklumat tentang sesuatu maklumat dalam bentuk Ilmu : Pendidikan Moral m/s.6.6 Menulis untuk menyampaikan 3.4.2 Berbincang dan Nilai murni : Mementingkan Buku Teks dalam Feri mengemukakan pendapat mengemukakan pendapat Keselamatan m/s -59 tentang sesuatu perkara secara kritis dan kreatif Ilmu : Pendidikan Keselamatan daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat Jalan Raya secara bertatasusila yang gramatis secara Pembelajaran luar bilik darjah bertatasusila Strategi P&P: KB .61 perkara dengan menggunakan karangan berformat dengan BCB : Mencatat nota bahasa yang santun menggunakan bahasa yang Strategi P&P: santun KB – Menjanakan idea Waspada 4.6.6 Membaca pelbagai bahan 2.

1 Membaca dan memahami bahan untuk Nilai murni : Berwaspada Buku Teks MINGGU dalam Talian menaakul untuk memindahkan maklumat dalam bentuk Ilmu : TMK m/s.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara Nilai murni : Berhati-hati Buku Teks menyatakan permintaan daripada pelbagi sumber dengan Ilmu : Teknologi Maklumat m/s -63 tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis dan Komunikasi daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal KP: Interpersonal dalam situasi formal dan Secara bertatasusila Strategi P&P: tidak formal secara KB – Menjanakan idea bertatasusila Pembayaran 2.3 Membina dan menulis 3.1.1.3 Membina dan menulis jawapan secara Nilai murni : Bertindak bijak Buku Teks talian perkataan. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 4 : KESELAMATAN DIUTAMAKAN UNIT 12 – FIKIR SEBELUM KLIK Nasihat Guru 1. berbual dan 1. frasa. Memahami dan 5.5.3.4. memahami dan 2.5 Membaca . MARANG. dan ayat kritis dan kreatif dengan betul Ilmu :Kemasyarakatanl m/s -65 dengan betul BCB : Bacaan intensif Strategi P&P: KB – Menilai Bersama –sama 5. TERENGGANU 13 . Memahami dan menggunakan Nilai murni : Prihatin Buku Teks Melayari menggunakan golongan pelbagai kata kerja dan kata bantu Ilmu : TMK m/s -66 kata dengan betul mengikut megikut konteks yang betul KP: Verbal-linguistik Internet konteks Strategi P&P: KB – Membuat gambaran mental Buku Teks Bacaan luas / Pemulihan / Pengayaan / Penilaian 2 m/s 67-72 ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.64 12 memindahkan maklumat grafik Pembelajaran Kontekstual yang terdapat dalam Strategi P&P: 27-31HB pelbagai bahan dengan KB – Mereka cipta MAC 2016 betul Pujukan dalam 3.4 Bertutur.

2 Membaca dan memahami 2.1 Bercerita dengan sebutan dan Nilai murni : Keberanian Buku Teks Cabaran sesuatu perkara semula intonasi yang betul dengan Ilmu : Kemasyarakatan m/s -74 dengan tepat menggunakan menggunakan pelbagi ayat KP: Verbal-linguistik sebuatan yang jelas dan yang mengandungi bahasa Strategi P&P: intonasi yag betul yang indah KB .2.1 Menghasilkan perenggan yang Nilai murni : Toleransi Buku Teks Harmoninya Kampung kreatif dalam pelbagai genre kohesi dan koheran dengan Ilmu :Kemasyarakatanl m/s -76 dengan betul betul Pembelajaran Kontestual Sentosa Strategi P&P: KB – Menjana idea 1 Malaysia 4. frasa dan ayat yang mengandungi perkataan Ilmu : Sosiobudaya m/s -75 MINGGU daripada pelbagai sumber berimbuhan dalam bahan BCB : Bacaan intensif 13 dengan sebutan yang betul bacaan prosa dan puisi dengan Strategi P&P: sebutan yang betul KB – Menganalisis 3-7HB APRIL 2016 3.7.2.5.3 Membaca dan memahami ayat Nilai murni : Perpaduan Buku Teks perkataan.2 Memahami dan 5. MARANG.1 Menyebut dan memahami seni Nilai murni : Hormat-menghormati Buku Teks unsur seni dalam lagu melalui kata lagu dengan melahirkan Ilmu : Pendidikan Muzik m/s -77 nyanyian secara didik hibur imaginasi melalui penghasilan Pembelajaran Konstruktivisme karya satera Strategi P&P: KB – Merekacipta Hari Keluarga 5.1.2 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Hormat menghormati Buku Teks Kampung menggunakan pembentukan pelbagai jenis kata ganda Ilmu : Sosiobudaya m/s -78 kata yang sesuai dalam dalam pelbagai situasi dengan Pembelajaran Kontekstual Sejahtera pelbagai situasi dengan betul betul Strategi P&P: KB – Menjana idea ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA. TERENGGANU 14 .7 Menghasilkan penulisan 3. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 5 : PUPUK PERPADUAN UNIT 13 – FORMULA PERPADUAN Sahutlah 1.1 Menyebut dan memahami 4.5 Bercerita dan menceritakan 1.Menaakul Trio Kesateria 2.

1.3 Membaca kuat pelbagai 2.3. TERENGGANU 15 . Serempun sesuatu perkara semula dengan sebutan dan intonasi bermasyarakat m/s -79 dengan tepat menggunakan yang betul menggunakan Ilmu : Pendidikan moral bagai Serai sebuatan yang jelas dan pelbagi ayat yang KP: Verbal-linguistik intonasi yag betul menggunakan bahasa yang Strategi P&P: indah KB .Menghubungkaitkan Juara 2. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 5 : PUPUK PERPADUAN UNIT 14 – BERKAT HIDUP SEPAKAT Seikat bagai 1.2 Memahami dan mengubah suai Nilai murni : Patriotisme Buku Teks Perpaduan unsur seni dalam lagu seni kata lagu secara bebas dan Ilmu : Pendidikan Muzik m/s – 82 melalui nyanyian secara didik mempersembahkannya melalui Pembelajaran Konstruktivisme hibur nyayian secara didik hibur Strategi P&P: KB – Mereka cipta ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA. sebutan yang jelas ayat dan ragam ayat secara KP : Interpersenal Multimedia dan intonasi yang betul mekanis Strategi P&P: 10-14HB KB – Mengecam APRIL 2016 Suburkan 3.1 Menyebut dan memahami 4.2 Menghasilkan penulisan Nilai murni : Toleransi Buku Teks Perpaduan kreatif dalam pelbagai genre imaginatif dan deskriptif dengan Ilmu : Sejarah m/s -81 dengan betul bahasa yang menarik Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menganalisis Mekarnya 4.1 Membaca sesuatu bahan yang Nilai murni : Berkerjasama Buku Teks MINGGU Persembahan bahan bacaan dengan mengandungi pelbagai jenis Ilmu : Pendidikan Muzik m/s – 80 14 lancar. MARANG.5.2 Menceritakan sesuatu perkara Nilai murni : Semangat Buku Teks Sirih.5 Bercerita dan menceritakan 1.7.7 Menghasilakan penulisan 3.

memahami 1.2 Mendengar.8. MARANG. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 5 : PUPUK PERPADUAN UNIT 15 – PERPADUAN MEMAJUKAN NEGARA Rahsia 1.3.2 Memahami dan 5.2 Mengedit dan memurnikan hasil Nilai murni : Kesyukuran Buku Teks Perpaduan hasil penulisan dengan betul penulisan Ilmu : Ekonomi m/s – 85 KP: TMK Strategi P&P: KB – Megecam Sehati Memburu 5.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Harmoni Buku Teks Impian menggunakan pelbagai jenis kata majmuk dalam Ilmu : Ekonomii m/s 86 pembentukan kata yang pelbagai situasi dengan betul KP: Verbal linguistik sesuai dalam pelbagai Strategi P&P: situasi dengan betul KB – Menghubungkaitkan Penubuhan Bacaan Luas / Pemulihan / Pengayaan Buku Teks Malaysia m/s -87-88 ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.2. TERENGGANU 16 . Tanya dengan betul Ilmu : Pendidikan moral Negara soalan. dan pesanan yang KP: verbal linguistik didengar dengan betul Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Perpaduan 2. Buku Teks Kejayaan dan memberikan respons memberikan respon terhadap ayat menghormati m/s -83 terhadap sesuatu arahan.3 Mendengar.8 Mengedit dan memurnikan 3.3 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Kesyukuran Buku Teks MINGGU Menjana maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Ekonomi m/s -84 15 tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan BCB : Bacaan intensif Pelaburan bahan untuk memberikan memberikan alasan Strategi P&P: 17-21HB respons ang betul KB – Menganalisis APRIL 2016 Nikmat 3. memahami dan Nilai murni : Hormat.

BCB : Menulis secara mekanis Strategi P&P: KB – Mengecam Saya Bangga 4. TERENGGANU 17 .1 Mendengar.1.1 Memahami dan 5. arahan berdasarkan ayat perintah KP: Verbal-linguistik soalan. Strategi P&P: didengar dengan betul KB – Menjanakan idea Karnival 2. memahami dan 1. dan pesanan yang dalam pelbagai situasi dengan betul. dan kata BCB : Mencatat nota konteks penegas mengikut konteks dengan betul Strategi P&P: KB – Menjanakan idea ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.3 Mendengar.1 Menulis perkataan dan frasa dengan Nilai murni : Patriotisme Buku Teks Pejuang Bahasa menggunakan ejaan yang tepat secara Ilmu : Pendidikan moral m/s 92 imlak.4 Menulis imlak dengan tepat 3. kata Ilmu : Pendidikan moral m/s -94 kata dengan betul mengikut adverba.4.1 Mengujarkan cerita menggunakan Nilai murni : Patriotisme Buku Teks Berbahasa indah dan menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan Ilmu : Pendidikan moral m/s 93 bahasa badan secara kreatif dan intonasi yang betul dan jelas.3 Membaca kuat pelbagai 2. dan ayat Ilmu : Pendidikan moral m/s 91 MINGGU lancar.2 Membaca pelbagai bahan yang Nilai murni : Patriotisme Buku Teks Bahasa Melayu bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal.2 Mengujarkan bahasa yang 4. kata penguat. MARANG.2.5 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Patriotisme Buku Teks Jian Hui menggunakan golongan pelbagai jenis kata adjektif. memahami dan Nilai murni : Patriotisme Buku Teks Diri memberikan respons memberikan respons terhadap sesuatu Ilmu : Pendidikan moral m/s -90 terhadap sesuatu arahan.3.3. KP: Verbal-linguistik Melayu semasa bercerita secara Strategi P&P: didik hibur KB – Mensintesis Catatan 5. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 6 : SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA UNIT 16 – PERKASAKAN BAHASA KITA Terapkan Jati 1. sebuatan yang jelas majmuk dengan pelbagai keterangan BCB : Mencatat nota 16 dan intonasi yang betul secara mekanis Strategi P&P: KB – Menjanakan idea 24-28HB APRIL 2016 3.

4....4 Menulis imlak dengan tepat 3. MARANG... Ilmu : Sejarah Daud Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Mengecam Biar Putih Tulang 5.2 Mendengar. TERENGGANU 18 . dan pesanan yang Strategi P&P: didengar dengan betul KB ..AHAD .4.2 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Patriotisme Buku Teks Harumkan 1-5HB MEI maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Pendidikan moral m/s 96 Nama Malaysia 2016 tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul Pembelajaran Kontekstual bahan untuk memberikan Strategi P&P: respons dengan betul KB – Mengitlak Jeneral Tan Sri 3....3.1 Memahami dan 5.. memahami dan 1.Menghubungkaitkan 1HB MEI ...3 Mendengar.2 Menulis pelbagi teks prosa dengan ejaan Nilai murni : Buku Teks Rodzali bin dan tanda baca yang tepat secara Bertanggungjawab m/s 97 imlak..4 Membaca dan memahami 2.. memahami dan Nilai murni : Patriotisme Buku Teks Bendera Kita memberikan respons memberikan respons terhadap ayat Ilmu : Sejarah m/s -95 terhadap sesuatu arahan. HARI PEKERJA MINGGU 17 2..1. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 6 : SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA UNIT 17– BUDI YANG BAIK DIKENANG JUA Hormati 1. tanya ddengan betul Pembelajaran Kontekstual soalan.7 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Berani Buku Teks menggunakan golongan pelbagai kata tugas mengikut konteks Ilmu : Pendidikan moral m/s – 98 kata dengan betul mengikut dengan betul KP: Verbal-linguistik konteks Strategi P&P: KB – Menaakul ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA..

6 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Semangat Buku Teks Berjaya menggunakan golongan pelbagai kata hubung mengikut konteks bermasyarakat m/s 102 kata dengan betul mengikut yang betul Ilmu : TMK konteks Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Kenali Benteng Buku Teks Bacaan Luas / Pemulihan / Pengayaan / Penilaian 3 m/s -103-108 Negara Kita ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.3 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Prihatin Buku Teks Pendidik menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Ilmu : Kemasyarakatan m/s -99 tentang sesuatu perkara sesuai dengan betu secara bertatasusila KP: Interpersonal daripada pelbagai sumber Strategi P&P: dalam situasi formal dan KB – Menjanakan idea tidak formal secara bertatasusila MINGGU Utamakan 2.4 Bertutur.1 Memahami dan 5.2 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Cinta akan Buku Teks 18 Barangan maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk negara m/s 100 tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul Ilmu : Ekonomi 8-12HB Buatan Malaysia bahan untuk memberikan KP : Verbal-linguistik MEI 2016 respons dengan betul Strategi P&P: KB – Membuat kesimpulan Pengorbanan 3. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 6 : SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA UNIT 18 – BERSYUKUR Citra 1. MARANG.4.4 Membaca dan memahami 2. TERENGGANU 19 . berbual dan 1.4.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi Nilai murni : Prihatin Buku Teks Wira Negara dalam pelbagai genre yang dan koheren dengan betul Ilmu : Sejarah m/s 101 betul BCB : Membuat nota Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Kita Sudah 5.1.7 Menghsilkan penulisan kreatif 3.7.

2.2.4 Membaca dan memahami 2.2 Mengujarkan cerita menggunakan Nilai murni : Kesyukuran Buku Teks Sepotong Kayu indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang Ilmu : Kesenian m/s 113 bahasa badan secara kreatif gramatis untuk menyampaikan idea KP: Verbal-linguistik semasa bercerita secara dengan bahasa badan yang kreatif Strategi P&P: didik hibur KB – Menjanakan idea Ikutlah Resmi 5. Strategi P&P: 15-19HB respons dengan betul KB – Menyelsaikan masalah MEI 2016 Kisah Penggiat 3. MARANG.4.4.2 Mengujarkan bahasa yang 4. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 7 : INDAHNYA WARISAN KITA UNIT 19 –KHAZANAH KESENIAN BANGSA Seni 1.Seni Visual m/s 112 dengan betul KMD : Meramal Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Kisah Hidup 4.3. Nilai murni : Kegigihan Buku Teks Seni Telepuk perkataan. dan ayat dan ayat dengan betul Ilmu :Pen. berbual dan 1.4 Bertutur.3 Membina dan menulis 3. TERENGGANU 20 .3 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Merendah diri Buku Teks Padi menggunakan pembentukan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai Ilmu : Pendidikan Muzik m/s -114 kata yang sesuai dalam situasi dengan betul Pembelajaran pelbagai situasi dengan betul Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mereka cipta ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.3 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Rasional Buku Teks MINGGU Muzik yang maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Pendidikan Muzik m/s 111 19 tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan Pembelajaran Koperatif Istimewa bahan untuk memberikan memberikan alasan.1 Bertutur tentang sesuatu perkara Nilai murni : Menghargai Buku Teks Persembahan menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan warisan m/s -110 tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Ilmu : Kebudayaan daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal KP: Verbal-linguistik dalam situasi formal dan secara bertatasusila Strategi P&P: tidak formal secara KB – Menjanakan idea bertatasusila Persembahan 2. frasa. frasa.3 Membina dan menulis perkataan.2 Memahami dan 5.

2 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Menghargai warisan Buku Teks Warisan Kita menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang Ilmu : Sejarah m/s -115 tentang sesuatu perkara sesuai secara bertatasusila KP: Verbal-linguistik daripada pelbagai sumber Strategi P&P: dalam situasi formal dan tidak KB – Menjanakan idea formal secara bertatasusila Menghayati 2.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Nilai murni : Menghargai warisan Buku Teks Planet Zefira indah dan menggunakn dan intonasi yang betul. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH MINGGU 20 22HB – 26HB MEI 2016 . MARANG. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 27 HB MEI – 16HB JUN 2016 – CUTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 7 : INDAHNYA WARISAN KITA UNIT 20 – WARISAN BERHARGA Peliharalah 1.3 Membina dan menulis 3.1 Membaca dan memahami Nilai murni : Menghargai warisan Buku Teks Karya Sastera maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat dan bersirat Ilmu : Sejarah m/s -116 MINGGU tersirat daripada pelbagai untuk membuat ulasan dengan betul Pembelajaran Kontekstual 21 bahan untuk memberikan Strategi P&P: respons dengan betul KB – Merumus 19-23HB JUN 2016 Menimba Ilmu 3. frasa.4 Bertutur.3 Mengujarkan bahasa yang 4. dan jelas.3. dan ayat pelbagai jenis karangan Ilmu : Sejarah m/s 117 dengan betul Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mensintesis Tetamu dari 4.4.4 Membaca dan memahami 2.4 Membina kerangka dan menulis Nilai murni : Menghayati warisan Buku Teks di Muzium Diraja perkataan. Ilmu : Kesenian m/s 118 bahasa badan dengan kreatif bahasa yang indah serta bahasa Pembelajaran Konstruktivisme melalui lakonan secara didik badan yang kreatif melalui lakonan Strategi P&P: hibur KB – Mereka cipta ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA. TERENGGANU 21 .3. berbual dan 1.4.

2 Membaca.2 Mencatat maklumat daripada pelbagai Nilai murni : Menghargai Buku Teks Tradisional betul tentang sesuatu perkara sumber dalam bentuk grafik warisan m/s 121 daripada pelbagai sumber Ilmu :Kebudayaan Masyarakat Kita KP: Visual ruang Strategi P&P: KB – Membuat gambaran mental Masakan dalam 5. memahami dan 2.5 Membaca .5. TERENGGANU 22 .3.INDAHNYA BUDAYA KITA Bagai Aur 1.3 Memahami dan membina 5. memahami dan menaakul Nilai murni : Berbudi bahasa Buku Teks Tetamu menaakul untuk memindahkan bahan untuk memindahkan maklumat Ilmu : Kebudayaan m/s 120 MINGGU maklumat yang terdapat mengikut keutamaan ke dalam bentuk Pembelajaran Kontekstual 22 dalam pelbagai bahan prosa.5. Pemulihan / Pengayaan m/s 123-124 27 – 30HB JUN PRA PERUBAAN PENTAKSIRAN UPSR ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.4. MARANG.1 Memahami dan membina ayat Nilai murni : Rasional Buku Teks Buluh ayat yang betul dalam songsang yang betul dalam pelbagai Ilmu : Kemasyarakatan m/s 122 pelbagai situasi situasi Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mensintesis Buku Teks Bacaan Luas .5 Mencatat maklumat yang 3.3 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Bekerjasama Buku Teks dengan Tebing menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Ilmu : Kebudayaan m/s -119 tentang sesuatu perkara sesuai dengan betu secara bertatasusila Pembelajaran Kontekstual daripada pelbagai sumber Strategi P&P: dalam situasi formal dan tidak KB – Menjanakan idea formal secara bertatasusila Meraikan 2.4 Bertutur. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 7 : INDAHNYA WARISAN KITA UNIT 21. Strategi P&P: dengan betul KB – Menyelesaikan 26-30HB masalah JUN 2016 Permainan 3. berbual dan 1.

4.Menghubungkaitkan formal secara bertatasusila Penghalau 2. memahami dan 2.3 Membaca.BUMIKU SEJAHTERA Baja Organik 1. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 8 : DAMAINYA BUMIKU UNIT 22. MARANG. Strategi P&P: KB – Mereka cipta 3-7HB JULAI 2016 Satu Murid 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai 3. berbual dan 1.9. TERENGGANU 23 .Alam Sekitar m/s 129 menggunakan bahasa yang serta memahami puisi tersebut KP: Menyelesaikan masalah indah secara didik hibur Strategi P&P: KB – Verbal-linguistik Mari 5.4 Bertutur. memahami dan Nilai murni : Menghargai alam Buku Teks Serangga menaakul untuk memindahkan menaakul bahan untuk Ilmu : Sains m/s 127 MINGGU maklumat yang terdapat dalam memindahkan maklumat kepada Pembelajaran Konstruktivisme Organik 23 pelbagai bahan dengan betul bentuk grafik.3.3 Memahami dan membina ayat 5.4.5. puisi atau prosa.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera Nilai murni : Bekerjasama Buku Teks Satu Pokok bahan sastera dan bukan dan bukan sastera dengan Ilmu : Sains Pertanian m/s 128 sastera yang didengar.4 Melafazkan dan memahami 4. HARI RAYA AIDILFITRI ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA. ditonton menggunakan ayat yang gramatis BCB : Bacaan imbasan dan atau dibaca dengan betul luncuran Strategi P&P: KB – Menyelesaikan masalah Pesta Pantun 4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan Nilai murni : Bertanggungjawab Buku Teks Alam Sekitar puisi dengan intonasi yang betul yang jelas dan intonasi yang betul Ilmu : Pen.5 Membaca .4 Menyatakan permintaan tentang Nilai murni : Menghargai alam Buku Teks Cecair mesra menyatakan permintaan sesuatu perkara dengan memberikan Ilmu :RBT m/s -126 tentang sesuatu perkara alas an yang sesuai dalam situasi KP: Verbal-linguistik Bumi daripada pelbagai sumber formal dan tidak formal secara Strategi P&P: dalam situasi formal dan tidak bertatasusila KB .2 Memahami dan membina pelbagai Nilai murni : Menjaga kesihatan Buku Teks Nyamankan yang betul dalam pelbagai ayat dalam teks menggunakan Ilmu : RBT m/s -130 situasi penanda wacana dengan betul Penyelesaian masalah Udara Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan 6 – 7 HB JULAI (RABU & KHAMIS) .

Merumus Bijak 2. MARANG.PENCINTA ALAM Damainya 1.6 Membaca pelbagai bahan 2.6 Berbicara untuk 1.1 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Menghargai Buku Teks Elektrik menggunakan golongan pelbagai kata nama dan penjodoh alam sekitar m/s 134 kata dengan betul mengikut bilangan mengikut konteks dengan betul Ilmu : Sains konteks KP: Pembelajaran Kontektual Strategi P&P: KB – Mereka cipta ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 8 : DAMAINYA BUMIKU UNIT 23.1 Menulis untuk menyampaikan makumat Nilai murni : Menghargai Buku Teks Air Hujan maklumat tentang sesuatu dengan menggunakan idea utama dan alam m/s 133 perkara dengan idea sampingan secara kohesi dan Ilmu : Sains menggunakan bahasa yang koheren BCB : Mencatat nota santun Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Lampu Tanpa 5.6 Menulis untuk menyampaikan 3.1 Membaca bahan sastera untuk Nilai murni : Menghargai Buku Teks MINGGU Nenekku sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu alam sekitar m/s 132 24 yang sesuai bagi memupuk Ilmu : Sains minat membaca KP : Interpersenal 10-14HB Strategi P&P: JULAI KB – Menjanakan idea 2016 Manfaatkan 3.1 Memahami dan 5. TERENGGANU 24 .1 Berbicara untuk mendapatkan Nilai murni : Rasional Buku Teks Teratak Hamba menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat Ilmu : Sains m/s – 131 tentang sesuatu perkara untuk membuat rumusan dengan betul KP: Pembelajaran daripada pelbagai sumber secara bertatasusila Konstruktivisme dengan secara bertatasusila Strategi P&P: KB .1.6.6.6.

2 Membaca bahan bukan sastera untuk Nilai murni : Prihatin Buku Teks MINGGU Mesra Alam sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat Nilai murni : Prihatin Buku Teks Sahabat Alam maklumat tentang sesuatu dalam bentuk karangan berformat Ilmu : RBT m/s 137 perkara dengan dengan menggunakan bahasa yang KP: Pembelajaran menggunakan bahasa yang santun Konstektual santun. kata penguat. dan kata Ilmu : Pendidikan moral konteks penegas mengikut konteks dengan betul BCB : Mencatat nota Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks Bacaan Luas .6 Menulis untuk menyampaikan 3.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa Nilai murni : Kerjasama Buku Teks Asap menyampaikan maklumat yang indah untuk menyampaikan Ilmu : Pendidikan alam m/s – 135 tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat secara sekitar daripada pelbagai sumber bertatasusila. KP: Interpersonal dengan secara bertatasusila Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Bas 2. Strategi P&P: KB – Mereka cipta Kembara dalam 5. Ilmu : Sains m/s – 136 25 yang sesuai bagi memupuk BCB : Bacaan intensif minat membaca Strategi P&P: 17-21HB KB – Mereka cipta JULAI 2016 Kelab 3. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 8 : DAMAINYA BUMIKU UNIT 24 – LESTARIKAN KEINDAHAN ALAM Segar Tanpa 1.1. kata alam sekitar m/s 138 kata dengan betul mengikut adverba.1 Memahami dan 5.5 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Menghargai Buku Teks Keindahan menggunakan golongan pelbagai jenis kata adjektif.6. Perak / Pemulihan / Pengayaan / Penilaian 4 m/s 139-144 18 – 21HB JULAI PERCUBAAAN PENTAKSIRAN UPSR ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.6 Membaca pelbagai bahan 2.6. Panorama Royal Belum. MARANG. TERENGGANU 25 .6 Berbicara untuk 1.6.

3 Membaca dan memahami ayat yang Nilai murni : Kerajinan Buku Teks Berkaki Enam perkataan.2 Berbincang dan mengemukakan Nilai murni : Rasional Buku Teks Aerodinamik mengemukakan pendapat pendapat secara kritis dan kreatif Ilmu : Sains m/s -146 tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang Pembelajaran Koperatif daripada pelbagai sumber gramatis secara bertatasusila Strategi P&P: secara bertatasusila KB .3. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 9 : TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI UNIT 25 – KEAJAIBAN SAINS Sains 1.7 Berbincang dan 1.7 Menghasilkan penulisan 3. Ilmu : Sejarah m/s 148 dengan betul Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Istimewa lagi 4. Strategi P&P: KB – Mengecam 24-28HB JULAI 2016 Ahli Sains 3. frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan Ilmu : Kemasyarakatan m/s 147 MINGGU daripada pelbagai sumber dalam bahan bacaan prosa dan puiisi BCB : Bacaan intensif 26 dengan sebuatan yang betul dengan sebutan yang betul. kata penguat.Menaakul Tentera 2. kata Ilmu : Kemasyarakatan m/s -150 kata dengan betul mengikut adverba.1.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi Nilai murni : Kerajinan Buku Teks Bertaraf Dunia kreatif dalam pelbagai genre dan koheran dengan betul.5 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Bekerjasama Buku Teks Petir menggunakan golongan pelbagai jenis kata adjektif.7. dan kata KP: Verbal-linguistik konteks penegas mengikut konteks dengan Strategi P&P: betul KB – Mengecam ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.7. TERENGGANU 26 . MARANG.1 Memahami dan 5.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan Nilai murni : Bertanggungjawab Buku Teks Benar indah dan menggunakan untuk menyampaikan mesej Ilmu : Sains m/s 149 bahasa badan dengan menggunakan bahasa yang indah KP: Verbal-linguistik kreatif melalui lakonan serta bahasa badan yang kreatif Strategi P&P: secara didik hibur melalui lakonan KB – Mereka cipta Bahaya Ribut 5.2.3 Mengujarkan bahasa yang 4.2 Membaca dan memahami 2.

4 Membaca dan memahami 2. MARANG.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa Nilai murni : Kegigihan Buku Teks Tangan Robotik puisi dengan intonasi yang yang indah dan melafazkan dengan Ilmu : Sains m/s 154 betul menggunakan bahasa sebutan yang jelas dan intonasi yang Kreativiti dan Inovasi yang indah secara didik hibur betul serta memahami puisi tersebut Strategi P&P: KB – Menjana idea ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.6 Menulis untuk menyampaikan 3.1 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Berdaya usaha Buku Teks Populasi maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Sains m/s 152 MINGGU tersirat daripada pelbagai membuat ulasan dengan betul Kreativiti dan Inovasi Anai-anai 27 bahan untuk memberikan Strategi P&P: respons dengan betul KB – Mereka cipta 31HB JULAI -4HB OGOS 3.4 Melafazkan dan memahami 4.4. Strategi P&P: intonasi yang betul.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi Nilai murni : Berdaya usaha Buku Teks Kreatif dan sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Ilmu : RBT m/s -151 dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Kreatif dan Inovasi Inovatif sebutan yang jelas dan bahasa yang indah.5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat Nilai murni : Rasional Buku Teks Pembakar 2016 maklumat tentang sesuatu dengan menggunakan idea utama dan Ilmu : Sains m/s 153 Lemang Moden perkara dengan idea sampingan secara kohesi dan Kreativiti dan Inovasi menggunakan bahasa yang koheran Strategi P&P: santun KB – Mereka cipta Syair Pencipta 4. KB – Mereka cipta Mengurangkan 2.5 Bercerita dan menceritakan 1.6. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 9 : TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI UNIT 26 – MASYARAKAT KREATIF DAN INOVATIF Masyarakat 1. TERENGGANU 27 .4.

2 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Berdaya usaha Buku Teks Penyakit maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Sains m/s 156 MINGGU tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul Pembelajaran Denggi 28 bahan untuk memberikan Konstruktivisme respons dengan betul Strategi P&P: 7-11HB KB – Mengitlak 0G0S 2016 Tablet yang 3.2. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 9 : TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI UNIT 27 – MANFAATKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI Teknologi 1.4. struktur binaan ayat yang betul dan Pembelajaran Koperatif frasa dan ayat dengan betul tepat. TERENGGANU 28 .6 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Kejujuran Buku Teks Terowong menggunakan golongan pelbagai kata hubung mengikut konteks Ilmu : Sains m/s 158 kata dengan betul mengikut dengan betul KP: Pembelajaran Koperatif konteks Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan Buku Teks Bacaan Luas – Saksofon Buluh / Pemulihan / Pengayaan m/s 159-160 8-11HB OGOS . MARANG.TAMBAH NILAI PENTAKSIRAN UPSR ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.2 Mendengar. suku kata.6 Mendengar.7. memahami dan menyebut Nilai murni : Rasional Buku Teks Rumah Pintar menyebut bunyi bahasa. perkataan. Strategi P&P: KB – Mengenal pasti Pengesan 2.4 Membaca dan memahami 2.1 Memahami dan 5.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan Nilai murni : Kesyukuran Buku Teks Istimewa kreatif dalam pelbagai genre deskriptif dengan bahasa yang menarik. mengecam dan 1.7 Menghasilkan penulisan 3.1. iaitu jenis ayat dan ragam ayat dengan Ilmu : Sains m/s -155 abjad. Ilmu : Sains m/s 157 dengan betul KP: TMK Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Permainan 5.

3.1 Menyebut dan memahami 4.3 Mendengar.3.1 Memahami dan 5. dan pesanan yang menggunakan bahasa yang santun Strategi P&P: didengar dengan betul dalam pelbagai situasi KB – Menjanakan idea Pilihan Bijak 2.3 Mendengar. frasa. menyampaikan pesanan dengan BCB : Bacaan imbasan soalan.3 Membaca dan memahami maklumat Nilai murni : Rasional Buku Teks maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk Ilmu : Sains Pertanian m/s 163 MINGGU tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan KP : verbal-linguistik 29 bahan untuk memberikan memberikan alasan Strategi P&P: respons dengan betul KB – Membandingbezakan 14-18HB OGOS 2016 3. memberikan Nilai murni : Rasional Buku Teks memberikan respons respon terhadap pesanan dan Ilmu : Sains Pertanian m/s -162 terhadap sesuatu arahan.3 Membina dan menulis 3.4. MARANG.4 Membaca dan memahami 2.1.4 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Kerajinan Buku Teks Kantan menggunakan golongan pelbagi kata kerja dan kata bantu Ilmu : RBT m/s -166 kata dengan betul mengikut mengikut konteks yang betul Pembelajaran Konstruktivisme konteks Strategi P&P: KB – Menjanakan idea ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 10 : SEMERAKKAN PERTANIAN DAN PENTERNAKAN KITA UNIT 28 – HARGAILAH POKOK Tut Pokok 1.1.1 Menyebut dan memahami seni kata Nilai murni : Menghargai alam Buku Teks Pokok unsur seni dalam lagu lagu dengan melahirkan imaginasi sekitar m/s 165 melalui nyanyian secara didik melalui penghasilan karya sastera Ilmu : RBT hibur KP: Muzik Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Keistimewaan 5. dan ayat kritis dan kreatif dengan betul sekitar m/s 164 dengan betul Ilmu : RBT BCB: Bacaan intensif Strategi P&P: KB – Mensintesis Tanya Pada 4. memahami.3 Membina dan menulis jawapan secara Nilai murni : Menghargai alam Buku Teks Jagailah Diriku perkataan. TERENGGANU 29 . memahami dan 1.

6 Berbicara untuk 1.4 Membina kerangka dan menulis Nilai murni : Berwawasan Buku Teks Mengubah perkataan.2 Berbicara dengan menerapkan Nilai murni : Daya usaha Buku Teks Rezeki menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk Ilmu : RBT m/s -167 tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan KP : Interpersonal daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. MARANG.1. Strategi P&P: dengan secara bertatasusila KB – Menjanakan idea Kenali Kambing 2. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 10 : SEMERAKKAN PERTANIAN DAN PENTERNAKAN KITA UNIT 29 – PENTERNAKAN MODEN Ikan Keli Lubuk 1. TERENGGANU 30 . frasa.6.3. memahami dan 2.1 Membaca dan memahami bahan Nilai murni : Bertanggungjawab Buku Teks Jamnapari menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam Ilmu : RBT m/s 168 MINGGU memindahkan maklumat bentuk grafik BCB : Mencatat nota 30 yang terdapat dalam Strategi P&P: pelbagai bahan dengan KB – Menganalisis 21-25HB betul 0G0S 2016 Ikan Patin 3.1 Memahami dan 5.5 Membaca. dan ayat pelbagi jenis karangan Ilmu : RBT m/s 169 yang betul Pembelajaran Konstruktivisme Hidupku Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Sinar 5.5.7 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Kesyukuran Buku Teks Kebahagian menggunakan golongan pelbagai kata tugas mengikut konteks Ilmu : RBT m/s 170 kata dengan betul mengikut dengan betul KP: Verbal-linguistik konteks Strategi P&P: KB – Menjanakan idea ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.3 Membina dan menulis 3.

9 Menuis ulasan tentang 3.3...7...7 Berbincang dan 1.3 Membaca kuat pelbagai 2...3 Memahami dan membina 5...3.. ditonton atau Strategi P&P: dibaca dengan betul KB – Mensintesis Hilangnya 5. MARANG.. sebutan yang jelas majmuk dengan pelbagai keterangan Pembelajaran luar bilik darjah 31 dan intonasi yang betul secara mekanis Strategi P&P: KB – Mengena lpasti 28HB OGOS - 1HB SEPT 3. Begitu 2..2 Membaca pelbagai bahan yang Nilai murni : Rasional Buku Teks Caranya! bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal..9. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 10 : SEMERAKKAN PERTANIAN DAN PENTERNAKAN KITA UNIT 30 – PERTANIAN SUMBER REZEKI Fungsi RISDA 1.2 Berbincang dan mengemukakan Nilai murni : Tekun Buku Teks mengemukakan pendapat pendapat secara kritis dan kreatif Ilmu : Sains Pertanian m/s -171 tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang KP : Verbal-linguistik daripada pelbagai sumber gramatis secara bertatasusila Strategi P&P: secara bertatasusila KB – Menjanakan idea Oh.. HARI KEBANGSAAN ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA. TERENGGANU 31 ..1 Menulis ulasan tentang bahan sastera Nilai murni : Tekun Buku Teks Susah Dahulu 2016 pelbagai bahan sastera dan dan bukan sastera dengan Ilmu : Keusahawanan m/s 173 Senang bukan sastera yang menggunakan ayat yang gramatis Pembelajaran Konstruktivisme Kemudian didengar. dan ayat Ilmu : Perdagangan m/s 172 MINGGU lancar....1 Memahami dan membina ayat Nilai murni : Kegigihan Buku Teks Duka ayatyang betul dalam songsang yang betul dalam pelbagai Ilmu : RBT m/s 174 pelbagai situasi situasi Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Menganalisis Buku Teks Bacaan Luas -Taman Agroteknologi MARDI Langkawi / Pemulihan / Pengayaan m/s 175-176 31HB OGOS – RABU ..

2 Memahami dan 5. dan menaakul Nilai murni : Berusaha Buku Teks Sumber menaakul untuk memindahkan bahan untuk memindahkan maklumat Ilmu : Ekonomi m/s 179 MINGGU maklumat yang terdapat kepada bentuk grafik.....1 Menulis untuk menyampaikan Nilai murni : Berbudi bahasa Buku Teks Songkok Safwan maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea Ilmu : Ekonomi m/s 180 perkara dengan utama dan idea sampingan secara Pembelajaran Kontekstual menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren Strategi P&P: santun KB – Menjanakan idea Mari Berniaga 4. PENTAKSIRAN UPSR 2016 9 .4.1 Menyebut dan memahami 4.2. MARANG.5 Membaca.6.5. puisi atau prosa Pembelajaran Kontekstual Pendapatan 32 dalam pelbagai bahan Strategi P&P: dengan betul KB – Menaakul 5-9HB SEPT 2016 Perusahaan 3.3 Berbual tentang sesuatu perkara Nilai murni : Berbudi bahasa Buku Teks Warisan menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Ilmu : Ekonomi m/s -178 tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara KP : Verbal-linguistik daripada pelbagai sumber bertatasusila Strategi P&P: dalam situasi formal dan tidak KB – Menjanakan idea formal secara bertatasusula Kraf tangan 2.6 Menuis untuk menyampaikan 3..4 Bertutur.. berbual dan 1..17hb SEPTEMBER 2016 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.3 Membaca. TERENGGANU 32 .2 Memahami dan mengubag seni kata Nilai murni : Kerajinan Buku Teks unsur seni dalam lagu melalui lagu secara bebas dan Ilmu : Ekonomi m/s 181 nyanyian secara didik hibur mempersembahkannya melalui KP: Muzik nyanyian secara didik hibur Strategi P&P: KB – Mereka cipta Kedai dalam 5. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 11 : RANCAKKAN EKONOMI KITA UNIT 31 – BERSAMA –SAMA MENJANAKAN EKONOMI Kilang Kerepek 1.1 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Berusaha Buku Teks Taman menggunakan pembentukan pelbagai imbuhan dalam pelbagai Ilmu : Ekonomi m/s -182 kata yang sesuai daam situasi dengan betul KP : Interpersonal pelbagai situasi dengan betul Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan 5 .. memahami dan 2.1.8HB SEPTEMBER 2016 . memahami..

2.6 Membaca pelbagi bahan 2.6. MARANG. TERENGGANU 33 .5. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 11 : RANCAKKAN EKONOMI KITA UNIT 32 – BERJIWA USAHAWAN Potret Kejayaan 1.4 Menulis imlak dengan tepat 3.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi Nilai murni : Kerajinan Buku Teks sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Ilmu : Ekonomi m/s -183 dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi KP : Verbal-linguistik sebutan yang jelas dan bahasa yang indah Strategi P&P: intonasi yang betul KB – Menghubungkaitkan Resepi 2.4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.1 Membaca bahan sastera untuk Nilai murni : Kegigihan Buku Teks Kejayaan sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu Ilmu : Ekonomi m/s 184 MINGGU yang sesuai bagi memupuk Pembelajaran Konstruktivisme Brahim’s 33 minat membaca Strategi P&P: KB – Mensintesis 18-22HB SEPT 2016 Upin dan Ipin 3.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa Nilai murni : Kegigihan Buku Teks indah dan menggunakan yang indah dan melafazkannya Ilmu : Ekonomi m/s 186 bahasa badan yang kreatif dengan sebutan yang jelas dan KP: Interpersenal melalui lakonan secara didik intonasi yang betul serta memahami Strategi P&P: hibur puisi tersebut KB – Menaakul ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.5 Bercerita dan menceritakan 1.2 Menulis pelbagai teks prosa dengan Nilai murni : Berdaya usaha Buku Teks ejaan dan tanda baca yang tepat Ilmu : Ekonomi m/s 185 secara imlak Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Mengecam Warung Bas 4.

5.3 Menyebut dan memahami 5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan Nilai murni : Rasional Buku Teks Pendapatan..6 Membaca pelbagi bahan 2. frasa. MARANG. BM Tahun 6 MINGGU / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TARIKH TEMA 11 : RANCAKKAN EKONOMI KITA UNIT 33 – KAD DAN DIRIKU Sesal Dahulu 1.3. dan ayat kritisdan kreatif dengan betul Ilmu : Ekonomi m/s 189 dengan betul Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mensintesis Bertindak 5.6.3.3 Membina dan menulis jawapan secra Nilai murni : Rasional Buku Teks Kad Kredit perkataan.2 Memahami dan membina pelbagai Nilai murni : Bertindak bijak Buku Teks Segara unsur seni dalam lagu ayat dalam teks menggunakan Ilmu : Ekonomi m/s 190 melalui nyanyian secara didik penanda wacana dengan betul Pembelajaran Konstruktivisme hibur Strategi P&P: KB – Menaakul ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA.3 Membina dan menulis 3.2 Membaca bahan bukan sastera untuk Nilai murni : Berjimat cermat Buku Teks Kami sastera dan bukan sastera meghasilkan idea baharu Ilmu : Ekonomi m/s 188 MINGGU yang sesuai bagi memupuk Kajian Masa Depan 34 minat membaca Strategi P&P: KB – Menganalisis 25-29HB SEPT 2016 Penggunaan 3. sesuatu perkara semula sebutan dan intonasi yang betul Ilmu : Kewangan m/s -187 dengan tepat menggunakan menggunakan pelbagai ayat yang KP : Pembelajaran Kontekstual sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah Strategi P&P: intonasi yang betul KB – Menghubungkaitkan Istimewanya 2. TERENGGANU 34 ..5 Bercerita dan menceritakan 1.

MARANG. Tqvm ALIDAH YUSOF – SK GONG NANGKA. TERENGGANU 35 . BM Tahun 6 TARIKH /MINGGU AKTIVITI / PROGRAM PASCA UPSR MINGGU PROGRAM PRA MENENGAH 35 – 43 18HB SEPTEMBER . LAWATAN SAMBIL BELAJAR 24HB NOVEMBER PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PENGUMUMAN KEPUTUSAN UPSR HARI ANUGERAH CEMERLANG JAMUAN AKHIR TAHUN Kawan-kawan bolehlah ubahsuai untuk dapatkan rpt yang lebih baik.